Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl."

Transkript

1 HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig vei eller gate må truckfører ha førerkort i samsvar med veitrafikkloven. Truckfører skal ha gjennomgått en praktisk og teoretisk opplæring vedrørende truckens oppbygging m.m. og å kjøre og behandle en truck. Vedkommende skal ved praktiske og teoretiske prøver vise at han/hun kan betjene trucken på en tilfredsstillende måte. Prøven skal ledes av instruktøren. Denne opplæring kan foregå ved den enkelte bedrift, på kurs eller ved videregående skoler i samsvar med læreplanene for opplæring av truckførere. Praktisk opplæring kan gjøres fra fylte 17 år eller være elev i videregående skole. Opplæringen er et ufravikelig krav for å kjøre truck. PRAKTISK OPPLÆRING Instruktøren er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av opplæringen. Instruktøren kan delegere den praktiske opplæringen til en fadder i bedriften. Fadder skal utnevnes av bedriftsledelsen i samråd med instruktør og verneombud. Fadderen skal være en veileder og må følge de instrukser som blir gitt av instruktøren og regelverket for øvrig. KLASSEINNDELING TRUCKER Truckførerbeviset blir påført de klasser beviset gjelder for. Innehaver av beviset må rette seg etter Arbeidstilsynets forskrifter. Beviset er et yrkesbevis og gjelder for livstid. T1 T2 T4 Ikke-løftende og ikke-stablende trucker (klasse 1) Trekk- og skyvetrucker, truck med fast lastplattform (plattformtruck), palletrucker og lavtløftende plukktrucker Stablende høytløftende trucker t.o.m 10 tonns løftekapasitet med permanent førerplass på trucker (klassene 2-5) Skyvemast- og støttebenstrucker Motvektstrucker med mast eller

2 KURS Kurset går over 1 uke(5 dager). Teoretisk opplæring 3 dager praktisk opplæring 2 dager. Dagkurs: Kveldskurs: fra kl til ca. kl alle dager fra kl til ca. kl alle dager Praktisk opplæring kan etter avtale gjennomføres på bedriften etter dokumentert fadderopplæring (dokumentert kjørebok). Vi forbeholder oss retten til å endre dato/avlyse kurs ved for lite deltakelse. Kurspris: kr 4300,00 pr.deltaker som inkluderer kursmateriell, registrering og dokumentasjon. Kurset er ikke mva. pliktig. (prisen gjelder for 2014) Bedriftsinterne kurs kan arrangeres etter avtale kurspris avtales. Kurssted: Teori: Praksis: Instruktør: Truckførerskolen Fortuna Truckservice A/S Brennavn Hagan Fortuna Truckservice A/S Brennavn Hagan Jon Lillehagen PÅMELDING GJØRES PÅ E-POST: TLF: Eller FAX: Stortruckførerkurs Trucker med løftekapasitet over 10 tonn: 3 dagers kurs Dag eller kveldskurs (bedriftsinterne kurs kan avtales) 1 dag teoriundervisning med avsluttende teoriprøve 2 dager grunnleggende praktisk opplæring (Kl. T8) eller 16 timer dokumentert avtalt fadderopplæring Avsluttende praktisk prøve Opptakskrav: Dokumentert bruk av motvektstruck T4 minimum 12 måneder Pris:4300,- Teleskoptruckførerkurs Teleskoptrucker med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn (C1 og C2) 2 dagers kurs Dag eller kveldskurs (bedriftsinterne kurs kan avtales) 1 dag teoriundervisning 6,5 timer med avsluttende teoriprøve 1 dag grunnleggende praktisk opplæring 4 timer eller dokumentert avtalt fadderopplæring. Avsluttende praktisk prøve Opptakskrav: Tidligere kompetansebevis fra Truck, lastebilkran G8 eller masseforflytningsmaskiner. Pris:2200,-

3 Krav om opplæring Alle som arbeider med farlig utstyr i Norge skal ha dokumentert sertifisert sikkerhetsopplæring. Det er krav om sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende typer arbeidsutstyr: Bro- og traverskraner (dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse). Tårnkraner Mobilkraner Portalkraner Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger Løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kw (20,4 hk). Tillatelse til bruk av utenlandske førerbevis Det er ingen automatikk i at utenlandske kompetansebevis som sertifikat eller opplæringsbevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner kan brukes i Norge. For å bruke et utenlandsk kompetansebevis, må du søke Arbeidstilsynet om tillatelse. Norge stiller av sikkerhetsmessige hensyn strenge krav til opplæring før man kan bruke slikt arbeidsutstyr. Tillatelse gis når opplæringen som ligger til grunn for det utenlandske kompetansebeviset ikke er vesentlig annerledes enn det som kreves for tilsvarende kompetansebevis i Norge. Søkeren må derfor dokumentere antall timer med teoretisk og praktisk opplæring som ligger til grunn for kompetansebeviset. Når vi behandler søknadene skiller vi mellom kompetansebevis utstedt innen EØS-området, og kompetansebevis utstedt utenfor EØS-området. Vanlig praksis: Kompetansebevis fra Norden (Danmark, Sverige, Island og Finland) Det gis normalt tillatelse til å bruke kompetansebevis fra nordiske land så lenge søkeren legger fram følgende: - Bevis for nasjonalitet (pass eller annet ID-kort). - Kompetansebevis (sertifikat, opplæringsbevis) som kreves for bruk av det aktuelle arbeidsutstyret i et EØS-land. Bevis fra Island og Finland må være oversatt til norsk eller engelsk.

4 - I stedet for kompetansebevis (sertifikat, opplæringsbevis) kan det legges ved dokumentasjon som viser at søkeren er kompetent til å bruke det aktuelle arbeidsutstyret. Søkeren må ha brukt det aktuelle arbeidsutstyret på heltid i 2 år de siste 10 årene i et EØSland. Denne muligheten for å dokumentere kompetanse gjelder kun for søkere som har brukt arbeidsutstyret i et EØS-land som ikke lovregulerer bruken av truck, kran og masseforflyttingsmaskiner. Det er en forutsetning at kvalifikasjonene som dokumenteres gir samme sikkerhet som det er krav om i forskrift om utførelse av arbeid. All slik dokumentasjon, bortsett fra dansk og svensk, må være oversatt til norsk eller engelsk. Kompetansebevis fra øvrige EØS-land Disse kompetansebevisene vurderes ut fra innholdet i opplæringen som ligger til grunn for å få kompetansebeviset. All opplæring må være dokumentert og oversatt til norsk eller engelsk. Søkeren må også legge fram samme dokumentasjon som søkere fra nordiske land: - Bevis for nasjonalitet (pass eller annet ID-kort). - Kompetansebevis (sertifikat, opplæringsbevis) som kreves for bruk av det aktuelle arbeidsutstyret i et EØS-land. Beviset må være oversatt til norsk eller engelsk. - I stedet for kompetansebevis (sertifikat, opplæringsbevis) kan det legges fram dokumentasjon som viser at søkeren er kompetent til å bruke arbeidsutstyret. Søkeren må ha brukt arbeidsutstyret på heltid i 2 år de siste 10 årene i et EØS-land. Denne muligheten for å dokumentere kompetanse gjelder kun for søkere som har brukt arbeidsutstyret i et EØS-land som ikke lovregulerer bruken av truck, kran og masseforflyttingsmaskiner. Det er en forutsetning at kvalifikasjonene som dokumenteres gir samme sikkerhet som det er krav om i forskrift om utførelse av arbeid. All slik dokumentasjon må være oversatt til norsk eller engelsk. Kompetansebevis fra land utenfor EØS Disse kompetansebevisene aksepteres normalt ikke. Søkere utenfor EØS må ta kontakt med en sertifisert opplæringsvirksomhet for å få den norske opplæringen. Oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter ligger på Slik søker du Det er samme søknadsprosess enten det gjelder kompetansebevis for truck, kran eller masseforflyttingsmaskiner. 1. Send inn kopi av følgende dokumentasjon a) Bevis på din nasjonalitet (pass eller annet ID-kort). Kopien skal være attestert. b) Kopi av kompetansebeviset (sertifikat, opplæringsbevis), dersom du kommer fra et land hvor det er krav i lovgivingen at det skal være opplæring/sertifikat for å bruke arbeidsutstyret.

5 c) Dokumentasjon som viser antall timer med teoretisk og praktisk opplæring som ligger til grunn for det utenlandske kompetansebeviset. Denne dokumentasjonen skal være oversatt til norsk eller engelsk for alle andre språk enn dansk og svensk. d) Om du ikke har kompetansebevis, kan du i stedet legge fram dokumentasjon på at du har brukt arbeidsutstyret som du søker om tillatelse til å bruke, i minst 2 år på heltid i et EØSland i løpet av de 10 siste årene. Dokumentasjonen skal være oversatt til norsk eller engelsk for alle andre språk enn dansk og svensk. Fyll ut søknadsskjemaet som ligger her. Utfylt søknadsskjema sendes med vedlegg til: Arbeidstilsynet Midt-Norge, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim 2. Viktig ved utfylling av søknadsskjemaet Kryss av for hvilket arbeidsutstyr du søker om tillatelse til å bruke i Norge. Du må da finne ut hva betegnelsen på din utenlandske kompetanse tilsvarer for arbeidsutstyr i Norge. Eksempelvis er svensk truckførerbevis med betegnelsen B4, tilsvarende truckførerbevis med betegnelsen T3 i Norge. Behandling av søknaden Dersom søkerens opplæring i EØS-landet er vesentlig forskjellig fra det som kreves i Norge, må søkeren enten fullføre en prøveperiode eller avlegge en egnethetsprøve før det eventuelt gis tillatelse til å bruke arbeidsutstyret det er søkt om. Søkeren kan velge mellom en prøveperiode eller en egnethetsprøve. Alternativt kan man velge å gjennomføre den norske sertifiserte opplæringen for det aktuelle arbeidsutstyret. Se for innhold og omfang i den norske opplæringa, og hvem som gir slik opplæring. Saksbehandlingstid: Vedtak om tillatelse til å bruke det utenlandske kompetansebeviset i Norge skal treffes senest fire måneder etter at Arbeidstilsynet har mottatt alle dokumentene som gjelder søknaden. Arbeidstilsynet skal bekrefte at søknaden er mottatt og eventuelt be om manglende opplysninger innen én måned etter at søknaden er mottatt. Behandlingstiden er for øyeblikket: Søkere fra nordiske land: 4-5 uker Søker fra alle andre land: 8 uker Midlertidig tillatelse EØS-borgere som skal bruke sitt utenlandske kompetansebevis midlertidig i Norge må også søke om tillatelse. Men dersom søkeren dokumenterer at han/hun er lovlig etablert i en EØS-stat, og ikke har forbud mot å utøve sin virksomhet, skal Arbeidstilsynet søke å avgjøre saken senest innen én måned etter at søknaden er mottatt. Dersom det er fare for forsinkelse, får søkeren beskjed innen én måned om grunnen til forsinkelsen og mottar en tidsplan for en beslutning. Vedtak skal være fattet senest to måneder etter at Arbeidstilsynet har fått fullstendig dokumentasjon.

6 Ved søknad om tillatelse til midlertidig bruk av kompetansebeviset, er det også rom for å gjennomføre en egnethetsprøve. Det kan skje der det er vesentlig forskjell mellom søkerens faglige kvalifikasjoner og opplæringen som kreves, og forskjellen er slik at den kan være skadelig for helse eller sikkerhet. Dersom Arbeidstilsynet ikke har fattet vedtak om midlertidig tillatelse innen to måneder, kan arbeidstakeren bruke arbeidsutstyret. Om tillatelsen Selv om du får tillatelse fra Arbeidstilsynet, blir ikke kompetansebeviset konvertert til et norsk kompetansebevis. Tillatelsen fra Arbeidstilsynet skal brukes sammen med det utenlandske kompetansebeviset. Norsk kompetansebevis får man først når man har gjennomgått den norske sertifiserte opplæringa. Oversikt over slik opplæring ligger påwww.sert555.no. Tillatelsen er ikke i seg selv tilstrekkelig for å bruke det aktuelle arbeidsutstyret. Før arbeidsutstyret kan brukes skal søkeren få opplæring på arbeidsplassen for å utføre de arbeidsoppgavene han/hun skal gjøre med det aktuelle arbeidsutstyret.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Læremateriell Grunnkunnskap modul 1.1 Teleskoptruck. Boken er basert på «Tillegsmodul til teleskoptruck C1 og C2 opplæringsplan»,

Læremateriell Grunnkunnskap modul 1.1 Teleskoptruck. Boken er basert på «Tillegsmodul til teleskoptruck C1 og C2 opplæringsplan», Trykksak MILJØMERKET Sikkerhet først Juni 2009 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Nytt Les: Bedre jobbmulighet med tilleggskompetanse Ny

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forskrift om vaktvirksomhet

Forskrift om vaktvirksomhet Forskrift om vaktvirksomhet Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet med hjemmel i lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer