Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere."

Transkript

1 KATALOG 2011

2 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. G11 Løfteredskap / Stroppe og anhuker. G4 Traverskran... G8 Lastebilkran.. Truck. Teleskoptruck.. Stortruck.. Varmt arbeid Personløfter..... Farlig arbeidsverktøy kurs Fallsikring. side 3 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. side 13 s. 2

3 Om oss Langset kurs og kompetansesenter er godkjent opplæringsvirksomhet innen sertifisert og dokumentert opplæring. Vi tilbyr fagkurs innenfor HMS, industri, bygg og anlegg. Som opplæringssenter i Langset stilles det strenge krav til sikkerhetskunnskaper i våre kurs. Det legges stor vekt på både den teoretiske og praktiske delen av vår opplæring. Langset kurs og kompetansesenter er underlagt kvalitetsstandarden ISO Vi er sertifisert gjennom ASAS og Norsk Akkreditering, og er også medlem av Noorsi. Våre instruktører er godt kvalifisert innen sine fagområder, og har lang yrkeserfaring. Vi har kurslokaler i Molde, Sunndal og Eidsvåg, men etter avtale kan våre instruktører holde kurs etter kundens ønske og behov. Kontaktinformasjon: Langset kurs og kompetansesenter v / kursansvarlig Stig Kirkaune Tlf E-post: s. 3

4 HMS-KURS Førstehjelpskurs: Det er viktig å kunne bidra med hjelp umiddelbart når noen blir akutt syke eller rammet en ulykke. Kurset i førstehjelp er på 4 timer og omhandler hva livreddende førstehjelp er og hvordan vi handler. - Hva er livreddende førstehjelp? - Frie luftveier - Varsling - Pasientundersøkelse - Bevisstløshet og sideleie - Fremmedlegeme i luftveiene - Hjerte- lungeredning - Hva er hjertestans - Elektriske skader - Indre og ytre blødninger - Trafikkulykke - Nedkjøling og frostskader Kursbooking: Hjertestarterkurs: Hjertestans kan ramme alle, uansett alder og uten forvarsel. Dette kan også skje på arbeidsplassen med en av arbeidskollegaene. De fleste bedrifter har i dag hjertestartere, og dette kurset gir opplæring i bruken av hjertestarter (førstehjelpsdefibrillator). Dette kurset kan slås sammen med førstehjelpskurset. - HLR - Hva er hjertestans. - Varsling - Bruk av hjertestarter - Sikkerhet ved håndtering av hjertestarter - Vedlikehold av hjertestarter Kursbooking: s. 4

5 HMS-KURS HMS introkurs HMS introkurs er et generelt innføringskurs i Helse Miljø og Sikkerhet. Ca varighet er på 2 timer. Hva er god HMS praksis? Nulltankegang Lover og forskrifter Arbeidsgiver og arbeidstaker Risikovurdering Planlegging av arbeidet Kompetanse krav. Vernearbeid Hvordan jobbe sikkert? Helse og miljø. Kursbooking: HMS motivasjonskurs/ bedriftskultur Dette er et kurs som ser på sammenhengen mellom bedriftskultur og HMS-arbeid. Kurset skal motivere til å skape gode samarbeidsklima på arbeidsplassen. Kurset ser på kulturbegrepet, og hvordan vi kan endre på kulturer. Kurset skal være et motivasjonskurs til å bli bevisst på de kreftene som skaper gode kulturer. Kurset veksler mellom gruppearbeid og samtaler og har en varighet på ca 4 timer. Hva er bedriftskultur? Hvordan er vår bedriftskultur? Hvordan fokuserer vi og er bevist på vår kultur eller ukultur? Hva er god HMS kultur? Har du et ansvar? Hvordan kan vi påvirke til å skape gode kulturer? Hva er motivasjon? Hva er engasjement? Kursbooking: s. 5

6 HMS-KURS Grunnopplæring i arbeidsmiljø: ( 40 timers HMS kurs). Vi kan tilby 40 timerskurs i Grunnopplæring i Arbeidsmiljø. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kurset gir en grundig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kurset baserer seg på undervisning, selvstudium og en oppgaveskriving. Der det er mulig, ønsker vi å ha praktiske øvelser av vernearbeid. - Innføring i lover og forskrifter - Arbeidsgiver og arbeidstaker sine roller - Krav til systematisk HMS arbeid - Kommunikasjon og samarbeid - Fysisk og psykisk arbeidsmiljø - Varsling - Arbeidsplassen; tilrettelegging for godt arbeidsmiljø - Inkluderende arbeidsliv - Bedriftskultur Kursbooking: s. 6

7 SERTIFISERT OPPLÆRING Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Målsettingen med dette kurset er at deltakerne etter endt kurs skal ha fått grunnleggende kjennskap til aktuelle lover og forskifter, og gi brukerne av sertifisert sikkerhetsutstyr i følge Forskrift en grunnleggende innføring i sikker bruk av slikt arbeidsutstyr. Varighet på kurset er på 8 timer. Hvorfor sikkerhetsopplæring - Lover og forskrifter - Adferd og holdninger - Ytre miljø - Sikkerhetsbestemmelser - Arbeidsulykker - Hva er farlig gods - Avsluttende prøve G11- Løfteredskap/Stroppe og Anhuker Målsetningen med G11 kurset er å gi deltakerne en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av forskjellige løfteredskap. Opplæringen skal gi elevene innsikt i oppbygging av løfteredskaper, virkemåte, vedlikehold, kasseringsgrunner og bruk, slik at ulykker på personell og utstyr skal unngås i henhold til forskrift , 49 og 50. Kursets innhold og varighet: - Modul 1.1, 8 timer - Modul 2.3 G11Løfteredskap,16 timer s. 7

8 SERTIFISERT OPPLÆRING G4 - Traverskran Målsettingen med G4 kurset er å gi blivende bro og traverskranførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av bro og traverskraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at ulykker i forbindelse med bruk av denne typen kraner skal unngås, i henhold til forskrift , 49 og 50. Modul 2.3, modul 2.7, modul 3.7 og modul 4.7 Truck Målsettingen med Truckførerkurset er å gi blivende truckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck som har en løftekapasitet t.o.m 10 tonn. Opplæringen skal gi deltakerne god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås, i henhold til forskrift , 49 og 50. Modul 1.1, Modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2 Kurset gir førerrett til klassene T1,T2,T3,T4,T5 G8 - Lastebilkran Målsettningen med G8 kurset er å gi blivende lastebilkranførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av G8 Lastebilkraner. Modul 1,1, modul 2.3, modul 2.8, modul 3.8, modul 4.8. s. 8

9 SERTIFISERT OPPLÆRING Teleskoptruck Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk og praktisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker C1 & C2. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran. C1. Teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m 10 tonn C2: Rundtomsvingene teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m 10 tonn Stortruck Trucker med løftekapasitet fra og med kg (10 tonn). Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at ulykker unngås. Kursorientering Trucktyper og tilleggsutstyr Truckens konstruksjon og virkemåte Kontroll og vedlikehold Stabilitet Godshåndtering Opplæringens varighet Teori 1 dag / 8 timer 2 kvelder / 8timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). Praksis 20 timer bedriftsintern praksis med godkjent fadder, pr truck-klasse. Opptakskrav Kompetansebevis truck under 10 tonn, med minst 1 års praksis. s. 9

10 DOKUMENTERT OPPLÆRING Varmt arbeid Sertifikat i utførelse av varmearbeider fra Norsk brannvernforening. Hensikten med opplæringen er å gi utførere av varmearbeid en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av varmt verktøy, slik at brann unngås. Varmearbeider, innledning og definisjoner Brannteori Lover og forskrifter Brannverntiltak før arbeidsoperasjoner Brannverntiltak under arbeidsoperasjoner Brannverntiltak etter endt arbeid Opptreden ved brann Erfaringer fra brann Avslutning med prøve Opplæringens varighet Teori 1dag / 8 timer. (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). Praksis Slukkeøvelse i kurset. Opptakskrav Ingen. Vi tilbyr også resertifisering av varmearbeider. s. 10

11 DOKUMENTERT OPPLÆRING Personløfterkurs Hensikten med opplæringen er å gi føreren en god generell grunnopplæring i sikker bruk av ulike typer personløftere, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Bruk av personløfter krever dokumentert opplæring og er underlagt 48 i forskirft 555, Bruk av arbeidsutstyr. Innledning - typer lift Prinsipper - oppbygging Sikkerhet - bruk Sikkerhetsutstyr - oppstilling Personløfter i trafikken Uhell - ulykker Klasseinndeling - avsluttende prøve Teorikurs A + B Varighet: 8 timer teori - praksis ved fadder avtale. Praktisk bruk av lift avtales. Personløfterbevis blir registrert i et offentlig godkjent register. Fadder er en erfaren liftbruker som bistår med den praktiske opplæringen i bedriften eller privat virke. Fadder må inneha personløfterbevis på aktuelle klasse. Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve, samt dokumentert praktisk bruk av lift på aktuelle klasse A + B. Farlig arbeidsverktøy kurs Kurset omhandler dokumentert opplæring på det som betegnes som farlig arbeidsverktøy. Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring gjelder nå alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. Den opplæring som blir gitt skal kunne dokumenteres. Opplæringen bygger på de bestemmelsene som kommer klart frem i forskriften: Forskrift til Arbeidsmiljøloven best. nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr 48 Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. 8 timers sikkerhetskurs for brukere av farlig småverktøy; vinkelslipere, spikerpistol, kappsag, vinkelsag, motorsat etc. s. 11

12 DOKUMENTERT OPPLÆRING Fallsikring Etter endt kurs vil deltakerne ha kunnskap om fallsikringsprodukter og bruk av fallsele, dvs å kunne bruke fallsele riktig, anvende jobbanalyse og foreta egenkontroll av fallsikringsutstyr. Kurset innholder både teori og praksisdel der deltakerne får prøve fallssikringsutstyr. Kurset følger bestemmelsene i Forskift 608 og dekker kravene i 47 og 48, og kurset er i henhold til OLF sine retningslinjer nr.113 Fallsikring og redning. Offentlig lovverk og forskrifter Belastninger og fall Utstyrskjennskap Opplæringens varighet Teori 4 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). Praksis: Demonstrasjon av utstyr. Opptakskrav:Ingen. Opplæringen skal kunne gi økt forståelse for og bidra til å skape bevisste holdninger når det gjelder fallsikring og arbeid i høyden. Sikkerhetsrutiner Praktisk bruk av fallsikring Ettersyn og vedlikehold s. 12

13 Våre kursholdere Langset har engasjerte og dyktige kursholdere med lang erfaring. Vi ønsker at våre kursholdere skal kunne relatere teori til praksis, derfor er det viktig at våre kursholdere har praktisk erfaring. Alle våre kursholdere har deltatt på kursledersamlinger og har instruktørutdannelse. Flere av våre instruktører har også pedagogisk utdannelse. Langset bruker også eksterne kursholdere. Vi har samarbeid med bedriftshelsetjenesten ( BHT) og private aktører. Dette er for å gi våre kunder et bredere faglig tilbud og dekke etterspørselen. Stig Kirkaune Tlf , Odd Hjelvik Tlf Stine Løvfall Setsaas Tlf , Vi ønsker alle velkommen til et trivelig og lærerikt kurs hos Langset! Endre Hånde Tlf Kontakt: Langset kurs og kompetansesenter v / kursansvarlig Stig Kirkaune Tlf E-post: Brian Nyland Tlf s. 13

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Added Value. Mer verdi gjennom rådgivning, opplæring, vekst og utvikling. Added Value Norge AS Vestre Rosten 88 B, 7075 TILLER Org.nr.

Added Value. Mer verdi gjennom rådgivning, opplæring, vekst og utvikling. Added Value Norge AS Vestre Rosten 88 B, 7075 TILLER Org.nr. Side 1 av 16 HVA TILBYR VI? Vår målsetting er mer verdi gjennom opplæring, rådgivning, vekst og utvikling. Vi tilbyr attraktive fagkurs som tilrettelegges direkte for den enkelte deltaker eller bedrift.

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2-3 2008 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner,

Detaljer

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhets-info Nr. 1 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

Transport- næringens egen kompetanseleverandør

Transport- næringens egen kompetanseleverandør Transport- næringens egen kompetanseleverandør Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om noen andre næringer er spådd en slik eventyrlig vekst i årene fremover. Geir A. Mo, adm. dir NLF Transportkompetanse

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer