Langset kurssenter er underlagt kvalitetsstandarden ISO Vi er sertifisert gjennom ASAS og Norsk Akkreditering, og er også medlem av Noorsi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langset kurssenter er underlagt kvalitetsstandarden ISO 9001. Vi er sertifisert gjennom ASAS og Norsk Akkreditering, og er også medlem av Noorsi."

Transkript

1 KATALOG 2015

2 Innhold Om oss... Side 3 G11 Løfteredskap / Stroppe og anhuker..... Side 4 Truck Side 4 Innføring i sikkerhet ansvar og vedlikehold modul Side 5 Varmt arbeid... Side 6 Stropp/Anhuker Dokumentert opplæring... Side 6 Personløfter... Side 7 Evakuering fra personløfter... Side 7 Innføring i fallsikring modul 1... Side 8 Videregående fallsikring modul 2... Side 8 Bedriftsintern fallsikring... Side 9 Observasjonsteknikk... Side 9 SRC/ VHF sertifikat... Side 10 D5L/ D5LA Fritidsskipper sertifikat... Side 11 Båtførerprøven... Side 12 Våre kursholdere.... Side 13 Brødrene Langset forbeholder seg retten til å avlyse/flytte kurs dersom det ikke er tilstrekkelig antall kursdeltakere. Alle kursene krever god helse og fysisk form. Vi ønsker også å påpeke at alle deltakere må ha gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig) da kursene holdes på norsk. Vi tilbyr også alle kursene på engelsk noen på polsk, ta kontakt for mer informasjon om dette! Presis fremmøte er en betingelse for å få godkjent kurs. Ved Avbestilling senere enn 7 virkedager før kursstart, belastes kunden med 100% av kursavgiften. Ved bestilling senere enn 14 virkedager før avtalt kursdato, belastes kunden med 50% av kursavgiften. Alle våre kurs har en deltakerbegrensning for å sikre kvalitet og sikkerhet. s. 2

3 Om oss Langset kurssenter er godkjent opplæringsvirksomhet innen sertifisert og dokumentert opplæring. Vi tilbyr fagkurs innenfor HMS, on/offshore industri, bygg og anlegg. Som opplæringssenter i Langset stilles det strenge krav til sikkerhets-kunnskaper i våre kurs. Det legges stor vekt på både den teoretiske og praktiske delen av vår opplæring. Langset kurssenter er underlagt kvalitetsstandarden ISO Vi er sertifisert gjennom ASAS og Norsk Akkreditering, og er også medlem av Noorsi. Våre kursledere er godt kvalifisert innen sine fagområder, og har lang yrkeserfaring. Vi har kurslokaler i Molde, Sunndal, Eidsvåg, Hammerfest og Bergen men etter avtale kan våre instruktører holde kurs etter kundens ønske og behov. Kontaktinformasjon: Langset kurssenter v / leder kurssenter Benny Øverli Tlf E-post: s. 3

4 SERTIFISERT OPPLÆRING G11- Løfteredskap / Stroppe og Anhuker Målsetningen med G11 kurset er å gi deltakerne en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av forskjellige løfteredskap. Opplæringen skal gi elevene innsikt i oppbygging av løfteredskaper, virkemåte, vedlikehold, kasseringsgrunner og bruk, slik at ulykker på personell og utstyr skal unngås i henhold til forskriftene. Kursets innhold og varighet: - Modul 1.1, 8 timer - Modul 2.3 G11Løfteredskap,16 timer Kursbooking: Truck Målsettingen med Truckførerkurset er å gi blivende truckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck som har en løftekapasitet t.o.m 10 tonn. Opplæringen skal gi deltakerne god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås, i henhold til forskrift , 49 og 50. Kursets innhold: Modul 1.1, Modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2 Kursbooking: G4 - Bro og traverskran Målsettingen med G4 kurset er å gi blivende bro og traverskranførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av bro og traverskraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at ulykker i forbindelse med bruk av denne typen kraner skal unngås, i henhold til forskrift , 49 og 50. Kursets innhold: Modul 1.1, modul 2.3, modul 2.7, modul 3.7 og modul 4.7 Kursbooking: s. 4

5 SERTIFISERT OPPLÆRING Innføring i sikkerhet, ansvar og vedlikehold Modul 1.1 Alle som er arbeidstakere i Norge skal ha informasjon/opplæring i norske sikkerhets- og arbeidsforhold med tilhørende konsekvenser. Opplæringen skal gi innføring i basiskunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, hvilke sikkerhetskrav som stilles til arbeidsutstyr, aktuelt lovverk, hvem som har ansvar og plikter, krav til opplæring for bruk, krav til vedlikehold og sikkerhetsrutiner, rapporteringsrutiner ved uhell osv. denne dagen er grunnleggende for all sertififisert opplæring som truck, G4 Bro- og traverskran, G11 Løfteredskap, masseforflyttningsmaskiner, mobilkran, tårnkran, lastebilkran, portalkran og teleskoptruck. Kurset passer for: Arbeidsgiver eller den/de som er i hans sted, verneleder, IK- og KSansvarlige, Arbeidsledere, innkjøpere, drifts- og vedlikeholdsansvarlige, AMU-medlemmer, førere/brukere av arbeidsutstyr, andre arbeidere på terminaler, lagre, anlegg o.a. hvor man er utsatt for fare. Varighet: 8 timer Kursets innhold : Modul 1.1 Kontaktpersoner: s. 5

6 DOKUMENTERT OPPLÆRING Varmt arbeid Sertifikat i utførelse av varmearbeider fra Norsk brannvernforening. Hensikten med opplæringen er å gi utførere av varmearbeid en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av varmt verktøy, slik at brann unngås. Kursets innhold: Varmearbeider, innledning og definisjoner Brannteori Lover og forskrifter Brannverntiltak før arbeidsoperasjoner Brannverntiltak under arbeidsoperasjoner Brannverntiltak etter endt arbeid Opptreden ved brann Erfaringer fra brann Avslutning med prøve Opplæringens varighet Teori 1dag / 8 timer. (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). Praksis: Slukkeøvelse i kurset. Opptakskrav: Ingen. Kursbooking: Stropp/anhuker dokumentert opplæring Målsetningen med stropp/anhuker kurset er å gi deltakerne en teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av forskjellige løfteredskap. Opplæringen skal gi elevene innsikt i oppbygging av løfteredskaper, virkemåte, vedlikehold, kasseringsgrunner og bruk, slik at ulykker på personell og utstyr skal unngås i henhold til forskriftene. Kursets varighet : 8 timer s. 6

7 DOKUMENTERT OPPLÆRING Personløfterkurs Hensikten med opplæringen er å gi føreren en god generell grunnopplæring i sikker bruk av ulike typer personløftere, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Bruk av personløfter krever dokumentert opplæring og er underlagt 48 i forskrift 555, Bruk av arbeidsutstyr. Kursets innhold: Innledning - typer personløftere Sikkerhet - bruk Personløfter i trafikken Klasseinndeling Prinsipper - oppbygging Sikkerhetsutstyr - oppstilling Uhell - ulykker Avsluttende prøve Teorikurs A + B +C Varighet: 8 timer teori Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve, samt dokumentert praktisk bruk av personløfter på aktuelle klasse A + B + C Kursbooking: Evakuering fra personløfter Kurs i evakuerings system tilpasset personell som skal arbeide i personløftere. Kurs i evakuering fra personløfter krever et fallsikringskurs. Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr. Kurset Personløfter og Evakuering kan kombineres ved behov. Krav: kurset forutsetter at deltakerne innehar fallsikringskurs. Varighet: 4 timer s. 7

8 DOKUMENTERT OPPLÆRING Innføring i fallsikring modul 1 Grunnleggende innføring i fallsikring og verktøysikring med opplæring i redning i henhold til OLF retningslinje nr 113, SFS fagplan, samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr og etter fagplan fra samarbeid for sikkerhet. - Lover og regler - Bruksanvisninger - Fallenergi - Fallsikringsutstyr - Info om Fallsikringssystemer - Forankringsordninger - Brukerkontroll og Vedlikehold - Sikker og korrekt bruk - Hengetraume - Fallredning - Verktøysikring - Risikovurdering - Begrensninger Varighet: 8 timer Kursbooking: Videregående fallsikring modul 2 Personell som i sitt arbeid skal bruke personlig fallsikringsutstyr hvor det er særskilte utfordringer. med opplæring i støttebelter, fallsikringssystemer og redninghenhold til OLF retningslinje nr 113, SFS fagplan, samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr og etter fagplan fra samarbeid for sikkerhet. - Lover og regler - Bruksanvisninger - Fallenergi - Fallsikringsutstyr - Støttebelteutstyr - Fallsikringssystemer - Forankringsordninger - Brukerkontroll og Vedlikehold - Sikker og korrekt bruk - Hengetraume - Fallredning - Verktøysikring - Førstehjelp - Risikovurdering - Begrensninger Varighet: 8 timer Kontaktpersoner: s. 8

9 DOKUMENTERT OPPLÆRING Bedriftsintern fallsikring Omhandler kun det fallsikringsutstyret som er på plassen. Det er hovedsakelig beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall, innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder. I henhold til OLF retningslinje nr 113 samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr og etter fagplan fra samarbeid for sikkerhet. - Lover og regler - Bruksanvisninger - Fallenergi - Fallsikringsutstyr - Forankringsordninger - Brukerkontroll og Vedlikehold - Sikker og korrekt bruk - Verktøysikring - Begrensninger Varighet: 4 timer Kontaktpersoner: Observasjonsteknikk Kurset dekker anbefalingene fra DROPS. Det er også i henhold til Samarbeid for sikkerhet sine nyeste retningslinjer des Målsettingen er å bli gode på observasjoner og potensielle risikoer gjennom arbeidsdagen -Observasjonsteknikk teori -Risikovurdering. Hva kan gå galt? -Årsaksanalyse. Hvorfor skjer ulykker? -Sikring av utstyr og verktøy -Praktiske øvelser -Gjennomgang av observasjoner Varighet: 4t Kontaktpersoner: s. 9

10 MARITIM OPPLÆRING SRC/ VHF sertifikat VHF blir brukt til radiokommunikasjonssystem til sjøs og til land. Det er også døgnkontinuerlig avlytting av nødkanaler, og dermed mulighet til rask varsling om noe skulle skje. Den har en rekkevidde på n. mil (70-80 km), hvis radioutstyret har maks effekt. VHF radio er en liten, kompakt enhet, bestående av en kombinert sender/ mottaker, kalt transceiver. Den er enkel å bruke. Kraftforsyningen er et 12 V batteri. VHF finnes både som fastmontert og håndholdt/ bærbart apparat Kurset består av teori og praktisk gjennomgang av VHF apparat. Ved bestått eksamen, får en utstedt maritim radiooperatørsertifikat (SRC/VHF). Varighet: 12 timer Kontaktpersoner: s. 10

11 MARITIM OPPLÆRING D5L Fritidsskipper sertifikat Fritidsskipper sertifikatet D5L gjelder for skipper og styrmann, av yrkesfartøy og fritidsbåter. Pensum for Fritidsskipper D5L : 1. Navigasjon 40 timer, avsluttes med skriftlig eksamen. 2. Navigasjonsmidler 16 timer, avsluttes med muntlig eksamen. 3. Sjøveisregler og brovakthold 18 timer, avsluttes med skriftlig eksamen. 4. Skipslære 18 timer, avsluttes med skriftlig eksamen. 5. Sikkerhet 18 timer, avsluttes med skriftlig eksamen. Teknologi/ motorlære 10 timer, avsluttes med skriftlig eksamen. Total 120 timer Fartsområdet er Stor Kystfart. Ved bestått eksamen og innehaver av fartstid og helseattest, får en løse følgende sertifikat for: - Fiskeskippersertifikatet klasse C for Bankfiske 1. Fiskefartøy opp til 15 meter lengde, men under 50 Bruttotonn. - Passasjerfartøy inntil 12 passasjerer under 15 meter. - Fritidsfartøy inntil 24 meter. Kontaktpersoner: Fritidsskipper sertifikat D5LA Fritidsskipper sertifikatet D5LA, er et utvidet kurs av D5L, for større fartsområdet. Tillegg for pensum for Fritidsbåtskipper D5LA : 1. Navigasjon 2. Navigasjonsinstrument Meteorologi og oseanografi 45 timer, avsluttes med skriftlig eksamen. Total 45 timer. Fartsområdet er World Wide Kontaktpersoner: s. 11

12 MARITIM OPPLÆRING Båtførerprøven Båtførerprøven inneholder ferdsel på sjøen, sjømannskap, sjøveisregler, kartseilas og førstehjelp. Kurset består av teori, kartseilas og andre praktiske oppgaver. Ved bestått eksamen, får en båtførerbevis, som gjelder for fritidsbåter inntil 15 meter. Båtførerbeviset er pålagt for alle som er født etter 1. januar 1980, som skal kjøre båt som er lengre enn 8 meter eller båter med mer enn 25 hk. Eldre personer anbefales dette kurset. Varighet: Etter ønske, bør ha et minimumstall på 15 timer. Kontaktpersoner: s. 12

13 Våre kursledere Langset har engasjerte og dyktige kursledere med lang erfaring. Vi ønsker at våre kursholdere skal kunne relatere teori til praksis, derfor er det viktig at våre kursholdere har praktisk erfaring. Alle våre kursledere har deltatt på kursledersamlinger og har instruktørutdannelse. Flere av våre instruktører har også pedagogisk utdannelse. Langset bruker også eksterne kursholdere. Vi har samarbeid med bedriftshelsetjenesten ( BHT) og private aktører. Dette er for å gi våre kunder et bredere faglig tilbud og dekke etterspørselen. Benny Olsen Øverli Leder kursavdeling Tlf Sindre Sperrevik Kursleder Tlf Olav Myrseth Oterhals General Manager / kursleder Tlf Svein Olav Høysæther Kursleder Vi ønsker alle velkommen til et trivelig og lærerikt kurs hos Langset! Tlf Kontakt kurs: Langset kurssenter v / leder kursavdeling Benny Øverli Tlf E-post: Kontakt Maritime kurs: v / General Manager Olav Oterhals Tlf E-post: Torgny Nesdal Hansen Kursleder Tlf Arve Solholm Maritime Inspector / kursleder Tlf s. 13

14 s. 14