ROGALAND KRANSKOLE. Ove Tjosavik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND KRANSKOLE. Ove Tjosavik"

Transkript

1 ROGALAND KRANSKOLE Ove Tjosavik

2 Kort historikk 1980: Kranføreropplæringen i Rogaland startet som Amo-kurs ved Gand Videregående Skole i Sandnes. 1990: Kranførerlinja ble nedlagt og Gjesdal Kommune overtok utstyret for å starte en ny kranskole. 1991: Kranføreropplæringen ble gjenåpnet som ny skole, stiftelsen Rogaland Kranskole, med enkle leide kontorlokaler på Ålgård. 1993: Rogaland Kranskole flyttet til nåværende beliggenhet (Skurve) med kontor- og enkle undervisningslokaler. 1998: Nytt bygg med moderne undervisningslokaler ble tatt i bruk. 2002: Høsten: KRANFAGET er en realitet. Norges første kranfag-klasse startet ved skolen 2003: Offshorekran - simulator høsten : Sertifisert av Norsk Sertifisering (Akkreditert sertifiseringsorgan). 2009: Nybygg med nye kontorer, klasserom og undervisningshall er ferdigstilt og tatt i bruk.

3

4 Uteområde

5 Areal: m2 Areal i bruk: m2 2 stk. tårnkraner 4 stk. mobilkraner 2 stk. lastebil m. kran Rørhåndterings kran 3 stk. trucker (brukes både inne og ute) Div. løfteobjekter oa. utstyr Rigg til grunnopplæring dekksarb./riggere

6 Kurstyper: Stroppekurs G1 Mobilkranfører G2 Tårnkranfører G3 Havne- /verftskranfører G4 Traverskranfører G5 Offshorekranfører G8 Lastebilkranfører G20 Fastmont. hydr. kran G11 Kontrollør løfteredskap Truckfører VHF-kurs Rigger Kranfag (lærlinger) Simulator-trening Lastsikring Tilpassede spesialkurs

7 Veien til fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget

8 Kort historikk: Arbeidet med å etablere kranfaget som nytt lærefag under opplæringsloven startet i Samarbeid for sikkerhet arrangerte i juni 2001 en konferanse om sikkerhet ved kran og løfteoperasjoner. Her var det stor enighet om at et av de viktigste tiltakene nå var å få etablert fagutdanning i kran- og løft området, som et vesentlig ledd i en langsiktig heving av HMS nivået innenfor fagområdet. En arbeidsgruppe ble satt sammen i 2001 og fikk følgende målsetting: Arbeidsgruppen skal komme frem til en løsning som gir den beste kranfaglige opplæringen med oppstart høsten 2002 Arbeidsgruppen bestod av representanter fra offshorebransjen, sertifiserte opplæringsvirksomheter og OLF. Kranfaget ble til som lærefag i det offentlige skolesystemet høsten 2002

9 Kort historikk: Første kull kranfagelever startet ved Rogaland Kranskole 16. september Siden den gang har RK mottatt et nytt kull med elever hver høst: 2002: 8 stk 2003: 8 stk 2004: 9 stk 2005: 14 stk 2006: 12 stk 2007: 14 stk (5 av disse landbasert) 2008: 15 stk (4 av disse landbasert) 2009: 11 stk (2 av disse landbasert)

10 2 veier fører frem til fagbrev i kranfag: Kranfagelev VG3 Praksiskandidat

11 Kranfagelev Rogaland Kranskole er: Norges eneste skole som gir opplæring i VG3 Kranfaget. VG3 bygger videre på VG1 og VG2 i.h.t Kunnskapsløftet. VG1 - Teknikk og Industriell Produksjon (Ca. 20% kranrelatert stoff) VG2 - Industriteknologi (Ca. 30% kranrelatert stoff) Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring (Erstatter tidligere reform 94). Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Reformen startet i august 2006 og omfatter fra høsten 2007 elevene på trinn i grunnskolen og på første og andre trinn i videregående opplæring.

12 Kranfagelev Kranfagelevene har følgende opplegg for sin opplæring: - 14 uker ved Rogaland Kranskole - 1 år i praksis ved sin lærebedrift - 6 uker ved Rogaland Kranskole - ½ år i praksis ved sin lærebedrift - Fagprøve Kranfagelevene starter sitt lære-løp på Rogaland Kranskole hvert år i midten av september. Da tilbringer de sine første 14 uker på skolen.

13 Elevenes første 14 uker på RK Kurs uke Kursaktivitet Mer info 1. uke Orientering om opplæringsmodell, samt stroppekurs Les mer 2. uke Praksisopplæring / Produktopplæring Les mer 3. uke Teori mobil-/lastebilkranfører Les mer 4. uke Teori tårnkran (landklasse) praksis tårnkran (landklasse) simulator (offshoreklasse) Les mer 5. uke Praksisopplæring tårnkran (landklasse) simulator + praksis (offshoreklasse) Les mer 6. uke Teori truckfører, praksisopplæring + simulator Les mer 7. uke Hydraulikk + VHF Les mer 8. uke Praksisopplæring, teori traverskran Les mer 9. uke Praksisopplæring + simulator Les mer 10. uke Riggerkurs Les mer 11. uke Teori offshorekran (offshoreklasse) praksisopplæring (landklasse) Les mer 12. uke Praksisopplæring Les mer 13. uke Praksisopplæring Les mer 14. uke Praksisopplæring, oppkjøring mobilkran + delprøver Les mer

14 Etter de 14 første ukene i sitt læreløp har kranfagelevene fått bevis på følgende: Stroppekurs G1 Mobilkran G2 Tårnkran (landklassen) G8 Lastebilkran G20 Fastmontert hydraulisk kran G4 traverskran G5 Teorikurs (offshoreklassen) G5 Simulatortrening (offshoreklassen) VHF Rigger Truck klasse T1, T2 og T4 Elevenes første 14 uker på RK Elevene drar på dette tidspunkt ut til sine lærebedrifter hvor de nå skal være i et år. De er godt rustet, med kompetansebevis på mange kranklasser. Bedriften kan derfor nytte kranfageleven til mange ulike arbeidsoppgaver. Offshore elevene skal også i denne perioden starte loggføring i kjørebok av sine 150 timer praksis i offshorekranen.

15 Elevenes neste 6 uker ved RK Etter å ha vært 1 år i sin lærebedrift kommer elevene nå tilbake til Rogaland Kranskole for å fullføre den teoretiske opplæringen, samt repetisjonstrening på de største kranklassene. De kommer like etter nyttår og skal nå være på skolen i nye 6 uker. I løpet av disse 6 ukene skal elevene gjennom følgende program: Kurs uke Kursaktivitet 15. uke G11 Kontrollør Løfteredskap 16. uke G11 eksamen + NDT kurs med påfølgende praksis i kontroll av løfteredskap 17. uke Hydraulikk-kurs 18. uke Rigging av fagverksmobilkran med montering av ståltau + praksis 19. uke Teori oppbygging/vedlikehold av kraner, samt praksis 20. uke Praksis og avsluttende prøver

16 Elevenes neste 6 måneder i sin lærebedrift Elevene har nå vært totalt 20 uker ved Rogaland Kranskole og drar på ny ut igjen til sine respektive lærebedrifter. Her skal de nå være i sine 6 siste måneder, før de til slutt blir meldt opp til selve fagprøven. Prøvenemda fastsetter dato for fagprøven og stiller med 2 sensorer på fagprøven. Lokaliteter stilles til rådighet ved RK. Fagprøven blir gjennomført etter den såkalte mappemodellen

17 Mappemodellen Hvorfor mappemodellen? Forbedre kvaliteten på opplæringen ved å sette større fokus på opplæring gjennom hele læretida, og legge større vekt på lærlingens helhetlige kompetanse. Bruke ressursene riktigere ved å legge større vekt på vurdering og dokumentasjon underveis i læretida og dermed gjøre det mulig å redusere omfanget på den avsluttende arbeidsoppgaven. Lærlingen skal gjennomføre minst en arbeidsoppgave (delprøve) i halvåret i løpet av læretida. Denne skal vurderes av instruktør Arbeidsoppgaven skal gjenspeile det lærlingen har gjennomgått siste halvår, eller i perioden fra forrige arbeidsoppgave. Arbeidsoppgavene skal være tredelte med planlegging, gjennomføring og egenvurdering. Det skal settes karakter på alle arbeidsoppgavene, (bestått meget godt, bestått og ikke bestått). Dette skal bedriften gjøre.

18 Mappemodellen Den avsluttende arbeidsoppgaven (fagprøven) skal gjennomføres mot slutten av læretida. Denne skal vurderes av prøvenemnd og lærebedrift i samarbeid. De øvrige arbeidsoppgavene vurderes av lærebedriften. Alle arbeidsoppgavene skal telle med i sluttkarakteren.

19 Læretid i bedrift Opplæringen foregår ca. 19 mnd i bedrift Arbeidstid og lønn: Landbasert opplæring = hver dag Offshore = 2-4 turnus Lærlingen lønnes etter modellen opplæring og verdiskaping (% av fagarbeiderlønn) 1. Halvår = 30% 2. Halvår = 40% 3. Halvår = 50% 4. Halvår = 80%

20 Praksiskandidat Fra 2002 og frem til 2008 ble praksiskandidatordningen kjørt etter Reform 94. Nå er Reform 94 erstattet med Kunnskapsløftet som er den nye reformen i grunnskolen som trådte i kraft høsten 2006.

21 5 års relevant erfaring Praksiskandidat Krav for å kunne melde seg opp til fagprøve: I tillegg må kandidaten ha sertifisert og godkjent sikkerhetsopplæring og utstedt bevis på følgende utstyr: - Anhuker, stropper og signalgiver - G1 Mobilkranfører - G4 Traverskranfører - G5 Offshorekranfører eller G2 Tårnkranfører (landbasert) - G8 Lastebilkranfører - G20 Fører fastmontert hydraulisk kran - Truckfører - Rigger - G11 Kontrollør Løfteredskap - VHF - Begrenset Radiotelefoni - Simulator-trening offshorekran (kun offshore-relatert)

22 Praksiskandidat Etter gammel modell (Reform 94): NB! Siste eksamen etter Reform 94 ble arr. i juni 2009.

23 Praksiskandidat Ny ordning etter Kunnskapsløftet: - VG1 Teknikk og Industriell Produksjon - VG2 Industriteknologi Det mest interessante med Kunnskapsløftet er nok eksamen (KLO 3003) som kandidatene skal gjennomføre før de kan melde seg opp til fagprøven. Dette skal etter sigende være en enklere prøve å gjennomføre enn den tverrfaglige prøven de måtte gjennom etter Reform 94. Prøven vil nok for de fleste oppleves som enklere fordi den er basert på flere års erfaringer kandidatene allerede har lagt bak seg innen kran og løft.

24 Praksiskandidat Litt om KLO 3003 KLO 3003 er koden for den prøven praksiskandidater skal ta forut for fagprøve i Kran- og Løfteoperasjonsfaget etter læreplaner i Kunnskapsløftet. Eksamen i felles programfag (tidligere tverrfaglig eksamen) for praksiskandidater vil være en eksamen som er faglig rettet, men som vil ha med seg elementer fra aktuell VG1 og VG2 plan for kran og løfteroperasjoner. (Siste ordinære tverrfaglig eksamen for praksiskandidater etter R94-planene var i juni 2009, (påmeldingsfristen til prøven var i januar 2009) Siste frist for å avlegge fagprøve etter R-94 vil være ved årsskiftet 2011/2012.

25 Praksiskandidat Realkompetansevurdering er en alternativ vei fram til fagbrev for kandidater som ikke har tilstrekkelig praksis/yrkeserfaring i faget til kun å melde seg opp som praksiskandidat, men som gjennom annen yrkeserfaring har skaffet seg tilsvarende kompetanse som kan bli vurdert opp mot de kravene som stilles i det faget kandidaten ønsker å avlegge fagprøve i. Realkompetansevurdering gjøres i hovedsak opp mot kompetansemål på VG1 og VG2 nivå. Gjennomført og godkjent realkompetansevurdering kan så gi reduksjon i dokumentert praksiskrav på 5 år som stilles overfor en praksiskandidat.

26 Hvorfor utdanne fagarbeidere? Heving av kompetansen innenfor fagområdet, forebygge ulykker. Styrke fagmiljøene gjennom mer grunnopplæring og samarbeid om opplæring i et felles etablert system for fagopplæring og praksiskandidatordning. Styrker sikkerheten Riktig bruk Kjennskap til utstyret Riktig vedlikehold Gode kontrollrutiner Dokumentasjon Prosedyreverk Planlegging Styrker holdninger Interesse Kunnskap Respekt Mulighet for medvirkning og påvirkning Verdsetting Trygghet Fra stilles det krav til fagbrev for å kunne kjøre kran på petroleumsanlegg langs norskekysten. (Mongstad, Kårstø, Kollsnes, Melkøya etc.) Dette kravet fremmes i NORSOK Standard R005N s. 31

27 Hvordan gjør jeg? For opplæring kranfører, rigger, kontrollør, VHF og truck: Ta kontakt med opplæringssted, evt. Rogaland Kranskole Telefon E-post: OOF Opplæringskontoret for oljerelaterte fag Hanne Grethe Kvamsø Tlf.: For realkompetanse vurdering, eksamen i felles programfag og fagprøve: Ta kontakt med opplæringskontoret i fylkeskommunen din. De vil være behjelpelig med å henvise til evt. realkompetansevurdering og fortelle hva du må gjøre videre for til slutt å gå opp til fagprøve. For oppmelding til privatisteksamen: Gå inn på følgende adresse: Velg ditt fylke Trykk på knappen Jeg er ny bruker og registrer deg. Søknadsfrister: Januar og September

28 Diverse linker Læreplan Kran og Løfteoperasjonsfaget: 250&visning=4 Prøven KLO3003: Eksamen desember 2008: Kunnskapsl/Programfag_yrkesfag/H08/KLO3003E_H08_Kran_og_Lofteoperasjonsfa get.pdf Eksamen juni 2009: skapsl/programfag_yrkesfag/v09/klo3003e_v09_kran_og_lofteoperatorfaget.pdf Litt om Realkompetanse: &sid=39&pid=37

29 Takk for oppmerksomheten

Rogaland Kranskole Presentasjon. Velkommen til Rogaland Kranskole

Rogaland Kranskole Presentasjon. Velkommen til Rogaland Kranskole Presentasjon Velkommen til Rogaland Kranskole Historie 1980: Kranføreropplæringen i Rogaland startet som Amo-kurs ved Gand Videregående Skole i Sandnes. 1990: Kranførerlinja ble nedlagt og Gjesdal Kommune

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen 2014/2015 Har du jobbet lenge som vaktmester? Nytt fagbrev gir bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer