consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring Porsgrunn Telefon sider A indd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01."

Transkript

1 consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring Porsgrunn Telefon sider A indd :50

2 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A indd :50

3 Det er et mål at alle gradsstudenter som ønsker det skal kunne få et opphold på en utenlandsk samarbeidsinstitusjon i 3-12 måneder i løpet av studietiden. Utenlandsoppholdet vil kunne inngå som en del av din grad ved HiT. Ved å studere i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, kulturforståelse og nettverk som kan være nyttig både i jobb og privat senere i livet. I mange tilfeller vil partnerinstitusjonen i utlandet kunne tilby emner eller spesialiseringer du ikke kan få ved HiT. Ønsker du å lære deg det lokale språket kan du i enkelte tilfeller søke om språkstipend fra Lånekassen til språkkurs. I tillegg er det sosiale aspektet også viktig. Å studere i utlandet skal også være gøy og en opplevelse for livet. Denne brosjyren vil prøve å ta for seg de fleste praktiske spørsmålene som er viktig for studenter som vurderer å ta et utenlandsopphold som en del av sin grad ved HiT. En internasjonal erfaring er en opplevelse for livet og gjør seg godt på CVen. 12sider A indd :51

4 Hvor kan du dra for å studere? Hvor du kan studere avhenger av fagområdet ditt og hvilke partnerinstitusjoner vi har innenfor fagområdet. HiT har avtaler med institusjoner over hele verden. Totalt har vi over 100 samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner om utveksling. De fleste partnerinstitusjonene ligger i Norden og Europa, men vi har også flere partnerinstitusjoner i andre deler av verden. Utveksling foregår ofte innenfor rammene av et program. Ulike programmer har ulike ordninger mht. stipendordninger, påkrevd lengde på oppholdet og hvor du kan dra. Du kan studere på samarbeidsuniversiteter i Norden og Baltikum gjennom Nordplus. Studenter som studerer i Nordplus-samarbeidet kan få et tilleggsstipend som dekker deler av reisekostnadene. Nordplusstudenter betaler ikke skolepenger eller andre avgifter ved institusjoner i Norden. Som Erasmusstudent betaler du ikke skolepenger eller andre avgifter ved studiestedet. HiT har også samarbeid med en del institusjoner utenfor Europa. Det er mulig å reise til noen av disse som utvekslingsstudent. Det gjelder særlig institusjoner i USA og Canada, men også Kina og India er mulig. En del steder er det en forutsetning at man kan det lokale språket, eller at undervisning foregår på engelsk. Noen avtaler er såkalte study-abroad avtaler. Det vil si at det er inngått avtale om studieplasser for HiT-studenter, men der studenten må betale skolepenger. Årsaken er at det ikke er like lett å få gratisplasser i alle land. For noen land som Storbritannia og USA er det derfor inngått enkelte avtaler som omfatter skolepenger. Vanlige opphold varer fra 1-12 måneder, men det finnes også andre typer opphold som kan være av kortere varighet. Erasmusprogrammet er en del av EUs utdanningsprogram for utdanning på universitets - og høgskolenivå. Det omfatter bl.a studentutveksling mellom europeiske universiteter og høgskoler. Gjennom Erasmusprogrammet kan man også få tilleggsstønad. 12sider A indd :51

5 Hvem kan reise? Studieopphold i utlandet varer vanligvis fra 3-12 måneder, men noen opphold, som f.eks praksis kan være av kortere varighet. Det er enkelte krav til å kunne dra ut på utvekslingsopphold: Minst ett års studium ved norsk høgskole eller universitet må være fullført og bestått. Du må ha normal studieprogresjon, det vil si ikke være forsinket i utdanningen Du må forplikte deg til å levere alle påkrevde dokumenter i forbindelse med utvekslingsoppholdet. I enkelte land kan det være krav om språkkunnskaper for det språket undervisningen foregår på. I tillegg anbefaler vi at: Karaktersnitt bør være minst C, dersom det ikke er fastsatt strengere krav ved partnerinstitusjon. Forhåndsgodkjenning: Før du drar ut må du få en forhåndsgodkjenning av opplegget ved utenlandsk lærested fra ditt fakultet. Dette er viktig for at du skal kunne vite hva som kreves av deg for at du skal få opplegget inn som en del av din norske grad. Alle norske læresteder har etter kvalitetsreformen gått over til å bruke studiepoeng. Studiepoengene samsvarer med et felles europeisk system for studiepoeng (ECTS). Alle institusjonene HiT har samarbeid med i Europa bruker ECTSsystemet, eller har rutiner for å konverterte sine credits over til ECTS-systemet. For andre land vil opplegget du tar i utlandet bli vurdert i forhold til utdanningen du skulle tatt ved HiT, og man vil vurdere hvor mange studiepoeng oppholdet i utlandet er verdt. Når du reiser ut til en av våre avtalepartnere, vil opplegget ditt være forhåndsgodkjent av HiT og kunne inngå som en del av din norske utdanning forutsatt at du gjennomfører oppholdet og består eksamen etter fastsatt læringsavtale. Det er en forutsetning for utveksling at det skal kunne inngå i løpet ditt, og at oppholdet utenlands ikke fører til at du blir forsinket i studieløpet ditt. Skjer det endringer fra fastsatt opplegg underveis, må HiT i samarbeid med deg og partnerinstitusjon sørge for at du får et fagopplegg som er godkjent. 12sider A indd :51

6 Hvordan søker du? Det første du bør gjøre er å kontakte den internasjonale koordinatoren på ditt fakultet. Koordinatoren kan fortelle deg mer om hvilket semester du kan dra ut i, hvilke samarbeidsinstitusjoner som finnes og hvordan du søker. Søknadsfrister er normalt 15. februar for utenlands-opphold som skal finne sted i høstsemesteret og 1. september for opphold som skal finne sted i vårsemesteret, men det kan være unntak. Det vil også bli avholdt informasjonsmøter på de ulike fakultetene som vil ta for seg utvekslingsopphold i utlandet. Kontaktpersoner og informasjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag: Anette Staaland, tlf: , e-post: (Erasmus/Nordplus) Lisa Hjelmeland, tlf , e-post: (Nord-Amerika) Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning: Dag T.Aasland, tlf , e-post: Rauland Bodil Akselvoll, tlf , e-post: Fakultet for helse- og sosialfag: Rolf Heimdal, tlf , e-post: Fakultet for teknologiske fag: Unni S.Kaasin, tlf , e-post: 12sider A indd :51

7 Finansiering Hovedfinansieringskilden vil for de fleste være lån og stipend fra Lånekassen. Alle studenter som skal ha en periode i utlandet kan få vanlig støtte (basisstøtte) fra Lånekassen, forutsatt at oppholdet er forhåndsgodkjent av HiT. Man kan også søke om reisestøtte som dekker deler av reisekostnadene fra Norge og til utenlandsk lærested og tilbake. Studenter som skal til et lærested i utlandet som ikke er engelskspråklig, kan søke Lånekassen om et språkstipend. Språkstipendet er på opptil kroner. Det er krav til lengde og omfang av språkkurset. Kurset må vare i minst 4 uker med minimum 15 timer undervisning per uke, fordelt over minst tre dager i uken. Kurset må til vanlig tas før oppstart og som hovedregel tas i det landet man skal studere. Stipend kan gis til ikke-engelskspråklige land utenfor Norden. Vær oppmerksom på at der undervisningsspråket ikke er engelsk anbefales det at studentene som reiser har gode forkunnskaper i språket før man reiser. I de fleste tilfeller vil ikke et 4 ukers språkkurs være tilstrekkelig til å følge undervisning på et fremmed språk. Man søker Lånekassen om språkstipend på samme skjema som man søker om vanlig lån og stipend. Dersom du velger å studere ved et universitet som krever skolepenger, kan Lånekassen i tillegg gi støtte til dekning av disse. Støtten kan bli gitt delvis som lån, delvis som stipend. Les mer om Lånekassens finaniseringsordninger her: Gjennom Erasmus- og Nordplusordningene kan du få stipend fra HiT (Erasmus) eller nettverket (Nordplus) som kommer i tillegg til støtten fra Lånekassen. Om du får stipend, og hvor mye du kan få, kan avhenge av antall stipender HiT/nettverket har til rådighet. Stipendet skal delvis dekke de ekstra kostnadene som følger med utvekslingen. Erasmusstipendet deles opp i to utbetalinger. Den første utbetalingen utbetales kort tid etter at studieoppholdet begynner, den andre ved hjemkomst. 12sider A indd :51

8 Andre nyttige nettadresser ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet. De har mye relevant stoff for dem som studerer i utlandet eller vurderer å studere i utlandet. Lånekassens sider om utdanning i utlandet. Her søker du om lån og stipend. Her ligger også informasjon om regelverk, støtteordninger og støttebeløp. Mer informasjon om utvekslingsstudier er lagt ut på 12sider A indd :51

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Case study forskning

Case study forskning Ingvild Broch Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø Case study forskning Et universitet er ikke noe universitet hvis ikke forskerne har tette internasjonale forbindelser. Jeg kommer fra et universitet

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS I Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) kan vi lett forestille oss fortvilelsen etter å ha kommet hjem til Norge med

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Universität Mannheim. Rapport fra våren 2011. Skrevet av Kristian Lædre og Kristian Tandberg

Universität Mannheim. Rapport fra våren 2011. Skrevet av Kristian Lædre og Kristian Tandberg Universität Mannheim Rapport fra våren 2011 Skrevet av Kristian Lædre og Kristian Tandberg Ankomst Mannheim Ditt første møte med Mannheim er mest sannsynlig Hauptbanhofen i sentrum av Mannheim. Fra denne

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med utvekslingserfaring Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

tips til deg som vil jobbe i utlandet

tips til deg som vil jobbe i utlandet tips til deg som vil jobbe i utlandet IKONER: Kan du tenke deg jobberfaring fra utlandet? Vil du ha nye impulser, nye arbeidskollegaer og oppleve en annerledes arbeidskultur? Det er flere måter å gjøre

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer