PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet"

Transkript

1 PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Praksisopphold i utlandet som er en del av et program. Kortere studiereiser i utlandet i tilknytning en masteroppgave. Deltakelse på faglig relevante konferanser, seminarer, møter etc. i utlandet. PRISCILLA-stipendet kan også gi kan gi tilskudd til - Reiseutgifter. - Oppholdsutgifter. - Studieavgifter. PRISCILLA-stipendet prioriterer - Studenter som foretar utenlandsopphold i forbindelse med feltarbeid og mastergradsstudier - Studenter som ikke får tilstrekkelig med støtte fra Lånekassen eller andre ordninger ved utenlandsopphold. - Studenter som ikke tidligere har fått Priscilla-støtte. - Studier som er en del av et program. Tildelingsbeløp: - Studenter tildeles Priscilla- stipend på inntil kr 5000,-. Krav til søknad: - Søknaden må inneholde et detaljert budsjett for oppholdet. - Den bør inneholde en begrunnelse for hvorfor man ikke mottar tilstrekkelig lån/stipend/reisestøtte fra Lånekassen eller andre støtteordninger. - Det kreves at man benytter standard søknadsskjema for Priscilla-stipendet. - For at søknaden skal bli behandlet må den leveres innen fristene. Når prosjektet er avsluttet, leveres en kort redegjørelse om bruken av stipendmidlene. (for vedtekter og søknadsskjema, se neste side) SØKNADSFRIST: 15. oktober og 15. mars Søknadsskjema finner du på eller ved rom 359 i 3. etasje.

2 Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Adresse: Fødselsdato/-år: -adresse: Bestått Bachelor eller tilsvarende: (Fyll inn dato og årstall). Stipendtype: (Kryss av) Periode: (Fyll inn årstall).... reisestipend Høstsemester studieopphold Vårsemester konferanse/møte... seminar... annet Stipendlengde: (Fyll inn antall uker og måneder) uke/r mnd. Kostnadsberegning: (Skiv et detaljert budsjett for oppholdet ved å benytte vedlagt budsjettmal). Totalkostnad for oppholdet: NOK Ønsket stipendbeløp: NOK Andre stipend du har fått eller søkt for samme studieår. (Skriv inn type stipend og beløp) Skriftlig anbefaling fra er lagt ved. (Skriv inn navn og stilling).

3 FAGLIG PLAN: a) Lærested/institutt - land: b) Kontaktpersonens navn og stilling: (Kontaktperson ved vertsinstitusjon/lærested) c) Studieplan/prosjektbeskrivelse: (Gi detaljerte opplysninger om formålet med oppholdet/reisen i feltet nedenfor. Benytt gjerne eget ark.) Hvis jeg mottar stipend, forplikter jeg meg til å levere en kort redegjørelse for bruken av stipendmidlene når prosjektet er avsluttet. sted dato underskrift

4 Budsjettmal, Priscilla-stipendet Budsjettpost Inntekter Utgifter Reise Opphold Skolepenger Registreringsutgifter Evt. utgifter til bolig i Norge* Støtte fra Lånekassen Støtte fra andre stipendordninger Annet Totalt *Ved kortere utenlandsopphold hvor framleie av bolig ikke er mulig kan dette inngå som en del av utgiftene stipendet dekker.

5 Vedtekter for PRISCILLA- stipendet 1 Formål og prioriteringer 1.1 Formål: 1.1.1:Priscilla-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet. 1.2 Tildeling: 1.2.1: Støtte tildeles kun studier/feltarbeid som er en del av et program : Søkere må være registrerte bachelor og master studenter ved MF : Stipendet tildeles faglige opphold som er relevant for studiene. 1.3 Prioritering: (Følgende forhold prioriteres ved søknad om Priscilla-stipend) :Utenlandsopphold i forbindelse med feltarbeid og mastergradsstudier :Studenter som ikke får tilstrekkelig med støtte fra Lånekassen eller andre ordninger ved utenlandsopphold : Studenter som ikke tidligere har fått støtte : Studier som er en del av et program. 1.3 Priscilla-stipendet tildeles ikke hvis: 1.3.2:Man får tilstrekkelig støtte til utenlandsopphold eller reise av andre finansieringsordninger som Nordplus, Erasmus, Lånekassen etc. 2 Tilskudd 2.1 Priscilla-stipendet gir tilskudd til: 2.1.1: Reiseutgifter, oppholdsutgifter og studieavgifter : Kostnader jf Tildelingsbeløp: 2.2.1: Studenter tildeles Priscilla- stipend på inntil kr 5000, Bruk av midlene 2.3.1: Midlene skal benyttes innen et år etter tildeling. 3 Søknad 3.1 Krav til søknad: 3.1.1:Søknaden må inneholde et detaljert budsjett for oppholdet :Den bør inneholde en begrunnelse for hvorfor man ikke mottar tilstrekkelig lån/stipend/reisestøtte fra Lånekassen eller andre støtteordninger :Det kreves at man benytter standard søknadsskjema for Priscilla-stipendet :For at søknaden skal bli behandlet må den leveres innen fristene. 3.2 Levering av søknad: 3.2.1:Søknadsskjema leveres (kan også sendes pr. post eller e-post) til studieadministrasjonen/internasjonalt kontor. 3.3 Søknadsfrister: 3.3.1: 15. oktober for vårsemesteret : 15. mars for høstsemesteret. 4 Utlysning, tildeling og rapportering 4.1 Utlysning: 4.1.1:Stipendet utlyses gjennom interne kanaler senest en måned før søknadsfristen hvert år. Informasjon om stipendet skal være tilgjengelig på webside og i papirformat. 4.2 Tildeling og vurdering: 4.2.1:Søknader vurderes av internasjonalt kontor og studieadministrasjonen :Søknadene skal være ferdigvurdert og tildelingsbrev skal være sendt ut innen en måned etter søknadsfrist :Søknader vil bli vurdert på grunnlag av karakternivå. 4.3 Rapportering: 4.3.1:Studenten leverer rapport etter at prosjektet/studiene er avsluttet :Rapporten må inneholde en kort redegjørelse om bruken av stipendmidlene :Rapporten leveres til internasjonalt kontor innen en måned etter hjemkomst. 5 Mandat 5.1 Stipendansvar: 5.1.1:Internasjonalt Utvalg har fått delegert ansvar av rektor til å forvalte Priscilla-stipendet. IU har ansvar for å vurdere Priscilla- stipendets bruk i henhold til vedtekter, og evt. foreslå endringer av vedtekter til Rektor. IU delegerer ansvar for selve stipendutdelingen til studieadministrasjonen/internasjonalt kontor.

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Økonomisk status for person med verge

Økonomisk status for person med verge Returneres til fylkesmannen i det fylket der personen med verge er folkeregistrert Økonomisk status for person med verge Utfylling av økonomisk status for person med verge Når det blir opprettet et vergemål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer