Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene."

Transkript

1 Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011 I tråd med Helse Midt-Norges forskingsstrategi har Helse Midt-Norge RHF øremerket midler til prosjekter for å styrke forskning, utvikling og samarbeid mellom høgskolene og høgskolefaggruppene i klinikken. For denne utlysningen gjenstår det 1,2 mill fra 2010, i tillegg er det avsatt 1,5 mill for 2011, dvs. totalt 2,7 mill. Personell med utdanning i helsefag og sosialfag oppfordres til å søke. Tiltaket skal utvikle tjenesten og samtidig være et ledd i et strategisk løp for å styrke forskningskompetansen innenfor disse fagområdene. Det stilles krav om at prosjektsøknadene skal - omhandle kliniske FoU-prosjekter - primært rette seg mot Helse Midt-Norge sine prioriterte pasientgrupper og satsningsområder - inneholde en beskrivelse av prosjektet (prosjektets mål, datainnsamlingsmetoder, forskningsetiske vurderinger, tidsforbruk, budsjett, ferdigstillingsplan og plan for publisering) - beskrive samarbeid mellom høgskoler og helseforetak, og dersom samarbeidet innebærer kombinerte stillinger skal dette beskrives spesielt - søknaden skal være forankret både hos dekanen i høgskolen og hos klinikksjef i helseforetak. Søknader som ikke er forankret i ledelsene vil ikke bli vurdert. Det oppfordres til å invitere studenter til å delta i prosjektene dersom det er mulighet for det. Det er også mulighet for å søke om: - midler til sluttføring av ph.d. med inntil kr ,- - midler til sluttføring av mastergrad oppgave med inntil kr ,-. Også slike søknader skal fortrinnsvis være klinisk rettet, men samarbeidskravet kan fravikes. Det vises forøvrig til oppdragsdokument for Helse Midt-Norge for informasjon om aktuelle satsningsområder (http://www.helse-midt.no/templates/standardmaster aspx). Det er en målsetting for Samarbeidsorganet å styrke forskningen i hele regionen. Alle helseforetak i Midt-Norge oppfordres derfor til å fremme søknader. Søknad til Samarbeidsorganet HMN-høgskolene skrives på vedlagt søknadsskjema, utfyllingen bør fortrinnsvis gjøres vha PC. Signert søknad og alle vedlegg i 3 eksemplarer sendes til: Samarbeidsorganet HMN-høgskolene Det medisinske fakultet, NTNU, MTFS, Postboks 8905, 7491 Trondheim

2 Søknadsvurdering Samarbeidsorganet HMN-høgskolene er ansvarlig for fordeling og tildeling av midlene. Det vil bli oppnevnt en komité som skal gjennomgå, vurdere og prioritere søknadene. Kvaliteten på prosjektet, redegjørelsen for metoden og sannsynligheten for publisering vil bli tillagt vekt i søknadsvurderingen. Det presiseres at midlene tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene uavhengig av om prosjekteier er tilknyttet en høgskole eller et HF. Under forutsetning av at alle krav til søknaden er oppfylt, vil det bli tatt geografiske hensyn i prioriteringen, for å sikre at alle helseforetak er involvert i prosjekter. Generelle opplysninger og gjeldende bestemmelser Lederforankring. Ved innsending kreves det at søknadene forankres både i egen ledelse og i ledelsen hos aktuell samarbeidspartner. Søknader som mangler lederforankring vil ikke bli oversendt til faglig kvalitetsvurdering. Varighet. Prosjekter som får tildelt midler skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 2011, men det kan gis anledning til å overføre deler av prosjektmidlene til 2012 etter søknad. Midler til sluttføring av ph.d og master skal benyttes innen utløp av året Publikasjoner og krav til adressering. Alle artikler som publiseres gjennom prosjekter finansiert av regionale forskningsmidler fra HMN skal adressere til et HF i helseregion Midt- Norge. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning, Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge RHF: tlf / Rådgiver May Britt Kjelsaas, Samarbeidsorganets sekretariat, DMF, NTNU: tlf / Rådgiver Elin Yli Dvergsdal, Samarbeidsorganets sekretariat, DMF, NTNU: tlf / Søknadsfrist: 15. februar 2011

3 SØKNADSSKJEMA FOR FOU-PROSJEKT, FULLFØRINGSSTIPEND FOR PHD ELLER MASTER Fylles ut vha PC før skjema skrives ut for underskifter Søknaden gjelder: FoU-prosjekt Ph.d stipend Master stipend Opplysninger om søker (Fylles ut av alle) Etternavn, Fornavn Akademisk grad Fødselsdato: Svaradresse Nåværende arbeidssted Tlf. Postnr. og sted Nåværende stilling E-post Prosjekttittel ( maks. 100 tegn) Opplysninger om graden (gjelder ph.d og master stipend) FoU-søknad gå til siste side. Sluttdato for master /dr.grad (mm.åå): Har du blitt tildelt midler for å sluttføre graden tidligere? Ja Nei Størrelse på fullføringsstipend det søkes om Opptak til doktorgrads program/masterstudie ved: Hvis ja, fra hvilken institusjon? Ønsket startdato for fullføringsstipend (dd.mm.åå) Veileder(e) (gjelder ph.d og master stipend) Hovedveileders Etternavn, Fornavn og akademisk grad Hovedveileders arbeidssted (institusjon, institutt) Fullførte emner av mastergrad/ph.d program Studiepoeng

4 Planlagte/ ikke fullførte deler som skal inngå i graden Studiepoeng Vedlegg (kryss av) Alle relevante vedlegg må følge søknaden i 3 eksemplarer 1. Prosjektbeskrivelse (problemstilling, målsetting og metode, referanse til relevant teori, framdriftsbeskrivelse) inntil 5 sider 2. Kortfattet redegjørelse for avslutningsfasen av arbeidet, inkludert tidsplan fram til innlevering 3. Kortfattet uttalelse fra hovedveileder 4. Annet: Underskrifter (gjelder ph.d og master søknader) Søkers signatur Hovedveileders/prosjektleders signatur Signatur fra ansvarlig leder ved institusjon / institutt

5 Prosjektleder (gjelder kun FoU-prosjekt) Prosjektleders Etternavn, Fornavn og akademisk grad Samarbeidspartner Etternavn, Fornavn og akademisk grad Samarbeidspartner Etternavn, Fornavn og akademisk grad Prosjektleders arbeidssted (institusjon, institutt) Samarbeidspartners arbeidssted (institusjon, instittutt) Samarbeidspartners arbeidssted (institusjon, instittutt) Totalt søknadsbeløp: (budsjett beskrives i prosjektbeskrivelse) Planlagt oppstartsdato: Vedlegg (kryss av) Alle relevante vedlegg må følge søknaden i 3 eksemplarer 1. Prosjektbeskrivelse (problemstilling, målsetting og metode, referanse til relevant teori, framdriftsplan, budsjett) inntil 5 sider 2. Beskrivelse av fagmiljø og beskrivelse av samarbeid (inkl. publikasjonsliste, samarbeidspartnere, m.m.) inntil 5 sider 3. Prosjektleders / søkers CV (inkl. publikasjonsliste, evt. arbeidspraksis og relevante vitnemål) inntil 5 sider 4. Kortfattet uttalelse fra prosjektleder 5. Annet: 6. Annet: Underskrifter, ledelsesforankring i begge samarbeidsinstitusjonene (gjelder kun FoU-prosjekt) Søkers signatur Dekan ved høgskolen, signatur Klinikksjef ved helseforetak, signatur

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Forskningsutlysningen for 2016 noen hovedpunkter

Forskningsutlysningen for 2016 noen hovedpunkter Forskningsutlysningen for 2016 noen hovedpunkter Informasjonsmøter august 2015 NLSH 18.august UNN 19.august Helgelandssykehuset/Finnmarkssykehuset 24.august Tove Klæboe Nilsen Vidar Anderssen Helse Nord

Detaljer

Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter

Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter 1 Forskningsutlysningen for 2015 noen hovedpunkter Informasjonsmøter august 2015 UNN 19.august NLSH 21.august Tove Klæboe Nilsen Elin Evensen Vidar Anderssen For dere som har søkt før Mye er likt fra i

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01.

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01. PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier Roland Jonsson 01. juni, 2015 Det medisinsk-odontologiske fakultet Basalforskning, klinisk forskning,

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer