Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015"

Transkript

1 Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 KLADDESKJEMA Helse Midt-Norge har elektronisk søknadskjema for tilskudd til brukerorganisasjoner Søknadsfrist for 2015: Søknadsskjema: Vennligst benytt kladdeskjema som finnes på Helse Midt-Norge RHFs nettsider, sammen med utlysningen, før du søker om tilskudd. På denne måten sikrer du at dere har svart på alle spørsmål før du overfører dette til det elektroniske skjemaet og trykker SEND. Merk at dersom du søker om tilskudd til flere organisasjoner må du fylle ut og sende inn ett skjema for hver organisasjon. Det er ikke anledning til å fylle ut flere søknader per skjema. Forberedelse: Skjemaet kan ikke mellomlagres, slik at du må ha all informasjon tilgjengelig når du begynner å legge inn informasjon i skjemaet. Vi anbefaler at du bruker kladdeskjemaet som hjelp til dette. Sørg for at du har alle vedlegg som skal sendes med søknaden klar før du begynner på søknaden. Rapportering: Søkere som fikk tilskudd i fjor må rapportere for bruk av disse midlene sammen med søknaden for Rapporteringspunktene er en del av denne elektroniske søknaden. Søknaden er bindende: Vi gjør oppmerksom på at denne søknaden er bindende og at opplysninger som gis her vil bli behandlet som endelige. Opplysningene må være utfyllende nok for at saken kan behandles. Vennligst les gjennom retningslinjene nøye. Søknaden er offentlig og vil bli lagt ut på offentlig postliste på Helse Midt-Norge RHFs hjemmesider. Sende inn søknaden: Når du har registrert all informasjon, vil Questback sende en kopi av søknaden til den e- postadressen som er registrert i søknaden. Denne e-posten sender du videre sammen med de vedlegg vi ber om i retningslinjene, til Du vil da motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt og registrert riktig. Opplysninger om tilskuddsordningen kan fås ved å ringe: E-post: Nettsted:

2 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: 2) Eventuell forkortelse på søkerorganisasjon: 3) Eventuell forkortelse på hovedorganisasjon søkerorganisasjon er tilknyttet: ) Velg fagområde brukerorganisasjonen tilhører: Somatikk Psykiatri Rus Pårørende 5) Hvilket ledd / område gjelder søknaden for? Fylkesledd Regionledd Lokalt ledd Landsdekkende Landsdekkende, søker for aktiviteter i Midt-Norge Samarbeidende fylkesledd Overbyggende 6) Fylkestilhørighet Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal

3 7) Kontaktpersons navn 8) Søkerorganisasjonens postadresse: 9) Postnr.: 10) Poststed: 11) * Kontaktpersons e-postadresse 12) * Kontaktpersons telefonnummer 13) * Vennligst oppgi søkerorganisasjonens kontonummer (11 siffer) 14) Vennligst oppgi søkerorganisasjons organisasjonsnummer 15) Kort beskrivelse av virksomheten inkludert formål mv. I det følgende skal du oppgi hva søknaden gjelder, ref. punkt 2.3 i retningslinjene. 16) Søknaden om tilskudd gjelder: Drift av brukerorganisasjon Opplæring og utøvelse av likemannsarbeid Brukerorganisasjonens opplæring av brukerrepresentanter til råd og utvalg Lærings- og mestringskurs og lignende samarbeid mellom brukerorganisasjoner og helsepersonell Brukerorganisasjonens egenorganiserte opplæring av helsepersonell Opplysningsarbeid - forebygging, mestring, støtte Integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i organisasjonens arbeid 17) * Antall medlemmer i fylket/regionen

4 I det følgende skal du oppgi hvor mange tiltak du søker støtte for. Basert på antallet du oppgir her skal du i det følgende gi opplysninger per tiltak. 18) Antall tiltak Velg alternativ: Det antall tiltak du oppgir vil føre til tilsvarende antall kopi av spørsmål slik at du får besvart de samme spørsmålene på hvert tiltak. Har dere tiltak som ligner hverandre kan dere føre opp disse som et tiltak. Gjenta disse i kladdeskjemaet så mange ganger som antall tiltak dere valgte i spørsmål ) Hva vil man oppnå med tiltak nr 1 (målsetting)?: 20) Hvor mange når man med tiltak nr 1? ) Hva slags aktivitet går tiltak nr 1 ut på? Kurs Konferanse Samling Møter Sosiale formål 22) Hva er søknadsbeløp for tiltak nr 1 for 2015 i Kr? Har dere flere tiltak så kopieres punkt i så mange tiltak som dere har behov for å fylle ut i det elektroniske skjemaet på nettet. Maksimalt antall er 10. Har dere flere tiltak enn dette kan dere skrive de som ligner i samme «bokser».

5 60) * Samlet søknadsbeløp for 2015 (summen av alle enkelttiltak) Her skal den totale summen dere søker stå ) Hva er budsjett for tiltakene? (total kostnad) 62) Andre finansieringskilder (oppgi navn og beløp) -- 63) * Godta vilkår for tildeling Jeg har gjort meg kjent med retningslinjene for tilskuddsordningen og jeg er kjent med at jeg er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt. Jeg er klar over at Helse Midt-Norge RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad og retningslinjer for tildeling. Her må dere «krysse av» for å kunne gå videre i skjemaet. 64) * Har søkerorganisasjonen mottatt støtte fra Helse Midt-Norge RHF for 2014? Ja Nei Svarer du «Ja» vil du få opp resten av skjemaet, der du skal fylle inn rapportering for det tilskuddet dere fikk for Svarer du «Nei» vil søknaden bli fullført og registrert når du trykker neste. Her skal det rapporteres om tiltakene som dere fikk støtte til i ) Hva var søkerorganisasjonens navn Samme som oppgitt tidligere i skjema navn, oppgi her: 67) Kort beskrivelse av tiltak som ble gjennomført: Midler brukt på tiltakene:

6 68) * Tilskudd HMN: kr.. 69) Andre tilskudd: kr. 70) Egne midler: kr... 71) Sum kr:. Søknaden vil bli fullført og registrert når du trykker neste.

Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng.

Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SØKNAD OM TILSKUDD 2015 INNHOLD Innledning

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013 MENTAL HELSE STORGATA 38 0182 OSLO TELEFON 09875 Til Fylkeslagene i Mental Helse Oslo, 21. februar 2013 Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen.

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Praktisk informasjon Navn Fødselsdato Kjønn Nærmeste pårørende (hvis du er under 18 år) ([ ]) ([ ]) ([ ]) ([ ]) Telefon, privat Mobil/tlf.

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker)

Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker) Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker) Kilde for kontaktinfo Punktene A og B i papirskjema Spørsmål 1, 2, 3 og 4: Hva regnes med som offentlig støtte? Spørsmål 2: Hvor har SSB opplysningen om støttebeløp

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer