ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse"

Transkript

1 ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

2 IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller å forbedre en eksamen? Det er flere måter å gjøre det på. Du kan blant annet gjøre det på egen hånd; gå opp til eksamen uten å følge noen undervisning, men rett og slett lese selv. Bruk tipsene på neste side! Denne brosjyren inneholder: Gode råd for riktig skolevalg 3 Generell studiekompetanse 4 Hvordan ta opp fag 6 Privatisteksamen i Oslo 8 Studielån 9 Voksenopplæringen 10 Praktisk fagprøve/svenneprøve 11 Opptak og poeng fra og med 2009/ når du velger skole for å ta opp fag: Hva du har Krav på: Ta direkte kontakt med en videregående skole og høre om det er ledige plasser. Dette kalles hospitering. Hvis du er over 20 år, kan du kontakte voksenopplæringen for å følge undervisningen. Dette er et tilbud fra Oslo kommune. Det finnes privatskoler hvor du kan ta enkeltfag, eller hele den videregående opplæringen, om du ønsker det. I denne brosjyren går vi gjennom hva de forskjellige mulighetene innebærer. Den offentlige videregående skolen er primært for søkere med lovfestet rett til videregående opplæring. De aller fleste har rett til tre års videregående opplæring etter fullført grunnskole. Disse tre årene kan fordeles over fem år, slik at du for eksempel kan jobbe et år eller dra på folkehøyskole. Du har også rett til omvalg om du har valgt feil programfag) Etter tre år med videregående skole har du brukt opp retten din til videregående utdanning, men dette hindrer deg ikke i å ta opp fag på egen hånd. Fylkeskommunene er likevel forpliktet til å ha tilbud til et antall elever, utover de med lovfestet rett til videregående opplæring. 2 3

3 hvordan få generell studiekompetanse vanligste vei å gå: Idrettsfag Musikk, dans, drama Studiespesialisering (Formgivingsfag, realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag.) Påbygning til generell studiekompetanse: Andre veier til generell studiekompetanse: 23 år 5 års yrkespraksis/utd. Yrkespraksis kan være: Utdanning kan være: Norsk 14 timer (hovedmål, sidemål og muntlig) Engelsk 5 timer Matematikk 5 timer Naturfag 5 timer Nyere historie 4 timer Samfunnslære 2 timer Du må ha generell studiekompetanse for å begynne på høyere utdanning. Den vanligste måten å skaffe seg dette på er å fullføre et av utdanningsprogrammene som automatisk gir deg generell studiekompetanse. Høsten 2006 ble udanningsreformen Kunnskapsløftet innført. Nå er det linjene til venstre som automatisk gir generell studiekompetanse etter tre år. Tar du et av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du også få generell studiekompetanse, ved å ta ett år til med allmennfag påbygging. Vg3 Naturbruk med naturforvaltning og Vg3 Medier og kommunikasjon gir deg generell studiekompetanse. Tar du ett av de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du også ta allmennfaglig påbygning, og dermed oppnå generell studiekompetanse. 23/5-regelen For deg som er litt eldre og ikke har videregående opplæring. Det er visse krav du må oppfylle for å kunne få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Du må være fylt 23 i løpet av opptaksåret, og ha fem års yrkespraksis, eller en kombinasjon av yrkespraksis og utdanning. omsorgsarbeid (for eksempel om du er hjemme med barn) militær- eller siviltjeneste fullførte kurs i videregående opplæring folkehøgskole Fyller du kravene over til yrkespraksis og/eller utdanning, er det nok med følgende fag for å få generell studiekompetanse: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, nyere historie og samfunnslære. Oversikt over antall timer i hvert fag finner du til venstre. Etterstadsletta Oslo Tlf: Tilleggskrav til generell studiekompetanse: Teknisk fagskole gir studiekompetanse Alle som fullfører teknisk fagskole får automatisk generell studiekompetanse. Teknisk fagskole er et toårig tilbud om videreutdanning for deg som har fagbrev og/eller relevant yrkeserfaring. Har du fem års relevant yrkeserfaring, kan du også komme inn på Teknisk fagskole. Undervisningen består av klasseromsundervisning i allmennfag og tekniske linjefag, i tillegg til mer praktisk fordypning, som laboratorium. Ta kontakt med Etterstad videregående skole for mer info. Realkompetanse til høyere utdanning Søkere som er 25 år eller eldre det året de søker, kan søke om opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse. Dette betyr at du må kunne vise til fem års relevant fulltids yrkeserfaring. Deltid kan også gjelde. Da regnes to år i 50 prosent stilling som et arbeidsår. Det er hvert enkelt lærested som avgjør hva som gir realkompetanse til studiene de tilbyr. Søknad sendes, uten vedlegg, til Samordna opptak, på det vanlige søknadsskjemaet for opptak til høyere utdanning. Mer informasjon finner du på Enkelte høyere utdanninger har spesielle tilleggskrav, blant annet teknisk- naturvitenskaplige studier og noen profesjonsstudier. Det betyr at du må ha bestemte fag fra videregående opplæring for å komme inn. Nettopp derfor er det mange som velger å ta opp fag. Spesielt gjelder dette matematikk og fysikkfag. Det er mulig å ta et forkurs. Forkurs er beregnet på de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående opplæring. Slike kurs tilbys ved enkelte universiteter og høgskoler. Hva de forskjellige lærestedene krever finner du mer informasjon om på Fra og med opptak til studieåret kan også kun 5 års utdanning (ingen arbeidspraksis) dekke 5-årskravet i 23/5-regelen. 4 5

4 privatist, privatskole eller hospitant? Liste over private undervisningstilbud: privatist: Hospitering: Det er fullt mulig å ta fag uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok er dette absolutt billigste måten å gjøre det på. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget. Når du melder deg opp til eksamen må du levere en leseliste som beskriver pensumet du har gått i gjennom. Ellers er det helt opp til deg selv! Privatistkontoret gir mer info om oppmelding til eksamen. Det kan være vanskelig å lese alt på egen hånd, akkurat som det kan vært dyrt å gå på privatskole. Hospitering er en løsning på dette. Ta kontakt med de videregående skolene som tilbyr faget du skal lese og hør om du kan følge undervisningen. I enkelte fag, som matematikk, er nok dette lurt. Bjørknes Privatskole Løvenskioldsgate 1 Postboks 3173 Elisenberg 0208 Oslo E-post: Telefon: Telefaks: Folkeuniversitetet Postboks 496 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Torggata 7 Telefon: Telefaks: Heltberg private gymnas Postboks 368 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Torggata 7 Telefon: Telefaks: På Heltberg er det mulig å ta VG2 allmennfag i England. Sonans privat gymnas Øvre Slottsgate Oslo Telefon: Telefaks: Wang Hansteensgate Oslo Telefon: Privatskoler: Det finnes en rekke privatskoler hvor du kan ta enkeltfag, eller hele videregående. Hva som tilbys varierer fra skole til skole. Noen skoler har komprimert treårig videregående ned til to år. Noen av skolene har halvårskurs for enkeltfag. Slik rekker du søknadsfrister til høyere utdanning. Når og hvordan du melder deg opp vil variere fra skole til skole. Det lureste er å ta kontakt med skolen og undersøke selv. Fordelen med privatskoler er at de utarbeider leselister, og du får undervisning og oppfølgning i de ulike fagene, i tillegg til å få rettet oppgaver. Fjernundervisning Fjernundervisning betyr at du leser pensum på egenhånd, borte fra skolen. Du sender likevel inn oppgavebesvarelser for retting. Med fjernundervisning står du mye friere enn i en tradisjonell skolesammenheng. Du får oppfølging, men velger selv hvordan du vil legge opp studiene. Du betaler skoleavgift, og skolen gir deg pensumliste. Deretter melder du deg opp til eksamen ved Privatistkontoret. Undervisningstilbud: FB fjerundervisning Postboks 343 Sentrum 0101 Oslo Telefon: Telefaks: NKS studiesenter Postboks 1155 Sentrum 0107 Oslo Telefon: Sonans nettgymnas Nettgymnaset Lar Hilles gate Bergen Telefon: Telefaks: NKI fjernundervisning Postboks 111, 1319 Bekkestua Telefon: Telefaks: nettgymnas.no Postboks Voss Telefon:

5 oppmelding Det er viktig å overholde fristene for oppmelding. Bommer du på disse må du pent vente til neste semester. Det er lurt å selv ta kontakt for å finne ut når fristen er. Oppmelding skjer gjennom Oppmeldingsfrist i høstsemesteret: cirka 15. september Oppmeldingsfrist i vårsemesteret: cirka 15. januar For å ha krav på støtte fra Lånekassen når du skal ta opp fag, er det to krav du må oppfylle: Du må ta eksamener tilsvarende 50 prosent av fulltidsutdanning. Deltidsutdanningen må vare minst et semester. Privaisteksamen må betales innen oppmeldingsfristen! Eksamensavgiften er kr 330,- for nytt fag, og kr 677,- for å ta opp fag. Kun bostedsregistrerte i Oslo kan melde seg opp til privatisteksamen i Oslo. Andre må oppsøke hjemfylket. Det er ingen begrensninger på antall ganger man kan gå opp til eksamen i et fag man allerede har ( hverdager) Vær oppmerksom på at Lånekassen normalt gir støtte til fire år med videregående utdanning. Dette kan få betydning for deg hvis du allerede har tatt opp studielån til videregående skole, eller hvis du har tenkt å ta folkehøgskole senere. Se eller ring mellom og hverdager for mer informasjon. Når du skal opp til privatisteksamen Privatistkontoret Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Telefon: Det er del ting du må huske å ha med når du skal opp til privatisteksamen: Gyldig legitimasjon. Leselister i språkfag. Liste over øvinger i naturfag. Dokumentasjon på tidligere oppnådde karakterer i videregående opplæring. For mer informasjon, ta kontakt med privatistkontoret. Det eksisterer egne regler for elever som følger fjernundervisning. 8 9

6 Er du født før ? Har du grunnskole eller tilsvarende? Men ingen videregående opplæring? Er du født før første i første 1978 regnes du som voksen. Er du voksen og har grunnskole, men ikke videregående, har du fremdeles rettigheter. Du har rett til inntil tre års videregående opplæring, og rett til å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år. Du har også rett til å få kartlagt din realkompetanse i forhold til ønsket sluttkompetanse. Du kan få starte videregående opplæring fra det nivået du er på. Utdanningsetaten avdeling for fagopplæring Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Tlf: Fagopplæringen har ansvaret for den praktiske delen av fagprøven/svenneprøven. For mer informasjon, kontakt avdeling for fagopplæring ved Utdanningsetaten. Oslo voksenopplæring Om du fyller kriteriene over har du altså rett til videregående opplæring for voksne gjennom voksenopplæringen. Yngre søkere får tilbud om opplæring hvis det er ledige plasser. Kursene er gratis, men deltakerne må selv sørge for nødvendig undervisningsmateriell. Voksne med rett til videregående opplæring skal primært tas inn til opplæring spesielt organisert for voksne. Disse kan tas inn til ordinær opplæring, men blir prioritert etter ungdom med samme bakgrunn. Har du spørsmål om voksenopplæring, kontakt Oslo Voksenopplæring Sinsen. nye regler fra og med skoleåret 2009/2010: I tråd med skolereformen Kunnskapsløftet fra 2007 blir det endringer i reglene for poengberegning fra videregående og opptakskrav til høyere utdanning fra skoleåret 2009/2010. Dette vil også gjelde elever som allerede har startet sin videregående utdanning. Vil du vite mer om disse regelendringene, se info lagt ut på Samordna opptaks hjemmeside: Jobbfeber har også laget en grei oversikt over regelendringene, gå til nettsiden deres og klikk deg inn på artikkelen "Nye opptaksregler for høgskoler og universitet i 2009." Oslo Voksenopplæring Postboks 484 Økern 0512 Oslo Besøksadresse: Lørenveien 11, Sinsen Telefon: Telefaks: Telefon- og besøkstid: mandag til fredag til Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs som gir generell studiekompetanse, fag- eller svennebrev. Det er rullerende inntak, det vil si at søkere blir tatt inn hele året. Tilbudet ved Oslo Voksenopplæring styres etter etterspørsel, men noen kurs har allikevel frister, så det er lurt å ta kontakt selv og dobbeltsjekke

7 RETT INFORMASJON PÅ ETT STED UTDANNING JOBB BOLIG UT I VERDEN HELSE & SOSIAL JUS & ØKONOMI FRITID EGEN BEDRIFT NEW IN OSLO Vi informerer om alt mulig, delt opp i forskjellige tema. Brosjyrene finner du både på nettsiden og i senteret. Møllergata 3 (Bak Glasmagasinet) Her finner du UngInfo; et tilbud for deg mellom 13 og 26 år. Uansett hva du lurer på vil vi gjøre vårt beste for å gi deg et skikkelig svar. Vi gir informasjon på en uformell og forståelig måte. Alle våre tjenester er gratis. Dette er nettstedet vårt, der vi hele tiden legger ut ny og oppdatert informasjon. Du kan sende en e-post til oss om det du lurer på. Vi svarer! Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. Vi har åpent: Mandag fredag Juli august: Mandag fredag Tirsdag UngInfo Oslo, Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: Faks: Web: E-post: UngInfo drives av Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, og er et tilbud for all ungdom mellom 13 og 26 år. Brosjyren ble sist oppdatert 3. januar 2008.

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

tips og råd for deg som vil bli au pair

tips og råd for deg som vil bli au pair tips og råd for deg som vil bli au pair IKONER: Vil du lære om en annen kultur og praktisere eller lære deg et nytt språk? Om du synes rengjøring går som en lek, tåler ungeskrik og liker barn bli au pair!

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer