Kunnskapskurs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapskurs. www.aftenskolen.no"

Transkript

1 Kunnskapskurs Helseassistent Legemiddelhåndtering Kosthold og livsstil Pedagogikk Sosialpedagogikk Spesialpedagogikk Krisepedagogikk Sorg og sorgreaksjoner Utviklingspsykologi Kommunikasjon Ledelse Region 1: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl Telefon: Faks: E-post: Internett: 1

2 AFTENSKOLEN Region 1 tilhører Høyres Studieforbund og er offentlig godkjent etter lov om voksenopplæring. Høyres Studieforbund ble startet i 1952 og har varierte kurstilbud på forskjellige nivå. Vi har spesialisert oss på videregående opplæring etter Kunnskapsløftet, voksenopplæring med privatisteksamen. Studieretninger: Helse- og sosialfag Fellesfag I tillegg har vi videreutdanning og fagskoleutdanning for helseog sosialpersonell, internettkurs og varierte kunnskapskurs uten eksamen. Klasseundervisning Kursene har oppstart i februar og september med undervisning en kveld pr. uke kl Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Akershus Østfold Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kursbevis Kursbevis utstedes til de som har minst 75% fremmøte. AFTENSKOLEN Region 1 er medlem i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF). Kursene kan tas som brevkurs eller egen tidsplan med innlevering av mapper til retting. Du velger selv når du vil starte opp. Vurdering Du bestemmer selv hvordan du vil bli vurdert: 1) Vurdering etter karaktersystemet i videregående skole med 1 som laveste karakter og 6 som høyeste karakter. 2) Godkjent eller ikke godkjent for hvert besvarte spørsmål. Kursbevis Kursbevis utstedes til de som har 75% med minst karakteren 2 eller 75% bestått. 2 Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.

3 Innhold Kurs for assistenter i helsetjenesten Helseassistent...side 4 Kurs for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ansatte i helsetjenesten Legemiddelhåndtering... side 5 Kurs for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre Kosthold og livsstil...side 6 Pedagogikk...side 8 Sosialpedagogikk...side 9 Spesialpedagogikk...side 10 Krisepedagogikk... side 12 Sorg og sorgreaksjoner... side 13 Utviklingspsykologi...side 14 Kommunikasjon... side 15 Kurs for alle som har et verv eller arbeid der mellommenneskelige relasjoner og ledelse inngår Ledelse...side 16 Standard reglement... side 18 Kurspåmelding... side 19 3

4 Helseassistent For assistenter i helsetjenesten!innlevering av 5 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Målgruppe Kurset passer for alle ufaglærte som jobber i helsetjenesten:!hjemmehjelp!pleiemedhjelper!pleieassistent!helseassistent!støttekontakt!personlig assistent!etikk!verdier og menneskesyn!sosialisering!roller!kommunikasjon!problem- og konfliktløsning!brukeren behov og ressurser!utviklingspsykologi!personlig hygiene!noen vanlige symtomer (feber, smerte, urinveislidelser, diabetes, kreft)!lungesykdommer!hjerte- og karsykdommer!muskel og skjellettlidelser (belastningslidelser, å leve med revmatisme, beinbrudd)!nevrologiske lidelser (epilepsi, parkinsons sykdom, multippel sklerose)!aldersdemens!psykiske lidelser (nevroser, psykoser, borderline, selvmord)!psykisk utviklingshemming!rusmiddelbruk!mishandling og omsorgssvikt!helse- og sosialtjenesten (kommunens ansvar, sosialtjenesten i kommunen, samarbeid mellom helse-, sosial og trygdetjenesten, omsorgstjenestens utøvere, tauhetsplikt, å være bruker)!nettverksarbeid!observasjon og rapportering!arbeidsteknikk (hensynet til brukeren en aktiv bruker, forflytning et alternativ til løfting) Grunnopplæring for helse- og omsorgssektoren. Haugstvedt/Bjerva m.fl. Kr. 363,- ISBN NKS-Forlaget

5 Legemiddelhåndtering Klasseundervisning For hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ansatte i helsetjenesten Klasseundervisning 12 timer!innlevering av 3 mapper.!besvarelsene vurderes til bestått eller ikke bestått. Kr ,- (kan deles i avdrag) Om kurset Kurset er lagt opp til å heve kompetansen i legemiddelhåndtering samt gi basiskunnskaper innenfor utvalgte farmakologiske områder. Teoretisk del og praktisk del!for de med godkjent utdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider er det krav om teoretisk og praktisk opplæring for å få lov til å dele ut medisiner.!kurset omfatter den teoretiske delen.!for å kunne dele ut medisiner, må en i tillegg ha en praktisk opplæring. Det er den enkelte arbeidsgiver som tar seg av dette. Den ansvarlige lege for sykehjemmet eller sykehuset avgjør hvem som får dele ut medisiner.!legemiddelhåndtering!lovverk/regler!legemiddelformer!farmakokinetikk!bivirkninger!interaksjoner!eldre og legemidler!psykofarmaka!hjerte/kar-lidelser!antibiotika/kjemoterapeutika!avføringsmidler (Laxantia)!Diabetes!Medikamentell smertebehandling Kompendium er inkludert i prisen. Kursbevis (klasseundervisning) Kursbevis utstedes til de som har minst 75% fremmøte og som består en teoretiske prøve. Kursbevis (fjernundervisning) Kursbevis utstedes etter bestått kurs. Kursbevisets gyldighet!kursbevisets gyldighet er 3 år.!aftenskolen Region 1 kan tilby ny faglig oppdatering i tråd med gjeldende forskifter. 5

6 Kosthold og livsstil For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre!innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset Etter endt kurs skal deltakerne kunne:!sammenhengen mellom kosthold, helse og livsstil, og hvordan disse faktorene kan påvirke folkehelsen.!lage måltid ut fra anbefalinger fra helsemyndighetene.!bruke digitale verktøy til å regne ut energi- og næringsinnhold i måltid, og til å planlegge å sette sammen måltid i tråd med kravene fra helsemyndighetene.!planlegge å lage til spesialkost.!lage tradisjonsmat frå ulike område i Norge og mat frå ulike kulturer, og drøfte hva måltidet har å si som kulturbærer.!lage mat og produkt tilpasset nye trender ut fra kunnskap om råvarer, produksjonsmetoder og matkultur.!appetitt!energi!fett!proteiner!alkohol!vitaminer og mineraler!antioksidanter!vann!matvarer som gir god helse!kosthold i livets faser!kosthold og idrett!livsstilssykdommer!allergi og intoleranse!kost og livsstil ved hjertesykdommer, diabetes og overvekt!tradisjoner i norsk matkultur!mat, religion og tabuer!ferdigmat, merking, ny mat og økologisk mat Kost og livsstil Hanna Hånes og Ellen Mohaugen Kr. 299,- ISBN Gyldendal

7 Region 1 Spesialist i helse- og sosialfag MANGE MULIGHETER AFTENSKOLEN Region 1 gir voksne mange muligheter til utdanning i hele landet: Ordinær klasseundervisning Komprimerte løp Internettkurs med forelesninger AFTENSKOLEN Region 1 gir råd og veiledning og er behjelpelig med å finne riktig kurs. KUNNSKAPSKURS Helseassistent Legemiddelhåndtering Kosthold og livsstil Pedagogikk Sosialpedagogikk Spesialpedagogikk Krisepedagogikk Sorg og sorgreaksjoner Utviklingspsykologi Kommunikasjon Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE Helse- og sosialfag Ambulansearbeider Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Fotterapeut Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleier Aktivitør Fellesfag (allmenne fag) - Privatisteksamen - Godkjent i Lånekassen FAGSKOLEUTDANNING Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning - 5 timers skriftlig eksamen - Godkjent i Lånekassen VIDEREUTDANNING Barsel- og barnepleie Helseadministrasjon Psykisk helsearbeid - 5 timers skriftlig eksamen Ta kontakt på telefon AFTENSKOLEN Region 1: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim E-post: Internett: 7

8 Pedagogikk!Innlevering av 5 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset!kursdeltakerne skal få kunnskap om barn i alderen 3-12 år.!kursdeltakerne skal få en innsikt i pedagogikk og psykologi for arbeid med barn i alderen 3-12 år.!kursdeltakerne skal kunne forstå sammenhengen mellom praktisk og pedagogisk arbeid. For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre!lover og forskrifter!assistentens rolle!ansvarsområder!rettigheter og plikter!pedagogisk arbeid!planlegging!observasjon!pedagogisk metode!samarbeid!grensesetting, modellæring og konfliktløsning!lek og utvikling!drama, sang og musikk!forming!fysisk aktivitet!bruk av litteratur og andre medier Arbeid med barn i barnehage og skole (0-9 år) Kjell A. Standal Kr. 540,- ISBN Gyldendal

9 Sosialpedagogikk Klasseundervisning For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre Klasseundervisning 10 kvelder (40 timer)!innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om:!problematferd med omfang av problemet og hvordan slik atferd kan forstås!kompetanseutviklende og problemløsende arbeid!hvordan stimulere sosial læring til det beste for den enkelte?!problematferd!utvikling av atferdsproblemer!perspektiver på endring!undervisningsstrategier!psykodynamisk tilnærming!psykopedagogisk tilnærming!involveringspedagogikk!atferdsmodifikasjon!strukturering av læringsmiljøet!forebygging!hvordan oppstår problematferd?!atferdskorrigering!aggressive og utagerende barn!sosial kompetanse hos barn og unge!læringspsykologi og sosial kompetanse!mestringskompetanse!hva påvirker kompetanseutviklingen?!sosial læring!læring av sosial kompetanse!tiltak for å fremme sosial kompetanse Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Terje Ogden Kr. 358,- ISBN Gyldendal Norsk Forlag

10 Spesialpedagogikk Klasseundervisning 10 kvelder (40 timer) Klasseundervisning!Innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre!hva er spesialpedagogikk?!lese- og skrivevansker!atferdsproblemer hos barn og unge!lærevansker!psykisk utviklingshemning!språk- og talevansker!synsvansker!hørselsvansker!bevegelsesvansker og hodeskader!adhd, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemninger!spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak Mål for kurset!kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo.!kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemning og er utformet etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak. Innføring i spesialpedagogikk. Asmervik/Ogden/Rygvold Kr. 450,- ISBN Gyldendal akademisk

11 Ny utdanning HELSEFAGARBEIDER Helsefagarbeider er en ny utdanning som har tatt det beste fra utdanningene Hjelpepleier og Omsorgsarbeider 1. år Vg1 Helse- og sosialfag 2. år Vg2 Helsearbeiderfag To år lærlingetid Det er mulig å ta fagprøven på grunnlag av allsidig praksis Ta kontakt på telefon AFTENSKOLEN Region 1: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim E-post: Internett: 11

12 Krisepedagogikk For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre!innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset!kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse og en teoretisk begrunnelse for krisepedagogikk.!det gis eksempler på hvordan den enkelte kan rammes av individuelle og kollektive kriser.!det gis også eksempler på bruk av metoder med tanke på å «omskape» kriser og traumer til pedagogiske mestringsmuligheter. Kursdeltakerne skal få kunnskap om:!hvordan ansatte i barnehage og skole kan bli bedre til å hjelpe barn og ungdom etter kriser og traumer.!hvordan gjøre hendelsene forståelige og håndterbare slik at hverdagen i barnehagen og skolen blir mest mulig meningsfull.!hvordan man aktivt kan ta del i barnets opplevelse av krisen slik at den blir noe barnet kan lære av.!barn og ungdom kriser og traumer!hva er krisehjelp?!traumeteorier!de skjulte krisene!kriser og læring!krisepedagogikk i barnehage og skole!krisepedagogisk modell!pedagogikk og terapi!krisers innvirkning på læring!terapeutisk kommunikasjon!krisepedagogiske metoder!spenningsreduserende tiltak!krisepregende nyheter!når katastrofen angår oss alle!sorghåndtering kunnskapsformidling!kriseberedskap Krisepedagogikk Magne Raundalen/Jon-Håkon Schultz Kr. 289,- ISBN Universitetsforlaget

13 Sorg og sorgreaksjoner For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre!innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av sorg og sorgreaksjoner, og gjøre deltakerne i stand til å ta vare på barn i sorg. Kursbeskrivelse Kurset vil øke forståelsen for sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. I Tillegg gis det praktiske råd or retningslinjer for hvordan barn best kan ivaretas når dødsfall rammer familie eller venner. Kursdeltakerne skal få kunnskap om:!hvordan ansatte i barnehage og skole kan bli bedre til å hjelpe barn og ungdom etter kriser og traumer.!hvordan gjøre hendelsene forståelige og håndterbare slik at hverdagen i barnehagen og skolen blir mest mulig meningsfull.!hvordan man aktivt kan ta del i barnets opplevelse av krisen slik at den blir noe barnet kan lære av.!barns forståelse av døden på ulike alderstrinn!vanlige sorgreaksjoner hos barn!skillet mellom traumer og sorg!foreldres/søskens/besteforeldres/ venners/andres død!spesielle dødsfall!hva gjør sorgen verre?!forholdet til den døde!barns fantasier og årsakstenkning!kjønnsforskjeller i barns sorg!omsorg for barn i sorg og krise!rådgivning til foreldrene!formidling av dødsbudskap til barn!åpen og ærlig kommunikasjon!dødsfall etter sykdom!håndtering av dødsfall i barnehage og skole!forberedelse før dødsfall!lærerne som ressursgruppe!lærernes egne behov!dødsfall i barnehagen!krisebehandling eller sorgterapi for barn!sorggrupper for barn Sorg hos barn Atle Dyregrov Kr. 249,- ISBN Fagbokforlaget

14 Utviklingspsykologi For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre!innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset Kursdeltakerne skal få kunnskap om:!alderstypiske trekk hos barn og unge i alderen 0-18 år med vekt på gruppen 0-12 år.!forholdet mellom begrepene arv og miljø.!utviklingen i fostertiden og den påvirkning som skjer i denne perioden.!utviklingen av barn og unges grunnleggende behov.!barn og unges utvikling motorisk, sosialt, emosjonelt, tankemessig, språklig og sansemessig.!barn og unges forhold til moral og etikk.!hva er psykologi?!hva er utvikling?!fostertiden!alderen 0-2 år!alderen 2-6 år!alderen 6-12 år!alderen år!fysisk og motorisk utvikling!tanke- og språkutvikling!emosjonell og sosial utvikling!holdninger og verdier!sosialisering!moral!oppdragelsesformer Psykologi i barne- og ungdomsarbeiderfaget Walgermo/Håkonsen Kr. 496,- ISBN Gyldendal

15 Kommunikasjon!Innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset Kursdeltakerne skal få kunnskap om:!kommunikasjon med barn, unge og voksne på en måte som skaper trygghet, tillit og velvære.!gruppepsykologiske prosesser og handlinger, og hvordan disse brukes i praktisk pedagogisk arbeid med barn og unge.!kommunikasjon: Hva er kommunikasjon? Å forstå andre mennesker Kommunikasjonsformer Kommunikasjon og utvikling Kommunikasjon med ord Kommunikasjon uten ord Samtalen å kommuniserer med hverandre Troverdig kommunikasjon Når kommunikasjonen blir vanskeliggjort Makt og avmakt i kommunikasjon Psykologifaget og ditt eget arbeid Kommunikasjon når ting blir vanskelig For assistenter i barnehage/skole/sfo, barneog ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre!gruppepsykologi: Hva er en gruppe? Ulike grupper Sosiale nettverk Hvorfor danner vi grupper? Hvordan foregår arbeidet i grupper? Gruppeprosesser Samarbeid i grupper Ulike roller i en gruppe Gruppestørrelse, sammensetning og plassering Handler vi annerledes i grupper enn ellers? Gruppepress Mobbing en vrangside ved grupper Hva kjennetegner grupper som fungerer godt? Konflikter og konflikthåndtering Psykologi i barne- og ungdomsarbeiderfaget Walgermo/Håkonsen Kr. 496,- ISBN Gyldendal

16 Ledelse Innføring i motiverende ledelse!innlevering av 3 mapper. Kr ,- (kan deles i avdrag) Målgruppe Alle som har et verv eller arbeid, eller ønsker et verv eller arbeid der mellommenneskelige relasjoner og ledelse inngår. Mål for kurset Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til lederverv og ledelse. Kursbeskrivelse Kurset gir grunnleggende kunnskaper om ledelse.!ledelse i dag!dagens utfordringer!dagens muligheter!ledelsesteori!administrasjon!organisasjon!lederkompetanse!hvor læres denne kompetansen?!ledertyper!personlighet!kommunikasjon!hva er god kommunikasjon?!hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon?!relasjonskompetanse!makt!tillit!motivasjon!kreativitet!behov!gruppe!team!utvikling!vi-følelse!helhetlig tenking Relasjonell ledelse Hans Morten Skivik Kr. 290,- ISBN Gyldendal

17 KURS FOR ASSISTENTER i barnehage/skole/sfo E-post: Telefon Kosthold og livsstil Pedagogikk Sosialpedagogikk Spesialpedagogikk Krisepedagogikk Sorg og sorgreaksjoner Utviklingspsykologi Kommunikasjon Ledelse Telefon KURS FOR ASSISTENTER i helsetjenesten E-post: Telefon Helseassistent Legemiddelhåndtering Telefon

18 18

19 Kurspåmelding Påmelding kan skje pr telefon , faks , sms , e-post eller skriftlig på dette påmeldingsskjema. Vi tar også imot kurspåmelding på våre internettsider Kursnavn: Kursnavn: Kurssted: Brevkurs Internettkurs en ønskes i avdrag Navn: Adresse: Postnr/sted: Telefon: E-postadresse: Fødselsnr. (11 siffer): Underskrift 19

20 AFTENSKOLEN Region 1 Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Telefon: Fax: E-post: Kan sendes ufrankert i Norge. Adressaten betaler portoen. AFTENSKOLEN Svarsending OSLO 20

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Klasseundervisning i studieretningsfagene Barne- og ungdomsarbeider Hjelpepleier Regionskontor: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl. 08.00-15.00 Telefon:

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Våren 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer