Bli helsefagarbeider.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no"

Transkript

1

2 Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel igjen se hva som er fakta om helsefagarbeideren: Myte: Helsefagarbeidere tjener dårlig Fakta: Helsefagarbeiderens lønn ligger i toppskiktet sammenliknet med tilsvarende utdanninger fra videregående skole. Lønnstall fra Fagforbundet (2011) viser at en nyutdannet helsefagarbeider har en startlønn på minimum kroner i året. Det er inkludert et ubekvemstillegg, siden de aller fleste helsefagarbeidere jobber i turnus med kvelds- og nattevakter. I den toårige læretiden etter Vg2 får du 50 prosent av lønnen, og du deltar i vanlig turnus. De fleste har ikke studielån, og det gjør at helsefagarbeiderne har et bedre økonomisk utgangspunkt når de går inn i arbeidslivet enn de som har valgt yrker som krever lengre utdanning og mer studielån. Myte: Som helsefagarbeider jobber du bare med gamle mennesker Fakta: Helsefagarbeideren har kontakt med mennesker i alle aldre, fra barn til voksne og gamle. Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsoppgaver, og du kan velge blant mange forskjellige arbeidsplasser. Du kan jobbe med mennesker under rehabilitering etter sykdom og ulykke, i psykisk helsearbeid og i rusomsorg. Du kan velge å arbeide i hjemmesykepleien eller på sykehjem. Mange jobber for personer med nedsatt funksjonsevne. Andre har arbeidsplassen sin på institusjoner for barn og unge og på sykehus. Myte: Å jobbe som helsefagarbeider er lite spennende Fakta: Helsefagarbeideren må takle mange forskjellige og utfordrende situasjoner i møte med mennesker som har ulike behov. Helsefagarbeideren kommer i kontakt med mennesker i ulike livssituasjoner. Alle har det til felles at de trenger din hjelp. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre eget liv, enten det er i eget hjem, på institusjon, sykehjem eller sykehus. Det betyr at oppgavene er mange og varierte. Du kan få frihet til å være kreativ og forme arbeidsdagen din selv.

3 Hva lærer du i helsearbeiderfaget? Som helsefagarbeider skal du takle mange situasjoner i møte med forskjellige mennesker, og du får brukt ulike sider ved deg selv. Er du flink til å prate med mennesker, tar du utfordringer eller har du for eksempel god innlevelsesevne, så kan helsefagarbeider være noe for deg. I utdanningen får du verdifull kompetanse for å bli en god helsefagarbeider. På Vg1 Helse- og sosialfag lærer du generelt om helse- og sosialfag. På Vg2 Helsefagarbeider har du følgende yrkesrettede programfag: Helsefremmende arbeid handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som styrker helse, trivsel og livskvalitet. Du lærer om hva livsstil, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Du blir bevisst din egen væremåte og atferd, lærer ulike kommunikasjonsteknikker, konflikthåndtering, observasjon og regelverk om taushetsplikt og personvern. Yrkesutøvelse handler om å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. Du lærer også om etiske retningslinjer og relevant regelverk. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper er sentralt. Vg3 Læretid I tredje og fjerde år av utdanningen får du opplæring som lærling på en eller flere arbeidsplasser/bedrifter i omsorgstjenesten, på sykehus eller andre steder. Læretiden bygger på fagene du har hatt på skolen, og du praktiserer det du har lært i teorien. Opplæringen gir god trening i de oppgavene du får når du er ferdig utdannet. Du får hjelp, instruksjon og veiledning av helsepersonell med lang erfaring i yrket. Læretiden varer i to år, og etter bestått fagprøve får du fagbrev som helsefagarbeider. Du søker om formidling av læreplass via vigo.no, i tillegg kan du selv kontakte en aktuell lærebedrift og følge med på om læreplasser blir annonsert. Du får veiledning og hjelp til å søke fra fagopplæringen i fylket ditt, rådgiveren på skolen og lærerne dine. Det er arbeidsplassen/bedriften selv som velger hvem som skal tilbys læreplass hos dem. Du inngår en lærekontrakt med lærebedriften, og i læretida får du lønn tilsvarende en grunnlønn fordelt på to år.

4 Hvor kan jeg få jobb som helsefagarbeider? Du kan velge mellom mange ulike arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren når du er utdannet helsefagarbeider. Mange muligheter Mange barn og unge, voksne og eldre med ulike sykdommer og behov, trenger hjelp, veiledning og pleie i eget hjem eller på institusjon. Halvparten av de som mottar omsorgstjenester i kommunene er nå under seksti år. Du kan for eksempel jobbe med personer som har nedsatt funksjonsevne eller i psykisk helsevern og rusomsorgen. Andre mulige arbeidsplasser er opptrenings- og behandlingssentra for mennesker som trenger rehabilitering etter ulykke eller sykdom. Noen helsefagarbeidere jobber med barn og unge i skolen eller på institusjon, andre arbeider på sykehus. Attraktive helsefagarbeidere Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene med vekt på forebyggende helsearbeid, gjør helsefagarbeiderne stadig mer attraktive og gir spennende utfordringer. Du kan få jobb over hele landet. Videreutdanning Ønsker du å lære mer, er det mange muligheter for videreutdanning på fagskole for helsefagarbeidere. Det er stadig behov for ny kunnskap. Fagskolene gir tilbud blant annet innenfor kreftomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, rusomsorg og veiledning. Skulle du etter hvert ønske å studere ved høyskole eller universitet, kan du med et påbyggingsår skaffe deg studiekompetanse eller søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Helsefagarbeideren kan jobbe:

5 Møt en helsefagarbeider Vil du også gjøre en forskjell i folks liv? La deg inspirere av fire helsefagarbeidere som forteller hva de synes er det beste og det mest utfordrende i deres hverdag som helsefagarbeidere. Spørsmål: 1. Hva gjør du i jobben din? 2. Hva er det beste ved jobben? 3. Hva er den største utfordringen i arbeidsdagen? 4. Hvorfor passer akkurat du til jobben? Irene Borlaug (26), helsefagarbeider på boenheten Moflateveien Moflateveien 1 har åtte beboere med rus- og psykiske problemer. Alle har sin egen leilighet. Vi hjelper til med det beboerne trenger i hverdagen for å fungere. De trenger stabilitet, rutiner og omsorg. De har det ofte vanskelig, og da er det viktig at vi er til stede for dem. Det er ikke alltid vi trenger å snakke så mye. Vi får god tid til beboerne og til å følge dem opp ordentlig. Jeg føler at jeg kan bidra til at de får det litt bedre. Det er krevende og vi møter mange problemstillinger. De kan ofte være fortvilet eller deprimerte, og noen er av og til utagerende. Med rus- og psykiske problemer oppstår det mange vanskelig situasjoner siden de vi jobber med ofte er i ubalanse. Vi må lære oss å håndtere det på en best mulig måte. Vi har et motto og det er: Vi har ikke vanskelige beboere, vi har bare beboere som har det vanskelig. Jeg er rolig og kan ta ting på strak arm, det er viktig i denne jobben. Ine Borge (23), helsefagarbeider på Råkilveien barne-og avlastningsbolig 1. Boligen jeg jobber i er for barn og unge med sammensatte behov. De fleste brukerne er under 18 år. Vi gjør alt fra å skifte på senga til å aktivisere barna med gitarspill eller høytlesning, slik at de får en meningsfylt og morsom hverdag. 2. Barn kommer inn i hjertet ditt på en helt egen måte. Jeg er heldig som får jobbe med dem. 3. Flere av barna har ikke verbalt språk. Vi må lære å tolke hvert enkelt barn gjennom blant annet kroppsspråk. Det er utfordrende, men spennende. 4. Jeg liker barn og blir glad av å kunne hjelpe dem som trenger det. Christian Friessnegg (21) helsefagarbeider på Dønski bo- og behandlingssenter Jeg passer på at de som bor her på sykehjemmet har det bra, at de får det stellet og den maten de skal ha og at de trives. I tillegg til rutinene finner vi på aktiviteter og moro, for å skape litt variasjon i hverdagen. Alle menneskene jeg møter. Det er mange forskjellige folk her, både som brukere og personell. Det trives jeg godt med. Det er utfordrende når det skjer noe uventet, for eksempel hvis en av beboerne har falt og skadet seg eller noen blir syke. Jeg er omsorgsfull og bryr meg, i tillegg er jeg blid og flink til å få kontakt med mennesker. Vivian Undem (22), helsefagarbeider på Veumåsen Bofellesskap 1. Jeg jobber med en respiratorpasient. Han har en muskelsvinnsykdom og kan verken bevege seg eller spise på vanlig måte, og han trenger respirator for å puste. Han bor i sin egen leilighet på Veumåsen Bofellesskap, men trenger bistand 24 timer i døgnet. Jeg fungerer som hans armer og ben, og sørger for at han har det han trenger til enhver tid. Det blir mye dagligdagse ting som å vaske klær og bare være selskap hvis han ønsker det. Vi gir han mat gjennom sonde og da må vi passe på at han får riktig mengde og at det blir satt opp riktig. 2. Å jobbe med bare én pasient gjør at man blir veldig godt kjent og får et nært forhold til pasienten. 3. Stopper respiratoren kan pasienten dø; det gjør at vi hele tiden må passe på, og piper respiratoren må vi handle raskt. Da må vi sjekke ut hvorfor den ikke virker og sørge for at Jørn får pustehjelp med en manuell pusteballong. 4. Fordi jeg er tålmodig og glad i mennesker.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune TELEGRAFEN avdeling for psykisk helse i Åmot kommune Kilder: «Enkle råd når livet er vanskelig» utgitt av Helsedirektoratet og Mental Helse 2010 Åmot kommunes psykiatriplan 2011/2014 illustrasjonsfoto:

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

SYKEPLEIER // SYKEPLEIEHØGSKOLER I BERGEN. haraldsplass.no betanien.no

SYKEPLEIER // SYKEPLEIEHØGSKOLER I BERGEN. haraldsplass.no betanien.no SYKEPLEIER // SYKEPLEIEHØGSKOLER I BERGEN haraldsplass.no betanien.no videre gående til elever som har allerede vært i arbeidslivet i over 20 år. Det er også en fin balanse mellom undervisning og studiedager,

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver

Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Fagskoleutdanning Hva er er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Helse og Oppvekstfag Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer