Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune ved rådmann Ola Stene"

Transkript

1 Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg. Visjonen for Levanger kommune: Livskvalitet og vekst. Må går ut fra at dette også gjelder Åsen. Uttaler oss ut fra at det er riktig å beholde: Sykeheimsplasser Institusjonskjøkken Dagtilbud Omsorgsplasser Ved Åsen Helsetun I tillegg at basen for hjemmetjenesten er ved Åsen Helsetun Motto for Norske Kvinners Sanitetsforening må alle ha et forhold til: I små ting frihet. I store ting enighet I alle ting Kjærlighet. I framlegg fra Anne Kari Haugdal om planer for helse i samkommunen presiser hun at det er: Viktig å bruke det som eksisterer i den enkelte kommune. Åsen Helsetun eksisterer, der er det sykeheimsplasser, ett veldrevet istitusjonskjøkken som også tar inn elever fra videregående skole i tillegg til lærlinger. J.fr. oppslagene om manglende lærlingeplasser, dagtilbud som tidligere er redusert både i antall dager det kan brukes og motivasjon fra aktivitør som ikke er der lenger og omsorgsplasser. I tillegg har hjemmetjenesten base på Åsen Helsetun. Denne organiseringa har fått positiv omtale fra fylket. Dette er effektiv tidsbruk. Åsen har ikke stått på som Ytterøy med å bli sertifisert som livsgledesykeheim. Det bør ikke være noe til hinder for at dette kan praktiseres på Åsen Helsetun også. Lovverk og styringsdokumenter sier at det er viktig at forholdene tilrettelegges slik at folk kan bo heime lengst mulig. For at dette kan gjennomføres må det være en forutsigbarhet i hverdagen for de som har bruk for ulike tilbud som hjelp til å bo heime. Nærhet til brukerne. 1

2 En funksjonshemming, høy alder eller perioden etter en ulykke kan gjøre at man kan trenge hjelp for å mestre hverdagen i eget hjem. Noen vil trenge mye hjelp, mens andre bare har behov for litt hjelp. Hvor lenge hjelpen skal gis, avhenger av hver enkelts behov. Ved omhjemling av sykeheimsplasser i Åsen og flytting av tilbud begrunnes det ut fra samhandlingsreformen: Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest? Skal være: Lettere å få helsehjelp lokalt Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging Tilbudet i hele kommunen vil bli bedre Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre. Det vil bli flere tilbud til de som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller å stumpe røyken. Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet. Disse føringene gis ikke muligheter i Distrikt Sør. Med forslaget om nedlegging av sykeheimsplassene. Distrikt Sør blir fratatt alle fasiliteter det er bruk for i nærmiljøet. Planen om at det å flytte sykeheimsplassene og kjøkken til Staup hevdes skal være mye billigere, skal spares flere millioner, men det faktiske regnestykket har vi ikke fått framlagt enda. SYKEHJEM Åsen har pr i dag 20 sykeheimsplasser ved Åsen Helsetun. Sykehjem kan tilbys eldre som ikke lenger kan bo hjemme og som trenger vedvarende behandling og pleie. Det skal være fritt sykehjemsvalg noe som betyr at bruker/pårørende har rett til å velge det sykehjem som ønskes etter at det er gjort vedtak om fast plass. Med sykeheim på Staup og på Ytterøy vil dette ikke være reelt i Levanger kommune. For rehabiliteringsplass og korttidsplass gjelder ikke denne retten så der kan det gjøres noe. I dag hevder kommunen at sykeheimsplassene presses av brukere av rehabiliteringsplasser og korttidsplasser. For å finne ut hvilke hjelpetiltak kommunen kan yte, må det bli veiledet for å gi nødvendig informasjon og hjelpe til å søke på de tjenester bruker/pårørende mener å ha behov for. Alle skal ha generell pleie i tillegg til personlig pleie, omsorg. Hva er sammhandlingsreformen? Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning 2

3 Forebygge framfor å reparere. Tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe sammen Flytte tjenester nærmere der folk bor Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Bedre for pasientene sterkere brukermedvirkning. Dette kan vi bruke for å beholde tilbudene i Åsen Vise vei framover. Gir helsetjenesten ny retning Veien fremover er korte avstander til tjenesten, brukere føler trygghet i forhold til at det er kjente mennesker som yter tjeneste i forhold til deres behov for helsetjeneste. Forebygge framfor å reparere. Med kjøkkenet på Åsen Helsetun, kan fagutdannede personer være med å forebygge svekkelse gjennom å lage mat som brukerne liker. Veilede heimeboende om hvordan de bør spise og drikke for å få en bedre livskvalitet. Tidlig innsats framfor sen innsats Her handler det om å oppdage hva som kan være problemet, like vanskelig for om det er nært eller lenger unna i avstand. Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe sammen Er det en plass der det er vanskelig med å akseptere andre yrkesgrupper er det innen helse og omsorg. Profesjonene er dypt forankret. Å jobbe profesjonelt sammen er greit, men her kan det brukes mye tid på møter og mindre på brukere. Teknologi brukes på sykehus, der de ikke har spesialkompetanse, til å kontakte andre sykehus der denne kompetansen finnes, og ivaretar brukers behov. Her kan det være møter på nett mellom de ulike institusjonene i Levanger. Flytte tjenester nærmere der folk bor Her gjøres det motsatt det flyttes nærere der andre folk bor. Dette er vanskelig å forstå for de som tilbudene tas fra. Det er ikke noe om miljøhensyn. En ting er kjøring til heimeboende som skal ha utført tjenester mange ganger pr dag. Funksjonsnivået tilsier at de skal bo heime som er det vktigste mantraet fra sentrale myndigheter. Bor de heime så lenge de klarer det er det ikke så stort behov for heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger. Der vil de bo i kortere tid. Sykeheimsplass vil da være det riktige tilbudet. Her vil det også være en del med å besøke de som er på institusjon. Besøk av kjente og kjære er også med å hever livskvaliteten til beboere på institusjoner. Samtidig vil livskvaliteten for den som er heime bli dårligere for samvittigheten for ikke å kunne besøke den som er på institusjon ligger der hele tida. Levanger kommune gir 10 klipp pr halvår til de som blir vurdert til å være berettiget til denne ytelsen. Disse turene vil bli dyrere for Levanger kommune forbrukere i Åsen. Er dette tatt med i regnestykket om sparing. Det er også et miljøspørsmål her, utslipp av avgasser. Førerkortregler er i ferd med å endres så det kan ikke forventes at folk kjører bil så lenge som i dag, tar bort muligheter til å besøke. 3

4 Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem Om kommunene får flere oppgaver kan de ikke automatisk gi avkall på de oppgavene de har fra før. Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Hvem bestemmer når et fagmiljø er sterkt nok? Her kan det brukes nye tekniske hjelpemidler til å få nye kunnskaper. Bedre for pasientene sterkere brukermedvirkning. Har spurt brukere/pårørende om de har blitt spurt i denne prosessen om omdisponering av hjemler. Alle har svart at de er ikke spurt. Når skal de da ha mulighet til å påvirke beslutningen. Det som sitter igjen etter lesing av forslaget er begrepet tilsyn. Skal ha tilsyn med er bakteppet hele tiden. Øker tilsyn livskvaliteten? Siden sanitetsforeningene i Levanger og Verdal har fått planen til uttalelse må det være for at det er noe om frivillighet inne i dette. I Åsen ytes det mye frivillighet til Åsen Helsetun, men den kan det være vanskelig å selge inn for bruk i Levanger sentrum. Dag- og aktivitetstilbud: Det må være både dag- og aktivitetstilbud til voksne innbyggere bosatt i Åsen som ønsker sosialt samvær og aktiviteter. Tilbudet må være et forebyggende helsetilbud til alle beboere i Distrikt -Sør av kommunen og for uføretrygdede. Det er ikke tilbud om kjøp av varm mat til i det hele tatt i Åsen om kjøkkenet på Åsen Helsetun legges ned. Kjøkkenet må beholdes som det er i dag. Det er kunnskap om at det er vanskelig å holde maten varm under transport. Skal maten varmes opp fra kald hos bruker må det være flere som kjører ut mat, det brukes lengre tid hos den enkelte. Positivt for bruker, men det vil koste mer penger. Omsorg for alle Mål: Tjenestetilbudet er trygt og forutsigbart samtidig som det er dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov. Enhver skal ha en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger. Bedre tjenester enn alternativet, og at de skal gjennomføres på en ryddig måte. Stene. Alt for stor beslutningsvegring i kommunestyret, sa Svarva i kommunestyremøte den i forhold til planprogrammet. Vegringen kan være å forholde seg til at endringer ikke trenger gripe dypt inn i syke folks hverdag. 4

5 Åsen sanitetsforening har ikke fått annet syn på saken enn at det er riktig å beholde: Sykeheimsplasser Institusjonskjøkken Dagtilbud Omsorgsplasser Ved Åsen Helsetun I tillegg at basen for hjemmetjenesten er ved Åsen Helsetun Alternativet må være å bygge nytt i Åsen, med sykeheimsplasser, institusjonskjøkken, dagtilbud, omsorgsplasser dette for å bedre tjenestene. Åsen 30.november 2013 For Åsen Sanitetsforening Unni LundbyHammeren leder 5

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6.

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6. Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 Hjemmetjenesten etter samhandlingsreformen... 5 Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehusene... 9 Kommuneintern samhandling... 12 Velferdsteknologi og IKT i hjemmetjenesten...

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer