Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011"

Transkript

1 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

2 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 ( ) heldøgns omsorgsplasser Demensplan nye årsverk Kompetanseløftet 2015 Osv Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

3 Kompetanseløftets fem delmål nye årsverk i perioden Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene Sikre bruttotilgang på om lag 4500 helsefagarbeidere per år Skape større faglig bredde Styrke veiledning, internopplæring og videreutdanning Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

4 Status for Kompetanseløftet Vekst i tallet på utførte årsverk Forrige mål om innen 2009 nådd i 2008 Faglærte årsverk (80 prosent) I rute med nytt mål om innen 2015 Stigende kompetansenivå Andelen med høyere utdanning øker Andelen med videregående utdanning er stabil Andelen ufaglærte går ned

5 Sviktende tilgang på helsefagarbeidere Helsefagarbeidarar Omsorgsarbeidarar 2000 Hjelpepleiarar

6 Evalueringen av Kompetanseløftet 2015 Gjennomføres av NIFU og NIBR i perioden NIFU har publisert tre underveisrapporter om måloppnåelse: NIBR har publisert tre kommunerapporter: Sluttrapport (kort og lang versjon) i 2011 Konferanse planlegges

7 Samhandlingsreformen om kompetanse Se kompetanseutviklingen i omsorgstjenestene i sammenheng med utviklingen i spesialisthelsetjenesten De kommunale helse- og omsorgstjenestene: Økt ansvar og flere oppgaver skaper etterspørsel etter høyere kompetanse Spesialisthelsetjenesten: Bruke sin spesialiserte kompetanse Se på innhold i grunn-, videre- og etterutdanninger Vektlegge forløpstenkning, samhandlingskompetanse, sterkere brukermedvirkning, forebygging og folkehelsearbeid

8 Statlig satsing på fagskoleutdanning Fra Stimuleringstilskudd over K2015 (skjønn) Fylkesmannen Fra høsten 2009 Tilskudd til dekning av tilbyders driftsutgifter (faste satser) Helsedir; FK fra Årlige tilskudd mill kr '03-06 '07-09 h'

9 Mål 1: Kompetanseheving Tilskuddsordningens betydning for kompetanseheving: Helt avgjørende (Nord-Trøndelag) Av vital betydning, også for helseforetak (Troms) Ikke tvil om bidraget til kompetanseløft (Buskerud) Stor betydning (Akershus, Aust-Agder, Vestfold) Vesentlig (Rogaland, Sogn og Fjordane) Viktig (Hedmark) Har bidratt til kompetanseheving (Østfold) Kommunene godt fornøyd (Hordaland) Ikke grunnlag for å si noe (Sør-Trøndelag)

10 Studenter høst 2010 etter fagretning Eldreomsorg Kreftomsorg Psykisk helsearbeid Rehabilitering Andre

11 Mål 2: Tilby personell en karrierevei Lønns- og stillingsavansement Flere offentlige virksomheter gir økt lønn (Oppland) Flere er blitt teamledere og boledere (Buskerud) Ingen automatikk (Hordaland, Nord-Trøndelag) kr og fri til praksis i Bergen kommune Antar høyere lønn og stilling (Aust-Agder, Hedmark) Noen kommuner har regler, andre ikke (Troms) Ikke grunnlag for å si noe (Akershus, Nordland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag)

12 Mål 3: Realisere nasjonale måltall Mål i Kompetanseløftet: Gi fagskoleutdanning til 6000 personer i perioden Resultat: 2900 personer Ikke fastsatt måltall etter 2010 Sikte mot samme nivå som tidligere? 1500 per år

13 Mål 4: Geografisk spredning Tre fylker med over 200 Rogaland Buskerud Hordaland Høy aktivitet i Nordland trekker opp Nord-Norge 252 studenter i nord Relativt liten aktivitet på sentrale Østland 245 studenter i Oslo og Akershus Revisorkontrollert studenttall for Fylke tilskudd Rogaland 288 Buskerud 236 Hordaland 226 Nordland 188 Østfold 177 Oppland 161 Sør-Trøndelag 137 Akershus 125 Oslo 120 Vestfold 115 Nord-Trøndelag 107 Hedmark 106 Telemark 98 Møre og Romsdal 69 Aust-Agder 66 Troms 56 Vest-Agder 54 Sogn og Fjordane 53 Finnmark 8 Sum 2390

14 Studenter høst 2010 etter type tilbyder 35 % 65 % Offentlige Private og ideelle

15 Tilbydere med over 100 studenter Antall studenter Tilbyder NKS Nettstudier 858 Folkeuniversitetet Sør-Øst 165 AOF Haugaland 129 Fagskolen i Gjøvik 123 Østfold fagskole 110 RKK 104

16 Tilskuddsforvaltningen 2010 Godt samarbeid Helsedir fylkeskommunen Ulike ordninger etablert av fylkeskommunen overfor tilbyderne Harmonisering regionalt Harmonisering nasjonalt? Rapportering med revisorkontroll Per 31/5 hadde 17 av 19 rapportert for 2010 og fått tilskuddsbrev for 2011; alle per 30/9 Store ubrukte midler i 2010 (5 av 75 mill kr) Godkjent overført til 2011

17 Nye utdanningstilbud nasjonale planer Tittel Omfang Status Nasjonal plan Generell del (struktur) Helse, aldring og aktiv omsorg (revisjon) Livsstils- og kroniske sykdommer To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) Godkjent av NUFHS 2010 Godkjent av NUFHS 2011 Godkjent av NUFHS 2011

18 Nye planer AOF Telemark og Vestfold Tittel Omfang Status Kroniske sykdommer hos voksne og eldre Kost, ernæring og motivasjon Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) Ett år deltid, halvt år fulltid (30 poeng) To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) Godkjent av NOKUT 2011 NOKUT-søknad trukket Godkjent av NOKUT 2011

19 Informasjon om fagskoleutdanning Om tilskuddsordningen og tildelingene til fylkene på Helsedirektoratets nettsider: Menypunkt Tilskudd, underpunkt Kommune Om fagskoletilbudene under Fagskole på: De fylkeskommunale fagskolene Eller kontakt undertegnede! ,

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

KORTTITTEL: Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven

KORTTITTEL: Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven DATO: FOR-2008-04-23-391 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) PUBLISERT: 12008 hefte 5 IKRAFTTREDELSE: 2008-04-25 ENDRER: FOR-2003-11-10-1343 GJELDER FOR:

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer