Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012"

Transkript

1 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

2 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 ( ) heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015 Kompetanseløftet nye årsverk Osv Fagskoleutdanning ii helse- og og sosialfag

3 Kompetanseløftets fem delmål nye årsverk i perioden Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene Sikre bruttotilgang på om lag 4500 helsefagarbeidere per år Skape større faglig bredde Styrke veiledning, internopplæring og videreutdanning Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

4 Status for Kompetanseløftet Vekst i tallet på utførte årsverk Forrige mål om innen 2009 overoppfylt Faglærte årsverk (80 prosent) I rute med nytt mål om innen 2015 Stigende kompetansenivå Andelen med høyere utdanning øker Andelen med videregående utdanning er stabil Andelen ufaglærte går ned

5 Kommunenes vurderinger Flere oppfatter grunnbemanningen som tilfredsstillende i 2010 enn i 2008 Noe lettere å finne folk med riktig kompetanse i 2010 enn i 2008 Men fortsatt stort rekrutterings- og kompetansebehov Sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere mest etterspurt

6 Sviktende tilgang på helsefagarbeidere Helsefagarbeidarar Omsorgsarbeidarar 2000 Hjelpepleiarar

7 Evalueringen av Kompetanseløftet 2015 Gjennomført av NIFU og NIBR i perioden NIFU har publisert underveisrapporter og kort sluttrapport om måloppnåelse: NIBR har publisert underveisnotater om kommunenes arbeid og en lengre sammenfattende sluttrapport: Sluttstrek satt med seminar 29. februar 2012

8 Meld. St. 13 om fagskole Vanskelig å identifisere kompetansebehov Få stillinger som krever fagskoleutdanning Omfattes ikke av HELSEMOD For personer med annen vg opplæring enn helse- og sosialfag En arena for faglig reorientering Prøveordning ute på høring Helse- og sosialfag ikke med i prøveordningen

9 Statlig satsing på fagskoleutdanning Fra Stimuleringstilskudd over K2015 (skjønn) Fylkesmannen Fra høsten 2009 Tilskudd til dekning av tilbyders driftsutgifter (faste satser) Helsedir; FK fra Årlige tilskudd mill kr '03-06 '07-09 h'

10 Mål 1: Kompetanseheving Tilskuddsordningens betydning for kompetanseheving: Helt avgjørende (Nord-Trøndelag) Av vital betydning, også for helseforetak (Troms) Ikke tvil om bidraget til kompetanseløft (Buskerud) Stor betydning (Akershus, Aust-Agder, Vestfold) Vesentlig (Rogaland, Sogn og Fjordane) Viktig (Hedmark) Har bidratt til kompetanseheving (Østfold) Kommunene godt fornøyd (Hordaland) Ikke grunnlag for å si noe (Sør-Trøndelag)

11 Studenter høst 2010 etter fagretning Andre Eldreomsorg Kreftomsorg Psykisk helsearbeid Rehabilitering

12 Mål 2: Tilby personell en karrierevei Lønns- og stillingsavansement Flere offentlige virksomheter gir økt lønn (Oppland) Flere er blitt teamledere og boledere (Buskerud) Ingen automatikk (Hordaland, Nord-Trøndelag) kr og fri til praksis i Bergen kommune Antar høyere lønn og stilling (Aust-Agder, Hedmark) Noen kommuner har regler, andre ikke (Troms) Ikke grunnlag for å si noe (Akershus, Nordland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag)

13 Mål 3: Realisere nasjonale måltall Mål i Kompetanseløftet: Gi fagskoleutdanning til 6000 personer i perioden Resultat: 2900 personer Ikke fastsatt måltall etter 2010 Sikter mot samme nivå som tidligere 1500 per år

14 Mål 4: Geografisk spredning Tre fylker med over 200 Rogaland Buskerud Hordaland Høy aktivitet i Nordland trekker opp Nord-Norge 252 studenter i nord Relativt liten aktivitet på sentrale Østland 245 studenter i Oslo og Akershus Revisorkontrollert studenttall for Fylke tilskudd Rogaland 288 Buskerud 236 Hordaland 226 Nordland 188 Østfold 177 Oppland 161 Sør-Trøndelag 137 Akershus 125 Oslo 120 Vestfold 115 Nord-Trøndelag 107 Hedmark 106 Telemark 98 Møre og Romsdal 69 Aust-Agder 66 Troms 56 Vest-Agder 54 Sogn og Fjordane 53 Finnmark 8 Sum 2390

15 Studenter høst 2010 etter type tilbyder 35 % 65 % Off. (19) Priv. og ideelle (11)

16 Tilbydere med over 100 studenter Antall studenter Tilbyder NKS Nettstudier 858 Folkeuniversitetet Sør-Øst 165 AOF Haugaland 129 Fagskolen i Gjøvik 123 Østfold fagskole 110 RKK 104

17 Tilskuddsforvaltningen Godt samarbeid Helsedir fylkeskommunen Ulike tilnærminger FK avdekker kommunenes behov, event. dialog med FM FK overlater til tilbyderne å avdekke kommunenes behov Noe variasjon i administrativ praksis Tiltak for harmonisering (Østlandssamarbeidet) Rapportering med revisorkontroll Ubrukte midler (5 av 75 mill kr 2010; øker i 2011?) Overføres eller tilbakebetales

18 Nasjonale planer Helsedir (11) Fagområder Publisert Eldreomsorg November 2002 Psykisk helsearbeid November 2002 Barsel- og barnepleie Juli 2004 Rehabilitering Juli 2004 Veiledning Januar 2005 Kreftomsorg og lindrende pleie Januar 2005 Miljøarbeid innen rusfeltet November 2006 Tverrfaglig miljøarbeid November 2006 Administrasjon November 2006 Spesialrenhold Desember 2006 Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse Oktober 2008

19 Nye utdanningstilbud nasjonale planer Tittel Omfang Status Nasjonal plan Generell del (struktur) Helse, aldring og aktiv omsorg (revisjon av Eldreomsorg) Livsstils- og kroniske sykdommer To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) Godkjent av NUFHS 2010 Godkjent av NUFHS 2011 Godkjent av NUFHS 2011

20 Nye planer AOF Telemark og Vestfold Tittel Omfang Status Kroniske sykdommer hos voksne og eldre Kost, ernæring og motivasjon Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) Ett år deltid, halvt år fulltid (30 poeng) To år deltid, ett år fulltid (60 poeng) Godkjent av NOKUT 2011 NOKUT-søknad trukket Godkjent av NOKUT 2011

21 Informasjon om fagskoleutdanning Om tilskuddsordningen og tildelingene til fylkene på Helsedirektoratets nettsider: Menypunkt Tilskudd Om fagskoletilbudene under Fagskole på: De fylkeskommunale fagskolene Eller kontakt undertegnede! ,

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015

Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015 Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015 Måloppnåelse hittil og veien videre Bergen, 5. mars 2014 orfor satse på fagskoleutdanning? skoleutdanning er viktig for å ke kompetansen edusere avgangen fra sektoren

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene?

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? NOTAT 2015:102 Tittel: Forfatter: Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge NIBR-notat: 2015:102 ISSN: 0801-1702 ISBN:

Detaljer

Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene.

Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene. Marit K. Helgesen, Katja Johannessen, Torunn Kvinge, Asgeir Skålholt, Asbjørn Kårstein, Dorothy Sutherland Olsen, Clara Åse Arnesen Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 3/2010 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 2 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2009 IS-1848 Omsorgsplan 2015 Rappoertens tittel: Årsrapport 2009 - Omsorgsplan 2015 Utgitt: November 2010 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaksjonsgruppe:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 12/2009 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 1: Mars 2009 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2012

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2012 Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 212 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 3 Forord 4 Arbeidskraft og rekruttering 9 Arbeidsgiverstrategier

Detaljer

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS NUFHS Publisert fra 12.05.2010 til 09.07.2010 24 respondenter (24 unike) 1. Er dere en privat eller offentlig tilbyder av fagskoleutdanning? 1 Privat 41,7 % 10 2 Offentlig 58,3 % 14 Total 24 1 2. Funksjonen

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.03.2013 2008/5840/GRHA/721.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Greta I. Hanset, 71 25 86 33 25.01.2013 Vår ref. Helsedirektoratet

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Grunnopplæring for voksne 2005 2013

Grunnopplæring for voksne 2005 2013 Grunnopplæring for voksne 2005 2013 Innledning Med Stortingsmelding nr 44 (2008-2009), Utdanningslinja, ble det for første gang presentert en stortingsmelding som omhandler helheten i samfunnets behov

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Kortversjon av rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord

Detaljer