Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole"

Transkript

1 Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

2 Plan for dagen Felles: ( ) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: ( ) Arbeid med strategi for Levanger fagskole Felles: Oppsummering ( )

3 Fagskolen i Nord-Trøndelag strategidokumentet

4 Fagskolen i NT - Verdigrunnlaget Vi skal tilby yrkesrelevant kompetanse Vi skal ha kvalifiserte lærere med relevant kompetanse Vi skal tilby kvalitetssikret opplæring

5 Fagskolen i NT - Organisasjonskart Organisasjonskart fagskolen i Nord-Trøndelag Fylkestinget i Nord-Trøndelag Styret for fagskolen Administrativ leder Administrativ leder Administrativ leder Administrativ leder Faglig ansvarlig Stjørdal fagskole Faglig ansvarlig Levanger fagskole Faglig ansvarlig Steinkjer fagskole Faglig ansvarlig Ytre Namdal fagskole Faglige råd 3-5 medlemmer på hver fagskole. Rådgivende organ for de administrative lederne og premissleverandør til fagskolestyret

6 Fagskolen i NT- fagtilbud Offentlig fagkoler Stjørdal fagskole Bygg/anlegg, TIP Levanger fagskole Helse og sosialfag Kjemi og matteknikk Steinkjer fagskole Elkraft Ytre Namdal fagskole,nautisk linje Skipsoffiser

7 Fagskolen i NT visjon + Visjon kultur og helse Fagskolen i Nord-Trøndelag skal skape vekst og verdier gjennom kompetanseutvikling Kultur og helsearbeid, Levanger fagskole v/ Inderøy vg.skole Studiet har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere i helsesektoren med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og vurdere kulturbaserte tiltak i samarbeid med tjenesteytere, pårørende og frivillighetsapparatet med utgangspunkt i brukerens ressurser, ønsker og behov. Planen er behandlet i styret, godkjent og innsendt til NOKUT for godkjenning.

8 Godkjente fagskoletilbud Levanger fagskole har NOKUT-godkjenning av følgende studietilbud: Fagretning Helse og sosialfag: Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering Kreftomsorg og lindrende pleie Veiledning

9 Godkjente fagskoletilbud forts. Fagretning Kjemi: Matteknikk (Næringsmiddelteknikk) Prosessteknikk

10 Tilbud og studenter per d.d.: Fagretning Helse og sosialfag, med oppstart høsten 2011: Psykisk helsearbeid 14 studenter Rehabilitering 4 studenter Veiledning 4 studenter Eldreomsorg hadde 2 søkere, kreftomsorg 4 søkere og ble ikke igangsatt. Studiene tilbys over 3 semeseter og avsluttes i desember Fagretning Helse og sosialfag, med oppstart høsten 2010: Psykisk helsearbeid 12 studenter Tilbudet avsluttes med eksamen 8. og 9.desember 2011.

11 Tilbud og studenter per d.d., forts.: Fagretning Kjemi hadde totalt 6 søkere høsten Herav 3 på Matteknikk og 3 på Prosessteknikk. Høsten 2010 var det totalt 12 søkere på fagretning Kjemi. Herav 4 på Matteknikk og 8 på Prosessteknikk. Ingen av tilbudene ble igangsatt. Høsten 2011 er det totalt 11 studenter på fagretning Kjemi. Herav 5 på Matteknikk og 6 på Prosessteknikk. Tilbudet ble satt i gang

12 Hvor kommer studentene fra? Fagretning Helse og sosialfag, med oppstart høsten 2009, (2010) 2011 Kommune Psyk.h. Eldreoms. Rehab. Kreftoms. Veil. Inderøy 0 (0) 1 1 Leka 1 (0) 0 Leksvik 6 (2) 5 2 Levanger 3 (2) 1 3 (0) Lierne 1 Meråker 0 (0) 2 Namdalseid 0 (1) 1 Nærøy 2 (1) Overhalla 0 (1) 0 1 Røyrvik 1 Steinkjer 1 (3) 1 0 (0) 2 2 (0) 3 Stjørdal 1 Snåsa 0 (0) 1 Vevelstad (Nordland) 0 (0)1 Trondheim 0 (0) 1 Verran 0 (0) 2 Verdal 0 (2) 1 3 (0) 0 2 Sum 12 (12) 14 6 (0) 0 0 (0) 4 6 (0) 0 12 (0) 4

13 Hvor kommer studentene fra? forts. Kjemi (oppstart høsten 2011) Kommune Matteknikk Prosessteknikk Levanger 3 4 Verdal 2 1 Andre fylker 1 (Nordland) 1 Sum (Tilbudene innen fagretning Kjemi, Matteknikk og Prosessteknikk, ble igangsatt)

14 Kostnader (både Helse og sosialfag og Kjemi) Ingen kursavgift. Kun utgifter til bøker og undervisningsmateriell. Utdanningen gir rett til lån og stipend fra Statens lånekasse.

15 Undervisningsform/Arbeidsform (Kjemi) Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Konkret vil dette si: - gruppearbeid med logg og refleksjon - prosjektarbeid med tverrfaglig fokus - lærerstyrt undervisning - praksisorientert undervisning - veiledning - individuelle arbeidsoppgaver - presentasjoner - nettstøttet læring Samlinger på skolen 9 ukesamlinger pr år (ca 1 uke pr. mnd) Nettbasert undervisning / veiledning kommunikasjon mellom lærere og studenter på læringsplattformen it slearning

16 Undervisningsform/Arbeidsform (HS) To dagers samlinger hver måned, obligatorisk oppmøte. Nettbasert oppfølging og veiledning av studentene Innleveringsoppgaver må være godkjent før modul avsluttes. 10 ukers praksis (deler kan tas på egen arbeidsplass) i alle fordypninger Oppfølging og veiledning i forbindelse med praksis Praksisoppgave gjerne et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass Siste modul fordypningsoppgave i selvvalgt tema. Eksamen muntlig høring på fordypningsoppgaven.

17 Utfordringer: Fagretning Helse og sosialfag: Kommunene har fått nye og store utfordringer innenfor helse- og sosialsektoren gjennom Samhandlingsreformen. Fagskolens utfordringer blir å informere kommunene om hvilke tilbud som tilbys, og utvikle nye ut fra behovene i sektoren. Målgruppen er alle med fullført 3 år helse- og sosialfag fra videregående skole, eller har fagbrev innen Helse- og sosial. Målgruppen arbeider gjerne i turnus. Hvordan kan tilbudene for denne målgruppen gjøres attraktive? Samlinger og nettstøttet deltidsstudium kombinert med å være i arbeid, kan være en løsning. Ett års studiebelastning fordelt over 3 semester gir 67% studiebelastning. Dvs. studiene kan kombineres med jobb.

18 Utfordringer forts.: Fagretning Kjemi: Hovedutfordring Det er liten søknad på tilbudet. Hva er behovet i markedet? Hva er gjort? I tillegg til bred annonsering i dagspressen i Midt-Norge inviterte Levanger fagskole 27 næringsmiddelbedrifter og 15 prosessbedrifter i Midt-Norge til informasjonsmøte ved skolen 2. februar bedrifter, Norske Skog, Tine og Peterson Linerboard møtte. Skolen stilte med administrativ leder, faglig leder samt 3 faglærere.

19 Hva nå? Hvordan tilrettelegge gode tilbud innenfor fagretning Helse og sosialfag? (Psykisk helsearbeid, Helse- aldring og aktiv omsorg, Rehabilitering, Kreftomsorg og lindrende pleie, Veiledning) Hvordan rekruttere til disse tilbudene? Hvordan rekruttere til fagretning Kjemi? (Matteknikk og Prosessteknikk) Er det bruk for oss?

20 - gruppevis Strategi for Levanger fagskole Markedets behov for fagskoleutdannede Hvilke faglige fordypninger er mest aktuelle Rekruttering/markedsføring/gjøre tilbudene kjent Undervisningsformer/organisering Samarbeid med andre fagskoler Kvalitet på opplæringa, krav til dokumentasjon fra NOKUT Studentevaluering Undervisningspersonalets vurdering Sensorenes vurderinger Eksterne interessenters vurdering

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer