Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012"

Transkript

1 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

2 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner (NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Fafo: Fagbevegelsens senter for forskning, nå Forskningsstiftelsen Fafo), som har lagt fram sine sluttrapporter i den forbindelse. Områdene som er til evaluering: 1. Faget «Utdanningsvalg» 2. Faget «Prosjekt til fordypning» 3. Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring s2

3 Område 1: Faget Utdanningsvalg Evalueringen ser på følgende elementer: Opplevd relevans av faget Behov for bedre læremidler Kompetanseheving for lærere Kunnskapsministeren sier: Å etablere faget tar noe tid Hvordan utvikle faget slik at den enkelte elevs interesser og behov kan bli bedre ivaretatt s3

4 Evalueringens spørsmål til utvikling av faget: 1. Læremateriellets utforming og differensiering 2. Alternative lærebøker 3. Elevenes opplevde nytteverdi av faget 4. Tilrettelegging av økonomi og ressurser for kommuner med svak økonomi 5. Differensiering i tilbudet (gruppestørrelse vs individuelle behov) 6. Presisering av hva faget skal inneholde for å tydeliggjøre faget for elevene 7. Profesjonalisere og tydeliggjøre skillet og ansvarsområdet mellom sosialpedagogisk veiledning og utdanningsveiledning 8. Etter- og videreutdanning for lærere i faget s4

5 Område 2: Prosjekt til fordypning Evalueringens resultater: Virker motiverende, særlig dersom organiseringen gir mye praksis i bedrift med relevante oppgaver Bidrar til å forstå relevansen av skolefagene Faget som brobygger mellom skole og bedrift Faget som motivasjonsfaktor til å fullføre opplæringen Potensiale til å synliggjøre fagets virkelige innhold i motsetning til programmets innsnevring av kjennskapen til de enkelte yrkene Faget som avklaringsredskap (2 av 3 usikre på eget utdanningsvalg ved start i vgo) Effekt best der store deler av faget legges ut til bedrift, uavhengig av om eleven har svake karakterer Faget øker sjansen til å skaffe eleven læreplass, knytte kontakter og markedsføre seg selv (størst effekt dersom store deler av faget i bedrift) s5

6 Område 2: Prosjekt til fordypning, fortsetter Vise fram andre egenskaper/ferdigheter enn det skolens papirer forteller Instruktørenes oppfatning: gjør det lettere for skolesvake elever å få læreplass, unntaket er helse- og sosialfagene Vurdering i faget: hvem vurderer og hvordan vurderes det (fordel med tett samarbeid skole og bedrift) Faget viktig som forberedelse til læretida Klar fordel med lengre sammenhengende perioder i bedrift Utfordrende med så stor fagbredde i utdanningsprogrammene, særlig i byggog anleggsfag (22 fag) Fagets størrelse (168 t på vg1 og 253 t på vg2) burde gi rom for økt grad av spesialisering En sterkere involvering fra arbeidslivsaktørene i utforming av fagets innhold, vil trolig øke motivasjonen og læringen hos eleven, og også utvikle og fornye faget i større grad s6

7 Område 2: Prosjekt til fordypning, fortsetter Konklusjon i rapporten: Positive resultater i form av bedre grunnlag for utdanningsvalg Motiverte elever Viktig arena for rekruttering av lærlinger I forhold til intensjonen om å styrke fag og faglighet i opplæringa: stort potensiale for videre utvikling s7

8 Område 3: Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring: Gjennomføringsgraden avspeiles i følgende faktorer, som er felles for de fleste sammenlignbare land: 1. De unges bakgrunn 2. De unges skoleprestasjoner på tidligere nivå i utdanningssystemet 3. De unges engasjement 4. Utdanningens kontekst s8

9 Område 3: Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring: Problemstillinger: Kan det påvises endringer i elevenes kompetanseoppnåelse i tiden rundt implementeringen av Kunnskapsløftet? Skyldes eventuelle endringer innføringen av kunnskapsløftet? Eller er det andre forhold som påvirker utviklingen? Har det skjedd endringer i overgangen fra vgo til arbeidsmarkedet og høyere utdanning? Hva kan forklaringen på slike endringer være? NB! Funnene er kun statistiske sammenhenger, ikke årsaksforklaringer. s9

10 Område 3: Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring: Funnene: Sterk sammenheng mellom karakterer på to tidspunkt i utdanningen Men gode karakterer er ikke ensbetydende med å bestå vgo Faktorer som har betydning: medfødte evner, motivasjon, vilje til læring, ressurssterke foreldre, hvilke lærere man har hatt og kjennetegn ved skolen Kjennetegn i norsk vgo: svak kompetanseoppnåelse blant gutter i yrkesfag, sterk kjønnssegregering i utdanningsvalg, svak måloppnåelse i realfag Hovedutfordringen: bedring av den svake kompetanseoppnåelsen. s10

11 Område 3: Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring: Kunnskapsløftet en strukturreform: Innføring av prosjekt til fordypning Innføring av bredere vg2-kurs Endring av tilbudsstrukturen (fra 15 til 12 utdanningsprogram) Reduksjon fra ca 90 VK1-kurs til ca 60 vg2 programområder Studiekompetansegivende løp samles i program der studiekompetanse er hovedmål, og yrkesprogram reindyrker fag- og yrkesopplæring Den store utfordringen: skaffe nok læreplasser! s11

12 Område 3: Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring: Noen konklusjoner: Bedriftene tildeler læreplasser, ikke skolene- ikke sammenheng mellom behov- tilbud. Tar ikke inn dersom det ikke er kvalitativt gode nok kandidater Ønskes effekt, så må de strukturelle grepene være sterke nok; endring av elevenes rettigheter, bedre tilpasning av kapasitet i forhold til tilbud. Bredere kurs og Prosjekt til fordypning har så lang ingen effekt på gjennomføringsgraden s12

13 Område 3: Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring: To hovedfokus i dette delprosjektet: 1. Hvordan ble strukturendringene implementert? 2. Konsekvenser for studieprogresjon, gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Dilemma: Fleksibilitet ved bredere kurs vs svekket fagspesifikt innhold (særlig målbært av rørleggerfaget men også fra mange andre byggfag) Før Kunnskapsløftet: økt søking på realfag, etter Kunnskapsløftet: redusert søking til realfag Færre oppnår yrkeskompetanse innen helse-og sosialfag (velger påbygging) Spørsmål: Hvilken effekt hadde finanskrisa på forholdet overgangen fra vgo til lære i bedrift? (fra høst 2009 ble det vanskeligere å skaffe læreplass) s13

14 Område 3: Strukturer og gjennomføring av videregående opplæring: Konklusjon: 1. Situasjonen lite endret siden innføringen av Reform Fortsatt sterk kjønnssegregering i utdanningsvalg 3. Fortsatt svak gjennomføringsgrad i vgo 4. Fortsatt svak stilling for realfagene s14

15 Hva skal evalueringen av Kunnskapsløftet munne ut i? Stortingsmelding som skal presenteres våren 2013 og behandles i Stortinget. Tema som blir berørt: 1. Vgo, særlig vekt på yrkesfagene 2. NKVS (nasjonalt kvalitetsvurderingssystem) Blir ikke behandlet: 1. Heldagsskole 2. Spesialundervisning 3. Voksne utenom grunnopplæringen 4. minoritetsspråklige s15

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

Fem år etter grunnskolen. Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet

Fem år etter grunnskolen. Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet Fem år etter grunnskolen Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth Nils Vibe Rapport 3/2014 Fem år etter

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Sak 2006/849 KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV REFORMEN I GRUNNOPPLÆRINGEN KUNNSKAPSLØFTET Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Avtaleutkast Oversikt

Detaljer

Ny struktur tradisjonelle mønstre?

Ny struktur tradisjonelle mønstre? RAPPORT 28/2009 Ny struktur tradisjonelle mønstre? Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene Håkon Høst og

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men får jeg slippe til?

Jeg vil, jeg vil, men får jeg slippe til? Jeg vil, jeg vil, men får jeg slippe til? En studie av frafall i videregående opplæring med fokus på avbruddsprosessen til ungdom som opplevde avbrudd i fagopplæringen etter videregående trinn 2. Elisabet

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

1 og figur 2 fra deres sdsted?

1 og figur 2 fra deres sdsted? Vlr saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng vlrdato: 15.05.2012 vjrreferanse 2012/248 Deres dato: Deres referanse: Res a aolt- og matf g Kunnskapsdepartementet Rådets Innspill til kommende stortingsmelding

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1. Bakgrunn for rapporten... 3 2.2. Kriteriebasert vurdering av svarene på Elevundersøkelsen...

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring RAPPORT 41/2008 Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding og Jorunn Spord Borgen NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Statistikkrapport Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag 3 Innledning 3 Definisjoner 4 Deltakelse 5 Elever i grunnskolen: 5 Implementering av læreplan i grunnleggende

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall Av Hanne Magnussen I denne artikkelen har jeg lyst til å adressere frafallsproblematikken ved å sette søkelyset utenfor selve utdanningsinstitusjonene. Utallige mediedebatter, rapporter og undersøkelser

Detaljer