Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10"

Transkript

1 Energiforum NR mars 2014 Nyhetsblad fra energi norge Synlig lederskap Veien til god sikkerhetskultur SIDE 3 Bygger omdømme innenfra Bli en strømbassadør SIDE 10 Menneskene vår viktigste ressurs

2 Foto: Ruhne Nilsen, Skagerak Energi Leder Mennesker er motoren i alle bedrifter. Ingen resultater kommer av seg selv, men krever engasjement og innsats fra ansatte. Derfor er det helt avgjørende å utvikle menneskene i bedriften for å oppnå motiverte medarbeidere med gode holdninger og atferd, trivsel og lavt sykefravær. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler nettopp om menneskene, og temaet må derfor ha en sentral plass i enhver organisasjon. På bakgrunn av dette og en utbredt enighet blant våre medlemmer om at kraftnæringen må ta grep for å få ned skadetallene har Energi Norge gjort HMS til et av hovedområdene i sitt strategiske arbeid. Nå starter jobben med å definere mål som hele bransjen kan stå for. Kraftnæringen har en større frekvens av skader enn bedrifter i andre sammenlignbare bransjer. Vi har heller ikke klart å redusere skadefrekvensen tilstrekkelig de siste 10 årene. Dette er urovekkende ettersom aktivitetsnivået vil øke i tråd med planlagte investeringer frem mot Våger vi å tenke tanken på hva som kan skje dersom vi ikke tar et skikkelig grep for å løfte HMS? Vi må ta innover oss at vi ikke er så gode på HMS som vi burde. Det vil kreve en enorm innsats for å bedre skadefrekvensen og kraftnæringens sikkerhetskultur, og her må alle bidra. Vi trenger derfor et felles bransjemål der alle virksomheter føler et felles ansvar for å iverksette tiltak for å forebygge skader og styre HMS-risiko. Samtidig må ledere i de enkelte virksomhetene ta HMS-ansvar gjennom sitt daglige arbeid. Oluf Ulseth Adm. direktør 2 EnergiForum / Nr. 1 mars 2014

3 tema: Menneskene - vår viktigste ressurs Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Synlig lederskap - veien til god sikkerhetskultur Kraftnæringen opplever en høyere frekvens av ulykker og skader enn sammenlignbare bransjer og har slitt med å forbedre statistikken de siste 10 årene. For å lykkes, må det skapes en sikkerhetskultur anført av synlige ledere, understreker toppsjefer i næringen. Av Christel Nordhagen Mens byggebransjen og industrien har sett en kraftig nedgang i antall fraværsskader de siste årene, har utviklingen i kraftnæringen kun vært svakt fallende. Tall fra TNS Gallup viser at arbeidsskader som fører til fravær (H1) har gått ned med drøyt en fjerdedel blant Energi Norges medlemsbedrifter i tiårsperioden frem til Til sammenligning har Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening (BNL) redusert fraværsskadene med godt over 60 prosent Jeg ble overrasket over hvor vi sto og den lave forbedringstakten for helse, miljø og sikkerhet (HMS) da jeg kom inn i bransjen for to år siden, sier administrerende direktør Geir Kulås i Skagerak Nett. Nedslående skadestatistikk både for egen virksomhet og bransjen som helhet, trigget Telemarks-konsernet til å ta grep både internt og eksternt. De har blant annet inngått et samarbeid med Agder Energi, BKK og Statkraft om å utveksle og dra nytte av hverandres HMS-erfaringer. I egen organisasjon har de angrepet HMS-utfordringen fra toppen. Det begynner med ledelse. Dette kan deles inn i tre faser, der den første er selverkjennelse. Lederne må faktisk akseptere at vi befinner oss på et dårlig nivå. Deretter må det formuleres en forbedringsambisjon, før lederne må stå for gjennomføringskraften, sier Kulås. Det er med andre ord helt avgjørende at ledelsen setter standarder og gir sine medarbeidere frister til å iverksette disse, før tiltakene følges opp av ledelsen, presiserer han. Teori i praksis Viktigheten av lederansvar støttes av administrerende direktør Thor André Berg i BKK Nett, som understreker at synlige ledere er nøkkelen til å skape en sikkerhetskultur i enhver organisasjon. Først og fremst må lederen være konsekvent over tid, og vise i praksis at sikkerhet kommer først, sier han. Kun når lederen er tydelig på hva som forventes av ansatte, følger opp med konkrete tiltak og fungerer som et forbilde for sine egne ute i felten, påvirkes organisasjonskulturen, utdyper Berg. EnergiForum / Nr. 1 mars

4 tema: Menneskene - vår viktigste ressurs «Vi ønsker å tydeliggjøre at sikkerhet er viktigere enn effektivitet og kostnader. Det viktigste er at alle kommer like friske og hele hjem fra jobb» Bente Taraldsen, Eidsiva Energi Fraværsskader (H1) Norsk Industri Energi Norge Bygg og anlegg (BNL) BNL = 19,17 15 EN / NI = 9,97 10 BNL = 7,33 EN = 7,10 5 NI = 3, Hos oss i BKK har kulturen endret seg vesentlig bare de siste få årene. Det som tidligere var noe vi mente vi måtte leve med, er ikke lenger akseptabelt. Vi har enda et godt stykke å gå, men jeg opplever en klar positiv endring i holdningen til sikkerhet, sier han. Også Eidsiva Energi har det siste halvåret intensivert HMS-arbeidet på bakgrunn av for høy fraværsskadestatistikk, forteller konsernsikkerhetssjef Bente Taraldsen. Det jobbes strukturert i hele konsernet med å skape større bevissthet rundt temaet. Vi ønsker å tydeliggjøre at sikkerhet er viktigere enn effektivitet og kostnader. Det viktigste er at alle kommer like friske og hele hjem fra jobb. Vi skal ha en kultur der det er lov til å bruke litt lenger tid på nødvendige forberedelser, eller stoppe opp og stille de dumme spørsmålene, sier hun. Konsernet sender blant annet ut nyhetsbrev til alle ansatte hver måned, som oppsummerer antall rapporterte uønskede hendelser innen både nettvirksomhet og produksjon. Det er viktig å lære av hendelser man har opplevd. I tillegg har vi veldig fokus på at nærmeste leder følger opp egne medarbeidere og diskuterer hendelser på avdelingsmøter, legger Taraldsen til. HMS tar aldri slutt Både BKK, Skagerak Energi og Eidsiva Energi har en nullvisjon for skader. For å oppnå det, er det helt avgjørende å se på HMS-arbeid som en kontinuerlig forbedringsprosess. Vi må få frem at det ikke er uten betydning om en selv, eller en kollega, skulle bli alvorlig skadet eller dø. Noen venter på at du skal komme trygt hjem, sier Berg, og viser til BKK-slagordet Vi har ingen å miste. Nettopp derfor kan ikke kraftnæringen leve med noe annet enn en nullvisjon, poengterer han. Skagerak Nett er på god vei i riktig retning etter å ha redusert H2-verdien som omfatter alle typer skader, inkludert de som ikke fører til fravær fra 12 i 2012 til tre i fjor. Men jobben stopper ikke her, understreker Kulås. Det er enda vanskeligere å opprettholde et godt HMS-nivå enn å forbedre et dårlig. Derfor har vi fokus på at HMS-arbeid er en kontinuerlig jobb som aldri tar slutt, sier han. Bente Taraldsen, Eidsiva Energi. Foto: Eidsiva Energi Geir Kulås, Skagerak Nett. Foto: Ruhne Nilsen, Skagerak Energi 4 EnergiForum / Nr. 1 mars 2014

5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Han støttes av konserndirektør for produksjon hos Statkraft, Hilde Bakken, som sammenligner veien til gode HMS-prestasjoner med hverdagen til toppidrettsutøvere. På samme måte som toppidrettsutøvere fort leverer dårligere prestasjoner hvis de ikke trener og utvikler seg, må vi jobbe kontinuerlig med vår HMS-adferd for å bli gode på dette. Så enkelt, og så vanskelig, er det når vi skal levere gode prestasjoner over tid, sier hun. Skaper engasjement HMS-sjef Hilde Waage i entreprenørselskapet Kruse Smith kan bekrefte at HMS-arbeid aldri tar slutt, selv om fokusområdene skifter etter hvert som sikkerhetskulturen forankres i organisasjonen. I begynnelsen gikk mye av HMS-sjefens tid med til oppfølging av ansatte. Synlig ledelse og engasjerende tiltak har nå gjort de drøyt 1000 medarbeiderne mer sikkerhetsbevisste, mener Waage. Dette frigir tid til forebygging og prosess. En arbeidsgruppe på hvert sted bestemmer hva pengene skal brukes til. Ofte drar avdelingen på tur sammen, og da er ingen i tvil om hvorfor. Nemlig på grunn av gode HMS-resultater, avslutter Waage. Vi har kommet kjempelangt, men for å komme videre, trenger vi helt lik kultur på alle lokasjoner. Vi jobber derfor nå med tydelighet og konsekvensutøvelse slik at ting gjøres på samme måte ved alle våre avdelingskontorer, sier hun. «Det er enda vanskeligere å opprettholde et godt HMS-nivå enn å forbedre et dårlig. Derfor har vi fokus på at HMS-arbeid er en kontinuerlig Engasjement hos ansatte har vært mye av nøkkelen til suksess, tror Waage, og viser til selskapets HMS-bonusordning som belønner gode HMS-tall. Hvert avdelingskontor blir målt jobb som aldri tar slutt.» Geir Kulås, Skagerak Nett på H1-verdier, sykefravær og prosjekter gjennom året. Resultatene genererer en sum penger fra en årlig pott på 1,5 millioner kroner, øremerket av eier. Entreprenøren som blant annet er leverandør til kraftnæringen måtte ta grep da forsikringsselskapet begynte å stille spørsmål ved høye skadefrekvensverdier tidlig på 2000-tallet. Siden den gang har selskapet redusert sin H1-verdi til godt under det som er gjennomsnittet i entreprenørbransjen. Foto: Eidsiva Energi EnergiForum / Nr. 1 mars

6 Menneskene - vår viktigste ressurs Gransking som forebyggende arbeid Systematisk analyse av uønskede hendelser kan avdekke årsakssammenhenger som snur negative erfaringer til verdifull forebyggende kunnskap. Statkraft har utviklet et system for dette. Av Cecilie Lillehagen Welo Alle selskaper har avvikssystemer, men iblant er det fornuftig å bruke litt ekstra ressurser for å se på hele hendelsesforløpet og foranledningen, inkludert ledelsesaspektet. Slik kan man finne de bakenforliggende årsakene til de uønskede hendelsene, sier Anders Mathisen, fagansvarlig for helse og sikkerhet i Statkrafts produksjonsavdeling. Da Statkraft startet med granskinger på tidlig 2000-tallet, oppdaget de raskt at metoden de brukte bar mer preg av plenumssamtaler enn grundige analyser. Dette var en Anders Mathisen, Statkraft. Foto: Statkraft 6 EnergiForum / Nr. 1 mars 2014 ufarlig og fornuftig måte å innføre granskinger på, men etter hvert ble det likevel behov for å legge lista litt høyere for granskingsmetodikken, forteller Mathisen. De ansatte ble derfor i 2010 oppfordret til å delta på et granskingsmetodikkurs på NTNU i Trondheim. Dette tar tid og ressurser, men dersom man finner rotårsaker slik at man kan forhindre at liknende hendelser oppstår igjen samme sted eller i andre deler av selskapet, betaler innsatsen seg flere ganger. Deler av granskingsarbeidet er proaktivt og erfaringsoverføring er en viktig del av arbeidet, sier Mathisen. Etter å ha deltatt på kurset, satt Mathisen igjen med følelsen av at selskapet trengte et enkelt system slik at flere kunne gjennomføre granskinger. Dermed oppstod ideen om å utvikle et slikt system basert på NTNU-kurset. Kurser sine egne Mathisen holder nå egne kurs for Statkraftansatte som ønsker å bli granskingsledere, og bruker systemet til å trene større deler av organisasjonen i granskingsmetodikk.

7 Menneskene - vår viktigste ressurs Byggeprosjekt Øvre Forsland Foto: Helgelands Kraft Dette har ført til en markant økning i antall granskinger av uønskede hendelser. Bare i produksjonsavdelingen blir mellom 10 og 15 episoder grundig analysert hvert år, i tillegg til at det gjøres flere gode avviksbehandlinger, forteller han. Siden granskingsprosessen er tidkrevende, må vi velge ut enkelte uønskede hendelser med høyt risikopotensiale og jobber grundig med disse. Ved å komme ned i materien og finne årsak, kan vi forebygge lignende hendelser i fremtiden, sier Mathisen. Uavhengig granskningsleder Når ulykken først har vært ute og granskingsarbeidet skal i gang, er det viktig å utpeke en granskingsleder som ikke har tilknytning til hendelsen, understreker Mathisen. Det er viktig med uavhengighet, slik at man ikke gransker premisser man har vært med på å legge selv, sier han. Han får støtte av kvalitetsleder i Helgelandskraft, Lene Tokle. Hun ledet et granskingsteam etter en dødsulykke hos en underleverandør på Øvre Forsland sommeren Det er utfordrende å utføre intern gransking. Erfaring viser at man bør ha en uavhengig granskingsleder ettersom man bevisst eller ubevisst kan påvirke granskings-resultatet ved å være følelsesmessig involvert i ulykken, sier hun. Holdninger er avgjørende For å minimere risiko og ta næringen mot målet om færre skader, er Mathisen og Tokle klare på at det må stilles krav til alle involverte i prosjektet, inkludert leverandører. Man må være tydelige på å kommunisere HMS-kravene og de forebyggende aktivitetene tidlig i anbudsprosessen, og følge opp 100 prosent hele veien. Man kan ikke fire på kravene, sier Tokle. Leverandørenes HMS-arbeid og holdninger bør være avgjørende for om de vinner oppdraget, konkluderer Mathisen. «Alle selskaper har avvikssystemer, men iblant er det fornuftig å bruke litt ekstra ressurser for å se på hele hendelsesforløpet og foranledningen, inkludert ledelsesaspektet.» Anders Mathisen EnergiForum / Nr. 1 mars

8 Energimix Foto: Apeland HMS som konkurransegren i Energi-NM Når Energi-NM går av stabelen på Ringerike august i år etter to års opphold, skal det også kåres en Norgesmester i HMS. Energi-NM har tradisjoner helt tilbake til 1986, med stolpeklatring, mosjonsløp og bankett som faste punkter på agendaen. I år har arrangør Ringeriks-Kraft valgt å opprette en ny konkurransegren, nemlig helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret i Energi Norge har vedtatt å sette mer fokus på HMS i bransjen, og vi føler at dette er et bidrag i den retning, sier Per Haukedalen, leder av organisasjonskomiteen for Energi-NM Foruten at stolpeklatringen vil vurderes ut ifra sikkerhetshensyn og det vil arrangeres en quiz med spørsmål om HMS, vil hovedtyngden av konkurransen rettes mot montasje og montøraktivitet, i tillegg til en praktisk førstehjelpsøvelse. Årets Energi-NM som tradisjonelt samler opp imot 1000 ansatte i kraftnæringen arrangeres i samarbeid med Ringeriksmaraton. For mer informasjon, se Energi-NM.no publikasjoner Foto: Kristian Hansen, Norsk Industri NYE publikasjoner fra EnergiAkademiet Brukerguide for FSE og NEK EN Høyspenning Brukerguide for FSE og NEK EN Lavspenning Forsterkninger av platedammer - Utfordringer og løsninger Personopplysningsloven Les mer 8 EnergiForum / Nr. 1 mars 2014

9 Energimix Fremhever vannkraftens betydning Energi Norge har igangsatt et prosjekt for å begrense de negative konsekvensene av vannforvaltningsplaner som skal utarbeides for norske vassdrag i tråd med EUs vanndirektiv. Regionale vannforvaltningsplaner for Norges 11 vannregioner skal på høring i 2014 og vedtas i I den forbindelse ønsker Energi Norge å bidra til at tiltaksprogrammene for vannkraftproduksjon begrenses til det som virkelig gir miljømessig gevinst for samfunnet som helhet. Prosjektets formål er å bidra til økt forståelse for vannkraftens betydning i samfunnet og samtidig gjøre vannkraftselskapenes miljøinnsats bedre kjent, sier næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge. Energi Norge vil i løpet av våren blant annet utarbeide en brosjyre for hver vannregion som medlemsbedriftene kan benytte i sitt arbeid overfor lokale og regionale aktører. Foto: Jan Christian Sørlie Ved interesse, kontakt Christel Nordhagen på epost Kurs og konferanser Gransking av ulykker 2. april MVA for energibedrifter 9. april Optimalt vedlikehold for ledere, økonomer og controllere 29. april God kundebehandling i praksis del mai Næringspolitisk verksted-tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet 8. mai HMS-konferansen mai Les mer: Foto: Viggo Finset, TrønderEnergi Kraft Forbundsvise oppgjør i 2014 Hovedoppgjøret i 2014 vil skje forbundsvist, og ble innledet med forhandlinger av tariffavtalen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet 10. mars. Energi Norges forhandlinger på vegne av kraftnæringen starter først i mai. Industriavtalen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet det såkalte frontfaget har stor betydning for nivå og innretning på lønnstillegg for det øvrige arbeidslivet. Avtalen løper ut 31. mars Energi Norges tariffavtale med EL & IT Forbundet Energioverenskomsten har derimot først utløpstid 31. mai. Det er derfor gjort avtale om å starte forhandlinger 6. mai. Foto: Bjørn Stuedal Klimaforliket står fast... Klimaforliket står fast Et godt budskap kan aldri gjentas for ofte. Selv ikke i Stortingets spørretime, skal vi tro klima- og miljøminister Tine Sundtoft. EnergiForum / Nr. 1 mars

10 TEMA: Strømbassadør FORNØYDE KUNDER GIR ENERGI Vi gir Norge lys, varme og opplevelser. Fornøyde kunder gir oss energi til å levere gode tjenester hver eneste dag. strømbassadør.no Se 10 grunner til å være stolt av jobben på strømbassadør.no Dette er en av kampanjeplakatene som medlemsbedriftene oppfordres til å bruke internt Bygger omdømme innenfra Med stolte ansatte som strømbassadører, vil Energi Norge styrke kraftnæringens omdømme. strømbassadør.no Av Cecilie Lillehagen Welo Montørlærling Kristoffer Espelund fra Sogn og Fjordane Energi (SFE) er en av frontfigurene i Energi Norges interne strømbassadørkampanje som lanseres etter påske. 10 EnergiForum / Nr. 1 mars 2014 Kristoffer pryder én av fem plakater som forteller hvorfor ansatte i kraftnæringen har grunn til å være stolte. Det er ikke så lett å synliggjøre strømmens betydning i hverdagen, for man tar den jo for gitt. Men jeg håper kundene legger merke til at vi står på ekstra og jobber døgnet rundt de

11 tema: Strømbassadør «Mange er nok litt preget av juleselskapssyndromet nemlig frykten for vanskelige spørsmål om strømpriser og kraftmarked fra lett beduggete slektninger. Det vil vi gjøre noe med.» Aslak Øverås, Energi Norge gangene strømmen er borte. I SFE lever vi etter verdiene stolt, frisk og ekte, forteller Kristoffer. i strømquiz for å kvalifisere seg som strømbassadør. Strøm i hverdagen, forsyningssikkerhet, klima og miljø, konkurranse og verdiskaping er de fem temaene som løftes i kampanjen. Den er utviklet i tett dialog med medlemsbedriftene gjennom Fagforum kommunikasjon. Målet er at flere ansatte skal bli bevisst på de viktige samfunnsoppgavene kraftnæringen løser, og lettere kunne fortelle om dette til folk de møter. Vi planlegger flere aktiviteter gjennom året, og er avhengig av hjelp fra medlemsbedriftene for å nå ut til de mange tusen ansatte i kraftnæringen. Ved å øke kunnskapen og stoltheten internt, vil vi styrke omdømmet eksternt, påpeker Øverås. Vi ser av interne undersøkelser at ansatte er stolte av jobben sin, men mangler trygghet til å fortelle omverdenen om hva vi driver med. Mange er nok litt preget av juleselskapssyndromet nemlig frykten for vanskelige spørsmål om strømpriser og kraftmarked fra lett beduggete slektninger. Det vil vi gjøre noe med, forklarer informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge. Samarbeidsprosjekt De nærmeste ukene vil alle Energi Norges medlemsbedrifter få tilbud om plakater og annet materiell som skal gjøre kampanjen synlig for de ansatte. På nettsiden strømbassadør.no kan alle gå inn og lese 10 gode grunner til å være stolt av jobben sin, og delta De siste målingene fra TNS Gallups Energibarometer viser at kraftnæringen har lagt seg på et stabilt høyt nivå med 56 poeng av 100 mulige, trukket opp av tillit til forsyningssikkerhet og tilfredshet med egen strømleverandør. Manglende tillit til strømpris og nettleie trekker imidlertid omdømmet ned. Kraftnæringen har behov for betydelig tillit fra sentrale myndigheter og lokalsamfunn, og må rekruttere mange nye medarbeidere når det skal investeres milliarder i produksjon og nett de kommende årene. Derfor trenger vi et robust omdømme, avslutter Øverås. Kristoffer Espelund trives i høyden. Foto: Aslak Øverås, Energi Norge Kampanjetemaer Fornøyde kunder gir energi: Vi gir Norge lys, varme og opplevelser. Fornøyde kunder gir oss energi til å levere gode tjenester hver eneste dag. Ansvar gir energi: Vi leverer strøm til alle. Alltid. Ansvaret gir oss energi til å løse problemer uansett vær og tid på døgnet. Framtidstro gir energi: Vi er en del av klimaløsningen. Framtidstro gir oss energi til å utnytte mer av naturens fornybare krefter. Konkurranse gir energi: Vi omsetter kraft i et åpent marked. Konkurranse gir oss energi til å sikre at kundene får strøm til riktig pris. Verdiskaping gir energi: Vi leverer fornybar energi til industri over hele Norge. Verdiskaping gir oss energi til å skape nye arbeidsplasser og bidra til mer velferd. Les mer og test deg selv på strømbassadør.no EnergiForum / Nr. 1 mars

12 Menneskene - vår viktigste ressurs HMS på agendatoppen hos Energi Norge På bakgrunn av en utbredt enighet om at kraftnæringen mangler en solid sikkerhetskultur, har Energi Norge løftet helse, miljø og sikkerhet (HMS) høyt på prioriteringslisten. Samtidig er arbeidet med å sette et bransjemål i gang. Av Christel Nordhagen Som interesseorganisasjon og ledestjerne for 280 virksomheter med over ansatte, er det viktig for Energi Norge å ta vare på menneskene. Undersøkelser viser at kraftnæringen har større frekvens av skader enn bedrifter i andre sammenlignbare bransjer. Dette er urovekkende ettersom aktivitetsnivået vil øke i tråd med planlagte investeringer frem mot Gode systemer og rutiner, og fokus på forebygging og ledelse, er avgjørende for å sikre liv og helse. Vi ønsker at næringen skal bli mer proaktiv for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge. Hun tiltrådde i stillingen i oktober i fjor, med høye ambisjoner for HMS-arbeidet. Første prioritering er å få på plass et felles mål for kraftnæringen for å få ned antall ulykker og skader. Et bransjemål er viktig for å få alle medlemsbedriftene til å jobbe aktivt med HMS. Til syvende og sist handler det om det virksomhetene gjør i hverdagen og de ansattes adferd, sier Benestad Astrup. Kartlegger status For å skaffe seg nødvendig bakgrunnskunnskap om kraftnæringen, har Energi Norge igangsatt en rekke prosjekter. For det første har de 13 virksomhetene involvert i Energi Norges HMS-fagforum gjort en vurdering av risikoområdene de anser som viktigst de neste fem årene. Videre har Energi Norge gjennomført et prosjekt sammen med DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) for å kartlegge risikoutfordringer frem mot 2020 og hvor godt rustet kraftnæringen er til å møte disse. Totalt har 27 medlemsbedrifter innen nett og produksjon vurdert trusler og muligheter innen ulike risikoområder, deriblant HMS. Resultatene presenteres på Vinterkonferansen i Berlin i slutten av mars. Energi Norge har også samlet statistikk over antall og type ulykker i kraftnæringen de siste to årene, samt foretatt den årlige benchmarkingsundersøkelsen i samarbeid med TNS Gallup. Der sammenlignes tall for sykefravær, arbeidsulykker og inkluderende arbeidsliv (IA) med andre bransjer. Resultatene fra de fire prosjektene skal sammen danne grunnlaget for å sette bransjemål, forhåpentligvis innen sommeren. De vil også gi en indikasjon på om og hvor det er behov for bransjestandarder, avslutter Benestad Astrup. Foto: Christel Nordhagen 12 EnergiForum / Nr. 1 mars 2014

13 gjesten Elbilen er god energipolitikk Kari Asheim. Foto: Zero Av Kari Asheim, leder av transportavdelingen, Miljøstiftelsen ZERO Andelen elbiler i Norge vokser i rekordfart. Likevel, den store veksten i elbiler til tross, det er ikke elbiler som fyller opp norske veier. I hele Norge nærmer det seg nå elbiler. Samtidig er det nesten tre millioner bensin- og dieselbiler. For hver elbil ruller det altså mer enn hundre fossilbiler. Når vi vet at levetiden for en vanlig bil er snaut 20 år, forklarer det hvorfor innfasing av elbiler må starte nå. Skal vi nå målet om et utslippsfritt transportsystem i 2050, må vi derfor opprettholde virkemidlene for elbiler en stund til. På samme måte som Tyskland har brukt sterke virkemidler for å bygge ut solceller, bruker vi sterke virkemidler for elektrifisering av bilparken. Resultatet av tysk solsatsning er at solenergi er i ferd med å bli billig, slik at solutviklingen nå skyter fart også i land som ikke har råd til slike subsidier. Det samme er i ferd med å skje med elbil. Takket være virkemidler som avgiftsfritak, bruk av kollektivfelt og fri bompassering har, vi fått et voksende marked for fremtidens utslippsfrie biler i Norge. ZERO har sammen med Energi Norge, Grønn Bil, Volvo og Thema Consulting Group gjennomført en analyse som ser på når elbiltekno-logien kan bli konkurransedyktig uten drahjelp fra støtterordninger og bruksfordeler. Studien viser at elbiler kan konkurrere uten hjelp i løpet av år, og at vi kan begynne å gradvis trappe ned elbilfordelene allerede rundt Vi trenger altså å gi elbilene et lite dytt i noen få år til deretter vil videre elbilutrulling gå av seg selv, uten avgiftsfritak og andre fordeler. Betalingen for det lille dyttet får vi i all ettertid, i form av en utslippsfri bilpark. Dette er et viktig utgangspunkt for elbilpolitikken. Elektrifisering av transportsektoren er nødvendig for å unngå farlige klimaendringer. For å få til dette trenger vi sterke virkemidler i en kort periode for å bygge et marked for løsninger som vil betale seg tilbake i form av utslippskutt i all ettertid. Vi har solide holdepunkter for at virkemidlene er nødvendige. Det er bare å se til Sverige, der elbiler knapt selger i det hele tatt. Norge er verdens beste elbilmarked, og betyr svært mye for salgstallene til Nissan, Mitsubishi, VW, BMW, Tesla og de andre merkene - som har satset milliarder på å utvikle produksjonslinjer for elbiler. I kjølvannet av denne veksten oppstår behovet for bedre og flere lademuligheter. Dette svares det på ved at stadig flere norske byer og tettsteder legger til rette for lading, og myndighetene arbeider med en nasjonal ladestrategi. Bedre og mer tilgjengelige ladeløsninger gjør det enklere, tryggere og mer effektivt med elbil, noe som i sin tur gjør at stadig flere kjøper elbiler. Norsk elbilpolitikk og tysk energipolitikk er suksesseksempler på det grønne skiftet som peker utover seg selv. For det er først når For hvert nummer inviterer Energi- Forum en gjest til å skrive om dagsaktuelle tema for kraftnæringen. Denne gangen har turen kommet til Kari Asheim, leder av transportavdelingen i Miljøstiftelsen ZERO elbiler er bedre og billigere enn bensinbiler, og når sol- og vindkraft er bedre enn kullkraft, har vi en sjanse til å få alle verdens land med på teknologiskiftet, og få til klimaforpliktelser som monner. Energieffektive elbiler er den beste måten å bruke ny norsk fornybar energi på. EnergiForum / Nr. 1 mars

14 Menneskene - vår viktigste ressurs Arbeidsminister Robert Eriksson feirer ny IA-avtale sammen med Virke, NHO og LO. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet. Enklere å inkludere Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble undertegnet av regjeringen og hovedsammenslutningene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden 4. mars. Energi Norge har spurt NHOs forhandlingsleder, Lars Jacob Hiim, hva endringene i avtalen for perioden betyr i praksis. AV Christel Nordhagen Hvordan vil du beskrive den nye avtalen? Vi opplever det som en stor seier. Å få til forenklinger av lov og regelverk har vært krevende. Medlemsbedriftene har siden 2011 vært svært frustrerte over unødvendig rapportering til NAV og urimelige sanksjoner på grunn av formalkrav hos NAV. Hva betyr avtaleendringene i praksis? I sykefraværsoppfølgingen er det mer opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å vurdere hva som skal gjøres og hvem de skal søke råd fra, og vurdere når sykmelder, bedriftshelsetjenesten eller NAV skal innkalles. Disse aktørene har plikt til å stille når de blir innkalt. 14 EnergiForum / Nr. 1 mars 2014 Det blir et økt fokus på forebyggende aktiviteter på arbeidsplassen, og tilskuddsordninger for IA-bedrifter slås sammen til et forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Det er også presisert forventninger til NAV-arbeidslivssenter og kontaktpersonordningen, slik at IA-virksomheter blant annet skal få hjelp i viktige enkeltsaker. Det vil også utvikles nye virkemidler, blant annet Sykmeldt i jobb som NHO har lansert. Denne ordningen betyr en videreutvikling av aktiv sykmelding. I praksis betyr det at arbeidstakere kan prøve ut sin funksjonsevne på 100 prosent sykemelding i en periode før gradering settes. Lars Jacob Hiim, NHO. Foto: NHO Hvorfor er det viktig med mindre byråkrati i forbindelse med sykemelding? Byråkrati som oppleves som plunder og heft og som ikke gir mening, setter hele sykefraværsarbeidet i vanry og tar fokus bort fra arbeidet med å øke nærvær og redusere fravær på arbeidsplassene.

15 HMS-KONFERANSEN 2014 Sikker arbeidshverdag ta de rette valgene Energi Norge inviterer deg til to innholdsrike dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Helse, miljø og sikkerhet skal og må tas på alvor i kraftnæringen. Sikkerhet er i år et gjennomgående tema på konferansen og fokus rettes mot: hh hhms-ledelse hh hhms i prosjektarbeid hhsikker h bruk av underleverandører hh hsikkerhet ved stadig mer omfattende klimautfordringer hhsikkerhetskultur h og risikostyring Velkommen til HMS-konferansen Thon Hotel Arena, Lillestrøm, mai. Program og påmelding: www. energinorge.no/hms2014 Dato og sted: mai 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Påmelding: Deltakeravgift: For medlemmer kr mva For ikke-medlemmer kr mva *Overnatting og middag kommer i tillegg, og bestilles ved påmelding PS! Det gis rabatt fra deltaker nummer to fra samme firma (AS) Sponsor/utstiller: Vi kan tilby ulike profileringsmuligheter for utstillere på HMS-konferansen. Les mer på våre nettsider. Hovedsponsor: EnergiForum / Nr. 1 mars

16 Retur: Energi Norge Pb Majorstuen A 0307 Oslo duellen Det legges nå planer for utbygging av Utsirahøyden som vil bli et av Norges største olje og gassfelt. Statoil har i første fase valgt delvis elektrifisering for det største feltet i området, Johan Sverdrup, mens de andre feltene klargjøres for kraft fra land, men bygges ut med gassturbiner. Redaksjonen avsluttet: 14. mars 2014 Utgiver: Energi Norge Ansvarlig redaktør: Adm. direktør Oluf Ulseth Er en helhetlig områdeløsning med kraft fra land for hele Utsirahøyden viktig i første fase? Redaksjonen: Cecilie Lillehagen Welo (red.) Christel Nordhagen Forsidebilde: BKK Layout og trykk: Flisa Trykkeri Abonnement: Abonnementspris: NOK 1.200,- for 4 utgaver E-post: Telefon: Adresse: Energi Norge postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo Neste utgave: Juni 2014 Tips? Kjell Ingolf Ropstad Kristelig Folkeparti Geir Vollsæter Industri Energi Kraft fra land har sjelden vært mer fornuftig enn det er på Utsirahøyden. Det er nemlig store mengder tilgjengelig kraft på land. Det er felt som krever mye kraft og vil produsere i minst 50 år, og som ikke har så stort behov for varme. Teknologien er kjent, det er moderat dybde og det er grei avstand til land. Derfor har Stortinget vært opptatt av at feltene skal bygges ut som en områdeløsning, og både miljømessig og økonomisk vil det bli bedre å gjøre alt i første fase. Kabelen mellom Johan Sverdrup og Edvard Grieg vil koste ca 200 millioner, og kutte utslippene med over tonn CO2 i året. Disse utslippene er det ikke noen garanti for at vil bli renset i fase to, da tiltakskost vil bli mye høyere. Så hvorfor gamble og vente til fase 2 når man kan gjøre det bedre og billigere i fase 1? Det er akseptabelt med 78 MW elektrifisering nå ettersom noe annet ville utsatt Johan Sverdrup. Elektrifisering av oljeinstallasjoner gir kutt nasjonalt, men bidrar ikke globalt. Gassen som frigjøres sendes til markedet i Europa og forbrennes uten bedre virkningsgrad. I Stortingsmelding 14 fra 2012 konkluderes det: Utslipp fra petroleumssektoren er omfattet av EUs kvotesystem, det betyr at reduserte utslipp fra denne sektoren vil innebære at utslipp i andre sektorer øker. For fase to er eneste rasjonelle klimapolitikk elektrifisering med gasskraft og CCS kombinert med offshore vindkraft. Dette kan sette fart i CCS og fornybar industrien globalt. En slik løsning frembringer nye arbeidsplasser i turbin og fundamentproduksjon i offshore vind industrien i Norge. Elektrifisering fra land truer paradoksalt nok arbeidsplasser i industrien gitt økte kraftkostnader og medfører stor kryssubsidiering ettersom elektrifisering avskrives mot 78 prosent skatt.

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 HR - OG LEDER konferansen 2016 Oslo, 9. - 10. februar 2016 Fremtidens arbeidsliv www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 Velkommen til Energi Norges HR- og lederkonferanse som setter søkelys på fremtidens arbeidsliv.

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Foto: Apeland Skadefri arbeidsdag Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst 1 Forord Det skal investeres opp mot 200 milliarder kroner i kraftnettet

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge Foto: Apeland 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2012

HMS-nøkkeltall for 2012 HMS-nøkkeltall for 2012 Energi Norge Foto: Energi Norge 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 12 IA-Bedrifter 13 Planer

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene

Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene - Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene 30. mai 2012 Snorre Kverndokk Senterleder CREE Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse HMS nøkkeltall 2011 Energi Norges benchmarkingsundersøkelse Om undersøkelsen Spørreskjema på e-post til Energi Norges medlemsbedrifter i januar/februar 2012 Inkluderer spørsmål om skader, sykefravær og

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Regjeringer kommer og går; læring og IA består

Regjeringer kommer og går; læring og IA består NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder. Regjeringer kommer og går; læring og IA består Ny IA - avtale 2010-2013 Rådgiver Øyvind Steinklev Dagens tekst Ny IA-avtale; hva skjer? Hva er EGENTLIG et inkluderende

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Kommunikasjon og omdømme

Kommunikasjon og omdømme Kommunikasjon og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Regionmøter september 2009 Kristian Marstrand Pladsen, EBL Kommunikasjon og samfunnskontakt Grønn Boks og annen profilering

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Det har tatt bransjen 6 år å komme tilbake på samme nivå som før vinteren med de høye strømprisene Kilde: TNS Gallup Energibarometer 1934 2000

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

IA-temadag. Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge

IA-temadag. Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge IA-temadag Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge IA-avtale Handlingsplan Prosjekt sykefravær IA-avtale mellom Energi Norge og EL & IT For 2012 vil IA-avtalen utgjøre en sentral del av Energi Norges arbeid

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Aktivitetskonkurranse

Aktivitetskonkurranse Utfordre dine kolleger i 17. sep temb er 5. nov embe r Høstens Store Aktivitetskonkurranse Klarer dere å gå 7 storbyer på 7 uker? Et morsomt aktivitetstiltak som passer for alle på jobben! Les om effektene

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Presentasjon av prosjektet. August 2011

Presentasjon av prosjektet. August 2011 Presentasjon av prosjektet August 2011 1 2 Bakgrunn for prosjektet ( ) partene vil: Utvikle skoleringsopplegg som setter de ulike aktørene på virksomhetsnivå i stand til å skjøtte sine roller i IAarbeidet,

Detaljer

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT Fremtidens Byer, Sandnes 15 april 2013 "Forankring av miljøledelse i det private en suksesshistorie fra Skagerak Kraft" Ingrid Thorsdal, Seksjonssjef Kvalitet & HMS Skagerak

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige

Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige Konsekvenser av skatteforskjeller mellom Norge og Sverige NVEs vindkraftseminar 17. juni 2013 Magne Fauli, Energi Norge Energi Norge BEDRE KLIMA - SIKKER FORSYNING - GRØNN VEKST Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

Slik kan du styrke sikkerhetskulturen med kommunikasjon

Slik kan du styrke sikkerhetskulturen med kommunikasjon Slik kan du styrke sikkerhetskulturen med kommunikasjon Onar Aanestad, kommunikasjonsdirektør 19. oktober 2016 Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor 22. juli-kommisjonen Kommisjonens

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Håkon Borgen Konserndirektør Statnett «Vi bygger landet» Forsyningssikkerhet Øst-Finnmark Forsyningssikkerhet Lofoten Økt trafokapasitet Nord-Norge Ofoten- Hammerfest

Detaljer

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Marstrand Pladsen Direktør Kommunikasjon, EBL NVE Vindkraftseminar

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge Foto: Camilla Granheim 1 1 Kantar TNS 2017 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer