TNS Gallups Klimabarometer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TNS Gallups Klimabarometer"

Transkript

1 TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe

2 Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner til ulike energikilder. Undersøkelsen er initiert, utviklet og gjennomført av TNS Gallup. Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for alle interesserte mot betaling. Ta kontakt med prosjektleder for nærmere betingelser. Innholdet er beskyttet etter opphavsrettlige regler. Utvalg og metode: 1032 personer har svart på undersøkelsen. Utvalget er landsrepresentativt, og vektet for å gjenspeile befolkningen i forhold til kjønn, alder, geografi og utdanning. Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 27. oktober 11. november Pressekontakt i TNS Gallup: Daniel Rees, prosjektleder for TNS Gallups Klimabarometer Telefon: Sentralbord: E-post: Internett: Om TNS Gallup TNS Gallup er Norges største markedsanalysebyrå og leverandør av markedsdata til kunder innenfor media, næringsliv og offentlig forvaltning. TNS Gallup er en del av TNS, som er verdens største aktør innen intervjubasert markedsanalyse. Pressepakke TNS Gallups Klimabarometer Side 2

3 Unge mindre opptatt av klima Klima har blitt mindre viktig for de yngste Fra å ha vært den nest viktigste saken høsten 2009 er klimaendringer nå helt på bunnen av hva de yngste mener er Norges største utfordringer Plassering av klima blant viktigste saker år. Klimaendringer i norske medier V 2009 H 2009 V 2010 H 2010 H 2011 Klima er nå en av de minst viktigste sakene blant nordmenn i aldersgruppen år. Fra å ha blitt TNS Gallup sett på som den nest viktigste saken høsten 2009, har interessen for klimaendringer smeltet bort hos unge nordmenn. På spørsmål om hva som er de største utfordringer Norge står ovenfor, havner klimaspørsmål nå helt nede på 11. plass blant de yngste. Til sammenlikning kommer klima på sjette- og sjuendeplass blant de øvrige aldersgruppene. Det er mye større skift blant de yngste enn hos noen annen aldersgruppe, og det ser ut som de yngste har blitt mest påvirket av lite oppmerksomhet fra medier og politikere, sier Daniel Rees, prosjektleder for TNS Gallups Klimabarometer. Kraftig fall i medieinteressen Siden høsten 2009 og fokuset på FNs klimatoppmøte i København i 2009, har interessen for klimaendringer i norske medier gått dramatisk tilbake. Mens nesten 5000 artikler nevnte ordet klimaendringer i andre halvår 2009, var samme tall i 2011 redusert med en fjerdedel. Analysene viser at hvilke saker folk oppfatter som viktige i stor grad henger sammen med hva som er på dagsorden i media, sier Rees. Pressepakke TNS Gallups Klimabarometer Side 3

4 2 av 3 mener klimaendringer er menneskeskapte Det er fremdeles bred oppslutning i Norge om at klimaendringer er menneskeskapte. 65 prosent av nordmenn er enige i at klimaendringene er menneskeskapte. Andelen har gått noe tilbake sammenliknet med første måling høsten 2009, men ligger på samme nivå som for høsten Jeg mener klimaendringene er menneskeskapte. 100 % Helt / delvis enig Helt / delvis uenig Dette viser at nordmenn har en grunnleggende aksept for at klimaproblemet er reelt, selv om saken nå er lengre ned på dagsorden, sier Daniel Rees, prosjektleder for TNS Gallups Klimabarometer. Andelen nordmenn som ikke mener 0 % klimaendringer er menneskeskapte har i samme periode vært relativt stabilt på i underkant av 20 prosent. Utdanning og partitilhørighet spiller mest inn Utdanningsnivå og partitilhørighet er det som i størst grad påvirker om man mener klimaendringer er menneskeskapte. Mens 76 prosent av de med høyere utdanning er enige, mener kun 59 prosent av de med grunnskole / videregåendeutdanning at klimaendringer skyldes menneskelig aktivitet. Blant de som stemte Fremskrittspartiet ved forrige valg er det også vesentlig færre som tror på klimaendringer, kun 36 prosent, sammenliknet med 93 prosent blant SV-velgerne. 50 % 74 % 70 % 15 % 16 % 65 % 71 % 65 % 20 % 19 % 18 % Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Vår 2011 Høst 2011 Pressepakke TNS Gallups Klimabarometer Side 4

5 Økende støtte til vannkraftutbygging To av tre mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål, viser TNS Gallups klimabarometer for Andelen har økt med 14 prosentpoeng siden Ap- og SV-velgerne er blant de mest positive til ny vannkraft. "Tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over," sa Jens Stoltenberg i sin nyttårstale for ti år siden. Mye tyder på at denne politikken ikke lenger vinner gjenklang i befolkningen ei heller i Arbeiderpartiet. Ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål? Andel helt / delvis enig. 100 % 67 % Det har vært en stor økning i andelen som mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig. Selv om klimaendringene i seg selv ikke står høyt på folks agenda, er fornybar energi det folk flest tenker på som klimatiltak, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup. 50 % 0 % 53 % H2009 H2011 Undersøkelsen avdekker at det er et markant flertall for utbygging av mer vannkraft i alle politiske leire, med unntak av Venstre. Folk som stemmer Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti utmerker seg som mest positive. Dette er et viktig signal til myndighetene om at de har folket med seg på å gi konsesjon til nye vannkraftverk. Elsertifikatordningen som ble innført i år vil utløse en rekke småkraftprosjekter, og vil også åpne for noen større kraftverk, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. Undersøkelsen viser også at vannkraft er folkets favoritt blant energikildene. Hele 93 prosent har et positivt eller svært positivt inntrykk av vannkraft. Nivået har vært jevnt høyt og noe økende de siste to årene. Deretter følger vindkraft til havs og vindkraft på land med henholdsvis 89 og 84 prosent. Vannkraft er den mest effektive fornybare energiressursen vi har i Norge. Den store fordelen er at vannet kan lagres i magasiner og produsere strøm når vi har behov. Denne fleksibiliteten vil vi trenge mer av etter hvert som det bygges ut mer vindkraft både i Norge og resten av Europa. Det viktige nå er at fornybarproduksjonen erstatter fossil energibruk, slik at vi oppnår en klimagevinst, sier Ulseth. For ytterligere informasjon: Prosjektleder i TNS Gallup, Daniel Rees, mobil Informasjonssjef i Energi Norge, Aslak Øverås, mobil Pressepakke TNS Gallups Klimabarometer Side 5

6 Vindkraft styrker sin posisjon Mer enn åtte av ti har et positivt eller svært positivt inntrykk av landbasert vindkraft, viser TNS Holdning Gallups klimabarometer til ulike for energikilder: Det er økning på 15 prosentpoeng siden Holdningsendringen skjer samtidig som Norge står foran en historisk satsing på vindkraft. Vindkraft på land styrker sin posisjon Hvor negativt eller positivt inntrykk har du totalt sett av følgende energikilder? 100 % 80 % 60 % 87 % 88 % 89 % 78 % 71 % 69 % 81 % 81 % 74 % 75 % 93 % 93 % 88 % 89 % 84 % Vannkraft Vindkraft til havs Vindkraft på land 40 % 38 % 40 % 33 % 45 % 46 % Gasskraft med fangst og lagring av CO2 20 % 0 % 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Høst 2011 Kullkraft uten rensning av CO2 84 prosent av befolkningen har positive holdninger til vindkraft på land, mens 89 prosent er positive 23 til vindkraft til havs. Bare vannkraft får større oppslutning. Men ingen av energikildene 2012 øker TNS mer Gallup i popularitet enn landbasert vindkraft, viser undersøkelsen. Man får ofte inntrykk gjennom mediene av at det er stor vindkraftmotstand i Norge, men resultatene viser at en stor majoritet har et positivt syn. En forklaring er trolig at fornybar energi er det nordmenn først og fremst tenker på som klimatiltak, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup. Åtte av ti mener at Norge satser for lite på utbygging av fornybar energi, ifølge klimaundersøkelsen. Norge har noen av Europas beste vindkraftressurser. Det er gledelig at stadig flere nordmenn får et positivt inntrykk av vindkraft. Det gir mulighet for både klimainnsats, styrket forsyningssikkerhet og nye arbeidsplasser over hele landet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. I fjor ble det produsert 1,22 TWh (milliarder kilowattimer) vindkraft i Norge en økning på nær 40 prosent fra året før. Det er mer enn nok til å forsyne en by på størrelse med Drammen med strøm. Norge og Sverige har gått sammen om et felles støttesystem hvor målet er å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen Om Norge får halvparten av den nye produksjonen, vil det tilsvare en tidobling av fjorårets vindkraftproduksjon. Det viktige nå er at myndighetene effektiviserer konsesjonssystemet, slik at ikke gode vindkraftprosjekter blir liggende årevis på vent. I dagens situasjon risikerer vi at svenskene stikker av med investeringene, mens vi blir sittende igjen med regningen, sier Ulseth. Pressepakke TNS Gallups Klimabarometer Side 6

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

6. Holdninger til innvandrere og innvandring

6. Holdninger til innvandrere og innvandring Svein Blom 6. Holdninger til innvandrere og innvandring Holdningen til innvandrere og innvandring synes å bli påvirket av økonomiske konjunkturer. Dette gjelder særlig på områder som har med arbeidsmarkedet

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007 Sommerrapporten 07 1. mars 07 1. august 07 06 07 08 Nina Blomkvist, Kristina Nilsen, Rune Røiseland og Hans Antonsen: Omdømmebarometeret Sør Sommerrapporten 07 1. mars 1. august 07 Ansvarlig utgiver: Ordkraft

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer