Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen?"

Transkript

1 Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen? Energi Norge 5. mars 2012

2 Stortingsmelding nr. 29 ( )

3 Norsk-svensk elsertifikatsystem innført fra 1. januar 2012 med målsetning om 13,2 TWh ny fornybar kraftproduksjon tilknyttet nettet i Norge innen 2020 Signeringen av traktaten i Stockholm 29. juni Norges olje- og energiminister Ola Borten Moe og Sveriges nærings- og energiminister Maud Olofsson

4 Dette krever mye nytt nett!

5 Lokale protester skaper: Negativ publisitet for kraftbransjen, forlenget saksbehandling, forsinket ferdigstillelse av prosjektene, og store samfunnsøkonomiske konsekvenser!

6 Cigré International Symposium in Bologna, September 2011 : European market integration, electricity highways and smart grids: Permitting and public acceptance is the key issue! Konstantine Staschus, Secretary-General of ENTSO-E

7 Etter stort press fra media, lokale politikere, reiselivsnæring og miljøaktivister valgte Olje- og energiministeren å ta saken opp til ny vurdering

8 Majoriteten av befolkningen var enige i at kraftlinjen fra Sima til Samnanger bør bygges 100% 80% 60% 55% 40% 20% 0% 3. kv.10 «Kraftlinjen fra Sima til Samnanger bør bygges fordi Vestlandet trenger denne kraften» Andel som er helt eller delvis enig. (n=1003) Prosent. Kilde: TNS Gallup Energibarometer 2010

9 Majoriteten av befolkningen var enige i at kraftlinjen fra Sima til Samnanger bør bygges 100% 80% 60% 66% 40% +11%-poeng! 20% 0% 4. kv.10 «Kraftlinjen fra Sima til Samnanger bør bygges fordi Vestlandet trenger denne kraften» Andel som er helt eller delvis enig. (n=1003) Prosent. Kilde: TNS Gallup Energibarometer 2010

10 Folks holdninger til: Klimaendringer Norsk klimapolitikk Fornybare energikilder Nettutbygging Elsertifikater

11 Færre mener klimaendringer er menneskeskapte, men fremdeles bred oppslutning i folket 100% Jeg mener klimaendringene er menneskeskapte 74% 70% 65% 71% Helt / delvis enig 65% 50% 15% 16% 20% 19% 18% Helt / delvis uenig 0% Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Vår 2011 Høst 2011 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

12 Klimaendringer i norske medier Antall saker H1 07 H2 07 H1 08 H2 08 H1 09 H2 09 H1 10 H2 10 H1 11 H2 11 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

13 Største utfordringer Norge står ovenfor V 2009 H 2009 V 2010 H 2010 H Utdanning Helse 2 Helse Kriminalitet 3 Kriminalitet Vei og bane 4 Klimaendringer +11%-poeng! Innvandring 5 Finanskrisen Klimaendringer Utdanning 6 Arbeidsledighet Klimaendringer Klimaendringer Klimaendringer 7 Vei og bane Finanskrisen Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011 Viser de 7 øverste av totalt 14 saker.

14 Klima Kun SV-velgere har klimasaken på topp 1 Klimaendringer Helse Helse Helse Utdanning Vei og bane Innvandring 2 Utdanning Kriminalitet Kriminalitet Kriminalitet Vei og bane Helse Kriminalitet 3 Fattigdom Vei og bane Vei og bane Utdanning Helse Kriminalitet Helse Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011 Av totalt 14 saker. Endring fra høst 2010 markert med piler.

15 Klima har blitt mye mindre viktig for de yngste Plassering av klima blant viktigste saker år. Klimaendringer i norske medier V 2009 H 2009 V 2010 H 2010 H 2011 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

16 Folks holdninger til: Klimaendringer Norsk klimapolitikk Fornybare energikilder Nettutbygging Elsertifikater

17 Nordmenn er stabilt misfornøyde med norsk klimapolitikk 100% Norske politikere gjør altfor lite for å begrense klimautslipp i Norge (helt/delvis enig) 50% 56% 58% 59% 59% 42% 40% 37% 34% Norge er et foregangsland internasjonalt i klimaspørsmål (helt/delvis enig) 0% Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Høst 2011 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

18 Lykkes i stor / svært stor grad med å begrense utslipp Nordmenn har høye forventninger til mange sentrale aktører, men resultatene oppfattes som svake RESULTATER: Lykkes i sitt arbeid for å begrense utslipp Universiteter/ forskningsinstitusjoner Miljø organisasjoner Bilbransjen Oljeindustrien Industrien Regjeringen 5 0 Kommuner Finansbransjen Forventninger til aktørenes rolle (stor / svært stor grad) FORVENTNINGER om aktiv rolle for å begrense klimautslipp Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

19 8 av 10 er utålmodige med satsningen på fornybar energi 100% «Norge satser i for liten grad på utbygging av fornybar energi» (helt / delvis enig) 59% 66% 73% 78% 79% +20%-poeng! 50% 0% Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Høst 2011 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

20 Foto: E-CO 67% mener at ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå klimamålene Andelen øker fra 53% i 2009 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

21 Folks holdninger til: Klimaendringer Norsk klimapolitikk Fornybare energikilder Nettutbygging Elsertifikater

22 Holdning til ulike energikilder: Vindkraft på land styrker sin posisjon 100% 80% 60% 40% 20% 0% 78% 69% 59% 38% Hvor negativt eller positivt inntrykk har du totalt sett av følgende energikilder? Andel som har positivt eller svært positivt inntrykk. 87% 88% 89% 71% 66% 40% 11% 12% 81% 81% 74% 75% 64% 33% 93% 93% 88% 89% 84% 68% 69% 45% 46% 4% 4% 3% 4% 4% Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Høst % Vannkraft Vindkraft til havs Vindkraft på land Bioenergi Gasskraft med fangst og lagring av CO2 Gasskraft uten fangst og lagring av CO2 Kullkraft uten rensning av CO2 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

23 NIMBY: Not In My Back Yard

24 Holdning til vindkraft Undersøkelse gjennomført på oppdrag for ENOVA 2009 Innbyggerne i berørte kommuner var mer åpne for vindkraft i nærmiljøet enn befolkningen ellers i landet

25 Holdning til vindkraft Undersøkelse gjennomført på oppdrag for ENOVA 2009 De så i større grad vindkraft som en viktig del av Norges energiforsyning i fremtiden. Anlegget gir lokalbefolkningen noe å være stolte av, og skaper lokale arbeidsplasser

26 Holdning til vindkraft Undersøkelse gjennomført på oppdrag for ENOVA 2009 Basert på din erfaring (så langt) med vindkraft, er du for eller mot å bygge ut mer vindkraftproduksjon i Norge? n=2191 For Mot 19% 16% 56% 64% Under planlegging I drift Vet ikke 20% 25%

27 Holdning til vindkraft Undersøkelse gjennomført på oppdrag for ENOVA 2009 Basert på din erfaring (så langt) med vindkraft, er du for eller mot å bygge ut mer vindkraftproduksjon i Norge? (n=2191) Brutt på hvor langt respondenten bor fra anlegget i egen kommune. Andel som er for videre utbygging. Kan se Anlegg under planlegging 48 Anlegg i drift Kan ikke se Anlegg under planlegging Anlegg i drift Prosent

28 NIMBY: Not In My Back Yard

29 100% 80% 60% 40% 20% 0% 78% 69% 59% 38% Holdning til ulike energikilder: 93% av befolkningen har et positivt inntrykk 11% 12% av vannkraft som energikilde Hvor negativt eller positivt inntrykk har du totalt sett av følgende energikilder? Andel som har positivt eller svært positivt inntrykk. 87% 88% 89% 81% 81% 71% 66% 40% 74% 75% 64% 33% 93% 93% 88% 89% 84% 68% 69% 45% 46% 4% 4% 3% 4% 4% Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Høst % Vannkraft Vindkraft til havs Vindkraft på land Bioenergi Gasskraft med fangst og lagring av CO2 Gasskraft uten fangst og lagring av CO2 Kullkraft uten rensning av CO2 Kilde: TNS Gallup Klimabarometer 2011

30 Vi er nå kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over. Statsministerens nyttårstale 1. januar 2001

31 Mardølaaksjonen 1970 var første gang sivil ulydighet ble tatt i bruk i kampen mot vannkraftutbygging i Norge

32 Valgmåling 1981: Påstand: Alta-vassdraget bør bygges ut fordi Finnmark trenger denne kraften (n=1596) Prosent. Vet ikke 3 Helt uenig Nokså uenig 8 9 Både og Nokså enig Helt enig % på landsbasis var enige i påstanden om at Altavassdraget måtte bygges ut Prosent Kilde: Bernt Aardal, Rapport 93:15 ISF

33 Vet ikke 5 Valgmåling 1981: Påstand: Vi må stoppe utbyggingen (av Alta-vassdraget) fordi den fører til varige skader og inngrep i naturen (n=1596) Prosent. Helt uenig Nokså uenig % var uenige i at utbyggingen måtte stoppes Både og 6 Nokså enig Helt enig Prosent Kilde: Bernt Aardal, Rapport 93:15 ISF

34 Folkeaksjonen mot Altautbyggingen mobiliserte demonstranter

35 Sultestreikende samer utenfor Stortinget Foto: Nationen

36 Folks holdninger til: Klimaendringer Norsk klimapolitikk Fornybare energikilder Nettutbygging Elsertifikater

37 Foto: Statnett 67% aksepterer bygging av nye kraftlinjer, for å styrke forsyningssikkerheten og for å gi økt bruk av fornybar energi Kilde: TNS Gallups Energibarometer

38 Hva mener du er viktigst å ta hensyn til når det gjelder investeringer i strømnettet? (n=1000) Prosent. Produsere mer fornybar energi for å redusere klimaendringer 100% 80% 60% 40% 20% 45% 0% 100% Styrke forsyningssikkerheten 80% 60% 40% 20% 50% 0% Kilde: TNS Gallups Energibarometer

39 Det er kun 4% av forbrukerne som avviser at det er behov for å bygge ut strømnettet Kilde: TNS Gallups Energibarometer

40 % utsnitt av skala Folks holdninger er bestemt ut i fra alder: Jo eldre strømkundene er, desto mer tilbøyelige er de til å mene at nettutbyggingen må gjøres for å styrke strømforsyningen i landet Under 30 år år år 60 år+ Sikre strømforsyningen Kilde: TNS Gallups Energibarometer

41 % utsnitt av skala 63 Folks holdninger er bestemt ut i fra alder: Jo yngre strømkundene er, desto mer tilbøyelige er de til å mene at nettutbyggingen må gjøres for å øke produksjonen av fornybar energi Under 30 år år år 60 år+ Produsere mer fornybar energi for å begrense klimaendringene Kilde: TNS Gallups Energibarometer

42 De som nylig har vært utsatt for strømbrudd er mer tilbøyelige til å mene at nettutbyggingen bør gjøres for å sikre strømforsyningen Kilde: TNS Gallups Energibarometer

43 NVE: Antall brudd og varigheten av brudd går ned

44 Rangering av tilfredshet ulike områder Leveringssikkerhet Reaksjonsevne Serviceinnstilling WEB-sidene Varsling Løsningsevne Regningen - KTI Informasjon Konkurransedykt Kraftpris Nettleie vs. andre Nettleie Tilfredshetskår 1-100

45 Utsnitt av skala Norske strømkunder er mindre fornøyde med eget nettselskaps leveringssikkerhet 100 Utvikling i tilfredshet

46 Flere strømkunder rapporterer at de nylig har hatt strømbrudd Andelen øker fra 45% i 2008 til 51% i 2011 Kilde: TNS Gallups Energibarometer

47

48

49 Det positive er at hva bransje og myndigheter har ønsket å formidle faktisk har blitt kommunisert Forsyningssikkerhet

50 Budskapet er fanget opp hos forbruker

51 Folks holdninger til: Klimaendringer Norsk klimapolitikk Fornybare energikilder Nettutbygging Elsertifikater

52 Vi har sett at folk: Er utålmodige i forhold til fornybarsatsningen

53 Vi har sett at folk: Stiller seg positive til videre utbygging av fornybare energikilder

54 Vi har sett at folk: Får en stadig mer positiv holdning til vindkraft og videre vannkraftutbygging

55 Vi har sett at folk: Synes å akseptere behovet for å styrke og utbedre strømnettet

56 Men er de villige til å betale prisen?

57 Mer enn halvparten (55%) av landets strømkunder er kjent med elsertifikatordningen Kilde: TNS Gallups Energibarometer

58 Informasjon fra kraftselskapene har trolig bidratt til at det er høy kjennskap blant strømkundene til elsertifikatordningen

59 Elsertifikatordningen: 38% er positive til at myndighetene tar initiativ til å øke produksjonen av ny fornybar energi, samtidig som de pålegger forbrukerne økte strømkostnader på om lag 150 kroner per år Kilde: TNS Gallups Energibarometer

60 Det er viktig å ta miljøhensyn og satse på fornybar energi Det sparer miljøet generelt, mener prisen kan være vesentlig høyere, så lenge miljøet vinner Gir større inntjening for de som driver med mindre kraftverk Bra med fokus på fornybar energi Vi må ta vår del av det det koster oss å bo på jorda Det er en jevn og rettferdig fordeling Kostnaden er såpass lav i forhold til min strømregning. Det er positivt for miljøet. Stimulering til investeringer i fornybar energi gir lønnsomhet på langt sikt De 150 kr i året vil jeg betale hvis det fører til å få fornybar energi Bra med vind og solenergi Fint å hindre bruk av kullkraft Fornybar energi er alltid positivt Vi trenger fornybar energi, og det verdt en ekstrakostnad på bare 150 kr. pr år. Miljøet er allmennhetens ansvar Kraftnettet og produksjon må bygges ut Utbygging av fornybar energi er positivt. Finansieringer er for så vidt ikke rett. Men prisene er i dag ganske lav så prisen er til å leve med Ved å satse på fornybar energi må man tåle at det koster litt Det sikrer det vi driver med i mange år fremover Det er viktig at en satser på fornybar energi, og dette er viktig for miljøet Viktig å stimulere til kreativitet, raskere utvikling av grønne kilder En liten sum å betale for å bruke renere energi Bra med nye kraftkilder! De vil bare det beste, og det er bra med fornybar energi Kilde: TNS Gallups Energibarometer

61 33% stiller seg negative til elsertifikatordningen Kilde: TNS Gallup Klimabarometer

62 Du betaler til noe du ikke tror på. Og ta med skogen i CO regnskapet da er vi på null. Dette er forferdelig. Politikerne har ikke peiling på hva de driver med. Føler at de satser på feil steder. Vi har fornybar energi i Norge fra før Stoler ikke på at det blir gjort riktig Hvorfor skal man importere og eksportere samtidig? Klarer ikke å forstå sammenhengen. Jeg betaler nok! Tror ikke på global oppvarming De begynner med et lavt beløp og øker dette etter hvert. Beløp blir ikke liggende på 150 kr. Stoler ikke på dette. Bare tull og tøys. Gjøre alt mer komplisert for kunden. Skjulte avgifter har vi nok av. Betaler allerede mere enn nok på skatter og avgifter, staten får betale det selv. Norge har mer enn nok kraft., men vi eksporterer altfor mye ut. Ikke ødelegge norsk natur for å levere til Europa. Bør forske på andre energikilder. Blir lei av at vi må betale mer som forbruker og føler at man egentlig ikke får noe tilbake De tjener mer enn nok i dag. Ser ikke grunnen til å legge mer beløp på forbrukerne. Har ikke tro på at det får det til å fungere Hvorfor skal forbrukerne betale når myndighetene har vært dumme i mange år De kan ikke love ting som de ikke fullfører Føler at dette er enda et triks for å få mer penger inn i statskassen, uten at forbrukeren har nytte eller gode av det Tar inn så mye avgifter at de kan betale for det selv. De må gjerne forske på fornybar energi men ikke pålegge det kundene. Vindmøllene ødelegger landskapene De kan ikke bevise at det har noen effekt i forhold til natur Myndighetene følger ikke opp Norge har penger nok! Kilde: TNS Gallups Energibarometer

63 Elsertifikater: 38% er positive. For 25% av forbrukerne spiller ordningen ingen rolle Et flertall i befolkningen (63%) har dermed ingen innvendinger mot ordningen om elsertifikater Kilde: TNS Gallup Klimabarometer

64 Prosentandel som vil betale Betalingsvillighet for grønne sertifikater 100% Vår % Høst 2009 Vår % 25% 0% >5000 Kroner ekstra per år Andelen som er villig til å betale minst det beløpet som står. Dvs. 58 % vil betale 500 kroner eller mer, ca. 50 % vil betale minst 1000 kroner eller mer osv. Respondentene har kunnet velge mellom alternativ fra kr 0 (vil ikke betale mer), 500 kr, 1000 kr, deretter 500 kroners intervaller opp til 5000 kr, samt mer enn 5000 kr og vet ikke. Kilde: TNS Gallup Klimabarometer

65 Takk for meg!

Temperaturen i det norske kraftmarkedet

Temperaturen i det norske kraftmarkedet Temperaturen i det norske kraftmarkedet Energi Norge Markedskonferansen 2012 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Temperaturen i kraftmarkedet Kraftbransjens omdømme Hva vi kan skimte i horisonten Hva skaper

Detaljer

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Marstrand Pladsen Direktør Kommunikasjon, EBL NVE Vindkraftseminar

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Velkommen til presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2013

Velkommen til presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2013 Velkommen til presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2013 7. Juni 2013 De største utfordringer Norge står ovenfor Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Høst 2011 Vår 2013 1 Utdanning

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Kommunikasjon og omdømme

Kommunikasjon og omdømme Kommunikasjon og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Regionmøter september 2009 Kristian Marstrand Pladsen, EBL Kommunikasjon og samfunnskontakt Grønn Boks og annen profilering

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne?

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no AMS: Hvis bransjen lykkes vil dette kunne skape et voldsomt løft i kraftbransjens omdømme Utsnitt

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Slik? Slik? Vestlandsforsking Vestlandsforsking Slik? Slik? Vestlandsforsking Kraftnytt.no Eli Heiberg Nasjonal landskapskonferanse Bergen 24.-25.

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2/09. Pressemappe

TNS Gallups Klimabarometer 2/09. Pressemappe TNS Gallups Klimabarometer 2/09 Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 Evaluering av Energiloven Vilkår for ny kraftproduksjon Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 1 Energiloven sier at all kraftproduksjon og kraftomsetning skal skje innenfor et markedsbasert system.

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Hovedbudskap EU har de siste årene etablert en kraftfull europeisk energi-

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning

Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Hva er det verdt å unngå landskapsestetiske effekter? Sjøkabelutvalg IV: http://www.regjeringen.no/pages/15604222/utvalg_iv.pdf

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Mange virkemidler ulike mål 11.3.2013 Mari Hegg Gundersen seksjon for fornybar energi Hovedmål redde verden! Painting by the Maltese artist Luciano Micallef Noen virkemidler

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

Klimaundersøkelsen TEKNA-RAPPORT 5/2017

Klimaundersøkelsen TEKNA-RAPPORT 5/2017 Klimaundersøkelsen TEKNA-RAPPORT 5/2017 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Teknas sekretariat. Spørreskjemaet til medlemsundersøkelsen er utformet av Ane Hagtvedt, Tove Rodahl og Thor Egil Braadland.

Detaljer

Ekspertpanel: #Drømmeløftet

Ekspertpanel: #Drømmeløftet Q Norsk økonomi står ifølge statsminister Erna Solberg foran en betydelig omstilling de nærmeste årene i lys av reduserte oljeinvesteringer og oljepriser som for tiden er lave. Vi ber deg her ta stilling

Detaljer

Fornybar energi klima og biodiversitetshensyn. Rune Flatby, NVE

Fornybar energi klima og biodiversitetshensyn. Rune Flatby, NVE Fornybar energi klima og biodiversitetshensyn Rune Flatby, NVE 06.11.2014 Vannkraft i Norge litt historie Norge er i en særstilling: El-produksjon: 99% vannkraft Marked Gasskraft som alternativ Klima -

Detaljer

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Det har tatt bransjen 6 år å komme tilbake på samme nivå som før vinteren med de høye strømprisene Kilde: TNS Gallup Energibarometer 1934 2000

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008 Utkoblbart forbruk Kabelstrategi Offshore/Utland Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? Jan Bråten 13-11-2008 Arne Egil Pettersen Statnett SF 1 07-05-2008 En rask tur gjennom et kupert landskap Bør

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Miljøkostnader av Vindkraft. Ståle Navrud og Lene Axelsen Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Miljøkostnader av Vindkraft. Ståle Navrud og Lene Axelsen Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap Miljøkostnader av Vindkraft Ståle Navrud og Lene Axelsen Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap Key Findings Folk er villig til å betale mer for miljøvennlig

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning SINTEF/NTNU 22. april 03 Statsråd Einar Steensnæs Forskning små oppdagelser - store muligheter Energi prognosene

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk

Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk - Et fornybart og fremtidsrettet Vestland - Bergen, 26.januar 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Energiåret 2008 Norge EU-27

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi

Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Nettkonferansen 2008.12.03 Fremtidens energibærere er CO 2 -frie

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EUs grønne pakke Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Navn Dag Christensen Rådgiver, EBL EBL-K

Detaljer

Vi har nok kunnskap! Hvorfor sier ikke politikerne NEI? Vidar Lindefjeld

Vi har nok kunnskap! Hvorfor sier ikke politikerne NEI? Vidar Lindefjeld Vi har nok kunnskap! Hvorfor sier ikke politikerne NEI? Vidar Lindefjeld http://lanaturenleve.no På 15 minutter skal jeg synliggjøre det meningsløse ved norsk, landbasert vindkraft... Det må gå litt fort.

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen?

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Trondheim, 20. oktober 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver lanaturenleve.no «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Energi Norge AS, EnergiAkademiet Oslo, 6.september 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Etablerte

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Tekna 18. mars 2009 Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) Utgangspunkt: Klimatrusselen Trusselen om menneskeskapte klimaendringer og konsekvenser

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen Bindal kommune Rådmannen Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen 31.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017 INDUSTRIMELDING OG VEIKART ICG, 31. mai 2017 Industrimelding ikke Næringsmelding «Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er: Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon» «I praksis

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Sertifikatmarkedet sett med norske øyne. Torodd Jensen/Gudmund Bartnes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sertifikatmarkedet sett med norske øyne. Torodd Jensen/Gudmund Bartnes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Sertifikatmarkedet sett med norske øyne Torodd Jensen/Gudmund Bartnes (NVE) Innhold Kort om Norges lovforslag Prosess i 2011 Energiteknologier 2 06.04.2011 1.1.2012: Elsertifikater Samarbeid mellom Norge

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp

Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp Hvor grønn er strømmen og hva er grønne sertifikater? Kristiansand, 28. januar 2011 Per Otto Larsen Faglig leder E-post: perotto@co2focus.com Tlf: +47 91 35 92

Detaljer

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen»

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» 31 Aug 2015 31.08.2015 Thor Christian Tuv 1 Bakgrunn, kommentar NVE har sendt på høring en «Mindre justering av plusskundeordningen». Dette

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer