HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge"

Transkript

1 HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1

2 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale etter Antall ansatte 14 3 Skader 15 Skader 16 Utvikling i H1 og H2 19 Fraværsdager F-verdi 23 Sykedager 25 Skadestatistikk og underleverandør 26 4 Sykefravær 30 Totalt sykefravær 32 Egenmeldt sykefravær 33 Legemeldt sykefravær 34 Utvikling i totalt sykefravær 35 Sykefravær kundesenter 36 Energi Norge HMS-tall for 2014 Ansvarlig i TNS Gallup Jarle Hersvik Kontaktperson i Energi Norge Maria Benestad Astrup TNS Gallup TNS 5 HMS-uønskede hendelser 37 Rapportering av uønskede hendelser i energibransjen over tid 38 Rapportering av HMS-relatert informasjon 40 Foto: BKK 2

3 Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på HMS-tall innrapportert av 94 personer på vegne av 153 bedrifter/underselskaper. Disse representerer totalt ansatte i ulike deler av kraftnæringen. Tallene er rapportert elektronisk ved at kontaktpersonene i de enkelte virksomhetene har fått tilsendt en link som leder til et spørreskjema. Energi Norge har levert liste over kontaktpersoner som skulle kontaktes. En forutsetning for å kunne rapportere tall er at bedriften samtykker til at resultatene knyttes til virksomheten de representerer. Invitasjon til deltakelse i kartleggingen ble sendt til totalt 147 kontaktpersoner. Metode: Web-intervju (CAWI). Feltperiode: 23. januar 4. mars Det er rapportert tall for følgende type virksomheter: 41 nettselskap (4937 ansatte) 31 produksjonsselskap (2599 ansatte) 16 entreprenørselskap (2703 ansatte) 22 markedsselskap (1359 ansatte) 21 fjernvarmeselskap (374 ansatte) 20 resterende deler av selskapene (1796 ansatte) MERK: Av disse er det for 10 enheter lagt inn administrativt ansatte som ikke er spesifisert på selskapstype. Disse er kun tatt med som egne enheter i beregningen av skadestatistikk og sykefravær 12 som kun har rapportert på overordnet nivå, uten å spesifisere selskapstype (809 ansatte) Disse representerer totalt ansatte, 77% av totalt antall ansatte i kraftnæringen (Kilde: SSB, 2014) Foto: BKK 3

4 1. Hovedfunn 4

5 Nøkkeltall PRODUKSJON NETT VERTIKAL/USPESIFISERT SELSKAPSTYPE* ENTREPRENØR MARKED FJERNVARME ANDRE - INKLUDERER OGSÅ DE SOM KUN ER LAGT INN I KONSERN/ADM ANSATTE ALLE Energi Norge Antall bedrifter Ansatte H1 H2 H1=(Q9 Skader med fravær * )/Q8 Arbeidstimer H2=(Q10 Skader med og uten fravær * )/Q8 Arbeidstimer F=(Q12 Fraværsdager som følge av skade * )/Q8 Arbeidstimer Uønskede=(Q22 Tilløp og uønskede hendelser)/q5 Antall ansatte Uønskede hendelser/ Totalt sykefravær Ansatt/år % 2011: : : 3,9 2011: 19,8 2011: 53,9 2011: 2,2 2011: 3,1 2012: : : 7,1 2012: 20,3 2012: 231,4 2012: 1,5 2012: 3,4 2013: : : 3,5 2013: 12,0 2013: 78,2 2013: 1,8 2013: 3,6 2014: : : 3,9 2014: 8,4 2014: 46,4 2014: 1,8 2014: 3,0 2011: : : 7,9 2011: 23,9 2011: 142,1 2011: 0,8 2011: 4,1 2012: : : 5,8 2012: 15,5 2012: 141,0 2012: 0,8 2012: 3,7 2013: : : 6,7 2013: 15,8 2013: 100,7 2013: 1,0 2013: 3,7 2014: : : 4,9 2014: 11,8 2014: 129,6 2014: 1,3 2014: 3,6 2011: : : 7,5 2011: 26,3 2011: 128,7 2011: 0,5 2011: 4,3 2012: : : 5,6 2012: 16,0 2012: 54,0 2012: 0,5 2012: 4,1 2013: : : 7,7 2013: 15,8 2013: 79,0 2013: 0,8 2013: 3,8 2014: : : 10,4 2014: 21,5 2014: 100,0 2014: 0,3 2014: 3,5 2011: : : 14,7 2011: 28,6 2011: 156,0 2011: 0,4 2011: 5,5 2012: : : 15,9 2012: 40,7 2012: 171,3 2012: 0,5 2012: 4,9 2013: : : 11,3 2013: 22,3 2013: 216,2 2013: 0,1 2013: 4,6 2014: : : 8,8 2014: 28,3 2014: 133,9 2014: 1, : 5,1 2011: : : 2,0 2011: 2,0 2011: 12,1 2011: 0,1 2011: 5,4 2012: : : 0,0 2012: 0,0 2012: 0,0 2012: : 5,7 2013: : : 0,0 2013: 0,0 2013: 0,0 2013: 0, : 3,4 2014: : : 0,0 2014: 0,0 2014: 0,0 2014: 0,1 2014: 5,9 2012: : : 22,2 2012: 31,1 2012: 268,6 2012: 1,4 2012: 4,9 2013: : : 24,3 2013: 39,5 2013: 161,0 2013: 2,5 2013: 4,2 2014: : : 20,3 2014: 33,9 2014: 115,2 2014: 2,9 2014: 3,8 2011: : : 3,9 2011: 12,4 2011: 116,7 2011: 0,2 2011: 5,5 2012: : ,8 2012: 8,0 2012: 396,5 2012: 0,3 2012: 3,6 2013: : : 1,3 2013: 1,9 2013: 30,3 2013: 0,3 2013: 4,2 2014: : : 0,7 2014: 1,7 2014: 0,0 2014: 0,2 2014: 3,9 2011: : : 7,6 2011: 22,7 2011: 114,6 2011: 0,9 2011: 4,4 2012: : : 7,1 2012: 18,6 2012: 120,2 2012: 0,7 2012: 4,1 2013: : : 6,7 2013: 14,9 2013: 98,8 2013: 0,9 2013: 3,8 2014: : : 5,1 2014: 12,7 2014: 85,1 2014: 1, : 4,0 * Selskap som kun har rapportert tall for konsern, uten noen underselskaper F

6 OPPSLUTNING OM UNDERSØKELSEN OPPSUMMERING Resultatene i undersøkelsen er basert på svar fra 153 energibedrifter/enheter (2012: 121 bedrifter, 2013: 146 bedrifter). Disse representerer til sammen ansatte (2012: ansatte, 2013: ansatte). Sammenliknet med 2013 er det ikke rapportert svar fra mange nye bedrifter, men det er rapportert for flere enheter/deler/selskapstyper innenfor bedriftene. Det er for enkelte av bedriftene rapportert et avvikende antall ansatte og timer arbeidet for konsern samlet og summen av de underselskapene det er rapportert for. Disse timene er inkludert i beregningen av H1, H2, F-verdi og uønskede hendelser, men de er ikke rapportert som egne enheter senere i rapporten. Basen for resten av selskapet er derfor i enkelte tilfeller 10 og i andre tilfeller 20. IA INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 78% av bedriftene som rapporterte inn for 2014, oppgir at de er IA-bedrifter. Dette er marginalt lavere enn i 2012 og 2013, da henholdsvis 83% og 82% av bedriftene oppga det samme. Merk at siden antall bedrifter er lavt, vil tallene kunne svinge noe. Andelen IA-bedrifter er høyest blant produksjonsselskapene (87%) og de selskapene som ikke har spesifisert selskapstype (92%). I fjorårets kartlegging var det blant entreprenørselskapene at andelen IA-bedrifter var høyest. I årets kartlegging er antallet entreprenørbedrifter som har deltatt høyere (16 vs. 10), mens andelen som oppgir at de er IA-bedrift er lavere (63% vs. 100%). Blant alle selskapene som per i dag er IA-bedrifter, er det bare helt unntaksvis at det oppgis at man ikke vil fortsette å være IA-bedrift. Det er kun 3 virksomheter som ikke svarer ja på spørsmålet, hvorav 2 oppgir at de ikke vet. 6

7 SKADER OPPSUMMERING Bedriftene som slutter opp om undersøkelsen rapporterer at det har vært 121 skader som har medført fravær i 2014 (2012: 175 og 2013: 160). Det er blant nettselskapene og entreprenørselskapene at antallet skader er høyest, med henholdsvis 41 og 35 skader som har medført fravær. I 2013 var også antall skader høyt blant nettselskapene, med 50, mens antallet skader var det samme blant entreprenørselskapene, med 35 skader. I markedsselskapene er tallet null også i Når skader som ikke har medført fravær inkluderes i 2014 ligger tallet totalt sett på 302 skader for de bedriftene som er med i undersøkelsen (2012: : 354). Over de tre siste årene har det altså vært en nedgang både i absolutt forstand, og i relativ forstand i forhold til antall ansatte kartleggingen omfatter. Entreprenørselskapene ligger høyest med 113 skader, mens det blant nettselskapene er registrert 98 skader. I 2014 er tallet for alvorlige skader er 28, mot henholdsvis 54 i 2013 og 50 skader i av skadene i 2014 er rapportert inn fra entreprenørselskaper. Fra markedsselskapene og fjernvarmeselskapene rapporteres det heller ikke i 2014 om alvorlige skader. Basert på innrapporterte tall for 2012 til og med 2014 reduseres H1 i energibransjen fra 7,1 i 2012 til 6,7 i 2013 og videre til 5,1 i Til sammenligning øker H1 i Norsk Industri fra 3,6 til 3,8 og videre til 4,2 i de samme tre årene, mens den reduseres i BNL fra 7,3 til 6,9 og videre til 6,2 i H2 blant energibedriftene reduseres fra 18,6 i 2012, til 14,9 i 2013, og videre til 12,7 i I Norsk Industri øker den fra 12,2 i 2012, til 14,4 i 2013 og videre til 14,6 i Antall sykedager totalt sett for bedriftene/enhetene som har rapportert tall er 2026, mot henholdsvis 3623 i 2012 og 2347 i Som i 2013 har nettselskapene flest sykedager med 1078 dager. F-verdien fortsetter å reduseres fra 120,2 i 2012, til 98,8 i 2013, og videre til 85,1 i

8 SKADER HOS UNDERLEVERANDØR OPPSUMMERING Som i både 2012 og 2013 er det om lag halvparten av bedriftene som har besvart undersøkelsen (51%) som får rapportert skader fra underleverandør. Tilsvarende andeler var 52% i 2012 og 49% i Andelen av bedriftene totalt hvor skader hos underleverandør inngår i selskapets skadestatistikk er fortsatt lav. Tallet for 2012 var 10%, 8% i 2013, og ligger i 2014 på 8%. Dette tilsvarer i 2014 totalt 13 bedrifter. Av de 13 bedriftene hvor skader hos underleverandører inngår i selskapets skadestatistikk, er det kun 8 som har rapportert timer og skader hos underleverandører. Komplett statistikk for timer og skader er rapportert av 2 nettselskaper, 3 produksjonsselskaper, 2 fjernvarmeselskaper og 1 for en resterende/uspesifisert del av et selskap. SKADESTATISTIKK OG UNDERLEVERANDØR Totalt er det rapportert inn Timer hos underleverandører timer Skader (H1) hos underleverandører 26 skader Skader (H2) hos underleverandører 52 skader Dette gir en H1-verdi hos underleverandører på 6,06, og en H2-verdi hos underleverandører på 12,1. 78% av energibedriftene har registrert oversikt over hendelser med alvorlig potensiale, men hvor ingen ble skadet (2012: 80% 2013: 86% ). Markedsselskapene og fjernvarmeselskapene er de som i minst grad registrerer denne type hendelser, med henholdsvis 50% og 71%. 8

9 SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING Det totale sykefraværet er på 4,0%, en svak oppgang fra 2013 hvor sykefraværet var 3,8%. I norsk næringsliv er tallet fra SSB 6,5% for Høyest er sykefraværet i markedsselskapene med 5,9% og entreprenørselskapene med 5,1%, mens det er lavest i produksjonsselskapene 3,0%. Det egenmeldte sykefraværet ligger stabilt med et gjennomsnitt på 1,1% (2012: 1,2% 2013: 1,1%). Høyest er det blant entreprenørselskapene (1,7%), men det er generelt små variasjoner mellom selskapstypene. Det legemeldte sykefraværet er i gjennomsnitt på 3,0%, som er noe høyere enn i 2013 (2,8%), men fortsatt lavere enn i 2012(3,1%). Markedsselskapene og entreprenørselskapene ligger høyest med henholdsvis 4,4% og 3,9%. Det er verdt å merke at statistikken for legemeldt og egenmeldt sykefravær er noe mer mangelfull enn for det totale sykefraværet. Dette innebærer at summen av egenmeldt og legemeldt sykefravær ikke summerer seg til det eksakt samme tallet som for sykefravær totalt. HMS-UØNSKEDE HENDELSER Det er som i % av bedriftene som registrerer tilløp/uønskede hendelser. Det er kun blant nettselskapene at andelen avviker, med 65%. Antall uønskede hendelser per ansatt økte fra 0,7 i 2012 til 0,9 i 2013, og fortsetter å øke i 2014 til 1,05, en økning på 17%. Totalt sett er det registrert tilløp til, uønskede hendelser eller farlige forhold blant bedriftene i Nett- og produksjonsselskapene står for om lag 2/3 av de registrerte hendelsene. 9

10 OPPSUMMERING BRUK AV HMS-INFORMASJON I 2014 er det 96% av bedriftene som oppgir at de rapporterer HMS-informasjon til styret for selskapet. Tilsvarende tall for 2012 og 2013 var henholdsvis 86% og 95%. Alle markeds-, entreprenør- og produksjonsselskapene oppgir at de rapporterer denne typen informasjon til styret. Som i 2013 er det en lavere andel som rapporterer informasjon om forebyggende HMS-aktiviteter til styret, med 87%. Tilsvarende andel var 84% i Lavest andel finner man blant fjernvarmeselskapene med 76%. 89% av selskapene har HMS-kriterier som en del av nøkkeltallene for selskapet (2012: 83% 2013: 90%). Som i 2013 oppgir samtlige av entreprenørselskapene som er med i undersøkelsen opplyser at det er slik. Lavest er andelen blant de uspesifiserte selskapene med en andel på 67%. Som i både 2012 og 2013 er det en klart lavere andel som bruker HMS-kriterier som del av evalueringen av selskapets ledere (2012: 52% 2013: 44%). I 2014 er det 53% som oppgir at deres ledere evalueres også på HMSkriterier. Som i 2013 er det blant fjernvarmeselskapene vi finner den høyeste andelen med 62%. Blant de delene av selskapene som er rapportert under resten av selskapet, er andelen lavest med 40%. 10

11 2. Inkluderende Arbeidsliv 11

12 Q2 IA-bedrifter %-andel som er IA-bedrifter Antall som er IA-bedrifter Totalt (n=153) Resten av selskapet (n=10) 80 8 Fjernvarme (n=21) Marked (n=22) Entreprenørselskap (n=16) Uspesifisert selskapstype (n=12) Produksjonsselskap (n=31) Nettselskap (n=41) Prosent Antall 12

13 Q4 Planer om IA-avtale etter 2015 %-andel som i dag har IA-avtale og som vil inngå ny IA-avtale etter 2015 Antall av de som har IA-avtale i dag som vil inngå ny IA-avtale etter 2015 Totalt (n=120) Resten av selskapet (n=8) Fjernvarme (n=14) Marked (n=18) Entreprenørselskap (n=10) Uspesifisert selskapstype (n=11) Produksjonsselskap (n=27) Nettselskap (n=32) Prosent Antall

14 Q5 Ansatte Antall ansatte per fordelt på selskapstype Totalt (n=153) Resten av selskapet (n=20) 1796 Fjernvarme (n=21) 374 Marked (n=22) 1359 Entreprenørselskap (n=16) 2703 Uspesifisert selskapstype (n=12) 809 Produksjonsselskap (n=31) 2599 Nettselskap (n=41) 4937 Antall personer

15 3. Skader 15

16 Q9 Antall skader som har medført fravær totalt sett i 2014 (H1) Dødsulykker inkludert Antall skader som har medført fravær totalt sett i 2014 per selskapstype Totalt (n=153) 121 Resten av selskapet (n=20) 2 Fjernvarme (n=21) 12 Marked (n=22) 0 Entreprenørselskap (n=16) 35 Uspesifisert selskapstype (n=12) 14 Produksjonsselskap (n=31) 17 Nettselskap (n=41) Antall 16

17 Q10 Antall skader med og uten fravær totalt sett i 2014 (H2) Førstehjelpsskader inngår ikke Antall skader med og uten fravær totalt sett i 2014 per selskapstype Totalt (n=153) 302 Resten av selskapet (n=20) 5 Fjernvarme (n=21) 20 Marked (n=22) 0 Entreprenørselskap (n=16) 113 Uspesifisert selskapstype (n=12) 29 Produksjonsselskap (n=31) 37 Nettselskap (n=41) Antall 17

18 Q11 Antall alvorlige skader totalt sett i 2014 Gjelder skader som har pliktig melding til Arbeidstilsynet /DSB Antall alvorlige skader totalt sett i 2014 per selskapstype Totalt (n=153) 28 Resten av selskapet (n=20) 0 Fjernvarme (n=21) 0 Marked (n=22) 0 Entreprenørselskap (n=16) 11 Uspesifisert selskapstype (n=12) 4 Produksjonsselskap (n=31) 5 Nettselskap (n=41) Antall 18

19 Utvikling i H1 og H2 H1 er antall skader med fravær per million arbeidstimer H2 er antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer H1 H2 25,0 20,0 21,7 19,7 19,7 19,9 22,6 19,7 20,3 17,1 19,4 22,7 18,6 15,0 14,9 12,7 10,0 5,0 10,0 9,6 9,0 9,0 7,0 7,2 7,0 6,2 7,1 7,6 7,1 6,7 5,1 0,

20 H1 på selskapstype ,2 24,3 20, ,9 7,1 3,53,9 7,9 6,7 5,8 4,9 10,4 Produksjon Nett Uspesifisert selskapstype 15,9 14,7 11,3 8,8 7,6 7,16,7 4,8 5,1 3,9 2 1,3 0, Entreprenør Marked Fjernvarme Andre Totalt H1=(Q9 Skader med fravær * )/Q8 Arbeidstimer 20

21 H2 på selskapstype ,7 39, ,6 28,3 31,1 33, ,8 20, ,9 15,5 15,8 11,8 21,5 22,3 12,4 22,7 18,6 14,9 12,7 10 8,4 8,0 5 0 Produksjon Nett Uspesifisert selskapstype 2 1,91, Entreprenør Marked Fjernvarme Andre Totalt H2=(Q10 Skader med fravær * )/Q8 Arbeidstimer 21

22 Sammenligning H2 Energi Norge og Norsk Industri H2 (antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer) 40 Norsk Industri Energi Norge ,4 32, , ,1 19,7 19,7 19,9 22,6 20, ,4 19,4 19,7 20,3 17,1 17,3 16,9 22,7 15,8 18,6 12,2 14,9 14,4 14,6 12,

23 Sammenligning H1 Energi Norge, Norsk Industri og BNL H1 (antall skader med fravær per million arbeidstimer) 25 Norsk Industri Energi Norge Bygg og anlegg (BNL) 20 19,2 18, ,0 9,6 9,8 9 11,6 11,4 9,0 9,0 8,5 7,8 10,2 9,1 8,8 7,0 7,2 7,0 6,7 6,7 5,9 7,6 7,1 6,2 5 4,6 8,0 7,6 4,1 7,3 6,9 7,1 6,7 6,2 5,1 3,6 3,8 4,

24 Fraværsdager i energibransjen 200,0 180,0 178,0 F (fraværsdager som følge av skade per million arbeidstimer) 182,5 160,0 149,2 144,0 140,0 120,0 100,0 103,8 124,1 107,5 93,4 129,1 114,6 120,2 98,8 85,1 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

25 Q12 Antall sykedager totalt sett i 2014 som følge av skader Antall sykedager totalt sett i 2014 som følge av skader per selskapstype Totalt (n=153) 2026 Resten av selskapet (n=20) 7 Fjernvarme (n=21) 68 Marked (n=22) 0 Entreprenørselskap (n=16) 534 Uspesifisert selskapstype (n=12) 135 Produksjonsselskap (n=31) 204 Nettselskap (n=41) 1078 Antall

26 Underleverandører - Skadestatistikk og dødsfall Skader hos underleverandører Totalt er det 52% av selskapene som oppgir at skader hos underleverandører rapporteres til selskapet (79 stk). Av disse er det 17% (13 stk) som oppgir at skader hos underleverandører føres inn i selskapets interne H1- og H2- statistikk. Det er imidlertid bare 8 selskaper som har rapportert inn timetall og skadestatistikk H1 og H2. Totalt er det rapportert inn Timer hos underleverandører timer Skader (H1) hos underleverandører 26 skader Skader (H2) hos underleverandører 52 skader Dette gir en H1-verdi hos underleverandører på 6,06, og en H2-verdi hos underleverandører på 12,1. Komplett statistikk for timer og skader er rapportert av 2 nettselskaper, 3 produksjonsselskaper, 2 fjernvarmeselskaper og 1 for en resterende/uspesifisert del av et selskap. Dødsfall hos underleverandører Det er innrapportert hendelser hos underleverandører i 2014 som førte til dødsfall. I forbindelse med den ene hendelsen er det spesifisert at det dreide seg om en brøyteulykke på et anlegg. Årsaken til den andre hendelsen er ikke spesifisert 26

27 Q13/Q14 Rapportering av skader hos underleverandør Andel som får rapportert skader hos underleverandør til selskapet per selskapstype Andel hvor skader hos underleverandør inngår i selskapets skadestatistikk per selskapstype Totalt (n=153) 51 8 Resten av selskapet (n=10) Fjernvarme (n=21) Marked (n=22) 32 5 Entreprenørselskap (n=16) 25 0 Uspesifisert selskapstype (n=12) Produksjonsselskap (n=31) Nettselskap (n=41) Prosent Andelen er regnet i forhold til totalt antall selskap i gruppen som har besvart undersøkelsen. Eksempel: 1 av de 41 nettselskapene (2%) som er med svarer at skader hos underleverandør inngår i nettselskapets skadestatistikk. 27

28 Q18 Oversikt over hendelser med alvorlig potensial, men uten skade Andel med registrert oversikt over hendelser med alvorlig potensial, men hvor ingen ble skadet, per selskapstype Totalt (n=153) 78 Resten av selskapet (n=10) 50 Fjernvarme (n=21) 71 Marked (n=22) 50 Entreprenørselskap (n=16) 94 Uspesifisert selskapstype (n=12) 83 Produksjonsselskap (n=31) 90 Nettselskap (n=41) 85 Prosent

29 Lærlinger Skader H1 og H2 Skader H1 lærlinger Totalt er det innrapportert 15 H1-skader på lærlinger i stk rapportert av nettselskap 1 stk fra produksjonsselskap 5 stk fra entreprenørselskap Skader H2 lærlinger Totalt er det innrapportert 30 H2-skader på lærlinger i stk rapportert på konsern uten spesifikasjon 17 stk rapportert fra nettselskap 1 stk fra produksjonsselskap 11 stk fra entreprenørselskap 29

30 4. Sykefravær 30

31 Sykefravær Andel som har rapportert Andel med oversikt over sykefravær, per selskapstype Totalt (n=153) 90 Resten av selskapet (n=10) 70 Fjernvarme (n=21) 86 Marked (n=22) 91 Entreprenørselskap (n=16) 100 Uspesifisert selskapstype (n=12) 92 Produksjonsselskap (n=31) 94 Nettselskap (n=41) Prosent 31

32 Q18b Totalt sykefravær i 2014 Totalt sykefravær i prosent i 2014, per selskapstype Totalt (n=153) 4,0 Resten av selskapet (n=20) 3,9 Fjernvarme (n=21) 3,8 Marked (n=22) 5,9 Entreprenørselskap (n=16) 5,1 Uspesifisert selskapstype (n=12) 3,5 Produksjonsselskap (n=31) 3,0 Nettselskap (n=41) 3,6 Prosent 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 32

33 Q19 Egenmeldt sykefravær i 2014 Inkluderer kun sykefravær til den ansatte. Permisjoner og barns sykdom inngår ikke. Egenmeldt sykefravær totalt sett i 2014 i prosent, per selskapstype Totalt (n=153) Resten av selskapet (n=20) Fjernvarme (n=21) Marked (n=22) 1,1 1,3 1,3 1,5 Merk: Innrapporteringen av egenmeldt og legemeldt sykefravær er noe mangelfull sammenliknet med rapporteringen av de totale sykefraværstallene. Dette medfører at summen av egenmeldt og legemeldt sykefravær ikke nødvendigvis er lik det totale sykefraværet for de ulike selskapstypene. Entreprenørselskap (n=16) 1,7 Uspesifisert selskapstype (n=12) 1,3 Produksjonsselskap (n=31) 0,7 Nettselskap (n=41) 0,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Prosent 33

34 Q20 Legemeldt sykefravær i 2014 Legemeldt sykefravær totalt sett i 2014 i prosent, per selskapstype Totalt (n=153) Resten av selskapet (n=20) Fjernvarme (n=21) 2,5 2,7 3,0 Merk: Innrapporteringen av egenmeldt og legemeldt sykefravær er noe mangelfull sammenliknet med rapporteringen av de totale sykefraværstallene. Dette medfører at summen av egenmeldt og legemeldt sykefravær ikke nødvendigvis er lik det totale sykefraværet for de ulike selskapstypene. Marked (n=22) 4,4 Entreprenørselskap (n=16) 3,9 Uspesifisert selskapstype (n=12) 2,7 Produksjonsselskap (n=31) 2,1 Nettselskap (n=41) 2,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Prosent 34

35 Totalt sykefravær Gjennomsnitt per år Prosent 10 Arbeidslivet for øvrig (SSB) Energi Norge 8 7,78 8,18 7,1 6,68 6,9 6,88 7,05 7,38 6,4 6,8 6,4 6,5 6, ,18 5,25 4,35 4,39 4,64 5,18 4,54 4,5 4,2 4,47 4,1 3,8 4,

36 Sykefravær kundesenter Sykefravær kundesenter Det er til sammen 40 bedrifter/enheter der det er rapportert inn at det er kundesenter. Disse er fordelt som følger: Totalt 40 stk Nettselskap 12 stk Produksjonsselskap 1 stk Entreprenørselskap 0 stk Markedsselskap 17 stk Fjernvarmeselskap 2 stk Resten av selskapet 4 stk Uspesifisert selskapstype 4 stk Det er imidlertid kun for 10 av bedriftene/enhetene at det er oppgitt sykefravær for kundesenteret. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet. Gjennomsnittlig sykefravær hos de kundesentrene hvor det finnes data, er 8,8%. 36

37 5. HMS-uønskede hendelser 37

38 Q21/Q22 Uønskede hendelser Gjelder kun egne ansatte, tilsynsrapportering inngår ikke Andel som registrerer tilløp/uønskede hendelser/farlige forhold, per selskapstype Antall tilløp/uønskede hendelser/farlige forhold, per selskapstype Totalt (n=153) Resten av selskapet (n=20) Fjernvarme (n=21) Marked (n=22) Entreprenørselskap (n=16) Uspesifisert selskapstype (n=12) Produksjonsselskap (n=31) Nettselskap (n=41) Prosent Antall

39 Q22 Rapportering av uønskede hendelser per antall ansatt i energibransjen over tid 1,2 +17% fra ,05 1 0,9 0,9 0,8 0,68 0,71 0,7 0,6 0,56 0,6 0,4 0,38 0,

40 Q23 Rapportering av HMS-informasjon til styret for selskapet Andel som rapporterer HMS-informasjon til styret for selskapet, per selskapstype Totalt (n=153) 96 Resten av selskapet (n=10) 90 Fjernvarme (n=21) 95 Marked (n=22) 100 Entreprenørselskap (n=16) 100 Uspesifisert selskapstype (n=12) 92 Produksjonsselskap (n=31) 100 Nettselskap (n=41) Prosent 40

41 Q24 Rapportering av informasjon om forebyggende HMSaktiviteter til styret for selskapet Andel som rapporterer informasjon om forebyggende HMS-aktiviteter til styret for selskapet, per selskapstype Totalt (n=153) 87 Resten av selskapet (n=10) 80 Fjernvarme (n=21) 76 Marked (n=22) 91 Entreprenørselskap (n=16) 88 Uspesifisert selskapstype (n=12) 92 Produksjonsselskap (n=31) 90 Nettselskap (n=41) Prosent 41

42 Q25 HMS-kriterier som del av nøkkeltall for selskapet Andel som har HMS-kriterier som del av nøkkeltall for selskapet, per selskapstype Totalt (n=153) 89 Resten av selskapet (n=10) 90 Fjernvarme (n=21) 86 Marked (n=22) 91 Entreprenørselskap (n=16) 100 Uspesifisert selskapstype (n=12) 67 Produksjonsselskap (n=31) 97 Nettselskap (n=41) Prosent 42

43 Q26 HMS-kriterier som del av evalueringen av selskapets ledere Andel som har HMS-kriterier som del av evalueringen av selskapets ledere, per selskapstype Totalt (n=153) 53 Resten av selskapet (n=10) 40 Fjernvarme (n=21) 62 Marked (n=22) 55 Entreprenørselskap (n=16) 56 Uspesifisert selskapstype (n=12) 50 Produksjonsselskap (n=31) 52 Nettselskap (n=41) Prosent 43

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge Foto: Apeland 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2012

HMS-nøkkeltall for 2012 HMS-nøkkeltall for 2012 Energi Norge Foto: Energi Norge 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 12 IA-Bedrifter 13 Planer

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge Foto: Camilla Granheim 1 1 Kantar TNS 2017 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter

Detaljer

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse HMS nøkkeltall 2011 Energi Norges benchmarkingsundersøkelse Om undersøkelsen Spørreskjema på e-post til Energi Norges medlemsbedrifter i januar/februar 2012 Inkluderer spørsmål om skader, sykefravær og

Detaljer

SIKKER INNRAPPORTERING

SIKKER INNRAPPORTERING SIKKER INNRAPPORTERING Bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk Foto: Skagerak Energi 1 Innledning Hensikten med denne bransjeveilederen er å sørge for felles og identisk innrapportering og

Detaljer

SIKKER INNRAPPORTERING

SIKKER INNRAPPORTERING SIKKER INNRAPPORTERING Bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk Foto: Skagerak Energi 1 Innledning Hensikten med denne bransjeveilederen er å sørge for felles og identisk innrapportering og

Detaljer

Nærvær pr. 4.kvartal 2015

Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Byrådsavdeling for helse og omsorg Innholdsfortegnelse Nærvær pr kvartal (og pr.år) (k) (b)... 1 Nærvær pr. kvartal:... 2 Fravær - fordeling pr kvartal (NB! Tabellen leses nedenfra

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

HMS nøkkeltall for energibransjen 2010. Kjersti Sundbø, ksu@energinorge.no

HMS nøkkeltall for energibransjen 2010. Kjersti Sundbø, ksu@energinorge.no HMS nøkkeltall for energibransjen 21 Kjersti Sundbø, ksu@energinorge.no Om statistikken Spørreskjema sendt på e-post til Energi Norges medlemsbedrifter i januar/februar 211 med spørsmål om skader sykefravær

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 13 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 1.1.13 Utvikling i sykefraværet I tredje

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 FRAVÆR 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal 2009 og fravær for 2009 totalt tas til

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2016 1 SAMMENDRAG I 2016 ble det innrapportert 44.569 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca 23 % reduksjon i dykkeaktivitet sammenlignet med

Detaljer

Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater

Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater Mari Sand Austigard, Ph. D Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater

Detaljer

Fakta fra «barnehageundersøkelsen» Janne Seime Siler 08. juni 2016

Fakta fra «barnehageundersøkelsen» Janne Seime Siler 08. juni 2016 Fakta fra «barnehageundersøkelsen» Janne Seime Siler 08. juni 2016 2 Bunntekst/Presentasjonstittel IDÈ 3 Bunntekst/Presentasjonstittel IDÈ OMFANG NOE VESENTLIG STÅR PÅ SPILL: HELSE UBESVARTE SPØRSMÅL OFFENTLIGGJØRING

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 1 SAMMENDRAG I 2011 var innrapportert aktivitetsnivået for metningsdykking på norsk sokkel 48.106 manntimer i metning. Dette er en liten reduksjon i aktivitetsnivået

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.08.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

IA-temadag. Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge

IA-temadag. Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge IA-temadag Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge IA-avtale Handlingsplan Prosjekt sykefravær IA-avtale mellom Energi Norge og EL & IT For 2012 vil IA-avtalen utgjøre en sentral del av Energi Norges arbeid

Detaljer

EVALUERING AV VENTETID TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2016 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV VENTETID TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2016 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV VENTETID TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2016 STATISTIKKNOTAT 13.6.2016 Politidistriktene rapporterer månedlig informasjon om avhør gjennomført i forutgående måned. Månedsrapporter fra og med oktober

Detaljer

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Stabilt sykefravær i 4. kvartal 213 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 2.3.214 Det totale sesong- og influensajusterte

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass

SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass SHA-erfaringer fra Nordens største? anleggsplass Taale Stensbye Prosjektleder ----- nvf-seminar Gardermoen 21. august 2014 ----- - Narviktangen 2 En suksesshistorie? Ja, på mange måter Men To mann kom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT 21.04.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 35/14 20.05.2014 Dato: 02.05.2014 Arkivsaksnr: 2014/4638-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT 15.06.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2009 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-3. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 3. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

DRU - Nordland, slukkerapport. Seniorkonsulent TNS

DRU - Nordland, slukkerapport. Seniorkonsulent TNS Seniorkonsulent Seniorkonsulent DRU Salve - Nordland, N Jortveit slukkerapport Kommentarer til undersøkelsen I forbindelse med slukkingen av det nasjonale FM-nettet i Slukkeregion Nordland.januar 207,

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 FRAVÆR 2011 - FRAVÆR 3.KVARTAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 3. kvartal 2011 og legemeldt

Detaljer

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2005: Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser at andelen husholdninger i 2. kvartal som forventer

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK /14 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-07-201200445-16 Hva saken gjelder: Sykefraværsnivået og utviklingen

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Digitalradioundersøkelsen uke 47-48 2017 Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2016 fulgt en

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 1 SAMMENDRAG I 2009 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 42.931 manntimer i metning. Dette er ca 20% reduksjon i aktivitetsnivået sammenlignet med 2008 (fig.

Detaljer

HMS-SEMINAR I GJENVINNING FOREBYGGING PERSONSKADER OG SYKEFRAVÆR. Orientering fra HMS-utvalget 30.november 2017, Norsk Industri

HMS-SEMINAR I GJENVINNING FOREBYGGING PERSONSKADER OG SYKEFRAVÆR. Orientering fra HMS-utvalget 30.november 2017, Norsk Industri HMS-SEMINAR I GJENVINNING FOREBYGGING PERSONSKADER OG SYKEFRAVÆR Orientering fra HMS-utvalget 30.november 2017, Norsk Industri HMS-utvalget Hvorfor ble utvalget etablert? Hvem deltar? Hva er mål og mandat?

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen og Hanne Bogen Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2007 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen (DRU) har fra oppstart i 2012 målt innehav av alle typer av utstyr som benyttes til radiolytting,

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør Muligheter og trusler ved forskriften Sett fra entreprenør 17. april 2012 INNHOLD 1. Overordnet refleksjon 2. Nett AS 3. Vakt & Beredskap 4. Mulige utfordringer 5. Oppsummering Kort om Nettpartner.. Tjenester

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer