2014 på topp i byggenæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 på topp i byggenæringen"

Transkript

1 2014 på topp i byggenæringen

2 En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen sto samlet da rapporten «Enkelt å være seriøs» ble levert til Kommunalog moderniseringsministeren Jan Tore Sanner høsten Arbeidet med HMS-charteret er et annet godt eksempel på hvordan det å engasjere - alle fra byggherrer, utførende, prosjekterende - til arbeidstakersiden, gir tyngde og forpliktelse i alle ledd har vært et år preget av fortsatt høy aktivitet og vekst, men det er store forskjeller mellom markeder, bransjer og geografi. Mens enkelte opplever sterkt vekst, har kampen mot useriøse aktører blitt for tøff for andre. Denne kampen er langt fra over. Næringen må rydde i eget bo, og regjeringen må gi oss drahjelp med kraftfulle tiltak. Ti på topp viser noen av sakene hvor BNL har bidratt. Det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i, og BNL ønsker å fortsette å påvirke til det beste for byggenæringen og samfunnet. januar 2015 Jon Sandnes Administrerende direktør Byggenæringens Landsforening 1

3 1 Enkelt å være seriøs resultat: Sikre en ny sentral godkjenning for foretak i bygg- og anledningsnæringen når den lokale godkjenningen bortfaller. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga BNL oppdraget om å komme med forslag på hvilke tiltak som kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i byggenæringen. Et bredt sammensatt utvalg med representanter fra hele næringen presenterte høsten 2014 resultatet av dette arbeidet i rapporten «Enkelt å være seriøs». Rapporten ble omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, men mange av forslagene krever både lovregler og nye hjemler. BNL forventer at det vil komme en ny, god frivillig ordning når lokal godkjenning bortfaller, hvor det vi har spilt inn vil få stor plass.

4 2 3 HMS-charteret Skape et forpliktende samarbeid om å gjøre bygge- og anleggsnæringen til et sikkert arbeidssted. Bakgrunnen for HMS-charteret er at det hvert år dør arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade, og ca har skaderelatert fravær. På initiativ fra næringen samlet representanter fra alle ledd i bygge- og anleggsnæringen seg for å utarbeide HMS-charteret. Det ble underskrevet i juni 2014 der også arbeids- og sosialministeren signerte. Deltakere er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statsbygg, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektbedriftene i Norge, Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Teknologi, Fellesforbundet, og Norsk Arbeidsmandsforbund. Arbeidstilsynet deltar fra myndighetenes side. NTNU har også tilsluttet seg charteret.

5 3 Veileder for valg av seriøse aktører Gjøre det enklere for bedriftene å velge seriøse aktører. BNL ba høsten 2013 politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet om hjelp i kampen mot useriøse og kriminelle aktører. I denne prosessen har BNL sammen med etatene tegnet opp et bilde av hva som er problemet og hvilke tiltak som er målrettet og effektive. Et av resultatene fra dette arbeidet er en veileder som ble lansert høsten Veilederen gir bedriftene råd om hva de må og hva de bør sjekke hos leverandører - fra en enkel bedriftssjekk, via kontraktsinngåelsen og hva man bør være ekstra oppmerksom på underveis i prosjektet og ved oppgjøret. Veilederen er tenkt å være en bunnplanke for alle bedrifter og forebygge at kriminelle og seriøse aktører kommer inn i prosjektene.

6 4 5 Videreutdanning i lærefag Sikre formell spesialisering og karrieremuligheter i gamle håndverksteknikker og andre relevante fagområder. BNL har over lang tid adressert utfordringen med at det mangler fagfolk innenfor bygningsvern. Det er svært viktig at gamle håndverksteknikker blir bevart og videreført. Denne høsten har BNL sammen med Riksantikvaren, Fagskolen Innlandet, Rørosmuseets bygningsvernsenter og Vox startet en ny videreutdanning for håndverkere på Gjøvik og Røros.

7 5 Viktig seier i fagutdanningen Økt yrkesteoretisk kompetanse og likebehandling av alle lærlinger. Utdanningsdirektoratet foreslår at alle elever innen utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk, også de som følger 2+2 modellen, skal opp til skriftlig yrkesteoretisk prøve før fag-/ svenneprøve. Dette har vært en viktig sak for BNL- fellesskapet, og innebærer at alle lærlinger uansett gjennomføringsløp nå behandles likt. Forslaget styrker fagligheten og yrkesteorien i bygg- og anleggsteknikk.

8 6 7 Økt tilskudd til lærebedriftene Gjøre det attraktivt å være lærebedrift. Byggenæringen er avhengig av et stort antall lærebedrifter for å sikre rekruttering og kompetanse til næringen. I statsbudsjettet for 2015 økte læretilskuddet med kr per lærling. Det er avgjørende at regjeringen i samarbeid med arbeidslivet forbedrer rammebetingelsene for lærebedriftene. Dette vil gi flere læreplasser. Det er det stort behov for. I statsbudsjettet 2015 økte lærertilskuddet per lærling med kroner 4000

9 7 Seriøsitetsprofilen i lønnsoppgjøret Sikre et seriøst arbeidsliv. Tariffrevisjonen 2014 var et forbundsvist hovedoppgjør, hvor alle tariffavtaler er til revisjon mellom de aktuelle forbund og landsforeninger. Den økonomiske rammen for disse forhandlingene settes av frontfaget. Umiddelbart etter frontfaget startet BNL og Fellesforbundet meklingen på byggfag. Sentralt for Fellesforbundet var kravet om et kraftig løft av minstelønnssatsene som de begrunnet bl. a. av seriøsitetshensyn. Etter en krevende meklingsløsning som ble holdt innenfor rammen i frontfaget, kom partene til enighet. En del av meklingsløsningen innebar bl.a. en tydeliggjøring av gjeldende arbeidstidsbestemmelser og en felles uttalelse knyttet til en felles kamp mot kriminalitet.

10 8 9 Bygg21-strategien Løfte frem viktige utfordringer for å bli riktig skodd for fremtidens byggenæring. Denne høsten ble Bygg21- strategien fremlagt. Strategien er utarbeidet i samspill med BNL, men har en samlet næring bak seg. BNL mener at den favner mange sentrale og viktige problemstillinger som byggenæringen må finne gode løsninger på for å være riktig skodd for fremtiden. Bygg21 kan også bli en god støtte til prosjekter som allerede er i gang, slik som «Enkelt å være seriøs». Videre setter Bygg21 fokus på enkelte områder hvor det er behov for et løft.

11 9 Rekordhøye bevilgninger til jernbane Sørge for økte midler til investeringer i og vedlikehold av jernbane. BNL har i mange år jobbet med økte rammer til samferdsel. Norge trenger en kraftig jernbanesatsing som en del av svaret på økt befolkningsvekst og klimautfordringer. I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget over 21 mrd. til jernbane. Det er positivt, men helt nødvendig med økning i budsjettet til jernbane. Både drift og vedlikehold samt investeringer i InterCity vil kreve betydelige midler. BNL vil fortsette å arbeide for at regjeringen og Stortinget følger opp Nasjonal transportplan.

12 Design: Marianne Eidal, Rim design 10 Fagskoleutdanning Styrke fagskolen. Fagskolen representerer en viktig del av det norske utdanningssystemet. NHOs Kompetansebarometer viser at en femtedel av NHOs medlemsbedrifter har et stort behov for denne typen utdanning, ikke minst innenfor byggenæringens bedrifter. I desember 2014 leverte et offentlig utvalg med deltakelse fra NHO-fellesskapet NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg til Kunnskapsdepartementet om fagskolens fremtid. Utvalget foreslår bl.a. statlig finansiering og sterk involvering fra partene i arbeidslivet i utformingen av utdanningen. Begge deler er viktige mål for BNL. Byggenæringens Landsforening (BNL) Telefon Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Byggenæringens LandsforeninG 2012. på topp

Byggenæringens LandsforeninG 2012. på topp Byggenæringens LandseninG 2012 10 på topp Historisk år 2012 har vært et viktig år byggenæringen. Aktiviteten har vært høy og BNL opplever godt gjennomslag og ståelse fra myndighetene når det gjelder næringens

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: bnl-nytt Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: Vi skal satse på lærlinger AKTUELT leder JON

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Enkelt Å være. ny Sentral Gоdkjenning (nsg)

Enkelt Å være. ny Sentral Gоdkjenning (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører Arkitektbedriftene Boligprodusentenes Forening Byggenæringens Landsforening Byggmesterforbundet

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Innholdsfortegnelse 2 1. Innledning 4 2. Statusanalyse 6 3. Veikartet 4. Implementering av veikartet 5. Tiltak utdanning

Detaljer

KRAV TARIFFOPPGJØRET 2014. Fellesoverenskomsten for byggfag

KRAV TARIFFOPPGJØRET 2014. Fellesoverenskomsten for byggfag KRAV TARIFFOPPGJØRET 2014 Fellesoverenskomsten for byggfag 12. mars 2014 Innhold FELLESFORBUNDETS DELEGASJON... 3 GENERELT LØNNSTILLEGG... 4 FORSVAR AV DET ORGANISERTE OG SERIØSE ARBEIDSLIVET OG BEHOVET

Detaljer

Krisepakke for byggenæringen

Krisepakke for byggenæringen DM-_185748-v1-brev_til_regjeringen_m_mottakere[1] Statsminister Jens Stoltenberg Finansminister Kristin Halvorsen Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa Nærings- og handelsminister Sylvia

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Høring NOU 2014:4 Enklere regler bedre anskaffelser

Høring NOU 2014:4 Enklere regler bedre anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2837-14 650.0/MABR Oslo, 29.10.2014 Høring NOU 2014:4 Enklere regler bedre anskaffelser Landsorganisasjonen

Detaljer

Sikre gode rammebetingelser

Sikre gode rammebetingelser Næringspolitiske saker 2015 Sikre gode rammebetingelser Formålet med NELFOs næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene.

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer