Nyheter og forbedringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer 5.31.1"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer

2 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business Utbedringer...6 Generelt... 6 Logistikk...7 Regnskap... 8 Teknisk... 9 Kapittel 2: Visma Business Nye funksjoner Generelt Logistikk...11 Teknisk Endrede funksjoner...11 Generelt Teknisk Utbedringer...12 Generelt Logistikk...17 Regnskap Teknisk Kapittel 3: Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner Vedlegg A: Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i Visma AutoInvoice-integrasjon...28 Konfigurere Visma AutoInvoice-integrasjonen Merke kunder for Visma AutoInvoice-fakturering Sende fakturaer og kreditnotaer til Visma AutoInvoice...29 Overføre fakturaer og kreditnotaer på nytt Endringslogg...29 Endringsloggdefinisjon...30 Be om kommentar fra bruker...32 Bedriftendringslogg...32 Systemendringslogg...32 Slett endringslogg...35 Slett endringslogg...36 Brukeradgangskonflikt Brukeradgangskonflikt felt...36

3 Merknad Oslo, 20. desember 2011 Visma Business Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra produsenten. Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold.alle rettigheter til materialet tilfaller Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken, herunder tekst, vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt. Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan komme til å Visma Software International AS endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet i den gjeldende avtalen om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn systemet er lisensiert for er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. De vil også bli stilt krav om erstatning.

4 4 Visma Software International AS Innledning Innledning Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business. Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne versjonen, før du tar den i bruk. Det er særlig viktig at du leser gjennom delen om Upgrade i Installation guide før du oppgraderer.

5 Kapittel 1 Visma Business Emner: Utbedringer Visma Business inneholder hovedsakelig forbedringer av logistikkmodul og endringer for integrerte produkter. VUD 2.3 er støttet. Visma Visma Document Center-5.x dokumentviser kan brukes til å vise gjeldende dokumenter og gamle dokumenter fra 3.x versjoner. En ny Visma Business rapporteringspakke, versjon 3.7 vil bli lansert sammen med Visma Business Den inneholder to nye rapporter, Historisk kundereskontro og Historisk Leverandørreskontro, som gir verdifulle data for regnskapet. Den nye pakken inkluderer også noen forbedringer av eksisterende rapporter.

6 6 Visma Software International AS Visma Business Utbedringer Utbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt GUI Ufullstendig leveringsinformasjon i standardoppsettet for innkjøpsordre Standardoppsettet for innkjøpsordrer, vindu 0400, viser nå leveringsinformasjonen riktig. Dette gjelder for norske, danske og svenske standardoppsett. Oppføringer forsvinner etter sortering av tabeller Linjene i tabeller forsvinner ikke lenger når du bruker sorteringen fra A-Z-knappen på ribbon'en. Dette problemet oppstod tidligere i tabeller som allerede var sortert, ved bruk av alternativet for Bruddlinjer og Vis bare bruddlinjer. Hindre redigering ved oppslag fungerer ikke Oppslag kan ikke lenger endres hvis alternativet Hindre redigering ved oppslag er valgt i dialogboksen Andre preferanser i designmodus for en tabell. Utskriftsformat - ikke alle parametere visualiseres Visualiseringen av parameterne i kategorien Fil i dialogboksen Utskriftsformat er nå riktig. Tabellheading, Feltstart/slutt-tegn og Feltseparator viser nå verdien som er angitt i rullegardinlisten. Oppfrisk av layout Sortering av rader i tabeller med linjenummer er endret. Sortering vil ikke lenger utføres ved første editering av rad etter lagring. Oppfrisk vil bli utført ved lagring og Oppfrisk F5. Et eksempel på dette er Ordrelinje tabellen. Når layouten har en sortering på Ordrelinjer, blir disse ikke endret under redigering. Visma Bizweb Overflyt i adresseimport fra Visma Bizweb Felt i databasen Visma Bizweb som inneholder flere tegn enn tilsvarende felt i Visma Business, blir ikke importert lenger. Det vises en melding på skjermen som viser alle felt som ikke kan importeres fordi de overskrider feltlengden i Visma Business. Alle andre felt i den valgte oppføringen blir importert. Kredittkontroll i Visma Business ved bruk av Visma Bizweb Integreringen av Visma Bizweb har nå mulighet for å tillate kredittkontroller av kunder i Visma Business. Brukeren må aktiveres for Bruk personlig pålogging til Visma Bizweb i tabellen Bruker, og den tilsvarende brukerkontoen i Visma Bizweb må aktiveres for kredittkontroller. Visma Document Center Endring i Visma Document Center -tjenesten Integrasjonen mellom Visma Document Center og Visma Business er endret. Tjenesten Visma Document Center bruker nå Bedriftsnr til å identifisere bedriften, og ikke Navn. Start 5.x-dokumentviser for både 3.x- og 5.x-dokumenter Visma Document Center 5.x-viseren vil bli brukt til å vise dokumenter fra denne versjonen og dokumenter fra versjon 3.x. Utfyllingsregler Aktører Feilbehandling for utfyllingsregler Oppføringer uten en verdi i en obligatorisk kolonne kan ikke lagres lenger. En feilmelding informerer brukeren om den manglende verdien. Tildelte Kundenr, Lev.nr og Ans.nr er alltid unike.

7 Visma Software International AS Visma Business Bare unike numre blir tildelt til feltene Kundenr, Lev.nr og Ans.nr hvis nye numre tildeles til en eksisterende oppføring i tabellen Aktør ved bruk av plusstasten (+). Aktiviteter VUD Z-Data Dialogboksen Flytt aktivitet er endret Brukernavn i parentes legges til det viste navnet i Flytt aktivitet-behandlingen i tabellen Aktivitet. Feil i Flytt aktivitet-behandling, finner ikke bruker. Alle brukere vises nå i Flytt aktivitet-behandlingen. VUD 2.3-integrering med Visma Business Visma Business kan integreres med en nyinstallert versjon av VUD 2.3. Visma Local Certificate Authority kreves ikke lenger. Ny versjon av ConvertX og BankX En oppdatert versjon av ConvertX og BankX fra Z-Data følger med i denne versjonen. ConvertX versjon og BankX versjon Logistikk Struktur produkter Visma Business krasjer på registrering av Ordre for struktur produkter. Visma Business krasjer ikke lenger ved registrering av salgsordrer med mer enn ett nivå med struktur produkter. Ordreallokeringer Allokerte ordrer låses i miljøer med flere brukere. Redigering av en Ordre som er allokert med en annen Ordre, låser automatisk den andre ordren. Ingen andre Brukere kan oppdatere eller slette noen av disse to allokerte ordrene mens de er låst. Ordreoppdateringer Oppdatere ordrefelt ved endringer av Ordrelinjer Automatisk beregnede felt i ordren oppdateres nå når en Ordrelinje blir lagt til, endret eller slettet. Du behøver ikke å lagre for å se endringene i ordrefeltene. Ordrekopi Informasjon om Selger/innkjøper rettet for ordrekopier. Generer kopi av ordre-behandlingen i tabellen Ordre kopierer nå riktig informasjon om Selger/innkjøper, avhengig av hva som er valgt i dialogboksen. Alternativet Oppslag på alle verdier fra kunde fremtvinger et oppslag på Selger/innkjøper i tabellen Aktør. Ekstra validering for Kundenr i dialogboksen Generer kopi av ordre. Det angitte Kundenr i Generer kopi av ordre-behandlingen valideres mot tabellen Aktør. Du kan bare opprette en kopi hvis Kundenr finnes. Melding for behandling av Generer innkjøps- / prod. ordre er rettet. Generer innkjøps- / prod. ordre-behandlingen i tabellen Ordre viser riktig antall oppføringer som er behandlet. Visma AutoInvoice Visma AutoInvoice er nå uavhengig av innstillingene for Dokumentkopier i tabellen Bedriftsopplysninger. Dokumentkopier vil alltid bli opprettet for kunder med dokumentsendemåten Visma AutoInvoice.

8 8 Visma Software International AS Visma Business Feil Regnsk. år/per. i tabellen Produkttransaksjon Feltet Regnsk. år/per. i tabellen Produkttransaksjon oppdateres med Valuteringsdato i dialogboksen Bokfør kostnader. Reservasjoner EDI XML Feil Reservasjoner i delvis ferdigmeldte lageroverføringer Reservasjonslinjer som opprettes av rapporten Plukklister, splittes riktig i tilfeller av delvis ferdigmeldte lageroverføringer. Antall som ikke er ferdigmeldt ennå, splittes til en ny linje, og beholder i statusene Plukket og Reservert. Import av Bilag via EDI Bilagsnr tildeles nå riktig når Bilag importeres fra EDI-filer (dirbebr.edi). Visma XML-problem ved behandling av innkommende Valutakurs Alle desimalene tas nå med for Valutakurs i innkommende XML-dokumenter. Produkttransaksjoner Antall på Produkttransaksjon oppheves Ved mottak av en faktura på en innkjøpsordre som angår flere enn ett Vareparti, kunne antallet i Produkttransaksjon settes til 0 i enkelte scenarioer. Dette forårsaket et negativt Vareparti hvis varene allerede var solgt. Produkttransaksjoner lagt til feil En feil som kunne opprette en ekstra Produkttransaksjon under fakturering av en salgsordre, er rettet. Lagerkostnad Lagerkostnad beregnes feil Regenerering av Lagersaldoer kunne beregne feil Kostpris i noen scenarioer. Delvis mottatte fakturaer Beregningsproblem hvis Varepartier blir delt på fakturamottak Mottak av delfakturaer på innkjøpsordre kunne føre til feil reservasjon mot lager av Varepartier hvis varepartiet var reservert på salgsordre. Negativt Vareparti etter mottatt delfaktura Antall på en Produkttransaksjon ble i enkelte scenarioer satt til null ved delfakturamottak. Dette kunne føre til et negativt Vareparti. Regnskap Betalinger Betaling - Bilag opprettes ikke ved retur fra bank ConvertX kunne ikke opprette en Bunt ved henting av en fil fra banken. Dette var forårsaket av en feil der Rev.nr var satt til blank på Betalingslinjer da det ble laget et betalingsforslag. Dette er nå rettet. Benytt bankpartner fra leverandør - fungerer ikke Betalingslinjer opprettes nå på riktig måte når du krysser av for Benytt bankpartner i dialogboksen.lag betalingsforslag. Kredittkontroll Feil / feilfunksjon i kredittkontroll Det følgende er rettet i kredittkontroll:

9 Visma Software International AS Visma Business KID-kode Teknisk Ordrer med Ordretype = 6 - Ubehandlet ordre kan ikke endres til Ordretype = 1 - Normalordre hvis kunden er kredittsperret og Kredittkontroll-behandlingen er satt til Blokkering og feltet Testutfall i tabellen Ordre er satt til 1 - Ignorer inntil første plukkliste. En test på ved lagring av aktiviteter utføres på beløpet inkludert MVA. Merk: Aktiviteter som er angitt i eldre versjoner, blir ikke påvirket. Disse linjene ble lagt til aktivitetsbalansen uten MVA, og aktivitetsbalansen blir ikke generert på nytt ved oppgradering. Kredittkontroll startes riktig når Lagre om-behandlingen i tabellen Ordre kjøres med alternativet Utvidet kredittkontroll valgt i dialogboksen. KID-kode på Betalingslinjer KID-kode blir nå korrekt overført til Betalingslinjer, når behandlingen Lag betalingsforslag utføres. Visma Business Services Tilkoblingsfeil på grunn av feil tilkoblingsstrenger i katalogdatabasen viser nå tilkoblingsstrengen Statuskoden og feilmeldingen for tilkoblingsstrengproblemer er endret. Nå vises statuskoden Databasefeil og en melding som refererer til hvilken Databasetilkoblingsstreng som forårsaker problemet.

10 10 Visma Software International AS Visma Business 5.31 Kapittel 2 Visma Business 5.31 Emner: Nye funksjoner Endrede funksjoner Utbedringer I versjon 5.31 av Visma Business, introduserer vi Visma AutoInvoice. Denne e-faktura-funksjonen gjør det mulig å sende fakturaer og kreditnotaer via Visma AutoInvoice-portalen. Ved hjelp av denne tjenesten kan du sende fakturaene elektronisk, via e-post eller gjennom utskriftstjenesten. Les denne dokumentasjonen for mer informasjon om Visma AutoInvoicefunksjonalitet i Visma Business 5.31.

11 Visma Software International AS Visma Business Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Generelt GUI Forkaste endringer uten å lukke vinduet I Lagring-menyen er det lagt til en ny Forkast-knapp. Klikk på knappen for å forkaste endringer uten å lukke vinduet. Svar Nei på spørsmål om lagring, og åpne vinduet på nytt. Kommandoen er deaktivert hvis det ikke ligger flere ulagrede endringer i dokumentet (dvs. at Lagre-knappen er deaktivert). Kommandoen sletter alle ulagrede endringer i oppsettet. I tidligere versjoner vistes en advarsel ved merking og sletting av hele tabeller. Denne er nå fjernet. Flere tabeller Opprett definisjonstabell for brukeradgangskonflikter Det er lagt til en ny Brukeradgangskonflikt-tabell i systemdatabasen. Adgangskonflikter til tabeller, kolonner og funksjoner kan defineres i denne tabellen. Definisjonene brukes i den nye EuroSox-rapporten for brukeradgangskonflikter. Merk: Du finner mer informasjon under Brukeradgangskonflikt på side 36 i vedlegget. Logistikk Visma AutoInvoice-integrasjon Fakturaoverføring til Visma AutoInvoice Vi har lagt til støtte for overføring av fakturaer fra Visma Business til Visma AutoInvoice. Merk: Du finner mer informasjon under Visma AutoInvoice-integrasjon på side 28 i vedlegget. Teknisk Visma Business Services Lagre innholdet i Visma Debug Host-vinduet Det er lagt til to nye linjer i høyreklikkmenyen til Visma Debug Host. Save debug log to file og Save subtree to file er nå tilgjengelige for lagring av innholdet i Visma Debug Host-meldingene. Endrede funksjoner Funksjoner som er endret i denne versjonen. Generelt Endringslogg Ny loggfunksjonalitet i samsvar med EuroSox Loggfunksjonaliteten er forbedret og utvidet for å samsvare med EuroSox. Nye felt i tabellen Endringsloggdefinisjon: Endringsloggbehandling Nye felt i tabellen Systemendringslogg: Kommentar Tidligere verdi Adgangsgruppeendring Rapportnr Kommandonr Diverse funksjonsnr

12 12 Visma Software International AS Visma Business 5.31 ConvertX Teknisk Nye felt i tabellen Bedriftendringslogg: Kommentar Tidligere verdi Logging av endringer i adgangsnivåer med behandling fra tabellen Adgangsgruppe Med Loggtype 6 - Adgangsregulering logges alle adgangsnivåendringer i tabellen Systemendringslogg. Dette betyr at raden i Endringsloggdefinisjon bare må inneholde Loggtype 6 - Adgangsregulering. Det trengs ingen andre parametere. Merk: Hvis det er krysset av for Logg endringer av adgangsgrupper i feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger, blir ingenting logget til Systemendringslogg. En.txt-fil blir imidlertid generert som i tidligere versjoner. Når det logges en adgangsnivåendring, viser feltet Adgangsgruppeendring i Systemendringslogg hvilken type adgangsgruppe som er endret. For rader med Loggtype 6 - Adgangsregulering viser feltene Tidligere verdi og Ny verdi bare delvise verdier for adgangsnivåer. Du finner adgangsnivået i fritekst ved hjelp av oppslag i et av disse feltene. Endringer i tabellen Endringsloggdefinisjon Alle endringer (også innsetting og sletting av rader) i tabellen Endringsloggdefinisjon blir som standard logget i tabellen Systemendringslogg. For å aktivere kommentarer ved endring av tabellen Endringsloggdefinisjon, må du registrere en egen rad for endringslogging i tabellen Endringsloggdefinisjon og krysse av for Stopp for kommentar i feltet Endringsloggbehandling. Dataimport Import til bestemte tabeller kan logges med Loggtype 7 - Import for å spore eventuell kjøring av importer. Merk: Du finner mer informasjon under Endringslogg på side 29 i vedlegget. Ny versjon av ConvertX og BankX En oppdatert versjon av ConvertX og BankX fra Z-Data følger med i denne versjonen. ConvertX versjon og BankX versjon Visma Business Services Utvidet logging for Visma Debug Host ved autentiseringsfeil Visma Debug Host logger nå flere data ved autentiseringsfeil. Dette omfatter navnet på databasen, brukeren og databasetilkoblingsstrengen. Visma Business Services for Oracle fungerer Det er nå mulig å kjøre Visma Business Services på Oracle-installasjoner. Du finner mer informasjon i Installation Guide. Utbedringer Utbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Adgangsregulering Tillat ikke blankt passord Hvis det er krysset av for Tillat ikke blankt passord i feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger, er det ikke mulig å fjerne brukerpassordet. Hvis du oppretter en ny bruker uten passord, er det imidlertid mulig for denne brukeren å logge seg på med blankt passord.

13 Visma Software International AS Visma Business SA-passord kan inneholde nummertegn (#) SA-passordet kan nå inkludere et nummertegn (#). Adgangsbegrensninger implementeres også uten avlogging Hvis adgangsbegrensningene for en Adgangsgruppe ble endret i én prosess, er det nå ikke nødvendig å starte denne prosessen på nytt for å implementere endringene i andre prosesser. Installering Crystal Reports er tilgjengelig etter oppgradering Crystal Reports-støtte er fremdeles tilgjengelig ved oppgradering fra eldre versjoner til versjon Den er ikke tilgjengelig hvis du tidligere har oppgradert til 5.30, og er ikke tilgjengelig på nye 5.31-installasjoner. Automatisk avinstallering ved klientinstallering Ved oppgradering til versjon 5.30 fra eldre versjoner blir eldre versjoner av produktet nå automatisk avinstallert av klientoppsettprogrammet. Formularer Riktige Kopier formular-innstillinger for Ikke i bruk Fikset et problem i Formular-tabellen. Det er nå tillatt å tømme avkrysningsruten Anvendt på dokumentkopier i feltet Formularbehandling når avkrysningsruten Ikke i bruk er valgt. Bruke IF-test på formularelementer Ved bruk av formler på formularelementer eller beregnede felt vil programmet nå ikke søke etter operatorer inne i verdier i makrofunksjoner. Visma Bizweb Starte Visma Bizweb ved kjøring av BIG Fikset et problem som oppstod ved start av Visma Bizweb fra Aktør-tabellen. Filen AddressIntegrationTemplate.xml ble ikke funnet. Feillogg GUI Bedriftsdatafeil og Systemdatafeil Vi har endret måten feilloggen fylles ut på. Rader skrives til tabellen idet feilen oppstår, i stedet for når brukeren logger seg av. Ingen oppfriskingsproblemer med vis Tom tabell Fikset oppfriskingsproblemer ved visning av tabell når Posisjonering ved åpning er satt til Tom tabell i design-preferanser, og man trykker på PgDn i den tomme raden etter å ha lagt til noen rader uten å lagre. Fikset grafikkproblemer ved kjøring av BIG Fikset et problem som forårsaket flere aktive felt hvis Visma Business ble startet via VismaBusiness.exe med en lastet BIG-komponent eller via andre BIG-applikasjoner. Lagre endringer i Layout Explorer Lagring av oppsett vil nå fungere når Layout Explorer lukkes ved å klikke på X og velge Ja i dialogboksen. Søk i minnekolonner Bruk av søkefunksjonen gir feilmelding på Status bar i stedet for SQL-feilmeldinger. Riktig oppslag i Valuta-tabellen Oppslag fungerer nå riktig i feltet EU fakt.geb. i Valuta-tabellen. Riktig oppslag i tabellene Kundetransaksjon og Regnskapstransaksjon Oppslag fungerer nå riktig i Betalingsnr-feltet i Kundetransaksjon-tabellen og i feltene Betalingsnr, kunde og Betalingsnr, lev. i Regnskapstransaksjon-tabellen. Opprydding i Systemopplysninger-tabellen Den foreldede avkryssingsruten Start up report center er fjernet fra Systemoppl.behandl.-feltet i Systemopplysninger-tabellen. Opprydding i Bruker-tabellen De foreldede avkryssingrutene er fjernet fra Moduler-feltet i Bruker-tabellen. Fikset feil med utfyllingsregler på kolonner

14 14 Visma Software International AS Visma Business 5.31 Utfyllingsregelen Kan ikke endres gjelder nå for et overordnet sideelement og dets tilsvarende splittede sideelementer. Fikset tegnfeil i dialogboks Fikset noen tegn som ble vist feil når du kjørte behandlingen Angi Visma Rapportering konfigurasjonsparametre i Systemopplysninger-tabellen og behandlingen Synchronize with VUD i Bruker-tabellen på norsk og svensk. Search row skjuler ikke lenger 0 Ved søk etter 0 i numeriske kolonner i Search row, blir ikke 0 skjult. Søk i Layout Explorer kan avbrytes Det er lagt til en Avbryt-knapp i dialogboksen Finn for Layout Explorer. Gruppering når tabellen inneholder kolonner fra underliggende tabeller Fikset feil bruddlinjer når tabellen inneholdt kolonner fra underliggende tabeller. Oppslagsvindu i Bilag-tabellen er helt synlig Oppslagsvinduet som åpnes fra Debet konto-feltet i Bilag-tabellen er nå helt synlig. Ikke krasj ved bruk av Search pane Programmet krasjer ikke lenger hvis du er i Search pane, og gjør et utvalg på Kolonnenr-feltet i Vinduskolonne-tabellen. Rotere side fungerer Fikset et problem med at Design-kommandoene for å plassere Sider på bestemte steder i et Boksideelement ikke fungerte. Systemet krasjer ikke ved kjøring av Opprett ny bunt-behandling på Search row Systemet krasjer ikke lenger ved kjøring av Opprett ny bunt-behandling fra tabellen Oppdatert bilag med fokus på Search row. Generering av linjenummer i aktørkoblinger fungerer nå riktig Den nye kommandoen Fullfør initialisering er lagt til i Redigering-gruppen i kategorien Hjem i Ribbon, med tastatursnarveien Ctrl+E. Ansvarsenheter leses nå fra riktig bedrift Ved valg av en annen bedrift i Bedrift-listen i Layout Explorer, ble ikke valget fullstendig gjengitt i Layout Explorer-visningene, med det resultat at tabellnavn for ansvarsenheten ble lest fra feil bedrift. Dette er nå løst. Fjerne alle kolonner fra en deaktivert ansvarsenhet Når et oppsett åpnes, skjules fremmede kolonner fra ubrukte ansvarsenhetsklasser (på samme måte som kolonner med fremmede nøkler). Feil terminologi: Raster (engelsk og norsk) er byttet ut Raster er byttet ut med Shading (engelsk) og Skyggelegging (norsk). Rapportparametere videreføres i oppsettet Det var et problem med at enkelte rapportparametere (Vis beskrivelse over flere linjer, Vis bruddlinjer samlet først og Sideskift etter bruddlinjer) ikke ble videreført i oppsettet når man klikket på Huskknappen og deretter på OK på Avansert-siden fra rapporten Produksjonsbestillinger. Dette er nå løst. Koblede kolonner oppfriskes ved bytte av fremmed nøkkel Når en koblet kolonne som Navn ble inkludert i en tabell via en relasjon, ble ikke innholdet i den koblede kolonnen umiddelbart oppdatert når opphavskolonnen ble oppdatert. Informasjonsmeldinger skjules ikke bak Splash screen Fikset et problem der databasefeilmeldinger ble skjult bak Splash screen. Tomme numeriske felt får som standard verdien 0 i beregnede felt i rapporter Hvis en Ordre inneholder verdi = 0 som Ordredokument skal dele (via parameterne som er definert i formularet), blir Ordredokument satt til standardverdi 0. Ikke mulig å angi dupliserte primærnøkler

15 Visma Software International AS Visma Business Det er ikke lenger mulig å angi dupliserte verdier når du legger inn verdier for primærnøkkelkolonner (f.eks. Linjenr på Ordrelinje). Oppretting av mapper fungerer nå riktig Fikset noen problemer ved oppretting og sletting av mapper i Layout Explorer. Mulighet for å legge til redigeringsregler på tvers av splittede sideelementer En ny opsjon i Preferansedialogen for sideelementer er lagt til. Opsjonen tillater å anvende redigeringsregler på splittede sideelementer for den samme tabellen. Kontonr-serie Kontonr-serie, Beskrivelse Fikset en feil som oppstod fordi Beskrivelse-feltet i Kontonr-serie var for langt. Bytte passord Validering av passordlengde Den maksimale lengden på brukerens påloggingspassord er satt til 16 tegn. Obligatoriske teksttyper Obligatoriske teksttyper i Bedriftsopplysninger Ved innliming av verdier i teksttypefelt, som f.eks. Distrikt i Aktør-tabellen, var det mulig å omgå innstillingene i kolonnene Obligat. teksttyper 1 til 5 i Bedriftsopplysninger-tabellen. Hvis én enkelt verdi limes inn, blir dette nå behandlet som om verdien skrives inn. Hvis flere verdier limes inn, blir ugyldige verdier hoppet over. Meldingen vises i Message window nederst til høyre. Adgangsgrupper Lisens CRM Låse opp andre brukeres prosesser Funksjonsadgang Tillat å oppheve andre brukeres processer vil nå som standard (# plassert på slutten av beskrivelsen) bety "Adgang", og hvis Funksjonsadgang aktiveres, vil den nekte adgang. Melding om at lisensen utløper ved lagring av Systemopplysninger-tabellen Dialogboksen Licence expiration vises ikke lenger ved endringer i Systemopplysninger-tabellen. Dialogboks vises når lisensen er overskredet Flere dialogbokser ble vist når lisensiert antall brukere ble overskredet for bestemte moduler. Disse er erstattet med én dialogboks som viser hvilke moduler det gjelder. Manglende moduler i demolisensen Har lagt til manglende moduler i demolisensen i versjon 5.30 (sammenlignet med demolisensen i versjon 5.21). Dok. Skanning/regnskap Dokumentsenter OCR tolk EBF Adgang til nylig oppdatert lisens Når du klikker på Oppfrisk-knappen i dialogboksen Lisens for å hente den nyeste lisensen, behøver du ikke lenger å starte Visma Business på nytt for at den skal være tilgjengelig. Liste over lisensierte bedriftsnavn I dialogboksen Lisens er det nå mulig å se alle gyldige bedrifter. Det er også mulig å kopiere bedriftsnavnene til utklippstavlen. Kopiering av aktivitet med dokumentlink forårsaket sløyfer Kopiering av Aktivitet med dokumentlink til en annen bruker førte til at systemet hang seg opp. Dette er nå løst.

16 16 Visma Software International AS Visma Business 5.31 Utskrift VUD Dokument i avtaler Opprett dokument-behandling fyller nå ut kundeopplysninger riktig i det nye dokumentet. Dette er fikset i tabellene Aktivitet og Aktør. Systemet låser seg ikke når standardskriveren ikke eksisterer eller blir funnet Ved utskrift til fil eller PDF uten en standardskriver låser ikke systemet seg. Det vises en advarsel. E-postadresser vises riktig Ved oppretting av formularer er det nå mulig å bruke e-postadresser som inneholder et tall rett tegnet. I eldre versjoner ble alt kuttet bort. Bruke blindkopi i e-post Når det er krysset av for Bruk blindkopi i kolonnen Faks og e-post behandl. i Bedriftsopplysningertabellen, blir ikke alle adressene lagt til i bcc-feltet. Bedriftsgrupper som ikke inneholder bedrifter stopper ikke VUD-synkronisering En Firm group som ikke inneholdt bedrifter, førte til at VUD-brukersynkroniseringen stoppet. Dette er nå løst. Integrasjon Excel Aktør Mulig å starte programmer fra Program-tabellen med dobbeltklikk Fikset et problem der feilmeldingen File not found vises ved dobbeltklikking på EXE-filnavn i Program-tabellen på en eksisterende rad. DDE-maler oppdatert Har oppdatert malene i DDE som manglet informasjon og inneholdt feil. Visma ID oppdatert i Bilag-tabellen Visma ID-feltet er nå oppdatert med Doc ID når et dokument importeres via Scan-alternativet. Ingen begrensninger på desimaler ved eksport til Microsoft Office Excel Felt med mer enn 2 desimaler blir nå håndtert riktig ved utskrift til Microsoft Office Excel. Skriv ut tabeller til Microsoft Office Excel Boolske kolonner kunne ikke skrives ut til Microsoft Office Excel, noe som førte til at enkelte tabeller ikke kunne skrives ut i det hele tatt. Dette er nå løst. Slette Kundenr opprettet når Bare "+" i er satt i Bedriftsopplysninger Fikset problemer med sletting av Kundenr på Aktør uten transaksjoner. Aktiviteter Ans. nr. kopieres riktig fra aktiviteten Opprett ordre-behandling i Aktivitet-tabellen kopierer verdier fra Ans.nr-feltet i tabellen til radene den oppretter i Ordrelinje-tabellen. Fjernet flagg fra Aktivitet-tabellen Fjernet avkryssingsruten Overfør til ordre fra behandlingsmåten i Beh.måte 8-feltet, siden denne funksjonaliteten er standard. Feilmeldinger Logging Status bar-meldingen gjengir gjeldende status Status bar-meldingen oppfriskes riktig ved endring av fokus ved hjelp av musen. Lagre Tidligere verdi i endringslogg

17 Visma Software International AS Visma Business Infoline E-post Tidligere verdi i tabellene Bedriftendringslogg og Systemendringslogg blir nå oppdatert riktig ved bruk av Loggtype = 2 - Endring. Infoline (gjelder bare Norge) Koblingen til Infoline fra Help er rettet opp. Tidsavbrudd ved SMTP-validering Det er lagt til et tidsavbrudd (10 sekunder) i valideringsmetoden for SMTP når feil SMTP-serveradresse angis, slik at programmet ikke låser seg. Samle alle dokumentene i en e-post fungerer Hvis det er krysset av for Samle alle dokumentene i en e-post i dialogboksen Utskriftoppsett, samler Send -kommandoen alle dokumenter i én e-postmelding, i stedet for å opprette én melding per dokument. Visma Business Services Database Meldingsstørrelse for Visma Business Services Maksimal meldingsstørrelse ved forespørsel til Visma Business Services er økt til 2^31-1. SQL og optimaliseringsparametere i oppsett Fikset et problem som genererte en SQL-feil ved bruk av optimaliseringsparametere i et oppsett. Siste tegn i CLOB-felt blir ikke kuttet Ved innsetting av en verdi i et CLOB-felt, blir ikke siste tegn kuttet fra dataene. Logistikk Kontantordre Riktig betalingsmåte valgt som standard Hvis du hadde konfigurert flere ulike betalingsmåter (inkludert 1 og 10), brukte betalingsmåte 1 på en ordre med Ordretype 3 - Kontantordre og deretter lagret ordren, ble betalingsmåte 10 valgt i feltet Betalingsmåte i dialogboksen Betaling. Dette er nå løst. Velge kunde i dialogboksen Cash order Fikset et problem i dialogboksen Betaling. Registrer en ordre med Ordretype 3 - Kontantordre med standard kontantkunde, og kryss av for Bruttoordre i Ordrepref.-feltet. Hvis du deretter går til dialogboksen Betaling for å opprette en ny kunde som skal brukes i ordren, blir ikke lenger Ordrepref. tømt. Standardgrense for kontantkunde Fikset et problem med Standard kontantkunde. Når Standard kontantkunde i Bedriftsopplysningertabellen ble fylt ut og Beløpsgrense ved kontantkjøp var tom, ble ikke kundeinformasjonen i dialogboksen Betaling fylt ut med informasjon fra ordren. Det var ikke mulig å fullføre dialogboksen uten å registrere en ny kunde. Dialogboksen Betaling - riktig valutabeløp Fikset et problem med valutaberegninger i kontantordrer. Hvis du hadde en ordre som brukte en annen valuta enn bedriftens standardvaluta, og la til betalinger i dialogboksen Betaling, førte det til at Mottatt og Beløp tilbake ble feilberegnet. I tillegg førte endringer i valuta i denne dialogboksen til at Mottatt ble feilberegnet. Tom dialogboks for kundens kontonummerserie Fikset et problem med visning av kundens kontonummerserier. Ved tilføying av en ny kunde ved hjelp av dialogboksen Betaling for kontantordre, ble dialogboksen Kontonummerserier vist selv om det ikke var definert noen kontonummerserier for kundenumrene.

18 18 Visma Software International AS Visma Business 5.31 Rettet symbol for kontantbeløp Kontantbeløp blir nå vist riktig på Bilag generert fra Ordre, ved bruk av alternativet Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer i feltet Regnskapsbehandl. i Bedriftsopplysninger-tabellen. Kredittsperre Kredittsperre Et problem hvor kredittsperreopplysninger om kunder ble endret på én arbeidsstasjon uten at endringene kunne ses fra andre arbeidsstasjoner umiddelbart etter lagring i forbindelse med ordretesting for kredittsperre, er fikset. I tillegg var det mulig for en kunde å registrere en ordre, selv om det var krysset av for Kredittsperre for kunden og Kredittsperre i dialogboksen Kredittkontroll (Bedriftsopplysningertabellen) var satt til Blokkering. Dette er nå løst. Testutfall-feltet i Ordre-tabellen er oppdatert med riktig verdi Testutfall-feltet i Ordre-tabellen blir nå oppdatert riktig når det er satt kredittsperre på en kunde. Plukklister Plukkliste og struktur Ordrelinje gjengir nå riktige antall som er plukket og som gjenstår å plukke ved generering av Plukklister for strukturvarer der det ikke er mulig å plukke hele antallet. Dette var et problem hvis strukturhodet var unntatt fra lagerhåndtering. Skrive ut Plukklister under lagertelling Det er nå ikke mulig å skrive ut Plukklister for produkter som lagertelles, selv om ordrereservasjonen ble utført før lagersaldoen ble overført til lagertellingen. Dette scenariet oppstod under reservering mot lager ved lagring av salgsordren. Ordredokumentkopi Skrive ut flere eksemplarer av samlefakturaer Fikset et problem med utskrift av mer enn ett eksemplar av samlefaktura. Hvis man valgte flere samlefakturaer, inneholdt utskriften flere sider enn originalfakturaen. Ordrekopidokument viser 0 Verdien i Beløp-feltet viser nå 0 hvis det er krysset av for Vis 0 i beløp hvis tomt i feltet Ordredok.linjebehandl.. Flere skillelinjer på ordredokumentkopi Det vises bare flere skillelinjer i et kopiert ordredokument hvis det er krysset av for Skillelinjer mellom radene for utskriftsoppsettet i dialogboksen Andre preferanser. Slette i Ordredokument-tabellen Det er nå ikke mulig å slette rader i Ordredokument-tabellen, siden rader som representerer fakturaer, kan anses som regnskapsdata. Salg/levering Flagget Overstyrt pris angis riktig etter en produktendring Ved en feil ble det krysset av for Overstyrt pris etter en produktendring. Det var også feil at prisen på et tidligere valgt produkt ble overstyrt. Dette skjedde uavhengig av om Ikke foreslå pris/rabatt på nytt var valgt eller ikke. Dette er nå løst. Ordrelinjer: Varepartinummer blir ikke stående etter endring av lagernummer Når Lagernr-feltet endres på en Ordrelinje, tømmes Partinr-feltet før det hentes forslag fra Pris- og rabattmatrise. Det oppdaterte lageret inneholder ikke nødvendigvis de samme varepartinumrene som det opprinnelige lagernummeret. Reservere mot tilgang og Oppdater ordrer Ved aktivering av Reserver mot varepartier i tilgang fungerte ikke Oppdater ordrer-behandlingen i Ordrelinje-tabellen. Det oppstod også krasj ved endring av Bekreftet lev.dato i innkjøpsordrelinjen hvis det inngående varepartiet ble reservert mot tilgang på mer enn én salgsordre. Endringer i ordrelinjer gjengis i Produkttransaksjon-tabellen

19 Visma Software International AS Visma Business Lager EDI/XML Beløp-feltet i Produkttransaksjon-tabellen viser nå riktig verdi etter fakturering av en ordre. Dette gjelder i tilfeller der prisen eller en eventuell rabatt ble endret etter ferdigmelding av en ordre og før denne ordren ble fakturert. Standardpris-feltet blir ikke oppdatert i Ordrelinje-tabellen ved endring på en ny ordrelinje Når Pris endres i en ny ordrelinje, blir ikke Standardpris-feltet oppdatert. Kostpris oppdateres med Frakt 1 når det ikke er angitt Pris for Produkt Hvis du angir en Frakt 1-verdi i en innkjøpsordrelinje uten angitt Pris, blir Kostpris-feltet oppdatert, på samme måte som om Pris-feltet har en verdi. Varepartistatus blir ikke oppdatert riktig Fikset et problem med feil oppdatering av varepartistatuser og manglende opprinnelig bekreftet leveringsdato i produkttransaksjoner når du delvis ferdigmelder en ordrelinje flere ganger. Lagertelling ved generering av innkjøpsordrer Feltet Tellbart antall i Vareparti-tabellen vises riktig når det genereres en kredittinnkjøpsordre. Lagernr som første kolonne på en Ordre Fikset et problem der Lagernr ble satt som første kolonne på en Ordre, og nye ordrer ble generert ved å trykke på + eller skrive inn lagernummeret. Reserver bare hvis hele antallet er tilgjengelig Hvis et produkt ble satt opp med behandlingsmåten Reserver bare hvis hele antallet er tilgjengelig, og ordrelinjen inneholdt en enhet med høyere antall per enhet enn standard, ble det fremdeles gjennomført en reservasjon uansett hvilket antall som var tilgjengelig, selv om totalantallet i ordrelinjen var større enn det tilgjengelige antallet. Dette er nå løst. Produkttransaksjon etter mislykket tilbaketrekning Det er ikke mulig å foreta tilbaketrekning av ferdige varer i en innkjøpsordre hvis varene er reservert i en ordre med Trans.type 8 - Lageroverførsel. Ordreantall i XML-fakturadokument Antallsfeltene (<inv:unitqtyordered>, <inv:unitqtydelivered>, <inv:unitqtyremainder>) fra EDI XMLfakturalinjene inneholder nå riktige verdier ved samlefakturering. XSL-filnavn i tabellen E-dokumentnr. XSL-filnavn i tabellen E-dokumentnr. lagrer filnavnet i stedet for hele stien. XML-fakturaer har riktig pris Produkter uten angitt pris eller antall i en Ordrelinje, viser nå 0 for enhetens bruttopris og nettopris uavhengig av rekkefølgen i ordrelinjene. Fakturanummer etter EDI-buntimport Fakturanummeret (InvoNo-feltet i EDI-filen) blir importert til riktig databasefelt for buntlinjer. Starte EDI-klokke med feil passord Bruk av feil passord i oppstartsparameter får nå riktig feilmelding. Ordreregistrering XML-fakturautskrift Fraktbeh.-feltet i Ordre-tabellen blir nå fylt ut med verdier fra leverandørens Lev.pref.-felt i Aktørtabellen når en innkjøpsordre genereres med behandlingen Generer innkjøps- / prod. ordre. Kontantordre som ikke er på første side i en bok Det oppstod et problem ved generering av kontantordre i et oppsett som bestod av flere sider. Dette skjedde bare hvis kontantordreoppsettet var på første side. Kontantordren ble endret fra Ordretype3 - Kontantordre til 2 - Direkteordre. Dette er nå løst. Rad blir ikke lenger slettet når du limer inn informasjon

20 20 Visma Software International AS Visma Business 5.31 Fikset et problem der oppretting av en ny rad med kun primærnøkkelen og påfølgende innliming av informasjon i andre felt førte til at hele raden ble fjernet. Spesialavgift i feltet Ordresum brutto (innenl.) Beregningen for feltet Ordresum brutto (innenl.) i Ordre-tabellen er nå riktig for alle ordrer, inkludert linjer med spesialavgifter. Vektberegning basert på feltet Antall pr. enhet Nettovekt-feltet i Ordrelinje-tabellen tar nå innstillingen Antall pr. enhet med i beregningen av nettovekten. Reservasjonslinjer i stigende rekkefølge Fikset et problem med sorteringsrekkefølge for innsatte reservasjonslinjer. De settes nå inn i stigende rekkefølge. Standardpris-felt endret til skrivebeskyttet i Ordrelinje-tabellen Feltene Standardpris og Standardpris (innenl.) er nå skrivebeskyttet i Ordrelinje-tabellen. Endringer i innkjøpsordrer som pågår Det er ikke lenger mulig å endre Produktnr i en ferdigmeldt ordrelinje. Beregning av feltet Ankomst-/Avgangsdato endret i Ordrelinje-tabellen Ved beregning av feltet Ankomst-/Avgangsdato blir ikke-virkedager nå tatt med i beregningen i henhold til innstillingen for leveringsfrie dager i Bedriftsopplysninger-tabellen. Ordrestatus når brukeren mangler ordremodulen Fikset: Hvis brukere bare hadde CRM-modulen, ble Ordrestatus 1 fjernet ved forsøk på å redigere en ordre der Trans.type ikke var 5 - Vareforbruk, 6 - Innkjøp og 8 - Lageroverførsel. Tilbudsordre i faktureringsmodulen Det er mulig å lage tilbudsordrer med lisenser som bare har Fakturering-modulen. Dekningsberegning for Bruttoordre Feltene blir nå riktige etter lagring av ordre. Den beregnede kolonnen "*Beløp i valuta" ble ikke beregnet Fikset: Evaluering av formel i beregnet kolonne med flere makrofunksjoner. Generer kopi av ordre Riktig Strukturhode linjenr.-referanser i generert ordrekopi Ved bruk av behandlingen Generer kopi av ordre genereres det nå riktig tilsvarende verdi for feltet Strukturhode linjenr. i Linjenr-feltet. Alle linjer viser den nødvendige informasjonen. Fakturamottak Gjenbruk av fakturanummer Varselet ved gjenbruk av fakturanummer ved fakturamottak vises bare på Status bar hvis fakturanummeret som angis, er det samme som det tidligere registrerte fakturanummeret. Datokontroll ved fakturamottak Dialogboksen Bøkføring ved fakturamottak: Kontroll mot sperredato blir bare utført for valuteringsdato, ikke for fakturadato. Mottak når teksten Betalingsprioritet er for lang Hvis teksten om betalingsprioritet inneholdt mer enn 56 tegn, oppstod det en kjøretidsfeil ved utfylling av listen Betalingsprioritet i dialogboksen Bokføring ved fakturamottak. Lignende feil er fikset andre steder også. Fakturanummer for Bokføring ved fakturamottak Fakturanummer er obligatorisk i dialogboksen Bokføring ved fakturamottak kun hvis det er krysset av i avkryssingsruten i feltet Regnskapsbehandl. i Bedriftsopplysninger-tabellen. Fakturautskrift Oppdatere ordrehode etter fakturautskrift

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2 V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Advisor versjonshistorikk

Advisor versjonshistorikk Advisor versjonshistorikk Under menyvalget Hjelp > Om Advisor i Advisor kan du finne hvilken versjon du benytter. VERSJON FUNKSJON BESKRIVELSE 4.4.1059.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer.

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer