Nyheter og forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer 8.02.0"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer

2 Visma Software International AS Innhold 2 Innhold Merknad... 3 Innledning... 4 Visma-programmers kompatibilitet... 4 Kapittel 1: Visma Business Nye funksjoner... 6 Teknisk...6 Endrede funksjoner... 6 Teknisk...6 Forbedringer... 6 Generelt...7 Logistikk... 7 Teknisk...7 Kapittel 2: Visma Business Nye funksjoner Logistikk Teknisk...10 Forbedringer Generelt...10 Logistikk Regnskap Teknisk...12 Kapittel 3: Visma Business Nye funksjoner Teknisk Logistikk Endrede funksjoner Generelt Teknisk Forbedringer Generelt Logistikk Regnskap Teknisk Kapittel 4: Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner Vedlegg A: Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i versjon Vedlegg B: Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i versjon Vedlegg C: Endringer i datamodell Model changes version

3 Merknad Oslo, Visma Business Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra produsenten. Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold. Alle rettigheter til materialet tilfaller Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken, herunder tekst, vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt. Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan komme til å Visma Software International AS endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet i den gjeldende avtalen om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn systemet er lisensiert for er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. Det vil også bli stilt krav om erstatning.

4 Visma Software International AS Innledning 4 Innledning Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business. Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne versjonen, før du tar den i bruk. Det er særlig viktig at du leser gjennom Installasjonsveiledningen før du oppgraderer programmet. Visma-programmers kompatibilitet Når du installerer flere Visma produkter må du sørge for at de er kompatible. Visma Business product line kompatibilitet Visma Business, Visma Reporting, Visma Document Center, Visma ERP POS og Visma User Directory er alle en del av Visma Business product line. Innenfor produktlinjen er alle programmer med samme hovedversjonsnummer kompatible. Versjonsnummeret for alle programmer i produktlinjen består av et hoved-, et mellom- og et oppdateringsversjonsnummer atskilt med punktum. Når du installerer mer enn ett av programmene i produktlinjen må hovedversjonsnummeret på produktene være det samme. Men del- og oppdateringsversjonsnummerene kan variere. Dvs. Visma Business vil virke sammen med Visma Document Center , men kompatibiliteten mellom Visma Business og Visma Document Center støttes ikke.

5 Chapter 1 Visma Business Topics: Nye funksjoner Endrede funksjoner Forbedringer I versjon av Visma Business har vi gjort mindre endringer på flere områder. Visma XML-formatet er oppgradert til 5.3, og det er nå støtte for Microsoft Office I tillegg vil du finne ytterligere ytelsesforbedringer i faktureringsprosessen. Flere nye funksjoner er lagt til for å forbedre avstemmingen av produkttransaksjoner mot regnskap. Du kan lese mer om avstemmingsforbedringer i vedlegg A.

6 Visma Software International AS Visma Business Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Teknisk Visma XML Oppdater Visma XML til versjon 5.3 Visma XML 5.3 er lagt til som et import- og eksportformat. Visma XML-felter som er påkrevd for Visma AutoInvoice For å samsvare med Svefaktura-formatet, har følgende felter blitt tilordnet for bruk: 1. Visma Business Opplysning 1-Opplysning 5 (i tabellen Ordre) til Svefaktura Fakturameddelande 2. Visma Business Organisasjonstype (i tabellen Bedriftsopplysninger) til Svefaktura F-skatt 3. Visma Business Adresselinje 4 (i tabellen Bedriftsopplysninger) til Svefaktura Företagets säte Ordrenr hos k/l blir nå eksportert til Visma XML-feltet BuyersOrderNo for Visma AutoInvoice. Office 2013 Microsoft Office 2013-støtte Vi har nå støtte for Microsoft Office 2013 i Visma Business. Visma Business product line E-postinnstillinger i Visma Business product line-installasjonen sletter eksisterende informasjon i Vbus Vi vil nå hente eksisterende e-postkonfigureringsinformasjon fra Visma Business dersom dette er angitt. Vi overskriver heller ikke verdiene i feltene Blindkopi og Fra i tabellen E-postinnstillinger lenger. Fjern bruker av VUD-tjeneste fra config-siden Under konfigureringen kan du ikke lenger angi påloggingsbruker for Visma User Directory-tjenestene. Disse vil i stedet alltid bli installert ved hjelp av den innebygde kontoen Network Service. Endrede funksjoner Funksjoner som er endret i denne versjonen. Teknisk BankX og ConvertX Endret tekster i Visma Business Enkelte felter og menytekster har blitt endret for å ta hensyn til at det nå er mulig å konfigurere mer enn ett avstemmingsprogram og betalingsprogram for bruk med Visma Business. For å gjøre feltene og menytekstene mer nøytrale, har BankX blitt endret til Avstemming og ConvertX har blitt endret til EBFsystem i tabellfeltene i EBF opplysninger. Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. 6

7 Visma Software International AS Visma Business Generelt Visma Document Center Feil i skanning-prosessen Et kompitabilitetsproblem mellom Visma Business 5.3x og Visma Document Center 3.x resulterte i en feilmelding når man sendte et dokument på flyt fra Visma Business. Dette er løst. Logistikk Ordrer Kostpris endres ikke etter justeringsordre Kostprisen ble ikke endret på riktig måte etter justeringsordrene. En korreksjonsordrelinje (Trans.type = 4) som angis og lagres, men ikke realiseres på en ordre hvor Ordretype = 1, kan nå få kostprisen endret på ordrelinjen før realisering, og den nye kostprisen medfører korrekt oppdatering av varepartiet. Kostnad akkumulert til strukturhode Summering av kostpris til strukturhode ble ikke utført på riktig måte. Hovedproduktet på en strukturordre vil nå få kostprisen korrekt oppdatert hvis kostprisen for et delprodukt blir oppdatert. Konto angitt på lageroverføringsordrer Hvis Lageroverførsel er valgt i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, vil posteringen alltid bli fastsatt av Kontosett som er valgt i tabellen Lager. Tabellen Produkttransaksjon oppdateres med denne verdien. Hvis Lageroverførsel ikke er valgt i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, vil det ikke bli utført noen postering ved realisering av ordren, og Kontosett vil være tom i tabellen Produkttransaksjon. Hvis det utføres en postering fra tabellen Produkttransaksjon ved hjelp av behandlingsvalget Bokfør kostnader, fastsettes posteringen av kontoen som er angitt i det Kontosett som er valgt i tabellen Lager, og tabellen Produkttransaksjon vil bli oppdatert med denne verdien. Lageroverførsel med kostpris Hvis Kostpris ble satt til 0 for et vareparti, og det ble utført en lageroverføring for varepartiet, hentet det siste varepartiet Kostpris fra tabellen Pris- og rabattmatrise, og ikke det opprinnelige varepartiet. Dette er nå løst. Direkte oppdatering av kontantordrer Dersom Direkte oppdatering ble satt til Fakturering kontantordre i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, ble bilagene fra faktureringen av kontantordrer opprettet, men de ble ikke oppdatert. Dette er nå løst. Sletting av produkt medfører ikke sletting av antall Hvis Produktnr ble slettet på en Ordrelinje, sto antallet igjen. Dersom Produktnr deretter ble byttet ut, forsvant Påløpt og Pål. kostn., noe som medførte at feil kostnad ble ført for produkttransaksjonen. Dette er nå ordnet opp i, slik at når Produktnr slettes, slettes også antallet. Sett inn i Pris- og rabattmatrise Metoden for å sette inn linjer i tabellen Pris- og rabattmatrise har blitt endret for å forbedre ytelsen. Ordrenr og ansvarsenhet på alle bilag fra ordre Ikke alle bilag produsert i logistikk ble påført Ordrenr og Ansvarsenheter. Dette er nå rettet. Teknisk Dokument Sletting av versjoner av dokumenter Når man slettet Ver.nr på dokumenter oppsto det et problem når man slettet den aktive versjonen. Dette er løst. 7

8

9 Kapittel 2 Visma Business Emner: Nye funksjoner Forbedringer I versjon av Visma Business har vi gjort mindre endringer i flere områder. Vi har fokusert på ytelsesforbedring under fakturering og det generelle minneforbruket i de fleste av behandlingsvalgene. I tillegg har vi lagt til nye avstemmingsfunksjoner. Dette vil bedre sporbarheten av produkttransaksjoner mot regnskap. Vi har også implementert kvalitetsforbedringer i logistikkområdet. Fra og med versjon støtter vi også Office 2013.

10 Visma Software International AS Visma Business Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Logistikk AutoInvoice Ny knytning for e-postadresse i AutoInvoice-integrasjonen Et nytt felt, AutoInvoice e-postadresse, er introdusert i tabellen Aktør. Hvis feltet inneholder en epostadresse, brukes den ved sending av fakturaer til Visma AutoInvoice. Hvis feltet er tomt, brukes Epostadresse i stedet. Advarsel for bruttoordre Totalrabattbeløp og Sp.avg. beløp ble ikke støttet på bruttoordrer for Visma AutoInvoice, men ingen advarsel ble vist. Dette vises nå når ordren lagres. Oppdatere VismaXml-format La til feltet BankGiroAccount i Visma AutoInvoice - VismaXml-format, som bruker feltet Bankkonto i tabellen Bedriftsopplysninger. Teknisk SIE Konvertere SIE-import til en behandling Konverterte SIE-importen til et behandlingsvalg, som betyr at den ikke lenger bruker Visma Business Services. Dette har også ført til forbedret ytelse av SIE-importen. SIE maler Etter en oppdatering av SIE støttes ikke lenger gamle maler. Disse må derfor lages på nytt etter oppgradering. Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Statuslinjen Statuslinjen-tekster er bare på engelsk Tekstene på Statuslinjen var alltid på engelsk selv om man hadde valgt et lokalt språk. Dette er nå løst. Kolonne Beregnede kolonner: formler med parenteser i kolonnenavnet Bruk av felt med parentes i kolonnenavnene fungerte ikke. Felt for innenlandsk valuta fungerte heller ikke hvis feltet Std. val. kolonnenavn i tabellen Bedriftsopplysninger hadde en verdi. Dette er nå løst. Makro Makroknapper Makroknapper i standardoppsett brukte ikke utskriftsformatet som forventet. Dette er nå løst.

11 Visma Software International AS Visma Business Logistikk Autoinvoice AutoInvoice - Samlefakturaer - Gruppering pr. ordre Det er ikke støtte for å sende samlefakturaer til Visma AutoInvoice med alternativet Gruppering pr. ordre angitt, og systemet sender en advarsel ved forsøk på dette. Problemet var at advarselen ble vist etter godkjenning av fakturaer. Advarselen vises nå før fakturaene skrives ut. Valg i feltet Sendem. for dok. 1 førte ikke til utskrift Hvis både Fakturaer sendt pr. e-post og Fakturaer sendt pr. AutoInvoice var angitt i feltet Sendem. for dok. 1 i tabellen Aktør, førte det til problemer ved utskrift til papir. Dette er nå løst. Ordrer Ordrelinjer mangler ved utskrift fra arkiv Ordrelinjene manglet ved utskrift fra tabellen Ordredokument hvis formularet ikke hadde et utskriftsoppsett. Dette er nå løst. Bruke flagget Reservasjon ved lagring i Ordrepref. ved tilbakeføring av ferdigmelding Hvis behandlingsvalget for ferdigmelding ble brukt på en ordre med negativt antall, og flagget Reservasjon ved lagring var angitt i Ordrepref., gikk reservasjonslinjene tapt. Dette er nå løst. Problem med vareparti når samme ordrelinje brukes to ganger Hvis et tilleggsantall ble lagt til i ordrelinjen for en innkjøpsordre før fakturamottak av et allerede ferdigmeldt antall, kunne det føre til feil ved ferdigmelding av det tillagte antallet. Dette er nå løst. Visma Business kunne henge seg opp ved fakturering av en innkjøpsordre Ved fakturering av et antall med desimaler på en innkjøpsordre var det mulig å ende opp i en uendelig løkke. Dette skyldtes at et lite restantall, som følge av avrunding, ville føre til en ny oppdeling av reservasjonen. Dette er nå løst. Ingen Lagre (Ctrl+S)-kontroll på fakturamottak Ulagret informasjon på innkjøpsordrer ble ikke tatt hensyn til ved bruk av behandlingsvalget Mottatt faktura. Dette oppstod fordi Lagre (Ctrl+S) dialogen ikke ble vist. Dette er nå løst. Feil beregning av kostpris ved ferdigmelding av produksjon Ved bruk av kostnadsakkumulering til strukturhodet i en salgsstruktur der strukturen ble delvis ferdigmeldt, ble ordrehodekostnaden redusert med den ferdigmeldte kostnaden, noe som førte til at feil kostnad ble bokført til regnskap. Feltet Fakt.ref.behandl. Ved registrering av en verdi i feltene Fakt.ref.behandl. og Fakturareferanse i tabellen Ordre, ble alle ordrelinjer fra den refererte ordren lagt til, unntatt strukturlinjene. Dette er nå løst. Endre prisen på ordrelinjer i en innkjøpsordre etter ferdigmelding Ved endring av prisen på ordrelinjer i en innkjøpsordre etter ferdigmelding, ble feltet Kostprispåslag % i tabellen Ordrelinje tømt. Dette er nå løst. Valuteringsdato fra produksjonsordre Ved realisering av hovedproduktet på en produksjonsordre, vil bunten nå få dagens dato som valuteringsdato, i stedet for den siste ferdigmeldingsdatoen på strukturlinjene. Kontantordrer Kredittkontroll er slått av for kontantordrer. Krasj ved oppdatering av bekreftet leveringsdato Oppdatering av Bekreftet lev.dato på innkjøpsordrer kunne i noen scenarioer føre til et krasj. Dette kunne skje når det faktiske varepartiet hadde reservasjoner på salgsordrer og parameteren Kostpris fra pris- og rabattmatrisen hvis utsolgt i Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger var angitt. Dette er nå løst.

12 Visma Software International AS Visma Business Produkttransaksjoner Problem når tabellen Produkttransaksjon ble oppgradert direkte fra 5.21 til 5.32 Ved oppretting av en kreditnota med en struktur ved hjelp av feltet Fakt.ref.behandl., ble beløpene feil akkumulert hvis fakturaen ble opprettet i Årsaken var de nye feltene Ordrelinjenr og Strukturhode linjenr. i tabellen Produkttransaksjon, som er nødvendige for å få korrekt kostnadshåndtering på nye transaksjoner. Oppgraderte transaksjoner har ingen verdier satt i disse feltene. Problemet er løst, slik at transaksjoner uten verdier i disse feltene vil bli håndtert som i Avbrudd under prosedyren for bokføring av kostnad Avbrudd ved bruk av behandlingsvalget Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon fører til at feltet Trans.status ikke oppdateres hvis avbruddet forhindrer at bunten opprettes. Dette er nå løst. Produkt Undertrykk produkt fra utskrift Løste problem med manglende undertrykking av felt på samlefaktura når flere ordrer ble fakturert og gruppering ble brukt på ordrelinjene i fakturaoppsettet, med valget Vis bare bruddlinjer. Regnskap Hovedbokstransaksjon Kostnad % i avgiftskoder Mva-beløp vises korrekt i tabellen Hovedbokstransaksjon ved bruk av ikke fradragsberettiget andel av et mva-beløp. Teknisk Integrasjoner Kunne ikke hente dokumentnøkkel ved skanning med Dokumentsenter Forsøk på å skanne et dokument ved hjelp av behandlingsvalget Scan på et bilag som allerede er oppdatert, førte til en feilmelding. Dette er nå løst. SIE Importere SIE med mange bilag Visma Business krasjet ved utføring av en SIE-import til en bilagsserie med mange bilag. Dette er nå løst. Importere SIE med antall = 0 i posten #TRANS Ved import av SIE med antall = 0 i posten #TRANS, ble ikke tabellen Bilag fylt ut. Dette er nå løst. SIE-import Enkelte bilag ble ikke importert ved utføring av en SIE-import. Dette er nå løst. Installasjonsprogram Oppgradere programmer Hvis du valgte ikke å oppgradere Visma Business i et oppgraderingsscenario, førte det til at programmet ble avinstallert. Dette er nå løst.

13 Kapittel 3 Visma Business Emner: Nye funksjoner Endrede funksjoner Forbedringer I versjon av Visma Business har vi introdusert noen nye funksjoner, og den viktigste forbedringen er innen logistikkfunksjoner. Visma Business leveres nå i et felles installasjonsprogram sammen med Visma Reporting og Visma User Directory. Alle disse produktene kan installeres og konfigureres i ett trinn. I tillegg til det kan vi nå vise dashbord i Visma Business. En annen viktig forbedring er muligheten til å legge til PDF-vedlegg i ordrer. Vedlegg kan brukes i kombinasjon med alle typer ordredokumenter og alle sendemåter.

14 Visma Software International AS Visma Business Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Teknisk Plattform Teknisk rammeverk Plattformen er oppdatert til å bruke Microsoft.NET Framework 4.5. Dette er gjort for å harmonisere felles avhengigheter og redusere totale tekniske avhengigheter i Visma Business product line. Merk: Windows XP støttes ikke lenger med introduksjonen av Microsoft.NET Framework 4.5. Logistikk Avstemmingsforbedringer Eget kontosett og ordrenummer for lagertelling Kostnader som kommer fra lagertelling, kan nå bokføres i egne kostnadskontoer, ved hjelp av det nye feltet Lagertelling-kontosett i tabellen Bedriftsopplysninger. Det opprettes en ordre som kobler bilagene og produkttransaksjonene som genereres fra lagertellingen. Denne funksjonaliteten kan aktiveres av alternativet Benytt ordrenummer ved lagertelling i feltet Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Fakturadato på produkttransaksjoner Ved realisering av ordrelinjer med transaksjonstype 4, 5, 7 eller 8 oppdateres fakturadatoen i tabellen Produkttransaksjon med fakturadatoen fra ordren. Hvis fakturadatoen er tom, brukes dagens dato. Validering av avgifts- og bokføringsgruppe Ny funksjonalitet er introdusert for å unngå at brukeren foretar feilposteringer på hovedbokskontoer for ikke-lagerprodukter og omvendt. Denne funksjonaliteten kan settes opp i den nye tabellen Avg. og bokf.gr., og aktiveres med det nye alternativet Lagerkonsistenskontroll på posteringer i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger. Avstemming av lagersaldoer og varepartier Vi har lagt til en ny visning, Aggregert vareparti. Denne visningen inneholder verdier summert fra tabellen Vareparti (per kombinasjon av produkt og lager). Hovedformålet med visningen er å forenkle matchingen mellom tabellene Lagersaldo og Vareparti. Produksjonsordrer Ny ordrestatus for å følge flyten i produksjonsordrer Vi har introdusert to nye statuser i dialogboksen Ordrestatus i tabellen Ordre. Strukturlinjer ferdigmeldt Avkrysningsboksen velges når ordrelinjen har transaksjonstypen 5. Vareforbruk og ordrelinjene tilhører en struktur. Endelig kostnad på produkttransaksjoner Avkrysningsboksen velges når strukturlinjene har en endelig kostspris fra innkjøpsordren. Visma AutoInvoice Utvidelse av Visma AutoInvoice-integrasjon Integrasjonen med Visma AutoInvoice er forbedret og mer funksjonalitet er lagt til. I tillegg til eksisterende funksjonalitet støttes nå følgende: 1. Strukturerte produkter 2. Faktura på kundens språk

15 Visma Software International AS Visma Business Disse endringene reduserer risikoen for potensielle avrundingsproblemer. For bruttoordrer støttes for øyeklikket ikke totalrabatt og spesialavgifter. Ordrevedlegg PDF-vedlegg for ordrer Visma Business støtter nå ordrevedlegg. Ett eller flere PDF-dokumenter kan legges ved en ordre. Disse vedleggene kan brukes for forskjellige ordredokumenter. Vedlegg lagres i tabellen Ordrevedlegg. Endrede funksjoner Funksjoner som er endret i denne versjonen. Generelt Meldinger Meldinger etter utføring av behandlingsvalg og rapporter Etter utføring av et behandlingsvalg eller en rapport der selve operasjonen er vellykket, men noen deler mislyktes, vises meldingene nå i en dialogboks, og ikke bare i rullegardinlisten Msg. Noen behandlingsvalg kunne tidligere vise flere meldingsbokser, men disse er nå samlet i én meldingsboks. SMTP-server SMTP-server uten brukergodkjenning SMTP-server uten brukergodkjenning støttes nå ved sending av ordredokumenter direkte til SMTPserveren ved hjelp av tabellen E-postinnstillinger. Tidligere var SMTP-brukernavn og SMTP-passord obligatorisk. Teknisk Eksterne numre Overlappende eksterne numre Disse 5 generelle kommandoene har fått nye eksterne numre. Kommandoen Nyheter og forbedringer på menyen Hjelp i ribbon. Kommandoen Om Visma Business på menyen Hjelp i ribbon. Rullegardinknappen Bedrift i gruppen Bedrift i kategorien Hjem i ribbon. Kommandoen En side i gruppen Zooming i kategorien Forhåndsvisning (Ctrl+F2) i ribbon. Kommandoen Liste-separator på verktøylinjen for forankringspanelet Søkepanel. Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Aktive sesjoner Stoppe sesjoner Når du stopper en aktiv sesjon for brukeren ved oppstarten av Visma Business, fjernes prosesser og låser nå på riktig måte. Visma User Directory Slette roller i Visma User Directory

16 Visma Software International AS Visma Business Når du sletter roller i Visma User Directory, slettes nå også rollene i Visma Business. Eksportere med flere organisasjoner Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes under oppretting av flere organisasjoner. Dette er nå løst. Tidsavbrudd ved eksport til Visma User Directory Det oppstod et problem ved utføring av behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory ved at eksporten tok mer enn to minutter. Du kan nå unngå dette problemet ved å angi verdien ConnectionTimeoutInMinutes i filen Visma.Services.UserDirectory.Client.Application.exe.config. Visma User Directory og ConvertX Behandlingsvalg for ConvertX fungerte ikke ved bruk av Visma User Directory. Dette er nå løst. Visma User Directory-eksport Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes hvis navnet på en adgangsgruppe overskred maksimumslengden i Visma User Directory (27 tegn). Du får nå en advarsel i veiviseren hvis navnet på en adgangsgruppe er for langt. Applikasjonsinstanser med samme URI Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes hvis det allerede fantes en applikasjonsinstans med samme URI, men med et annet navn i Visma User Directory. Dette er nå løst. Språk i dialogboks for pålogging Ved bruk av Visma User Directory viser dialogboksen Innlogging standardspråket fra Visma Business. Brukeradgangsrettigheter via Visma User Directory Ved bruk av Visma User Directory ble ikke brukerrettighetene for generelle kommandoer riktig brukt før brukeren åpnet en tabell etter innlogging. Dette er nå løst. Krasj ved valg av organisasjoner i veiviseren Eksporter til Visma User Directory Eksportveiviseren Visma User Directory krasjet noen ganger ved endring av organisasjon i rullegardinlisten. Dette er nå løst. Forsøk på å eksportere bedrifter med tomt navn eller to bedrifter med samme navn Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory mislyktes hvis du hadde to bedrifter med samme navn, eller en bedrift uten navn. Brukeren får nå en advarsel i veiviseren, og det vil ikke være mulig å fortsette veiviseren før dette er endret. Problem med passord med Visma Business Services ved Visma User Directory-integrasjon Hvis du bruker Visma Business integrert med Visma User Directory, godtok Visma Business Services tidligere det gamle passordet for en bruker selv om det ble endret i Visma User Directory. Dette er nå endret slik at passordbufferen automatisk slettes hvert 5. minutt. Hvis Visma Business Services mottar et ugyldig passord, slettes det automatisk hvert 10. sekund. Dette betyr at hvis du endrer passordet i Visma User Directory/Visma Business, vil det gamle passordet være gyldig i f.eks. Visma Document Center i de neste 5 minuttene. Hvis du endrer passordet i f.eks. Visma Document Center til å være det nye passordet, godtas dette innen10 sekunder. Endre bedriftsnavn i Visma User Directory Etter at et bedriftsnavn ble endret i Visma User Directory, kunne ikke brukeren lenger logge på Visma Business. Dette er nå løst. Bruker Moduler-lisens Ved valg av en modul som ikke finnes i lisensen, ble det ikke vist noen advarsel. Dette er nå løst. Meldingsboks Meldingsdialoger med lang tekst. Meldingsdialoger med lang tekst har nå et rullefelt, og teksten kan kopieres. SQL-meldinger

17 Visma Software International AS Visma Business Når flere SQL-meldinger ble samlet inn, f.eks. under utføring av et behandlingsvalg eller kjøring av en rapport, ble flere meldingsbokser vist i tidligere versjoner. Meldingene samles og vises nå i én dialogboks. Oppsett Oppfrisk Oppfriskingsalternativene i Visma Business (F5, knappen Oppfrisk uten Skift eller Ctrl osv., og metoden BIGRefresh) utføres nå på samme måte. Binært felt fra underliggende tabell Hvis du forsøkte å Hent frem (Ctrl+U) et binært felt gjennom underliggende tabeller eller koblede tabeller, krasjet Visma Business. Dette er nå løst. Sette inn rader mellom eksisterende rader Ved innsetting av rader mellom eksisterende rader med kommandoen Innsett (i gruppen Redigering i kategorien Hjem i ribbon), flyttes nå feltpekeren til den første av de innsatte radene. Sideelementfilter brukes ikke til å redigere bufrede rader Hvis du tidligere hadde et sett vilkår på et sideelement, ble ikke rader som ble lagt til i et oppsett, testet mot disse vilkårene, og de ble synlige i de andre sideelementene der de ikke skulle vises. Dette er nå løst. Uavhengig av vilkår vil imidlertid radene være synlige i sideelementet der de ble lagt til, inntil sideelementet er oppfrisket. Oppslagsdialoger Når du satte inn en kolonne fra en annen tabell, ble ikke avkrysningsbokser vist når du åpnet dialogboksen. Dette er nå løst. Bedriftsuavhengige oppsett Det var ikke mulig å åpne en systemdatabasetabell i Visma Business hvis brukeren ikke hadde adgang til noen bedrifter. Dette er nå løst. Utskrift Tilbud Ved utskrift av Tilbud-rapporter ble ikke de lagrede parameterne vist for: Wrap description over several lines Display break lines first Page break after break lines Dette er nå løst. Parametere for skriveroppsett Ved utføring av behandlingsvalget Skrivervalg fra tabellen Skriveroppsett oppdateres nå parameterdialogboksen korrekt med lagrede verdier. Importere makroer Importere makro i import-/kommandofiler peker nå på riktig rad. Ytelse Ytelsesforbedring Med sikte på å forbedre ytelsen er det gjort flere forbedringer i prosessen for godkjenning av fakturaer. Aktør Test for aktivitet i ferie fungerer ikke Utføring av behandlingsvalget Opprett aktivitet i tabellen Ferie fungerte ikke. Dette er nå løst.

18 Visma Software International AS Visma Business Oppgradering Oppgradering fra versjoner før 5.3x Ved oppgradering fra versjoner før 5.3x direkte til eller mislyktes lisensaktiveringen. Dette er nå løst. Visma Document Center Feil status for skannet dokument Etter at et dokument er godkjent i Visma Document Center og overført til Visma Business, settes statusen for skannet dokument til 4 - Document finished. Dette er den endelige statusen for et dokument. Statusen ble imidlertid endret til 1 - Scanned document ved bruk av knappen Legg til fil. Dette er nå løst. Logistikk Ordrer Tillagt rad i formularvisningen En ny ordre opprettet i tabellen Ordre, forsvant etter lagring når man valgte alternativet Posisjonering ved åpning: tom tabell i tabellen Ordre i designoppsettet. Dette er nå løst. Problem ved fullføring før lagring på innkjøpsordre Hvis det finnes negative varepartier, fylles disse opp fra en innkjøpsordre uavhengig av om fullføringen utføres med Ferdig NÅ, uten å lagre innkjøpsordren mellom registrering og fullføring eller etter lagring av ordren før den fullføres. Omberegne priser Kostprisen ble ikke valgt i behandlingsvalget Rekalkulering av priser for lagerprodukter. Dette er nå løst. TAB-tasten TAB-tasten fungerer nå korrekt i tabellen Ordrelinje. Strukturlinjer mister forbindelsen Når antallet i et strukturhode endres til null, endres antallet i strukturlinjene (på alle nivåer) til null. Når du endret strukturhodet tilbake til en annen verdi enn null, forble imidlertid strukturlinjene (på alle nivåer) null. Dette er nå løst. Korreksjonsordre etterlater midlertidige kostnader Produkttransaksjoner for salgsordrer ble ikke oppdatert med riktig status i feltet Trans.status når et negativ vareparti ble fylt fra en justeringsordre. Dette førte til at transaksjoner ble flagget feil med Midlertidige kostnader i feltet Trans.status. Dette er nå løst. Feil i reservasjoner med negativ beholdning Verdien i feltet Plukklistenr i tabellen Reservasjon kopieres nå til den nye reservasjonsraden hvis raden deles. Fylle opp negative varepartier fra innkjøpsordre Oppfylling av et negativt vareparti ble ikke utført korrekt hvis prisen ble endret i innkjøpsordrelinjen etter fullføring. Dette er nå løst. Produksjonsordre med forskjellig bestillingspris En prisendring i en fullført ikke-realisert innkjøpsordre bokføres nå på avvikskontoen for produksjonskostnad ved realisering av en produksjonsordre der prisen ble endret. Legge til negative varepartier Ordrelinjer med innstillingen Legg til varepartier med negativ disponibilitet ble feilaktig håndtert som tilgang i stedet for at det ble opprettet et negativ vareparti. Dette skjedde hvis det fantes en innkjøpsordre med tilgang med tilgjengelig antall. Dette er nå løst. Forbedret sendemåte for dokumenter Sendemåten for dokumenter for fakturaer angis nå basert på feltet Faktureres kundenr hvis avkrysningsboksen Sendemåte for dok. fra Faktureres kundenr. er valgt i feltet Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

19 Visma Software International AS Visma Business Merverdiavgift på ordrelinje Når avgifts- og bokføringsgruppen ble endret på ordrelinjen, ble ikke feltet Mva sats oppdatert tilsvarende. Dette er nå løst. Endre produktnummer på strukturlinjer Ved endring av produktnummer på en strukturlinje, hentes behandlingsmåtene nå korrekt fra strukturhodet. Forhåndsdefinert verdi i utfyllingsregel for lager på nye ordrelinjer Når en forhåndsdefinert verdi ble angitt som en utfyllingsregel i feltet Lagernr på en ordrelinje, ble ikke denne verdien vist som forventet på nye ordrelinjer. Dette er nå løst. Opprinnelig kostpris beholdt for råvare Ved realisering av en produksjonsordre vil ikke feltet Oppr. kostpris (innenl.) ved en feiltakelse bli overskrevet på produkttransaksjoner for råvarer. Sette inn ordrelinjer Feltene Endret dato og Endret kl oppdateres nå bare for nylig innsatte ordrelinjer. Dette er løst for transaksjonstypene 1,2,3,4,5,6 og 7. Fakturareferanse Kreditnotaer fikk ikke korrekt antall ordrelinjer eller -antall når kreditnotaen ble opprettet ved hjelp av fakturareferanse. Dette skjedde når salgsordren ble fullført i flere trinn. Dette er nå løst. Antall desimaler og antall per enhet Ved bruk av mindre enn seks desimaler i kombinasjon med antall per enhet, ble ikke antallsfeltene i tabellen Reservasjon riktig beregnet. Dette er nå løst. Krasj ved mottak av innkjøpsordrer med forskjellig valuta Programmet krasjet hvis ordrer med forskjellige valutaer ble valgt, og behandlingsvalget Mottatt faktura ble utført. Dette er nå løst. Lagring eller sletting av en bruttoordre Hvis feltet Dekn.grad og Dekn.bidrag ble vist i tabellen Ordrelinje, kunne du ikke lagre eller slette en ordrelinje for en bruttoordre. Dette er nå løst. Negative varepartier og korreksjonsordrer Negative varepartier opprettet av korreksjonsordrer, ble ikke fylt opp på riktig måte. Dette er nå løst. Akkumulering av pris til strukturhodet Prisen ble tidligere feilaktig akkumulert til strukturhodet ved delvis ferdigmelding og fakturering. Dette skjedde i tilfeller hvor strukturhodet var et lagerført produkt. Dokumenter Feil dialogboks brukt for mappevalg Når man klikket på knappen Søk i tabellen Dokument ved utføring av behandlingsvalget Flytt dokument eller Kopier dokument, vistes dialogboksen Åpne fil. Dette er nå løst slik at dialogboksen Velg mappe vises. Vis kopi av dokument Behandlingsvalget Vis kopi av dokument i tabellen Ordredokument fungerte ikke korrekt hvis det ble utført på en oppføring med tomme Dok.type- og Dok.dato-felt. Dette er nå løst. Samlefakturaer Verdier i feltene Mva-beløp og Mva-beløp (innenl.) manglet på ordredokumentlinjer for samlefakturaer. Dette er nå løst. Merverdiavgift på fakturaavgift og spesialavgift Feltet Mva gr.lag er lagt til i tabellen Ordredokumentlinje og fylles ut med mva-beløpsgrunnlaget for rader med Ordredok.linjetype angitt til mva Beløp på avgiftslinjer i ordredokumentlinjer på bruttoordrer Ved oppretting av bruttoordrer viste feltet Beskrivelse i tabellen Ordredokumentlinje feil beløp som mvagrunnlag for fakturagebyret. Dette er nå løst.

20 Visma Software International AS Visma Business Sende ordre dokumenter som e-post Ved bruk av utskriftsalternativet Send e-post for sending av mer enn en ordre, ble vedlegget fra første ordre med i etterfølgende ordre. Dette er nå løst. Lagersaldo Overfør til lagertelling Behandlingsvalget Overfør til lagertelling i tabellene Lagersaldo og Vareplassering tar nå hensyn til feltet Antall pr. enhet ved beregning av det tellbare antallet. Produkttransaksjoner Bokføring av midlertidig lagerverdi Prisen ble tidligere feilaktig akkumulert til strukturhodet ved delvis ferdigmelding og fakturering. Dette skjedde i tilfeller hvor strukturhodet var et lagerført produkt. Regnskap Bunter og bilag Endret kl får ikke riktige verdier Ved utskrift av fakturaer ble feltet Endret kl i tabellen Bilag noen ganger oppdatert for alle bilag med samme klokkeslett som det sist fullførte bilaget. Dette er nå løst. Krasj under registrering Visma Business ville krasje under følgende betingelser: Begynn å skrive i et felt som bruker den nye søkefunksjonaliteten En lagringshendelse ble utløst gjennom BIG eller av autolagringsfunksjonen Fortsett å skrive inn verdier Dette er nå løst. Redigering av bunt fra fakturering Hvis en annen person under fakturering begynte å redigere bunten som ble generert av faktureringsprosessen, ville den forhindret oppretting av bilag. Dette er løst ved at det opprettes en ny bunt for de etterfølgende bilagene hvis den første bunten blir låst. Standard periodeintervall Samme verdi i feltet Bedriftsnr fører til krasj Hvis to rader har samme verdi for feltet Bedriftsnr i tabellen Periodeintervall standard, vil Visma Business krasje ved kjøring av regnskapsrapporter. Dette er nå løst. Betalingslinjer Bet.linjestatus Feltet Bet.linjestatus i Betalingslinje kunne ikke kopieres. Dette er nå løst. Regnskapssaldoer Regenerere regnskapssaldoer Behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer i tabellen Bedriftsopplysninger beregnet ikke riktige verdier i ordresaldofeltene i tabellen Kundesaldo. Dette er nå løst. Teknisk Systemdatabase Indeksere en tabell Visma Business krasjer ikke lenger under indeksering av en tabell i systemdatabasen.

21 Kapittel 4 Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner Denne listen dekker noen av de kjente problemene med denne versjonen, som vil bli løst i fremtidige utgivelser. Visma User Directory Oppgradere eksisterende Visma User Directory-integrasjon I 5.32 versjonen er adgangsgrupper integrert mellom Visma Business og Visma User Directory. Hvis du har en eksistrende Visma User Directory-integrasjon må adgangsgruppene i Visma Business overføres til Visma User Directory før brukerene kan logge inn. For å overføre adgangsgruppene anbefaler vi at du gjør følgende: 1. Før du oppgraderer Visma Business må du fjerne markeringen i avkrysningsboksen VUD innlogging i feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger. 2. Oppgrader Visma Business og Visma User Directory. 3. Start Visma Business. 4. I tabellen Systemopplysninger, utfør behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory. 5. Logg inn ved å bruke påloggingsinformasjonen fra Visma User Directory. Microsoft Office Outlook Microsoft Office Outlook biters Utskrift med Microsoft Office Outlook biters versjon fungerer ikke. Hvis du prøver å skrive ut et dokument som e-postvedlegg, vises det en feilmelding: Enten finnes det ikke noen standard e-postklient eller den gjeldende e-postklienten kan ikke utføre meldingsforespørselen. Kjør Microsoft Outlook og angi det som standard e-postklient. Fakturaoppsett Standardrapport på fakturaoppsett Standardrapport ved generering av oppsett i 5.30 er Sideelement-utskrift. Standardverdien i tabellen Ordre var Fakturaer/kreditnotaer i versjonene før For å sikre bakoverkompatibilitet har vi implementert en kontroll på Dataversjon (versjonen da oppsettet ble laget), og bruker Fakturaer/kreditnotaer på oppsett som er laget før 5.30, hvis det var definert at oppsettet skulle bruke standardrapporten.

22 Visma Software International AS Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner 22 Dessverre fungerer ikke denne bakoverkompatibiliteten på enkelte oppsett. Tips: Hvis du oppdager fakturaoppsett med standardrapport satt til Sideelement-utskrift, kan du endre rapporttype til Fakturaer/ kreditnotaer på ikonet Rapport og lagre vindusoppsettet.

23 Appendix A Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i versjon I denne delen finner du en veiledning til hvordan du sporer logistikkflyten til regnskap. Avstemming av lagerverdi vs. regnskapsføring er en viktig del av økonomistyringen i en bedrift. I denne veiledningen vil vi vise hvordan du kan konfigurere Visma Business til å bruke disse kontrollene, ved hjelp av den nye funksjonaliteten som er implementert i Visma Business Den nye funksjonaliteten består av to deler: Sporing av ordreflyt og sporing av lagertelling Sporing av ordreflyt Den nye ordreflytsporingen gir deg følgende nye muligheter: Sporing av midlertidige lagerkostnader i produksjonsordrer. Automatisk kostnadskorreksjon hvis kostprisen blir endret etter at ordren er ferdigmeldt og fakturert. Dette ble håndtert ved hjelp av behandlingsvalget Bokfør kostnader fra tabellen Produkttransaksjon i tidligere versjoner. Sporing av beholdningsendringer, lagerkostnad og realisert lagerverdi i tabellen Realisasjonsjournallinje. Ved ferdigmelding av en ordre som påvirker lagerbeholdningen, oppdateres følgende felter på realisasjonsjournallinjene: Lagerbevegelse (angir behandlet antall) Lagerkostnad (angir behandlet mengde) Realisert lagerverdi (angir mengden som bokføres i hovedboken) Det opprettes bilag for midlertidig bokføring av lagerverdien. Ved realisering av en ordre som påvirker lagerbeholdningen, blir den realiserte lagerverdien oppdatert med endelig lagerkostnad, og den midlertidige lagerkostnaden reverseres ved hjelp av en ny realisasjonsjournallinje. Dette vil opprette en kobling til hovedbokstransaksjonen på reverseringen. Hvis realisasjonen av en lagerøkningsordre (innkjøp eller produksjon) utføres etter en prisendring, opprettes det en egen realisasjonsjournallinje med den korrigerte lagerverdien, og korreksjonen av lagerkostnad blir automatisk bokført i hovedboken. Hvis realisasjonen av en innkjøpsordre utføres etter en prisendring og de innkjøpte varene har blitt brukt som råmaterialer i en produksjonsordre, oppdateres produksjonsordrelinjen med den nye kostprisen, og hovedproduktet i strukturen oppdateres på tilsvarende måte med ny kostpris. Det er mulig å bruke bokføringstilfelle-alternativet Bokfør midlertidig lagerverdi ved produksjon dersom det er påkrevd med en midlertidig bokføring av lagerverdi. Bokføringen utføres på kontoene som er angitt

24 Visma Software International AS Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i versjon i feltene Debet midlertidig kostn. produksjon og Kredit midlertidig kostn. produksjon i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger. Posteringen vil bidra til at du har kontroll på ferdigmeldt, ikke-realisert produksjon fra produksjonsordrer, som en parallell til midlertidig bokføring på innkjøpsordrer. Den midlertidige posteringen reverseres etter at hovedproduktet er realisert. Vær oppmerksom på at den midlertidige posteringen kommer i tillegg til bokføringen av Varer i arbeid. Sporing av lagertelling Den nye lagertellingssporingen gir deg følgende nye muligheter: Opprett et eget kontosett som kun brukes til lagertelling Bruk ordrenumre i lagertellingstransaksjoner og henvis til disse ordrenumrene på bilagene for å ha en kobling mellom produkttransaksjoner og hovedbokstransaksjoner Hvis det er angitt et kontosett i feltet Lagertelling-kontosett i tabellen Bedriftsopplysninger, vil dette kontosettet overstyre kontosettet for produktet. Dette gjør det mulig å spore lagerkostnader som kommer fra lagertelling på en egen konto. Hvis Benytt ordrenummer ved lagertelling er valgt i feltet Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil det bli brukt et ordrenummer for hver lagertelling, og dette nummeret legges til for produkttransaksjonen og det tilhørende bilaget. Formålet er å opprette en direkte kobling mellom hovedbokstransaksjonen og produkttransaksjonen. Note: Det opprettes ingen ordrelinjer, bare en post i ordretabellen. Beste praksis Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer Visma Business til å bruke de nye avstemmingsfunksjonene. Obligatoriske innstillinger: En forutsetning for sporingen er at Hovedbokstransaksjoner pr. faktura er valgt i feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er den eneste metoden for å knytte en bestemt produkttransaksjon til en hovedbokstransaksjon. I feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger må du velge følgende: Fakturering salg/utleie Fakturamottak Bokfør midlertidig lagerverdi ved salg (valgfritt dersom levering av varer og fakturering alltid utføres samtidig) Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp (valgfritt dersom mottak av varer og mottak av faktura alltid utføres samtidig) Automatisk kost-korreksjon Korreksjon lagersaldo Valgfrie innstillinger: Ytterligere innstillinger må angis for at du skal kunne bruke funksjonene nedenfor Lagerjusteringer ved hjelp av ordrer hvor Trans.type = 4 Velg Kostnad på tap i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger Produksjonsordrer I feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger velger du 24

25 Visma Software International AS Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i versjon Kostnad på vareforbruk Produksjonskostnad ved fakturamottak Produksjonskostnad ved ferdigmelding Bokfør midlertidig lagerverdi (bare ved bokføring av midlertidige kostnader på produksjonsordrer) I feltet Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger velger du Beregn gjennomsn. Kostpris på ordrelinje (påkrevd for å oppdatere strukturhoder med endrede kostpriser) Ulike hovedbokskontoer for lagerbeholdningsverdier Velg Lageroverførsel i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger Utleieordrer Velg Kostnad/lager/kassering på utleie i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger Utlånsordrer Velg Kostnad/lager/kassering på utlån i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger Note: Historiske data vil være tilgjengelig fra den dagen da systemet ble konfigurert i samsvar med denne veiledningen. 25

26 Visma Software International AS Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i versjon Vedlegg B Utfyllende opplysninger om nye funksjoner i versjon Denne delen gir deg en kort introduksjon til noen av de nye funksjonene i versjon For å overholde enkeltkrav i de ulike nordiske land er det nødvendig å forbedre forbindelsen mellom produkt- og regnskapstransaksjoner. Det langsiktige målet er å få på plass en én-til-én-relasjon mellom produkttransaksjoner og de tilsvarende regnskapstransaksjonene. Nedenfor kan du se et sammendrag av endringene i den første versjonen. Negative, frigitte lagerverdier vises nå i tabellen Vareparti i stedet for 0. Dette gir en mer realistisk angivelse av beholdningen. Merk: En regenerering av lagersaldoen er nødvendig etter en oppgradering til hvis det finnes negative varepartier i tabellen Vareparti. Realiserte ordrelinjer med transaksjonstype 4,5,7 eller 8 fikk ingen fakturadato angitt i tabellen Produkttransaksjon. Dette er nå endret. Fakturadatoen angis nå med fakturadatoen fra ordren eller med dagens dato hvis fakturadatoen på ordren er tom. En ny validering på avgifts- og bokføringsgruppen er introdusert. Dette skal forhindre feil bruk av lager-/ikke-lagerkontoer. Lagertellingstransaksjoner bruker nå en bestemt konto. Dette kan settes opp i tabellen Bedriftsopplysninger. Nye ordrestatuser er introdusert for produksjonsordrer. Det er nå mulig å gjøre mer detaljerte valg i oppsett for produksjonsordrer.

27 Vedlegg C Endringer i datamodell Emner: Model changes version For å kunne implementere de nyheter og forbedringer som er beskrevet i dette dokumentet er det gjort noen endringer i datamodellen. Denne seksjonen beskriver disse endringene. Dette er spesielt viktig for de som har gjort integrasjoner mot Visma Business med tanke på om det er behov for endringer i integrasjonene.

28 Visma Software International AS Endringer i datamodell 28 Model changes version This topic contains a list of all the model changes in Visma Business version Catalog database Tabell 1: New columns in existing tables Name SQL name Type Property T Active catalog process ActPrc C Session ID SesId Limited string, 40 characters SQL name Type Property Type Property Primary key Tabell 2: Deleted columns Name T Active catalog process ActPrc C SesGuid System database Tabell 3: New tables Name SQL name T Dashboard report DshRep C Dashboard report no. DshRepNo C Distinguished name DtgNm Limited string, 1024 characters C Dashboard report processing DshRepPrc C Changed date ChDt C Changed time ChTm Int16 C Changed by user ChUsr Limited string, 24 characters C Edit status LckSt Int8 C Process no. ChPrc Tabell 4: New columns in existing tables Name SQL name T Workspace window WGrWin C Window layout no. WinLayNo T Workspace element WGrPrt C Dashboard report no. DshRepNo T Window element WinPrt C Dashboard report no. DshRepNo T Active session ActSes C Session ID SesId T Previous session TrmSes Type Property Limited string, 40 characters

29 Visma Software International AS Endringer i datamodell 29 Name SQL name Type Property C Session ID SesId Limited string, 40 characters T Active system process ActPrc C Session ID SesId Limited string, 40 characters SQL name Type Property Type Property Primary key Tabell 5: Deleted columns Name T Active session ActSes C SesGuid T Previous session TrmSes C SesGuid T Active system process ActPrc C SesGuid Company database Tabell 6: New tables Name SQL name T VAT and accounting group TaxAcGr C VAT and accounting group ProdGrNo C Description Descr Limited string, 80 characters C Other VAT and accounting group OtPrGrNo C VAT and accounting group processing PrGrProc C Changed date ChDt C Changed time ChTm Int16 C Changed by user ChUsr Limited string, 24 characters C Edit status LckSt Int8 C Process no. ChPrc T Aggregated shipment AgShp C Product no. ProdNo Limited string, 40 characters Primary key C Warehouse no. StcNo Primary key C Physical stock PhStc C Realised stock RestBal C Unrealised stock inc. StcInc C Inflow InInc C Reserved Rsv C Reserved from stock NoRsv C Reserved from inflow NoRsvInc

30 Visma Software International AS Endringer i datamodell 30 Name SQL name Type Property C Available stock Av C Available in stock AvStc C Purchased/prod. not received AvInc C Physical stock value PhStcVal C Realised stock value StcVal C Sold NoDel C Hired NoHire C Loaned NoLoan C Lost Loss C Further processed NoFrProd C Received NoRec C Produced NoProd C Transferred NoTrf C Accounting value AcVal C Purchase value PurcVal T Order attachment OrdAtt C Order no. OrdNo Primary key C Attachment no AttNo Primary key C Sort seq. no. Srt C Description Descr Limited string, 250 characters C Order attachment processing OrdAttProc C Order attachment type FileTp C Source file name SrcFNm Limited string, 260 characters C Changed date ChDt C Changed time ChTm Int16 C Changed by user ChUsr Limited string, 24 characters C Edit status LckSt Int8 C Process no. ChPrc C File data FileData Blob T Order document attachment OrdDocAtt C Order doc. no OrdDocNo Primary key C Order no. OrdNo Primary key C Attachment no AttNo Primary key C Changed date ChDt C Changed time ChTm Int16 C Changed by user ChUsr Limited string, 24 characters C Edit status LckSt Int8

31 Visma Software International AS Endringer i datamodell 31 Name C Process no. SQL name Type ChPrc Property Tabell 7: New columns in existing tables Name SQL name Type Property T Customer document line CsDocLn C Cust. doc. line type CsDocLnTp T General ledger transaction AcTr C Realisation journal no. RealJNo C Realisation journal line no. RealLnNo T Accounting transaction AllAcTr C Realisation journal no. RealJNo C Realisation journal line no. RealLnNo T Product Prod C Change time in ms ChTmms T Barcode ScanCd C Change time in ms ChTmms T Price- and discount matrix PrDcMat C Change time in ms ChTmms T VAT- and accounting information TaxAcInf C Debit stock cost production DbStcPr C Credit stock cost production CrStcPr T Aggregated shipment AgShp C Accounting value AcVal C Purchase value PurcVal T Order line OrdLn C No per structure NoPerStr T Realisation journal line RealJLn C Stock change StcCh C Stock costs StcCst C Realised stock value RlStcVal C Journal date JDt C Origin RlOr T Product transaction ProdTr C Realised stock change; realisation journal no. StcChRealJNo C Realised stock change; realisation journal line no. StcChRealLnNo

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Oslo, 22.10.2010. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Oslo, 22.10.2010. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Oslo, 22.10.2010 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler,

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Visma Business Logistikk Tips & Triks

Visma Business Logistikk Tips & Triks Visma Business Logistikk Tips & Triks Kathrine Hvalstad Løken Andreas Grannæs 07.11.2016 Nyheter i versjon 11 Agenda Dynamiske skjermbilder Bruk av maler ved utsendelse av ordredokumenter Nyheter i Autoinvoice

Detaljer

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1 Visma Business Nyheter versjon 5.20.1 Agenda Velkommen Nyheter og forbedringer i versjon 5.20.x Avslutning + evnt. spørsmål Utdelt Release Notes 5.20.x Innholdsfortegnelse er delt i nyheter og forbedringer

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.31.1

Nyheter og forbedringer 5.31.1 Nyheter og forbedringer 5.31.1 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.31.1...5 Utbedringer...6 Generelt... 6 Logistikk...7 Regnskap...

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS Kristian Aasheim Berg SEND DITT SPØRSMÅL TIL 2077 MED KODEORD AMESTO ELLER BRUK TWITTER MED #AMESTODAGEN2014. Helene Dale Steindal, Hilde Mørch Andersen og Hanne

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no

AMESTODAGEN 2015. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no AMESTODAGEN 2015 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold Innhold VISMA BUSINESS LOGISTIKK... 3 Nyheter... 3 Tips & triks Logistikk... 4 Tips & triks Generelt... 6 2 Visma Business

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Oslo, januar 2013 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for produsenten.

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Business

Nyheter og forbedringer Visma Business Nyheter og forbedringer Visma Business Oslo, Oktober 2008 2. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner

Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner Bokføringsloven setter krav til dokumentasjon av systemtransaksjoner i regnskapssystemet. I dette dokumentet blir transaksjoner generert i systemet

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Nyheter og forbedringer

Nyheter og forbedringer Nyheter og forbedringer 10.14.0 Visma Software International AS Innhold 2 Innhold Merknad...5 Innledning... 6 Visma-programmers kompatibilitet...6 Kapittel 1: Visma Business 10.14.0...7 Endrede funksjoner...

Detaljer

E-faktura Autoinvoice. Kathrine H. Løken Systemkonsulent/rådgiver

E-faktura Autoinvoice. Kathrine H. Løken Systemkonsulent/rådgiver E-faktura Autoinvoice Kathrine H. Løken Systemkonsulent/rådgiver Agenda Hva er E-faktura og sendingsformidlere? Fordeler med E-faktura Registering i Autoinvoiceportalen, samt gjennomgang av tilleggstjenestene

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Produktmerknader McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Til bruk med McAfee epolicy Orchestrator Innhold Om denne versjonen Nye funksjoner Forbedringer Problemer som er løst Oversikt

Detaljer

Firmapakken 6. Innholdsliste

Firmapakken 6. Innholdsliste Innholdsliste Moduler...3 Tilbud...3 Firmaer...3 Kontakter...3 Nyheter...3 Web-objekt...3 Ordre...4 Prosjekt...4 Timeregistrering...4 Vareuttak...4 Innkjøp...4 Vareregister...4 Varelager...4 Vareutvalg...4

Detaljer

Visma Business Elektronisk faktura

Visma Business Elektronisk faktura Visma Business Elektronisk faktura Agenda Hva er E-faktura? Hva slags muligheter finnes i Visma? Autoinvoice Visma XML 5.1 EDI-filer Hva er E-faktura? 2 «typer» E-faktura; E2C og E2B E2C går til privatpersoner

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

Amestodagen 2015. Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg VISMA BUSINESS ØKONOMI

Amestodagen 2015. Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg VISMA BUSINESS ØKONOMI Amestodagen 2015 Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg VISMA BUSINESS ØKONOMI Agenda Visma Business Økonomi Nyheter Visma Document Center v/hilde Automatisering av fakturaprosessen v/hilde Nyheter

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Visma.net ERP versjon 6.12

Visma.net ERP versjon 6.12 Visma.net ERP versjon 6.12 Lørdag 30.09.17 planlegger vi en oppdatering av Visma.net ERP til versjon 6.12. Oppgraderingen starter kl. 20.00 og er planlagt gjennomført innen kl. 06.00 søndag morgen. De

Detaljer

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå Nyheter Visma Business Regnskapsbyrå 11.11.0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I NYHETER I VERSJON 11.11.0... 1 GENERELT... 1 NYHETER I STANDARD VISMA BUSINESS... 1 NYHETER I VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Agenda. Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang

Agenda. Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang Agenda Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang Hvem er Proplan Etablert 1991 Lokalisert i Sør-Norge 61 ansatte Ca 1 500 kunder Leverer løsninger innen økonomistyringssystemer

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Tips og Triks Visma Business Logistikk

Tips og Triks Visma Business Logistikk Tips og Triks Visma Business Logistikk Vitari Brukerforum 2016 Kristian Sneve og Andreas Grannæs Dagens temaer : Pris og rabattmatrisen Bestillingsforslag Avg og bokføringsbegrensninger Visma Data Model

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

Spørring & Rapportering

Spørring & Rapportering Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Spørring & Rapportering Oppdatert 7.8.2017 Innhold RAPPORTERING 3 Salg 3 Leveringsdyktighet pr. lager: 3 Omsetning pr lager Aktiv forsyning 4 Oversikt over vareuttak

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0, 18.1 og 18.2 2 Regnskap 2 Netthandel 4 Kontaktoppfølging 5 Rapporter

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

ADRA MATCH ACCOUNTS HURTIG- GUIDE

ADRA MATCH ACCOUNTS HURTIG- GUIDE ADRA MATCH ACCOUNTS HURTIG- GUIDE INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKE DENNE GUIDEN...4 FORBEREDELSER...5 OPPRETTE DEN FØRSTE KONTOGRUPPEN...6 VELKOMMEN...7 REDIGERE KONTOER OG KONTOGRUPPER...8 IMPORTERE FILER...

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer