Nyheter og forbedringer 5.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer 5.30"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer 5.30

2 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8 Teknisk... 9 Endrede funksjoner...10 Generelt Logistikk...11 Bokføring...13 Teknisk Utgåtte funksjoner Generelt Logistikk...14 Bokføring...14 Teknisk Utbedringer...14 Generelt Logistikk...17 Bokføring...21 Teknisk Kapittel 2: Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner Vedlegg A: Utfyllende opplysninger om nye funksjoner...25 Utskrift...26 Skrive ut en rapport Platform Validator Funksjoner i Platform Validator...27 Kjøre Platform Validator Platform Validator-utvidelsesmuligheter Lisensiering Tekniske merknader om lisensiering...29 Altinn...29 Automatisk bokføring av alle transaksjonstyper til regnskap Konfigurere masseutsending av e-post...33 Konfigurere e-postmaler...33

3 Merknad Oslo, 31. mars 2011 Visma Business 5.30 Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra produsenten. Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold.alle rettigheter til materialet tilfaller Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken, herunder tekst, vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt. Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan komme til å Visma Software International AS endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet i den gjeldende avtalen om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn systemet er lisensiert for er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. De vil også bli stilt krav om erstatning.

4 4 Visma Software International AS Innledning Innledning Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business. Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne versjonen, før du tar den i bruk. Det er særlig viktig at du leser gjennom delen om Upgrade i Installation guide før du oppgraderer.

5 Kapittel 1 Visma Business 5.30 Emner: Nye funksjoner Endrede funksjoner Utgåtte funksjoner Utbedringer I versjon 5.30-utgaven av Visma Business, introduserer vi Visma Business Services. Denne tjenesten er et integrasjonsgrensesnitt for utveksling av opplysninger mellom ulike programmer og Visma Business, og bidrar til å forbedre og styrke forretningsverdikjeden. Versjon 5.30 er en teknisk utgivelse, hvor forretningslogikken er avdekket av en tjeneste. I tillegg til en rekke mindre forbedringer har man fokusert på: Sporbarhet mellom Logistikk og Regnskap Utskriftshåndtering Integrasjon med Visma User Directory Se vedlagt dokument for nærmere informasjon.

6 6 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Generelt GUI Vis slettede rader med en rød linje Slettede rader vises med en rød overstreking frem til dokumentet lagres. Disse radene har verdien 3 (slettet) i kontrollkolonnen Redigeringsstatus. Slettingen oppheves hvis bruker skriver inn en verdi i et felt. Bruke ESC for å rulle tilbake redigering Det er nå mulig å rulle tilbake en kolonneredigering ved å trykke på ESC mens det skrives inn en verdi på formellinjen. Hvis flere kolonner er fylt ut når oppslag benyttes, rulles samtlige verdier fra oppslaget tilbake hvis ett av dem mislykkes. Faste opplysninger Utskrift Validere IBAN-konto i bankkontofelt Det utføres kontroll av IBAN-konto i bankkontofeltene. Hvis du vil slå av kontrollen, velger du det nye alternativet Unntas IBAN-kontroll i kolonnen Landbehandl. i tabellen Land. Merk: Før du tar i bruk den nye kontrollen, må du oppgi riktig verdi i kolonnen IBAN-lengde i tabellen Land. Ny søkekolonne i bedriftstabell "Sortering 2" Sortering 2 kan brukes til å sortere bedriftene i bedriftstabellen eller gjøre et valg. Kolonnen har ingen andre funksjoner. Standardformular per dokument Det er nå mulig å markere et formular som standardformular for en dokumenttype, i dialogboksen Dokumenttype i tabellen Formularer. Snarvei til forhåndsvisning Du kan nå bruke Ctrl+F2 som snarvei til forhåndsvisning av rapporter og lister. Det er samme snarvei som ble brukt i Microsoft Office Ny behandling i formularer En ny behandling gjør det mulig å kopiere et formular til et nytt formularoppsett. Dette skal gjøre det tryggere å redigere formularer som allerede er brukt på dokumentkopier. Melding vises hvis påkrevd undertabell mangler Hvis du vil kjøre en rapport, er det ikke lenger nødvendig å vise undertabellen i vinduet så lenge den er i utskriftsoppsettet (referert til i tabellen Formularer). Ordredokumenter kan f.eks. kjøres fra sideelementene i ordretabellen uavhengig av om ordrelinjene er koblet eller ikke. Hvis er rapport anropes, vises en feilmelding hvis en nødvendig (inkludert eller koblet) undertabell mangler i enten vinduet og utskriftsoppsettet. Rapporter tilgjengelige som kommandoer Rapportene legges nå i en Rapporter-gruppe i ribbon'en på samme måte som behandlinger. Denne gruppen erstatter Skriv til-gruppen, og er bare synlig for tabellsideelementer. Det er mulig å skrive ut sideelementer selv om det ikke er definert noen rapporter for en tabell. Rapportene kan på samme måte som behandlinger, adgangsbegrenses. Integrasjon Kommandolinjebryter til å slå av Visma User Directory

7 Visma Software International AS Visma Business Det er lagt til en ny kommandolinjebryter for å fjerne VUD-integrasjon. Når VBus.EXE startes med bryteren /XNOVUD, oppdateres oppsettet i tabellen Systemopplysninger. Avkrysningen av VUD innlogging oppheves, og Visma Business brukerbehandling tas i bruk. Logistikk Ordre Nye preferanser i dialogboksen Generer innkjøps-/prod.ordre Ny preferanser er lagt til: Ett produkt pr produksjonsordre og Bruk normal leverandør fra lagersaldoer. Splitt omsetning mellom flere betalingsmåter ved kontantordrer Når du oppretter en ordre, har du nå anledning til å splitte omsetningen mellom flere betalingsmåter. Det gjør du i dialogboksen som åpnes når du lagrer ordren. Salgsordre Merverdiavgift på ordrelinjer Når du lagrer ordren, kan du nå se merverdisatsen på ordrelinjen. Kredittkontroll av forfallsdatoer og blokkering Du kan skrive inn ubehandlede ordrer (ordretype = 6) for alle kunder med forfalte fakturaer. Hvis en kunde blokkeres på grunn av forfalte fakturaer, endres ordren automatisk til ubehandlet ordre (ordretype = 6). Direkteordre med lagerprodukt Ny funksjonalitet ved registrering av ordrelinjer med lagerprodukter i ordrer med ordretype = 2 (direkteordre). Siden ordrebehandlingen av direkteordrer behandler både ferdigmelding og fakturering samtidig, kontrolleres ikke lagerbeholdningen i like stor grad (f.eks. produkter i forbindelse med lagertelling), advarselsmeldinger eller blokkering av ordren kan utløses av de nye preferansene i kolonnen Ordrebehandling i Bedriftsopplysninger-tabellen som heter Lager produkt og direkte ordre. Kontantordre Kreditnota tillates ikke på kontantordrer Kreditnota på kontantordre tillates hvis bruker har funksjonsadgang til Tillat kreditnota på kontantordre. Avstemning Valideringsdato i realisasjonsjournallinjer For å gjøre avstemning av endringer i lagerbeholdningen og hovedbok enklere har følgende kolonner blitt opprettet: Realisasjonsjournaler: Bilagsjour.nr. (oppdateres med samme verdi som Bilagsjour.nr. i Realisasjonsjournallinjer) Realisasjonsjournallinjer: Valideringsdato (fra bunt) År (fra bunt) Periode (fra bunt) Det har også blitt opprettet en rekke fremmede nøkler for realisasjonsjournaler og realisasjonsjournallinjer. Lagerhåndtering Plassering av lageroverføringsordrer i plukklister Ny kolonne Overf. til plassering i Ordrelinjer, Reservasjoner og Produkttransaksjoner med funksjonsanalogi med Lagernr / Overf. til lager og Varepartinr / Overf. partinr for ordrer med Trans.type = 8.

8 8 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Det nye feltet har samme oppslagsmuligheter og de samme fremmede nøklene som det gjeldende feltet Plassering. Fremmede nøkler mellom produkttransaksjoner og hovedboktransaksjoner Det er opprettet nye fremmede nøkler mellom Produkttransaksjoner, Hovedboktransaksjoner og Realisasjonsjournallinjer. Lagertelling på lokasjon Den nye behandlingen Overfør til lagertelling er implementert i tabellen Vareplassering. Merk: Denne behandlingen er ikke tilgjengelig før du velger Lagertelling basert på plasseringer i kolonnen Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Mulighet for å legge til kostnad og frakt ved flytting av lagerbeholdning Det er nå mulig å legge til ekstra kostnader for lageroverføringer. Du kan angi ekstrakostnader for hver rad, eller velge automatisk fordeling i ordrehodet. Parameteren Fraktbeh. i ordren brukes til å styre kostnadsfordelingen på ordrelinjene. Lagersaldo Regenerering av lagersaldo for lageroverføringsordrer Hvis du regenererer lagerbalansen og regenereringen også omfatter lageroverføringsordrer, regenereres også andre lagersaldoer som registreres via lageroverføringsordren, for å unngå uoverensstemmelser mellom lagerbeholdningene. Lagertelling Lagertelling produkter som normalt er unntatt fra lagerhåndtering Ved korrigering av lagersaldo for et produkt som det er valgt Unntas lagerhåndtering for, tømmes avkrysningsruten Unntas lagerhåndtering for den genererte produkttransaksjonen. Bokføring Bunter Ny eksportmulighet til Visma Global I dialogboksen Eksport i behandlingen Eksporter bunt til fil kan du velge eksport ved hjelp av IMP-filen. Velg filen Global.imp for å lage en eksportfil som kan importeres til Visma Global. Bokføringsbehandlinger til utleie/lån Nye kolonner i tabellen med avgifts og bokføringsopplysninger. Kredit utleie / lån Viser lagerkontoen for utleie/lån av beholdning internt Debet utleie / lån Utrangeringskost Viser lagerkontoen for utleie/lån av beholdning eksternt, dvs. beholdning tilhørende andre. Kostnadskonto som brukes hvis varer utrangeres. Bokføringen i Debet varek. og Kredit varek. fjernes ved realisering av ordren for utleie/lån. Debet-/kreditkontroll av beløp eksklusive mva Nytt alternativ i kolonnen Buntbehandl. i tabellen Bunter. Utelat MVA ved kontroll av beløpsdifferanse Nye kolonner i tabellen Bilag. Kontrollerer om Differanse eller Differanse eks. MVA brukes ved kontroll av buntdifferanser. Differanse eks. MVA Differansen mellom Total kredit eks. MVA og Total Debit eks. MVA.

9 Visma Software International AS Visma Business Total kredit eks. MVA Total debit eks. MVA Akkumulerer Beløp ekskl. MVA som Sum kredit akkumulerer Beløp. Akkumulerer Beløp ekskl. MVA som Sum debet akkumulerer Beløp. Valider bunt Det er nå mulig å validere bunter og bilag ved hjelp av behandlingen Valider bunt i tabellen Bunt, og Valider bilag i tabellen Bilag. Purrebrev Flagg kunder når status for purreforslag oppdateres Et nytt Purreforslag-flagg er lagt til i dialogboksen Kundepref.. Flagget velges eller velges bort med behandlingen Oppdater purreforslagsstatus i tabellen Aktører, og velges bort når purrebrev godkjennes. Ansvarsenheter Husk ansvarsenheter ved utskrift fra forhåndsvisning Ansvarsenhetene kan huskes ved utskrift fra forhåndsvisning. Driftsmidler EBF Kontrollering av kjøpsdato på første avskrivning fjernet Første avskrivningsdato hentes nå fra Driftsmiddelsaldoer for år/periode, og regnskapsperiode fra dato. Overføring av betaling til feil bedrift Mulighet for betalingsoverføring mellom bedrifter i tilfeller hvor betaling har skjedd til feil bedrift. Dette krever ConvertX for OCR-lesing. Nytt felt for gruppeløsningen KID Kolonnen KID Firmasifre er opprettet i tabellen Bedriftsopplysninger. Den angir hvor mange tegn i begynnelsen av KID-koden som vil bli brukt som bedriftsnummer. Brukes med ConvertX til betalingsoverføring mellom bedrifter i en gruppe. Betalingsavtaler Resultat Ny kolonne i tabellen Betalingsavtaler En ny kolonne, PrvPno er lagt til i tabellen Betalingsavtaler. Kolonnen kan brukes til å holde på det forrige betalingsnummeret når betalingsnummeret endres. I Sverige brukes denne kolonnen av Autogiro. Den har ingen funksjon i Visma Business, og må oppdateres manuelt. Innrykningsnivå i resultat/balanserapporter En Antall innrykk-kolonne er lagt til i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinjer, for å spesifisere hvor mange innrykk programmet skal sette inn i begynnelsen av kolonnen Tekst i de tilsvarende radene i rapporten (jf. tabellen Resultat/balansekolonner). Hvert innrykk er på tre mellomrom. Kolonnen kan også brukes i rapporter som er skrevet for Visma Reporting. Teknisk Database Support for 64 biters heltallsfelt Databasen har nå støtte for 64 biters heltallsfelt (både Microsoft SQL Server og Oracle).

10 10 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Installasjon Inkluder Platform Validator i Visma Business Platform Validator er et program med diverse tester, som kontrollerer og rapporterer problemer med miljøet som Visma Business kjører i. Det inkluderes nå som en del av server- og klientoppsettet. Konfigurasjon VBS Velge bruker som skal kjøre Visma.BusinessHost I forbindelse med konfigureringen av Visma Business Services er det nå mulig å velge en bruker som Visma.BusinessHost Windows-tjenesten skal kjøres under. Dette kan være enten en lokal bruker eller en domenebruker. Flere tjenesteinstanser og konfigurasjoner Det er nå mulig å kjøre flere instanser av Visma.BusinessHost på sammen maskin på samme måte som det er mulig å installere flere instanser av Visma Business ved hjelp av kommandolinjebryteren /N. Dokumentasjon og hjelp Det foreligger SDK-dokumentasjon for tredjepartsutviklere som bruker VBS. Visma.DebugHost Pause og Continue lagt til Pause logging og Continue logging er lagt til Visma.DebugHost for å redusere minnebelastningen ved testing av store mengder data. Dette kan føre til at programmet henger seg opp. Endrede funksjoner Funksjoner som er endret i denne versjonen. Generelt Installasjons-CD Slettede dokumenter Zdata-dokumenter ligger ikke lenger på CD-en (ble tidligere funnet i \Annet\Zdata). De ligger nå i hjelpedokumentene for Zdata. Lisensiering Nytt lisensskjema Det er tatt i bruk et nytt lisensskjema med online validering og oppdateringsmuligheter. Merk: Sørg for at du har en gyldig kunde-id og aktiveringsnøkkel før du installerer programmet. Du vil bli bedt om å oppgi disse når du starter programmet for første gang. GUI Utskrift Dialogbokser for enhetlig passordendring Flere ulike metoder for endring av diverse passord er slått sammen slik at de kan oppdateres i samme dialogboks. Utskriftsfunksjonaliteten er oppdatert Det er foretatt flere endringer til utskriftsfunksjonaliteten. De viktigste endringene er: Rapporttypen du vil skrive ut, vises nå som en separat, splittet knapp på ribbon'en.

11 Visma Software International AS Visma Business Utskriftsdestinasjonen ligger nå i Skriv ut-knappen. Det er ikke lenger nødvendig at rapportens undertabell vises i vinduet, for kunne å kjøre en rapport. Hvis du velger en utskriftsdestinasjon eller en bestemt rapport, husker Visma Business hvilket alternativ du valgte til neste gang du skriver ut. Dialogboksen Skriv ut er nå kontekstsensitiv og viser bare tilgjengelige rapporter. Visualisering av utskriftsoppsett I alle dialogboksene for utskrift vises formularer som har utskriftsoppsett, med en stjerne etter navnet. Datomakro i alle formulartyper er tilgjengelig i alle formulartyper slik at de skrives ut med dato. I purrebrev og rentenotaer erstatter denne makroen Manglende Microsoft Office Excelmal-sti i bedriftsparametere Hvis det ikke er definert noen Excelmal-sti i bedriftsparameterne, brukes standardverdien \Program Path\Business\Template. Eldre versjoner har brukt roten i den gjeldende harddisken, noe som har ført til problemer i Windows 7, siden brukeren ikke har skrivetilgang til roten. Adgangsregulering Lagringskolonner for adgangsregulering er endret Kolonnene til lagring av adgangsreguleringsopplysninger i tabellen Adgangsgruppe er endret. De nye kolonnene lagrer opplysningene i binære felt. Tabellen Kolonneadgang er nå foreldet, siden opplysninger fra denne tabellen nå lagres i nye felt i tabellen Adgangsgruppe. Tabellen brukes imidlertid til konvertering. Aktive prosesser Informasjonskolonne for låst tabell er endret Kolonnen for lagring av informasjon om låste tabeller i alle databaser er endret. Dataene lagres nå i binære kolonner. Integrasjon Visma User Directory og Visma Reporting VUD og Rapportering er integrert med Visma Business. Konfigurasjon av disse finnes nå som behandlinger i tabellen Systemopplysninger. Konfigurasjon og synkronisering VUD-konfigurasjon og -synkronisering er flyttet fra en del av installasjonen til to nye behandlinger. Konfigurasjonen skjer nå i behandlingen Angi VUD parametere i systemdatatabellen. Synkronisering skjer nå i behandlingen Synkroniser med VUD i brukertabellen. Logistikk Produkter Ordre Produktbehandling: alternativsbegrensninger Dialogboksen Behandlingsmåte er forbedret og eksisterende alternativer er lagt til i denne dialogboksen i stedet for egne dialogbokser og kolonner. For å forenkle behandlingen er det i tillegg lagt til enkelte begrensninger for Lager og Strukturer. Generer kopi av ordre til kreditnota Ikke alle relevante kolonner ble kopiert ved kjøring av behandlingen Generer kopi av ordre med Lag kreditnota krysset av. Dialogboksen har dessuten fått noen nye alternativer: Oppslag på alle verdier fra kunde

12 12 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Oppslag på alle verdier fra produkt Kopier alle dokumentlinker Kontantordre Begrensninger på fordeling mva-beløp på kundereskontrolinjer fra kontantordrer Hvis kontantordrene er delt inn i mer enn én betalingsmåte og hvis disse betalingsmåtene har parameteren Via reskontro kontantordren inneholder mer enn én mva-kode, vil ikke mva-beløpet bli fordelt på kundereskontrolinjene. Merk: Begrensningen har imidlertid ingen innvirkning på omsetningsoppgaven siden den opprettes fra hovedboktransaksjoner. Varepartier Flere kolonner kopieres for separate varepartier Det kopieres flere kolonner fra det opprinnelige varepartiet til de enkelte varepartiene hvis du kjører behandlingen Separat i tabellen Vareparti: Dato 1 2 Fri 1 4 Info 1 4 Gr. 1 2 Motta faktura Alternativ for Ingen "avbryt" knapp i mottaksdialog Avkrysningsruten Ingen "avbryt" knapp i mottaksdialog i kolonnen Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger er fjernet. Hvis du krysset av for denne ruten i versjon 5.21, vil den bli opphevet i databasen når du oppdaterer fra Håndtering av transaksjon Utskrift Oppstartsparameteren /XAPRT Oppstartsparameteren /XAPRT er fjernet. I stedet er det innført en ny transaksjonsbehandlingsmetode for fakturering, som sikrer datasamsvar i tilfelle systemet krasjer. Alle ordrer behandles nå fullstendig i én transaksjon, inkludert oppretting av bilagslinjen. Som et resultat av dette, vil Hovedbokstransaksjoner heretter bli produsert per faktura i stedet for samlet. Det er det samme som om du hadde valgt Hovedbokstransaksjoner pr. faktura for fakturabehandling. Bilagsserien holdes utenfor transaksjonen. Det vil si at fakturanumrene ikke rulles tilbake, og at du vil måtte gjøre et "hopp" i fakturanumrene. Du kan unngå dette ved å bruke Felles behandling i Bedriftsopplysninger (Ta vare på ubrukte nr og Gjenbruk ubrukte nr). Endring i Plukking ved forhåndsvisning-funksjonaliteten Plukking ved forhåndsvisning-funksjonaliteten er gjort brukeravhengig i stedet for oppsettavhengig ved å introdusere avkrysningsruten Tillat forhåndsvisning av plukklister i kolonnen Brukerpref. i tabellen Bruker i systemdatabasen. Ordredokument Kredit med fakturareferanse Håndteringen av fakturareferanser er endret for å sørge for at ordrelinjer hentes inn i omtrent samme rekkefølge som i de hadde i den originale ordren, uavhengig av når de ble fullført. Ordrerlinjenr og Strukturhode linjenr er lagt til i produkttransaksjoner for å gjenskape en rekkefølge som ligner den originale. Unntaket er innsatte linjer, som vil bli satt inn sist på hvert strukturnivå. Fakturaer sendt via e-post

13 Visma Software International AS Visma Business Du kan nå benytte Sendemåter for dokumenter for å sende dokumenter som e-postvedlegg direkte til en SMTP-server. Funksjonen aktiveres ved å oppgi oppkoblingsdetaljer for SMTP-serveren i tabellen SMTPkonfigurasjon. Hvis det ikke finnes noen konfigurasjon eller konfigurasjonen inneholder feil, brukes Microsoft Office Outlook som reserveløsning. Merk: Microsoft Office Outlook brukes fremdeles hvis Stopp e-post før sending er valgt i dialogboksen Sendemåter for dokumenter eller hvis dokumentet skrives ut via en felles utskriftsdialog og alternativet Send e-post er valgt. Integrasjon Bruk oppdatert EDI.dll-fil Den nyeste versjonen av EDI.dll-filen og en ny versjon av Visma XML-filene er implementert, og følgende nye tagg er tilgjengelig: DetailLinesTotalQuantity Summen av UnitQtyOrdered på alle linjer Bokføring Bokføringstilfeller Teknisk Utvidelse av dialogboksen Bokføringstilfeller Dialogboksen Bokføringstilfeller har blitt oppdatert, og flere avkrysningsruter er gjort passive. Automatisk bokføring av alle transaksjonstyper til regnskap Dialogboksen Bokføringstilfeller er utvidet med nye alternativer for automatisk bokføring i delen Regnskap. Database VBS BIG Oracle 11 Oracle Database 11g er nå testet og godkjent for bruk med Visma Business. Feilmelding når det oppstår feil med SQL-forbindelsen Feilmeldingen som vises hvis det ikke kan opprettes en forbindelse til databasen ved start av Visma Business er nå forbedret. Meldingen inneholder nå punkter over ting du selv kan sjekke for å prøve å løse problemet. Lisensiering av VBS Visma Business Services utgis offisielt med 5.30-versjonen av Visma Business. Du trenger en gyldig lisens for å bruke produktet. Oppdatert versjon av BIG BIG-bibliotekversjonen er oppdatert fra 5.0 til 5.3 fordi det er lagt til nye funksjoner i BIG. Det betyr at eksisterende løsninger må oppdatere Interop.dll-avhengigheten. Versjonen kan brukes side om side med 5.20 siden DLL-filen for 5.20 Interop starter VBus 5.20 og DLLfilen for 5.30 Interop starter VBus For nærmere informasjon, se release notes for Visma Business SDK. Importkommandoer Opprette bedrifter ved hjelp av importkommandoer

14 14 Visma Software International AS Visma Business 5.30 På grunn av den nye formen for lisensiering, er kontrollsifre ikke lenger påkrevd. Det betyr at kommandosyntaksen for å opprette en bedrift nå (bedriftsnr, Navn ). Utgåtte funksjoner Funksjoner som ikke er tatt med i denne versjonen. Generelt Faste opplysninger Fjernede behandlinger Behandlingen Vis SQL kommando i tabellene Systemdatafeil og Bedriftsdatafeil er fjernet. Crystal Reports Crystal Reports fjernet fra konfigurasjonen Det er ikke lenger støtte for Crystal Reports. Gamle rapporter i bedriftsparametere Det er ikke lenger støtte for Crystal Reports. Logistikk Innstillinger Parameteren Foreslå pris ved innliming av antall er fjernet Parameteren Foreslå pris ved innliming av antall er fjernet fra kolonnen Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er nå standardhandlingen. Bokføring EBF Teknisk Funksjonalitet rundt EBF-tabeller fjernet Foreldede EBF-systemtabeller og behandlinger er fjernet. Tabellene EBF system, EBF kjøring og EBF data er fjernet. Behandlingene Direkte debitering og Direkte remittering i tabellen Aktør er fjernet. Behandlingen Les OCR data i tabellen Bunt er fjernet. Kolonnene Direkte debit. system og Direkte remit. system i tabellen Bedriftsopplysninger er fjernet. Filen VBusBank.dll er fjernet fra konfigurasjonen. Merk: Hvis noen av disse tabellene har vært brukt til lagring av data som ikke gjelder EBF, til andre formål, må disse dataene lagres i en annen tabell før du oppgraderer til versjon Installasjon Oppgrader til 5.30 fra tidligere versjoner enn 3.40 Det er ikke mulig å oppgradere til fra tidligere versjoner enn 3.40, det anbefales at du oppgraderer fra Skulle du få problemer under oppgraderingen, må du gå via versjon Utbedringer Utbedringer som er gjort i denne versjonen.

15 Visma Software International AS Visma Business Generelt Faste opplysninger Aktører Valuta Produkt Lås i språktabell fra produktbeskrivelser Når det settes inn en rad i tabellen Produktbeskrivelse, aktiveres en lås i tabellen Språk. Denne låsen var ikke nødvendig, og har nå blitt fjernet. Krasj ved endring av kundenummer i Oracle Kjøring av behandlingen Bytt kunde-/leverandørnummer fører ikke lenger til krasj i Oracle-databaser. Krasj ved endring av standardvaluta i Oracle Endring av standardvalutaen fører ikke lenger til krasj i Oracle-databaser. Endre loggdefinisjoner for flere bedrifter Endring til samme loggdefinisjon for flere bedrifter fungerte bare for den første bedriften på listen. Dette er nå fikset. Hvis Org.nr står tom i definisjonsraden, er alle bedrifter loggført. Obligatoriske teksttyper påvirker feil teksttype Obligatoriske teksttyper som er oppgitt i Bedriftsopplysninger, vil påvirke den riktige teksttypen. Verdi blir ikke lagret Et problem med at verdier ikke blir lagret, er nå fikset. Generering av linjenummer i aktørkoblinger Et problem med at Linjenr. ikke ble automatisk generert når en ny linje ble lagt til i tabellen Aktørkoblinger, er fikset. Oppfrisket valuta Når du oppfrisker valutakurser, trenger du ikke lenger å starte programmet på nytt for at de skal tre i kraft. Krasj ved kopiering i produkttabellen Programmet krasjer ikke når du prøver å kopiere et eksisterende produktnummer til Produkter eller hvis et nytt produkt forekommer mer enn én gang på utklippstavlen. Endre produktnummer på mer enn 30 tegn Endring av et produktnummer som gjør det lenger enn 30 tegn, utløser ikke lenger en SQL-feil. Organisasjonsenheter +-tasten er nå deaktivert i R7-R12 I tabellene R7 R12 har funksjonaliteten for å foreslå den neste primærnøkkelen blitt deaktivert. Bruk av plusstasten i disse kolonnene førte tidligere til at SQL Server gikk i løkke, fordi disse kolonnene er alfanumeriske. Søkefunksjonalitet SQL-feil ved søk etter ordreuke Det oppstod en SQL-unntaksfeil for brukeren ved søk i kolonner som ikke er direkte representert i databasen. For eksempel er Ordreuke bare en visuell representasjon av databasefeltet Ordredato. Systemet vil fra nå av ignorere søk i slike kolonner, og tilbakestille verdien til gammel ordreukeverdi. Krasj ved søk i ønsket leveringsuke Et problem som førte til SQL-feil ved søk i kolonnen Ønsket lev.uke i tabellen Ordre.

16 16 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Utskrift Siden dette er en minnekolonne, foretas det faktiske søket i kolonnen Ønsket leveringsdato. Søkeverdien vises i denne kolonnen på søkeraden. Visma Business avsluttes etter utskrift Programmet krasjet ved utskrift av oppsett som var konfigurert til Vis bare bruddlinjer under kjøring av BIG. Dette er nå fikset. Kopivariant virker ikke En feil som førte til at valg av kopivariant ikke hadde noen effekt, er nå fikset. Du kan velge formularelementet du ønsker å utelate i utskriften, og velge antall sider som skal skrives ut, ved å klikke på utskriftsikonet og gå til utskriftsformat. Tabellutskrift til Microsoft Office Excel Forhindrer at utskrift til Microsoft Office Excel noen ganger eksporterer tomme linjer. Rapportering Feil bedrift brukes noen ganger ved lasting av Visma Reporting Client Problem med at Visma Reporting Client noen ganger åpnes med feil bedrift, når det åpnes fra Visma Business, er fikset. Aktiviteter Opprette aktiviteter fra Aktører Hvis du velger Følg opp i dialogboksen Opprett aktivitet, får du opp samme dialogboks på nytt slik at du kan gjøre endringer i oppfølgingsaktiviteten. Oppfølgingsdialogen har ny overskrift så du vet at det er raden til oppfølgingsaktiviteten du arbeider med. Integrasjon Microsoft Office 2010-versjonen ikke gjenkjent Microsoft Office 2010-versjonen ble ikke gjenkjent. Derfor fungerte ikke interaksjonen mellom Visma Business og Microsoft Office Dette er nå fikset. Dette påvirker utskriften til Microsoft Office Excel, design av Microsoft Office Excelmaler og bruk av Word- og Excelmaler i CRM-modulen. Brukerdefinerte kolonnenavn til Microsoft Office Excel Når du skriver ut til Microsoft Office Excel uten å bruke mal, overføres alle brukerdefinerte kolonnenavn til overskriftsraden i Microsoft Office Excel, men ikke det opprinnelige kolonnenavnet. Merk: Ved bruk av mal brukes det opprinnelige navnet for systemspråket, ikke det brukerdefinerte navnet. Justering av data ved utskrift til Microsoft Office Excel Ved utskrift til Microsoft Office Excel med kolonner som inneholder både numeriske og alfanumeriske data, ble bare numeriske data høyrejustert. Resten ble venstrejustert. Dette er fikset ved at Visma Businessmodellinformasjonen brukes til å avgjøre justeringen. Feil mal hvis tilkoblet tabell er tom Det er nå mulig å opprette en Microsoft Office Excelmal selv om den tilkoblede tabellen er tom. Du kan nå både se og velge kolonnenavnene fra begge tabeller. Beregnede kolonner Feil verdi returnert Hvis du brukte i en beregnet kolonnen, ble feil tid vist i tabellen. Dette er nå fikset, og riktig tid vises. Beregnede kolonner med desimaler

17 Visma Software International AS Visma Business Hvis du brukte punktum (.) som tusenskilletegn og komma som desimalskilletegn i regionale innstillinger, mislyktes visningen og det ble lagt til tre nuller i slutten av tallet. Detter fikset, og verdien vises nå riktig i forhold til de regionale innstillingene. Adgangsgrupper Kopiere kolonneadgang Problem hvor kopiering av kolonneadgangsinnstillinger mellom adgangsgrupper mislyktes hvis adgangen var fjernet i alle kolonnene i tabellen, er fikset. Felles tabeller Slette kunder/leverandører i felles aktørtabell Når det slettes et kundenummer fra en rad i tabellen Aktører, kjøres en test for å kontrollere om det finnes transaksjoner for den aktuelle kunden i både hoveddatabasen og den sekundære databasen. Logistikk Strukturer Fordel pris fra strukturhode til strukturlinjer Beløp på strukturlinjer omberegnes når prisen i strukturhodet endres, hvis Fordel beløp ned på strukturlinjene er valgt. Kredittsperre Ordre Kredittsperre i miljø med flere brukere Et problem hvor kredittsperreopplysninger om kunder ble endret på én arbeidsstasjon uten at endringene kunne ses fra andre arbeidsstasjoner umiddelbart etter lagring i forbindelse med ordretesting for kredittsperre, er fikset. Slette innkjøpsordrer med reservasjoner for salgsordrer I tidligere versjoner var det mulig å slette innkjøpsordrelinjer og fullføre innkjøpsordrer selv om ordrene hadde reservasjoner for salgsordrer. Dette er nå korrigert slik at reservasjonene kontrolleres på samme måte som når antallet på innkjøpsordrelinjer reduseres. Emnespråk ved sending av ordredokumenter via e-post I e-postmeldinger som er sendt, styres språket nå av språknummeret. Språknummeret velges i følgende prioriterte rekkefølge: Ordrer, Aktør, Bedriftsopplysninger. Feil sendemåte for dokumenter for ordredokumenter Du kan nå sende ordrene i tabellen Ordredokument på nytt. Hvis sending av f.eks. fakturaer som EDI eller e-post mislykkes, kan du nå skrive ut dokumentene på nytt fra tabellen Ordredokument. Opplysninger om sendemåte for dokumenter fra den opprinnelige ordren brukes som sendemåte for den nye utskriften. Feil produkttransaksjoner etter mislykket tilbaketrekning Det er ikke mulig å foreta tilbaketrekning av ferdigemeldte varer på en innkjøpsordre hvis varene er reservert i en lageroverføringsordre. Feilberegnet mva med negativ innkjøpsordrelinje Et problem hvor mva noen ganger ble feilberegnet på innkjøpsordrer som inneholdt produkter med negativt antall, er fikset. Snu fortegn i ordrebehandlingen Nullstill Behandlingen Nullstill snudde ikke fortegnene i kolonnen Påløpt når Snu fortegn var valgt. Dette er nå fikset. Oppfrisk feil i ordrestatus Kolonnen Ordrestatus i tabellen Ordre oppfriskes nå riktig når flere ordrer skrives inn uten at de å lagres fortløpende.

18 18 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Fjern Unntas lagerhåndtering etter ferdigmelding Det er nå mulig å tømme avkrysningsruten Unntas lagerhåndtering på en ordrelinje hvis noen eller alle mengdene er ferdigmeldt. Enheter ved generering av innkjøpsordrer fra salgsordrer Problemer med enheter ved generering av innkjøpsordrer, er fikset: Hvis du har en innkjøpsenhet i tabellen Leveringsalternativ, hentes opplysninger om vekt og mål fra tabellen Enhet. Verdien Antall pr. enhet hentes først fra tabellen Leveringsalternativer hvis tabellen Enhet er tom. Hvis det ikke er noen innkjøpsenhet i tabellen Leveringsalternativer, men du har Antall pr. enhet, hentes Antall pr. enhet fra tabellen Leveringsalternativ samtidig som vekt og mål står tomt. Ferdigmelde produksjonsordre Når du velger Sett totalt antall til ferdigmeldt antall, oppdateres kolonnen Påløpt med riktig antall. Dermed vil også kostnadsprisen i produksjonstransaksjoner være riktig ved realisering av ordren. Markøren henger seg opp Markøren henger seg ikke opp når en ordrerad som ikke er tillatt å slette, blir forsøkt slettet. Felt tømmes ved lagring av ordre Kolonnene Fri 1 4 tømmes ikke når brukeren lagrer ordren. Negativ beholdning i bunter Ved realisering av en del av en innkjøpsordre, som allerede er reservert av en salgsordre, vil verdiene i tabellen Varepartier som gjelder Reservert mot lager, Urealisert lagerøkn., Realisert beholdning og deriverte verdier i disse kolonnene, bli riktig beregnet. Salgsordre Lagernr endres til standard Når kunden endres eller skrives inn på nytt i salgsordren, beholdes lagernummeret i stedet for at det settes til standardlager. Kostnadspris på allokerte salgsordrelinjer Alternativet Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring i Ordrebehandling i Bedriftsopplysninger redupliseres uten å lagre ordren i følgende kolonner: Valutanr Valutakurs Kostvalutanr Kostvalutakurs Reservasjon ved lagring På ordrelinjer med behandlingsmetoden Reservasjon ved lagring og flere reservasjoner, redusertes tilbaketrekking av ferdigmeldt antall til den eldste reservasjonen, selv om den allerede er fakturert/realisert. Dette er nå fikset. Betalingsmetode overføres ikke til bilagslinje Betalingsmetoden som er valgt i dialogboksen Betaling eller i ordren, hvis det ikke brukes noen dialogboks, vil bli overført til bilagslinjene på hver betalingslinje. Innkjøpsordre Delvis ferdigmelding med samme partinummer Når behandlingen Tillat ikke-eksisterende partinr brukes på en ordrelinje, og varemottaket skjer med delvis ferdigmelding, vil ikke fakturamottak føre til splitting av varepartiet. Plukklister Plukkliste med negativt antall Når det er krysset av for Plukk bare reservert antall i dialogboksen Skriv ut, opprettes ingen plukklister med negative verdier med mindre det er gjort reservasjoner for ordren.

19 Visma Software International AS Visma Business Reservasjoner For mange reservasjoner mot innkjøpsordre fra salgsordre Et problem med reservasjoner mot innkjøpsordrer fra salgsordrer, hvor innkjøpsordrelinjene fører til oppdatering av feil salgsordrelinjer, er fikset. Ferdig NÅ fra Reservasjoner Ferdigmelding og tilbaketrekking av ferdigmelding, er fikset. Samme handling utføres som på ordrelinjen. Varepartier Tap av varepartistatus Ved bruk av Trans.type 8 i lageroverføring, gikk sort.sekv.nr tapt ved regenerering av beholdning. Dette førte til feil i FIFO-ordren. Dette er nå løst. Tapt-feltet i Varepartier Verdien Tapt i varepartitabellen ble i enkelte tilfeller ikke riktig oppdatert. Dette er nå løst. Skill ut tar hensyn til antall per enhet Ved skill ut antall fra varepartier angis riktige verdier i produkttransaksjoner iht. innstillingen for antall pr. enhet. Motta faktura Utskrift Datoer oppdateres ikke riktig Ved endring av datoer i dialogboksen Fakturamottak oppdateres den nye datoen nå så snart fokus flyttes fra datofeltet. Valuteringsdato fra fakturamottakdialogen ved flere datoer Ved fakturamottak for flere innkjøpsordre med ulike faktureringsdatoer / valuteringsdatoer / forfallsdatoer kan disse datoene nå settes separat etter faktura i dialogboksen Fakturamottak og overføres riktig til bilagslinjer. Forhåndsvis på ordredokument Når det skrives ut fra tabellen Ordredokument uten at noen rader er markert, og utskriftsformatparameteren Bare den aktive raden hvis ingen er markert, vil det ikke bli vist noen advarselmelding om utskriftsformat og oppsett. Kopi av dokument til TIF mislykkes ved utskrift til e-post Ved sending av ordredokumenter via e-post, ble ikke TIF-dokumentkopien skrevet til den spesifiserte mappen. Dette er nå fikset. E-postadresse i Send e-post Det gis nå forslag til e-postadresse og emne ved utskrift av ordredokumenter til e-post. Dette følger samme logikk som i Sendemåte for dokumenter. Ordredokumenter Akkumulerte rapporter Når flere ordredokumenter skrives ut akkumulert, skilles filene med prefikset "Accumulatednn" (akkumulert og nummer) etter filnavnet. Samlefakturering undertrykker antall/unntatt produkt Ved utskrift av samlefakturaer gruppert av ordrer, ble summen feil hvis antall eller produkt var unntatt fra utskrift. Ordredokumenter med e-post krever innstillinger i Faks og e-postbehandl. Det er ikke nødvendig å kontrollere Ordrebekreftelser og Tilbud i Faks og e-postbehandl. når du bruker Sendemåte for dokumenter med bare e-post for Ordrebekreftelse og Tilbud.

20 20 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Behandling av prisrefusjon Lagersaldo Prisrefusjon benytter totalt antall for alle varepartier Problem med feil varepartiantall ved kjøring av prisrefusjon på en ordre med mange varepartier, er fikset. Regenerering ved bruk av plukk etter fakturering Regenerering av lagersaldo fører til riktig behandling av ordrerader med Plukking etter fakturering. Leverandørnummer mangler for vareparti etter regenerering av lagersaldo Leverandørnummer fra det opprinnelige varepartiet kopieres nå til både "fra lager"- og "til lager"- produkttransaksjonene. Lagerhåndtering Sanere produkttransaksjoner Et problem med Sanering i tabellen Produkttransaksjon er fikset. Testen på den valgte datoen utvides til hele transaksjonskjeden. Hvis noen av transaksjonene i kjeden er nyere enn den valgte datoen, vil ikke noen av transaksjonene i kjeden bli flyttet til Produkttransaksjon 2. Utlånsordre Utlån ble ikke riktig oppgitt i tabellene Vareparti og Lagersaldo for utlånsordrer med ordretype = 3 så lenge produktet hadde behandlingsmåten Legg til varepartier med negativ disponibilitet. Produktet kunne heller ikke returneres riktig. Lageroverførsel Lageroverføringer som overskrider én enhet, når behandlingsmåten En reservasjonsrad pr. enhet ved lagerreduksjon er valgt, kan nå håndtere reservasjonslinjer og overføre alle enheter. Manglende konto angitt i produkttransaksjoner fra lageroverføringsordrer Kontosett er nå inkludert i Produkttransaksjoner fra ordrer med Trans.type 8 (lageroverførsel) Kostpriser oppdateres ikke riktig etter lageroverførsel Hvis det ble mottatt varer til ett lager, som senere ble overført til et annet lager etterfulgt av produksjonsordrer og ytterligere lageroverførsler, ble ikke endring av kostnadsprisen for det opprinnelige varemottaket reflektert i hele produksjonskjeden. Dette er nå løst. Ferdigmelde produkter Under lagertelling Produkttesten under lagertelling fungerte ikke hvis salgsordren hadde en reservasjon som var gjort før varepartiet eller lagersaldoen ble flagget med Under lagertelling. Dette er nå fikset. Ikke-eksisterende varepartier forlager produkttransaksjoner uten varepartinummer Et problem med ikke-eksisterende varepartinumre knyttet til lageroverføringsordrer, er fikset. Behandlingsmåten Tillat ikke-eksisterende partinr vil ikke lenger kunne brukes på lageroverføringsordrer. EU Intrastat XML Kolonner for EU varestatistikknr er utvidet Kolonnene for EU varestatistikknummer er utvidet slik at de kan håndtere 10 sifre uavhengig av verdien i den aktuelle tabellen. Merk: I teksttabellen kan bare EU varestatistikknummeret ha 10 sifre, de andre teksttypene kan ikke ha det. Velge Format ID via dialogboks Feltet Format ID i tabellen E-Dokument informasjon er nå utstyrt med en dialogboks hvor du kan velge gyldige formatverdier for Visma XML-dokumenter. Verdiene leses fra filen VismaXmlEdiConfig.xml file i mappen \Imp.

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

TrellisPOS. Butikkløsning 2009-2012. Brukerdokumentasjon

TrellisPOS. Butikkløsning 2009-2012. Brukerdokumentasjon TrellisPOS Butikkløsning 2009-2012 Brukerdokumentasjon P Teknisk dokumentasjon INNHOLD INNHOLD... 2 PROGRAMVINDUET... 7 SALGSPROSESSEN... 8 Registrere salg... 8 Uten scanner... 8 Med scanner... 8 Betaling...

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer