Nyheter og forbedringer 5.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer 5.30"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer 5.30

2 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8 Teknisk... 9 Endrede funksjoner...10 Generelt Logistikk...11 Bokføring...13 Teknisk Utgåtte funksjoner Generelt Logistikk...14 Bokføring...14 Teknisk Utbedringer...14 Generelt Logistikk...17 Bokføring...21 Teknisk Kapittel 2: Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner Vedlegg A: Utfyllende opplysninger om nye funksjoner...25 Utskrift...26 Skrive ut en rapport Platform Validator Funksjoner i Platform Validator...27 Kjøre Platform Validator Platform Validator-utvidelsesmuligheter Lisensiering Tekniske merknader om lisensiering...29 Altinn...29 Automatisk bokføring av alle transaksjonstyper til regnskap Konfigurere masseutsending av e-post...33 Konfigurere e-postmaler...33

3 Merknad Oslo, 31. mars 2011 Visma Business 5.30 Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra produsenten. Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold.alle rettigheter til materialet tilfaller Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken, herunder tekst, vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt. Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan komme til å Visma Software International AS endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet i den gjeldende avtalen om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn systemet er lisensiert for er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. De vil også bli stilt krav om erstatning.

4 4 Visma Software International AS Innledning Innledning Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business. Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne versjonen, før du tar den i bruk. Det er særlig viktig at du leser gjennom delen om Upgrade i Installation guide før du oppgraderer.

5 Kapittel 1 Visma Business 5.30 Emner: Nye funksjoner Endrede funksjoner Utgåtte funksjoner Utbedringer I versjon 5.30-utgaven av Visma Business, introduserer vi Visma Business Services. Denne tjenesten er et integrasjonsgrensesnitt for utveksling av opplysninger mellom ulike programmer og Visma Business, og bidrar til å forbedre og styrke forretningsverdikjeden. Versjon 5.30 er en teknisk utgivelse, hvor forretningslogikken er avdekket av en tjeneste. I tillegg til en rekke mindre forbedringer har man fokusert på: Sporbarhet mellom Logistikk og Regnskap Utskriftshåndtering Integrasjon med Visma User Directory Se vedlagt dokument for nærmere informasjon.

6 6 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Generelt GUI Vis slettede rader med en rød linje Slettede rader vises med en rød overstreking frem til dokumentet lagres. Disse radene har verdien 3 (slettet) i kontrollkolonnen Redigeringsstatus. Slettingen oppheves hvis bruker skriver inn en verdi i et felt. Bruke ESC for å rulle tilbake redigering Det er nå mulig å rulle tilbake en kolonneredigering ved å trykke på ESC mens det skrives inn en verdi på formellinjen. Hvis flere kolonner er fylt ut når oppslag benyttes, rulles samtlige verdier fra oppslaget tilbake hvis ett av dem mislykkes. Faste opplysninger Utskrift Validere IBAN-konto i bankkontofelt Det utføres kontroll av IBAN-konto i bankkontofeltene. Hvis du vil slå av kontrollen, velger du det nye alternativet Unntas IBAN-kontroll i kolonnen Landbehandl. i tabellen Land. Merk: Før du tar i bruk den nye kontrollen, må du oppgi riktig verdi i kolonnen IBAN-lengde i tabellen Land. Ny søkekolonne i bedriftstabell "Sortering 2" Sortering 2 kan brukes til å sortere bedriftene i bedriftstabellen eller gjøre et valg. Kolonnen har ingen andre funksjoner. Standardformular per dokument Det er nå mulig å markere et formular som standardformular for en dokumenttype, i dialogboksen Dokumenttype i tabellen Formularer. Snarvei til forhåndsvisning Du kan nå bruke Ctrl+F2 som snarvei til forhåndsvisning av rapporter og lister. Det er samme snarvei som ble brukt i Microsoft Office Ny behandling i formularer En ny behandling gjør det mulig å kopiere et formular til et nytt formularoppsett. Dette skal gjøre det tryggere å redigere formularer som allerede er brukt på dokumentkopier. Melding vises hvis påkrevd undertabell mangler Hvis du vil kjøre en rapport, er det ikke lenger nødvendig å vise undertabellen i vinduet så lenge den er i utskriftsoppsettet (referert til i tabellen Formularer). Ordredokumenter kan f.eks. kjøres fra sideelementene i ordretabellen uavhengig av om ordrelinjene er koblet eller ikke. Hvis er rapport anropes, vises en feilmelding hvis en nødvendig (inkludert eller koblet) undertabell mangler i enten vinduet og utskriftsoppsettet. Rapporter tilgjengelige som kommandoer Rapportene legges nå i en Rapporter-gruppe i ribbon'en på samme måte som behandlinger. Denne gruppen erstatter Skriv til-gruppen, og er bare synlig for tabellsideelementer. Det er mulig å skrive ut sideelementer selv om det ikke er definert noen rapporter for en tabell. Rapportene kan på samme måte som behandlinger, adgangsbegrenses. Integrasjon Kommandolinjebryter til å slå av Visma User Directory

7 Visma Software International AS Visma Business Det er lagt til en ny kommandolinjebryter for å fjerne VUD-integrasjon. Når VBus.EXE startes med bryteren /XNOVUD, oppdateres oppsettet i tabellen Systemopplysninger. Avkrysningen av VUD innlogging oppheves, og Visma Business brukerbehandling tas i bruk. Logistikk Ordre Nye preferanser i dialogboksen Generer innkjøps-/prod.ordre Ny preferanser er lagt til: Ett produkt pr produksjonsordre og Bruk normal leverandør fra lagersaldoer. Splitt omsetning mellom flere betalingsmåter ved kontantordrer Når du oppretter en ordre, har du nå anledning til å splitte omsetningen mellom flere betalingsmåter. Det gjør du i dialogboksen som åpnes når du lagrer ordren. Salgsordre Merverdiavgift på ordrelinjer Når du lagrer ordren, kan du nå se merverdisatsen på ordrelinjen. Kredittkontroll av forfallsdatoer og blokkering Du kan skrive inn ubehandlede ordrer (ordretype = 6) for alle kunder med forfalte fakturaer. Hvis en kunde blokkeres på grunn av forfalte fakturaer, endres ordren automatisk til ubehandlet ordre (ordretype = 6). Direkteordre med lagerprodukt Ny funksjonalitet ved registrering av ordrelinjer med lagerprodukter i ordrer med ordretype = 2 (direkteordre). Siden ordrebehandlingen av direkteordrer behandler både ferdigmelding og fakturering samtidig, kontrolleres ikke lagerbeholdningen i like stor grad (f.eks. produkter i forbindelse med lagertelling), advarselsmeldinger eller blokkering av ordren kan utløses av de nye preferansene i kolonnen Ordrebehandling i Bedriftsopplysninger-tabellen som heter Lager produkt og direkte ordre. Kontantordre Kreditnota tillates ikke på kontantordrer Kreditnota på kontantordre tillates hvis bruker har funksjonsadgang til Tillat kreditnota på kontantordre. Avstemning Valideringsdato i realisasjonsjournallinjer For å gjøre avstemning av endringer i lagerbeholdningen og hovedbok enklere har følgende kolonner blitt opprettet: Realisasjonsjournaler: Bilagsjour.nr. (oppdateres med samme verdi som Bilagsjour.nr. i Realisasjonsjournallinjer) Realisasjonsjournallinjer: Valideringsdato (fra bunt) År (fra bunt) Periode (fra bunt) Det har også blitt opprettet en rekke fremmede nøkler for realisasjonsjournaler og realisasjonsjournallinjer. Lagerhåndtering Plassering av lageroverføringsordrer i plukklister Ny kolonne Overf. til plassering i Ordrelinjer, Reservasjoner og Produkttransaksjoner med funksjonsanalogi med Lagernr / Overf. til lager og Varepartinr / Overf. partinr for ordrer med Trans.type = 8.

8 8 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Det nye feltet har samme oppslagsmuligheter og de samme fremmede nøklene som det gjeldende feltet Plassering. Fremmede nøkler mellom produkttransaksjoner og hovedboktransaksjoner Det er opprettet nye fremmede nøkler mellom Produkttransaksjoner, Hovedboktransaksjoner og Realisasjonsjournallinjer. Lagertelling på lokasjon Den nye behandlingen Overfør til lagertelling er implementert i tabellen Vareplassering. Merk: Denne behandlingen er ikke tilgjengelig før du velger Lagertelling basert på plasseringer i kolonnen Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Mulighet for å legge til kostnad og frakt ved flytting av lagerbeholdning Det er nå mulig å legge til ekstra kostnader for lageroverføringer. Du kan angi ekstrakostnader for hver rad, eller velge automatisk fordeling i ordrehodet. Parameteren Fraktbeh. i ordren brukes til å styre kostnadsfordelingen på ordrelinjene. Lagersaldo Regenerering av lagersaldo for lageroverføringsordrer Hvis du regenererer lagerbalansen og regenereringen også omfatter lageroverføringsordrer, regenereres også andre lagersaldoer som registreres via lageroverføringsordren, for å unngå uoverensstemmelser mellom lagerbeholdningene. Lagertelling Lagertelling produkter som normalt er unntatt fra lagerhåndtering Ved korrigering av lagersaldo for et produkt som det er valgt Unntas lagerhåndtering for, tømmes avkrysningsruten Unntas lagerhåndtering for den genererte produkttransaksjonen. Bokføring Bunter Ny eksportmulighet til Visma Global I dialogboksen Eksport i behandlingen Eksporter bunt til fil kan du velge eksport ved hjelp av IMP-filen. Velg filen Global.imp for å lage en eksportfil som kan importeres til Visma Global. Bokføringsbehandlinger til utleie/lån Nye kolonner i tabellen med avgifts og bokføringsopplysninger. Kredit utleie / lån Viser lagerkontoen for utleie/lån av beholdning internt Debet utleie / lån Utrangeringskost Viser lagerkontoen for utleie/lån av beholdning eksternt, dvs. beholdning tilhørende andre. Kostnadskonto som brukes hvis varer utrangeres. Bokføringen i Debet varek. og Kredit varek. fjernes ved realisering av ordren for utleie/lån. Debet-/kreditkontroll av beløp eksklusive mva Nytt alternativ i kolonnen Buntbehandl. i tabellen Bunter. Utelat MVA ved kontroll av beløpsdifferanse Nye kolonner i tabellen Bilag. Kontrollerer om Differanse eller Differanse eks. MVA brukes ved kontroll av buntdifferanser. Differanse eks. MVA Differansen mellom Total kredit eks. MVA og Total Debit eks. MVA.

9 Visma Software International AS Visma Business Total kredit eks. MVA Total debit eks. MVA Akkumulerer Beløp ekskl. MVA som Sum kredit akkumulerer Beløp. Akkumulerer Beløp ekskl. MVA som Sum debet akkumulerer Beløp. Valider bunt Det er nå mulig å validere bunter og bilag ved hjelp av behandlingen Valider bunt i tabellen Bunt, og Valider bilag i tabellen Bilag. Purrebrev Flagg kunder når status for purreforslag oppdateres Et nytt Purreforslag-flagg er lagt til i dialogboksen Kundepref.. Flagget velges eller velges bort med behandlingen Oppdater purreforslagsstatus i tabellen Aktører, og velges bort når purrebrev godkjennes. Ansvarsenheter Husk ansvarsenheter ved utskrift fra forhåndsvisning Ansvarsenhetene kan huskes ved utskrift fra forhåndsvisning. Driftsmidler EBF Kontrollering av kjøpsdato på første avskrivning fjernet Første avskrivningsdato hentes nå fra Driftsmiddelsaldoer for år/periode, og regnskapsperiode fra dato. Overføring av betaling til feil bedrift Mulighet for betalingsoverføring mellom bedrifter i tilfeller hvor betaling har skjedd til feil bedrift. Dette krever ConvertX for OCR-lesing. Nytt felt for gruppeløsningen KID Kolonnen KID Firmasifre er opprettet i tabellen Bedriftsopplysninger. Den angir hvor mange tegn i begynnelsen av KID-koden som vil bli brukt som bedriftsnummer. Brukes med ConvertX til betalingsoverføring mellom bedrifter i en gruppe. Betalingsavtaler Resultat Ny kolonne i tabellen Betalingsavtaler En ny kolonne, PrvPno er lagt til i tabellen Betalingsavtaler. Kolonnen kan brukes til å holde på det forrige betalingsnummeret når betalingsnummeret endres. I Sverige brukes denne kolonnen av Autogiro. Den har ingen funksjon i Visma Business, og må oppdateres manuelt. Innrykningsnivå i resultat/balanserapporter En Antall innrykk-kolonne er lagt til i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinjer, for å spesifisere hvor mange innrykk programmet skal sette inn i begynnelsen av kolonnen Tekst i de tilsvarende radene i rapporten (jf. tabellen Resultat/balansekolonner). Hvert innrykk er på tre mellomrom. Kolonnen kan også brukes i rapporter som er skrevet for Visma Reporting. Teknisk Database Support for 64 biters heltallsfelt Databasen har nå støtte for 64 biters heltallsfelt (både Microsoft SQL Server og Oracle).

10 10 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Installasjon Inkluder Platform Validator i Visma Business Platform Validator er et program med diverse tester, som kontrollerer og rapporterer problemer med miljøet som Visma Business kjører i. Det inkluderes nå som en del av server- og klientoppsettet. Konfigurasjon VBS Velge bruker som skal kjøre Visma.BusinessHost I forbindelse med konfigureringen av Visma Business Services er det nå mulig å velge en bruker som Visma.BusinessHost Windows-tjenesten skal kjøres under. Dette kan være enten en lokal bruker eller en domenebruker. Flere tjenesteinstanser og konfigurasjoner Det er nå mulig å kjøre flere instanser av Visma.BusinessHost på sammen maskin på samme måte som det er mulig å installere flere instanser av Visma Business ved hjelp av kommandolinjebryteren /N. Dokumentasjon og hjelp Det foreligger SDK-dokumentasjon for tredjepartsutviklere som bruker VBS. Visma.DebugHost Pause og Continue lagt til Pause logging og Continue logging er lagt til Visma.DebugHost for å redusere minnebelastningen ved testing av store mengder data. Dette kan føre til at programmet henger seg opp. Endrede funksjoner Funksjoner som er endret i denne versjonen. Generelt Installasjons-CD Slettede dokumenter Zdata-dokumenter ligger ikke lenger på CD-en (ble tidligere funnet i \Annet\Zdata). De ligger nå i hjelpedokumentene for Zdata. Lisensiering Nytt lisensskjema Det er tatt i bruk et nytt lisensskjema med online validering og oppdateringsmuligheter. Merk: Sørg for at du har en gyldig kunde-id og aktiveringsnøkkel før du installerer programmet. Du vil bli bedt om å oppgi disse når du starter programmet for første gang. GUI Utskrift Dialogbokser for enhetlig passordendring Flere ulike metoder for endring av diverse passord er slått sammen slik at de kan oppdateres i samme dialogboks. Utskriftsfunksjonaliteten er oppdatert Det er foretatt flere endringer til utskriftsfunksjonaliteten. De viktigste endringene er: Rapporttypen du vil skrive ut, vises nå som en separat, splittet knapp på ribbon'en.

11 Visma Software International AS Visma Business Utskriftsdestinasjonen ligger nå i Skriv ut-knappen. Det er ikke lenger nødvendig at rapportens undertabell vises i vinduet, for kunne å kjøre en rapport. Hvis du velger en utskriftsdestinasjon eller en bestemt rapport, husker Visma Business hvilket alternativ du valgte til neste gang du skriver ut. Dialogboksen Skriv ut er nå kontekstsensitiv og viser bare tilgjengelige rapporter. Visualisering av utskriftsoppsett I alle dialogboksene for utskrift vises formularer som har utskriftsoppsett, med en stjerne etter navnet. Datomakro i alle formulartyper er tilgjengelig i alle formulartyper slik at de skrives ut med dato. I purrebrev og rentenotaer erstatter denne makroen Manglende Microsoft Office Excelmal-sti i bedriftsparametere Hvis det ikke er definert noen Excelmal-sti i bedriftsparameterne, brukes standardverdien \Program Path\Business\Template. Eldre versjoner har brukt roten i den gjeldende harddisken, noe som har ført til problemer i Windows 7, siden brukeren ikke har skrivetilgang til roten. Adgangsregulering Lagringskolonner for adgangsregulering er endret Kolonnene til lagring av adgangsreguleringsopplysninger i tabellen Adgangsgruppe er endret. De nye kolonnene lagrer opplysningene i binære felt. Tabellen Kolonneadgang er nå foreldet, siden opplysninger fra denne tabellen nå lagres i nye felt i tabellen Adgangsgruppe. Tabellen brukes imidlertid til konvertering. Aktive prosesser Informasjonskolonne for låst tabell er endret Kolonnen for lagring av informasjon om låste tabeller i alle databaser er endret. Dataene lagres nå i binære kolonner. Integrasjon Visma User Directory og Visma Reporting VUD og Rapportering er integrert med Visma Business. Konfigurasjon av disse finnes nå som behandlinger i tabellen Systemopplysninger. Konfigurasjon og synkronisering VUD-konfigurasjon og -synkronisering er flyttet fra en del av installasjonen til to nye behandlinger. Konfigurasjonen skjer nå i behandlingen Angi VUD parametere i systemdatatabellen. Synkronisering skjer nå i behandlingen Synkroniser med VUD i brukertabellen. Logistikk Produkter Ordre Produktbehandling: alternativsbegrensninger Dialogboksen Behandlingsmåte er forbedret og eksisterende alternativer er lagt til i denne dialogboksen i stedet for egne dialogbokser og kolonner. For å forenkle behandlingen er det i tillegg lagt til enkelte begrensninger for Lager og Strukturer. Generer kopi av ordre til kreditnota Ikke alle relevante kolonner ble kopiert ved kjøring av behandlingen Generer kopi av ordre med Lag kreditnota krysset av. Dialogboksen har dessuten fått noen nye alternativer: Oppslag på alle verdier fra kunde

12 12 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Oppslag på alle verdier fra produkt Kopier alle dokumentlinker Kontantordre Begrensninger på fordeling mva-beløp på kundereskontrolinjer fra kontantordrer Hvis kontantordrene er delt inn i mer enn én betalingsmåte og hvis disse betalingsmåtene har parameteren Via reskontro kontantordren inneholder mer enn én mva-kode, vil ikke mva-beløpet bli fordelt på kundereskontrolinjene. Merk: Begrensningen har imidlertid ingen innvirkning på omsetningsoppgaven siden den opprettes fra hovedboktransaksjoner. Varepartier Flere kolonner kopieres for separate varepartier Det kopieres flere kolonner fra det opprinnelige varepartiet til de enkelte varepartiene hvis du kjører behandlingen Separat i tabellen Vareparti: Dato 1 2 Fri 1 4 Info 1 4 Gr. 1 2 Motta faktura Alternativ for Ingen "avbryt" knapp i mottaksdialog Avkrysningsruten Ingen "avbryt" knapp i mottaksdialog i kolonnen Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger er fjernet. Hvis du krysset av for denne ruten i versjon 5.21, vil den bli opphevet i databasen når du oppdaterer fra Håndtering av transaksjon Utskrift Oppstartsparameteren /XAPRT Oppstartsparameteren /XAPRT er fjernet. I stedet er det innført en ny transaksjonsbehandlingsmetode for fakturering, som sikrer datasamsvar i tilfelle systemet krasjer. Alle ordrer behandles nå fullstendig i én transaksjon, inkludert oppretting av bilagslinjen. Som et resultat av dette, vil Hovedbokstransaksjoner heretter bli produsert per faktura i stedet for samlet. Det er det samme som om du hadde valgt Hovedbokstransaksjoner pr. faktura for fakturabehandling. Bilagsserien holdes utenfor transaksjonen. Det vil si at fakturanumrene ikke rulles tilbake, og at du vil måtte gjøre et "hopp" i fakturanumrene. Du kan unngå dette ved å bruke Felles behandling i Bedriftsopplysninger (Ta vare på ubrukte nr og Gjenbruk ubrukte nr). Endring i Plukking ved forhåndsvisning-funksjonaliteten Plukking ved forhåndsvisning-funksjonaliteten er gjort brukeravhengig i stedet for oppsettavhengig ved å introdusere avkrysningsruten Tillat forhåndsvisning av plukklister i kolonnen Brukerpref. i tabellen Bruker i systemdatabasen. Ordredokument Kredit med fakturareferanse Håndteringen av fakturareferanser er endret for å sørge for at ordrelinjer hentes inn i omtrent samme rekkefølge som i de hadde i den originale ordren, uavhengig av når de ble fullført. Ordrerlinjenr og Strukturhode linjenr er lagt til i produkttransaksjoner for å gjenskape en rekkefølge som ligner den originale. Unntaket er innsatte linjer, som vil bli satt inn sist på hvert strukturnivå. Fakturaer sendt via e-post

13 Visma Software International AS Visma Business Du kan nå benytte Sendemåter for dokumenter for å sende dokumenter som e-postvedlegg direkte til en SMTP-server. Funksjonen aktiveres ved å oppgi oppkoblingsdetaljer for SMTP-serveren i tabellen SMTPkonfigurasjon. Hvis det ikke finnes noen konfigurasjon eller konfigurasjonen inneholder feil, brukes Microsoft Office Outlook som reserveløsning. Merk: Microsoft Office Outlook brukes fremdeles hvis Stopp e-post før sending er valgt i dialogboksen Sendemåter for dokumenter eller hvis dokumentet skrives ut via en felles utskriftsdialog og alternativet Send e-post er valgt. Integrasjon Bruk oppdatert EDI.dll-fil Den nyeste versjonen av EDI.dll-filen og en ny versjon av Visma XML-filene er implementert, og følgende nye tagg er tilgjengelig: DetailLinesTotalQuantity Summen av UnitQtyOrdered på alle linjer Bokføring Bokføringstilfeller Teknisk Utvidelse av dialogboksen Bokføringstilfeller Dialogboksen Bokføringstilfeller har blitt oppdatert, og flere avkrysningsruter er gjort passive. Automatisk bokføring av alle transaksjonstyper til regnskap Dialogboksen Bokføringstilfeller er utvidet med nye alternativer for automatisk bokføring i delen Regnskap. Database VBS BIG Oracle 11 Oracle Database 11g er nå testet og godkjent for bruk med Visma Business. Feilmelding når det oppstår feil med SQL-forbindelsen Feilmeldingen som vises hvis det ikke kan opprettes en forbindelse til databasen ved start av Visma Business er nå forbedret. Meldingen inneholder nå punkter over ting du selv kan sjekke for å prøve å løse problemet. Lisensiering av VBS Visma Business Services utgis offisielt med 5.30-versjonen av Visma Business. Du trenger en gyldig lisens for å bruke produktet. Oppdatert versjon av BIG BIG-bibliotekversjonen er oppdatert fra 5.0 til 5.3 fordi det er lagt til nye funksjoner i BIG. Det betyr at eksisterende løsninger må oppdatere Interop.dll-avhengigheten. Versjonen kan brukes side om side med 5.20 siden DLL-filen for 5.20 Interop starter VBus 5.20 og DLLfilen for 5.30 Interop starter VBus For nærmere informasjon, se release notes for Visma Business SDK. Importkommandoer Opprette bedrifter ved hjelp av importkommandoer

14 14 Visma Software International AS Visma Business 5.30 På grunn av den nye formen for lisensiering, er kontrollsifre ikke lenger påkrevd. Det betyr at kommandosyntaksen for å opprette en bedrift nå (bedriftsnr, Navn ). Utgåtte funksjoner Funksjoner som ikke er tatt med i denne versjonen. Generelt Faste opplysninger Fjernede behandlinger Behandlingen Vis SQL kommando i tabellene Systemdatafeil og Bedriftsdatafeil er fjernet. Crystal Reports Crystal Reports fjernet fra konfigurasjonen Det er ikke lenger støtte for Crystal Reports. Gamle rapporter i bedriftsparametere Det er ikke lenger støtte for Crystal Reports. Logistikk Innstillinger Parameteren Foreslå pris ved innliming av antall er fjernet Parameteren Foreslå pris ved innliming av antall er fjernet fra kolonnen Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er nå standardhandlingen. Bokføring EBF Teknisk Funksjonalitet rundt EBF-tabeller fjernet Foreldede EBF-systemtabeller og behandlinger er fjernet. Tabellene EBF system, EBF kjøring og EBF data er fjernet. Behandlingene Direkte debitering og Direkte remittering i tabellen Aktør er fjernet. Behandlingen Les OCR data i tabellen Bunt er fjernet. Kolonnene Direkte debit. system og Direkte remit. system i tabellen Bedriftsopplysninger er fjernet. Filen VBusBank.dll er fjernet fra konfigurasjonen. Merk: Hvis noen av disse tabellene har vært brukt til lagring av data som ikke gjelder EBF, til andre formål, må disse dataene lagres i en annen tabell før du oppgraderer til versjon Installasjon Oppgrader til 5.30 fra tidligere versjoner enn 3.40 Det er ikke mulig å oppgradere til fra tidligere versjoner enn 3.40, det anbefales at du oppgraderer fra Skulle du få problemer under oppgraderingen, må du gå via versjon Utbedringer Utbedringer som er gjort i denne versjonen.

15 Visma Software International AS Visma Business Generelt Faste opplysninger Aktører Valuta Produkt Lås i språktabell fra produktbeskrivelser Når det settes inn en rad i tabellen Produktbeskrivelse, aktiveres en lås i tabellen Språk. Denne låsen var ikke nødvendig, og har nå blitt fjernet. Krasj ved endring av kundenummer i Oracle Kjøring av behandlingen Bytt kunde-/leverandørnummer fører ikke lenger til krasj i Oracle-databaser. Krasj ved endring av standardvaluta i Oracle Endring av standardvalutaen fører ikke lenger til krasj i Oracle-databaser. Endre loggdefinisjoner for flere bedrifter Endring til samme loggdefinisjon for flere bedrifter fungerte bare for den første bedriften på listen. Dette er nå fikset. Hvis Org.nr står tom i definisjonsraden, er alle bedrifter loggført. Obligatoriske teksttyper påvirker feil teksttype Obligatoriske teksttyper som er oppgitt i Bedriftsopplysninger, vil påvirke den riktige teksttypen. Verdi blir ikke lagret Et problem med at verdier ikke blir lagret, er nå fikset. Generering av linjenummer i aktørkoblinger Et problem med at Linjenr. ikke ble automatisk generert når en ny linje ble lagt til i tabellen Aktørkoblinger, er fikset. Oppfrisket valuta Når du oppfrisker valutakurser, trenger du ikke lenger å starte programmet på nytt for at de skal tre i kraft. Krasj ved kopiering i produkttabellen Programmet krasjer ikke når du prøver å kopiere et eksisterende produktnummer til Produkter eller hvis et nytt produkt forekommer mer enn én gang på utklippstavlen. Endre produktnummer på mer enn 30 tegn Endring av et produktnummer som gjør det lenger enn 30 tegn, utløser ikke lenger en SQL-feil. Organisasjonsenheter +-tasten er nå deaktivert i R7-R12 I tabellene R7 R12 har funksjonaliteten for å foreslå den neste primærnøkkelen blitt deaktivert. Bruk av plusstasten i disse kolonnene førte tidligere til at SQL Server gikk i løkke, fordi disse kolonnene er alfanumeriske. Søkefunksjonalitet SQL-feil ved søk etter ordreuke Det oppstod en SQL-unntaksfeil for brukeren ved søk i kolonner som ikke er direkte representert i databasen. For eksempel er Ordreuke bare en visuell representasjon av databasefeltet Ordredato. Systemet vil fra nå av ignorere søk i slike kolonner, og tilbakestille verdien til gammel ordreukeverdi. Krasj ved søk i ønsket leveringsuke Et problem som førte til SQL-feil ved søk i kolonnen Ønsket lev.uke i tabellen Ordre.

16 16 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Utskrift Siden dette er en minnekolonne, foretas det faktiske søket i kolonnen Ønsket leveringsdato. Søkeverdien vises i denne kolonnen på søkeraden. Visma Business avsluttes etter utskrift Programmet krasjet ved utskrift av oppsett som var konfigurert til Vis bare bruddlinjer under kjøring av BIG. Dette er nå fikset. Kopivariant virker ikke En feil som førte til at valg av kopivariant ikke hadde noen effekt, er nå fikset. Du kan velge formularelementet du ønsker å utelate i utskriften, og velge antall sider som skal skrives ut, ved å klikke på utskriftsikonet og gå til utskriftsformat. Tabellutskrift til Microsoft Office Excel Forhindrer at utskrift til Microsoft Office Excel noen ganger eksporterer tomme linjer. Rapportering Feil bedrift brukes noen ganger ved lasting av Visma Reporting Client Problem med at Visma Reporting Client noen ganger åpnes med feil bedrift, når det åpnes fra Visma Business, er fikset. Aktiviteter Opprette aktiviteter fra Aktører Hvis du velger Følg opp i dialogboksen Opprett aktivitet, får du opp samme dialogboks på nytt slik at du kan gjøre endringer i oppfølgingsaktiviteten. Oppfølgingsdialogen har ny overskrift så du vet at det er raden til oppfølgingsaktiviteten du arbeider med. Integrasjon Microsoft Office 2010-versjonen ikke gjenkjent Microsoft Office 2010-versjonen ble ikke gjenkjent. Derfor fungerte ikke interaksjonen mellom Visma Business og Microsoft Office Dette er nå fikset. Dette påvirker utskriften til Microsoft Office Excel, design av Microsoft Office Excelmaler og bruk av Word- og Excelmaler i CRM-modulen. Brukerdefinerte kolonnenavn til Microsoft Office Excel Når du skriver ut til Microsoft Office Excel uten å bruke mal, overføres alle brukerdefinerte kolonnenavn til overskriftsraden i Microsoft Office Excel, men ikke det opprinnelige kolonnenavnet. Merk: Ved bruk av mal brukes det opprinnelige navnet for systemspråket, ikke det brukerdefinerte navnet. Justering av data ved utskrift til Microsoft Office Excel Ved utskrift til Microsoft Office Excel med kolonner som inneholder både numeriske og alfanumeriske data, ble bare numeriske data høyrejustert. Resten ble venstrejustert. Dette er fikset ved at Visma Businessmodellinformasjonen brukes til å avgjøre justeringen. Feil mal hvis tilkoblet tabell er tom Det er nå mulig å opprette en Microsoft Office Excelmal selv om den tilkoblede tabellen er tom. Du kan nå både se og velge kolonnenavnene fra begge tabeller. Beregnede kolonner Feil verdi returnert Hvis du brukte i en beregnet kolonnen, ble feil tid vist i tabellen. Dette er nå fikset, og riktig tid vises. Beregnede kolonner med desimaler

17 Visma Software International AS Visma Business Hvis du brukte punktum (.) som tusenskilletegn og komma som desimalskilletegn i regionale innstillinger, mislyktes visningen og det ble lagt til tre nuller i slutten av tallet. Detter fikset, og verdien vises nå riktig i forhold til de regionale innstillingene. Adgangsgrupper Kopiere kolonneadgang Problem hvor kopiering av kolonneadgangsinnstillinger mellom adgangsgrupper mislyktes hvis adgangen var fjernet i alle kolonnene i tabellen, er fikset. Felles tabeller Slette kunder/leverandører i felles aktørtabell Når det slettes et kundenummer fra en rad i tabellen Aktører, kjøres en test for å kontrollere om det finnes transaksjoner for den aktuelle kunden i både hoveddatabasen og den sekundære databasen. Logistikk Strukturer Fordel pris fra strukturhode til strukturlinjer Beløp på strukturlinjer omberegnes når prisen i strukturhodet endres, hvis Fordel beløp ned på strukturlinjene er valgt. Kredittsperre Ordre Kredittsperre i miljø med flere brukere Et problem hvor kredittsperreopplysninger om kunder ble endret på én arbeidsstasjon uten at endringene kunne ses fra andre arbeidsstasjoner umiddelbart etter lagring i forbindelse med ordretesting for kredittsperre, er fikset. Slette innkjøpsordrer med reservasjoner for salgsordrer I tidligere versjoner var det mulig å slette innkjøpsordrelinjer og fullføre innkjøpsordrer selv om ordrene hadde reservasjoner for salgsordrer. Dette er nå korrigert slik at reservasjonene kontrolleres på samme måte som når antallet på innkjøpsordrelinjer reduseres. Emnespråk ved sending av ordredokumenter via e-post I e-postmeldinger som er sendt, styres språket nå av språknummeret. Språknummeret velges i følgende prioriterte rekkefølge: Ordrer, Aktør, Bedriftsopplysninger. Feil sendemåte for dokumenter for ordredokumenter Du kan nå sende ordrene i tabellen Ordredokument på nytt. Hvis sending av f.eks. fakturaer som EDI eller e-post mislykkes, kan du nå skrive ut dokumentene på nytt fra tabellen Ordredokument. Opplysninger om sendemåte for dokumenter fra den opprinnelige ordren brukes som sendemåte for den nye utskriften. Feil produkttransaksjoner etter mislykket tilbaketrekning Det er ikke mulig å foreta tilbaketrekning av ferdigemeldte varer på en innkjøpsordre hvis varene er reservert i en lageroverføringsordre. Feilberegnet mva med negativ innkjøpsordrelinje Et problem hvor mva noen ganger ble feilberegnet på innkjøpsordrer som inneholdt produkter med negativt antall, er fikset. Snu fortegn i ordrebehandlingen Nullstill Behandlingen Nullstill snudde ikke fortegnene i kolonnen Påløpt når Snu fortegn var valgt. Dette er nå fikset. Oppfrisk feil i ordrestatus Kolonnen Ordrestatus i tabellen Ordre oppfriskes nå riktig når flere ordrer skrives inn uten at de å lagres fortløpende.

18 18 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Fjern Unntas lagerhåndtering etter ferdigmelding Det er nå mulig å tømme avkrysningsruten Unntas lagerhåndtering på en ordrelinje hvis noen eller alle mengdene er ferdigmeldt. Enheter ved generering av innkjøpsordrer fra salgsordrer Problemer med enheter ved generering av innkjøpsordrer, er fikset: Hvis du har en innkjøpsenhet i tabellen Leveringsalternativ, hentes opplysninger om vekt og mål fra tabellen Enhet. Verdien Antall pr. enhet hentes først fra tabellen Leveringsalternativer hvis tabellen Enhet er tom. Hvis det ikke er noen innkjøpsenhet i tabellen Leveringsalternativer, men du har Antall pr. enhet, hentes Antall pr. enhet fra tabellen Leveringsalternativ samtidig som vekt og mål står tomt. Ferdigmelde produksjonsordre Når du velger Sett totalt antall til ferdigmeldt antall, oppdateres kolonnen Påløpt med riktig antall. Dermed vil også kostnadsprisen i produksjonstransaksjoner være riktig ved realisering av ordren. Markøren henger seg opp Markøren henger seg ikke opp når en ordrerad som ikke er tillatt å slette, blir forsøkt slettet. Felt tømmes ved lagring av ordre Kolonnene Fri 1 4 tømmes ikke når brukeren lagrer ordren. Negativ beholdning i bunter Ved realisering av en del av en innkjøpsordre, som allerede er reservert av en salgsordre, vil verdiene i tabellen Varepartier som gjelder Reservert mot lager, Urealisert lagerøkn., Realisert beholdning og deriverte verdier i disse kolonnene, bli riktig beregnet. Salgsordre Lagernr endres til standard Når kunden endres eller skrives inn på nytt i salgsordren, beholdes lagernummeret i stedet for at det settes til standardlager. Kostnadspris på allokerte salgsordrelinjer Alternativet Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring i Ordrebehandling i Bedriftsopplysninger redupliseres uten å lagre ordren i følgende kolonner: Valutanr Valutakurs Kostvalutanr Kostvalutakurs Reservasjon ved lagring På ordrelinjer med behandlingsmetoden Reservasjon ved lagring og flere reservasjoner, redusertes tilbaketrekking av ferdigmeldt antall til den eldste reservasjonen, selv om den allerede er fakturert/realisert. Dette er nå fikset. Betalingsmetode overføres ikke til bilagslinje Betalingsmetoden som er valgt i dialogboksen Betaling eller i ordren, hvis det ikke brukes noen dialogboks, vil bli overført til bilagslinjene på hver betalingslinje. Innkjøpsordre Delvis ferdigmelding med samme partinummer Når behandlingen Tillat ikke-eksisterende partinr brukes på en ordrelinje, og varemottaket skjer med delvis ferdigmelding, vil ikke fakturamottak føre til splitting av varepartiet. Plukklister Plukkliste med negativt antall Når det er krysset av for Plukk bare reservert antall i dialogboksen Skriv ut, opprettes ingen plukklister med negative verdier med mindre det er gjort reservasjoner for ordren.

19 Visma Software International AS Visma Business Reservasjoner For mange reservasjoner mot innkjøpsordre fra salgsordre Et problem med reservasjoner mot innkjøpsordrer fra salgsordrer, hvor innkjøpsordrelinjene fører til oppdatering av feil salgsordrelinjer, er fikset. Ferdig NÅ fra Reservasjoner Ferdigmelding og tilbaketrekking av ferdigmelding, er fikset. Samme handling utføres som på ordrelinjen. Varepartier Tap av varepartistatus Ved bruk av Trans.type 8 i lageroverføring, gikk sort.sekv.nr tapt ved regenerering av beholdning. Dette førte til feil i FIFO-ordren. Dette er nå løst. Tapt-feltet i Varepartier Verdien Tapt i varepartitabellen ble i enkelte tilfeller ikke riktig oppdatert. Dette er nå løst. Skill ut tar hensyn til antall per enhet Ved skill ut antall fra varepartier angis riktige verdier i produkttransaksjoner iht. innstillingen for antall pr. enhet. Motta faktura Utskrift Datoer oppdateres ikke riktig Ved endring av datoer i dialogboksen Fakturamottak oppdateres den nye datoen nå så snart fokus flyttes fra datofeltet. Valuteringsdato fra fakturamottakdialogen ved flere datoer Ved fakturamottak for flere innkjøpsordre med ulike faktureringsdatoer / valuteringsdatoer / forfallsdatoer kan disse datoene nå settes separat etter faktura i dialogboksen Fakturamottak og overføres riktig til bilagslinjer. Forhåndsvis på ordredokument Når det skrives ut fra tabellen Ordredokument uten at noen rader er markert, og utskriftsformatparameteren Bare den aktive raden hvis ingen er markert, vil det ikke bli vist noen advarselmelding om utskriftsformat og oppsett. Kopi av dokument til TIF mislykkes ved utskrift til e-post Ved sending av ordredokumenter via e-post, ble ikke TIF-dokumentkopien skrevet til den spesifiserte mappen. Dette er nå fikset. E-postadresse i Send e-post Det gis nå forslag til e-postadresse og emne ved utskrift av ordredokumenter til e-post. Dette følger samme logikk som i Sendemåte for dokumenter. Ordredokumenter Akkumulerte rapporter Når flere ordredokumenter skrives ut akkumulert, skilles filene med prefikset "Accumulatednn" (akkumulert og nummer) etter filnavnet. Samlefakturering undertrykker antall/unntatt produkt Ved utskrift av samlefakturaer gruppert av ordrer, ble summen feil hvis antall eller produkt var unntatt fra utskrift. Ordredokumenter med e-post krever innstillinger i Faks og e-postbehandl. Det er ikke nødvendig å kontrollere Ordrebekreftelser og Tilbud i Faks og e-postbehandl. når du bruker Sendemåte for dokumenter med bare e-post for Ordrebekreftelse og Tilbud.

20 20 Visma Software International AS Visma Business 5.30 Behandling av prisrefusjon Lagersaldo Prisrefusjon benytter totalt antall for alle varepartier Problem med feil varepartiantall ved kjøring av prisrefusjon på en ordre med mange varepartier, er fikset. Regenerering ved bruk av plukk etter fakturering Regenerering av lagersaldo fører til riktig behandling av ordrerader med Plukking etter fakturering. Leverandørnummer mangler for vareparti etter regenerering av lagersaldo Leverandørnummer fra det opprinnelige varepartiet kopieres nå til både "fra lager"- og "til lager"- produkttransaksjonene. Lagerhåndtering Sanere produkttransaksjoner Et problem med Sanering i tabellen Produkttransaksjon er fikset. Testen på den valgte datoen utvides til hele transaksjonskjeden. Hvis noen av transaksjonene i kjeden er nyere enn den valgte datoen, vil ikke noen av transaksjonene i kjeden bli flyttet til Produkttransaksjon 2. Utlånsordre Utlån ble ikke riktig oppgitt i tabellene Vareparti og Lagersaldo for utlånsordrer med ordretype = 3 så lenge produktet hadde behandlingsmåten Legg til varepartier med negativ disponibilitet. Produktet kunne heller ikke returneres riktig. Lageroverførsel Lageroverføringer som overskrider én enhet, når behandlingsmåten En reservasjonsrad pr. enhet ved lagerreduksjon er valgt, kan nå håndtere reservasjonslinjer og overføre alle enheter. Manglende konto angitt i produkttransaksjoner fra lageroverføringsordrer Kontosett er nå inkludert i Produkttransaksjoner fra ordrer med Trans.type 8 (lageroverførsel) Kostpriser oppdateres ikke riktig etter lageroverførsel Hvis det ble mottatt varer til ett lager, som senere ble overført til et annet lager etterfulgt av produksjonsordrer og ytterligere lageroverførsler, ble ikke endring av kostnadsprisen for det opprinnelige varemottaket reflektert i hele produksjonskjeden. Dette er nå løst. Ferdigmelde produkter Under lagertelling Produkttesten under lagertelling fungerte ikke hvis salgsordren hadde en reservasjon som var gjort før varepartiet eller lagersaldoen ble flagget med Under lagertelling. Dette er nå fikset. Ikke-eksisterende varepartier forlager produkttransaksjoner uten varepartinummer Et problem med ikke-eksisterende varepartinumre knyttet til lageroverføringsordrer, er fikset. Behandlingsmåten Tillat ikke-eksisterende partinr vil ikke lenger kunne brukes på lageroverføringsordrer. EU Intrastat XML Kolonner for EU varestatistikknr er utvidet Kolonnene for EU varestatistikknummer er utvidet slik at de kan håndtere 10 sifre uavhengig av verdien i den aktuelle tabellen. Merk: I teksttabellen kan bare EU varestatistikknummeret ha 10 sifre, de andre teksttypene kan ikke ha det. Velge Format ID via dialogboks Feltet Format ID i tabellen E-Dokument informasjon er nå utstyrt med en dialogboks hvor du kan velge gyldige formatverdier for Visma XML-dokumenter. Verdiene leses fra filen VismaXmlEdiConfig.xml file i mappen \Imp.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1 Visma Business Nyheter versjon 5.20.1 Agenda Velkommen Nyheter og forbedringer i versjon 5.20.x Avslutning + evnt. spørsmål Utdelt Release Notes 5.20.x Innholdsfortegnelse er delt i nyheter og forbedringer

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Oslo, 22.10.2010. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Oslo, 22.10.2010. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Oslo, 22.10.2010 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler,

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.31.1

Nyheter og forbedringer 5.31.1 Nyheter og forbedringer 5.31.1 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.31.1...5 Utbedringer...6 Generelt... 6 Logistikk...7 Regnskap...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Visma Business Logistikk Tips & Triks

Visma Business Logistikk Tips & Triks Visma Business Logistikk Tips & Triks Kathrine Hvalstad Løken Andreas Grannæs 07.11.2016 Nyheter i versjon 11 Agenda Dynamiske skjermbilder Bruk av maler ved utsendelse av ordredokumenter Nyheter i Autoinvoice

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Agenda. Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang

Agenda. Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang Agenda Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang Hvem er Proplan Etablert 1991 Lokalisert i Sør-Norge 61 ansatte Ca 1 500 kunder Leverer løsninger innen økonomistyringssystemer

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå Nyheter Visma Business Regnskapsbyrå 11.11.0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I NYHETER I VERSJON 11.11.0... 1 GENERELT... 1 NYHETER I STANDARD VISMA BUSINESS... 1 NYHETER I VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Business

Nyheter og forbedringer Visma Business Nyheter og forbedringer Visma Business Oslo, Oktober 2008 2. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS Kristian Aasheim Berg SEND DITT SPØRSMÅL TIL 2077 MED KODEORD AMESTO ELLER BRUK TWITTER MED #AMESTODAGEN2014. Helene Dale Steindal, Hilde Mørch Andersen og Hanne

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Tips og Triks Visma Business Logistikk

Tips og Triks Visma Business Logistikk Tips og Triks Visma Business Logistikk Vitari Brukerforum 2016 Kristian Sneve og Andreas Grannæs Dagens temaer : Pris og rabattmatrisen Bestillingsforslag Avg og bokføringsbegrensninger Visma Data Model

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Oslo, januar 2013 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for produsenten.

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

Visma Business Elektronisk faktura

Visma Business Elektronisk faktura Visma Business Elektronisk faktura Agenda Hva er E-faktura? Hva slags muligheter finnes i Visma? Autoinvoice Visma XML 5.1 EDI-filer Hva er E-faktura? 2 «typer» E-faktura; E2C og E2B E2C går til privatpersoner

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner

Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner Bokføringsloven setter krav til dokumentasjon av systemtransaksjoner i regnskapssystemet. I dette dokumentet blir transaksjoner generert i systemet

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Nyheter og forbedringer 8.02.0

Nyheter og forbedringer 8.02.0 Nyheter og forbedringer 8.02.0 Visma Software International AS Innhold 2 Innhold Merknad... 3 Innledning... 4 Visma-programmers kompatibilitet... 4 Kapittel 1: Visma Business 8.02.0...5 Nye funksjoner...

Detaljer

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business Visma.net AutoPay er en nettbasert tjeneste for automatisert betalingsformidling. Visma.net AutoPay sender betalinger fra deres Visma Business klient

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online Azets Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Azets Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste Sjekkliste før du starter oppdateringen av ditt

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer