Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst."

Transkript

1 Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke lukke Visma CRM på vanlig måte, men tvangsavslutte funksjonen i Oppgavebehandling. Dette er nå løst. E-post Bruk av e-postmaler Hvis du tidligere skrev inn et emne og deretter valgte e-post mal, ble emnefeltet tømt. Dette gjaldt både for e-postfletting og vanlig e-post. Dette er nå løst. Opprinnelig dato utelatt ved videresending av e-post i Visma CRM Når en e-postmelding ble videresendt eller besvart i Visma CRM, ble verken den opprinnelige datoen, avsender, mottaker eller emne med i e-postmeldingen. Dette er nå løst. Siste linje blir ikke lagret når du besvarer eller videresender e-post Når du tidligere besvarte eller videresendte en e-postmelding, ble ikke den siste linjen i teksten lagret. Dette er nå løst. Feil ved eksport av e-post med spesialtegn Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Tidsplanlegger Å gjøre endringer i avtaler uten å sende oppdatering til deltagere Du kan nå velge å bare lagre endringer i en avtale og ikke sende oppdateringen til alle deltakerne. Hvis du klikker på Send, sender du invitasjonen, og hvis du klikker på Lagre, bare lagrer du avtalen. Dette fungerer på samme måte som i Outlook. Kalenderintegrering flere invitasjoner Hvis du tidligere gjorde endringer i en eksisterende avtale, genererte systemet to invitasjoner til alle deltakerne. Nå blir det generert bare én invitasjon.

2 Outlook-vedlegg Eksportere en e-postmelding med e-post som vedlegg Hvis du tidligere eksporterte en e-postmelding som hadde en e-postmelding som vedlegg, ble ikke vedlegget eksportert til Visma CRM. Dette er nå løst. Visma Global Feil beregning av tilbudssum hvis samme artikkelnummer ble lagt til ved bruk av + Når du brukte + i et artikkelnummer for å legge til en ny tilbudslinje med samme artikkel, ble totalsummen for tilbudet feil. Dette er nå løst. Endring av artikkelnavn i Visma CRM ble ikke overført til Visma Global Når du endret artikkelnavnet på en tilbudslinje i Visma CRM og overførte denne til en ordre i Visma Global, ble ikke det endrede artikkelnavnet fra Visma CRM overført til ordren i Visma Global. Dette er nå løst. Utløpte/blokkerte artikler vises i Visma CRM Når du endret informasjon for en artikkel i Visma Global, ble ikke artikkeloppdateringen fanget opp i Visma CRM bortsett fra ved kjøring av Tidsstyrt oppgave. Endringer som gjøres for en artikkel i Visma Global, blir nå automatisk oppdatert i Visma CRM. Registrering av tilbud for ikke-integrerte kunder hentet ikke priser fra Visma Global Ved registrering av tilbud for ikke-integrerte kunder i Visma CRM ble ikke prisene hentet fra Visma Global. Dette er nå løst. Support Web Full tilgang til kundestøttesaker i en kjede uten å være leder webside for kunde- og supportstøtte På Support Web kunne man tidligere bare se, men ikke redigere saker i kjeden og saker som tilhørte kjedelederen. Denne begrensningen er nå fjernet, slik at alle i kjeden kan se og redigere hverandres saker. Telefonintegrasjon TAPI: Innledende mellomrom gir tilfeldige data Hvis du tidligere hadde en kontakt med et telefonnummer som startet med et mellomrom, ble det feil i visningen av en annen kontakt. Dette er nå løst.

3 Bizweb Masseoppdatering fra Visma Bizweb Du kan nå masseoppdatere flere forretningsforbindelser på en gang ved å høyreklikke i tabellvisningen Forbindelse. Tilgangen til denne funksjonen kan begrenses. Dette gjør du ved hjelp av Verktøy -> Administratorfunksjoner -> Adgang -> Adgangskontroll. Bizwebintegrasjon- Første linje alltid markert Ved bruk av veiviser for Bizweb er den første linjen nå alltid markert. Forbindelse Tilfeldig forbindelse ble lagt til for kontakt Hvis du tidligere opprettet en kontaktperson ved hjelp av det nye ikonet i prosesslinjen mens markøren sto i det blå søkefeltet, ble det lagt til en tilfeldig forbindelse for kontaktpersonen du opprettet. Dette er nå løst, og du kan velge hva slags forbindelse du vil knytte denne kontaktpersonen til. Huskeliste Utførte oppgaver i huskelisten ble ikke vist Tidligere ble utførte oppgaver ikke vist i kategorien Utført oppgave i Huskelisten. Dette er nå løst. Visma Business Overføring av tilbud når Forbindelse ikke er integrert Ved tilbudsregistrering mot en ikke-integrert Forbindelse var det tidligere ikke mulig å overføre tilbudet til ordre i Visma Business, siden Forbindelsen ikke var integrert. Dialogboksen for overføring av Forbindelse aktiveres nå når du godtar tilbudet i Visma CRM og Forbindelsen kan overføres til Visma Business samt at tilbudet blir til en ordre. Leveringsadresse i Visma CRM overført feil til Visma Business Leveringsadressen som var registrert for et tilbud i Visma CRM, ble overført feil til ordren i Visma Business. Dette er nå løst. Problemer med prosjektnummer 0 Av en eller annen grunn var det mulig å opprette prosjektnummer 0 i Visma CRM. Vi har nå lagt til en sjekk, slik at det ikke skal være mulig å opprette prosjektnummer 0. Dersom prosjektnummer 0 finnes i Visma Business eller Visma Global, vil det bli utelatt ved kjøring av den planlagte oppgaven.

4 Leveringsadresse ikke overført til Visma Business Ved tilføyelse av ny leveringsadresse for en integrert kunde/leverandør i Visma CRM der leveringsadressenummeret begynte på (nummer for ikke-integrert serie), ble leveringsadressen ikke overført til Visma Business. Dette er nå løst. Tilbud Kopiering av tilbudsrad kopierte ikke prisen til det nye tilbudet Dersom tilbudet du kopierte fra, var uten valuta, ble prisen 0 i det nye tilbudet hvis kunden var registrert med valuta. Dette er nå løst. Feil i tilbudssum i første utskrift fra Visma CRM Hvis du tidligere ikke lagret tilbudet før du forhåndsviste eller skrev ut tilbudet, ville tilbudssummen ikke omfatte artikkelen som ble lagt til sist. Dette er nå løst. Nyheter: Tidsplanlegger Automatisk forslag til nytt sluttidspunkt ved endring av starttidspunkt Tidligere var starttidspunktet for en aktivitet ikke lenger synkronisert med sluttidspunktet hvis du endret starttidspunktet. Systemet registrerer nå varigheten til aktiviteten og foreslår automatisk et nytt sluttidspunkt basert på starttidspunktet og varigheten. Lokasjon legges til som en tekstkolonne for aktivitet Lokasjoner blitt lagt til som et integrert tekstfelt for avtaler. Dette er bare et tekstfelt og ikke en ressurs. Forskjellig farge for opptatt og ledig tid I tidsplanleggeren brukes det nå forskjellige farger for å vise ulike statuser og egenskaper for avtaletidspunkter. Forklaring på fargebruken vises i kalenderen. Foreslå nytt tidspunkt Det er nå mulig å foreslå et nytt tidspunkt i møtekalenderen og føye til en kommentar for det nye foreslåtte tidspunktet. Heldagshendelse Det er nå mulig å gjøre en avtale for hele dagen. Denne vil vises som den første avtalen for arbeidsdagen. Arbeidsdager er definert i Firmainnstillinger -> Generelt. Status for et avtaletidspunkt Det er nå mulig å angi status for et avtaletidspunkt. Du kan velge mellom opptatt eller ledig. Dette vil også vises i forskjellige farger i tidsplanleggeren.

5 Unntak ved regelmessige avtaler(virker bare med den nye kalender integrasjonen) Det er nå mulig å legge inn unntak i en serie med regelmessige avtaler. Unntakene kan ha forskjellige deltakere, forskjellig dato, tidspunkt, emne eller innhold. Ny Visma CRM Kalender integrasjon Visma CRM er nå tettere integrert med MS Exchange. Den nye kalender integrasjonen synkroniserer toveis. Avtaler i din Visma CRM Kalender vil synkroniseres med din MS Outlook Kalender samt videre ut på din PDA eller SmartPhone. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor synkroniseringen ikke er aktiv, vil systemet likevel ta vare på informasjonen slik at avtalene synkroniseres når systemet er online igjen. Den nye Visma CRM Kalender integrasjonen er basert på samme motor for synkronisering mot MS Exchange som Visma SuperOffice og Visma Business. Den nye Kalenderintegrasjonen er kompatibel med MS Exchange 2003/2007/2010 og MS Outlook 2003/2007/2010. All konfigurasjon gjøres i Visma CRM Synchronizer Configurator. Installasjon og implementereing av den nye integrasjonen gjøres av din Visma Partner. Dette er en egen modul. For priser og mer informasjon, ta kontakt med din Visma Partner. Tilbud Kopiere og lime inn artikkellinjer i tilbudsregistreringen Det er nå mulig å kopiere merkede tilbudslinjer ved å høyreklikke og velge Kopier for lim inn og Lim inn i tabell. Tilbud kunne registrere ordre direkte fra F12 Fra artikkelsøk er det nå mulig å dra og slippe linjer med angitt mengde til tilbudet. Angitt mengde vises på samme sted som linjenummeret i rutenettet. For å få angitt mengde inn i tilbudslinjen må du bruke dra og slipp. Endringer av pris i tilbud Det er nå mulig å endre innkjøpsprisen til en artikkel i tilbudsregistreringen. Det er også mulig å begrense tilgangen for brukere som ikke skal kunne endre innkjøpsprisen. Telefonintegrering Brukerdefinerte knapper for TAPI-anrop Det er nå mulig å legge til telefonknapper til et hvilket som helst nummerfelt, slik at Telefonikonet kan brukes til å ringe ut.

6 Knappen Slett alt er lagt til Knappen Slett alt er lagt til i dialogboksen for ubesvart. Support- og Kundestøtte Vedlegg til Supportsaker startet ikke rutinen for å varsle den saksansvarlige Når et vedlegg ble lagt ved i en kundestøttesak, ble den saksansvarlige ikke varslet om dette. Nå blir den saksansvarlige varslet i sin endringslogg, og det skrives en kommentar i endringsloggen for saken. Mulighet for å sette Supportstatuser som inaktiv I Support- og Kundestøttessystemet kan du nå sette statustyper som ikke lengre benyttes som inaktivt. Mulighet for å sette kategori og rutine til inaktiv I Support- og kundestøttesystemet kan du nå sette kategori og rutine typer til status inaktiv dersom de ikke lenge skal benyttes. Visma Global Betalings- og leveringsbetingelser fra Visma Global til Visma CRM Verdiene for betalings- og leveringsbetingelsene er nå tilgjengelige i hovedinformasjonen i tilbudsregistreringen. Betalings- og leveringsbetingelsene vises direkte fra Visma Global og blir ikke lagret i Visma CRM. Hvis standardverdien er valgt i Visma Global, vil disse verdiene bli brukt når tilbudene overføres til salgsordrer i Visma Global. Installasjonsprogram Bedre brukergrensesnitt Det nye installasjonsprogrammet har et mye bedre og ryddigere brukergrensesnitt, og det er også lettere å feilsøke. Versjonskonverteringen er fjernet, og plattformverifiseringen er integrert i installasjonsprogrammet. Hva er det ikke støtte for i denne første versjonen av den nye kalenderintegreringen? Sammensatte regelmessige avtaler fra Outlook Per i dag har Visma CRM ikke støtte for alle repeterendemønstre som er tilgjengelige i Outlook, og de vil da ikke bli overført. Dette omfatter: Ukentlige repeterende avtaler på flere dager.

7 Månedlig repeterende avtaler der man angir en dag i måneden og ikke en dato for når avtalen skal gjentas. Årlig repeterende avtaler der man angir en dag i måneden og en måned, og ikke en dato for når avtalen skal gjentas. Håndtering av svar Per i dag er det fremdeles nødvendig å godta, godta foreløpig eller avslå i både Outlook og Visma CRM siden møtestatusen ikke er integrert med Visma CRM. Ressurser integreres ikke Per i dag blir ikke ressurser med egne opptatte/ledigeavtaletidspunkterintegrert med Visma CRM. Men det du skriver i stedfeltet, vil bli overført til Outlook og motsatt. Vedlegg til avtaler Per i dag er vedlegg til avtaler ikke integrert med Visma CRM. Hva skjer med avtalene mine hvis jeg brukte Mapiconn tidligere? Alle avtaler vil bli duplisert. Dupliseringsintervallet er 30 dager bakover i tid og 140 dager fremover i tid. Du bør rydde opp i dupliserte aktiviteter før du synkroniserer. Dette gjør du ved å slette alle avtaler i Outlook som allerede finnes i Visma CRM.

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7 SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder Funksjoner i SuperOffice 7 OVERSIKT OVER NYE OG FORBEDREDE FUNKSJONER Dokumentet du nå leser inneholder

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 10.07.2013 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) Mitt firma Nyheter i POCKETLINK versjon 14.25 INNHOLD Mitt firma... 3 Returnerte forbruk... 4 Få varsling om

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer