CRM. for. alle. Utnytt mulighetene jobb smartere!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRM. for. alle. Utnytt mulighetene jobb smartere!"

Transkript

1 CRM for alle Utnytt mulighetene jobb smartere!

2 Hvorfor CRM? For oss mennesker er det naturlig å være lojale. Det er lettvint å gå til butikker hvor vi er kjent og kjøpe varer vi kjenner. Selvsagt blir vi av og til fristet til å handle andre steder, men hvis du driver en bedre kundebehandling enn konkurrentene dine er det svært sannsynlig at kundene vil komme tilbake og handle hos deg igjen. Å framstå som ryddig, strukturert og oppdatert gir store fordeler i et marked der konkurransen er hard og aktørene mange. Visma CRM har som formål å gi alle ansatte i bedriften tilgang til den samme informasjonen. «CRM» er en forkortelse for «customer relationship management». Dette handler om å ha en strategi for kundehåndtering med mål om økt lønnsomhet og bedre kvalitet. Visma CRM er et verktøy som støtter opp under denne strategien, gjennom å holde orden på all informasjon om bedriftens kunder og andre forbindelser, medarbeidere, prosjekter osv. Den samme oppdaterte informasjonen er alltid lett tilgjengelig for alle bedriftens medarbeidere. customer relationship management? START En av de største fordelene med Visma CRM ligger i den ryddige lagringen av informasjon og enkel tilgang til dokumenter, e-poster, aktiviteter og basisopplysninger som er knyttet til dine kunder og andre forbindelser. Vi har som mål at du skal oppleve disse fordelene raskest mulig. Denne veiledningen bør være tilgjengelig for alle brukerne av Visma CRM i bedriften. Veiledningen har som formål å beskrive de mest brukte funksjonene i Visma CRM, slik at du kan komme raskt i gang med å bruke løsningen. Lykke til med bruken av Visma CRM! Med vennlig hilsen Visma Software 2 - Hvorfor CRM HVORFOR CRM? - 3

3 Foreta masseutsending av brev 32 Innhold Skrive ut adresseetiketter 33 Skrive ut ringeliste 34 Utføre aktiviteter mot forbindelser 37 Registrere ny aktivitet 37 Finne fram eksisterende aktiviteter 44 Finne fram i Visma CRM 7 Bli kjent med hovedvinduet 7 Få hjelp 8 Velge dine innstillinger 11 Om innstillinger 11 Oppdatere opplysninger om deg selv 11 Legge inn fast e-postsignatur 11 Velge innstilling for påminnelser 12 Sammenkobling mellom Visma CRM og Microsoft Outlook 12 Velge innstillinger for aktiviteter 13 Arbeide med forbindelser og kontaktpersoner 15 Registrere en ny forbindelse 15 Registrere en ny kontaktperson 16 Visma Bizweb et oppslagsverk for bedriftsinformasjon 16 Registrere en ny forbindelse ved hjelp av Visma Bizweb 17 Få oversikt over forbindelser 18 kopiere informasjon til Excel 22 Få oversikt over kontaktpersoner 22 Knytte et notat til en forbindelse eller kontaktperson 22 Se på notater 23 Lese nyheter om en forbindelse 24 Finne offentlig informasjon om en forbindelse 24 Integrere forbindelser, kontakter og prosjekter med økonomisystemet 25 Avslutte et kundeforhold 25 Overføre forbindelser og kontaktpersoner til Microsoft Outlook 26 Arbeide med utvalg av kunder 29 Få rask oversikt over kunder 29 Foreta masseutsending av e-post 31 Bruke tidsplanleggeren 47 Oppsett av tidsplanlegger 47 Legge inn egne utvalg under faner 47 Planlegge et møte 49 Bruke huskelisten 51 Følge opp potensielle salg 53 Registrere et potensielt salg 53 Oppdatere informasjon om et potensielt salg 54 Få oversikt over potensielle salg 55 Få totaloversikt over potensielle salg 56 Avslutte et potensielt salg 57 Bruke økonomiske nøkkeltall 59 Få raskt overblikk over økonomisk situasjon 59 Søke etter kunder på grunnlag av beløp kunden har handlet for 60 Finne en fakturakopi 60 Få oversikt over ubetalte poster du har ansvaret for 61 Søke etter kunder som har kjøpt bestemte produkter 61 Opprette en ordre for en kunde 62 Arbeide med prosjekter 65 Unngå «gule mapper» i utforskeren! 65 Opprette et nytt prosjekt 65 Integrere et prosjekt med økonomisystemet 66 Sjekke økonomiske nøkkeltall for et prosjekt 66 Involvere deltakere i et prosjekt 66 Gi prosjektdeltakere oppgaver 67 Samle e-poster, dokumenter og øvrige aktiviteter til et prosjekt 67 Sende e-post til prosjektdeltakere 67 egne notater INNHOLD INNHOLD - 5

4 Finne fram i Visma CRM Bli kjent med hovedvinduet Utsikt til god innsikt! START Menylinje: Gir deg tilgang til alle mulighetene du har i Visma CRM. Hvis noen av menyvalgene har grå tekst, betyr det enten at menyvalget ikke er tilgjengelig der du står, eller at menyvalget er en tilleggsmulighet i Visma CRM som din bedrift ikke har kjøpt. Verktøylinje: Inneholder knapper for vanlige handlinger uavhengig av skjermbilde. Hurtigvalg: Hurtigvalg som du kan bruke til å gå direkte inn i de mest brukte skjermbildene. (Kalles også «Hotbar».) Liste over åpne skjermbilder: Viser liste over alle skjermbilder som er åpne for øyeblikket. Du får fram et skjermbilde ved å klikke på listen. Du kan skjule eller hente fram skjermbildelisten ved å klikke på den lille pilen nedenfor listen. Verktøylinje for vanlige handlinger: Inneholder knapper for å utføre vanlige handlinger, som å lage et nytt dokument, skrive en e-post, registrere en kunde osv. FINNE FRAM I VISMA CRM - 7

5 Få hjelp Du finner detaljerte beskrivelser av de ulike bruksområdene for Visma CRM i brukerveiledningen, som du kan få fram på skjermen ved å trykke på F1-tasten når du er inne i systemet. Hjelp for skjermbilder og felt Du kan når som helst få fram en beskrivelse av skjermbildet du arbeider i på følgende måte: For å få fram beskrivelse av det skjermbildet du er inne i: trykk på F1-tasten. For å få fram beskrivelse av et felt i skjermbildet: høyreklikk på feltet og velg Hva er dette? i menyen som kommer fram. 8 - FINNE FRAM I VISMA CRM FINNE FRAM I VISMA CRM - 9

6 mapiconn msoi START Velge dine innstillinger Om innstillinger Før bedriften din kan begynne å bruke Visma CRM, må systemet klargjøres av en systemadministrator. Du som bruker bør også velge noen innstillinger før du tar i bruk systemet. Oppdatere opplysninger om deg selv Følg denne framgangsmåten for å legge inn informasjon om deg selv i Visma CRM: 1 Klikk på hurtigvalget Medarbeidere. 2 Finn navnet ditt i listen i øvre halvdel av skjermbildet og dobbeltklikk på det. Resultat: Du får fram skjermbildet Medarbeider. 3 Sjekk opplysningene og endre etter behov. Kommentar: Pass spesielt på at du er tilknyttet riktig avdeling, og at feltet E-post jobb er korrekt. 4 Klikk på Lagre. Resultat: Skjermbildet lukkes, og opplysningene er oppdatert. Legge inn fast e-postsignatur Følg denne framgangsmåten for å legge inn en e-postsignatur, som er en fast tekst som blir lagt til nederst i alle nye e-poster du oppretter: 1 Følg trinn 1 og 2 i framgangmåten ovenfor («Oppdatere opplysninger om deg selv»). 2 Skriv ønsket signatur i tekstfeltet under Min e postsignatur. Tips: Du kan bruke knappene over tekstfeltet til å formatere signaturen. Du kan endre skrifttype og skriftstørrelse, velge halvfet eller kursiv tekst, lage innrykk og endre justeringen av teksten. 3 Klikk på Lagre. Resultat: Skjermbildet lukkes, og opplysningene er oppdatert Hvorfor CRM VELGE DINE INNSTILLINGER - 11

7 Velge innstilling for påminnelser Du kan be Visma CRM om å vise påminnelser fra «Tidsplanleggeren» eller «Huskelisten» på skjermen. Meldingene blir vist selv om du arbeider i et annet program (forutsatt at du har startet Visma CRM). Følg denne framgangsmåten for å få påminnelser: 1 Følg trinn 1 og 2 i framgangmåten i avsnittet «Oppdatere opplysninger om deg selv» på side Kryss av for Ønsker meldinger fra tidsplanlegger. 3 Klikk på Lagre. Resultat: Skjermbildet lukkes, og opplysningene er oppdatert. Sammenkobling mellom Visma CRM og Microsoft Outlook Koble Visma CRM med e-post i Microsoft Outlook Når du mottar e-post i Microsoft Outlook, lagres den i din e-postkasse. Men det er bare du selv som får tak i den. Det kan tenkes at du mottar e-post med informasjon som er nyttig for dine kolleger for eksempel når de skal følge opp en kunde. Derfor har du mulighet til å koble Visma CRM sammen med din e-postkasse i Microsoft Outlook. Du kan enkelt flytte e-post fra Microsoft Outlook over i Visma CRM. I Visma CRM kan e-postene lagres under oversikten over aktiviteter mot dine forbindelser, kontaktpersoner eller prosjekter. Følg denne framgangsmåten for å koble Visma CRM sammen med postkassen i Microsoft Outlook: 1 Forsikre deg om at e-postadressen din er korrekt lagt inn i feltet Jobb e-post. (Se «Oppdatere opplysninger om deg selv» på side 11.) 2 Start Microsoft Outlook. 3 Klikk på Oppsett-knappen på Visma CRM-verktøylinjen: Resultat: Du får fram et dialogvindu. 4 Velg din bedrift i nedtrekkslisten i feltet CRM-klient. 5 Klikk på Lagre-knappen. Koble Visma CRM med kalenderen i Microsoft Outlook Visma CRM kan kobles sammen med kalenderen i Microsoft Outlook. Avtaler du oppretter i Visma CRM, blir da vist i kalenderen i Microsoft Outlook. I Microsoft Outlook får avtalene teksten «(CRM)» lagt til i tittelen. Tilsvarende blir avtaler du oppretter i Microsoft Outlook, vist i Visma CRM. Merk: Hvis du trenger å endre på en avtale, må du gjøre det i programmet du opprettet avtalen i. Det finnes to ulike tekniske løsninger for sammenkobling av Visma CRM og Microsoft Outlook: «mapiconn» og «msoi». Merk: Du må henvende deg til systemadministratoren for Visma CRM i din bedrift for å finne ut hvilken løsning din bedrift benytter. Mapiconn Hvis bedriften din benytter «mapiconn», må du få nærmere instruksjoner fra din systemadministrator. Msoi Følg denne framgangsmåten for å koble kalenderen i Visma CRM til kalenderen i Microsoft Outlook hvis bedriften din benytter «msoi»: 1 Finn ut hvilken e-postadresse du bruker for din e-postkonto i Microsoft Outlook. 2 Klikk på hurtigvalget Medarbeider. 3 Finn deg selv i listen over medarbeidere og klikk på raden hvor navnet ditt står. Resultat: Opplysninger om deg vises i nederste del av skjermbildet. 4 Sjekk at e-postadressen i feltet E-post jobb er den samme som du bruker for din e-postkonto i Microsoft Outlook. 5 Klikk på fanen Tidsplanlegger oppsett, og kryss av for feltet Tidsplanlegger. 6 Klikk på Lagre-knappen på verktøylinjen øverst på skjermen: 7 Avslutt Visma CRM og Microsoft Outlook. Resultat: Neste gang du åpner tidsplanleggeren i Visma CRM, blir avtaler som er registrert i Microsoft Outlook, kopiert inn i Visma CRM. Velge innstillinger for aktiviteter I Visma CRM kan du lagre dokumenter som beskriver alle aktiviteter du har utført mot en forbindelse eller kontaktperson. I noen av skjermbildene i Visma CRM kan du se en liste med lagrede aktiviteter. Det er praktisk å stille inn Visma CRM slik at denne listen åpnes automatisk når du kommer inn i skjermbildet. Følg denne framgangsmåten for å angi at aktivitetslisten skal vises automatisk: 1 Åpne Verktøy-menyen og velg Mine innstillinger. 2 Klikk på Generelt-mappen. 3 Kryss av for Vis aktivitet direkte og klikk Ok. 4 Lukk vinduet Mine innstillinger VELGE DINE INNSTILLINGER VELGE DINE INNSTILLINGER - 13

8 START Arbeide med forbindelser og kontaktpersoner Visma CRM gjør det enkelt for din bedrift å samle og ordne opplysninger om kunder og andre som bedriften kommuniserer med. Opplysningene er til enhver tid lett tilgjengelige for alle ansatte. Organisasjoner som bedriften din har kontakt med, kalles i Visma CRM for forbindelser. Dette kan for eksempel være kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Personer som arbeider hos forbindelsene, kalles i Visma CRM for kontaktpersoner. Registrere en ny forbindelse Følg denne framgangsmåten for å registrere en ny forbindelse: 1 Klikk på knappen Ny forbindelse på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet: Resultat: Du får fram skjermbildet Forbindelse. Forbindelsen har automatisk blitt tildelt et nummer. 2 Skriv navnet til forbindelsen i tekstfeltet til høyre for nummeret til forbindelsen. 3 Fyll ut øvrige opplysninger om forbindelsen etter behov. Få oversikt over forbindelser Merk: Du kan flytte skrivemerket fra felt til felt ved å klikke med musen eller trykke Tab. Noen felt blir gule når du setter skrivemerket i dem. Ved å trykke F12 får du fram en liste som du kan velge fra ved å dobbeltklikke på en av radene. Informasjonen blir da satt inn i feltet du stod i. 4 Hvis ønskelig, knytt forbindelsen til en eller flere forhåndsdefinerte grupperinger ved å velge fra feltene i området Gruppering. 5 Klikk på Lagre-knappen. Resultat: Skjermbildet lukkes, og forbindelsen er lagret Hvorfor CRM ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER - 15

9 Registrere en ny kontaktperson Følg denne framgangsmåten for å registrere en ny kontaktperson hos en forbindelse: 1 Klikk på knappen Ny kontaktperson på verktøylinjen nederst i Visma CRMskjermbildet: Resultat: Du får fram skjermbildet Kontaktperson. 2 Knytt kontaktpersonen til en forbindelse ved å velge fra nedtrekkslisten i feltet Forbindelse. Kommentar: Pass på at kontaktpersonen er knyttet til riktig forbindelse! 3 Fyll ut opplysninger om kontaktpersonen etter behov. Merk følgende: Du kan flytte skrivemerket fra felt til felt ved å klikke med musen, eller trykke Tab. Noen felt blir gule når du setter skrivemerket i dem. Ved å trykke F12 får du fram en liste som du kan velge fra ved å dobbeltklikke på en av radene. Informasjonen blir da satt inn i feltet du stod i. 4 Klikk på Lagre-knappen. Resultat: Skjermbildet lukkes, og opplysningene er lagret. Visma Bizweb et oppslagsverk for bedriftsinformasjon Visma CRM kan integreres med Visma Bizweb, som er Vismas oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter. Dersom du benytter denne integrasjonsmodulen, kan du hente oppdaterte opplysninger om kundene dine og markedet direkte inn i Visma CRM. Dette forenkler registreringen av nye grunndata, samt at du får en kundebase av bedre kvalitet. Kontakt din forhandler hvis du ønsker å kjøpe eller teste et abonnement på Visma Bizweb. Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land hvor Visma CRM selges. Hvis du ikke ønsker at knappene som gir tilgang til Visma Bizweb skal være tilgjengelige, kan du bestille en lisens fra din forhandler hvor denne tjenesten er deaktivert. Registrere en ny forbindelse ved hjelp av Visma Bizweb Følg denne framgangsmåten for å registrere en ny forbindelse og eventuelt én eller flere kontaktpersoner: 1 Klikk på knappen Ny forbindelse nederst i Visma CRM-skjermbildet: Resultat: Du får fram skjermbildet Ny forbindelse. Forbindelsen har automatisk blitt tildelt et nummer. 2 Angi hvilke opplysninger du ønsker å bruke for å søke etter forbindelsen i Visma Bizweb: For å søke på forbindelsens navn: Skriv navnet i tekstfeltet til høyre for nummeret til forbindelsen. Du kan bruke * i slutten av navnet for å antyde at firmanavnet begynner på det som er skrevet inn. Dersom du kjenner postnummeret til forbindelsen: skriv postnummeret i det første feltet etter teksten Poststed. Dersom du kjenner poststedet til forbindelsen: skriv poststedet i det andre feltet etter teksten Poststed. For å søke på organisasjonsnummer: skriv organisasjonsnummeret i feltet Org. nr under Andre opplysninger. Klikk på knappen Søk i Bizweb. Resultat: Du får fram skjermbildet Forbindelse Bizweb integrasjon. Skjermbildet inneholder alle firmaer i Visma Bizwebs database som tilfredsstiller de oppgitte søkekriteriene. 3 Klikk på firmaet du ønsker å registrere som en forbindelse i listen med firmaer, og angi hvilke typer opplysninger du vil hente fra Visma Bizweb: For å hente kontaktpersoner: sett kryss i feltet Hent kontakter. For å hente bransjer: sett kryss i feltet Hent bransjer. Klikk på knappen Hent info. Resultat: Hvis du har haket av Hent kontakter, får du fram skjermbildet Kontakt Bizweb integrasjon. I listen under Kontaktpersoner - Visma CRM ser du hvilke kontaktpersoner som allerede er registrert i Visma CRM. I listen under Kontaktpersoner - Bizweb ser du hvilke kontaktpersoner som er registrert i Visma Bizweb ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER - 17

10 4 Angi hvilke kontaktpersoner du ønsker å overføre fra Visma Bizweb til Visma CRM: For å overføre alle kontaktpersonene: klikk på knappen Opprett alle i Visma CRM. For å overføre én av de viste kontaktpersonene: Klikk på personen i listen under Kontaktpersoner Bizweb. Hvis du ønsker å bare overføre enkelte av opplysningene om vedkommende: sett kryss i ett eller flere av feltene under knappen Alle >>. Begge skjermbildene viser mange opplysninger om en forbindelse, inkludert hendelser (tilbud, ordrer, prospects, dokumenter, e-post og så videre). Opplysningene er fordelt på forskjellige faner med forklarende titler. Følg denne framgangsmåten for å velge skjermbilde for forbindelser: 1 Klikk på hurtigvalget Forbindelser til høyre i skjermbildet. Klikk på knappen Opprett valgte i Visma CRM. Resultat: De valgte opplysningene blir overført til Visma CRM, og du kommer tilbake til vinduet Forbindelse Bizweb integrasjon. Dersom det allerede er registrert opplysninger om forbindelsen i Visma CRM, ser du disse opplysningene under Forbindelse i Visma CRM. 5 Angi hvilke opplysninger om forbindelsen du vil opprette under Valgt forbindelse - Bizweb: For å overføre alle opplysninger som er lagret i Visma Bizweb om forbindelsen: klikk på knappen Alle >>. For å overføre et utvalg av opplysninger om forbindelsen: sett kryss i ett eller flere av feltene under knappen Alle >>. For å overføre offentlig registrerte nøkkeltall fra økonomisystemet: sett kryss i feltet Oppdater Øk. nøkkeltall. 6 Klikk på OK-knappen. Resultat: De opplysningene du har valgt, blir overført til Visma CRM, og du kommer tilbake til skjermbildet Forbindelse. 7 Fyll ut resten av opplysningene du trenger om forbindelsen. 8 Klikk på knappen Lagre for å lagre forbindelsen. Få oversikt over forbindelser Velge skjermbilde for forbindelser I Visma CRM kan du bruke ulike skjermbilder for å se på informasjon om forbindelser. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse to skjermbildene: «Forbindelse med kalender» viser opplysninger om én enkelt forbindelse, huskeliste og tidsplanlegger. «Forbindelse med tabell» viser en liste med mange forbindelser og opplysninger om en forbindelse. Resultat: Du får fram skjermbildet Forbindelse. 2 Plasser pekeren i skjermbildet, omtrent på ordet Forbindelse, og trykk på høyre musetast. Resultat: Du får fram en meny. Hvis du ikke får fram menyen, må du flytte pekeren til et annet sted i skjermbildet og trykke på høyre musetast en gang til. Velg hvilket skjermbilde du ønsker å bruke: Hvis du ønsker å bruke skjermbilde med tabell: velg Skjermbildebibliotek Forbindelse - med tabell. Hvis du ønsker å bruke skjermbilde med huskeliste og tidsplanlegger: velg Skjermbildebibliotek Forbindelse - kalender. Søke fram forbindelser fra skjermbildet «Forbindelse kalender» Du kan bruke skjermbildet «Forbindelse kalender» til å hente fram informasjon om forbindelser på en enkel måte. Følg denne framgangsmåten for å hente fram informasjon om forbindelser: 1 Klikk på hurtigvalget Forbindelser. Resultat: Du får fram skjermbildet Forbindelse. 2 Velg skjermbildet «Forbindelse kalender». Kommentar: Se «Velge skjermbilde for forbindelser» på side ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER - 19

11 3 Sett skrivemerket i det første feltet til høyre for teksten «Forbindelse». Kommentar: Feltet får gul bakgrunn. 4 Du har nå to muligheter: Du kan enten gjøre et søk direkte fra det gule feltet, eller du kan velge å få fram en liste over alle forbindelser i et eget vindu, og så søke videre derfra. For å søke fra det gule feltet: Hvis du ønsker å søke på en del av navnet til forbindelsen (fra begynnelsen av navnet): skriv én eller flere bokstaver og trykk Enter. Hvis du ønsker å søke på en hvilken som helst del av navnet: skriv «+» (plusstegn), noen bokstaver (fra en hvilken som helst del av navnet) og trykk Enter. Resultat: Du får fram et vindu med en liste over forbindelsene som tilfredsstiller søkekriteriet. For å få fram en liste over alle forbindelser: trykk på F12-tasten. Resultat: Du får fram et vindu med en liste over alle forbindelser. 5 Hvis listen med forbindelser er lang, kan du hoppe til forbindelser med navn som begynner med bestemte bokstaver: skriv én eller flere bokstaver i feltet Søk etter. Resultat: Forbindelser med navn som starter på bokstavene du skrev, står øverst på listen. 6 Du kan avgrense listen til å bare vise forbindelser med navn som inneholder bestemte bokstaver, på samme måte som ved søk fra det gule feltet i trinn 4 ovenfor. 7 For å se alle opplysninger om én forbindelse: marker en rad i tabellen og trykk Enter. Resultat: Tabellen lukkes, og skjermbildet Forbindelse viser opplysninger om forbindelsen. 8 Hvis du ønsker å fjerne opplysningene om forbindelsen og finne fram en annen forbindelse: trykk Esc. Resultat: Skjermbildet blir blanket ut. Søke fram forbindelser fra skjermbildet «Forbindelse med tabell» Følg denne framgangsmåten for å bruke skjermbildet «Forbindelse med tabell» til å hente fram informasjon om forbindelser: 1 Klikk på hurtigvalget Forbindelser. Resultat: Du får fram skjermbildet Forbindelse. 2 Velg skjermbildet «Forbindelse med tabell». Kommentar: Se «Velge skjermbilde for forbindelser» på side Du har to søkemuligheter i dette skjermbildet. I den nedre halvdelen kan du søke på tilsvarende måte som i «Forbindelse kalender». I den øvre halvdelen finnes en blå linje. Dette er en søkelinje hvor du kan skrive et eller flere søkekriterier. Skriv søkekriterier i ett eller flere av feltene på den blå linjen. Kommentar: Du kan søke på en del av innholdet i et felt ved å skrive tegnet «*» (stjerne) foran og bak søkekriteriet. Eksempel: Skjermbildet viser et søk på forbindelser i Oslo som har «installasjon» som en del av navnet. Trykk Enter. Resultat: Listen inneholder forbindelser som oppfyller søkekriteriene. 4 Du har mulighet til å legge til flere kolonner i tabellen ved å endre tabelloppsettet, slik at du kan bruke flere søkekriterier. Hvis du ønsker å legge til flere kolonner, så gjør følgende: Plasser pekeren i listen og trykk på høyre musetast. Velg Tabelloppsett. Resultat: Du får fram et skjermbilde for å velge kolonner. Velg de kolonnene du ønsker å vise i skjermbildet, ved å dra kolonnenavn fra Tilgjengelige kolonner over til Aktive kolonner. Velg ønsket rekkefølge på kolonnene i Aktive kolonner ved å markere et kolonnenavn og klikke på Flytt opp eller Flytt ned. Klikk på Aktiviser. Resultat: Du kommer tilbake til Forbindelse-vinduet. Skjermbildet i tabellen har nå de kolonnene du valgte. Følg denne framgangsmåten for å kopiere innholdet i en tabell over i Excel: 1 Hvis du ønsker å kopiere bare deler av tabellen: marker et utvalg av rader på følgende 20 - ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER - 21

12 Kopiere informasjon til Excel Når du står i et skjermbilde som har en tabell, kan du kopiere innholdet i tabellen og lime det inn i et regneark i Excel. Følg denne framgangsmåten for å kopiere innholdet i en tabell over i Excel: 1 Hvis du ønsker å kopiere bare deler av tabellen: marker et utvalg av rader på følgende måte: Plasser pekeren over nummeret til raden du ønsker å markere (pekeren skal nå se ut som en tjukk pil), og trykk én gang på venstre musetast. For å markere flere rader: plasser pekeren over nummeret til ønsket rad, hold på Shifttasten eller Ctrl-tasten, og trykk på venstre musetast. 2 Høyreklikk i tabellen, og velg hva du ønsker å kopiere fra menyen som kommer fram: For å kopiere hele tabellen: velg Kopier tabellinnhold til Excel. For å kopiere bare de radene du har markert: velg Kopier merkede linjer til Excel. 3 Start Excel, åpne Rediger-menyen og velg Lim inn. Få oversikt over kontaktpersoner Når du har en forbindelse framme i Forbindelse-vinduet, finner du en liste over kontaktpersonene hos forbindelsen på fanen med tittelen Kontaktpersoner. Du kan også sette kontaktpersonen i fokus ved å klikke på hurtigvalget Kontaktpersoner. Du får da fram et skjermbilde med alle hendelsene som er registrert for kontaktpersonen. Du kan velge ulike skjermbildetyper på tilsvarende måte som for forbindelser. Du kan også søke på tilsvarende måte som for forbindelser. Knytte et notat til en forbindelse eller kontaktperson I Visma CRM kan du knytte notater til forbindelser og kontaktpersoner. Notater er nyttige for å gi bedriften et felles bilde av forbindelsen eller kontakten. Notater kan for eksempel beskrive spesielle ting en må være oppmerksom på når en har kontakt med en kunde. Du kan legge inn mange notater om hver forbindelse eller kontaktperson. Det er to måter å legge inn notater på, avhengig av hvilket skjermbilde du benytter. Følg denne framgangsmåten for å legge inn et notat når du står i skjermbildet for én enkelt forbindelse eller kontaktperson: 1 Finn fram en eksisterende forbindelse eller kontaktperson. Følg denne framgangsmåten for å legge inn et notat om en forbindelse eller kontaktperson når du står i skjermbilde med tabell: 1 I listen over forekomster: dobbeltklikk i kolonnen under binderssymbolet. 2 Skriv innholdet i notatet i tekstfeltet. 3 Klikk på Lagre-knappen øverst i notatvinduet: Resultat: Notatvinduet lukkes. Se på notater I skjermbildene som viser én enkelt forbindelse eller kontaktperson, er det første registrerte notatet synlig. Følg denne framgangsmåten for å se på alle notatene som er knyttet til en forbindelse eller kontaktperson: 1 Søk fram ønsket forbindelse, kontaktperson eller prosjekt. 2 Klikk på symbolet for notater. Kommentar: Det vil være ett av disse symbolene, avhengig av hvilket skjermbilde du benytter: Resultat: Du får fram vinduet for å arbeide med notater. 3 Klikk på feltet Eksisterende notat/bilde. Kommentar: Hvis flere notater er registrert, kan du se innholdet i notatene ved å velge fra listen. 2 Klikk på knappen Notat markering: Resultat: Du får fram et vindu for å arbeide med notater ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER - 23

13 Lese nyheter om en forbindelse Integrasjonen mellom Visma CRM og Visma Bizweb gjør det mulig å hente fram nyhetsartikler fra nettaviser som omhandler forbindelser registrert i Visma CRM. Følg denne framgangsmåten for å se artikler som omhandler en forbindelse: 1 Søk fram ønsket forbindelse. 2 Åpne forbindelsen i det detaljerte skjermbildet for forbindelser. 2 Klikk på knappen BizNews. Resultat: Visma Bizweb søker etter nyhetsartikler, og viser resultatet i nettleseren din. Du kan klikke på linkene for å lese artiklene. Finne offentlig informasjon om en forbindelse Integrasjonen mellom Visma CRM og Visma Bizweb gjør det mulig å hente fram informasjon som offentlige myndigheter har registrert om forbindelsen, og som er allment tilgjengelig. Merk: Søket etter offentlig informasjon er basert på organisasjonsnummer. Korrekt organisasjonsnummer må derfor være registrert for forbindelsen i Visma CRM. For å kunne bruke denne funksjonen, må du oppgi brukernavn og passord for Visma Bizweb. Dette mottok du da du åpnet en avtale om bruk av Visma Bizweb. Følg denne framgangsmåten for å finne offentlig informasjon om en forbindelse: 1 Søk fram ønsket forbindelse. 2 Åpne forbindelsen i det detaljerte skjermbildet for forbindelser. 2 Klikk på knappen BizSearch. Resultat: Visma Bizweb søker etter offentlig registrert informasjon, og viser resultatet i nettleseren din. Integrere forbindelser, kontakter og prosjekter med økonomisystemet Merk: Dette avsnittet er kun relevant for bedrifter som har integrert Visma CRM med et økonomisystem fra Visma (Visma Business, Visma Global, Visma Rubicon eller Visma Scenario). Når du registrerer nye forbindelser, kontaktpersoner og prosjekter (her kalt «forekomster») i Visma CRM, blir de i utgangspunktet bare lagret der. Hvis bedriften bruker et økonomisystem fra Visma, er det praktisk å bruke samme identifikasjonsnummer for forekomster i økonomisystemet. Derfor er det mulig å overføre opplysninger om forekomster til økonomisystemet. Forekomster som blir overført, får et identifikasjonsnummer i økonomisystemet, og dette nummeret blir også brukt i Visma CRM. Hvis forekomstene er registrert i økonomisystemet, vil de automatisk bli overført til Visma CRM. Følg denne framgangsmåten for å overføre en forbindelse, kontaktperson eller et prosjekt* til økonomisystemet: (*gjelder ikke Visma Scenario) 1 Åpne en eksisterende forekomst. 2 For å behandle en forbindelse eller kontaktperson: klikk på knappen Detaljer. For å behandle et prosjekt: dobbeltklikk på prosjektet i tabellen. Resultat: Du får fram skjermbildet med grunnleggende opplysninger om forekomsten. 3 Fjern avkryssingen i feltet Kun Visma CRM. 4 Klikk på Lagre-knappen Resultat: Du får spørsmål om du ønsker å lagre som «kunde» eller «leverandør». 5 Hvis du ønsker å lagre som kunde: velg Kunde og klikk Ok. Hvis du ønsker å lagre som leverandør: velg Leverandør og klikk Ok. Resultat: Forbindelsen, kontaktpersonen eller prosjektet overføres til økonomisystemet og får tildelt nytt nummer, det vil si det samme nummeret som blir brukt i økonomisystemet. Avslutte et kundeforhold Følg denne framgangsmåten for å avslutte et kundeforhold: 1 Åpne Forbindelse-skjermbildet og hent fram kunden. 2 Kryss av i feltet Inaktiv. 3 Klikk på «Lagre»-knappen på verktøylinjen. Merk: For at inaktive forbindelser ikke skal bli vist, må systemadministrator endre innstillingene for systemet. Ta eventuelt kontakt med systemadministrator ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER - 25

14 Overføre forbindelser og kontaktpersoner til Microsoft Outlook I Visma CRM kan du overføre forbindelser og kontaktpersoner med tilhørende opplysninger til Microsoft Outlook. Dette kan for eksempel være nyttig hvis du har behov for å overføre opplysningene til en mobiltelefon eller håndholdt pc. Følg denne framgangsmåten for å overføre forbindelser og kontaktpersoner til kontaktregisteret i Microsoft Outlook: 1 Start Microsoft Outlook. 2 Klikk på knappen Importer forbindelser og kontaktpersoner: Resultat: Du får fram et dialogvindu for å velge hvilken mappe i Microsoft Outlook du vil importere til. 3 Velg «kontakter»-mappen. Det kan være fornuftig å opprette en egen undermappe å overføre forbindelsene og kontaktpersonene til. For å opprette en ny mappe: Klikk på Ny-knappen. Gi mappen et navn. Velg mappetype «kontakter». Spesifiser hvor i Microsoft Outlook-strukturen den nye mappen skal plasseres. Klikk Ok. Resultat: Du får fram et dialogvindu hvor du kan gjøre en del valg som styrer hva som blir importert. 4 Spesifiser dine valg i dialogvinduet. 5 Start import ved å klikke på Importér-knappen. Resultat: Importen starter, og du får en melding når den er ferdig ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER ARBEIDE MED FORBINDELSER OG KONTAKTPERSONER - 27

15 START Arbeide med utvalg av kunder Få rask oversikt over kunder En av de store fordelene ved å bruke Visma CRM er at du i større grad kan skille kundegrupper fra hverandre, og følge dem opp på ulik måte. Kunder er ikke like, og det er viktig å vise at du kjenner dine kunder og deres preferanser. Med Visma CRM kan du enkelt trekke ut utvalgte kunder for videre oppfølging. Beskrivelsen nedenfor er et eksempel på hvordan du kan definere et utvalg som enkelt gir deg oversikt over dine kunder i et bestemt geografisk område. Framgangsmåten forutsetter at bedriften din har registrert hvilken medarbeider som er ansvarlig for hver kunde. Følg denne framgangsmåten for å få oversikt over kunder som tilhører et bestemt poststed: 1 Åpne skjermbildet Forbindelse med tabell. (Se «Velge skjermbilde for forbindelser» på side 18.) 2 Klikk på fanen Utvalg 1. Kjenn dine kunder! 3 Klikk på trakt-symbolet øverst til venstre i tabellen. Resultat: Du får fram et dialogvindu for å definere utvalg. 4 Høyreklikk inni tabellen under Nytt utvalg, og velg Tabelloppsett fra menyen. Resultat: Du får fram et dialogvindu for å velge kolonner. ARBEIDE MED UTVALG AV KUNDER - 29

16 5 Legg til «Og/eller»-kolonnen på følgende måte: Klikk på Og/eller under Tilgjengelige kolonner. Klikk på Legg til-knappen: Klikk på Aktiviser-knappen. Resultat: Dialogvinduet for å velge kolonner blir lukket, og kolonnen «Og/eller» er lagt til under Nytt utvalg. 6 Sett skrivemerket i Felt-kolonnen på rad 1, klikk på nedtrekkspilen til høyre i feltet og velg Ansv.medarb. 12 Klikk Lagre og gi utvalget ditt et navn. Kommentar: Utvalget ditt ligger nå lagret til seinere bruk. Utvalget er dynamisk, det vil si at det automatisk blir oppdatert dersom noen legger til nye forbindelser som oppfyller utvalgskriteriene. 13 Klikk Ok for å lukke dialogvinduet for å definere utvalg. Resultat: Listen i utvalgsfane 1 er nå fylt ut. 14 Gi utvalget ditt et navn: Dobbeltklikk på fane-navnet Utvalg 1. Trykk på Delete-tasten for å fjerne teksten «Utvalg 1». Skriv ønsket navn og trykk Enter. Foreta masseutsending av e-post Følg denne framgangsmåten for å foreta masseutsendelse av en e-post: Kommentar: «EMPLOYEE» blir automatisk satt inn i kolonnen Verdi. Det betyr «pålogget bruker». Du kan velge hvilken som helst medarbeider ved å trykke F12. 7 Sett skrivemerket i Og/eller-kolonnen, klikk på nedtrekkspilen til høyre i feltet og velg Og. 8 Sett skrivemerket i Felt-kolonnen på rad 2, klikk på nedtrekkspilen til høyre i feltet og velg Poststed. 9 Sett skrivemerket i Verdi-kolonnen på rad 2 og skriv navnet på et poststed (for eksempel «Oslo»). 10 Klikk på Se resultat, og sjekk at listen ser riktig ut. Kommentar: Du får fram et dialogvindu som viser kunder som oppfyller utvalgskriteriene. Du kan eventuelt fjerne de kundene du ikke ønsker å ha med i utvalget ved å ta bort krysset i Inkluder-feltet. 11 Klikk Ok for å lukke dialogvinduet med kunder. 1 Velg om e-posten skal sendes til et utvalg forbindelser eller kontaktpersoner: For å sende til forbindelser eller hovedkontakt: velg menyvalget Rutiner Masseutsendelse e-post Forbindelser. For å sende til kontaktpersoner: velg menyvalget Rutiner Masseutsendelse e-post Kontaktpersoner. 2 Angi hvem utsendelsen skal sendes til. Du kan gjenbruke utvalg som har blitt laget tidligere, eller du kan lage et engangsutvalg. For å gjenbruke et eksisterende utvalg: Klikk på trakt-symbolet. Klikk på et navngitt utvalg i listen over lagrede utvalg. Klikk Ok. For å lage et engangsutvalg: Høyreklikk inni tabellen under Mottakere og velg Tabelloppsett fra menyen. Resultat: Du får fram et dialogvindu for å velge kolonner. Klikk på fanen Alle felt og dra de feltene du ønsker å søke på, fra fanen Alle felt over til fanen Aktive kolonner. Klikk på knappen Aktiviser. Bruk den blå søkelinjen til å spesifisere kriterier for utvalget. Eksempel: Skriv «Oslo» i den blå søkelinjen i kolonnen Poststed hvis du ønsker å 30 - ARBEIDE MED UTVALG AV KUNDER ARBEIDE MED UTVALG AV KUNDER - 31

17 finne alle forbindelser i Oslo. Velg Flettemal fra eksisterende mal i nedtrekkslisten i feltet Mal. Hvis du ikke ønsker å sende til alle på listen: marker radene i tabellen for de forbindelsene du ønsker å sende til. 3 Skriv en tittel for e-posten i det første feltet under E-post. 4 Skriv innholdet i e-posten i det andre feltet under E-post. 5 Hvis du ønsker å bruke hovedkontaktens e-postadresse, lar du feltet Bruk hovedkontaktens e-postadresse være krysset av. Hvis du ønsker å bruke forbindelsens e-postadresse tar du bort krysset i feltet Bruk hovedkontaktens e-postadresse. 6 Kryss av i feltet Rediger i MS Outlook. 7 Klikk på knappen Start fletting. Resultat: Microsoft Outlook åpnes. Mottakere er fylt ut i blindkopifeltet. Merk: Endringer du nå eventuelt gjør i Microsoft Outlook, blir ikke lagret i Visma CRM. 8 Hvis du ønsker å endre format på innholdet i e-posten, må dette gjøres i Microsoft Outlook på følgende måte: Velg menyvalget Format HTML. Endre format på teksten etter ønske. 9 Send meldingen. Foreta masseutsending av brev Følg denne framgangsmåten for å foreta masseutsending av brev til forbindelser og kontaktpersoner: 1 Velg om brevet skal sendes til et utvalg forbindelser eller kontaktpersoner: For å sende til forbindelser: velg menyvalget Rutiner Masseutsendelse brev Forbindelser. For å sende til kontaktpersoner: velg menyvalget Rutiner Masseutsendelse brev Kontaktpersoner. 2 Gjør et utvalg av forbindelser eller kontaktpersoner. 3 Velg mal for brevet. Du kan velge en forhåndsdefinert mal eller et blankt dokument. Hvis du ønsker å bruke en forhåndsdefinert mal: Naviger til der malene er lagret og åpne ønsket mal. Hvis du ønsker å bruke et blankt dokument: Velg Flettemal fra blank mal i nedtrekkslisten i feltet Mal. Naviger til der malene er lagret og åpne ønsket mal. Kommentar: Forhåndsdefinerte maler er som regel lagret på følgende sted på Visma CRM-serveren: «Programfiler Visma SalesOffice Templates». Resultat: Malen åpnes i Word. 4 Gjør endringer i flettemalen etter ønske. Kommentar: Endringene vil bare gjelde flettemalen for denne utsendelsen, og påvirker ikke den forhåndsdefinerte malen. 5 Lagre og lukk flettemalen, og gå tilbake til Visma CRM. 6 Velg om brevet skal sendes til utskrift eller faks. Kommentar: Systemet velger den skriveren eller faksmaskinen som er standard på din pc. 7 Klikk på Start fletting. Skrive ut adresseetiketter I Visma CRM kan du enkelt bruke opplysninger om kunder og andre forbindelser til å skrive ut etiketter, for eksempel for å sende ut gaver. Visma CRM har ferdige etikettoppsett av ulike typer. Oppsettene definerer: etikettstørrelse (i mm) antall etiketter pr ark mottakere Følg denne framgangsmåten for å skrive ut etiketter: 1 Velg hurtigvalget Utskrifter. Resultat: Du får fram skjermbildet Start av utskrifter. 2 Velg om du vil ha fokus på forbindelse eller kontaktperson: Hvis du vil ha fokus på forbindelse: klikk på plusstegnet til venstre for mappen Etiketter forbindelse, under Rapporter til venstre i skjermbildet ARBEIDE MED UTVALG AV KUNDER ARBEIDE MED UTVALG AV KUNDER - 33

18 Hvis du vil ha fokus på kontaktperson: klikk på plusstegnet til venstre for mappen Etiketter kontaktperson. 3 Trekk et etikettoppsett fra listen under mappen over i tabellen under Valgte rapporter. 4 Klikk på trakt-symbolet, under Utskriftspesifikasjon. 4 Klikk på trakt-symbolet, under Utskriftspesifikasjon. Resultat: Du får fram skjermbildet Utvalg. 5 Gjør et utvalg av de forbindelsene du ønsker å ha med, og klikk Ok. Kommentar: Du kan bruke et tidligere lagret utvalg, eller du kan gjøre et nytt utvalg. 6 Klikk på knappen Forhåndsvisning, og sjekk at ringelisten er slik du ønsker den. 7 Klikk på Skriv ut. Resultat: Du får fram skjermbildet Utvalg. 5 Gjør et utvalg av de forekomstene du ønsker å skrive ut etiketter for, og klikk Ok. Kommentar: Du kan bruke et tidligere lagret utvalg, eller du kan gjøre et nytt utvalg. 6 Klikk på knappen Forhåndsvisning, og sjekk at etikettene er slik du ønsker dem. 7 Klikk på Skriv ut. Skrive ut ringeliste En ringeliste er en enkel liste over kontaktpersoner og telefonnumre. Kontaktpersonene er gruppert etter forbindelse. Merk: Framgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du skriver ut en enkel ringeliste. En annen metode som kan benyttes, er å kopiere opplysninger til Excel (se «Kopiere informasjon til Excel» på side 21). Følg denne framgangsmåten for å skrive ut en ringeliste: 1 Velg hurtigvalget Utskrifter. Resultat: Du får fram skjermbildet Start av utskrifter. 2 Klikk på plusstegnet til venstre for mappen Forbindelse, under Rapporter til venstre i skjermbildet 3 Velg hvilke kontaktpersoner du ønsker å ha med i listen: Hvis du kun ønsker å ha med hovedkontaktene: trekk Ringeliste fra listen under mappen Forbindelse over i tabellen under Valgte rapporter. Hvis du ønsker å ha med alle kontaktpersonene: trekk Ringeliste med kontaktpersoner fra listen under mappen Forbindelse over i tabellen under Valgte rapporter ARBEIDE MED UTVALG AV KUNDER ARBEIDE MED UTVALG AV KUNDER - 35

19 Utføre aktiviteter mot forbindelser Registrere ny aktivitet I Visma CRM kan all kontakt du har med forbindelser lagres som aktiviteter. Aktiviteter kan for eksempel være å sende brev eller e-post til forbindelsen, ringe til forbindelsen eller ha et møte med forbindelsen. Fordelen med å utføre aktiviteter fra Visma CRM, er at de blir lagret i en oversiktlig struktur i bedriftens felles CRM-system. Når du registrerer en aktivitet, kan du også endre hva aktiviteten skal knyttes mot. Aktiviteter opprettes ved hjelp av verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet: Når du skal søke etter registrerte aktiviteter, kan du søke på blant annet tittel. Det er derfor lurt å være litt nøye på hva du skriver i tittelfeltet, slik at tittelen blir logisk å søke på senere. Informasjon kan deles! Skrive brev til enkeltforbindelser Merk: Framgangsmåten nedenfor forutsetter at systemadministrator har lagt inn maler i systemet. START Følg denne framgangsmåten for å skrive et brev til en forbindelse: 1 Klikk på Nytt dokument-symbolet på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet: Resultat: Du får fram dialogvinduet Nytt dokument. Dersom du har opplysninger om en forbindelse, kontaktperson eller et prosjekt åpent i et skjermbilde, vil aktiviteten automatisk knyttes mot den åpne forekomsten. 2 Velg ønsket type mal fra nedtrekkslisten i feltet Mal kategori. UTFØRE AKTIVITETER MOT FORBINDELSER - 37

20 3 Velg ønsket mal fra nedtrekkslisten i feltet Mal. 4 Skriv en kort overskrift for brevet i feltet Tittel. 5 Hvis du ønsker at Visma CRM skal minne deg på å følge opp brevet: angi når du ønsker å motta påminnelse ved å fylle ut feltene Oppfølgingsdato og Oppflg.tid. Tips: Du kan velge en dato ved å klikke på kalendersymbolet til høyre i feltet Oppfølgingsdato. 6 Knytt brevet til riktig forbindelse ved å velge fra nedtrekkslisten i feltet Forbindelse. Kommentar: Dette er et søkefelt, så du kan trykke F12 for å utføre et avansert søk. 7 Klikk Ok. Resultat: Word startes. 8 Skriv innholdet i brevet. Kommentar: Når du lukker dokumentet i Word, blir dokumentet lagret i listen over aktiviteter i Visma CRM. Lage telefonnotat Et telefonnotat er nyttig for å dokumentere innholdet i en telefonsamtale, og for å sikre oppfølging av eventuelle oppfølgingspunkter. Tenk på dette som erstatning for gule lapper! Følg denne framgangsmåten for å lage et nytt telefonnotat: 1 Klikk på Nytt telefonnotat-symbolet på verktøylinjen: Resultat: Du får fram dialogvinduet Telefonnotat. 2 Knytt telefonnotatet til ønsket forbindelse, kontaktperson og/eller prosjekt ved hjelp av nedtrekkslistene under Knytning. 3 Skriv en tittel på notatet i feltet Tittel, og skriv inn dine notater i feltet Merknader. 4 Hvis ønskelig, velg en dato når du ønsker å følge opp telefonsamtalen, ved å klikke på kalendersymbolet til høyre i feltet Oppfølgingsdato. Kommentar: Det kan være lurt å velge en oppfølgingsdato og et oppfølgingstidspunkt, fordi dette automatisk legges inn i din huskeliste, som gir deg påminnelse om oppfølging. 5 Hvis du ønsker å delegere oppfølgingen til en annen medarbeider: velg navnet til medarbeideren fra nedtrekkslisten i feltet Delegert til. Resultat: Oppfølgingen blir lagt til som en oppgave i den valgte medarbeiderens huskeliste. 6 Klikk på Lagre-knappen. Sende e-post Vanlig e-post som du sender fra et e-postprogram, blir liggende i innboksene og utboksene til de enkelte medarbeiderne. Det vil si at bedriften ikke har noe eierskap til denne informasjonen. E-post som er av interesse for virksomheten, bør lagres i Visma CRM, slik at den er tilgjengelig for alle medarbeidere. Hvis du trenger å legge inn et vedlegg til e-posten, finnes det to muligheter. Du kan legge inn et dokument som er lagret i Visma CRM, eller du kan hente inn et dokument som er lagret utenfor Visma CRM. Følg denne framgangsmåten for å sende en e-post og lagre den i Visma CRM: 1 Hvis du ønsker å legge inn et dokument som er lagret i Visma CRM som vedlegg til e-posten: Finn dokumentet i aktivitetsoversikten for en forbindelse, kontaktperson eller et prosjekt. Høyreklikk på dokumentet i aktivitetslisten og velg Send som vedlegg til e-post. Kommentar: For å velge flere dokumenter, hold CTRL-tasten nede og høyreklikk. 2 Hvis du ikke trenger å bruke et dokument lagret i Visma CRM som vedlegg: klikk på Ny e-post-knappen på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet: Resultat: Du får fram dialogvinduet E-post. Hvis du hadde en kontaktperson markert da du trykte på Ny e-post-knappen, blir denne kontaktpersonen foreslått som mottaker av e-posten. Hvis ikke er mottakerfeltet tomt. 3 Hvis du ønsker å bruke en e-postmal, kan du velge en mal fra listen i feltet E-postmal. Merk: Dette forutsetter at bedriften din har lagt inn e-postmaler i Visma CRM. 4 Skriv innholdet i meldingen i det store tekstfeltet. Tips: Ved å bruke knappene på verktøylinjen over tekstfeltet, kan du formatere teksten slik du ønsker. Du kan velge skrifttype og skriftstørrelse, og halvfet eller kursiv tekst. Du kan også velge ulike typer justering, og du kan rykke inn teksten. 5 Hvis du ønsker å endre mottaker eller legge til flere mottakere: Klikk på Til-knappen UTFØRE AKTIVITETER MOT FORBINDELSER UTFØRE AKTIVITETER MOT FORBINDELSER - 39

21 Resultat: Du får fram et dialogvindu for å velge mottakere for e-posten. På den første fanen foreslås kontaktpersonene hos den valgte forbindelsen. Du kan velge medarbeidere, forbindelser og kontaktpersoner som er lagret i Visma CRM. Trekk ønskede mottakere fra listen til venstre over i Til-feltet, Kopi-feltet eller Blindkopi-feltet. Klikk Ok. 6 Hvis du ønsker at Visma CRM skal minne deg på å følge opp e-posten: angi når du ønsker å motta påminnelsen ved å fylle ut feltene Oppfølgingsdato og Oppflg.tid. Kommentar: Du kan velge en dato ved å klikke på kalendersymbolet til høyre i feltet Oppfølgingsdato. 7 Hvis du ønsker å se hvordan e-posten vil se ut for mottakeren, så klikk på Send test e-post. Resultat: Visma CRM sender e-posten til din egen e-postadresse, og du kan se på meldingen i e-postprogrammet ditt. Dette kan være nyttig når du skal sende en e-post til mange mottakere, for eksempel i forbindelse med en kampanje. 8 For å hente inn et dokument som er lagret utenfor Visma CRM som vedlegg: klikk på Nytt vedlegg-knappen, bla deg fram til der dokumentet er lagret, og åpne dokumentet. 9 Klikk på Send for å sende meldingen. Svare på e-post Følg denne framgangsmåten for å svare på en e-post som er lagret i Visma CRM: 1 Finn den lagrede e-posten i aktivitetsoversikten for en forbindelse, kontaktperson eller et prosjekt. 2 Dobbeltklikk på e-posten i aktivitetslisten. 3 Velg ett av disse alternativene: For å sende svaret bare til avsenderen av den opprinnelige e-posten: klikk på Svar-knappen. For å sende svaret til både avsenderen og alle mottakerne av den opprinnelige e-posten: klikk på Svar alle-knappen. Resultat: En ny e-post blir åpnet. Innholdet i den opprinnelige meldingen blir kopiert inn i den nye meldingen. 4 Fullfør e-posten og send den på vanlig måte. (Se «Sende e-post» på side 39.) Videresende e-post Følg denne framgangsmåten for å videresende en e-post som er lagret i Visma CRM: 1 Finn den lagrede e-posten i aktivitetsoversikten for en forbindelse, kontaktperson eller et prosjekt. 2 Dobbeltklikk på e-posten i aktivitetslisten. 3 Klikk på Videresend-knappen. 4 Jobb med e-posten på vanlig måte. (Se «Sende e-post» på side 39.) Eksportere e-post fra Microsoft Outlook til Visma CRM Merk: Dette forutsetter at man har fulgt beskrivelsen i avsnittet «Sammenkobling mellom Visma CRM og Microsoft Outlook» på side 12. Følg denne framgangsmåten for å eksportere e-poster fra Microsoft Outlook til Visma CRM: 1 Start Microsoft Outlook. 2 Marker én eller flere e-poster. Kommentar: De markerte e-postene vil bli knyttet til forekomster i Visma CRM hvor e-postadressene gjenkjennes. 3 Klikk på knappen Eksporter til Visma CRM på CRM-verktøylinjen Resultat: Du får fram dialogvinduet Visma CRM Tilknytninger. 4 Hvis du ønsker å gjøre ytterligere knytninger: angi hvem eller hva e-posten skal knyttes til: Sett markøren i den første kolonnen under Tilleggsknytninger på raden for ønsket knytningstype. Skriv navnet på den eller det du ønsker å knytte e-posten mot. Kommentar: Hvis du bare vet en del av navnet, kan du skrive plusstegn og en del av navnet. Når du trykker Enter, får du fram et dialogvindu med alternativer. Dobbeltklikk på et alternativ for å velge det. Når identifikasjonsnummer og navn er utfylt: flytt forekomsten over i boksen til høyre ved å klikke på pil-knappen: 5 Klikk på knappen Start eksport. Kommentar: E-posten eksporteres til Visma CRM. Hvis avsenderen i en melding som eksporteres ikke er registrert med e-postadresse i Visma CRM, vil du få en melding om dette. Du må da manuelt velge riktig knytning under Tilleggsknytninger UTFØRE AKTIVITETER MOT FORBINDELSER UTFØRE AKTIVITETER MOT FORBINDELSER - 41

22 Sende e-post fra Microsoft Outlook Du kan sende en e-post fra Microsoft Outlook og samtidig sørge for at den blir lagret i Visma CRM. Følg denne framgangsmåten: 1 I Outlook, klikk på knappen Ny - Visma CRM. Resultat: Du får fram en ny e-post i Outlook på vanlig måte. 2 Gjør ferdig e-posten i Outlook og klikk på Send. Resultat: Meldingen blir sendt. Deretter får du fram dialogen Visma CRM tilknytninger. 3 Knytt e-posten til informasjon registrert i Visma CRM. Se trinn 3 i «Eksportere e-post fra Microsoft Outlook til Visma CRM» ovenfor. Importere dokumenter Du har mulighet til å importere dokumenter til Visma CRM og knytte dem til opplysninger som er registrert i Visma CRM. Du kan importere alle typer filer som kan vises i Windows Utforsker. Import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter, avhengig av hvor du står når du starter importen. Metode 1: Når du står i Windows Utforsker Følg denne framgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Windows Utforsker: 1 Marker én eller flere filer i Windows Utforsker. 4 Skriv ønsket tittel på dokumentet i feltet Tittel. 5 Velg hva dokumentet skal knyttes til fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse og Prosjekt. 6 Velg om dokumentet skal kopieres eller flyttes: For å importere dokumentet uten å slette det fra det opprinnelige lagringsstedet: klikk på Kopier-knappen. For å importere dokumentet og samtidig slette det fra det opprinnelige lagringsstedet: klikk på Flytt-knappen. Metode 3: Når du står i et Office-dokument Følg denne framgangsmåten for å importere dokumenter når du står i et åpent Officedokument (Word, Powerpoint eller Excel): 1 Lagre dokumentet. 2 Klikk på Send-knappen på verktøylinjen. Resultat: Du får fram dialogvinduet Send til Visma CRM. 3 Velg hva dokumentet skal knyttes til fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse, Kontaktperson og Prosjekt. 4 Klikk på Send-knappen. 2 Høyreklikk og velg Send til Visma CRM. Resultat: Du får fram et dialogvindu. 3 Velg hva dokumentet skal knyttes til i Visma CRM fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse, Kontaktperson og Prosjekt. 4 Klikk på Send-knappen. Metode 2: Når du står i Visma CRM Følg denne framgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Visma CRM: 1 Klikk på knappen Knytt inn fil på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet: Resultat: Du får fram en vanlig Åpne-dialog. 2 Finn fram til der hvor dokumentet ligger lagret. 3 Dobbeltklikk på dokumentet. Resultat: Du får fram dialogen Filinformasjon UTFØRE AKTIVITETER MOT FORBINDELSER UTFØRE AKTIVITETER MOT FORBINDELSER - 43

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER Microsoft Outlook INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppgaver: Legge inn oppgaver man må huske på. Oppgaveforespørsler: Gi oppgaver til kollegaer / elever. Oppgaver: Omgjøre e-poster

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen Fletting en rask manual Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet Klikk på velg veiviseren i bunnen På høyre side har du nå denne menyen Velg øverst hva slags dokument, trykk deretter på neste nederst- I

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Side 1 av 5 Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Outlook 2010. Hvis du ikke finner det du ser etter her, bruker du søkeboksen ovenfor. I denne

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Outlook 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Outlook. Gjør det til ditt eget

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing UTVALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Utvalg... 1 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg... 2 Registrere statiske utvalg... 2 Legge til medlemmer i statiske utvalg... 3 Legge til

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Velkommen til ny e-post og kalender på UiO.

Velkommen til ny e-post og kalender på UiO. Velkommen til ny e-post og kalender på UiO. UiOs veiledninger for oppsett og bruk av e-post og kalender er tilgjengelig fra http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/ Her finnes også informasjon om

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer