SuperOffice Sales & Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SuperOffice Sales & Marketing"

Transkript

1 UTVALG SuperOffice Sales & Marketing

2 Innhold Utvalg... 1 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg... 2 Registrere statiske utvalg... 2 Legge til medlemmer i statiske utvalg... 3 Legge til medlemmer i utvalg av kontakter... 4 Dynamiske utvalg... 5 Registrere dynamiske utvalg... 6 Legge til medlemmer i dynamiske utvalg... 7 Kombinasjonsutvalg... 8 Registrere kombinasjonsutvalg Vise utvalg i minikortet... 11

3 Utvalg I SuperOffice Sales & Marketing kan du velge kontakter, prosjekter, salg, dokumenter og oppfølginger du arbeider mye med, og legge dem i egne utvalg. Hvis du i tillegg har lisens for tilbudsmodulen, kan du også lage utvalg av produkter. Eksempler på utvalg: Jeg er salgssjef og ønsker en dynamisk oversikt over alle salg over ,- og som skal besluttes i neste måned. Jeg er selger og ønsker en oversikt over alle mine salg som er utsatt. Jeg er prosjektleder og ønsker et utvalg som til enhver tid viser mine aktive prosjekter. Jeg er konsulent og ønsker en liste på alle prosjekter jeg er involvert i. Jeg jobber med salg og ønsker en liste som gir meg alle tilbudsdokumenter som er i arbeid. Jeg jobber med salg og ønsker en liste over kunder som har kjøpt et produkt vi skal oppgradere. På denne måten kan du bruke utvalg til å holde oversikten over bestemte grupper av oppføringer og gruppere informasjon etter alle mulige kriterier. Alle utvalgene inneholder i tillegg en oversikt over kontakter og kontaktpersoner som er tilknyttet oppføringene i det aktuelle utvalget, for eksempel kunder som er tilknyttet salgene i et salgsutvalg. I Utvalg-bildet ser du hvert utvalg som et utvalgskort. Et slikt kort består av to faner, Utvalg og Oppgave. Du kan bla mellom utvalgene ved å klikke på eselørene eller bruke piltastene på tastaturet. Fra fanen Oppgaver kan du utføre bestemte oppgaver på medlemmene i et utvalg, for eksempel sende e-post til kontaktpersoner som er tilknyttet et salgsutvalg. 1

4 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg Det finnes tre typer utvalg i SuperOffice Sales & Marketing: Statiske utvalg, som inneholder kun de medlemmene som du legger inn manuelt. Dynamiske utvalg, som alltid vil oppdateres automatisk med medlemmer som passer til utvalgskriteriene. Kombinasjonsutvalg, som er en kombinasjon av to eksisterende utvalg. Registrere statiske utvalg Slik registrerer du et nytt utvalg: 1. Gå til Utvalg-bildet. 2. Klikk på Ny-knappen på knapperaden, eller velg Nytt utvalg på Utvalgmenyen. Det vises et tomt utvalgskort. 3. Skriv inn navnet på utvalget i det grå feltet der det står Utvalgsnavn med rødt. 4. I feltet Utvalg av velger du hva utvalget skal inneholde: Kontakter/personer, Salg, Prosjekter, Dokumenter, Oppfølginger eller Produkter. Dette kan ikke endres etter at utvalget er lagret i databasen. 5. I feltet Utvalget er velger du Statisk for å opprette et statisk utvalg. 6. I feltet Eier vises automatisk pålogget bruker. Du kan bytte eier etter at utvalget er lagret, ved å redigere utvalget. Det vil i praksis si at du overfører det fra deg selv og til en annen person. For å kunne 2

5 redigere et utvalg må du enten eie det eller ha administratortilgang, eller noen må ha gitt deg redigeringstilgang via preferansen Funksjoner i SuperOffice Administration. 7. I feltet Kategori velger du hvilken type utvalg du oppretter. Klikk på pilen bak feltet for å få frem en forhåndsdefinert liste over aktuelle alternativer. Disse alternativene defineres i SuperOffice Administration. 8. Hvis du oppretter et utvalg av kontakter, vises avmerkingsboksen Kontakt er unik. Merk av for dette hvis du vil at kontakten bare skal vises én gang på medlemslisten. Det vil i praksis si at kontakten bare kan forekomme én gang i samme utvalg. 9. Hvis du klikker på pilen bak feltet Synlig for, vises det en liste der du kan velge om utvalget skal være synlig for alle, privat (det vil si bare synlig for den som er definert som eier) eller synlig for alle i brukergruppen som eieren tilhører. 10. Merk av for Utført hvis du vil angi at utvalget er inaktivt. Hvis du vil at utvalget skal være aktivt, lar du avmerkingsboksen stå tom. 11. I det store tekstfeltet midt på utvalgskortet legger du inn en tekst som beskriver utvalget. 12. Når du har angitt ønskede alternativer på utvalgskortet, klikker du på OK. Opplysningene lagres, og du får opp dialogboksen Legg til medlemmer, slik at du kan få lagt til medlemmer i det nye utvalget. Legge til medlemmer i statiske utvalg Når du har registrert et utvalg, må du velge hvem eller hva som skal inkluderes i utvalget. Prosessen for å legge til medlemmer er litt forskjellig avhengig av hva slags utvalg du har laget. Vi vil først se på hvordan du legger til medlemmer i et utvalg av kontakter/personer. Deretter forklarer vi hvordan du legger til medlemmer i utvalg av salg, prosjekter, dokumenter eller oppfølginger. 3

6 Legge til medlemmer i utvalg av kontakter I detaljkortet for utvalget gjør du følgende: 1. Klikk på knappen Legg til medlemmer, eller velg Legg til medlemmer på Utvalg-menyen. Dialogboksen Legg til medlemmer vises. Merk: Dialogboksen Legg til medlemmer kommer også opp automatisk når du lagrer et nytt statisk utvalg, jf. Registrere statiske utvalg. 2. Klikk på knappen Legg til. Det legges til en ny linje i kriterielisten, og det vises en liste med felt å velge mellom. 3. Velg søkekriterier i de ulike feltene ved å klikke på pilen ( ) og velge fra listeboksen som vises. Søkekriteriene for utvalg fungerer på samme måte som for Finn. 4. Gjenta punkt 2 og 3 til du har angitt alle de ønskede søkekriteriene. 5. Hvis det ikke er angitt noe personkriterium (kriterier som kun gjelder for kontaktpersoner, f.eks. fødselsår eller posisjon) i den øverste delen av dialogboksen, kan du velge mellom følgende kriterier under Dersom ingen kontaktpersonkriterier er satt: Ta med første kontaktperson: For eventuelle kontakter som samsvarer med kriteriene du har angitt, vises den første personen på detaljkortet Kontaktpersoner som utvalgsmedlem. Ta med alle kontaktpersoner for hver kontakt: For eventuelle kontakter som samsvarer med kriteriene du har angitt, vises alle kontaktpersoner. Ikke ta med noen kontaktpersoner: For eventuelle kontakter som samsvarer med kriteriene du har angitt, vises ingen kontaktpersoner. 4

7 6. Merk av for Ta med kontakter med Stopp hvis du vil inkludere kontakter som er stoppmerket, det vil si som har et stoppskilt i kontaktkortet, og som du derfor bør sjekke om det er lagt inn spesielle notater om. Standardinnstillingen er at slike kontakter ikke inkluderes i noen former for søk, men med dette valget kan du overstyre denne innstillingen. 7. Merk av for Ta med kontakter merket med Ingen utsendelser hvis du vil inkludere kontakter som ikke mottar direktepost. Standardinnstillingen er at slike kontakter ikke inkluderes i noen former for søk, men med dette valget kan du overstyre denne innstillingen. 8. Merk av for Ta med kontaktpersoner merket med Ingen utsendelser hvis du vil inkludere kontaktpersoner som ikke mottar direktepost. Standardinnstillingen er at slike kontaktpersoner ikke inkluderes i noen former for søk, men med dette valget kan du overstyre denne innstillingen. 9. Klikk på OK. Kontakter/personer som samsvarer med søkekriteriene, legges til i utvalget. Dynamiske utvalg Et dynamisk utvalg kan sammenlignes med et lagret søk som utføres hver gang du ser på utvalget. Hver gang du legger til oppføringer i SuperOffice Sales & Marketing med data som oppfyller søkekriteriene i et dynamisk utvalg, vil utvalget oppdateres med det nye medlemmet, i motsetning til et statisk utvalg. Bruk et dynamisk utvalg hvis du ønsker en oppdatert oversikt over kontakter, salg, prosjekter, dokumenter, oppfølginger eller produkter som oppfyller et bestemt sett med søkekriterier. Eksempler på hva du kan bruke dynamiske utvalg til I SuperOffice Sales & Marketing kan du lage utvalg over nærmest hva som helst. Hensikten med eksemplene nedenfor er å gi deg ideer til hvordan du kan bruke funksjonaliteten i programmet. Kontakter Du kan lage et utvalg som inneholder alle kontakter i kategorien "Leverandør" med tilholdssted i Tyskland. Dette kan være nyttig hvis dere planlegger ytterligere satsing i Tyskland. Salg Du kan lage et utvalg som inneholder alle salg du har gjennomført i første kvartal, eventuelt alle salg med statusen Utsatt. Slik kan du bedre se trender og vurdere hva som er viktig i det videre salgsarbeidet. Prosjekter Du kan lage et utvalg som inneholder alle prosjekter av typen "Internt", og som er under arbeid. Deretter kan du vurdere hvilke av dem som kan avsluttes, og hvilke det er verdt å jobbe videre med. 5

8 Dokumenter Du kan lage et utvalg som inneholder alle dokumenter du har opprettet den siste måneden. Slik kan du få en oversikt over de dokumentene som er gjort, og se de du kanskje har glemt. Oppfølginger Du kan lage et utvalg som inneholder alle oppfølginger for en bestemt kunde, slik at du kan danne deg et inntrykk av hvilket forhold dere har til kunden. Dette kan f.eks. være nyttig før du skal i salgsmøte med dem. Og du kan lage et utvalg som inneholder alle oppfølginger du har denne måneden, slik at du kan få en oversikt over avtalene dine denne måneden og vurdere om du behøver å opprette noen flere. Produkter Du kan lage et utvalg som inneholder alle produkter som er solgt i år, basert på salg som inneholder tilbud og har status Solgt. Utvalget kan begrenses til bestemte produktkategorier, produktfamilier osv. basert på hva slags statistikk du har behov for. Hvis dere skal oppgradere et produkt dere selger fra versjon 2 til 3, kan du lage et utvalg av alle kunder som har kjøpt versjon 2, og bruke utvalget som grunnlag for en kampanje. Registrere dynamiske utvalg Slik registrerer du et nytt dynamisk utvalg: 1. Gå til Utvalg-bildet. 2. Klikk på Ny-knappen på knapperaden, eller velg Nytt utvalg på Utvalgmenyen. Det vises et tomt utvalgskort. 3. Skriv inn navnet på det nye utvalget der det står Utvalgsnavn med rødt. 6

9 4. I feltet Utvalg av velger du hva utvalget skal inneholde: Kontakter/personer, Salg, Prosjekter, Dokumenter, Oppfølginger eller Produkter. Dette kan ikke endres etter at utvalget er lagret i databasen. 5. I feltet Utvalget er velger du Dynamisk for å opprette et dynamisk utvalg. 6. I feltet Eier vises automatisk pålogget bruker. Etter at du har lagret et nytt utvalg, kan du bytte eier hvis du redigerer utvalget. Det vil i praksis si at du overfører det fra deg selv og til en annen person. For å kunne redigere et utvalg må du enten eie det eller ha administratortilgang, eller noen må ha gitt deg redigeringstilgang via SuperOffice Administration. 7. I feltet Kategori velger du hvilken type utvalg du ønsker. Klikk på pilen for å få frem en forhåndsdefinert liste over aktuelle alternativer. 8. Hvis du klikker på pilen bak feltet Synlig for, vises det en liste der du kan velge om utvalget skal være synlig for alle, privat (det vil si bare synlig for den som er definert som eier) eller synlig for alle i brukergruppen som eieren tilhører. 9. Hvis du oppretter et utvalg som inneholder kontakter, vises avmerkingsboksen Ta med første kontaktperson. Merk av her hvis du vil at første kontaktperson for hver kontakt skal tas med i utvalget. Hver kontakt kan bare forekomme én gang i et dynamisk utvalg. Legge til medlemmer i dynamiske utvalg I et dynamisk utvalg må du legge til søkekriterier før det vises noen medlemmer i utvalget. Slik gjør du det: 1. Klikk på Legg til-knappen under kriterielisten for å legge til søkekriterier. Da vises dialogboksen Legg til/rediger kriterier, der du kan legge til ønsket søkekriterium. Du kan legge til så mange søkekriterier du vil. Bruk av søkekriterier ble beskrevet i kapittel 2. Merk: I et dynamisk utvalg er beskrivelsesfeltet som brukes i statiske utvalg, erstattet av en kriterieliste. 2. Når du har angitt ønskede søkekriterier for utvalget, klikker du på OK. Hver gang du åpner dette utvalget, må du oppdatere det ved å klikke på Oppdaterkoblingen som vises på medlemslisten. Dette sikrer at medlemslisten alltid er oppdatert med de nyeste oppføringene. 7

10 Tips: Hvis du vil slette et søkekriterium, merker du det i kriterielisten og klikker på Slett. Kombinasjonsutvalg Et kombinasjonsutvalg er en kombinasjon av to eksisterende utvalg. Kombinasjonsutvalget kan inneholde oppføringer som er felles for de to eksisterende utvalgene, oppføringer som er forskjellige, oppføringer som bare er i ett av utvalgene og alle oppføringer i de to utvalgene. Det er imidlertid visse begrensninger for hva som kan kombineres: Hvis du velger å opprette et kombinasjonsutvalg bestående av kontakter, gjøres alle typer utvalg tilgjengelig. Hvis du derimot velger å opprette et kombinasjonsutvalg bestående av salg, prosjekter, dokumenter, oppfølginger eller produkter, gjøres bare utvalg av den valgte typen tilgjengelig. De to utvalgene som kombineres, kan være statiske eller dynamiske. Og når du har opprettet et kombinasjonsutvalg, kan du velge å gjøre det om til et statisk utvalg. 8

11 Hvordan kombineres de to utvalgene? Du kan velge hvilke oppføringer du vil inkludere i kombinasjonsutvalget. Disse alternativene er tilgjengelige: Kun i utvalg 1 Kun i utvalg 2 Felles Viser oppføringer som finnes i utvalg 1, og ekskluderer oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2. Viser oppføringer som finnes i utvalg 2, og ekskluderer oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2. Viser bare oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2. Forskjellig Viser bare oppføringer som finnes enten i utvalg 1 eller i utvalg 2. Alle Viser alle oppføringer i både utvalg 1 og 2. Eksempler på hva du kan bruke kombinasjonsutvalg til I SuperOffice Sales & Marketing kan du lage utvalg over nærmest hva som helst. Hensikten med eksemplene nedenfor er å gi deg ideer til hvordan du kan bruke funksjonaliteten i programmet. Kontakter og salg 1. Opprett et kombinasjonsutvalg for kontakter/personer basert på to eksisterende utvalg: "Kunder i Sverige" (utvalg 1) og "Gjennomførte salg i fjor" (utvalg 2). 9

12 2. Velg kombinasjonstypen Kun i utvalg 1. Resultatet vil inneholde kunder i Sverige som dere ikke solgte noe til i fjor. 3. Lagre resultatet som et statisk utvalg med navnet "Kunder i Sverige uten salg", og gi en av selgerne ansvaret for å følge opp disse kundene. Oppfølginger 1. Opprett et kombinasjonsutvalg for oppfølginger basert på to eksisterende utvalg: "Oppfølginger knyttet til mine kunder" (utvalg 1) og "Planlagte oppfølginger i neste måned" (utvalg 2). 2. Velg kombinasjonstypen Felles. Resultatet vil inneholde en oversikt over oppfølginger du må gjennomføre neste måned. Disse kan du f.eks. eksportere til en fil ved hjelp av oppgaven Eksporter til fil. Merk: Dersom det er ønskelig å kun sammenligne kontaktene som er knyttet mot disse to utvalgene, merker du av for Sammenligne bare kontakter. Registrere kombinasjonsutvalg Slik registrerer du et nytt kombinasjonsutvalg: 1. Gå til Utvalg-bildet. 2. Klikk på Ny-knappen på knapperaden, eller velg Nytt utvalg på Utvalgmenyen. Det vises et tomt utvalgskort. 3. Skriv inn navnet på det nye utvalget i feltet der det står Utvalgsnavn med rødt. 4. I feltet Utvalg av velger du hva utvalget skal inneholde: Kontakter/personer, Salg, Prosjekter, Dokumenter, Oppfølginger eller Produkter. Dette kan ikke endres etter at utvalget er lagret i databasen. 5. I feltet Utvalget er velger du Kombinasjon for å opprette et kombinasjonsutvalg. 10

13 Merk: Du kan gjøre dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg om til statiske utvalg, men du kan ikke gjøre statiske utvalg om til dynamiske utvalg eller kombinasjonsutvalg. 6. I feltet Eier vises automatisk pålogget bruker. Etter at du har lagret et nytt utvalg, kan du bytte eier hvis du redigerer utvalget. Det vil i praksis si at du overfører det fra deg selv og til en annen person. For å kunne redigere et utvalg må du enten eie det eller ha administratortilgang, eller noen må ha gitt deg redigeringstilgang via preferansen Funksjoner i SuperOffice Administration. 7. I feltet Kategori velger du hvilken type utvalg du ønsker. Klikk på pilen for å få frem en forhåndsdefinert liste over aktuelle alternativer. Disse alternativene defineres i SuperOffice Administration. 8. Under Utvalg 1 og Utvalg 2 velger du de to utvalgene du vil kombinere. Merk: Hvis du har valgt Kontakter/personer under Utvalg av, kan du velge blant alle typer utvalg her. Hvis kombinasjonsutvalget derimot er av Salg, Prosjekter, Dokumenter, Oppfølginger eller Produkter, kan du bare velge blant samme type utvalg for Utvalg 1 og Utvalg Under Kombinasjonstype velger du hvilke oppføringer fra de to utvalgene som skal inkluderes i kombinasjonsutvalget. 10. Hvis du oppretter et utvalg som inneholder kontakter, vises avmerkingsboksen Sammenligne bare kontakter. Merk av her hvis du bare vil sammenligne kontakter og ikke kontaktpersoner i utvalget. 11. Hvis du klikker på pilen bak feltet Synlig for, vises det en liste der du kan velge om utvalget skal være synlig for alle, privat (det vil si bare synlig for den som er definert som eier) eller synlig for alle i brukergruppen som eieren tilhører. 12. Merk av for Utført hvis du vil angi at utvalget er inaktivt. Hvis du vil at utvalget skal være aktivt, lar du avmerkingsboksen stå tom. 13. Klikk på OK for å lagre utvalget i databasen. Etter at utvalget er lagret, kan du endre både kombinasjonstypen og hvilke utvalg som skal kombineres, hvis du redigerer utvalget. Det er imidlertid ikke mulig å endre Utvalg av-feltet. Vise utvalg i minikortet Hvis du har laget et utvalg som du bruker ofte, kan du legge til utvalget i minikortet slik at det alltid er synlig i SuperOffice Sales & Marketing. 11

14 Slik gjør du: 1. Klikk på listeboksen øverst i minikortet, og velg Utvalgsmedlemmer. 2. I listeboksen nedenfor velger du det utvalget du vil vise i minikortet. 3. Klikk eventuelt på Oppdater hvis utvalget ikke er oppdatert. 4. Klikk på låsikonet øverst til venstre i minikortet hvis du vil at minikortet skal vises med dette utvalget uansett hvor du navigerer i SuperOffice Sales & Marketing. Ikonet endres da fra til. 5. Klikk på ikonene øverst til høyre for å veksle mellom medlemmer i utvalget og tilhørende kontakter/kontaktpersoner. Hvis du for eksempel viser et salgsutvalg i minikortet, kan du klikke på for å vise kontakter/kontaktpersoner som er tilknyttet salgene i utvalget. 12

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing SALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Registrere salg... 1 Registrere opplysninger i fanen Salg... 1 Utsatte, solgte og tapte salg... 3 Detaljkortet Aktiviteter... 4 Knytte aktiviteter til salg...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing E-POST SuperOffice Sales & Marketing Innhold Innboksen... 1 Innboks-bildet... 1 Sende e-post... 2 Lagre inngående e-post fra Outlook... 3 Lagre vedlegg i SuperOffice Sales & Marketing... 3 Innboksen Innboks-bildet

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe Systems Incorporated. 2014 SuperOffice AS. Alle rettigheter

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

SuperOffice emarketing Brukerkurs

SuperOffice emarketing Brukerkurs SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 08.12.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice AS.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Hvor finner vi verktøy for medlemshåndtering Knappen «Verktøy for medlemshåndtering» vises på lokallaget forside når man er innlogget.

Hvor finner vi verktøy for medlemshåndtering Knappen «Verktøy for medlemshåndtering» vises på lokallaget forside når man er innlogget. For lokallag/fylkeslag Verktøy for medlemshåndtering Det er lansert et nytt verktøy for håndtering av medlemmer og verv på klubber og i lokallag/fylkeslag. Det nye verktøyet erstatter den gamle lenken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Følg denne brukerveiledningen steg-for-steg:

Følg denne brukerveiledningen steg-for-steg: Brukerveiledning: Legge til et enkeltprodukt Et enkeltprodukt er produkter du har i én størrelse. Kan eksempelvis være en duk, en lue, pynt, skulptur, ullsokker du kun har i én størrelse, osv. Følg denne

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Et variabelt produkt er et produkt med flere størrelser. F.eks. en lue som du har i 3 ulike størrelser.

Et variabelt produkt er et produkt med flere størrelser. F.eks. en lue som du har i 3 ulike størrelser. Brukerveiledning: Legge til et variabelt produkt Et variabelt produkt er et produkt med flere størrelser. F.eks. en lue som du har i 3 ulike størrelser. På «Nettbutikk kontrollpanel» klikker du på lenken

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

DKS booking portal. Brukerveiledning. Netpower

DKS booking portal. Brukerveiledning. Netpower Brukerveiledning Netpower Innhold Generelt om siden... 3 Logg inn... 3 Topp meny... 3 Venstre meny... 4 Min profil... 5 Logg ut... 5 Påmelding... 6 Meld på... 6 Endre påmelding... 10 Logg... 11 Slett påmelding...

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16

B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16 B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16 Copyright 2016 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Kriterier for å få tilgang til sjekklister 4 3. Starte

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Administratorkurs. Sist endret: 01.06.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Administratorkurs. Sist endret: 01.06.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 01.06.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

SuperOffice. Remote Travel

SuperOffice. Remote Travel SuperOffice Remote Travel Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Word. 2000 SuperOffice AS. Alle rettigheter forbeholdt. SuperOffice AS gir deg rett til å bruke programvaren

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Denne modulen gjør det mulig at konfirmantene SELV kan registrere informasjon om seg selv og sine foresatte ved påmelding til konfirmasjon. I tillegg kan det defineres

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Vi begynner i itsl med å eksportere spørsmål

Vi begynner i itsl med å eksportere spørsmål Overføre tester/spørsmål fra itslearning til Canvas Det går greit å overføre de vanligste spørsmålstypene fra itslearing (itsl) til Canvas. Men siden de har litt forskjellige spørsmålstyper og litt forskjellig

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har gjort

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016 SocialBoards Inbox 2 Dokumentasjon v 1.0 20. juni 2016 Inbox 2 - en raskere vei til fornøyde kunder Med SocialBoards Inbox 2 har vi jobbet for at du og dine kunder skal få en enda bedre opplevelse i dialogen

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord AirDog er en applikasjon for visning av hundeklubbers hunder ved hjelp av data levert av NKK. Applikasjonen lar deg søke etter hunder på navn og id, se informasjon om hunden, og se rapporter

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer