SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: Semantix AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS."

Transkript

1 SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: Semantix AS.

2 Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation SuperOffice AS. Alle rettigheter forbeholdt. SuperOffice AS gir deg rett til å bruke programvaren og ta en sikkerhetskopi. All annen kopiering er forbudt. Det er forbudt å reprodusere, tilpasse eller oversette dokumentasjonen uten å ha innhentet skriftlig tillatelse. Dette gjelder ikke kopiering som er tillatt i henhold til åndsverksloven. SuperOffice, SuperOffice-logoen, SuperOffice CRM, SuperOffice Sales & Marketing og SuperOffice Customer Service er varemerker eller registrerte varemerker for SuperOffice AS. Microsoft, Microsoft Office, Microsoft Internet Information Server, SQL Server og Windows 2000 Server er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Sybase er et registrert varemerke for Sybase, INC Oracle er et registrert varemerke for Oracle Corporation. Andre produkter og firmanavn som er nevnt, kan være varemerker for de respektive eierne. Idé og opphav: SuperOffice AS. Dokumentasjon: Semantix AS. Konsernselskap: SuperOffice AS Datterselskaper: SuperOffice Norge AS SuperOffice Sweden AB SuperOffice Danmark A/S SuperOffice GmbH SuperOffice Benelux B.V. SuperOffice Software Ltd SuperOffice Team Brendel Ag

3 INNHOLD KAPITTEL 1: INNLEDNING 1 Målsetningen med kurset 1 Forkunnskaper 1 Innholdet i kurset 1 KAPITTEL 2: KOMME I GANG 3 Navigere i SuperOffice Administration 3 KAPITTEL 3: STATUS 5 Status-bildet 5 Database 6 Statistikk 6 KAPITTEL 4: LISENSER 7 Lisenser-bildet 7 Oppdatere lisensinformasjon 8 KAPITTEL 5: BRUKERE OG ROLLER 9 Brukere-bildet 9 Legge til brukere 11 Dialogboksen Person 15 Redigere brukeropplysninger 15 Redigere brukerrettigheter 15 Slette brukere 16 Rolle-bildet 17 Opprette en rolle 19 Redigere en rolle 21 Slette en rolle 22 KAPITTEL 6: LISTER 23 Lister-bildet 23 Administrere lister 24 Legge til brukerdefinerte lister 25 Endre navn og beskrivelse 25 Slette brukerdefinerte lister 26 Administrere forekomster 27 Legge til forekomster 28 Endre forekomster 29 Slette forekomster 29 Brukergrupper 30 Overskrifter 31 Gruppering og filtrering 31 Legge til overskrifter 31 Endre overskrifter 32 Velge overskrifter 32 Sortere overskrifter 33 Slette overskrifter 33 Spesialiserte lister 34 Land 34 Relasjon 36 Oppfølging - Type 38 Oppfølging - Hensikt 39 Salg - Salgstype (for faser) 39 Salg - Fase 39 Prosjekt - Type 39 Prosjekt - Status 39 Valuta 40 Legge til forekomster på listen Valuta 40 KAPITTEL 7: DOKUMENTMAL 41 Bruke standardmaler 41 Endre standardmaler 41 Opprette et maldokument 42 Tilknytte en ny mal 42 Legge til forekomster på listen Dokumentmal 43 E-postmaler 44 Malvariabler 45 Variabler fra kontaktkortet 45

4 Variabler for valgt kontaktperson 47 Variabler for internasjonale adresser 49 Variabler fra dialogboksen Dokument eller fra systemet 50 Variabler fra prosjektkortet 51 Variabler for avsenderen (dialogboksen Person) 51 Variabler fra avsenders eget kontaktkort 52 Variabler for SuperOffice Mail Gateway 53 Variabler for salg 53 Variabler for utvalg 53 Variabler for avtaler 54 Variabler for avtaler, formatert i samsvar med standard for ical 56 Variabler for integrasjon mot webapplikasjoner 57 Bruk av malvariabler 57 KAPITTEL 8: APPLIKASJONER/WEBPANEL 61 Applikasjoner 61 Legge til eksterne applikasjoner på listen Applikasjon 61 Webpanel 65 Tilknytte en ny URL-adresse 65 KAPITTEL 9: ARBEIDSFLYT 69 Salgsguide 69 Opprette faser for salgsguiden 69 Opprette salgstype for salgsguiden 70 Opprette en salgsguide 73 Legge til en oppfølging for en fase 73 Legge til et dokument for en fase 76 Prosjektguide 78 Opprette statuser for prosjektguiden 78 Opprette prosjekttype for prosjektguiden 78 Opprette en prosjektguide 80 Legge til en oppfølging for en status 80 Legge til et dokument for en status 82 Bruke dokumentmaler på flere språk i prosjekt- og salgsguidene 85 KAPITTEL 10: BRUKERDEFINERTE FELT 87 Felt-bildet 87 Mer-felt 88 Legge til felt 89 Redigere felt 91 Endre TAB-rekkefølgen på felt 92 Endre feltposisjoner 92 Slette felt 93 Side 1-felt 93 Velge side 1-felt 95 KAPITTEL 11: SYSTEMVALG 97 Systemvalg-bildet 97 Ledetekster 98 Endre ledetekster 98 Tilbakestille ledetekster 99 Våre kontakter 100 Legge til kontakter 100 Slette kontakter 101 Nummertildeling 102 Vise nummertildeling 103 Angi nummertildeling 103 Standardverdier for nye dokumentmaler 105 Resultater av nummertildeling 106 KAPITTEL 12: PREFERANSER 107 Preferanser-bildet 107 Aktive innstillinger 109 Nivåer for preferanseinnstillinger 110 Viktige preferanser 110 Legge til preferanseinnstillinger 115 Endre preferanseinnstillinger 116 Slette preferanseinnstillinger 116 Tillate brukerinnstillinger 117 KAPITTEL 13: IMPORT 118 Import-bildet og DbSetup.exe 118 Felttilordning 119 Importinnstillinger 121 Avanserte importinnstillinger 121 Duplikater 123

5 Importbeskrivelser 125 Importrutiner 126 Importere filer 127 TILLEGG: ARBEIDSOPPGAVER 128 Oppgave 1: Registrere nye brukere og roller 128 Oppgave 2: Lister 128 Oppgave 3: Maler 129 Oppgave 4: Applikasjoner/Webpaneler 129 Oppgave 5: Lage en salgsguide 129 Oppgave 6: Lage en prosjektguide 130 Oppgave 7: Felt 130 Oppgave 8: Systemvalg og Preferanser 131

6

7 KAPITTEL 1: INNLEDNING Administratoren får tilgang til alle vedlikeholdsfunksjoner ved å starte en egen applikasjon som heter SuperOffice Administration. Du må tilhøre rollen Brukernivå 0 eller en rolle som gir deg rettigheter til å logge deg på SuperOffice Administration. Merk: For at SuperOffice-brukerne skal kunne ta i bruk endringer som gjøres i SuperOffice Administration, må de logge seg på SuperOffice Sales & Marketing på nytt. Målsetningen med kurset Administratorkurset er beregnet på personer som fungerer som SuperOfficeadministratorer i sine bedrifter. Det vil si såkalte "superbrukere" personer som selv bruker SuperOffice Sales & Marketing, men som i tillegg har tilgang til SuperOffice Administration og kan utføre administrasjonsoppgaver i dette programmet. Målsetningen med dette kurset er å gi en innføring i bruken av SuperOffice Administration til SuperOffice Sales & Marketing. Vi kommer ikke til å gi en detaljert beskrivelse av absolutt alle funksjoner, men minner om at du finner mer informasjon om programmet i hjelpen til SuperOffice Administration. Forkunnskaper Det anbefales at kursdeltakeren har gjennomgått brukerkurset i SuperOffice Sales & Marketing, eller har innhentet tilsvarende kunnskaper på andre måter. Det forventes at deltakerne har kjennskap til bruk av SuperOffice Sales & Marketing, siden det er viktig å vite hva endringer i SuperOffice Administration betyr for SuperOffice Sales & Marketing. I tillegg forutsettes det at deltakerne har relativt gode PC-ferdigheter. Innholdet i kurset Kursboken er ment å brukes som arbeidshefte under og etter kurset. I dette kurset skal vi først se litt på hvordan du navigerer i SuperOffice Administration, og så skal vi gå gjennom de ulike delene av dette programmet. Underveis kommer vi også til å snakke litt om hvilken effekt endringer her har for SuperOffice-brukerne. 1

8 2

9 KAPITTEL 2: KOMME I GANG I dette kapittelet skal vi se kort på hvordan du finner frem i SuperOffice Administration. Navigere i SuperOffice Administration SuperOffice Administration består av tolv hoveddeler. Du bruker navigatoren til å veksle mellom disse. Navigatoren finner du helt til venstre i hovedskjermbildet. Den inneholder følgende knapper: Knapp Funksjon Status: Går til Status-bildet, som viser informasjon om systemet. Brukere: Går til Brukere-bildet, der du kan definere bruker-ider, passord, brukergrupper, roller og ulike typer tilgangsalternativer. Rolle: Går til Rolle-bildet, der du kan definere roller for tilgang til data og funksjoner i SuperOffice Sales & Marketing. Brukernes tilgangsnivåer bestemmes av rollen de tilhører. Lisenser: Går til Lisenser-bildet, der du kan laste ned ny lisensinformasjonen for din versjon av SuperOffice Sales & Marketing og tilhørende moduler. Lister: Går til Lister-bildet, som inneholder beskrivelser og definisjoner av listene i SuperOffice Sales & Marketing. Her finner du blant annet dokumentmaler. Arbeidsflyt: Går til Arbeidsflyt-bildet, der du kan lage salgsguider og prosjektguider i SuperOffice Sales & Marketing. Preferanser: Går til Preferanser-bildet, der du kan angi en rekke innstillinger for ulike deler av SuperOffice Sales & Marketing, for eksempel antall elementer som skal vises i historikklisten, standardtype for nye aktiviteter og så videre. Systemvalg: Går til Systemvalg-bildet, der du definerer innstillinger som gjelder for hele systemet, det vil si innstillinger for fritekstsøk, nummertildeling, ledetekster, systemoperasjoner og våre kontakter (eierkort). Import: Går til Import-bildet, der du kan importere data til SuperOffice-databasen. Felt: Går til Felt-bildet, der du angir brukerdefinerte felt for SuperOffice Sales & Marketing. 3

10 Replikering: Går til Replikering-bildet, der du administrerer bruken av funksjonene for Travel, Area Management og Satellite. Skript: Går til Skript-bildet, der du kan angi skript som skal brukes i SuperOffice Sales & Marketing. 4

11 KAPITTEL 3: STATUS I dette kapittelet skal vi se på Status-bildet og på hvilke typer statusinformasjon du finner der. Status-bildet Du kommer til Status-bildet hver gang du starter SuperOffice Administration, og ved å klikke på Status-knappen i navigatoren. Status-bildet er inndelt i to hoveddeler Database og Statistikk som vi nå skal se nærmere på. 5

12 Database Viser databasens eier, serienummer og type, samt navn på databasefilen eller datakilden. Viser også neste utløpsdato og navnet på pålogget bruker. Feltet Tabelladministrasjon, lokal databasebruker viser angitt SQLdatabasebruker, som må ha rettigheter til å opprette brukere og tabeller. Statistikk Viser hvor mange brukere som var logget på SuperOffice Sales & Marketing da du logget deg på SuperOffice Administration, når forrige prototyp ble generert, og hvor mange aktive Travel-brukere det er nå. 6

13 KAPITTEL 4: LISENSER I dette kapittelet skal vi se på Lisenser-bildet, og på hvordan du oppdaterer lisensinformasjon. Lisenser-bildet I Lisenser-bildet kan du vise og oppdatere lisensinformasjonen for din versjon av SuperOffice Sales & Marketing og tilhørende moduler. Du kommer til Lisenser-bildet ved å klikke på Lisenser-knappen i navigatoren. 7

14 Øverst i bildet finner du følgende informsasjon: I feltet Kontaktnavn vises firma- eller organisasjonsnavnet ditt automatisk, fordi det ble registrert samtidig med serienummeret første gang du startet programmet. I feltet Serienummer vises serienummeret på programpakken for SuperOffice Sales & Marketing. Oppdatere lisensinformasjon Hvis du vil øke eller redusere antallet lisenser for én eller flere moduler, må du kontakte SuperOffice for å oppdatere lisensinformasjonen. Når du har gjort dette, må du oppdatere SuperOffice Sales & Marketing med den nye lisensinformasjonen. Slik gjør du: 1. Klikk på koblingen Klikk her for å hente ny lisensinformasjon fra web. Lisensoversikten oppdateres med det nye antallet lisenser. Merk: Under lisensoversikten vises neste utløpsdato for lisensene. 2. Kontroller at du har fått riktig antall lisenser for de aktuelle modulene i kolonnen +/-. Økning i antall lisenser vises i grønt. Reduksjon i antall lisenser vises i rødt. Merk: Hvis du ikke har fått riktig antall lisenser eller lisenser for feil modul, må du kontakte SuperOffice. IKKE aktiver lisensene hvis antallet er feil. 3. Hvis du har fått riktig antall lisenser for ønskede moduler, kan du klikke på Aktiver-knappen. Tips: Er Aktiver-knappen deaktivert? Vises lisensnavn med rød skrift? Dette kan skyldes at totalt antall nye lisenser er mindre enn antall lisenser i bruk. Da må du redusere antall brukerlisenser i bruk. Du finner mer informasjon om dette i hjelpen for SuperOffice Administration. I neste kapittel kan du lese mer om hvordan du aktiverer lisenser for individuelle brukere. 8

15 KAPITTEL 5: BRUKERE OG ROLLER Dette kapittelet handler om Brukere- og Rolle-bildene. Vi skal se på hvordan du går frem for å legge til brukere, og da kommer vi blant annet til å gå gjennom feltene i dialogboksen Person, som du også kjenner fra SuperOffice Sales & Marketing. Deretter skal vi ta for oss Rolle-bildet og vise hvordan du angir ulike tilgangsnivåer for brukerne. Brukere-bildet I Brukere-bildet administrerer du SuperOffice-brukerne i din organisasjon. Her kan du tilordne bruker-ider, passord, roller, brukergrupper og ulike typer tilgangsalternativer. Du kommer til Brukere-bildet ved å klikke på Brukere-knappen i navigatoren. 9

16 Medarbeidere-kategorien I kategorien Medarbeidere i Brukere-bildet kan du blant annet legge til brukere av typen Medarbeider, og tildele dem roller, grupper og lisenser, redigere eksisterende brukere og slette brukere. Øverst i kategorien Medarbeidere finner du listeboksen Kontakt, der du velger ønsket kontakt. Se "Våre kontakter" på side 100 hvis du vil vite hvordan du legger til nye kontakter (eierkort). I midten av bildet finner du en oversikt over alle brukerne som er registrert hos gjeldende kontakt, med informasjon om bruker-id, kontakttilhørighet, navn og rolle. I tillegg viser kolonnene helt til høyre lisensinformasjon: Windows login: Et merke i denne kolonnen angir at brukeren har påloggingsrettigheter til SuperOffice Sales & Marketing for Windows. Web login: Et merke i denne kolonnen angir at brukeren har tilgang til SuperOffice Sales & Marketing for Web. Du kan vise flere lisenser i denne oversikten ved å høyreklikke på kolonnen og velge Konfigurer kolonner. Merk: I Brukere-bildet angir du hvilke lisenser de ulike brukerne skal ha. Hvis du skal legge til nye systemlisenser (eller øke/redusere antall lisenser), gjør du dette fra Lisenser-bildet. Under brukeroversikten i Brukere-bildet finner du listeboksen Vis. Her kan du velge hvilke brukere som skal vises, for eksempel om du vil vise alle brukere, bare tidligere ansatte, bare brukere med Remote Travel-lisens eller bare brukere med påloggingsrettigheter. Merk: Dersom en SuperOffice-klient har hengt seg opp med en pålogget bruker, gjør du følgende: Velg Vis > Logget på Windows-klient. Merk av for den aktuelle brukeren, og klikk på Oppgave > Logg av bruker. Du aktiverer en bruker ved å merke av for Aktiv bruker (ikke sluttet) under Lisensinformasjon. Dette blir nærmere beskrevet under "Legge til brukere" på side 11. Nederst i vinduet finner du detaljinformasjon om brukeren som er merket i oversikten ovenfor. Siden det er denne kategorien du sannsynligvis vil ha mest med å gjøre, skal vi kommer nærmere tilbake til de ulike oppgavene du kan utføre her, senere i kapitlet. Eksterne-kategorien Eksterne brukere er brukere som har tilgang til data i SuperOffice Sales & Marketing via SuperOffice Audience eller tredjepartsapplikasjoner. I kategorien Eksterne i Brukere-bildet kan du blant annet legge til eksterne brukere og endre påloggingsrettigheter, rolle og brukernavn/passord for eksterne brukere. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se i hjelpen for SuperOffice Administration. 10

17 Andre-kategorien I kategorien Andre i Brukere-bildet kan du endre påloggingsrettigheter for og legge til disse brukertypene: Anonym: Anonyme brukere har rettigheter basert på rollen for anonyme brukere. Det er vanligvis ikke nødvendig å ha mer enn én anonym bruker. System: Systembrukere kan logge seg på systemet via tredjepartsapplikasjoner og har alle rettigheter. Merk: Anonyme brukere og systembrukere krever egne brukerlisenser. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Andre-kategorien, kan du se i hjelpen for SuperOffice Administration. Legge til brukere Når du skal legge til en ny bruker, gjør du følgende i kategorien Medarbeidere: 1. Velg ønsket kontakt i listeboksen Kontakt. Den inneholder ditt eierkort (definert som databaseeier) og eventuelle andre organisasjoner som har påloggingsrettigheter til SuperOffice-databasen, for eksempel datterselskaper. 2. Klikk på Legg til-knappen under oversikten over registrerte brukere. Dialogboksen Velg autentiseringstype åpnes. 3. Velg ønsket autentiseringstype og klikk på OK. Merk: Hvis du senere vil endre autentiseringstype for brukeren, kan du klikke på knappen bak feltet Passord eller AD-bruker under brukeroversikten. 4. Hvis du valgte autentiseringstypen SuperOffice er ansvarlig for brukernavn og passord, vises dialogboksen Person. Gjør følgende: I dialogboksen Person registrerer du relevant informasjon om brukeren. Klikk på Lagre. Navnet på den nye brukeren vises nå i oversikten. Eller Hvis du valgte autentiseringstypen Active Directory (Windows) er ansvarlig for brukernavn og passord, vises dialogboksen Velg autentiseringstype. Gjør følgende: Velg hvilken brukergruppe som brukeren tilhører i Active Directory, i listen Brukergruppe. Brukerne i den aktuelle gruppen vises i oversikten Potensielle brukere. Merk brukeren du vil legge til, i oversikten Potensielle brukere. Velg hvilken kontakt du vil legge brukeren til, i listen Legg brukere til kontakt. Klikk på OK. Navnet på den nye brukeren vises nå i oversikten. 11

18 Merk: Hvis organisasjonen din bruker en annen autentiseringstype enn de som er nevnt ovenfor, vises det andre valgmuligheter i dialogboksen Velg autentiseringstype. 5. Registrer relevant informasjon om brukeren. Før vi går videre i dette emnet, slår vi opp på "Dialogboksen Person" på side 15 og ser på hvordan denne dialogboksen skal fylles ut. 6. Når du er ferdig med å fylle ut informasjon om brukeren, klikker du på Lagre i dialogboksen Person. Navnet på den nye brukeren vises nå under oversikten. 7. I feltet Bruker-ID under brukerens navn skriver du inn en ID til brukeren du akkurat registrerte (hvis du ikke ønsker å bruke den automatisk genererte IDen). Du kan ikke angi en bruker-id som allerede finnes i databasen. Det er ingen begrensninger på hvilke tegn som kan brukes i bruker-iden. Merk: Bruker-IDen bør ikke inneholde for mange tegn, siden den vises i IDkolonnene i SuperOffice Sales & Marketing, og plassen i disse kolonnene kan være begrenset. 8. I feltet Passord skriver du inn et passord for brukeren hvis du vil at passord skal brukes. Dette anbefales. Det er ingen begrensninger på hvilke tegn som kan brukes i passordet. Hvis det står AD-bruker i stedet for Passord, betyr det at Active Directory er ansvarlig for autentiseringen av denne brukeren. 9. I listeboksen Rolle velger du hvilken rolle brukeren skal ha. Rollen bestemmer datatilgang og funksjonelle rettigheter for brukeren. Du kan lese mer om dette under "Rolle-bildet" på side I listeboksen Primærgruppe velger du et av de forhåndsdefinerte alternativene for gruppetilhørighet. Gruppene defineres i Lister-bildet. Brukeren får tilgang til data som eies av andre brukere i samme primærgruppe. Tilgangsrettighetene (for eksempel skrive- eller slettetilgang) for disse dataene er definert i rollen som brukeren tilhører. 11. Under Andre grupper vises resten av gruppene som brukeren er tilordnet. Du kan legge til eller fjerne grupper ved å klikke på knappen Oppgave og velge Endre grupper. 12. Under Lisensinformasjon merker du av hva brukeren skal ha lisens til. Du må merke av for Aktiv bruker (ikke sluttet) under Lisensinformasjon for å aktivere brukeren i SuperOffice Sales & Marketing. 12

19 13. Klikk på Lisenser-knappen. Dialogboksen Brukerrettigheter vises. Den venstre delen av dialogboksen er identisk med brukerinformasjonen under brukeroversikten i kategorien Medarbeidere. I den høyre delen av dialogboksen vises en oversikt over hvilke lisenser som er tilgjengelige. Lisenser som er aktivert for den aktuelle brukeren, er merket av i oversikten. Oversikten viser i tillegg hvor mange lisenser som er ledige og i bruk. User login: Merk av her hvis brukeren skal ha påloggingsrettigheter. I tillegg må du merke av for hva brukeren skal ha påloggingsrettigheter til, i avmerkingsboksene nedenfor. Sales and Marketing for Windows: Merk av her hvis brukeren skal ha klientlisens til SuperOffice Sales & Marketing for Windows. Travel: Merk av her hvis denne personen skal bruke Travelfunksjonene i SuperOffice Sales & Marketing. Remote Travel: Merk av her hvis brukeren skal ha lisens til funksjonene for Remote Travel i SuperOffice Sales & Marketing, det vil si mulighet til å utveksle data med den sentrale databasen uten å være fysisk tilkoblet serveren. Sales and Marketing for Web: Merk av her hvis brukeren skal ha klientlisens til SuperOffice Sales & Marketing for Web. Merk: Klientlisensene forutsetter at du har påloggingsrettigheter til SuperOffice Sales & Marketing. Pocket CRM: Merk av her hvis brukeren skal ha klientlisens til Pocket CRM (SuperOffice Sales & Marketing for mobile enheter). 13

20 Customer Service: Merk av her hvis brukeren skal ha lisens til SuperOffice Customer Service. System user administrator: Merk av her hvis brukeren skal ha tilgang til å legge til, redigere og endre systembrukere fra SuperOffice Sales & Marketing. External user administrator: Merk av her hvis brukeren skal ha tilgang til å legge til, redigere og endre eksterne brukere fra SuperOffice Sales & Marketing. Confidential activities: Merk av her hvis du vil at brukeren skal kunne ha avtaler som ikke er synlige for alle. Reporter Studio: Merk av her hvis brukeren skal ha tilgang til Reporter Studio. For at en bruker skal kunne få tilgang til denne tilleggsmodulen, kreves det at organisasjonen brukeren tilhører, har en site-lisens til den. Hvis ikke organisasjonen har site-lisens til Reporter Studio, er denne avmerkingsboksen deaktivert. Anonymous user admin: Merk av her hvis brukeren skal ha tilgang til å legge til, redigere og endre anonyme brukere fra SuperOffice Sales & Marketing. Publish to external: Merk av her hvis brukeren skal ha tilgang til å publisere prosjekter, salg og aktiviteter (oppfølginger og dokumenter) til eksterne brukere som har tilgang til data i SuperOffice Sales & Marketing via SuperOffice Audience eller tredjepartsapplikasjoner. emarketing user: Merk av her hvis brukeren skal ha lisens til SuperOffice emarketing. 14. Klikk på OK i dialogboksen Brukerrettigheter. 15. Klikk på Lagre for å lagre endringene i SuperOffice Administration. 14

21 Dialogboksen Person Dialogboksen Person får du frem når du legger til en ny bruker, og når du redigerer opplysningene om en eksisterende bruker. Denne dialogboksen består av fire kategorier der du kan legge inn informasjon om en SuperOffice-bruker: Generelt, Mer, Interesser og Informasjon. Redigere brukeropplysninger Hvis du vil endre opplysningene som er registrert om en bruker, gjør du følgende i Brukere-bildet: 1. Dobbeltklikk på ønsket rad i oversikten over brukere. 2. Gjør ønskede endringer i dialogboksen Person (se "Dialogboksen Person" ovenfor). Merk: I dialogboksen Person får du ikke endret rettighetsinformasjon. Dette skal vi se nærmere på under "Redigere brukerrettigheter" nedenfor. 3. Klikk til slutt på Lagre i dialogboksen Person. Redigere brukerrettigheter Hvis du vil gjøre endringer i rettighetene du har tilordnet en bruker, gjør du følgende i Brukere-bildet: 1. Merk ønsket bruker på oversikten over brukere. 2. Gjør ønskede endringer i feltene under brukeroversikten og i dialogboksen Brukerrettigheter. Disse feltene ble beskrevet under "Legge til brukere" på side Klikk på Lagre for å lagre endringene i SuperOffice Administration. 15

22 Slette brukere Hvis du vil slette en eksisterende bruker, gjør du følgende i Brukere-bildet: 1. Merk ønsket bruker på oversikten over brukere. 2. Klikk på Slett. Dialogboksen Fjern bruker vises. 3. Merk av for ønsket alternativ: Fjern påloggingsrettighet: Den aktuelle brukeren blir inaktiv bruker uten påloggingsrettigheter, men vedkommendes dagbok, oppfølginger og dokumenter beholdes i SuperOffice Sales & Marketing, slik at de andre brukerne ikke merker forskjell. Brukes hvis en bruker skal være borte en periode, og lisensen skal brukes av en annen person Angi at medarbeideren er sluttet: Den aktuelle brukerens påloggingsrettigheter fjernes, og i tillegg registreres vedkommende som sluttet. Dette innebærer for eksempel at du i SuperOffice Sales & Marketing må merke av for Tidligere ansatte på detaljkortet Kontaktpersoner i Kontakt-bildet for å vise denne brukeren. Fjern bare bruker (og dagbok): Den aktuelle brukerens ID og dagbok fjernes fra SuperOffice Sales & Marketing. I tillegg fjernes referanser til bruker-iden overalt i SuperOffice Sales & Marketing, for eksempel fra kolonnen ID på detaljkortet Aktiviteter. Dokumenter som er opprettet av denne brukeren, vil ikke lenger kunne åpnes fra SuperOffice Sales & Marketing. Fjern bruker og person: Den aktuelle brukerens ID fjernes, og i tillegg fjernes alle referanser til den tilhørende personen. Dette innebærer blant annet at innholdet i både kolonnen Person og ID på detaljkortet Aktiviteter fjernes. Dokumenter som er opprettet av denne brukeren, vil ikke lenger kunne åpnes fra SuperOffice Sales & Marketing. 16

23 Merk: Disse alternativene er rangert etter alvorlighetsgrad: Fjern påloggingsrettighet medfører bare endringer for den aktuelle brukeren, mens Fjern bare bruker (og dagbok) og Fjern bruker og person innebærer at den aktuelle personen fjernes helt og holdent fra SuperOffice Sales & Marketing. Du vil da ikke lenger kunne åpne dokumenter som tilhører denne personen, i SuperOffice Sales & Marketing. Vi anbefaler bruk av Fjern påloggingsrettighet og Angi at medarbeideren er sluttet. 4. Klikk på OK. Rolle-bildet Ved hjelp av rollebasert sikkerhet i SuperOffice Sales & Marketing kan du skreddersy roller for ulike tilgangsnivåer i bedriften. En rolle beskriver to ting: Hvilke dataobjekter (kontakter, personer, prosjekter, prosjektdeltakere, utvalg, salg, oppfølginger, dokumenter og relasjoner) som skal være tilgjengelige for brukerne som har denne rollen. Tilgjengeligheten angis ved hjelp av rettigheter: ingen, lese, opprette, oppdatere og slette. Hvilke funksjoner (for eksempel administratortilgang i SuperOffice Administration, brevfletting, eksport av utvalg og publisering) som skal være tilgjengelige for brukerne som har denne rollen. Du kommer til Rolle-bildet ved å klikke på Rolle-knappen i navigatoren. Enkelte funksjoner i Rolle-bildet krever egen lisens (eksterne brukere og anonyme brukere), og disse vil vi ikke komme inn på her. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se i hjelpen for SuperOffice Administration. Det følger med en rekke forhåndsdefinerte roller i SuperOffice Sales & Marketing. Rollene Brukernivå 0 5 tilsvarer brukernivåene fra tidligere SuperOffice-versjoner, der brukernivå 0 er administrator. Du kan redigere disse rollene slik du ønsker. 17

24 Oversikt over de forhåndsdefinerte rollene Rolle Forklaring Brukernivå 0 Brukernivå 1 Brukernivå 2 Brukernivå 3 Brukernivå 4 Brukernivå 5 Listeadministrator Administrator: Har full tilgang til alle data. Kan vedlikeholde alle deler av systemet. Superbruker: Har full tilgang til informasjon, men kan ikke vedlikeholde systemet. Har full tilgang innenfor egen brukergruppe, men begrenset tilgang utenfor brukergruppen. Har full tilgang til egne data og kan lese data innenfor egen brukergruppe, men har begrenset tilgang utenfor brukergruppen. Har full tilgang til egne data, men begrenset tilgang innenfor egen brukergruppe og utenfor brukergruppen. Har lesetilgang til det meste av informasjon, men begrenset tilgang til andres informasjon. Kan opprette aktiviteter. Har full tilgang til informasjon i SuperOffice Sales & Marketing. Kan bruke SuperOffice Administration til å redigere listene i systemet (for eksempel over dokumentmaler og kategorier). Brukeradministrator Har full tilgang til data. Kan bruke SuperOffice Administration til å opprette og redigere brukere i systemet. Lokal bruker Ekstern bruker Anonym bruker Systembruker Har full tilgang til egne data, men har ingen tilgang til data som tilhører brukere tilknyttet andre kontakter. Konsulent eller partner som har begrenset tilgang til kontakt- og prosjektinformasjon. Har bare tilgang til informasjon som er publisert. Brukes til å gi anonyme personer utenfra begrenset tilgang til enkelte funksjoner via en nettserver, for eksempel en Audience-portal. Denne rollen kan gis alle rettigheter, men brukes helst som en standardbruker for eksterne personer som ikke har noen påloggings-id i systemet. Systemintegrasjonsbruker. Overstyrer all sikkerhetskontroll. Denne rollen vises ikke, og kan heller ikke redigeres 18

25 Opprette en rolle Slik oppretter du en rolle for medarbeidere i bedriften: 1. Velg kategorien Medarbeidere. 2. Klikk på Legg til under Roller-oversikten. Dialogboksen Opprett ny rolle åpnes. 3. Angi et navn på rollen i feltet Rollenavn. 4. Angi en beskrivelse av rollen i feltet Beskrivelse. 5. Klikk i feltet ved Kopier rettigheter fra, og velg rollen du ønsker å basere den nye rollen på. Du kan også velge Start med tomme rettigheter i listen. 6. Klikk på Lagre. Den nye rollen vises i Roller-oversikten. 7. Klikk på rollenavnet i Roller-oversikten for å vise rettighetene for rollen i kategorien Datarettigheter. 19

26 Angi datarettigheter for rolle 1. Klikk på kategorien Datarettigheter. 2. Klikk på pilen ( ) ved siden av rettigheten du vil endre, og velg ønsket rettighet. Du kan velge mellom disse rettighetene: Navn Ingen Les Opprett Oppdater Slett Rettighet(er) Ingen rettigheter Leserettigheter Lese- og opprettingsrettigheter Lese-, opprettings- og oppdateringsrettigheter Lese-, opprettings-, oppdaterings- og sletterettigheter Det vises en infoboks når du holder musepekeren over en rettighet. 3. Klikk på Lagre når du er ferdig. 20

27 Angi funksjonelle rettigheter for rolle 1. Klikk på kategorien Funksjonelle rettigheter. I denne kategorien kan du bestemme hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige for rollen, for eksempel brevfletting, publisering, eksport av utvalg og administratortilgang i SuperOffice Administration. 2. For å legge til en rettighet: Merk én eller flere rettigheter i ruten Denne rollen kan IKKE, og klikk på pil høyre ( ). For å fjerne en rettighet: Merk én eller flere rettigheter i ruten Denne rollen kan, og klikk på pil venstre ( ). 3. Klikk på Lagre nederst i bildet når du er ferdig. Redigere en rolle 1. Velg kategorien Medarbeidere. 2. Dobbeltklikk på rollen du ønsker å redigere, i Roller-oversikten. 3. I dialogboksen Rediger rolle gjør du ønskede endringer i navnet og beskrivelsen til rollen, og deretter klikker du på Lagre. 4. Rediger eventuelt datarettighetene og de funksjonelle rettighetene til rollen. 5. Klikk på Lagre nederst i bildet når du er ferdig. 21

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe Systems Incorporated. 2014 SuperOffice AS. Alle rettigheter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Administratorkurs. Sist endret: 01.06.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Administratorkurs. Sist endret: 01.06.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 01.06.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

SuperOffice emarketing Brukerkurs

SuperOffice emarketing Brukerkurs SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 08.12.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice AS.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord AirDog er en applikasjon for visning av hundeklubbers hunder ved hjelp av data levert av NKK. Applikasjonen lar deg søke etter hunder på navn og id, se informasjon om hunden, og se rapporter

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer