SuperOffice Sales & Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SuperOffice Sales & Marketing"

Transkript

1 SALG SuperOffice Sales & Marketing

2 Innhold Registrere salg... 1 Registrere opplysninger i fanen Salg... 1 Utsatte, solgte og tapte salg... 3 Detaljkortet Aktiviteter... 4 Knytte aktiviteter til salg... 4 Interessenter... 5 Registrere interessenter... 6 Salgsguide... 8 Detaljkortet Salgsguide... 8 Vise alle oppfølginger og dokumenter... 9 Eksempel på salgsguide Jobbe med tilbud Registrere tilbud Legge til et produkt Sende tilbud Redigere sendt tilbud (versjoner) Legge til alternativer i et tilbud... 20

3 Registrere salg I Salg-bildet kan du registrere informasjon om salg på flere nivåer, representert ved de tre fanene Salg, Detaljer og Koblinger. Vil du redigere et eksisterende salg, blar du deg fram til salget og klikker på Endre nederst i Salg-bildet. Merk: Når du blar gjennom salg ved hjelp av eselørene eller piltastene på tastaturet, eller søker etter salg ved hjelp av hurtigsøk, vises som standard alle salg. Hvis du ikke vil vise utførte salg (salg som er tapt eller solgt) kan du gå til Salg-menyen og velge Hopp over utførte salg. Registrere opplysninger i fanen Salg 1. Gå til fanen Salg i Salg-bildet. 2. Klikk på Ny-knappen på knapperaden, eller velg Nytt salg på Salg-menyen. Det åpnes et tomt salgskort. 3. Skriv inn navnet på salget der det står Tittel i rødt. 4. Fyll ut ønskede opplysninger i de øvrige feltene. Hva skal stå i de ulike feltene? a. Angi kontakten som salget skal være tilknyttet, i feltet Kontakt. b. Angi eventuell kontaktperson for kontakten i feltet Person. c. Angi eventuelt prosjekt som du vil knytte til salget, i feltet Prosjekt. d. I den store tekstboksen til venstre kan du legge inn en nærmere beskrivelse av salget. e. Oppe til høyre i Salg-fanen kan du angi et estimert salgsbeløp. f. I feltet Eier vises automatisk pålogget bruker. Du kan velge en annen bruker her hvis du ønsker det. 1

4 g. I feltet Salgstype angir du salgstypen. Hvis du klikker på pilen, får du frem en liste over tilgjengelige salgstyper. Disse defineres i SuperOffice Administration. Merk: Noen salgstyper er tilknyttet en salgsguide. Hvis du bytter salgstype, forsvinner også den tilknyttede salgsguiden. Eventuelle oppfølginger og dokumenter du har opprettet i forbindelse med salgsguiden, blir fortsatt liggende på detaljkortet Aktiviteter i dagboken. Hvis du eventuelt bytter tilbake til den opprinnelige salgstypen, gjenopprettes tilknytningen mellom oppfølginger/dokumenter og salgsguiden. h. I feltet Fase angir du fasen for salget: Hvis salgstypen for salget ikke har tilknyttede faser, har salget status som Åpent. Hvis du klikker på pilen, kan du sette salget til Solgt eller Tapt. Da endres også feltene nedenfor, slik at du kan angi dato, konkurrent og årsak for det solgte/tapte salget. Hvis salgstypen for salget har tilknyttede faser, kan du klikke på pilen for å velge en salgsfase. En salgstype med forskjellige salgsfaser kan være knyttet til salgsguiden og er forhåndsdefinert i SuperOffice Administration. Se Salgsguide. i. Til høyre for Fase-feltet vises det et prosenttall som indikerer sannsynligheten for at salget blir vellykket i denne fasen. Dette tallet er knyttet til fasen og er angitt i SuperOffice Administration. Du kan imidlertid endre det manuelt i SuperOffice Sales & Marketing hvis det er ønskelig. j. I avmerkingsboksen Utsatt kan du merke av for om salget er utsatt. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis kunden bestemmer seg for å vente til neste år med å kjøpe. k. Angi antatt salgsdato i feltet Salgsdato. Hvis du vil endre den foreslåtte salgsdatoen, klikker du på pilen ved datoen og velger en ny dato i kalenderen som vises. l. Feltet Neste aktivitet viser datoen for neste oppfølging som er tilknyttet salget (den eldste oppfølgingen som ikke er utført ennå). Er denne datoen før dagens dato, vises den med rødt. m. Angi kilden for salget i feltet Kilde. Hvis du klikker på pilen, vises en liste over de tilgjengelige valgene. n. Hvis du klikker i feltet Synlig for, vises det en liste der du kan velge om utvalget skal være synlig for alle, privat (det vil si bare være synlig for den som er definert som eier) eller være synlig for alle i en av gruppene som eieren er medlem av. o. Hvis salget har statusen Solgt eller Tapt, kan du merke av i boksen Utført. p. Hvis du merker av i boksen Publiser, vises salget for eksterne brukere i Audience (krever egen lisens). 5. Klikk på OK for å lagre opplysningene du har registrert, eller klikk på fanen Detaljer eller Koblinger hvis du vil registrere flere opplysninger om salget. 2

5 6. Når du har lagt inn ønskede opplysninger i alle tre fanene, klikker du på OK for å lagre opplysningene. Du har nå opprettet et eget salgskort for det nye salget. Utsatte, solgte og tapte salg I feltet Fase i Salg-bildet kan du sette salget til Solgt eller Tapt. Og du kan merke av i avmerkingsboksen Utsatt nedenfor dette feltet hvis du vil sette salgsprosessen på vent. Feltene nedenfor endrer seg hvis du gjør dette, og det samme gjør ikonet øverst til venstre i Salg-bildet. Følgende salgsstatus gir følgende felt i Salg-bildet Åpent Utsatt Tapt Solgt Utsatt Setter du salget til Utsatt, vises feltene Gjenåpningsdato, der du kan angi en dato for når salget gjenåpnes, og Årsak (utsatt), der du kan angi årsaken til utsettelsen. I tillegg vises dialogboksen Oppgave når du går ut av redigeringsmodus. Her kan du angi en påminnelse til deg selv om hva du eventuelt bør gjøre videre. Solgt/Tapt Setter du salget til Solgt eller Tapt, kan du angi dato, eventuell konkurrent og årsak for det solgte/tapte salget. 3

6 Detaljkortet Aktiviteter Detaljkortet Aktiviteter viser alle aktiviteter som er knyttet til det gjeldende salget, for eksempel avtaler, oppgaver, samtaler, dokumenter og e-post. Du kan dobbeltklikke på en aktivitet på detaljkortet for å åpne den og eventuelt redigere den. Kolonnene på detaljkortet Aktiviteter På detaljkortet Aktiviteter finner du blant annet følgende kolonner: : Utført-status for aktiviteten. En hake i avmerkingsboksen ( ) betyr at aktiviteten er utført, mens en tom boks betyr at den ikke er utført. Den andre kolonnen inneholder ikoner som angir type aktivitet, en kategori av de forskjellig typene. Et telefonikon indikerer for eksempel en samtale. Disse ikonene gjenspeiler teksten i kolonnen Type. Datoen for aktiviteten. Type aktivitet. En eventuell beskrivelse av aktiviteten. Eventuell kontakt, kontaktperson og prosjekt som aktiviteten er tilknyttet. ID angir hvilken bruker som eier aktiviteten. Tips: Du kan selv velge hvor mange og hvilke kolonner som skal vises. Knytte aktiviteter til salg Du kan knytte aktiviteter, nærmere bestemt oppfølginger og dokumenter, til salg. Slik kan du for eksempel gjøre: 1. Velg det aktuelle salget i Salg-bildet. 2. Klikk på Avtale-knappen på knapperaden. Du får frem denne dialogboksen: 4

7 3. Registrer avtalen på vanlig måte. Salget er automatisk valgt i feltet Salg (men du kan velge et annet salg her hvis du vil). 4. Klikk på Lagre for å registrere avtalen. Avtalen vises nå under Aktiviteter i Salg-bildet. Du følger den samme fremgangsmåten for oppgaver, samtaler og dokumenter. Alle aktivitetene vil da vises på detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet. Interessenter Et salg har en hovedkontaktperson, men også partnere og underleverandører kan være involvert i salget. Disse kalles interessenter og kan registreres i detaljkortet Interessenter nederst i Salg-bildet. Både kontakter og personer kan være interessenter. For hver interessent vises det informasjon om kontakt, navn på kontaktperson, hvilken rolle de har i salget, e-postadresse og telefonnummer. 5

8 Registrere interessenter Slik knytter du salget til interessenter: 1. Gå til ønsket salg i Salg-bildet. 2. Velg detaljkortet Interessenter. 3. Klikk på Legg til-knappen under detaljkortet, eller trykk på Ctrl+N. Dialogboksen Legg til interessenter åpnes. 4. I feltet Salg vises som standard det aktive salget. Du kan eventuelt velge et annet salg som interessenten(e) skal legges til i. Det kan du gjøre ved å klikke på pilen og velge ønsket salg i listeboksen som vises, eller skrive inn navnet på salget direkte. 5. I feltet Kontakt angir du hvilken kontakt du ønsker. Det kan du gjøre enten ved å klikke på pilen og velge ønsket kontakt i listeboksen som vises, ved å skrive inn navnet på kontakten eller ved å klikke på søkeknappen ( ) og søke etter ønsket kontakt. Som standard vises den kontakten som er aktiv i Kontakt-bildet. 6. Hvis du vil legge til kontakten som interessent, klikker du på den øverste pilknappen (til høyre for kontakten). Kontakten vises da på høyre side av vinduet. 7. Hvis du vil legge til kontaktpersoner som interessenter, merker du kontaktpersonen(e) du vil legge til i salget, og klikker på den nederst pilknappen ( ). Kontaktpersonen(e) vises da på høyre side av vinduet. 8. I feltet Salgsrolle angir du hvilken rolle hver av kontaktene og/eller personene har i salget. Merk kontakten og/eller kontaktpersonen, og klikk på pilen. Da får du frem en liste over forhåndsdefinerte alternativer du kan velge mellom. Disse defineres i SuperOffice Administration. 6

9 En kontakt/person kan legges til som interessent flere ganger hvis det er angitt ulike roller for oppføringene. 9. I den store tekstboksen under Kommentar kan du legge inn en mer detaljert beskrivelse av kontakten(e)s rolle i salget. Merk: Hvis du legger inn noe i denne tekstboksen, vil det vises et binderssymbol ( ) til høyre for kolonnen Salgsrolle på detaljkortet Interessenter. Hvis du plasserer musepekeren over bindersen, vises den registrerte kommentaren i en infoboks. 10. Gjenta eventuelt trinn 4 9 for å legge til flere interessenter. 11. Når du har registrert ønskede opplysninger, klikker du på Lagre. 7

10 Salgsguide Ved hjelp av salgsguiden kan en bedrift gjøre salgsprosessen enklere og mer strukturert for sine selgere. Salgsguiden viser vei gjennom de ulike fasene i en forhåndsdefinert salgsprosess og inneholder forslag til hvilke oppfølginger som bør utføres, og hvilke dokumenter som bør opprettes i hver fase. I tillegg kan den foreslå neste trinn i salgsprosessen. Salgsguiden defineres i SuperOffice Administration. Detaljkortet Salgsguide Når du oppretter et salg og velger en salgstype det er definert en salgsguide for, vises detaljkortet Salgsguide sammen med aktivitetslisten nederst. Knapper for de ulike fasene vises øverst på detaljkortet. Utseendet på knappene endrer seg etter hvert som du fullfører fasene i salgsguiden: Utført fase Gjeldende fase Fremtidig fase Hver fase av salgsguiden inneholder ulike oppfølginger og/eller dokumenter, og disse finner du i nedre halvdel av detaljkortet. De er listet opp i to kolonner, Oppfølginger og Dokumenter. Hvis du klikker på knappen for en fase, vises det i nedre halvdel av detaljkortet hvilke aktiviteter som tilhører fasen. 8

11 Klikk på knappen Opprett ved siden av oppfølgingene og dokumentene for å opprette dem. Du kan også klikke på tittelen på oppfølgingen eller dokumentet for å opprette dem. Tips: Alle oppfølginger og dokumenter som du har opprettet for en salgsguide, vises også på detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet. Dette gir deg en oversikt over alle aktiviteter som er knyttet opp mot salget både utførte og ikke utførte aktiviteter. En oppfølging eller et dokument som er opprettet, kan du senere slette eller endre ved å høyreklikke på tittelen på oppfølgingen/dokumentet og velge fra menyen som vises. På denne måten kan du også opprette en ny oppfølging eller et nytt dokument av samme type. Vise alle oppfølginger og dokumenter Som standard vises aktivitetene for gjeldende salgsfase i nedre halvdel, men du kan velge å vise alle oppfølginger og dokumenter for alle faser ved å merke av for Vis alle faser nederst til høyre i detaljkortet. Du kan også vise oppfølgingene og dokumentene til en av fasene ved å klikke på knappen med navnet på fasen. Når oppfølgingene og dokumentene til en fase vises i nedre halvdel, får faseknappen en svart ramme. Hvis du har merket av for Vis alle faser, får alle faseknappene svart ramme. Du kan gå til neste fase ved å velge den i listen Fase på hovedkortet. 9

12 Salgsguide der bare oppfølginger og dokumenter for gjeldende fase vises: Salgsguide der alle oppfølginger og dokumenter for alle faser vises: Eksempel på salgsguide Hvilke salgstyper som er tilordnet en salgsguide, og hvilke faser og aktiviteter salgsguidene skal inneholde, settes opp i SuperOffice Administration. Hvordan en salgsguide ser ut, kan derfor variere, men nedenfor finner du et eksempel på hvordan et salg med en salgsguide kan foregå. A: Registrere et nytt salg og velge salgstype Du registrerer et nytt salg og velger salgstypen Salg til ny kunde, som er tilknyttet en salgsguide. Salgsguiden kan for eksempel ha følgende faser, oppfølginger og dokumenter: Fase Oppfølginger Dokumenter Første møte Kundemøte (Møte ute) Møtebekreftelse (E-post) Tilbud Tilbudsarbeid (Oppgave) Tilbud (Brev) Avtal kontraktsmøte Kontraktsunderskrivelse (Telefon ut) Signert kontrakt Kontraktsmøte (Møte ute) 10

13 B: Fasen Første møte 1. Du har avtalt møtetidspunktet, og du vil opprette avtalen Kundemøte i dagboken og invitere deltakere. Hvordan? a. I salgsguiden klikker du på knappen Opprett ved siden av oppfølgingen Kundemøte. Dialogboksen Avtale åpnes, med Møte ute angitt som avtaletype og navnet på salget og kontakten ferdig utfylt. b. Fyll ut informasjon og inviter deltakere. c. Klikk på Lagre. 2. For ordens skyld vil du sende en e-post der du bekrefter møtetidspunkt og møtested. Hvordan? a. Klikk på knappen Opprett ved siden av Møtebekreftelse. Dialogboksen Dokument åpnes der E-post allerede er valgt som dokumentmal, og navnet på kontakten og salget er ferdig utfylt. b. Fyll ut annen informasjon i feltene i dialogboksen Dokument. c. Klikk på knappen Opprett for å opprette og sende e-posten. 3. Når møtet er gjennomført, vil du angi dette i salgsguiden. Hvordan? I salgsguiden merker du av i avmerkingsboksen ved siden av oppfølgingen Kundemøte. Tips: Du kan også gjøre dette fra aktivitetslisten i for eksempel Dagbok og Kontakt. 11

14 C: Fasen Tilbud 1. Alle oppfølgingene og dokumentene i fasen Første møte er utført, og du vil gå til neste fase av salgsguiden. Hvordan? a. Klikk på Endre på hovedkortet Salg. b. Klikk på pilen ved siden av feltet Fase og velg Tilbud fra listen. c. Klikk på OK. Oppfølgingene og dokumentene for den nyeste fasen vises nå på detaljkortet Salgsguide. Tips: Du kan også høyreklikke på knappen Tilbud på detaljkortet Salgsguide og velge Gå til denne fasen. 2. Du vil lage en oppgave i dagboken din som minner deg på at du må utarbeide et tilbud. Hvordan? a. Klikk på knappen Opprett ved siden av oppfølgingen Tilbudsarbeid. Dialogboksen Oppgave vises med Oppfølging angitt som oppgavetype. b. Fyll ut informasjon. c. Klikk på Lagre. d. Når du er ferdig med å utarbeide innholdet tilbudet, setter du oppfølgingen til Utført. 3. Nå vil du opprette tilbudet til kontakten. 12

15 Hvordan? Klikk på knappen Opprett ved siden av dokumentet Tilbud og lag dokumentet. D: Fasen Kontraktsunderskrivelse 1. Når alle oppfølgingene og dokumentene du ønsker å bruke i fasen Tilbud, er utført, går du til siste fase i salgsguiden, som er Kontraktsunderskrivelse. Hvordan? a. Klikk på Endre på hovedkortet Salg. b. Klikk på pilen til høyre for feltet Fase og velg Kontraktsunderskrivelse fra listen. c. Klikk på OK. Oppfølgingene og dokumentene for denne fasen vises på detaljkortet Salgsguide. 2. Du vil opprette og utføre den første oppfølgingen i fasen. Hvordan? a. Klikk på Opprett ved siden av samtalen Avtal kontraktsmøte og opprett samtalen på vanlig måte. b. Når samtalen er utført, merker du av i avmerkingsboksen. Dialogboksen Salgsguide åpnes. 13

16 c. I dialogboksen Salgsguide har du tre muligheter: Klikk på Opprett for å opprette avtalen Kontraktsmøte, som er neste aktivitet i salgsguiden. Du kommer direkte til dialogboksen for oppfølgingen. Klikk på Avbryt hvis du ikke vil opprette aktiviteten nå. Dialogboksen Salgsguide lukkes, og du må selv huske å opprette aktiviteten senere. Merk av for Alltid opprette aktivitet? - Ikke vis denne dialogboksen igjen hvis du i fremtiden alltid vil opprette den foreslåtte aktiviteten. Da åpnes dialogboksen for oppfølginger automatisk neste gang. Merk: Dialogboksen Salgsguide åpnes fordi det er definert Foreslå denne aktiviteten automatisk for aktiviteten Kontraktsmøte. Dette gjøres i SuperOffice Administration. 3. Du vil opprette avtalen Kontraktsmøte fra dialogboksen Salgsguide. Hvordan? Klikk på Opprett i dialogboksen Salgsguide. Dialogboksen Avtale åpnes, der du kan opprette møtet på vanlig måte. 4. Deretter vil du lage kontrakten du skal ha med på møtet. Hvordan? a. Klikk på Opprett ved siden av dokumentet Signert kontrakt for å opprette kontrakten. b. Når kontraktsmøtet er gjennomført og kontrakten underskrevet, merker du avtalen Kontraktsmøte som utført. Nå kan du endre fasen til Solgt. Når alle ønskede oppfølginger og dokumenter for salget er utført, kan du sette salget til utført. Tips: Hvis du vil at salget fortsatt skal være synlig i for eksempel detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet og detaljkortet Salg i Dagbok-bildet, må du ikke sette salget til utført. 14

17 Jobbe med tilbud Når du har registrert et salg i SuperOffice Sales & Marketing, kan du raskt og enkelt lage et tilbud og sende det til kunden. Tilbudet kan inneholde flere alternative tilbud som kunden kan velge mellom, og du har full kontroll over de ulike versjonene av tilbudet hvis det blir endringer. Ved hjelp av produktdatabasen i SuperOffice Sales & Marketing kan du lett legge til produkter i tilbudet. Når kunden har godtatt tilbudet, genererer du en ordre som du sender til videre behandling. Integrering med ERP-systemer Mange bedrifter bruker ERP-systemer til å administrere produkt-/prislister, prisberegning, ordrehåndtering, lagerbeholdning og så videre. SuperOffice Sales & Marketing kan tilknyttes slike ERP-systemer og lage tilbud basert på produkter og prisberegninger fra ERP-systemet. Merk: Tilbudsmodulen og ERP-integrering krever egne lisenser. Registrere tilbud Slik registrerer du et tilbud: 1. Registrer et nytt salg eller Åpne et eksisterende salg (som ikke er solgt eller tapt). 2. Gå til detaljkortet Tilbud. 3. Klikk på Opprett et nytt tilbud eller Kopier tilbud fra et annet salg. Dialogboksen Rediger tilbud for vises. 15

18 Du kan nå begynne å legge til produkter i tilbudet. Legge til et produkt 1. Klikk på Legg til nederst i fanen Produkter i dialogboksen Rediger tilbud for. 2. Hvis du vil søke i én bestemt prisliste, kan du velge den i listen Alle prislister. 3. Begynn å skrive inn navnet på produktet eller produktkoden i feltet Produktsøk. Trefflisten oppdateres automatisk. Du kan søke på hele eller deler av både produktnavn og -kode. Tips: Hvis det er støtte for avanserte søk, kan du klikke på søkeknappen ved siden av feltet Produktsøk for å søke etter og legge til flere produkter samtidig. 16

19 4. Klikk på ønsket produkt i listen. Dialogboksen oppdateres med produktinformasjon. 5. Rediger antall for produktet og eventuelt rabatt og totalpris. Se Redigere antall, rabatter og priser for et produkt nedenfor. 6. Les og rediger eventuelt produktinformasjonen i fanene Detaljer og Mer. 7. Klikk på Lagre + ny for å lagre dette produktet og legge til et nytt produkt eller Klikk på Lagre for å lagre og gå tilbake til tilbudet. Redigere antall, rabatter og priser for et produkt I området til venstre i dialogboksen Legg til / rediger produkt vises produktnavnet/- koden, og det er her du angir antall og eventuelle rabatter for det valgte produktet. Tips: Du kan vise mer informasjon om de ulike feltene (feltnavn, redigerbare felt og utregninger) ved å holde musepekeren over det aktuelle feltet. Tall som vises i sort skrift, kan redigeres. Totalbeløp og rabatter oppdateres fortløpende når du redigerer de ulike feltene. Rabatt kan angis enten som en prosentsats, et rabattbeløp eller som et totalbeløp. Rabattfeltet du har redigert, vises med understreking. De andre feltene oppdateres for å samsvare med den rabatten du angir. Hold musepekeren over et rabattfelt for å vise eventuelle systemrabatter (for eksempel kvantumsrabatter som legges til automatisk). Hvis du har angitt rabatter som ikke er tillatt av systemet, vises det en advarsel eller annen melding nederst i dialogboksen. 17

20 Fanen Detaljer Her vises bildet av produktet og en kobling til en produktside, hvis det er lagt til i SuperOffice Administration. Fanen Mer Her vises detaljert produktinformasjon og priskalkyler. Innholdet i denne fanen defineres i SuperOffice Administration. Sende tilbud Når du har lagt til produkter i tilbudet og opprettet tilbudsdokumentet, kan du sende tilbudet til kunden. 18

21 Slik gjør du: 1. Åpne ønsket tilbud. 2. Klikk på Send. Dialogboksen Publiser/send tilbud vises. 3. Endre eventuelt gyldigheten på tilbudet i feltet Gyldig til. Antall dager til tilbudet utløper, vises til høyre for feltet. 4. Velg ønsket mal for tilbudet i feltet Tilbudsformat. 5. Klikk i feltet Språk for å velge hvilket språk du vil sende tilbudet på. 6. I feltet Publiser velger du ett av følgende: Send som e-post og lagre som PDF. Du må velge en e-postmal i listen. Lagre som PDF. Du må selv sende tilbudet til kunden. 7. Merk av for Oppfølging hvis du for eksempel vil lage en påminnelse til deg selv om å følge opp tilbudet. Velg ønsket dato for oppfølgingen, og skriv inn en oppfølgingstekst. 8. Klikk på OK når du er ferdig. Tilbudet merkes som Sendt. Redigere sendt tilbud (versjoner) Hvis du har sendt et tilbud, og du vil endre det (for eksempel etter ønske fra kunden), kan du klikke på Rediger i dialogboksen Rediger tilbud for. Det opprinnelige tilbudet arkiveres, og det opprettes en ny versjon av tilbudet med tilstand Utkast. Du kan vise tidligere versjoner av tilbudet fra listen Versjon. 19

22 Legge til alternativer i et tilbud Du kan legge til flere alternativer i et tilbud, slik at kunden kan velge det som passer best. Hvert alternativ kan inneholder ulike produkter, ulikt antall produkter, priser og rabatter. Alternativer vises som faner i tilbudet (i dialogboksen Rediger tilbud). Slik lager du et alternativ: 1. Åpne et eksisterende tilbud, eller registrer et nytt tilbud. 2. Legg eventuelt til produkter i fanen Produkter hvis du ikke allerede har gjort det. 3. Klikk på fanen + (plusstegn) i dialogboksen Rediger tilbud. 4. I feltet navn skriver du inn navnet på alternativet. Dette blir navnet på fanen til det nye alternativet. 5. Velg ett av følgende: Opprett nytt alternativ: Oppretter et nytt alternativ uten produkter. Kopier alternativ: Du kan kopiere og redigere det eksisterende tilbudet (med tilhørende produkter) som et nytt alternativ. Velg alternativet du vil kopiere, i listen til høyre. 6. Klikk på Legg til når du er ferdig. Det nye alternativet legges til som en ny fane i tilbudet. 7. Hvis du vil endre navnet på fanen Produkter til noe som beskriver dette alternativet, kan du dobbeltklikke på navnet på fanen. Favorittalternativ Hvis du har opprettet flere alternativer i et tilbud, blir det første alternativet (vanligvis fanen Produkter) merket som favoritt ( Favorittalternativ). Estimert salgsbeløp i salget ("forecast") hentes fra totalbeløpet for favorittalternativet. Hvis du vil at et annet alternativ skal være favorittalternativ, velger du fanen til det aktuelle alternativet, og klikker på Favorittalternativ nederst i fanen. 20

23 Slette alternativer Du kan slette et alternativ ved å velge Oppgave > Slett... nederst i fanen. 21

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing UTVALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Utvalg... 1 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg... 2 Registrere statiske utvalg... 2 Legge til medlemmer i statiske utvalg... 3 Legge til

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing E-POST SuperOffice Sales & Marketing Innhold Innboksen... 1 Innboks-bildet... 1 Sende e-post... 2 Lagre inngående e-post fra Outlook... 3 Lagre vedlegg i SuperOffice Sales & Marketing... 3 Innboksen Innboks-bildet

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe Systems Incorporated. 2014 SuperOffice AS. Alle rettigheter

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Innhold Innledning side 3 DM plakater for utskrift side 6 Endre pris på DM plakater side 9 Plakatmaler side 14 Avansert redigering side 27 Lage plakat med produktsøk

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet da de er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Kalender. Hurtigstartveiledning

Kalender. Hurtigstartveiledning Kalender Hurtigstartveiledning Planlegge et Lync-møte Møt ansikt-til-ansikt eller spar deg selv for en reise ved å holde et møte via Internett med Lync 2013. Bytte visninger Bruk kalendervisningen som

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

SuperOffice emarketing Brukerkurs

SuperOffice emarketing Brukerkurs SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 08.12.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice AS.

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Gruppeaktiviteter En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Oppdatert 02.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33 00 E-post: firmapost@extensor.no WEB: www.extensor.no Side 1 av 11 Gruppeaktiviteter

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

1 ECO Archive Hovedadministrasjonsmenyen Lokasjonstreet Jobbe i ECO Archive Lokasjoner Søke etter produkter...

1 ECO Archive Hovedadministrasjonsmenyen Lokasjonstreet Jobbe i ECO Archive Lokasjoner Søke etter produkter... Brukermanual 1 ECO Archive...3 2 Hovedadministrasjonsmenyen...3 3 Lokasjonstreet...3 4 Jobbe i ECO Archive...4 5 Lokasjoner...5 6 Søke etter produkter...5 7 ECO Plus forespørsler...5 8 Registrere mengdeendringer...6

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune. Brukermanual v.2.00 TIGRU. icode AS

Hordaland Fylkeskommune. Brukermanual v.2.00 TIGRU. icode AS Hordaland Fylkeskommune Brukermanual v.2.00 TIGRU icode AS 09 Pålogging... 3 Hovedbildet... 3 Utføre et søk:... 4 Redigere en bruker... 4 Redigere en egen definert gruppe... 4 Opprette en egen definert

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

DIPS vekstkurve. 3 Handling

DIPS vekstkurve. 3 Handling Kategori: Pasientforløp og samhandling Gyldig fra: 25.11.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Brukerveiledning Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Anne Gunn Haugland 1 Hensikt/omfang

Detaljer

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x OKOK 1 Brukerveiledning Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til og framdrift

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer