BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok"

Transkript

1 BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

2 Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Ingen deler av dette dokumentet kan for noe som helst formål reproduseres, lagres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, uten skriftlig tillatelse fra Baan Development B.V. Baan Development B.V. påtar seg ikke noe ansvar for skader oppstått direkte eller indirekte, på grunn av feil, utelatelser eller uoverensstemmelser mellom programvaren og informasjonen i dette dokumentet. Dokumentinformasjon Kode: U7056A NO Gruppe: Brukerdokumentasjon Utgave: A Dato: Juli 1997

3 Innholdsfortegnelse 1 Bruke BAAN Data Navigator 1-1 Hvordan presenterer BAAN Data Navigator informasjon? 1.1 Hvordan navigere 1.4 Søke etter informasjon Problemløsing 2.1 i

4 Innholdsfortegnelse ii

5 Om denne boken Håndboken beskriver de grunnleggende prinsippene som støtter et Web-basert Enterprise Builder-program (BAAN Data Navigator) og måten du kan navigere gjennom programmet på for å få tilgang til akkurat den informasjonen som du trenger. I tillegg beskriver håndboken funksjonene som er vanlige i alle Webnavigeringsprogrammer. Mye av BAAN Data Navigator er intuitivt, så dette dokumentet er kanskje alt du trenger for å forstå programmet. Sjekk med den systemansvarlige hvis du trenger annen dokumentasjon som er spesifikk for ditt program. Hvem bør lese håndboken Håndboken er ment for kyndige datamaskin- og Internett-brukere som bruker en Internett-leser. Hva inneholder håndboken Håndboken inneholder følgende kapitler: Kapittel 1: Bruke BAAN Data Navigator, beskriver hvordan BAAN Data Navigator presenterer informasjon og hvordan du får tilgang til denne informasjonen med Internett-leseren. Kapittel 2: Problemløsing, gir en oversikt over potensielle problemer som du kan støte på når du bruker BAAN Data Navigator, og hva du kan gjøre for å løse disse. Viktig merknad Denne håndboken er underlagt følgende vilkår og begrensninger: Denne håndboken inneholder rettighetsbeskyttet informasjon som tilhører TopTier, Inc. Slik informasjon er kun gitt for å hjelpe uttrykkelig autoriserte brukere av TopTier:Web Navigator. Ingen deler av denne håndboken kan brukes av noen annen grunn, gis til personer eller firma, eller reproduseres på noen måte, elektronisk eller mekanisk, uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra TopTier, Inc. Teksten og grafikken er kun ment som illustrasjon og referanse. Spesifikasjonene som de er basert på, kan endres uten varsel. iii

6 Om denne boken Programvaren beskrevet i dette dokumentet er underlagt en lisens. Programvaren kan bare brukes eller kopieres i samsvar med vilkårene i lisensavtalen. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel. Navn på firma og personer samt data brukt i eksemplene er oppdiktet med mindre annet er oppgitt. iv

7 BAAN Data Navigator gir deg et enkelt, objekt-orientert dra-og-slippbrukergrensesnitt som tillater fri og tilordnet tilgang til store databaser. Du kan flytte raskt gjennom data, finne tilordninger, mønstre og relasjoner uten å være avhengig av forhåndsdefinerte koblinger. Når du drar et objekt over på et annet, oppretter BAAN Data Navigator automatisk den nødvendige koblingen for å hente den ønskede informasjonen. Hvordan presenterer BAAN Data Navigator informasjon? BAAN Data Navigator gir deg et tydelig, brukervennlig grensesnitt som presenterer informasjon i en rekke forskjellige skjemaer og lister. Du får tilgang til skjemaene og listene ved hjelp av ikoner. Et skjema viser informasjon om et enkelt emne, og en liste viser informasjon om flere ting som er relatert til et emne. 1-1

8 Et webprogram som kjører på Internett og takler innkjøpsordrer, kan for eksempel vise et skjema med informasjon om en innkjøpsordre (Purchase Order): 1-2

9 En tilordnet liste for dette skjemaet kan inneholde en liste med alle innkjøpsordrer som for øyeblikket er lagret i databasen: Hvis du drar en av hotspot-emnetitlene (tekst som er uthevet og understreket) og slipper den over et ikon vist til venstre i vinduet (for eksempel Item (artikkel) i eksemplet ovenfor), filtrerer BAAN Data Navigator innholdet i listen. Hvis du for eksempel dra en bestemt leverandør over til Item-ikonet, vises en oversikt over alle postene fra en bestemt leverandør i databasen. Innholdet i skjemaer eller lister endres avhengig av informasjonen du velger å få tilgang til. Den samme visningen, som inneholder en oversikt over alle artikler i databasen, brukes også til å vise en oversikt over alle artikler for en bestemt leverandør. Disse funksjonene lar deg raskt bli kjent med de forskjellige typene skjemaer og lister som brukes i programmet. 1-3

10 Hvordan navigere BAAN Data Navigator er basert på datanavigeringskonseptet. Det grunnleggende i dette konseptet er at du skal bruke en enkel dra-og-slipp-prosedyre til å bla gjennom tilgjengelig informasjon i stedet for å bruke forhåndsdefinerte baner. Denne funksjonaliteten gir deg flerretningstilgang til tilgjengelig informasjon, og gjør det mulig for deg å se tilordnet og interrelatert informasjon i en enkelt visning. Dra en hvilken som helst informasjonsenhet fra ett objekt over på et annet objekt for å vise informasjonen som er relatert til begge objektene. BAAN Data Navigator viser automatisk den nødvendige informasjonen. Denne visningsfunksjonen som bruker automatisk opprettede koblinger i stedet for å stole på et fast sett med forhåndsdefinerte koblinger, er unik for webnavigatorprogrammer. Avhengig av programmet, kan du også hoppe fra et program til et annet relatert område. Det følgende eksemplet viser et BAAN Data Navigator-program. Dette eksemplet inneholder en database med informasjon om innkjøpsordrer, artikler, leverandører og så videre. Nedenfor vises programmets objekter som ikoner på venstre side i vinduet. Hvert objekt representerer en informasjonskategori i databasen. Purchase Order-ikonet er dobbeltklikket, og skjemaet for innkjøpsordre nummer vises. 1-4

11 Nummeret på denne innkjøpsordren er en hyperdatakobling, og representerer et dataobjekt i programmet. I en vanlig nettleser, ville koblingen fra innkjøpsordrenummeret gå til én enkelt, forhåndsdefinert plassering. Med en BAAN Data Navigator-hyperdatakobling, kan du angi hva slags relatert informasjon du vil se ved å dra et dataobjekt (for eksempel innkjøpsordrenummeret) over på et av ikonene til venstre på skjermen. BAAN Data Navigator går gjennom informasjonen i databasen for å hente den informasjonen som svarer til forespørselen din. 1-5

12 Du kan for eksempel dra innkjøpsordrenummeret over på Item-ikonet for å vise en oversikt over innkjøpsordreartiklene, vist i bildet nedenfor: Du kan også dra det samme innkjøpsordrenummeret over på Suppliers-ikonet for å vise en leverandørs liste eller salgsordrelinjer, vist på neste side. 1-6

13 Siden programmiljøet er åpent og elementene er sammenkoblet, bli flere og flere alternativer tilgjengelige for hver gang du får tilgang til informasjon. Etter at du har vist innkjøpsordrelinjene, vil du for eksempel kanskje finne ut mer om en bestemt linje. Ved ganske enkelt å klikke på kundens navn, vises et skjema som inneholder informasjon om kunden. Deretter vil du kanskje se på salgshistorikken for kunden. Denne informasjonen oppnås ved å dra kundens navn over på Sales_order_history-ikonet, som viser en oversikt over ordrer koblet til denne bestemte kunden. Søke etter informasjon BAAN Data Navigator lar deg også raskt og effektivt søke gjennom store mengder informasjon i en stor database, zoome inn på akkurat de postene du trenger, og vise dem på skrivebordet ditt. Når du dobbeltklikker på et ikon, vises det tilordnede dataskjemaet. Dette skjemaet inneholder felt som er relatert til hovedobjektet (informasjonskategori) som ikonet representerer, samt felt som er relatert til andre objekter. 1-7

14 Skjemaet vises først i Finn-modus, noe som betyr at det inneholder en Finnknapp og tomme felt hvor du kan angi søkekriterier for å finne og vise bestemt informasjon. Det følgende skjemaet brukes til å finne innkjøpsordrer: Hvis du klikker på Finn-knappen, aktiverer BAAN Data Navigator et søk, basert på kriteriet du skrev inn. Enten et skjema eller en liste vise, avhengig av hvor mange emner som blir funnet. Avhengig av programmet, kan du bruke kriterier til å finne informasjon om følgende: Et bestemt emne. Du kan for eksempel finne informasjon om en bestemt Order ved å skrive inn ordrenummeret og klikke på Finn-knappen. En gruppe av relaterte emner. Du kan for eksempel finne informasjon om ordrer av en bestemt type ved å skrive inn ordretypen som genre og klikke på Finn-knappen. 1-8

15 Nøkkelord. Du kan for eksempel finne informasjon om ordrer for en bestemt kunde ved å skrive inn kundenummeret i boksen for fritekstsøk og klikke på Finn-knappen. I tillegg kan du begrense søket ved å angi følgende verdier som en del av søket: Når bare verdien skrives inn: Webnavigatoren finner alle verdiene i databasen (for eksempel alle ordrer). Når verdien skrives inn etter en streng: Webnavigatoren finner verdier som starter med den angitte strengen (for eksempel ordrer som har kundenavn som starter med tallet 1). Når verdien skrives inn foran en streng: Webnavigatoren finner verdier som slutter med den angitte strengen (for eksempel ordrer med numre som slutter med tallet 97). 1-9

16 1-10

17 2 Problemløsing Dette kapitlet gir en oversikt over problemer som du kan støte på, og hvordan du best kan løse disse. Hvis du ikke finner svar her, kan du kontakte den systemansvarlige. Problemer og løsninger Problem Internett-adressen du forsøker å få tilgang til, svarer ikke. Websiden vises ikke riktig. Ikonene som du forventer å se, vises for eksempel ikke. Ingenting fungerer. Veldig treg ytelse eller nettleseren viser en melding om at serveren svarer ikke. Bare noen av funksjonene fungerer. Verktøyet for opptak fungerer for eksempel ikke. Enkelte verktøy slutter plutselig å fungere mens andre funksjoner (for eksempel muligheten til å dra koblinger) fremdeles fungerer. Løsning Kontroller at du har skrevet inn riktig adresse. Forsøk en annen adresse som du vet fungerer. Hvis du ikke får respons fra denne adressen, kan du forsøke igjen senere (din Internett-tilgang er sannsynligvis nede). Hvis du har tilgang til Internett, må du snakke med den systemansvarlige om det bestemte området som du ikke får tilgang til. Lukk nettleseren og start den på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du snakke med den systemansvarlige. Lukk nettleseren og start den på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du snakke med den systemansvarlige. Kontakt den systemansvarlige. Kontroller at riktige plug-in-moduler er installert på maskinen din. Kontakt den systemansvarlige. 2-1

18 2 Problemløsing 2-2

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213110452-031 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 2015

Komme i gang med QuarkXPress 2015 Komme i gang med QuarkXPress 2015 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...4 Krav til systemet...5 Krav til systemet: Mac OS X...5 Krav til systemet: Windows...5 Installere: Mac OS X...7 Installere: Windows...8

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer