Nyheter og forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer 5.32.3"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer

2 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business Forbedringer... 7 Generelt... 7 Logistikk...7 Regnskap... 7 Kapittel 2: Visma Business Forbedringer... 9 Generelt... 9 Logistikk...10 Regnskap Kapittel 3: Visma Business Forbedringer Generelt Kapittel 4: Visma Business Nye funksjoner Generelt Endrede funksjoner...16 Generelt Utgåtte funksjoner Generelt Forbedringer Generelt Logistikk...19 Regnskap Teknisk Kapittel 5: Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner Vedlegg A: Brukerdokumentasjon...26 Visma Business hjelp (F1)...27 Felthjelp (Shift+F1) Tidligere versjon av hjelp Vedlegg B: Designfunksjoner...28 Skjulte behandlinger Skjulte rapporter Vedlegg C: Funksjoner i Visma User Directory...30 Visma User Directory...31 Angi Visma User Directory parametere... 31

3 Visma Software International AS Innhold 3 Eksporter til Visma User Directory Opprett ny bedrift Rediger bedrift...33 Opprett ny bruker...33 Rediger bruker Endre VUD systembrukers password...34 Vedlegg D: Endrede funksjoner Tekster /I - Installering av databaser og tabeller... 36

4 4 Visma Software International AS Merknad Merknad Oslo, 8. mars 2013 Visma Business Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra produsenten. Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold.alle rettigheter til materialet tilfaller Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken, herunder tekst, vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt. Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan komme til å Visma Software International AS endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet i den gjeldende avtalen om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn systemet er lisensiert for er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. Det vil også bli stilt krav om erstatning.

5 Innledning Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business. Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne versjonen, før du tar den i bruk. Det er særlig viktig at du leser gjennom Installasjonsveiledningen før du oppgraderer programmet. Visma produktkompabilitet Når du installerer Visma Business versjon må du oppgradere dine øvrige Visma produkter til følgende versjon eller nyere. Product Versjon Visma User Directory Visma Reporting Visma Document Center 5.66 Kommentar

6 6 Visma Software International AS Visma Business Kapittel 1 Visma Business Emner: Forbedringer Den nye versjonen av Visma Business inneholder en viktig feilretting vedrørende oppretting av bilag fra fakturering. I tillegg har vi gjort forbedringer relatert til logistikk, regnskap og utskrifter..

7 Visma Software International AS Visma Business Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Utskrift Sideelementutskrift fra bøker Ved utskrift fra et sideelement som er inkludert i bok, og hvor bare undersideelementet er synlig, ble bare hovedsideelementet skrevet ut. Dette er nå rettet. Vinduer opprettet i tidligere versjoner enn 5.30 trenger å bli oppdatert. Et nytt parameter Videresend til hovedsideelementet i Utskrift ved Design har blitt lagt til for å løse problemet. Når dette er slått av vil bare undersideelementet bli skrevet ut. For eksempel når tabellene Produkt og Pris- og rabattmatrise er inkludert i samme oppsett, men plassert i forskjellige sider i bøker. Formatering ved utskrift til fil I versjon ble formateringen ved utskrift til fil ved en feil hentet fra Regionale innstillinger. Dette er nå rettet. Visma Document Center Dokumentviser Ved bruk av Visma User Directory, ble ikke dokumentene vist i dokumentviseren. Dette er nå rettet Logistikk Produkttransaksjoner Bokfør kostnader fra Produkttransaksjoner Ved bruk av behandlingsmenyvalget Bokfør kostnader fra tabellen Produkttransaksjon med parameteret Fullstendige bilag og Direkte oppdatering satt, vil riktige hovedbokstransaksjoner, oppdaterte bunter og oppdaterte bilag bli opprettet. Transaksjonsstatus etter bokføring av kostnader Trans.status ble ikke oppdatert ved bruk av behandlingen Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon. Dette er nå rettet. Visma AutoInvoice Bekreftet leveringsdato Når Ordre manglet Bekreftet lev.dato feilet overføring til AutoInvoice. Dette er nå rettet. Regnskap Bilag Manglende bilag etter fakturering Et problem med generering av bilag etter fakturering har blitt rettet. Hvis godkjenningsprosessen ble avbrutt, og systemet ble nødt til å rulle tilbake transaksjonene, kunne dette resultere i manglende bilag i bunten. Fyll inn restbeløp Ved bruk av bilagsart med Fyll inn restb. satt blir nå restbeløpet korrekt utfylt ved bruk av bilagsarten under bilagsregistrering.

8 8 Visma Software International AS Visma Business Kapittel 2 Visma Business Emner: Forbedringer Visma Business omfatter utbedringer av logistikkmodulen, hovedsakelig når det gjelder ordredokumenter og fakturering. Vi har også fikset mindre problemer i brukergrensesnittet og regnskapsmodulen.

9 Visma Software International AS Visma Business Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt GUI Mistet fokus og usynlig markør Markøren ble i visse situasjoner usynlig ved navigering i et vindu. Dette er nå løst. Sortering med totallinje I vinduer med sortering hvor totallinje inngår, vistes tidligere en tom rad nederst i tabellen. Dette er nå løst. Memo Antall memoer begrenset til Antallet memoer var begrenset til Nå oppstår det ikke feil hvis det legges inn over memoer. Det nye formatet for memofilnavn er to sifre for årstall etterfulgt av sju sifre for filnummeret med innledende nuller. Utskrift Utskrift til Excel Ved utskrift til Microsoft Office Excel manglet tall med desimaler hvis komma var definert som desimalskilletegn i de regionale innstillingene. Dette er nå løst. Systemdato/-klokkeslett Melding om systemdato ved oppstart Det var problemer ved pålogging hvis brukere jobbet i forskjellige tidssoner. Dette er nå løst. Visma Zpider Pris på strukturer via Visma Business Services Ved registrering av en ordre i Visma Business Services blir prisen i et strukturhode visualisert selv om prisen akkumuleres fra strukturlinjene. Dette løser et problem med priser i Visma Zpider. Visma Business Regnskapsbyrå 532ST2 Visma Business Regnskapsbyrå krasjer ved registrering av bilag Hvis du oppretter en ny Aktør i ett oppsett og du ikke klikker på Lagre alt før du prøver å bruke den nye aktøren i et annet oppsett, vil ikke Visma Business finne den, og det fører til krasj. Visma User Directory Feil med Visma User Directory-integrasjon Visma Business kunne ikke startes med en Visma User Directory-integrasjon som hadde en programinstans-uri (tilkoblingsstreng til systemdatabasen) som inneholdt omvendt skråstrek etterfulgt av visse tegn, for eksempel \D. Dette er nå løst. Eksport til Visma User Directory mislykkes hvis organisasjonsnummer = adgangsgruppenummer Hvis det ved kjøring av behandlingen Eksporter til Visma User Directory ble oppdaget at organisasjonsnummeret til en bedrift var det samme som en primærnøkkel i tabellen Adgangsgruppe, mislyktes eksporten. Dette er nå løst. BIG Oppdatering av tabellen Tekst med BIG Hvis teksten i tabellen Tekst ble forsøkt oppdatert med BIG-koden uten at raden var eksplisitt valgt for redigering, fungerte ikke alltid oppdateringen. Dette er nå løst.

10 10 Visma Software International AS Visma Business Logistikk Ordre Tilbaketrekking av ferdigmeldt antall på innkjøpsordre Når antallet for Ferdigmeldt ble trukket tilbake på en delvis realisert innkjøpsordre, ble også verdien for Realisert beholdning feilaktig fjernet. Dette er nå løst. Pakkseddel med serienummer Ved utskrift av Pakksedler på delvis leverte ordrer ble serienummeret akkumulert for alle leveringer. Dette er nå løst. Plukklister mangler informasjon fra ordrehode En feil ved utskrift av Plukklister er nå løst. Informasjonen fra Ordre-hodet manglet på utskriften. Plukklister ikke generert hvis ingen tilgjengelig lagerbeholdning for første ordre Hvis det for den første ordren i et utvalg ikke var noen tilgjengelig lagerbeholdning ved utskrift av flere plukklister, ble ingen av plukklistene skrevet ut. Dette er nå løst. Dialogboksen Utfyllingsregler Utfyllingsregelen Kan ikke endres i feltet Kundenr i tabellen Ordre fungerte ikke. Dette er nå løst. I dialogboksen til kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne i kategorien Design i ribbon) er avkrysningsboksene Bør være utfylt, Må være utfylt og Kan ikke endres nå erstattet med følgende alternativer: Kan ikke fylles ut (verken på nye eller gamle rader) Kan bare fylles ut på nye rader Kan fylles ut både på nye og eksisterende rader Bør fylles ut (vis rødt spørsmålstegn) Må fylles ut (vis to røde spørsmålstegn, og hinde lagring) Avkrysningsboksen Hopp over feltet er flyttet til en annen gruppe, og heter nå Hopp over feltet (med Enter eller Tab). Valutaproblemer i kreditnotaer ved bruk av fakturareferanse Det var tidligere et problem ved bruk av fakturareferanse i kreditnotaer. Nå brukes valutakursen i ordrehodet fra den tilsvarende fakturaen i følgende situasjoner: En verdi er valgt i feltet Fakt.ref.behandl. i tabellen Ordre. Avkrysningsboksen Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer i feltet Ordrepref. er valgt. Avkrysningsboksen Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer finnes også i Kundepref. i tabellen Aktør og kopieres til ordren. Merk: Dette gjelder for fakturaer i fremmed valuta og spesielt for innenlandske kunder som faktureres i fremmed valuta. Valutakursen for ordren hentes fra tabellen Ordredokument. Det er derfor obligatorisk å opprette dokumentkopier av fakturaer. Dokumentkopier opprettes hvis avkrysningsboksen Fakturaer/kreditnotaer i feltet Dokumentkopier i tabellen Bedriftsopplysninger er valgt. Kostprispåslag, feil ved bruk av behandlingen Skill ut Når et urealisert parti ble utskilt og det var angitt en verdi i feltet Kostprispåslag (innenl.) for den tilknyttede ordrelinjen, ble kostprispåslaget delt på det totale antallet partier som var utskilt. Dette er nå løst. Ordrelinjer Behandlingsmåte i tabellen Produkt Hvis avkrysningsboksen Hvis 0 var valgt i feltet Beh.måte 1 for et produkt, overstyrte det i tidligere versjoner alle andre behandlingsmåter i delen Utelates på. Dette er nå løst. Generering av kopi av ordre Hvis man kjører behandlingen Generer kopi av ordre og angir et Kundenummer og velger avkrysningsboksen Oppslag på alle verdier fra kunde i dialogboksen, oppdateres nå verdien i feltet Kontosett i ordrelinjen basert på kunden som er angitt i dialogboksen.

11 Visma Software International AS Visma Business Ferdigmelding av ordre, én vare om gangen Hvis Dialog ved ferdigmelding var valgt i feltet Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger og en ordrelinje ble ferdigmeldt flere ganger, ble ferdigmeldt antall feil. Dette er nå løst. Sletting av allokert ordrenummer fra identiske produkter Ved sletting av verdiene i feltene Allok. ordrenr og Allokert ordrelinjenr. på flere ordrelinjer etter hverandre uten fortløpende lagring, fjernes verdien i Allokert for alle allokerte innkjøpsordrelinjer ved lagring. Unnta kostnader fungerer ikke med fakturareferanse Kostnader ved salg ble ikke utelatt fra bokføring når alternativet Unnta fra bokføring: Kostnader ved salg, hvis unntatt fra lagerhåndtering for produktet ble brukt sammen med behandling av fakturareferanser = 3 for ordren. Dette er nå løst. Vareparti Oppretting av nytt vareparti Allokering av neste varepartinummer er endret ved oppretting av varepartier. Hvis telleren i feltet Siste partinr ikke er synkronisert, finner den det neste varepartinummeret i tabellen Produkttransaksjon. Regnskap Bilag Oppslag i debet- og kreditfeltene Hvis en bruker gjorde et oppslag i feltene Debet konto og Kredit konto med Debet k.type og Kredit k.type, kunne det bare gjøres én gang. Hvis brukeren prøvde å utføre et oppslag til, startet det direktesøkfunksjonen. Dette er nå løst. Salgsinntekt på avrundingskonto Dead-lock kunne i enkelte situasjoner medføre utilsiktet registrering av salgsinntekter på avrundingskonto ved fakturering. Dette er nå løst. Trykk på Pluss Det fungerte ikke alltid å trykke på Pluss for å gjenta beløp på bilagslinjer. I stedet ble beløpet doblet. Dette er nå løst. Oppdater bunt Feilmelding ved oppdatering av bunt Det vises nå en feilmelding ved oppdatering av bunt i følgende situasjoner: 1. Hvis feltet Feilføringskonto ikke er angitt i tabellen Bedriftsopplysninger, eller hvis det ikke finnes rader i tabellen Hovedbokskonto med riktig Kontonr. 2. Feltet Aut.gen.trans.serie er ikke angitt i tabellen Bedriftsopplysninger. Debetbeløpet er ikke identisk med kreditbeløpet i bilaget. Systemet viser meldingen Buntnr x: Mangler valuteringsdato i stedet for meldingen 0 rader behandlet. Feil i journaloppføring Fikset et problem slik at riktig feilmelding vises og det ikke settes inn en dummy-oppføring i tabellen Oppdatering ved forsøk på oppdatering av bunter der debet-/kreditbeløpet pr. bilagsnummer ikke er like og alternativet Kontroll pr. bilag er valgt i feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Kunde-/leverandørreskontro Åpne fakturanummer for redigering Fakturanummeret i kunde- og leverandørreskontroene kunne ikke lenger endres fra versjon Følgende kolonner kan nå redigeres: Åpen kundepost; Fakturanr Kundetransaksjon; Fakturanr Åpen leverandørpost; Fakturanr Leverandørtransaksjon; Fakturanr

12 12 Visma Software International AS Visma Business Redigeringen kontrolleres av en parameter i feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

13 Kapittel 3 Visma Business Emner: Forbedringer Visma Business inneholder en forbedring i Visma User Directoryintegrasjonen.

14 14 Visma Software International AS Visma Business Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Visma User Directory Eksisterende Visma User Directory-integrasjon Merk: Hvis du har integrasjon med Visma User Directory er det viktig at du leser Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner emnet før du oppgraderer Visma Business. Eksporter til Visma User Directory Etter at behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory var utført ble ikke feltet VUD ID i tabellen Adgangsgruppe i Visma Business oppdatert. Adgangsbegrensningene ble da ikke gjeldende før du åpnet tabellen Adgangsgruppe. Dette er rettet. Adgangsbegrensningene blir nå gjeldende når den første brukeren logger inn.

15 Kapittel 4 Visma Business 5.32 Emner: Nye funksjoner Endrede funksjoner Utgåtte funksjoner Forbedringer I denne versjonen presenterer vi et sett med funksjonsforbedringer og nye funksjoner som gjør at du kan implementere en bedre forretningsløsning og oppnå bedre resultater som profesjonell bruker av Visma Business. Vi har utviklet nye funksjoner for brukeradministrasjon, brukervennlighet og dokumentasjon. Integrasjon med Visma User Directory, relevant behandling og rapportvisning og det første steget for vår nye online brukerdokumentasjon. Vi har investert i kvaliteten til produktet vårt ved å rette rapporterte feil i logistikk og regnskap. Vi håper du liker den nyeste versjonen vår av Visma Business!

16 16 Visma Software International AS Visma Business 5.32 Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Merk: Se brukerdokumentasjonen for detaljer om de nye funksjonene. Hvis du åpner release notes fra programmet, Hjelp > Nyheter og forbedringer, kan du bruke koblingene til dokumentasjonen for de nye funksjonene. Generelt Hjelp Help viewer En ny Help viewer har blitt implementert for å vise brukerdokumentasjonen. Brukerdokumentasjonen leses nå fra vår Visma-server med en lokalt installert dokumentasjon i reserve hvis serveren ikke er tilgjengelig. På bunnen av alle emner skal det være en kobling for tilbakemeldinger. Ved å bruke denne koblingen kan du hjelpe oss med å forbedre innholdet i dokumentasjonen. Når vi har dokumentasjonen på en online server, kan vi endre og forbedre dokumentasjonen uavhengig av versjoner og kundeinstallasjoner. Kontekstsensitive oppslag Tidligere ble kontekstsensitive oppslag i brukerdokumentasjonen kun implementert for felter. Dette er nå tilgjengelig ved å trykke på Shift+F1. Vi har lagt til kontekstsensitive oppslag fra tabeller, behandlinger, rapporter, kommandoer og dialogbokser for å gi enklere tilgang til relevante hjelpeemner. Oppslaget gjøres ved å trykke på F1 i elementene. Behandlinger og rapporter Tilpassing av visningen av behandlinger og rapporter Det er nå mulig å designe oppsettene slik at kun behandlingene og rapportene som er relevante i konteksten til oppsettet, er synlige. Visma User Directory Forbedret integrasjon Integrasjonen med Visma User Directory er forbedret. Hvis du har aktivert integrasjonen med Visma User Directory, gjøres all brukerbehandling i Visma User Directory. Nye behandlinger er lagt til tabellene Bruker, Bedrift og Systemopplysninger for å starte prosessene fra Visma Business. Endret brukerinformasjon i Visma User Directory overføres nå automatisk til Visma Business. Endrede funksjoner Funksjoner som er endret i denne versjonen. Generelt Hjelp-meny Dialogboksen Lisens Lisensinformasjonen er ikke tilgjengelig via dialogboksen Om Visma Business lenger. Den er tilgjengelig direkte fra menyen Hjelp. Installering Am. engelsk Det er ikke lenger mulig å velge Am. engelsk som installasjonsspråk, men du kan fremdeles velge det som programspråk. Microsoft SQL Server Express

17 Visma Software International AS Visma Business Standardversjonen av Microsoft SQL Server Express i installasjonen har blitt oppdatert fra Microsoft SQL Server Express 2005 til Microsoft SQL Server Express 2008 R2. /I Kommandolinjeparameter Det valgfrie argumentet for kommandolinjeparameteren /I har blitt utvidet til å tillate at bedriftsnavn angis, med anførselstegn, etter hvert bedriftsnummer. GUI Nye alternativer for Tekster Alternativene VBS-identifikatorer og BIG-identifikatorer har blitt lagt til i kommandodialogboksen Tekster (i gruppen Bedrift under kategorien Hjem) for å vise henholdsvis VBS- og BIG-identifikatorer. Etiketter Hvis SQL er valgt i dialogboksen Tekster, vil minnefelter nå vises med de eksterne numrene i stedet for å være tomme. Fakturering Foretaksregisteret som tekst på fakturaer Vi har lagt til et nytt felt i tabellen Bedriftsopplysninger for å skrive inn registeret din organisasjon er registret i. Feltet kalles Organisasjonstype. Dette feltet kan benyttes for å tilfredstille kravene i Forskrift om bokføring 5-1-2, hvor det er et krav om at teksten Foretaksregisteret fremkommer på fakturaen hvis selskapet er et AS, ASA eller NUF. Feltet er også lagt til på et av standard fakturaformularene som distribueres med Visma Business. Hvis du bruker et tilpasset formular kan du selv legge til feltet med (Organisasjonstype). ConvertX Ny versjon av ConvertX og BankX En oppdatert versjon av ConvertX og BankX fra Z-Data følger med i denne versjonen. ConvertX versjon og BankX versjon Utgåtte funksjoner Funksjoner som ikke er tatt med i denne versjonen. Generelt Installering Verktøy for å legge backup tilbake Verktøyet sqlbrdb.exe er ikke kompatibelt med Microsoft SQL Server Express 2008 og blir ikke distribuert lenger. Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Aktivitet Oppdater overtid En feilmelding blir nå gitt hvis avkrysningsboksen Oppdater overtid er valgt i feltet Beh.måte 8 i tabellen Aktivitet, og enten feltet Res.nr er tomt eller Lønnssatsnr eller Lønnsart ikke er satt på produktet. Manglende beregninger Feltet Til periode ble ikke beregnet når en ny aktivitet ble registrert. Dette er nå løst.

18 18 Visma Software International AS Visma Business 5.32 Indeks Navngiving Navngiving av indekser ble gjort feil ved forsøk på å bruke et eksisterende indeksnavn. Dette er nå løst. Oppslag Oppslag for enkelte felter fungerer ikke Oppslaget fra noen felter i forskjellige tabeller vises nå korrekt når du åpner dem i det grafiske brukergrensesnittet med dobbelt museklikk. F.eks. feltene Kontaktperson og Kontaktperson 2 i tabellen Ordre og feltet Resp.type i tabellen Deltaker. Utfyllingsregler Oppslag Utfyllingsregler gjelder nå også hvis du bruker oppslag eller trykker på + for å angi dato i en tabell. Minsteverdi Utfyllingsregler med en minsteverdi større enn 0 blokkerte for sletting av verdien i feltet. Dette er nå løst. Søkepanel Viser korrekte felter Felter som er lagret i Søkepanel, er nå alltid synlige når du åpner oppsettet. Installering Oppgradering med felles tabeller Ingen feilmeldinger ved oppgradering fra versjon 5.21 eller eldre til versjon 5.30 eller nyere hvis tabellen Produkt brukes som felles tabell. Aktører Duplisert kunde-/leverandør-/ansattnr En feil som kunne føre til dupliserte kunde-, leverandør- eller ansattnumre, har blitt utbedret. Memofil Programmet krasjet når du prøvde å vise en memofil i et splittet tabellelement. Dette er nå løst. GUI Preferanser for tabeller Alternativet Tom tabell (inntil søk/utvalg) fungerte ikke ordentlig når tabeller ble koblet sammen. Dette er nå løst. Sortering av tabeller med sumlinjer inkludert Nyinnsatte oppføringer forsvant i en tabell når de ble satt inn med kommandoen Ctrl+I i en tabell som hadde sumlinjer inkludert i sorteringen. Dette er nå løst. Sett inn i koblede tabeller Innsetting av en ny oppføring i en koblet tabell ved hjelp av kommandoen Ctrl+I fungerte ikke ordentlig. Den nye oppføringen ble aldri vist i den koblede tabellen. Dette er nå løst. Scan-status-felter Oppslag i feltet Scan-status i hvilken som helst tabell viser nå definisjonen av alle mulige verdier. Design-modus Når man brukte design-modusalternativet Andre preferanser > Posisjonering ved åpning > Siste rad på et oppsett, førte det noen ganger til at en ny oppføring hoppet til neste linje ved lagring. Dette er nå løst. Utskrift Tekster fra tabellen Tekst Utskrifter med verdier fra tabellen Tekst ble ikke vist korrekt. Dette er nå løst. Avhengig av innstillingen i Utskriftsformat skrives enten nummeret eller teksten ut for felter som inkluderer tekster som er definert i tabellen Tekst.

19 Visma Software International AS Visma Business Skriv til PDF Ordredokumenter som ble skrevet til PDF, ble skrevet ut to ganger. Noen av disse dokumentene kunne bli utydelige hvis de to utskriftene ikke overlappet 100 %. Dette er nå løst. Skriv til Microsoft Office Excel Utskrift til Microsoft Office Excel fungerte ikke hvis tabellen inkluderte felter som viste en tidsverdi. Dette er nå løst. Visma AutoInvoice Fakturadokument Når du klikker på knappen Hent faktura i PDF format i portalen Visma AutoInvoice, får du nå se fakturaen som er generert av Visma Business. Behandlinger Krasj ved kjøring av behandlinger Utbedret et problem der bruk av enkelte behandlinger i oppsett med splittede tabeller førte til krasj. Logistikk Ordre Kostprispåslag Kostprispåslaget på ordrehodet rabatteres ikke lenger med rabatter satt på ordrelinjen. Kalkuler produksjonsstart / kostnader Behandlingen Kalkuler produksjonsstart / kostnader i tabellen Ordre beregner nå også ankomst-/ avgangsdato for hver ordrelinje. Ny ordre når tabellene Aktør - Ordre kobles Alle tilsvarende felter fra tabellen Aktør kopieres til tabellen Ordre hvis tabellene kobles når en ny ordre angis. Trans.type på en utlånsordre Trans.type på en utlånsordre kan ikke lenger endres etter reservering, ferdigmelding eller tilbakelevering av ordrelinjeantallet. Oppdatering av akkumulert kostnad til strukturhodet når pris endres Kostprisen på salgsordre ble akkumulert feil hvis prisen på innkjøpsordrer ble endret før salgsordren ble fakturert. Dette er nå løst. Låst/overført Redigering er nå tillatt i feltet Låst/overført i tabellen Ordre, selv om feltet er valgt. Omkostningsfordeling Omkostningsfordelingen i feltet Fraktbeh. i tabellen Ordre fungerte ikke riktig når den var basert på antall. Dette er nå løst. Lageroverførsler Lageroverførselsordrer med et gitt vareparti kunne ferdigmeldes med mer enn det tilgjengelige antallet. Dette er nå rettet. Kopier manglende informasjon til ordredokumentarkivet Verdier i feltene Leveres besøkspostnr og Leveres besøkspostadresse kopieres nå fra tabellen Ordre til tabellen Ordredokument. Verdier i feltene Annullert og Allokert ordrelinjenr. kopieres nå fra tabellen Ordrelinje til tabellen Ordredokumentlinje. Salgsreservasjon "arver" partinr fra lageroverførsel Lageroverførselsordrer forårsaket gale partinumre på salgsreservasjoner. Dette er nå løst. Dokumentkopi til e-post Emnet i e-posten ble ikke vist korrekt hvis en ordredokumentkopi ble sendt som e-post. Dette er nå løst. Generer kopi av ordre

20 20 Visma Software International AS Visma Business 5.32 Avvik fra den globale standardfonten på ordrelinjer overføres til ordrelinjer som opprettes med behandlingen Generer kopi av ordre. Generer kopi av ordre etter kredittnota Opprettelse av en kredittnota ved å kjøre behandlingen Generer kopi av ordre forhindrer ikke etterfølgende opprettelse av debetordrekopier, det forhindrer bare etterfølgende opprettelse av kreditnotaer. Den bekreftede leveringsdatoen Den bekreftede leveringsdatoen ble flyttet til en tidligere dato på salgsordrer selv om avkrysningsboksen Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre i feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger var valgt. Det samme problemet oppsto hvis alternativet Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere var valgt i feltet Ordrepref. i tabellen Ordre. Dette er nå løst. Kostpris på produksjonsordre Kostprisen på strukturhodet i produksjonsordrer var feil hvis forskjellige prisenheter ble brukt på ordrelinjene. Dette er nå løst. Ikke send fax/e-post for sendemåte for dok. og samlefakturaer Avkrysningsboksen Ikke send fax/e-post for sendemåte for dok. i feltet Dok.typer i tabellen Formular fungerte ikke ved utskrift av samlefakturaer. Dette er nå løst. Bytt produktnummer Behandlingen Bytt produktnummer i tabellen Produkt ble kun utført for gjeldende rad. Dette er nå løst. Utskrift av pakkseddel Programmet krasjet ved utskrift av pakksedler der serienumrene forårsaket et sideskift i dokumentet. Dette er nå løst. XML-samlefaktura ordrelinjer mangler i dokumentarkiv Samlefakturaer som brukte et XML-formular, oppdaterte ikke ordredokumentarkivet korrekt. Dette er nå løst. Vær oppmerksom på at XML-utskrifter kun oppretter 1 oppføring per samlefaktura i dokumentkopitabellen. Advarselsmelding vises, men ingen advarsellyd Følgende advarselsmelding vises, men det kommer ingen advarsellyd: Advarsel: Ingen lagersaldo funnet for X på lager Y. Dette er nå løst. Leveringsbetingelse på utskrift Leveringsbet. og Leveringsmåte ble vist som 0 på ordredokumentutskrifter hvis ikke verdi var angitt. Dette er nå løst. Fakturering med låst bilagsserie Fakturautskrift blir nå stoppet hvis tabellen Bilagsserie har en lås på fakturanumre. En feilmelding vises og alle avventende endringer rulles tilbake. Plukkliste for strukturer Strukturhodet manglet på plukklister hvis produktet var unntatt fra lagerhåndtering. Dette er nå løst. Lokale fakturakopier Lokale kopier i henhold til feltet Faks og e-post behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger ble ikke opprettet for dokumentsendemåten Visma AutoInvoice. Dette er nå løst. Kredittgrense Rettet en feil som oppsto ved angivelse av en ordre som overskred kredittgrensen til kunden, og ordren ble lagret før ordrelinjene ble lagt til. Denne feilen førte til gale verdier i tabellen Kundesaldo. Ordrelinje Oppdatering av ordrelinjestatus Ord.linjestatus vil bli korrekt oppdatert når produktet byttes før lagring. Generer innkjøps- / prod. ordre Ved kjøring av behandlingen Generer innkjøps- / prod. ordre hadde ikke ekspanderte substrukturer korrekt Ord.linjestatus. Dette er nå løst. Beregning av bruttovekt når unntatt fra totaler

21 Visma Software International AS Visma Business Ordrelinjer med behandlingsmåten Etterbehandling > Unnta fra totaler > Vekt og volum blir ikke akkumulert i feltet Bruttovekt totalt i ordrehodet. Utfyllingsregel Manuell ferdigmeldingsdato Utfyllingsregler gjelder nå for alle felter, inkludert minnekolonner. Allokerte ordrer Det allokerte feltet i tabellen Ordrelinje ble ikke tømt på alle innkjøpsordrelinjer hvis mer enn én allokering hadde blitt slettet fra den tilknyttede salgsordren samtidig. Dette er nå løst. Nettovekt per enhet Verdien Nettovekt på en ordrelinje ble ikke beregnet basert på feltene Antall og Nettovekt pr. enhet. Dette er nå løst. Bytt behandlingsmåte på fakturerte ordrelinjer Blokkeringen ved bytting av behandlingsmåter på ordrelinjer fungerte ikke ordentlig. Det er nå mulig å bytte behandlingsmåte når ferdigmeldt antall er fakturert. Denne funksjonen kan brukes ved delvis fakturering av ordrelinjer. Reservasjoner Manuelle reservasjoner Manuelle reservasjoner hentet ikke verdien Holdbarhetsdato fra tabellen Vareparti. Dette er nå løst. Partinummer på reservasjoner Når man utfører delfakturamottak på en innkjøpsordre, splittes varepartiet og reservasjonen. Når varepartiet ble reservert på en salgsordre, oppdaterte det ikke salgsordrereservasjonen korrekt med det nye partinummeret. Dette er nå løst. Pris- og rabattmatrise Utsalgsprisgrunnlag / tillegg og rabatter Et nytt alternativ er lagt til i feltet Uts.pris gr.lag i tabellen Pris- og rabattmatrise. Det nye alternativet 6 - Kostpris fra pris- og rabattmatrise med rabatt fungerer på samme måte som alternativet 4 - Kostpris fra pris- og rabattmatrisen, men legger også til rabatter. Det legger nå til rabattene i ordrelinjen hvis du har mer enn én oppføring for det samme produktet i pris- og rabattmatrisen. Faste priser og rabatter Avkrysningsboksene Utsalgspris, Utleiepris og Innkjøpspris i gruppen Ikke rabatt % på i feltet Faste priser/rab. i tabellen Pris- og rabattmatrise kan nå kombineres med avkrysningsboksene med samme navn i gruppen Ikke velg gunstigere. Ordredokument Dupliserte plukklistenumre Tilbakerullede transaksjoner kan ha forårsaket dupliserte plukklistenumre. Dette er nå løst. KID ikke sendt til Visma AutoInvoice ved fakturering KID-koden ble ikke overført korrekt til Visma AutoInvoice. Dette er nå løst. EDI EDI-meldinger Forbedret meldingshåndtering ved sending av ordredokumenter til EDI. Hvis EDI-malen mangler i tabellen EDI-melding, eller hvis stien er feil, vises en ny melding med ordrenummeret og beskrivelsen. Ressursforbruk på EDI klokke Stabiliteten til EDI klokke har blitt forbedret. Den vil nå alltid frigi ressurser som tidligere ikke ble frigitt hver gang en fil ble importert. Dette forhindrer at EDI klokke stopper på grunn av overbelastning. EDI klokke Nå vises det en melding på statuslinjen for hver EDI-fil som leses av EDI klokke. Lagre om i importfiler

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Visma Business Logistikk Tips & Triks

Visma Business Logistikk Tips & Triks Visma Business Logistikk Tips & Triks Kathrine Hvalstad Løken Andreas Grannæs 07.11.2016 Nyheter i versjon 11 Agenda Dynamiske skjermbilder Bruk av maler ved utsendelse av ordredokumenter Nyheter i Autoinvoice

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1

Visma Business. Nyheter versjon 5.20.1 Visma Business Nyheter versjon 5.20.1 Agenda Velkommen Nyheter og forbedringer i versjon 5.20.x Avslutning + evnt. spørsmål Utdelt Release Notes 5.20.x Innholdsfortegnelse er delt i nyheter og forbedringer

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Oslo, 22.10.2010. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Oslo, 22.10.2010. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Oslo, 22.10.2010 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler,

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.31.1

Nyheter og forbedringer 5.31.1 Nyheter og forbedringer 5.31.1 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.31.1...5 Utbedringer...6 Generelt... 6 Logistikk...7 Regnskap...

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer 8.02.0

Nyheter og forbedringer 8.02.0 Nyheter og forbedringer 8.02.0 Visma Software International AS Innhold 2 Innhold Merknad... 3 Innledning... 4 Visma-programmers kompatibilitet... 4 Kapittel 1: Visma Business 8.02.0...5 Nye funksjoner...

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Business

Nyheter og forbedringer Visma Business Nyheter og forbedringer Visma Business Oslo, Oktober 2008 2. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business Visma.net AutoPay er en nettbasert tjeneste for automatisert betalingsformidling. Visma.net AutoPay sender betalinger fra deres Visma Business klient

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Visma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite.

Visma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite. Visma.NET Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite. Hva er standard synkronisering? Fra Visma.NET Fra SuperOffice 8 Online

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online Azets Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Azets Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Oslo, januar 2013 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for produsenten.

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Produktmerknader McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Til bruk med McAfee epolicy Orchestrator Innhold Om denne versjonen Nye funksjoner Forbedringer Problemer som er løst Oversikt

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS Kristian Aasheim Berg SEND DITT SPØRSMÅL TIL 2077 MED KODEORD AMESTO ELLER BRUK TWITTER MED #AMESTODAGEN2014. Helene Dale Steindal, Hilde Mørch Andersen og Hanne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer