Nyheter og forbedringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer 5.32.3"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer

2 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business Forbedringer... 7 Generelt... 7 Logistikk...7 Regnskap... 7 Kapittel 2: Visma Business Forbedringer... 9 Generelt... 9 Logistikk...10 Regnskap Kapittel 3: Visma Business Forbedringer Generelt Kapittel 4: Visma Business Nye funksjoner Generelt Endrede funksjoner...16 Generelt Utgåtte funksjoner Generelt Forbedringer Generelt Logistikk...19 Regnskap Teknisk Kapittel 5: Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner Vedlegg A: Brukerdokumentasjon...26 Visma Business hjelp (F1)...27 Felthjelp (Shift+F1) Tidligere versjon av hjelp Vedlegg B: Designfunksjoner...28 Skjulte behandlinger Skjulte rapporter Vedlegg C: Funksjoner i Visma User Directory...30 Visma User Directory...31 Angi Visma User Directory parametere... 31

3 Visma Software International AS Innhold 3 Eksporter til Visma User Directory Opprett ny bedrift Rediger bedrift...33 Opprett ny bruker...33 Rediger bruker Endre VUD systembrukers password...34 Vedlegg D: Endrede funksjoner Tekster /I - Installering av databaser og tabeller... 36

4 4 Visma Software International AS Merknad Merknad Oslo, 8. mars 2013 Visma Business Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra produsenten. Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold.alle rettigheter til materialet tilfaller Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken, herunder tekst, vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt. Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan komme til å Visma Software International AS endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet i den gjeldende avtalen om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn systemet er lisensiert for er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. Det vil også bli stilt krav om erstatning.

5 Innledning Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business. Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne versjonen, før du tar den i bruk. Det er særlig viktig at du leser gjennom Installasjonsveiledningen før du oppgraderer programmet. Visma produktkompabilitet Når du installerer Visma Business versjon må du oppgradere dine øvrige Visma produkter til følgende versjon eller nyere. Product Versjon Visma User Directory Visma Reporting Visma Document Center 5.66 Kommentar

6 6 Visma Software International AS Visma Business Kapittel 1 Visma Business Emner: Forbedringer Den nye versjonen av Visma Business inneholder en viktig feilretting vedrørende oppretting av bilag fra fakturering. I tillegg har vi gjort forbedringer relatert til logistikk, regnskap og utskrifter..

7 Visma Software International AS Visma Business Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Utskrift Sideelementutskrift fra bøker Ved utskrift fra et sideelement som er inkludert i bok, og hvor bare undersideelementet er synlig, ble bare hovedsideelementet skrevet ut. Dette er nå rettet. Vinduer opprettet i tidligere versjoner enn 5.30 trenger å bli oppdatert. Et nytt parameter Videresend til hovedsideelementet i Utskrift ved Design har blitt lagt til for å løse problemet. Når dette er slått av vil bare undersideelementet bli skrevet ut. For eksempel når tabellene Produkt og Pris- og rabattmatrise er inkludert i samme oppsett, men plassert i forskjellige sider i bøker. Formatering ved utskrift til fil I versjon ble formateringen ved utskrift til fil ved en feil hentet fra Regionale innstillinger. Dette er nå rettet. Visma Document Center Dokumentviser Ved bruk av Visma User Directory, ble ikke dokumentene vist i dokumentviseren. Dette er nå rettet Logistikk Produkttransaksjoner Bokfør kostnader fra Produkttransaksjoner Ved bruk av behandlingsmenyvalget Bokfør kostnader fra tabellen Produkttransaksjon med parameteret Fullstendige bilag og Direkte oppdatering satt, vil riktige hovedbokstransaksjoner, oppdaterte bunter og oppdaterte bilag bli opprettet. Transaksjonsstatus etter bokføring av kostnader Trans.status ble ikke oppdatert ved bruk av behandlingen Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon. Dette er nå rettet. Visma AutoInvoice Bekreftet leveringsdato Når Ordre manglet Bekreftet lev.dato feilet overføring til AutoInvoice. Dette er nå rettet. Regnskap Bilag Manglende bilag etter fakturering Et problem med generering av bilag etter fakturering har blitt rettet. Hvis godkjenningsprosessen ble avbrutt, og systemet ble nødt til å rulle tilbake transaksjonene, kunne dette resultere i manglende bilag i bunten. Fyll inn restbeløp Ved bruk av bilagsart med Fyll inn restb. satt blir nå restbeløpet korrekt utfylt ved bruk av bilagsarten under bilagsregistrering.

8 8 Visma Software International AS Visma Business Kapittel 2 Visma Business Emner: Forbedringer Visma Business omfatter utbedringer av logistikkmodulen, hovedsakelig når det gjelder ordredokumenter og fakturering. Vi har også fikset mindre problemer i brukergrensesnittet og regnskapsmodulen.

9 Visma Software International AS Visma Business Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt GUI Mistet fokus og usynlig markør Markøren ble i visse situasjoner usynlig ved navigering i et vindu. Dette er nå løst. Sortering med totallinje I vinduer med sortering hvor totallinje inngår, vistes tidligere en tom rad nederst i tabellen. Dette er nå løst. Memo Antall memoer begrenset til Antallet memoer var begrenset til Nå oppstår det ikke feil hvis det legges inn over memoer. Det nye formatet for memofilnavn er to sifre for årstall etterfulgt av sju sifre for filnummeret med innledende nuller. Utskrift Utskrift til Excel Ved utskrift til Microsoft Office Excel manglet tall med desimaler hvis komma var definert som desimalskilletegn i de regionale innstillingene. Dette er nå løst. Systemdato/-klokkeslett Melding om systemdato ved oppstart Det var problemer ved pålogging hvis brukere jobbet i forskjellige tidssoner. Dette er nå løst. Visma Zpider Pris på strukturer via Visma Business Services Ved registrering av en ordre i Visma Business Services blir prisen i et strukturhode visualisert selv om prisen akkumuleres fra strukturlinjene. Dette løser et problem med priser i Visma Zpider. Visma Business Regnskapsbyrå 532ST2 Visma Business Regnskapsbyrå krasjer ved registrering av bilag Hvis du oppretter en ny Aktør i ett oppsett og du ikke klikker på Lagre alt før du prøver å bruke den nye aktøren i et annet oppsett, vil ikke Visma Business finne den, og det fører til krasj. Visma User Directory Feil med Visma User Directory-integrasjon Visma Business kunne ikke startes med en Visma User Directory-integrasjon som hadde en programinstans-uri (tilkoblingsstreng til systemdatabasen) som inneholdt omvendt skråstrek etterfulgt av visse tegn, for eksempel \D. Dette er nå løst. Eksport til Visma User Directory mislykkes hvis organisasjonsnummer = adgangsgruppenummer Hvis det ved kjøring av behandlingen Eksporter til Visma User Directory ble oppdaget at organisasjonsnummeret til en bedrift var det samme som en primærnøkkel i tabellen Adgangsgruppe, mislyktes eksporten. Dette er nå løst. BIG Oppdatering av tabellen Tekst med BIG Hvis teksten i tabellen Tekst ble forsøkt oppdatert med BIG-koden uten at raden var eksplisitt valgt for redigering, fungerte ikke alltid oppdateringen. Dette er nå løst.

10 10 Visma Software International AS Visma Business Logistikk Ordre Tilbaketrekking av ferdigmeldt antall på innkjøpsordre Når antallet for Ferdigmeldt ble trukket tilbake på en delvis realisert innkjøpsordre, ble også verdien for Realisert beholdning feilaktig fjernet. Dette er nå løst. Pakkseddel med serienummer Ved utskrift av Pakksedler på delvis leverte ordrer ble serienummeret akkumulert for alle leveringer. Dette er nå løst. Plukklister mangler informasjon fra ordrehode En feil ved utskrift av Plukklister er nå løst. Informasjonen fra Ordre-hodet manglet på utskriften. Plukklister ikke generert hvis ingen tilgjengelig lagerbeholdning for første ordre Hvis det for den første ordren i et utvalg ikke var noen tilgjengelig lagerbeholdning ved utskrift av flere plukklister, ble ingen av plukklistene skrevet ut. Dette er nå løst. Dialogboksen Utfyllingsregler Utfyllingsregelen Kan ikke endres i feltet Kundenr i tabellen Ordre fungerte ikke. Dette er nå løst. I dialogboksen til kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne i kategorien Design i ribbon) er avkrysningsboksene Bør være utfylt, Må være utfylt og Kan ikke endres nå erstattet med følgende alternativer: Kan ikke fylles ut (verken på nye eller gamle rader) Kan bare fylles ut på nye rader Kan fylles ut både på nye og eksisterende rader Bør fylles ut (vis rødt spørsmålstegn) Må fylles ut (vis to røde spørsmålstegn, og hinde lagring) Avkrysningsboksen Hopp over feltet er flyttet til en annen gruppe, og heter nå Hopp over feltet (med Enter eller Tab). Valutaproblemer i kreditnotaer ved bruk av fakturareferanse Det var tidligere et problem ved bruk av fakturareferanse i kreditnotaer. Nå brukes valutakursen i ordrehodet fra den tilsvarende fakturaen i følgende situasjoner: En verdi er valgt i feltet Fakt.ref.behandl. i tabellen Ordre. Avkrysningsboksen Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer i feltet Ordrepref. er valgt. Avkrysningsboksen Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer finnes også i Kundepref. i tabellen Aktør og kopieres til ordren. Merk: Dette gjelder for fakturaer i fremmed valuta og spesielt for innenlandske kunder som faktureres i fremmed valuta. Valutakursen for ordren hentes fra tabellen Ordredokument. Det er derfor obligatorisk å opprette dokumentkopier av fakturaer. Dokumentkopier opprettes hvis avkrysningsboksen Fakturaer/kreditnotaer i feltet Dokumentkopier i tabellen Bedriftsopplysninger er valgt. Kostprispåslag, feil ved bruk av behandlingen Skill ut Når et urealisert parti ble utskilt og det var angitt en verdi i feltet Kostprispåslag (innenl.) for den tilknyttede ordrelinjen, ble kostprispåslaget delt på det totale antallet partier som var utskilt. Dette er nå løst. Ordrelinjer Behandlingsmåte i tabellen Produkt Hvis avkrysningsboksen Hvis 0 var valgt i feltet Beh.måte 1 for et produkt, overstyrte det i tidligere versjoner alle andre behandlingsmåter i delen Utelates på. Dette er nå løst. Generering av kopi av ordre Hvis man kjører behandlingen Generer kopi av ordre og angir et Kundenummer og velger avkrysningsboksen Oppslag på alle verdier fra kunde i dialogboksen, oppdateres nå verdien i feltet Kontosett i ordrelinjen basert på kunden som er angitt i dialogboksen.

11 Visma Software International AS Visma Business Ferdigmelding av ordre, én vare om gangen Hvis Dialog ved ferdigmelding var valgt i feltet Ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger og en ordrelinje ble ferdigmeldt flere ganger, ble ferdigmeldt antall feil. Dette er nå løst. Sletting av allokert ordrenummer fra identiske produkter Ved sletting av verdiene i feltene Allok. ordrenr og Allokert ordrelinjenr. på flere ordrelinjer etter hverandre uten fortløpende lagring, fjernes verdien i Allokert for alle allokerte innkjøpsordrelinjer ved lagring. Unnta kostnader fungerer ikke med fakturareferanse Kostnader ved salg ble ikke utelatt fra bokføring når alternativet Unnta fra bokføring: Kostnader ved salg, hvis unntatt fra lagerhåndtering for produktet ble brukt sammen med behandling av fakturareferanser = 3 for ordren. Dette er nå løst. Vareparti Oppretting av nytt vareparti Allokering av neste varepartinummer er endret ved oppretting av varepartier. Hvis telleren i feltet Siste partinr ikke er synkronisert, finner den det neste varepartinummeret i tabellen Produkttransaksjon. Regnskap Bilag Oppslag i debet- og kreditfeltene Hvis en bruker gjorde et oppslag i feltene Debet konto og Kredit konto med Debet k.type og Kredit k.type, kunne det bare gjøres én gang. Hvis brukeren prøvde å utføre et oppslag til, startet det direktesøkfunksjonen. Dette er nå løst. Salgsinntekt på avrundingskonto Dead-lock kunne i enkelte situasjoner medføre utilsiktet registrering av salgsinntekter på avrundingskonto ved fakturering. Dette er nå løst. Trykk på Pluss Det fungerte ikke alltid å trykke på Pluss for å gjenta beløp på bilagslinjer. I stedet ble beløpet doblet. Dette er nå løst. Oppdater bunt Feilmelding ved oppdatering av bunt Det vises nå en feilmelding ved oppdatering av bunt i følgende situasjoner: 1. Hvis feltet Feilføringskonto ikke er angitt i tabellen Bedriftsopplysninger, eller hvis det ikke finnes rader i tabellen Hovedbokskonto med riktig Kontonr. 2. Feltet Aut.gen.trans.serie er ikke angitt i tabellen Bedriftsopplysninger. Debetbeløpet er ikke identisk med kreditbeløpet i bilaget. Systemet viser meldingen Buntnr x: Mangler valuteringsdato i stedet for meldingen 0 rader behandlet. Feil i journaloppføring Fikset et problem slik at riktig feilmelding vises og det ikke settes inn en dummy-oppføring i tabellen Oppdatering ved forsøk på oppdatering av bunter der debet-/kreditbeløpet pr. bilagsnummer ikke er like og alternativet Kontroll pr. bilag er valgt i feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Kunde-/leverandørreskontro Åpne fakturanummer for redigering Fakturanummeret i kunde- og leverandørreskontroene kunne ikke lenger endres fra versjon Følgende kolonner kan nå redigeres: Åpen kundepost; Fakturanr Kundetransaksjon; Fakturanr Åpen leverandørpost; Fakturanr Leverandørtransaksjon; Fakturanr

12 12 Visma Software International AS Visma Business Redigeringen kontrolleres av en parameter i feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

13 Kapittel 3 Visma Business Emner: Forbedringer Visma Business inneholder en forbedring i Visma User Directoryintegrasjonen.

14 14 Visma Software International AS Visma Business Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Visma User Directory Eksisterende Visma User Directory-integrasjon Merk: Hvis du har integrasjon med Visma User Directory er det viktig at du leser Kjente problemer, begrensninger og restriksjoner emnet før du oppgraderer Visma Business. Eksporter til Visma User Directory Etter at behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory var utført ble ikke feltet VUD ID i tabellen Adgangsgruppe i Visma Business oppdatert. Adgangsbegrensningene ble da ikke gjeldende før du åpnet tabellen Adgangsgruppe. Dette er rettet. Adgangsbegrensningene blir nå gjeldende når den første brukeren logger inn.

15 Kapittel 4 Visma Business 5.32 Emner: Nye funksjoner Endrede funksjoner Utgåtte funksjoner Forbedringer I denne versjonen presenterer vi et sett med funksjonsforbedringer og nye funksjoner som gjør at du kan implementere en bedre forretningsløsning og oppnå bedre resultater som profesjonell bruker av Visma Business. Vi har utviklet nye funksjoner for brukeradministrasjon, brukervennlighet og dokumentasjon. Integrasjon med Visma User Directory, relevant behandling og rapportvisning og det første steget for vår nye online brukerdokumentasjon. Vi har investert i kvaliteten til produktet vårt ved å rette rapporterte feil i logistikk og regnskap. Vi håper du liker den nyeste versjonen vår av Visma Business!

16 16 Visma Software International AS Visma Business 5.32 Nye funksjoner Funksjoner som er nye i denne versjonen. Merk: Se brukerdokumentasjonen for detaljer om de nye funksjonene. Hvis du åpner release notes fra programmet, Hjelp > Nyheter og forbedringer, kan du bruke koblingene til dokumentasjonen for de nye funksjonene. Generelt Hjelp Help viewer En ny Help viewer har blitt implementert for å vise brukerdokumentasjonen. Brukerdokumentasjonen leses nå fra vår Visma-server med en lokalt installert dokumentasjon i reserve hvis serveren ikke er tilgjengelig. På bunnen av alle emner skal det være en kobling for tilbakemeldinger. Ved å bruke denne koblingen kan du hjelpe oss med å forbedre innholdet i dokumentasjonen. Når vi har dokumentasjonen på en online server, kan vi endre og forbedre dokumentasjonen uavhengig av versjoner og kundeinstallasjoner. Kontekstsensitive oppslag Tidligere ble kontekstsensitive oppslag i brukerdokumentasjonen kun implementert for felter. Dette er nå tilgjengelig ved å trykke på Shift+F1. Vi har lagt til kontekstsensitive oppslag fra tabeller, behandlinger, rapporter, kommandoer og dialogbokser for å gi enklere tilgang til relevante hjelpeemner. Oppslaget gjøres ved å trykke på F1 i elementene. Behandlinger og rapporter Tilpassing av visningen av behandlinger og rapporter Det er nå mulig å designe oppsettene slik at kun behandlingene og rapportene som er relevante i konteksten til oppsettet, er synlige. Visma User Directory Forbedret integrasjon Integrasjonen med Visma User Directory er forbedret. Hvis du har aktivert integrasjonen med Visma User Directory, gjøres all brukerbehandling i Visma User Directory. Nye behandlinger er lagt til tabellene Bruker, Bedrift og Systemopplysninger for å starte prosessene fra Visma Business. Endret brukerinformasjon i Visma User Directory overføres nå automatisk til Visma Business. Endrede funksjoner Funksjoner som er endret i denne versjonen. Generelt Hjelp-meny Dialogboksen Lisens Lisensinformasjonen er ikke tilgjengelig via dialogboksen Om Visma Business lenger. Den er tilgjengelig direkte fra menyen Hjelp. Installering Am. engelsk Det er ikke lenger mulig å velge Am. engelsk som installasjonsspråk, men du kan fremdeles velge det som programspråk. Microsoft SQL Server Express

17 Visma Software International AS Visma Business Standardversjonen av Microsoft SQL Server Express i installasjonen har blitt oppdatert fra Microsoft SQL Server Express 2005 til Microsoft SQL Server Express 2008 R2. /I Kommandolinjeparameter Det valgfrie argumentet for kommandolinjeparameteren /I har blitt utvidet til å tillate at bedriftsnavn angis, med anførselstegn, etter hvert bedriftsnummer. GUI Nye alternativer for Tekster Alternativene VBS-identifikatorer og BIG-identifikatorer har blitt lagt til i kommandodialogboksen Tekster (i gruppen Bedrift under kategorien Hjem) for å vise henholdsvis VBS- og BIG-identifikatorer. Etiketter Hvis SQL er valgt i dialogboksen Tekster, vil minnefelter nå vises med de eksterne numrene i stedet for å være tomme. Fakturering Foretaksregisteret som tekst på fakturaer Vi har lagt til et nytt felt i tabellen Bedriftsopplysninger for å skrive inn registeret din organisasjon er registret i. Feltet kalles Organisasjonstype. Dette feltet kan benyttes for å tilfredstille kravene i Forskrift om bokføring 5-1-2, hvor det er et krav om at teksten Foretaksregisteret fremkommer på fakturaen hvis selskapet er et AS, ASA eller NUF. Feltet er også lagt til på et av standard fakturaformularene som distribueres med Visma Business. Hvis du bruker et tilpasset formular kan du selv legge til feltet med (Organisasjonstype). ConvertX Ny versjon av ConvertX og BankX En oppdatert versjon av ConvertX og BankX fra Z-Data følger med i denne versjonen. ConvertX versjon og BankX versjon Utgåtte funksjoner Funksjoner som ikke er tatt med i denne versjonen. Generelt Installering Verktøy for å legge backup tilbake Verktøyet sqlbrdb.exe er ikke kompatibelt med Microsoft SQL Server Express 2008 og blir ikke distribuert lenger. Forbedringer Forbedringer som er gjort i denne versjonen. Generelt Aktivitet Oppdater overtid En feilmelding blir nå gitt hvis avkrysningsboksen Oppdater overtid er valgt i feltet Beh.måte 8 i tabellen Aktivitet, og enten feltet Res.nr er tomt eller Lønnssatsnr eller Lønnsart ikke er satt på produktet. Manglende beregninger Feltet Til periode ble ikke beregnet når en ny aktivitet ble registrert. Dette er nå løst.

18 18 Visma Software International AS Visma Business 5.32 Indeks Navngiving Navngiving av indekser ble gjort feil ved forsøk på å bruke et eksisterende indeksnavn. Dette er nå løst. Oppslag Oppslag for enkelte felter fungerer ikke Oppslaget fra noen felter i forskjellige tabeller vises nå korrekt når du åpner dem i det grafiske brukergrensesnittet med dobbelt museklikk. F.eks. feltene Kontaktperson og Kontaktperson 2 i tabellen Ordre og feltet Resp.type i tabellen Deltaker. Utfyllingsregler Oppslag Utfyllingsregler gjelder nå også hvis du bruker oppslag eller trykker på + for å angi dato i en tabell. Minsteverdi Utfyllingsregler med en minsteverdi større enn 0 blokkerte for sletting av verdien i feltet. Dette er nå løst. Søkepanel Viser korrekte felter Felter som er lagret i Søkepanel, er nå alltid synlige når du åpner oppsettet. Installering Oppgradering med felles tabeller Ingen feilmeldinger ved oppgradering fra versjon 5.21 eller eldre til versjon 5.30 eller nyere hvis tabellen Produkt brukes som felles tabell. Aktører Duplisert kunde-/leverandør-/ansattnr En feil som kunne føre til dupliserte kunde-, leverandør- eller ansattnumre, har blitt utbedret. Memofil Programmet krasjet når du prøvde å vise en memofil i et splittet tabellelement. Dette er nå løst. GUI Preferanser for tabeller Alternativet Tom tabell (inntil søk/utvalg) fungerte ikke ordentlig når tabeller ble koblet sammen. Dette er nå løst. Sortering av tabeller med sumlinjer inkludert Nyinnsatte oppføringer forsvant i en tabell når de ble satt inn med kommandoen Ctrl+I i en tabell som hadde sumlinjer inkludert i sorteringen. Dette er nå løst. Sett inn i koblede tabeller Innsetting av en ny oppføring i en koblet tabell ved hjelp av kommandoen Ctrl+I fungerte ikke ordentlig. Den nye oppføringen ble aldri vist i den koblede tabellen. Dette er nå løst. Scan-status-felter Oppslag i feltet Scan-status i hvilken som helst tabell viser nå definisjonen av alle mulige verdier. Design-modus Når man brukte design-modusalternativet Andre preferanser > Posisjonering ved åpning > Siste rad på et oppsett, førte det noen ganger til at en ny oppføring hoppet til neste linje ved lagring. Dette er nå løst. Utskrift Tekster fra tabellen Tekst Utskrifter med verdier fra tabellen Tekst ble ikke vist korrekt. Dette er nå løst. Avhengig av innstillingen i Utskriftsformat skrives enten nummeret eller teksten ut for felter som inkluderer tekster som er definert i tabellen Tekst.

19 Visma Software International AS Visma Business Skriv til PDF Ordredokumenter som ble skrevet til PDF, ble skrevet ut to ganger. Noen av disse dokumentene kunne bli utydelige hvis de to utskriftene ikke overlappet 100 %. Dette er nå løst. Skriv til Microsoft Office Excel Utskrift til Microsoft Office Excel fungerte ikke hvis tabellen inkluderte felter som viste en tidsverdi. Dette er nå løst. Visma AutoInvoice Fakturadokument Når du klikker på knappen Hent faktura i PDF format i portalen Visma AutoInvoice, får du nå se fakturaen som er generert av Visma Business. Behandlinger Krasj ved kjøring av behandlinger Utbedret et problem der bruk av enkelte behandlinger i oppsett med splittede tabeller førte til krasj. Logistikk Ordre Kostprispåslag Kostprispåslaget på ordrehodet rabatteres ikke lenger med rabatter satt på ordrelinjen. Kalkuler produksjonsstart / kostnader Behandlingen Kalkuler produksjonsstart / kostnader i tabellen Ordre beregner nå også ankomst-/ avgangsdato for hver ordrelinje. Ny ordre når tabellene Aktør - Ordre kobles Alle tilsvarende felter fra tabellen Aktør kopieres til tabellen Ordre hvis tabellene kobles når en ny ordre angis. Trans.type på en utlånsordre Trans.type på en utlånsordre kan ikke lenger endres etter reservering, ferdigmelding eller tilbakelevering av ordrelinjeantallet. Oppdatering av akkumulert kostnad til strukturhodet når pris endres Kostprisen på salgsordre ble akkumulert feil hvis prisen på innkjøpsordrer ble endret før salgsordren ble fakturert. Dette er nå løst. Låst/overført Redigering er nå tillatt i feltet Låst/overført i tabellen Ordre, selv om feltet er valgt. Omkostningsfordeling Omkostningsfordelingen i feltet Fraktbeh. i tabellen Ordre fungerte ikke riktig når den var basert på antall. Dette er nå løst. Lageroverførsler Lageroverførselsordrer med et gitt vareparti kunne ferdigmeldes med mer enn det tilgjengelige antallet. Dette er nå rettet. Kopier manglende informasjon til ordredokumentarkivet Verdier i feltene Leveres besøkspostnr og Leveres besøkspostadresse kopieres nå fra tabellen Ordre til tabellen Ordredokument. Verdier i feltene Annullert og Allokert ordrelinjenr. kopieres nå fra tabellen Ordrelinje til tabellen Ordredokumentlinje. Salgsreservasjon "arver" partinr fra lageroverførsel Lageroverførselsordrer forårsaket gale partinumre på salgsreservasjoner. Dette er nå løst. Dokumentkopi til e-post Emnet i e-posten ble ikke vist korrekt hvis en ordredokumentkopi ble sendt som e-post. Dette er nå løst. Generer kopi av ordre

20 20 Visma Software International AS Visma Business 5.32 Avvik fra den globale standardfonten på ordrelinjer overføres til ordrelinjer som opprettes med behandlingen Generer kopi av ordre. Generer kopi av ordre etter kredittnota Opprettelse av en kredittnota ved å kjøre behandlingen Generer kopi av ordre forhindrer ikke etterfølgende opprettelse av debetordrekopier, det forhindrer bare etterfølgende opprettelse av kreditnotaer. Den bekreftede leveringsdatoen Den bekreftede leveringsdatoen ble flyttet til en tidligere dato på salgsordrer selv om avkrysningsboksen Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre i feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger var valgt. Det samme problemet oppsto hvis alternativet Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere var valgt i feltet Ordrepref. i tabellen Ordre. Dette er nå løst. Kostpris på produksjonsordre Kostprisen på strukturhodet i produksjonsordrer var feil hvis forskjellige prisenheter ble brukt på ordrelinjene. Dette er nå løst. Ikke send fax/e-post for sendemåte for dok. og samlefakturaer Avkrysningsboksen Ikke send fax/e-post for sendemåte for dok. i feltet Dok.typer i tabellen Formular fungerte ikke ved utskrift av samlefakturaer. Dette er nå løst. Bytt produktnummer Behandlingen Bytt produktnummer i tabellen Produkt ble kun utført for gjeldende rad. Dette er nå løst. Utskrift av pakkseddel Programmet krasjet ved utskrift av pakksedler der serienumrene forårsaket et sideskift i dokumentet. Dette er nå løst. XML-samlefaktura ordrelinjer mangler i dokumentarkiv Samlefakturaer som brukte et XML-formular, oppdaterte ikke ordredokumentarkivet korrekt. Dette er nå løst. Vær oppmerksom på at XML-utskrifter kun oppretter 1 oppføring per samlefaktura i dokumentkopitabellen. Advarselsmelding vises, men ingen advarsellyd Følgende advarselsmelding vises, men det kommer ingen advarsellyd: Advarsel: Ingen lagersaldo funnet for X på lager Y. Dette er nå løst. Leveringsbetingelse på utskrift Leveringsbet. og Leveringsmåte ble vist som 0 på ordredokumentutskrifter hvis ikke verdi var angitt. Dette er nå løst. Fakturering med låst bilagsserie Fakturautskrift blir nå stoppet hvis tabellen Bilagsserie har en lås på fakturanumre. En feilmelding vises og alle avventende endringer rulles tilbake. Plukkliste for strukturer Strukturhodet manglet på plukklister hvis produktet var unntatt fra lagerhåndtering. Dette er nå løst. Lokale fakturakopier Lokale kopier i henhold til feltet Faks og e-post behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger ble ikke opprettet for dokumentsendemåten Visma AutoInvoice. Dette er nå løst. Kredittgrense Rettet en feil som oppsto ved angivelse av en ordre som overskred kredittgrensen til kunden, og ordren ble lagret før ordrelinjene ble lagt til. Denne feilen førte til gale verdier i tabellen Kundesaldo. Ordrelinje Oppdatering av ordrelinjestatus Ord.linjestatus vil bli korrekt oppdatert når produktet byttes før lagring. Generer innkjøps- / prod. ordre Ved kjøring av behandlingen Generer innkjøps- / prod. ordre hadde ikke ekspanderte substrukturer korrekt Ord.linjestatus. Dette er nå løst. Beregning av bruttovekt når unntatt fra totaler

21 Visma Software International AS Visma Business Ordrelinjer med behandlingsmåten Etterbehandling > Unnta fra totaler > Vekt og volum blir ikke akkumulert i feltet Bruttovekt totalt i ordrehodet. Utfyllingsregel Manuell ferdigmeldingsdato Utfyllingsregler gjelder nå for alle felter, inkludert minnekolonner. Allokerte ordrer Det allokerte feltet i tabellen Ordrelinje ble ikke tømt på alle innkjøpsordrelinjer hvis mer enn én allokering hadde blitt slettet fra den tilknyttede salgsordren samtidig. Dette er nå løst. Nettovekt per enhet Verdien Nettovekt på en ordrelinje ble ikke beregnet basert på feltene Antall og Nettovekt pr. enhet. Dette er nå løst. Bytt behandlingsmåte på fakturerte ordrelinjer Blokkeringen ved bytting av behandlingsmåter på ordrelinjer fungerte ikke ordentlig. Det er nå mulig å bytte behandlingsmåte når ferdigmeldt antall er fakturert. Denne funksjonen kan brukes ved delvis fakturering av ordrelinjer. Reservasjoner Manuelle reservasjoner Manuelle reservasjoner hentet ikke verdien Holdbarhetsdato fra tabellen Vareparti. Dette er nå løst. Partinummer på reservasjoner Når man utfører delfakturamottak på en innkjøpsordre, splittes varepartiet og reservasjonen. Når varepartiet ble reservert på en salgsordre, oppdaterte det ikke salgsordrereservasjonen korrekt med det nye partinummeret. Dette er nå løst. Pris- og rabattmatrise Utsalgsprisgrunnlag / tillegg og rabatter Et nytt alternativ er lagt til i feltet Uts.pris gr.lag i tabellen Pris- og rabattmatrise. Det nye alternativet 6 - Kostpris fra pris- og rabattmatrise med rabatt fungerer på samme måte som alternativet 4 - Kostpris fra pris- og rabattmatrisen, men legger også til rabatter. Det legger nå til rabattene i ordrelinjen hvis du har mer enn én oppføring for det samme produktet i pris- og rabattmatrisen. Faste priser og rabatter Avkrysningsboksene Utsalgspris, Utleiepris og Innkjøpspris i gruppen Ikke rabatt % på i feltet Faste priser/rab. i tabellen Pris- og rabattmatrise kan nå kombineres med avkrysningsboksene med samme navn i gruppen Ikke velg gunstigere. Ordredokument Dupliserte plukklistenumre Tilbakerullede transaksjoner kan ha forårsaket dupliserte plukklistenumre. Dette er nå løst. KID ikke sendt til Visma AutoInvoice ved fakturering KID-koden ble ikke overført korrekt til Visma AutoInvoice. Dette er nå løst. EDI EDI-meldinger Forbedret meldingshåndtering ved sending av ordredokumenter til EDI. Hvis EDI-malen mangler i tabellen EDI-melding, eller hvis stien er feil, vises en ny melding med ordrenummeret og beskrivelsen. Ressursforbruk på EDI klokke Stabiliteten til EDI klokke har blitt forbedret. Den vil nå alltid frigi ressurser som tidligere ikke ble frigitt hver gang en fil ble importert. Dette forhindrer at EDI klokke stopper på grunn av overbelastning. EDI klokke Nå vises det en melding på statuslinjen for hver EDI-fil som leses av EDI klokke. Lagre om i importfiler

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer