Arbeidsgiverperspektiver på inkludering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiverperspektiver på inkludering"

Transkript

1 Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hovedmomenter fra prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse? Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatterne/Authors Prosjektet: Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse 2 Prosjekteiere: Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke Finansiering: NAVs forskningsmidler for arbeid og velferd (FARVE) Litteratursøk Kvalitativ casestudie i seks virksomheter Bedriftsbesøk Intervjuer, observasjon To fokusgrupper Støtteapparat/NAV Arbeidsgivere Fagseminar - presentasjon av hovedfunn, innspill 1

2 Rekruttering - jobbmatch 3 Hvorfor vil arbeidsgivere ta imot arbeidssøkerne med bistandsbehov? Insentiver «døråpner» Sosialt ansvar Positivt for arbeidsmiljøet Viktige vilkår for rekruttering Arbeidssøker oppfyller arbeidsgiverens forventninger Arbeidssøker og veileder bør vite hva arbeidet går ut på Arbeidssøker viser interesse for den aktuelle jobben Personkjemi og personlig egnethet Virksomheten har et reelt rekrutteringsbehov 4 Erfaringer med støtteapparatet. Arbeidsgiverne etterlyser: Bedre forberedelser Relevant informasjon til arbeidsgiver Klare avtaler: Hensikt, varighet, økonomi/støtteordninger, ansvarsfordeling Bedre oppfølging Veiledning, trekantsamtaler, bedriftsbesøk Mobilisere ressurser til å ta seg av «utenforproblemer» Kollegastøtte, fadder-/mentorordning Arbeidspraksis med mulighet for lengre varighet Tid til reell praksislæring og jobbutvikling Jobb, men også verdsetting av arbeidserfaring Mindre byråkrati Mindre skjemavelde ved tilskuddsordninger Mer smidighet ved avslutning/overgang til jobb Tilretteleggingsgaranti Fast kontaktperson 2

3 FORUTSETNINGER HOS ARBEIDSSØKEREN Vise interesse for den aktuelle jobben. Aktuell jobb må være i samsvar med arbeidssøkers ønsker og forutsetninger. Ha en viss kjennskap til hva slags arbeidsoppgaver det handler om, samt vite noe om arbeidsplassen, arbeidsgiverens forventninger, lønnsbetingelser osv. Være innforstått med hva som er hensikten med en arbeidspraksis: utprøving arbeidstrening ansettelse Orientert om, og enig i, opplegget for praksisplass (varighet, vilkår, hvem som er kontaktperson i NAV osv.). Villig til å ta imot veiledning. STØTTEAPPARATETS OPPGAVER OVERFOR ARBEIDSSØKER Interessekartlegging, veiledning og jobbmatch God kunnskap om aktuelle arbeidsplasser: arbeidsmiljø, type arbeidsoppgaver. Besøke aktuelle virksomheter og kartlegge arbeidsplasser Informere og veilede arbeidssøkeren. Sørge for at vedkommende er innforstått med hva som er hensikten med en arbeidspraksis Veilede arbeidssøkeren angående varighet, vilkår, økonomi, hjelpemidler osv. ved den aktuelle praksisplassen Inngå klare avtaler om varighet, hyppighet og hensikten med oppfølging/bedriftsbesøk Sørge for proaktiv oppfølging Være tilgjengelig for arbeidssøkeren/arbeidstakeren (fast kontaktperson) FORUTSETNINGER HOS ARBEIDSGIVEREN Ha høvelige arbeidsoppgaver og et for arbeidssøkeren egnet arbeidsmiljø. Gi introduksjonsrutine. Gi internopplæring. Vite / være innforstått med hva som er hensikten med arbeidspraksis: utprøving arbeidstrening ansettelse Være tilstrekkelig orientert om, og enig i, opplegget (varighet, vilkår, betaling, hvem som er kontaktperson i NAV, type oppfølging osv.). Arbeidsgiver (eller bransje) har reelt rekrutteringsbehov, behov for arbeidskraft. Mulighet for karriereutvikling. STØTTEAPPARATETS OPPGAVER OVERFOR ARBEIDSGIVER Arbeidsplasskartlegging God kunnskap om den aktuelle arbeidsplassen: arbeidsmiljø, type arbeidsoppgaver Besøke bedrift, få omvisning i virksomheten før man formidler personer til arbeidspraksis dit. Informere arbeidsgiver om hensikt med arbeidspraksis, varighet, vilkår, økonomi, hjelpemidler, oppfølging, ansvarsfordeling osv. Rådgivning og veiledning angående tilskuddsordninger, tiltak, hjelpemidler og skjemaer Inngå avtaler om varighet, mulighet for forlengelse, hyppighet og hensikten med oppfølging/bedriftsbesøk Tilretteleggingsgaranti Sørge for proaktiv oppfølging, fast kontaktperson Oppfølging på arbeidsplass etter behov, sørge for opplæring av faddere, mentorer, kollegastøtte Ansvar for god avslutning når arbeidspraksisen ikke fungerer etter hensikten 3

4 MODELL FOR HELHETLIG INKLUDERINGSKOMPETANSE Vellykkede inkluderingsforløp 8 Dyktige, sosialt engasjerte arbeidsgivere Fokus på arbeidsmiljø og ansattes helse Erfaringer med arbeidssøkere som har bistandsbehov Hva skal til for at arbeidsgivere med mindre inkluderingskompetanse og ressurser skal lykkes? De fleste aktuelle arbeidssøkerne/arbeidstakerne i denne undersøkelsen hadde ikke store bistandsbehov Hva skal til for at arbeidssøkere med store bistandsbehov skal kunne nyttiggjøre seg vanlige arbeidsplasser som arena for å komme i jobb? Støtteapparatets inkluderingskompetanse blir avgjørende! 4

5 Forbedringspotensial i støtteapparat 9 Organisering Fast kontaktperson, koordinering, minimalt byråkrati Tett og forpliktende samarbeid med eksterne støtteinstanser (helse, utdanning osv) Suksesskriterier: At folk forblir i jobb Planlegging Avklare forventninger God jobbmatch/forberedelser Avtaler (om varighet, hensikten, kontakt) NAVs Tilretteleggingsgaranti Oppfølging Planmessig Proaktiv og tett på Ekspertbistand der den trengs (f eks psyk. helse) Schafft, Angelika & Øystein Spjelkavik (2014). Arbeidsgiverperspektiver på inkludering - Hva er god inkluderingskompetanse? AFI Rapport 2014 :5, Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.(48 s.) 5

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid AFI-rapport 20/2012 Kjetil Frøyland Inkludering av ungdom i skole eller arbeid Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Første delrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 13

Detaljer

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

NAV Intro Oslo: Tilbud til akademikere og faglærte Marianne MacDonald

NAV Intro Oslo: Tilbud til akademikere og faglærte Marianne MacDonald 21.10.2014 NAV Intro Oslo: Tilbud til akademikere og faglærte Marianne MacDonald NAV Intro Oslo Et kompetanse- og ressurssenter i NAV for fagområdet arbeidsrettet integrering av brukere med innvandrerbakgrunn

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 11/1634-24 Vår ref.207.05/nss Dato: 31. august 2012 Høring gründerrådets rapport Generelt Å starte egen bedrift er spennende,

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Typer av interkommunalt samarbeid Utenriks Regionalt samarbeid POLITIKK Innenriks Kontakt i enkeltsaker Uformelle nettverk Kommunesammenslåing Interkommunalt samarbeid om enkeltsaker

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer