Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr Fullmektig: Øyvind J. Eidnes, Advokatene Aga, Eidnes & Skipnes ANS, Bodø Begjæring inngitt av: Adam og Eva Holding AS, Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 28. november 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet TAIMI'S ADAM & EVA FRISØR AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endring av foretaksnavn fra FRISØR ADAM & EVA AS til TAIMI'S ADAM & EVA FRISØR AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret den 20. november Foretaket er registrert med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Frisering og annen skjønnhetspleie" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet TAIMI'S ADAM & EVA FRISØR AS er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4, da det er egnet til å forveksles med navnet på følgende tidligere registrerte foretak: 1. Adam og Eva Holding AS, Oslo, org. nr , stiftet 1. januar 1983, registrert i Enhetsregisteret 19. februar 1995, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Adam og Eva Arkaden AS, Oslo, org. nr , stiftet 3. oktober 1983, registrert i Enhetsregisteret 19. februar 1995, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 3. Adam og Eva Sandvika Storsenter AS, Sandvika, org. nr , stiftet 1. juli 1990, registrert i Enhetsregisteret, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 4. Adam og Eva Frisør AS, Jørpeland, org. nr , stiftet 1. januar 1993, registrert i Enhetsregisteret 20. februar 1995, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 5. Adam og Eva Akademiet AS, Oslo, org. nr , stiftet 31. oktober 1995, registrert i Enhetsregisteret 1. desember 1995, med bransjeangivelse / næringskode Annen undervisning. 6. Adam og Eva Ski Storsenter AS, Ski, org. nr , stiftet 14. august 1995, registrert i Enhetsregisteret 8. desember 1995, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 7. Adam og Eva Strøget AS, Oslo, org. nr , stiftet 15. mars 1996, registrert i Enhetsregisteret 11. juni 1996, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 8. Adam og Eva Bislet AS, Oslo, org. nr , stiftet 27. juli 1998, registrert i Enhetsregisteret 3. september 1998, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 9. Adam og Eva Aker Brygge AS, Oslo, org. nr , stiftet 1. september 2000, registrert i Enhetsregisteret 7. desember 2000, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 10. Adam og Eva Bergen AS, Bergen, org. nr , stiftet 10. januar 2002, registrert i Enhetsregisteret 6. april 2002, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 11. Adam og Eva Kristiansand AS, Kristiansand, org. nr , stiftet 29. april 2003, registrert i Enhetsregisteret 25. juni 2003, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 12. Adam og Eva Frisør AS, Oslo, org. nr , stiftet 1. november 2004, registrert i Enhetsregisteret 18. januar 2005, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. 13. Adam og Eva Paleet AS, Oslo, org. nr , stiftet 20. september 2006, registrert i Enhetsregisteret 26. oktober 2006, med bransjeangivelse / næringskode Frisering og annen skjønnhetspleie. Utover ovennevnte foretak, har klager oppgitt å ha frisør- og skjønnhetssalonger på Hamar, i Gamlebyen i Oslo, på Majorstuen i Oslo, i Nedre Slottsgate i Oslo, på Sjølyst i Oslo, i Storgaten i Oslo samt i Australia.

3 2. avd. sak nr Det er videre anført at foretaksnavnet TAIMI'S ADAM & EVA FRISØR AS er egnet til å forveksles med norsk varemerkeregistrering nr ( ), det kombinerte merket adam og eva, registrert den 12. juni 1980 for tjenesten frisersalonger i klasse 42 [nå opphørt], og norsk varemerkeregistrering nr ( ), det kombinerte merket Adam og Eva, registrert den 26. november 1998 for tjenestene utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelses- og opplæringsvirksomhet innen frisørfaget i klasse 41 og frisørsalonger, skjønnhetssalonger i klasse 42, jf. foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. De to varemerkene er gjengitt nedenfor: Reg. nr ( ) opphørt Reg. nr ( ) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt foretaksnavn og sine varemerker før motparten, og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Både innsigers og registreringshavers foretak driver med frisering og annen skjønnhetspleie og det foreligger dermed bransjelikhet. Det avgjørende blir derfor om innsigers foretaksnavn

4 2. avd. sak nr og varemerker oppebærer varemerkelovens krav om særpreg og i så fall om det foreligger fare for forveksling mellom innsigers og registreringshavers kjennetegn. Både innsigers foretaksnavn og varemerker, og registreringsinnehavers foretaksnavn innehar elementene ADAM og EVA. Både innsigers og registreringshavers kjennetegn angir altså et manns- og et kvinnenavn. Disse navnene spiller også på jordens to første mennesker i følge Bibelen. Registreringshaveren hevder at ADAM/EVA er så vanlig benyttet, og henspiller på mann og kvinne generelt, at det ikke er egnet til å peke ut en bestemt kommersiell opprinnelse. Det kan ikke Patentstyret si seg enige i. Selv om ADAM og EVA kan hentyde til at frisøren henvender seg til både menn og kvinner, anses dette kun i høyden suggestivt og ikke beskrivende for herre- og damefrisør. Innsigers foretaksnavn består av tilleggene HOLDING og AS. Begge disse elementene sier noe om foretakets art og har dermed ikke kjennetegnsrettslig særpreg jf. varemerkeloven 13 første ledd. Det samme gjelder for registreringshavers elementer FRISØR og AS. Når det gjelder tillegget TAIMI'S, kan man ikke legge noen avgjørende vekt på den forskjell tilføyelsen innehaverens personnavn skaper, idet tilføyelsen lett vil kunne oppfattes som angivelse av et filialforhold e.l. jf. 2. avdelings avgjørelse nr Registreringshaveren trekker frem varemerkeloven 10 og sier at deres tilføyning av navnet TAIMI avverger forvekslingsfare. Denne bestemmelse gir domstolen en adgang til å motvirke forvekslingsfare, men dette ligger utenfor Patentstyrets kompetanse. Registreringshaveren viser videre til varemerkelovens 9, heller ikke dette ligger det innenfor Patentstyrets kompetanse å ta stilling til, da vår hjemmel begrenser seg til å prøve registreringsvilkårene i foretaksnavneloven 2-6, jf Det er etter drøftingen ovenfor altså navnene ADAM og EVA som i størst grad har adskillende evne i både innsigers og registreringshavers foretaksnavn. Navnene knyttes sammen med, for innsigers vedkommende "OG", og for registreringsinnehaveren "&". Begge disse elementene angir samme konjunksjon. "ADAM OG EVA" og "ADAM & EVA" anses derfor svært like og siden begge foretakene driver frisørvirksomhet anses merkene egnet til å forveksles. Siden vi har kommet frem til forvekslingsfare mellom innsigers foretaksnavn og registreringshaverens foretaksnavn, går vi ikke inn på forholdet til innsigers øvrige kjennetegn. På denne bakgrunn får innsiger ADAM OG EVA HOLDING AS medhold i sitt krav om at registreringen av TAIMI'S ADAM & EVA FRISØR AS som foretaksnavn må oppheves. Beslutning: Registreringen oppheves. Begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Taimi's Adam & Eva Frisør AS den 27. desember Klagen er innkommet rettidig. Den 16. januar 2008, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 28. november 2007 om å oppheve registreringen av foretaksnavnet. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

5 2. avd. sak nr Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. februar 2008, innen fakturafristen. I klagen anfører Taimi's Adam & Eva Frisør AS: Undertegnede er kontaktet av Taimi's Adam & Eva Frisør AS, Rønvikvn 30, 8009 Bodø i anledning avgjørelse fra Patentstyret av 28. november 2007 i sak KF Med dette påklages avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling, jfr. foretaksnavneloven 3-7. Det anføres at Taimi's Adam & Eva Frisør AS har rett til å benytte navnet idet det ikke foreligger forhold som medfører fare for forveksling mellom innsigers og registreringshavers navn og kjennetegn, jfr. foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Det erkjennes å foreligge bransjelikhet, dvs. frisørvirksomhet, men foretaksnavnet til innsiger oppfyller ikke varemerkelovens krav om særpreg. Det foreligger ingen forvekslingsfare. Taimi's Adam & Eva Frisør AS benytter ingen logo, tegning, bilde eller formulering som kan forveksles med innsigers kjennetegn. Innsiger har en logo med et eple og hvor navnet "Adam og Eva" skrives gjennom eplet. Det er benyttet formskrift. Taimi's Adam & Eva Frisør AS har ingen billed- eller formlogo, men utelukkende bokstaver som er skrevet helt annerledes enn innsiger. Det eneste som kan danne grunnlag for en diskusjon om forvekslingsfare er benyttelsen av navnene Adam & Eva. I denne sammenheng må det tilleggs vekt at navnene Adam & Eva på ingen måte er en særpreget formulering, beskrivelse, kjennetegn eller navn som innsiger har funnet på. Adam & Eva knytter seg til bibelske navn og henspiller på mann og kvinne generelt. Formuleringen er ikke tilknyttet innsigers opprinnelse, men menneskehetens opprinnelse. Navnene har vært benyttet alene aller samlet lenge før innsiger benyttet de. Adam & Eva har ingen sammenheng med yrket frisør og henstiller således heller ikke til beskrivelsen av en herre- og damefrisør. Det er beskrivelsen av at produktet passer både for mann og kvinne som gjør Adam & Eva aktuelt å benytte. Videre skal det bemerkes at Taimi Eriksson benyttet navnet allerede 10 år tilbake i annen sammenheng uten tilknytning til frisøryrket. Adam & Eva er kun to egennavn som benyttes i sammenhenger der det er aktuelt å vise til mann og kvinne. Navnene er blant annet benyttet i NRK og presentert av Petter Skjerven som en filmserie om kvinner og menn. Det vises videre til vedlagte oversikt utarbeidet av Taimi Eriksson hvor navnene Adam & Eva har vært benyttet i ulike sammenhenger. Ettersom navnene ikke er egenoppfunnet fra innsiger men hentet direkte fra Bibelen, og etter hvert gjort til dagligdagse egennavn for befolkningen, og beskrivelse av mann og kvinne generelt, vil ikke navnene utgjøre noe særpreg. De må betraktes som "svake" kjennetegn. Det vises omkring dette til Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 97 og RG 2000 s Særlig gjelder dette ved tilføyelsen av navnet Taimi, jfr neste avsnitt. Det forhold at registreringsinnehaver har tilføyd Taimi gjør forvekslingsfaren enda mindre. Selv om tilføyelsen av innehavers personnavn kan indikere et filialforhold, jfr. andre avdelings avgjørelse nr. 7577, vil for eksempel bortfall av genitivs s-en fjerne en slik oppfattelse. "Taimi Adam & Eva Frisør AS" vil ikke kunne indikere noe filialforhold. Ytterligere er tilføyelsen "Frisør" klart beskrivende for at det ikke eksisterer noen filial under

6 2. avd. sak nr annen virksomhet. Det vises omkring dette blant annet til varemerkeloven 10 om tiltak for å unngå forvekslingsfare. Selv om dette ligger utenfor Patentstyrets kompetanse, jfr. vedtakets side 2, ligger det innenfor de momenter som må vurderes. Det er forvekslingsfaren som skal prøves, jfr. foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Ytterligere må de momenter som nevnt i varemerkeloven 9 tillegges vekt idet Taimi's Adam & Eva Frisør AS utelukkende driver i Bodø hvor ikke innsiger holder til. Kundegrunnlaget er utelukkende i Bodø hvor innsiger ikke bedriver virksomhet. Således er det ingen forvekslingsfare i Bodø med innsiger. Med bakgrunn i ovennevnte anmodes om omgjøring av vedtaket eller oversendelse til Patentstyrets annen avdeling for avgjørelse. I sin imøtegåelse av 30. januar 2008 uttaler Adam & Eva Holding AS: Vi viser til Patentstyrets Oversendelse av klage datert 28. desember 2007, mottatt 3. januar 2008, vedlagt klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 28. november 2007, fra Øyvind J. Eidnes, Advokatene Aga, Eidnes & Skipnes ANS, Bodø, på vegne av Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø. Etter vår mening er Patentstyrets avgjørelse av 28. november 2008 korrekt og vi viser til denne, samt vår argumentasjon i forkant av den. Vi ser det likevel som nødvendig å kommentere klagen på noen punkter, og da særlig når det gjelder distinktivitet. Taimi s Adam & Eva Frisørs fullmektig erkjenner at det foreligger bransjelikhet, men bestrider at det foreligger forvekslingsfare, fordi foretaksnavnet/varemerket til innklagede mangler særpreg. Dette er åpenbart uriktig, hvilket også støttes av Taimi s Adam & Eva Frisørs egen argumentasjon: Adam & Eva har ingen sammenheng med yrket frisør og henstiller således heller ikke til beskrivelsen av en herre- og damefrisør (side 1, 6 avsnitt). En vurdering av hvorvidt et merke er beskrivende eller ikke, må tas ut fra hvilke varer/tjenester merket gjelder for. Eksempelvis vil ordet PIANO være deskriptivt for pianoer, men distinktivt for sjokoladepudding. Uttrykket ADAM OG EVA har, som nevnt, ingen sammenheng med frisørvirksomhet, og er distinktivt. Taimi s Adam & Eva Frisørs fullmektig forsøker å gjøre et poeng av at uttrykket ADAM & EVA indikerer at det dreier seg om mann og kvinne. En slik assosiasjon gjør merket i høyden suggestivt, hvilket gjør merket rent kommersielt mer kommunikativt, men svekker på ingen måte distinktiviteten. Dette støttes av avgjørelsen til Patentstyrets første avdeling. Det kan her også nevnes at i tillegg til varemerkeregistreringene som er nevnt i Krav om administrativ overprøving datert 15. januar 2007, er Adam og Eva innehaver av varemerkeregistrering nr , ADAM OG EVA, og nr , ADAM & EVA. Begge disse er rene ordmerker. Dette innebærer at Patentstyret har, etter en grundig saksbehandling, avgjort at merkene er distinktive.

7 2. avd. sak nr Tillegget av Taimi s vil, som Patentstyret også konkluderer med, ikke bidra til å redusere faren for forveksling. Tilføyelsen vil kunne bidra til å skape inntrykk av kommersiell forbindelse og/eller fellesskap. Dette sier også Taimi s Adam & Eva Frisør seg enig i på side 2 i klagen, 3 avsnitt. Det gjøres et forsøk på å argumentere for at dersom genitiv s fjernes, vil tilføyelsen av Taimi ikke indikere filialforhold. Vi kan ikke se hvordan det skulle medføre en annen vurdering. Det ville like mye skapt inntrykk av felleskap i kommersiell opprinnelse. Det kan her også legges til, at en av de mest utbredte skrivefeilene i Norge er ved bruken av genitiv s, og at de fleste ikke vil dvele ved om den er indikert med eller uten apostrof, eller eventuelt utelukket. Vi kan ikke se at det har noen relevans for nærværende sak at Taimi Eriksson har benyttet ADAM & EVA for 10 år siden i en virksomhet uten tilknytning til frisøryrket. Foreligger ikke bransjelikhet, forligger kanskje heller ikke fare for forveksling. Oppramsingen av ulike situasjoner hvor ADAM OG EVA blir benyttet er således også irrelevant for denne saken, da ingen er relatert til varer eller tjenester som kan anses likeartet med Adam & Evas virksomhet. Taimi s Adam & Eva Frisørs fullmektigs henvisning til varemerkeloven 9 er irrelevant i denne saken. 9 litra a forutsetter passivitet og litra b gjelder merker som begge har vært gjenstand for lokal innarbeidelse i hvert sitt område. Retten må for begge merkers vedkommende utelukkende være bygget på innarbeidelse. Regelen gjelder således ikke for registrerte merker, idet dette vern gjelder hele riket. Adam og Eva reagerte umiddelbart mot registreringen og bruken av Taimi s Adam & Eva Frisør AS, og ADAM OG EVA er godt kjent og innarbeidet over hele landet, samt registrert som varemerke og foretaksnavn. Det kan også her nevnes at i henhold til ny foretakslov, er det geografiske området for virksomheten ikke lenger av avgjørende betydning. Det at Adam og Eva i dag ikke har virksomhet i Bodø er også irrelevant. Det kan her legges til at Adam og Eva gjennom 33 år har utvidet virksomheten til flere og flere byer i Norge, og i utlandet, og står fritt til å videre ekspandere, herunder til Bodø. Som det fremkommer av avgjørelsen til Patentstyrets første avdeling, ligger det utenfor Patentstyrets kompetanse å ta stilling til varemerkeloven 9. Det foreligger fare for forveksling og vi ber om at Patentstyrets Første avdelings avgjørelse fastholdes og at registreringen av Taimi s Adam & Eva Frisør AS som foretaksnavn må oppheves. I tilsvar av 18. februar 2008 uttaler Taimi's Adam & Eva Frisør AS: Det vises til brev fra Patentstyrets Annen avdeling av 31. januar 2008, vedlagt brev fra Protector 29. jan Det fastholdes at det ikke foreligger forvekslingsfare som nevnt i klage av 20. desember Ingen logo, tegning, bilde eller formulering kan forveksles med innsigers kjennetegn. Ytterligere foreligger heller ikke samme omsetningskrets. Taimi s Adam og Eva Frisør AS har en salong i Bodø, og innsiger opererer ikke i dette markedet. Innsigers rettigheter må anses primært knyttet til logoen. Taimi s Adam og Eva Frisør AS har ingen logo som vil kunne utgjøre forvekslingsfare. Når det i tillegg er benyttet egennavnet Taimi i tilknytning til det resterende navnet, fjerner det enhver tilknytning til innsiger.

8 2. avd. sak nr Taimi s Adam og Eva Frisør AS kontaktet i forkant av sin etablering Foretaksregisteret og fikk beskjed om at navnet var akseptabelt. Noen forvekslingsfare ble på ingen måte gitt uttrykk for. Ettersom navnet på ingen måte var identisk kontaktet selskapet heller ikke innsiger på forhånd. Den 20. februar 2008 er gjenpart av tilsvaret av 18. februar 2008 oversendt Adam & Eva Holding AS til orientering. Begge parter er i brev samtidig orientert om at saken tas opp til behandling. I et ytterligere skriv, innkommet den 27. mars 2008, uttaler Adam & Eva Holding AS: Vi viser til Patentstyrets brev av 20. februar 2008 vedlagt kopi av innehavers skriv av 18. februar Patentstyret opplyser også om at saken nå tas opp til behandling. I hht. foretaksnavneloven 3-6 og 3-7, jfr. forvaltningsloven 36 annet ledd, kreves saksomkostninger dekket av Taimi s Adam & Eva Frisør AS. På vegne av Adam og Eva Holding AS nedlegges følgende utvidede påstand: 1. Patentstyrets avgjørelse av 28. november 2007 fastholdes og registreringen av org. nr , TAIMI S ADAM & EVA FRISØR AS oppheves. 2. Taimi s Adam & Eva Frisør AS plikter å betale Adam og Eva Holding AS sakens omkostninger med kr ,- med tillegg av medverdiavgift, gebyr til Patentstyret, samt forsinkelsesrente med den til enhver gjeldende rentesats, jfr. forsinkelsesrenteloven, fra 14 dager etter Patentstyrets avgjørelse foreligger til betaling skjer. I sitt svarbrev av 31. mars 2008 uttaler Taimi s Adam & Eva Frisør AS: Det vises til oversendelsesbrev fra Patentstyret Annen avdeling av 27. mars 2008, vedlagt brev fra Protector IP Consultants AS av 27. mars Det bestrides at saksomkostninger skal tilkjennes Adam & Eva Holding AS. Fra denne side nedlegges påstand om at klagen skal tas til følge og at Taimis Adam & Eva Frisør AS tilkjennes sakens omkostninger med kr ,- med tillegg av mva.avg. samt behandlingsgebyr. Ytterligere påløper forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

9 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt. ADAM OG EVA HOLDING AS har påstått seg tilkjent saksomkostninger, under henvisning til forvaltningslovens 36. Etter styrelovens 2 første ledd fjerde punktum gjelder forvaltningslovens kapittel 6 ikke ved "behandlingen av sakene" i Patentstyret. Annen avdeling har i sin avgjørelse i sak 3555 av 30. april 1973 lagt til grunn at dette innebærer at forvaltningslovens hjemmel for tilkjennelse av saksomkostninger ikke gjelder for behandling av klagesaker for 2. avdeling. Senere endringer har medført at det kanskje kan reises spørsmål om "behandlingen av sakene" kan forstås slik at det omfatter også klagesaker etter foretaksnavnelovens 3-7. Motivene til foretaksnavneloven er imidlertid entydige på dette punkt. Det fremholdes at det "ikke bør gis saksbehandlingsregler i foretaksnavneloven som avviker fra de som gjelder ved Patentstyrets behandling av innsigelser etter varemerkeloven. For behandling av klagesaker i Patentstyrets annen avdeling kommer i dag ikke forvaltningslovens regler om klage til anvendelse.. Det vil være en stor fordel for Patentstyret å ha felles saksbehandlingsregler å forholde seg til, så langt det er mulig. Mange av brukerne vil også være de samme, og derfor bør det være felles regler" (Ot. prp. nr. 43 ( ) s. 42). Annen avdeling legger etter dette til grunn at forvaltningslovens bestemmelse i 36 om saksomkostninger ikke kommer til anvendelse for den foreliggende sak. Noen annen hjemmel for tilkjennelse av saksomkostninger kan ikke ses å finnes. Innsigeren kan således ikke gis medhold i kravet om tilkjennelse av saksomkostninger. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet TAIMI S ADAM & EVA FRISØR AS stadfestes. Saksomkostninger tilkjennes ikke. Birger Stuevold Lassen (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7778 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 005 Begjæringen gjelder: Totaltech AS, Sandnes Foretakets org. nr. 990 643 172 Begjæring inngitt av: Totaltek AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Oslo, 2012.06.26. Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457 (20100303).

Oslo, 2012.06.26. Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457 (20100303). Oslo, 2012.06.26 Deres ref.: Reg. nr.: 082457 Søknadsnr: 20100303 Innehaver: Kjersti Prestkvern Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

DOK peppenos.no

DOK peppenos.no DOK-2016-02 peppenos.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-20 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-02 STIKKORD: peppenos.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Posten Norge AS Protector IP Consultants AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00016 20. september 2017 Klager: Representert ved: Posten Norge AS Protector IP Consultants AS Innklaget: DIGIPOSTR AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

DOK lovehoney.no

DOK lovehoney.no DOK-2016-42 lovehoney.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-10-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-42 STIKKORD: Lovehoney.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7882 Patentsøknad nr. 2003 1202 (utskilt fra søknad nr. 2000 0003) Søknadsdato: 2003.03.17 Løpedag: 2000.12.07 Stamsøknad nr. 2000 0003 Søknadsdato: 2000.01.03

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer