Generalforsamling vår Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00"

Transkript

1 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

2 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-styret og ledelsen, undergrupper, komiteer, linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 5. februar. Sakenesom gjennomgås er gitt av vedtektene, samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene, eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn førsaken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dettekrever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavangerønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS-styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Kontroll- og vedtektskomité: Valgkomitè: Leder for NLD: Kro-ansvarlig: Redaktør: Idrettsansvarlig: Studentaksjonsleder: Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Thomas Elgar Sine Horve Charlotte Kleming Thomas Habtay Stine Hamarsland Tora Vaage Fanny Kongevold Fjermeros / Andreas Fredriksen Erlend Landheim / Hege Skadsem Vegard Bringsjord Eili Tjørhom Elma Radoncic Tommy Tran Ann Kristin Nordgaard Anna Rødstøl Christel Byberg Kristine Høiland

3 ForretningsordenforGeneralforsamlingBIStudentsamfunnavdelingStavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. 1. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. 2. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. 3. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning.

4 Saker 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbelstemme Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Thomas Elgar (Leder LA) er ordstyrer Anna Rødstøl (EMG) er referent Stine Hamarsland (Fag) referent Sine Horve (ØA) er bisitter Fanny Kongevold Fjermeros (KVK) Andreas Fredriksen (KVK) og siste ved tilfeldig trekking Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning (nr. 42) Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra ekstraordinærgeneralforsamling Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra ekstraordinærgeneralforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 1 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 4: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under sak XX Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. 64: Kan melde inn saker frem til klokken 13:00. Gir beskjed til Leder. Sak 5: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Vi henviser til sakspapirene. Se vedlegg 2 Sak 6: Behandling/Godkjenning av nye vedtekter Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomiteen Bakgrunn:Styringsgruppen har godkjent endringer i de lokale vedtektene. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner nye vedtekter. Se vedlegg 3 KVK: Kun et lite tillegg til de eksisterende vedtekter.

5 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 7: Behandling/Godkjenning av nye retningslinjer Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomiteen Bakgrunn: I de lokale standardiserte vedtektene har ikke Kro-leder, redaktør og idrettsansvarlig egne retningslinjer. Se vedlegg 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner saken. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 8: Behandling/Godkjenning av nye ølpriser på kro Øl-pris på kroa den (bare den aktuelle dagen) Forslagstiller: Kroansvalrig, ved Eili Tjørhom Bakgrunn : i tradisjonens tro avsluttes generalforsamlingen på kroa. Vi ønsker derfor å tilby to for en mellom kl 2000 og Pris 32,- kr Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget 64: kan vi ka kr. 30,-? 63: Gjelder det cider? 1: Gjelder bare øl. 62: Kroa er en non-profit organisasjon, som ikke går med tap, men heller ikke noe kraftig overskudd. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 9: Behandling/Godkjenning av regnskap for høsten 2012 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten Se vedlegg 5 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 10: Behandling/Godkjenning av budsjett høsten 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presentere budsjettet for høsten 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høsten 2013 Se vedlegg 6 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett våren 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjettet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren Se vedlegg 7 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes.

6 Sak 12: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Redaktør Kro-ansvarlig Idrettsansvarlig Leder for Valgkomité Kontroll- og vedtektskomité Leder for Næringslivsdagen(e) Faddersjef Leder Fagansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialt ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Studentaksjonen Leder for aksjeklubben Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. 2: Bedre å ta ett og ett verv, så innstilling, så resultat? Altså at vi stemmer mellom hvert verv. 63: Det blir mange lapper som skal tas inn for hver gang, og det tar lang tid. 18: Et verv, valgkommite sier hvem som er innstilt, og stemmer helt til slutt etter alle verv? KVK: GF enig i det som ble sagt? Saksgang vedtatt som følger: Ett verv blir presentert først, så sier valgkomiteen sin innstilling, og deretter neste verv. Helt til slutt stemmes alle vervene over i én prosess. GF har 55 stemmeberettiget. Redaktør: Ingen benker. 1 søker: Susanne Reinertsen 1. Året internasjonal markedsføring Jobber på IKEA Fritid: Venner og skole Vil bli redaktør fordi hun vil jobbe i bransjen senere. Motivert for vervet. Alltid vært glad i å skrive samt kreative oppgaver. Sosialt å være i BIS. Erfaring: Journalist i BisVas fra januar. Vært med på flere saker i avisen. Vil ha mer ansvar. Ønsker: o Skrive om det studentene ønsker o Engasjere folk til å lese avisen o Øke kjennskapen og engasjere elevene o Har mange ideer o God miks av seriøst og useriøst. o Mulig nettavis: Lett tilgjengelig osv. Vil få det gjennom. Spørsmål: KVK: Tid til jobben? Søker: Vil sette av tid, men jobber litt på deltid. 27: Verdiøking i avisen, hva skal til for å øke kvaliteten? Søker: Vil skrive om ting som engasjerer studentene. Ha med mye bilder og gjøre det til den beste studentavisen jeg kan. 62: Stor kostnad med studentavis. Annonseplass må til. Kunne du ordnet dette? Søker: Ja, vil gjøre mest mulig for at det skal gå best. 65: Nettavis? Søker: Blir en prosess. Vil fortsette å prøve å få det gjennom. Vil gjøre det jeg kan for at det skal skje. Valgkomité har valgt å innstille :Susanne Reinertsen Kro-ansvarlig: 1 benker. 0 søkere. Marcela Gutierrez Har en sønn på 3,5 år som heter Markus Har en del tid til overs Synes det virker spennende å drive butikk Har erfaring innenfor administrasjon og har vært leder før. 62: Leder, men i hva? Søker: i administrasjon i hotell. Hadde ansvar for kontantstrøm. Hadde mye ansvar det. I Stavanger jobbet jeg som teamleder i Western Union. Jobbet der i 2 år. 7: Kro-ansvarlig bør delta på Kroene. Har du tid på kvelden?

7 Søker: Ja, kan gå bra, spesielt annenhver torsdag. 5: Er du fleksibel på å bytte om slik du kommer på Kroene? Søker: Ja 27: Hvordan skal du engasjere folk? Søker: Samarbeid med Sosialt ansvarlig. Idrettsansvarlig: Ingen benker. 0 søkere. Leder for valgkomité: 1 benker. 0 søkere. Kathrine Hausken 20 år fra Tasta 1. året internasjonal markedsføring Glad i trening, men det er fleksibelt Glad i gode venner Jobber på Tasta hjemmebaserte tjenester. Hvorfor meg? o Engasjert for vervet o Ser på det som en stor og viktig oppgave o Vil promotere skikkelig. Jo flere som søker, jo bedre kandidater får vi. o Synes intervjuer er kjekt, men vil gjerne sitte på andre siden o Ser på det som en kjekk og lærerik utfordring. 64: Klarer du å være objektiv? Søker: Det trenger ikke være kun positivt om man er venner for eksempel. Man vet ting fra begge kanter, men må se ting fra flere sider. Jeg kommer til å være objektiv. 18: Hvorfor ikke stille ordentlig? Søker: Respekt over de som har søkt og vært gjennom søknadsprosessen 4: Hvordan er du i forhold til taushetsplikt? Søker: Jeg klarer å holde det. Jeg har taushetsplikt i jobben uansett, så har erfaring med det. 65: Takle uenigheter? Søker: Argumentere for og imot, og bli enige. 64: Hvordan skiller du de gode fra de beste? Søker: Erfaring, evner og engasjement. Kontroll- og vedtekts komité: Ingen benker. 1 søker Henrik Haneberg Johansen 21 år fra Oslo Trosterud Interesser: Språk, lærer spansk for tiden, kan også litt fransk og litt tysk. Vil ta enda flere. Liker å trene, fotball og styrketrening. Er også interessert i historie og geografi. Søker KVK fordi: o Vil få meg engasjert til å gjøre det bedre på skolen o Nyttig erfaring i arbeidslivet o Tror jeg passer for jeg er en problemløser. Går inn, ser etter problem, og handler etter det. o Alltid objektiv uansett, og handler deretter. o Tenker meg alltid om flere ganger før jeg velger å si hva jeg mener. Både negativt og positivt. Har ingen erfaring nå, men vil søke i SR- bank. Håper det vil være med på å påvirke mine avgjørelser. 6: Du skal søke i ny jobb. Har du tid til vervet? Søker: Ja, jeg har alt for mye tid egentlig. 65: Hvorfor akkurat dette vervet? Søker: Følte det passer til meg 64: Som KVK må du ta mange upopulære valg og være streng. Føler du at du kan gjøre det? Søker: Ja, absolutt. 65: Kan du beskrive den viktigste delen av vervet? Søker: Se over at folk har gjort ting riktig og oppfører seg slik de skal etter vedtekter. 63: Kontrollere budsjettet er en del av jobben. Hvordan blir din stilling der? Søker: Har ikke så mye erfaring. Jeg kan være en rask lærer. KVK: I en søkeprosess er det mange som har søkt om verv, og mange som er nysgjerrige? Søker: Ja, jeg klarer å holde meg. 22: Linje? Søker: Økonomi og administrasjon. Innstilling: Valgkomité velger å ikke innstille kandidaten. Leder for Næringslivsdagen: 1 benker. 0 søkere. Fredrik Brekke Bergen 2. Året økonomi og administrasjon Var med på NLD i år. Mye bra, og noe jeg vil gjøre annerledes 3 jobber for tiden. 1 skal jeg slutte med, 1 deltid og 1 annen. Startet eget AS i sommer: Pirate Thinking

8 Vil: o Få bedre kontakt med UiS o Har satt i styret i Econa på UiS o Dette er å foretrekke fordi BI er en liten skole som kan ha store fordeler med et samarbeid med en skole med samme studieretninger. Tid: NLD er ett stort arrangement, mens Econa er mer småarrangementer rundt om i året. o Skal gå bra om man bruker tiden riktig. Vil også engasjere studentene mer, og få det til så bra som mulig. 6: Hva vil du forbedre? Søker: Oppmøtte på kveldsarrangementet. Engasjere de. 6: Hvordan vi du gjøre det? Søker: Bedre tid til å promotere blant annet 15: Har du tid? Søker: Har støttespiller, så regner med det skal gå bra. 27: Hvordan holde folk på NLD-dagen på dagtid? Søker: Må få noe bra på kveldsarrangementet som får folk til å bli. Er det noe bra der, vil folk bli. 6: Hvordan vil du få folk til å komme? Søker: Synes det var litt mye hemmelighold i år, vil være mer åpen. 4: Hvordan vil økte sponsorinntekter påvirke studentene? Søker: Prisen på NLD vil bli lavere for studenter. 63: Hvordan ser du for deg samarbeid med ØA? Søker: Sette opp budsjett, og samarbeide tett, siden ØA kan mest. Faddersjef: Ingen benker. 1 søker. Erik Frøiland 2. Året markedsføring Tidligere: Fadderuken 2012, og erfaring fra NLD i Dette er ting jeg vil ta med videre. Tidligere arrangement: Ta kontakt med bedrifter, utesteder og god erfaring med å få inn artister. Dersom jeg blir valgt: o Gjøre Fadderuken bedre enn i fjor o Vil gjøre fadderuken til den beste fadderuken noen sinne. o Har bygd opp nettverk fra NLD og Fadderuken. Jeg er motivert og arbeidsvillig Innstilling Faddersjef: Valgkomité har valgt å innstille: Erik Frøiland. Leder: Ingen benker. 1 søker. Charlotte Kleming Kunne ikke stille selv i dag, for jeg er i Krakow på en lenge planlagt firmatur. 23 år Bor på Hundvåg med samboer og hund Fra Tjelta 2. Året markedsføring, og trives på skolen Utenom skolen: Jobber i rekrutteringsfirma Glad i turer, liker å holde meg i aktivitet Søker fordi: o Har erfaring som markedserfaring o Dette har vært veldig kjekt og jeg kan bruke erfaringene videre o Jeg har utfordret meg selv, og gjort ting jeg ellers ikke kunne gjort o Vært gjennom oppturer og nedturer o Vil ta det neste steget. Er dessuten interessert i ledelses-fag, så det virket naturlig. Jeg har personlige egenskaper som passer til vervet. Organisert i mitt arbeid og er ikke redd for å ta en beslutning. Kan kommunisere bra. Vil bruke mye tid på å sette meg inn i vervene og personene i ledelsen. Ser på vervet som en støttefunksjon. Lede og instruere. Hvis jeg blir leder er dette noe jeg vil jobbe hardt med hver dag. Innstilling Leder: Valgkomité har valgt å innstille: Charlotte Kleming Fag: Ingen benker. 0 søkere. Markedsansvarlig: Ingen benker. 2 søkere. Søker 1 Kristoffer Fernando Lærdal Oppvokst på Sola Er klassekontakt for 2. Klasse markedsføring Jobber på Jysk og Extra Leker Sitter i styre for Norsk Colombianos Medeier i bedrift som heter Tomt & Forvaltning Motivasjon: Er sta og ønsker å få med alle. Har livserfaring, og er evig optimist. Jeg vil at alle skal få det til. Strategi: Stammekultur som er på BI, holde på den! Skape felles historie. Hvordan? o Ønsker å få i gang gode avtaler

9 6: Kva vil du gjøre? Mål for stillingen? Søker: Få gode avtaler som kan være elevenes utbytte, både med uteliv og arrangementer. Stå på. VI skal ha det kjekt, men også faglig kjekt. 63: Din alvorlige side? Det stilles krav til vervet. Søker: Liker å ha humor, men liker å få ting gjort. Man må ta ansvar og gjøre det man får beskjed om. 62: Har du egentlig tid? Søker: 20% stilling i lekebutikk, og jobber litt på jysk. Men prioriterer skole. 64: Markedsansvarlig er et ganske stort verv, og trenger undergruppe. Hvordan er du som leder å motivere i motgang? Søker: Jeg har tro på meg selv og tro på andre. Skal klare det sammen. 13: Kan du delegere arbeid: Søker: Liker å følge med på det som blir delegert ut. Er et A4-menneske. 64: Veldig viktig å være strukturert. Hvordan er du med oppfølging? Søker: Jeg er strukturert, og har erfaring med å slutte å røyke. Ting generelt i livet også. Lett å sette i gang, vanskelig å oppfølge. Søker 2: Erik Taranger 91-modell fra Tananger 2. Året økonomi, og flytter til Stavanger i juni Jobber som basearbeider Hvorfor stemme på meg? o Stilte som idrett i fjor, men flyttet til Trondheim. o Erfaringer o Tidlige resultater. Jeg skaffet inn kroner i sponsorpenger i tidligere idrettsverv. o Stå-på vilje. Kan ikke gi opp o Nye synspunkt: Tar med meg mye fra Trondheim i BIS der, og skal prøve å integrere det på skolen. Tid: Har en jobb som jeg kun jobber i hver 4. Helg, så det skal gå bra. Ambisjoner: Inkludere, opplyse: ønsker en tavle med avtaler el., en god gruppe: ønsker det sterkt, personlig lærdom. Det er sosialt og vil jo også ha det på CV. 64: Når du har fått en avtale i boks, er det ofte et problem med oppfølging. Hvordan er du med det? Søker: Kommer an på avtalen. Noen varer lenge, og noen for et visst arrangement. 64: Du har et samarbeid. Hvordan er du med videre kontakt? Mange bedrifter samtidig? Søker: Viktig å ha god oversikt og godt system. Gjøre det enkelt for deg selv. 62: Hva vil du ta med deg fra Trondheim? Søker: For eksempel en avtale som viser alle avtalene skolen har. Handler også om å opplyse. 64: Hvordan klarer du å holde orden på de individuelle avtalene i undergrupper osv.? Søker: Må ha oversikt, og må ha kontroll over hvem de forskjellige har snakket med. Virker også uprofesjonelt om alle kontakter samme. Innstilling: Valgkomité har valgt å innstille: Erik Taranger Økonomiansvarlig: Ingen benker. 1 søker Tommy Tran, 24 år Født i Thailand men har to Vietnamesiske foreldre. Oppvokst i Stavanger og bor i Sandnes 1. Klasse økonomi Glad i fotball, venner og familie, og litt fest og moro Hvorfor økonomiansvarlig? o Fikk god karakter i økonomi. Ikke fordi jeg jobbet mest med det, men det var mest logisk og kom naturlig for meg. o Teori til praksis. Vil føre teorien ut i praksis, og vil ligge steget foran andre studenter. o Tror jeg kommer til å få mye ut av vervet i videre studie Hvorfor stemme på meg? o Har jobbet på Hewlett Packard og fått budsjett fra sjefer. o Jobber i dag som prosjektleder innen markedsføring. o Har vært idrettsansvarlig i BIS i år, og kjenner til BIS som organisasjon. Både sosialt og faglig. o Har jobbet litt med budsjett i vervet. o Vært med å arrangert Sørlandets Idrettsfestival 65: Har du tid? Søker: Den stillingen jeg har nå, er en fleksibel jobb. Jeg bestemmer selv når jeg vil jobbe, så ja. 63: Prokura. Hvordan ser du på det ansvaret? Handle på vegne av organisasjonen? Søker: Det er en mulighet jeg har, sammen med leder. Det vil ikke kun ligge på meg, men også i møter. 63: Hvordan vil du tenke når du vil handle alene? Søker: Dialog med ØA og Leder. Må ta hensyn til det økonomiske aspektet ved en sak. Fordeler mot ulemper. 64: Du skal alltid spørre hva kostnadene er. 63: God regnskapsskikk? Søker: Andre enn meg skal kunne skjønne og lese det. Strukturert og ordentlig måte. Jeg skal også kunne forklare meg. 65: Noen har kjøpt noe, og ikke fortalt det. Hva gjør du? Søker: Må se det litt an i forhold til hvem som har handlet og om den gruppen/vervet har budsjett til det.

10 Innstilling Økonomiansvarlig: Valgkomité har valgt å innstille Tommy Tran. Sosialt ansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Melissa Martens 20 år, 1. Året internasjonal markedsføring Hvorfor dette vervet? o Har erfaring fra sosialgruppen. Vil nå være leder o o Vil fokusere på BI-Kroa. Det er en plass hvor BI-studentene kan møtes og bli bedre kjent Jeg gjør dette for studentene. Det er min fritid, og jeg setter høyt det jeg gjør. Jeg vil at studentene skal få det like kjekt når de begynner som jeg hadde det. Hva vil jeg gjøre med vervet? o Vise meg og sosialgruppen frem o Idrett på Storskjerm. Vil jobbe tett med idrettsansvarlig og få til dette o Temafester. Tema på Kroene. Ikke kun utkledning, men tema FOR Kroene. 2: Hvordan vil du få folk til Kroa? Søker: Viktig å gå til klasserommene og få de engasjerte. Ønsker å få en sosialgruppe som er fra alle trinnene. 18: Hvor mange ganger vil du ha Kroa åpen? Søker: Kanskje annenhver torsdag. Heller planlegge og promotere bra de gangene det er. 63: Du er og med i styret i BIS. Hvordan er det med BIS organisasjonen i styret? Søker: Jeg ser positivt på det. Sosialt ansvarlig kan ha det veldig kjekt, men jeg har også en seriøs side 28: Utenom Kro, hvilke aktiviteter vil du arrangere? Søker: Utflukter, fotball, håndball og lignende. Trenger ikke alltid være alkohol i bildet. Vil planlegge nærmere om jeg blir valgt. 6: Hvordan er du som leder? Søker: En som er flink å delegere, men å vise at jeg er en som klarer å ta i et tak. Vi er et team. 27: Champions League. Her på skolen? Søker: Enten Auditorium, På Champs, på Kroa, det er mange muligheter. 63: Du har jo et budsjett å holde deg til. Hvordan takler du det? Søker: Vil få sponsorer slik at arrangementene blir bedre. Om ikke det går, må man jo forholde seg til det budsjettet men har. Innstilling Sosialt ansvarlig: Valgkomité har valgt å innstille: Melissa Martens. Kommunikasjonsansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Elma Radoncic 21 år, 1. Klasse markedsføring Har gått på NKF, uteksaminert i sommer 2012 Utdannet Markedskommunikator Har vært Redaktør i BisVas i år Har prøvd å fokusere mer på studentene i avisen Tett samarbeid med Kommunikasjonsansvarlig. Har merket i BIS at det er vanskelig å engasjere studentene. o Gode kommunikasjonsverktøy er viktig. Saker jeg vil jobbe med: o Studentavis på nett o Få inn mer sponsorer enn det vi har hatt i dag. o Nettavis vil åpne for større mulighet for sponsorer enn det som er i dag o Vil ha et tett samarbeid med de andre vervene i BIS. o Vil gjerne få til en BisVas-app eller lignende app. o Å gjøre BIS mye mer synlig. Ikke alle som vet hvem i BIS er, og hvilke stillinger de forskjellige har. o Åpne kontoret mer enn det som er i dag. Hvorfor meg? o Utdannet markedskommunikator o Har studert markedskommunikasjon, og det motiverer meg til å fortsette o Har vært med i BIS i år, og vet hvordan organisasjonen fungerer. o Har vært stedfortreder for Kommunikasjonsansvarlig i år, og har innsikt i vervet. 18: Du vil skaffe sponsorer. Vil du gjøre det selv eller Markedsansvarlig? Søker: Jeg vil ha et tett samarbeid med Markedsansvarlig, men også være med på det selv. 64: Det kan komme mye jobb på en gang. Hvordan takler du å ha mye å gjøre på en gang? Søker: Som Redaktør har jeg deadline, og har erfaring med det. Det har gått fint med korte frister tidligere også. Innstilling Redaktør: Valgkomité har valgt å innstille: Elma Radoncic Studentaksjonen. Ingen benker. 0 søkere. Leder for aksjeklubben. 1 benker. 0 søkere Simen Bjerkelund 91-modell Begynte å jobbe litt med aksjer, og begynte med økonomi 1. Året økonomi og administrasjon London School of Economics i sommer, og lærte mye der om aksjer. Har vært leder av aksjeklubben i år, hvor jeg organiserte et aksjekurs med godt oppmøte.

11 Vil gjøre fremover mot sommer: Vil åpne grupper og jobbe sammen. Neste år vil jeg skape en gruppe, og få inn kule forelesere innen aksjer. 2: Hvorfor benker du? Søker: Har vært bortreist mye, og glemte av det. 7: Aksjeklubben er nytt. Hvordan vil du vise deg frem? Søker: Vil prøve å forbedre meg på leder-rollen med promotering og annet. 27: Hvordan er ditt nettverk med å få tak i folk utenfra? Søker: Ingenting. Prøvde å komme litt i kontakt med Skagen, og Aksjenorge. 4: Hvordan gikk arrangementet du arrangerte i år? Søker: Gikk veldig bra, ca. 50 stk som møtte opp. Stemmene fordelte seg slik: Verv Stemmer Blank Redaktør Susanne: 48 1 KVK Henrik: Fadder Erik: 49 0 Leder Charlotte: 45 4 Marked Erik: 36, Fernando: 13 0 Økonomi Tommy: 47 2 Sosialt Melissa: 48 1 Kommunikasjon Elma: 49 0 Leder aksjeklubben Simen: 49 0 VK Kathrine: 48 1 NLD Fredrik: 48 1 Kro-ansvarlig Marcela: Sak 13: Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes Sak 14: Eventueltsaker Eventueltsaker tas opp.

12 Vedleggnr.1 Referat av Generalforsamling BIS-Stavanger Høst 2012 Dato: Klokkeslett: Sted: BI Stavanger, Orre Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2012 Dato: 11. Oktober 2012 Sted: Orre Start: 16:02 Slutt: 17:19 Antall personer ved oppstart: 21 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene

13 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Thomas Elgar er ordstyrer Tora Vaage er referent Charlotte Kleming er bisitter Fanny Kongevold Fjermeros + 2 er tellekorps Enstemmig vedtatt. Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling vår 2012 Forslag til vedtak: Referat godkjennes ikke da det ikke foreligger noe referat fra forrige GENERALFORSAMLING.KVK: Prøvde å få tak i referat fra generalforsamling fra i vår. Fikk tak i det for noen minutter siden. Syns derfor ikke det er forsvarlig å legge det ut nå, da folk ikke får satt seg inn i det. Foreslår å legge det frem ved vårens GF. Forslag vedtatt En person kommer. Totalt 22. Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet undersak 12. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen eventueltsaker. Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Se vedlegg 1: Leder: Har bestemt, i henhold til tid, at jeg presenterer de ulike vervene.har noen noe imot dette? (Nei).

14 Sak 6 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: KVK Stavanger orienterer på vegne av KVK Sentralt Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte vedtektsendringer. Leder og KVK orienterer om styringsgruppen og det arbeidet de har gjort. Leder: Skal vi ta litt tid å lese gjennom vedtektsendringene, eller gå videre? 19: Hvor er vedleggene?leder: Bakerst i sakspapirene. Vi tar 5 minutter til dette. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. Se vedlegg 2 Enstemmig vedtatt. Sak 7 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren Vedlegg nr. 4. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for våren ØA15: Hvorfor er sponsorinntektene positive? Skulle ikke de være negativt?øa: De ble sånn når det ble printet ut. Så er usikker selv. Det er blitt ført en debetpostering over det, som gjør at det er blitt postitvt. Skal finne ut av det.øa: Driftsresultatet, der står det minus 15000, det betyr at vi gikk det i pluss.øa: Dette har ikke jeg vert med på, da var ikke jeg ØA. Har prøvd å få tak i ØA fra i fjor for detaljer. Derfor har jeg ikke helt kontroll på alt.leder: Dersom ingen har noe imot dette, forslår jeg at vi går til votering.enstemmig vedtatt Sak 8 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten 2012 og våren Vedlegg nr. 3. ØA: Dette ble satt opp og godkjent på Generalforsamlingen i vår, men har gjort noen endringer. De endringer som er gjort er at jeg har økt støtte til linjeforeingener, med kr 2000 pr forening. Fordi vi har litt mer penger. Har budsjettert med at vi skal gå i minus, fordi EK har vokst seg så stor. Vi skal ikke ha profitt, derfor tar vi av denne nå, for å kompensere. Betyr bare at vi får mer penger nå.andre endringer jeg har gjort er under styret. Telefonrefunsjon, fordi folk bruker privattelefoner. Har nedjustert denne, fordi det er blitt billigere å ringe. Enda en endring er å øke posten for kaffe fordi vi har kjøpt kaffetrakter. Dette er for at folk kan komme inn og ta seg en kopp. Aksjeklubben ble startet, men har ikke vært særlig aktivt. Har fått ny leder nå. Øker derfor den posten for å få i gang klubben. Idrett har fått inn sponsorinntekter, dette har det ikke vært budsjettert for før. 19: De pengene han har fått. De ble satt i minus, som om han mistet de han egentlig skulle ha.øa: Han har brukt penger han ikke har hatt, derfor har sponsorinntektene dekket dette. VÅR:Her har jeg budsjettert med å gå litt i pluss, som en margin. Var litt usikker rundt NLD, da han var bortreist. Tok derfor utgangspunkt i fjoråret. Utgangspunktet er at NLD skal gå i null, og derfor ikke påvirke BIS sitt budsjett.15: Kommer noe av dette fra BIS, av det som er budsjettert?øa: Ikke direkte nei. Eventuelt sentralledelsen.ma: Jeg får jo mindre budsjett i forhold til inntekter, men jeg skal hjelpe deg med å skaffe inntekter. Andre endringer er at jeg har økt BisVas, avisen vår, som før var på 8 sider, nå er den på 12 sider. Økt

15 interesse, derfor er den satt opp. Koster mer med flere sider.valgt å forsette med støtte på 5000 til linjeforeninger.satt mer til idrett med tanke på økning av lag. Lagt rom for sponsorinntekter.19: Leie av hall, er det kun håndball?leder: Så vidt jeg vet er det både fotball og håndball. Men hovedsaklig håndball.4: Har samarbeidet en del med idrett, og de kostnadene går til det en måtte trenge. Viss en ikke bruker alt dette, så kan de brukes til andre kostnader enn leie av hall. ØA: Til høsten var det budsjettert med 2000 til kaffe og aksjeklubb. Dette blir nedjustert nå en person forlater rommet. 21 totalt. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten 2012 og våren 2013KVK: Nytt forslag til vedtak er at godkjennelsen deles opp i to voteringer.enstemmig vedtatt. Høst: Enstemmig vedtatt.vår: enstemmig vedtatt. Sak 9 Behandling/ Valg av en til representant til BIS Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: - Valgkomite 2 - Faddersjef - Kontroll og vedtekstkomitee 2 - IdrettsansvarligForslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. KVK: Valg2, er det noen som ønsker å stille fra benk? Ingen? Ok. Vi har fått inn en søker.valg2:hege Skadsem.Aktiv og sosial. Søker meg inn i BIS for å være med å bidra sosialt på skolen, engasjere meg. Utadvent person som ikke er redd for å ta i et tak. Passer til denne stillingene fordi jeg jobber strukturert, er objektiv og stiller folk på lik linje. Jobber på sykehjem, så har derfor erfaring når det kommer til taushetsplikt.leder: Har du tid?hege: Ja.Leder: andre spørsmål?kvk: Føler du at du i enhver sitiutajson kunne klare å ikke fortelle videre?hege: Ja, pga min erfaring via jobb.leder: Flere spørsmål? Nei. Valgkomiteen har valgt å innstille Hege Skadsem.Hege: 20.Blank 0 (En person forlot salen men stemmingen pågikk, og fikk derfor ikke stemme)hege Skadsem er valgt inn som VK2 for BIS Stavanger 12/13.KVK: Faddersjef er neste på agendaen. Her er det ingen søkere. Stiller noen fra benk? Nei. Da går vi videre. Kontroll og vedtekstkomite. Her er det heller ingen søkere. Stiller noen fra benk?leder: Fordi som ikke ved hva det er, kan ikke du fortelle litt om vervet?kvk: Det finnes to sider av mitt verv. Å passe på at at er god kjemi i styret. Den andre tingen går på at folk forholder seg til vedtektene som er satt, og at GENERALFORSAMLING blir holdt. 19: Hva er faddersjefens oppgaver?kvk: Arrangere fadderuka.leder: Du har en leder som har det overordnede ansvaret, men du har med deg en undergruppe.1: Tett samarbeid med SA, så du får hjelp der og. Du står ikke alene. 31: Hvem er innstilt til disse posisjonen?kvk: Du får beskjed om det etterpå.kvk: Idrettsansvarlig. Stiller noen fra benk? Nei. Idrettsansvarlig: Tommy Tran først ut. Den ene søkeren, Stig Rune, men han kunne ikke være her i dag.jeg heter Tommy, er 23 år. Bor i Sandnes, med samboer.spiller mye fotball, går mye i volleyball. Står lite på ski, men er mye på fjellet pga det sosiale. Er mye med venner og familie og kjæreste. Jobber ikke, så har mye tid.vil få med en jobb, men vil prioritere til tid skole. Søkte denne stillingene fordi jeg bruker mye tid på fotball, og vil gjene ta del i sporten på skolen utover det å være deltaker. Har ledererfaring fra tidligere jobber. Har respekt for taushetsplikt.1: Hvordan forholder du deg til budsjetter?tommy: Har ikke jobbet så mye med det før. Litt erfaringer fra tidligere jobb. Har ikke hatt noe problemer med det. 15: Hva vil du satse på dersom du blir valgt?tommy: Engasjere flere studenter til å være med på

16 aktivitetene.12: Hvordan engasjerer du?tommy: Viste ingenting om idrett når jeg begynte. Vil gjøre det mer synlig for studentene.synes ikke det promoteres nok.har ikke opplevd at noen har kommet inn i forelesninger. 15: Du har ikke planlagt. noen spesielle arrangement.tommy Har noen ideer. Volleyball f.eks. Vil se om det skjer noen andre ting, som vi kan være med på.1: Dersom du blir valgt inn, blir du en del av ledelsen. Vi har møter hver 14.dag. Du har ikke møteplikt, emn kan være med. Vil du fokusere kun på idrett, eller andre ting som skjer i bis.tommy: vil engasjere meg, for jeg ønsker å være med i bis. Kanskje også neste år.kvk: Da leser jeg opp Stig Rune (er ikke til stede) sin. Presenterer powerpoint. Valgkomiteen har valgt å innstille Stig Rune Hølland.Stig Rune: 6 (innstilt)tommy: 14Blank: 0 Tommy Tran er valgt inn som idrettsansvarlig for BIS Stavanger 12/13. Sak 10 Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Leder: Dette vil si at vi i BIS kan sette de manglende vervene uten å holde en ny GENERALFORSAMLING. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Enstemmig vedtatt. Sak 11 Eventueltsaker Eventueltsaker behandles. Leder: Vi jobber for å engasjere studenter. Prøver å få til et godt miljø, og at BIS ikke skal være en egen gjeng, men at vi er åpne. Er det noen her som har noen formeninger om dette. Hva synes dere om BIS?23: Bra initiativ med kaffekoppen. 29: Syns alle er kjekke og positive.leder: Er det noe vi kan eller bør gjøre anderledes? Noe dere savner?18: Må komme inn i klasser for å gi beskjeder, og ikke bare henge opp plakater.30: Synlighet. Vertfall for oss 1.klassinger. Føler ikke jeg ser folk bra BIS utenom kontoret.18: Synes det har vært gøy med kroene, fått det bra til. Trodde folk skulle komme når det er tema. Men det har en negativt effekt.7: Nå er faddersjef og kvk2 ledige. Gå spre ordet. Håper noen vil ta disse. Engasjer dere. Leders statusrapport, ved Thomas Elgar: Hei alle studenter! Først og fremst vil jeg takke for tilliten jeg ble vist ved sist generalforsamling, 8. mars, da jeg ble valgt inn som leder for Studentsamfunnet. Fra og med den dagen og frem til nå har hverdagen blitt travlere. Siden den gang har jeg deltatt på Landsmøtet i Oslo, Nasjonalt StyreForum i Bergen, Styringsgruppemøter og utallige andre eksterne og interne møter. Hovedoppgaven min er å stå i spissen for studentorganisasjonen for BI Stavanger og fungere som et bindeledd mellom BIS sentralt og lokalt. I tillegg ligger mye av fokuset mitt i å motivere ledelsen, samt å engasjere studentmassen. Å

17 jobbe for dere studenter er utrolig gøy og givende, og jeg håper at BIS og BIs studenter sammen, kan gjøre Stavanger til en fantastisk studentby! Mvh Thomas Elgar Leder BIS Stavanger Økonomiansvarlig (ØA) sin statusrapport, ved Sine Horve Jeg vil gjerne få starte med å takke for tillitten som ble vist til meg på generalforsamlingen i vår, da jeg ble valgt inn som økonomiansvarlig i BIS. Før jeg tok over fikk vi være med på Landsmøtet som er en stor generalforsamling for alle BIS skolene som sentralledelsen leder. Det var utrolig nyttig og lærerik, og jeg fikk et bedre bilde av hvordan organisasjonen fungerer. Selve overlappingen er både faglig og sosial, og i midten av juni reiste hele avtroppende og påtroppende ledelsen på en overlappingstur. Der fikk vi mulighet til å lære mer av avtroppende og bli bedre kjent oss påtroppende. Siden jeg tok over vervet har jeg utenom de ukentlige betalingene og månedlige bokføringen satt meg grundig inn i stillingsinstruksen og arbeidsoppgavene jeg har ansvar for. Jeg har deltatt på NSF(nasjonalt styreforum) der jeg fikk treffe alle de andre ØA(økonomiansvarlige) på de andre avdelingene. Vi delte erfaringer som jeg syns var veldig lærerikt. Jeg har fått fart på aksjeklubben, som nå har fått ny leder og er i gang med å planlegge første møte. Jeg har også vært på inkassokurs hos Intrum Justitia, der jeg lærte en del og gebyrer, lover og regler innen inkasso og hvordan prosessen hos inkassoselskap fungerer, laget et sammendrag som jeg videresendte til alle ØA og ledelsen i BIS Stavanger. Frem mot Generalforsamlingen har jeg satt opp resultatet for vår 2012 og laget noter til det. Har også redigert budsjettet or høst 2012 og laget nytt budsjett for vår Mvh Sine Horve Økonomiansvarlig BIS Stavanger Kommunikasjonsansvarlig (KA) sin statusrapport, ved Tora Vaage Jeg vil med dette takke for tilliten som ble gitt til meg ved forrige generalforsamling da jeg ble valgt som kommunikasjonsansvarlig ved BIS Stavanger. Mine oppgaver går på å synliggjøre det BIS gjør. Fotografering og filming ved arrangement. Til nå i hovedsak fadderuken. Oppdatering og utforming av nettside, facebook og instagram. Sørge for at de som trenger plakater til arrangement får dette. Jeg har vært så heldig å få to grafisk ansvarlige som tar seg av plakatlaging, noe jeg er veldig takknemlig for. Jobber også tett med redaktør med BisVas, som kommer ut en gang i måneden. Vi bestemmer, og skriver innhold. Jeg har også som oppgave å skrive referat til alle styremøtene vi har, samt sørge for at disse blir publisert. Jeg har akkurat fått til en smstjeneste, og jobber med å finne en løsning for BIS sin infoskjerm. Ellers var NSF en veldig morsom og lærerrik opplevelse jeg har fått mye utbytte av. Vervet har så langt vist seg å være utfordrende, lærerikt og spennende. Det er ikke alltid tiden eller ferdighetene strekker til, og ting fungerer gjerne ikke i samsvar med forventningene. Slike utfordringer gjør bare at jeg lærer, og i løpet av året kan gjøre en best mulig jobb. Tora Vaage, Kommunikasjonsansvarlig BIS 2012/2013 Fagansvarlig (FA) sin statusrapport, ved Stine Hammersland Jeg takker for tilliten som jeg ble vist ved forrige generalforsamling. Jeg stortrives i mitt verv, og ser frem til et fantastisk år. Som fagansvarlig har jeg ansvaret for klassekontaktene og linjeforeningene.

18 Jeg har til nå latt linjeforeningene fungere på egen hånd, og ikke lagt meg for mye inn i hva de gjør. Jeg mottar månedsmail av dem hver måned, hvor jeg får med meg hva de gjør osv. Til nå har jeg rekruttert alle klassekontaktene som vi trenger, og jobber tett med dem. Vi har til nå hatt et møte sammen med administrasjonen, angående foreleserevalueringer og diverse stillingsinstrukser etc. Tror jeg har fått med meg en god gjeng! Vi er også kommet godt i gang med foreleseevalueringene. Ellers så har jeg selv deltatt på to fagseminarer, hvor vi har gått igjennom kursevalueringer og andre saker som har angått studentene ved BI skolene. Jeg har deltatt på NSF nasjonalt styreforum hvor jeg har lært mye om BIS og andre saker som jeg som fagansvarlige skal kunne. Jeg har deltatt på en smakebit av et presentasjonsteknikkurs, som jeg prøver å få til for alle klassekontaktene her i Stavanger. Jeg tar meg også av klager som kommer inn på kurs, pensum osv. Har hatt en klage til nå, som jeg har tatt meg av og videresendt til BI. Ellers så skal jeg arrangere en temakveld hvert semester. Denne høsten skal temakvelden arrangeres 24.oktober og temaet er engasjement. Jeg håper på stort oppmøte og gode foredrag. Temakvelden har tatt mye av min tid, med tanke på at jeg aldri har arrangert noe før. Jeg har fått tak i alle foredragsholderne, søkt om midler fra LNU og SIS, laget budsjett og lignende. Det kommer til å bli en spennende kveld. Mvh Stine Hammersland Fagansvarlig Markedsansvarlig (MA) sin statusrapport, ved Charlotte Kleming Jeg ble ved Generalforsamlingen mars 2012 så heldig å bli valgt inn som markedsansvarlig i BI Studentsamfunn i Stavanger. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått denne muligheten og ønsker takke for den tilliten jeg ble vist av medstudenter og daværende styre. Jeg gikk inn i vervet met store ambisjoner og forventninger, og hver dag lærer jeg noe nytt. Månedene som har ått siden jeg tredde inn i vervet 1.juli har vært travle, men spennende. Med et verv i BIS må du ha tid og tålmodighet. Spesielt i mitt verv der jeg stadig vekk venter på svar fra potensielle samarbeidspartnere. Jeg føler stadig vekk at jeg utfordrer meg selv, og trer utenfor min egen komfortsone, men jeg liker det og finner det meget relevant for min studieretning som selvfølgelig er markedsføring. Jeg har siden juli jobbet mye med å sette meg inn i vervet og få en oversikt over dagens avtaler, og det potensiale som er i Stavanger. Jeg har fått to dyktige medarbeidere i Næringsutvalget, og sammen jobber vi med stands, bedriftspresentasjoner, samarbeidsavtaler, sponsing av økonomisk midler, rabatter, fordelsavtaler og mye mer, blant annet jobber vi med utesteder, spisesteder, butikker, store banker, avisforlag, kommunikasjonsbyråer. Vi har og en egen Facebook-side der vi informerer om avtaler og om hva som skjer. Følg oss gjerne på Marked BIS Stavanger. Det er mye som skjer, og jeg gleder meg til å se hva dette året som markedsansvarlig vil bringe. Lurer du på noe om vervet og hva jeg gjør? Ikke nøl med å spørre meg Mvh Charlotte Kleming Sosialtansvarlig (SA) sin statusrapport, ved Thomas Habtay Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved generalforsamlingen våren Den siste tiden som har gått har vært spennende, utfordrende og ikke minst lærerikt. Følgende vil jeg få igjennom hva jeg som Sosialt Ansvarlig har gjort frem til nå.kan starte med fadderuka som har gått veldig bra takket være dyktige faddersjefer. Så har jeg jobbet med å sette sammen en sosial gruppe, en

19 veldig ivrig og engasgjert gjeng som foreløpig har gjort en fantastisk jobb. Fremover så vil det spennende ting, så hold øynene åpne og vær oppmerksom på plakaten ved inngangen og på facebook å hold dere oppdatert på de fremtidige aktivitetene.med vennlig hilsenthomas HabtaySosialtansvarlig BIS Kontroll og vedtektskomiteen (KVK)sin statusrapport, ved Fanny Kongevold Fjermeros Min oppgave som KVK er å kontrollere og overvåke alt arbeidet styret gjør. Dette blir gjort etter retningslinjer og vedtekter som er satt av Generalforsamlingen. I tillegg skal KVK kvalitetssikre alle valgprosesser, økonomien og styremøter i tillegg til å ha ansvaret for Generalforsamlingene. Jeg deltok tidligere i høst på Nasjonalt Styreforum (NSF) som ble holdt i Bergen. Her fikk jeg god lærdom og innblikk i hva vervet mitt innebærer, samtidig som jeg fikk utveksle erfaringer med KVK fra de andre lokalavdelingene og Sentralstyret. Har så langt i vervet mitt fått delta på flere intervjurunder, både til Redaktør, undergrupper og Studentaksjone. Synes dette var en veldig spennende prosess å være med på, samtidig som jeg har fått erfaring frem til våren da jeg skal være med på nye intervjurunder til et helt nytt styre. Min plan fremover er å utforme vedtekter for BIS, samtidig som å kontrollere at vedtekter og retningslinjer fortsetter å bli fulgt. Jeg vil også finne en til KVK, da ledelsen har vokst og det er behov for det. Ellers vil jeg oppfordre alle som har lyst til å engasjere seg i BIS til å stille til valg ved neste Generalforsamling! Gleder meg til et fantastisk år! Med vennlig hilsen Fanny Kongevold Fjermeros Kontroll og vedtektskomiteen BIS Stavanger 12/13 NLD sin statusrapport, ved Vegard Bringsjord Redegjørelse Leder NLD Jeg vil starte med å takke for den tilliten som jeg ble vist ved generalforsamlingen 8.mars i år, da jeg ble valgt inn som leder for Næringslivsdagen Det er en tillit som jeg setter stor pris på og skal gjøre mitt ytterste for å gjøre meg fortjent til. Så langt så har jeg fått satt mesteparten av den gruppen som jeg ønsket å ha med meg til å arrangere NLD2013. Vi har booket lokale til dagsarrangementet og venter et tilbud fra lokalet vi ønsker å ha kveldsarrangementet i. Vi har begynt å ta kontakt med næringslivet, og allerede booket inn noen bedrifter, men jobber på spreng for å hente inn flere. Samtidig har vi vært i kontakt med noen av de vi ønsker å ha inn som foredragsholdere, og har fortsatt en del igjen til å kontakte. Fremover er planen å hente inn rekordmange bedrifter til å stå på stands under NLD. Samt hente inn så mye penger som overhodet mulig, for å løfte NLD til nye høyder. Vi skal jobbe mye med å markedsføre både NLD og BIS Stavanger, og forhåpentligvis skape en del blest om arrangementet på forhånd. Jeg vil også være åpen for at studentene skal kunne komme med innspill og sånnsett sette sitt preg på arrangementet, og gjøre det enda mer attraktivt både for studenter og næringsliv. Med vennlig hilsen Vegard Bringsjord NLD-ansvarlig BIS Stavanger 12/13 Valgkomiteen (VK) sin statusrapport, ved Erlend Holden Landheim

20 Tusen takk for tilliten jeg ble vist ved å bli valgt inn i BIS-styret ved forrige generalforsamling. I tiden min som valgkomité har jeg tillært meg mange nye egenskaper, og erfaringer, og har fått sjansen til å møte mange nye mennesker, og knytte nye kontakter. Tiden så langt har vært helt super, og jeg sitter kun igjen med gode inntrykk av selve studentsamfunn, og alt annet for øvrig. Folkene jeg har samarbeidet med har vært helt supre. Videre ser jeg frem til å fortsette arbeidet mitt i BIS, og å fortsette å bidra til at studentsamfunnet fremdeles er så godt drevet. Jeg har blitt mer tørr bak ørene nå, og gleder meg til å kunne bruke det jeg allerede har lært, til å bli enda bedre. Ser frem til fortsettelsen. Mvh Erlend Holden Landheim Valgkomité Bis Stavanger 12/13 Redaktør sin statusrapport, ved Elma Radoncic Jeg kom inn i ledelsen litt senere enn de andre ettersom jeg fikk stillingen etter et intervju og ble ikke valgt inn Til nå synes jeg det bare har vært positive sider med å være en del av ledelsen. Har blitt tatt godt imot av de andre, der de har hjulpet med vervet mitt og andre diverse saker ting. Som redaktør er min oppgave å sørge for at avisen kommer ut hver måned. Da må jeg planlegge hver utgave nøye, helst hva som skal stå på hver side. Jeg er også med på å skrive tekstene og litt på den grafiske fronten. Det som er viktig for meg er at innholdet er spennende slik at studentene synes det er gøy å lese BISVAS. Nå har jeg bare vært med på en utgave ettersom jeg kom sent, men har lært mye om hvordan ting fungerer og hva som nødvendigvis ikke fungerer når det kommer til planleggingen av utgavene. Mine planer for avisen til våren er å få mer innhold i avisen enn det den har i dag. (altså antall sider) Jobbe med designet, og skrive tekster som er relatert til BI studentene. Må nevne at jeg får GOD hjelp kommunikasjon ansvarlig til planlegging og skriving av tekster og har fantastiske grafikere som jobbe med design. Mvh Elma Radoncic Redaktør BIS Stavanger 12/13 Kroansvarlig sin statusrapport, ved Eili Tjørhom Før sommeren fikk jeg vite at stillingen som kro-ansvarlig var ledig til høsten Det syntes jeg hørtes ut som en spennende utfordring og en mulighet til å gjøre noe bra for studentsamfunnet. Det å ha et verv i BIS er en god erfaring å ta med seg. Du får knyttet bånd og får god innsikt i hvordan forskjellige ting fungerer. Jeg har fått erfare hvordan en bar drives, alt fra bestilling av varer, ha ansvar for ansatte, betale regninger og alt som hører til den daglige driften. Dette er noe som er spennende og gøy, men til tider utfordrende. Vi ønsker at kroa skal være et naturlig samlingspunkt for studentene på torsdagskvelder. En plass hvor alle kan kose seg og knytte bånd. Et mål etter hvert er å pusse opp kroa, for å gjøre den enda bedre og skape enda bedre stemning. Med vennlig hilsen Eili Tjørhom Kroansvarlig BIS Stavanger 10/11 Leder for Linjeforneingen til Eiendomsmeglerene, ved Anna Rødstøl Jeg vil med dette takke for tilliten som ble gitt til meg ved forrige generalforsamling, hvor jeg ble valgt til leder i EMG-gruppen. Dette satt jeg veldig stor pris på, og jeg har fått en fantastisk flink undergruppe med meg! Så langt i vervet har jeg sammen med min undergruppe jobbet med mye forskjellig som studentene skal få og har fått utnytte av. Blant annet har vi jobbet med en bli-kjent-

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Referat Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE. Dato: 5. August 2013 Tid: 17.00 Sted: BI Stavanger @ BIS-kontoret

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE. Dato: 5. August 2013 Tid: 17.00 Sted: BI Stavanger @ BIS-kontoret BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 5. August 2013 Tid: 17.00 Sted: BI Stavanger @ BIS-kontoret Tilstede: Leder, HR, Økonomi, Sosialt, Fag, kommunikasjon, Marked, VK, VK2, Idrett, EMG, ØAF, LIM,

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer