Styremøte BI Stavanger Referat. Styremøte BI Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger"

Transkript

1 Referat Styremøte BI Stavanger 1

2 Innholdsfortegnelse Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Godkjenning av referat Sak Oppføring av eventueltsaker Sak Redegjørelse fra BIS Styret/Ledelsen Sak Diskusjonssak: Ønsker å åpne en diskusjon på flipped classroom Sak Behandlingssak: Fjerne vervet Leder Aksjeklubben fra ledelsesverv og endre vervet til undergruppeverv. Sak Orienteringssak: Bruk av BIS kortet Sak Orienteringssak: Utlegg foretatt av studenter Sak Orienteringssak: Eventueltsaker 2

3 Sted: BIS- kontoret Tid: Til stede: Økonomiansvarlig, ØAF, Leder VK, VK2, Leder aksjeklubben, Sosialtansvarlig, Markedsansvarlig, KVK1, KVK2, idrettsansvarlig og kommunikasjon ( tlf) STARTET: Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Enstemmig vedtatt. Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Økonomiansvarlig som ordstyrer, og Valgkomite v/astrid referent. Enstemmig vedtatt. Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra godkjennes. Enstemmig vedtatt godkjent. Sak Oppføring av eventuelt: Sosialtansvarlig: 1 ØAF: 1 3

4 Markedsansvarlig: 1 HR: 1 Økonomiansvarlig: 1 Sak Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS Styret/Ledelse KVK 1: Vært med på intervjuer, og forberedt til Generalforsamling. Idrettsansvarlig: Deltatt på treninger. Markedsansvarlig: Holder på med avtaler samt fått noen signert. Deltatt på møter. Fått inn en god sum på stander. HR: Forberedt sakspapirer til Generalforsamling. VK1 og VK2: Ferdig med intervjuer og sier seg veldig fornøyd med denne prosessen. Sosialansvarlig: Møter med sosialgruppen, diskutert arrangementer og vinterlekene. Snakket med Silje sentralt og diskutert om vi skal arrangere et sentralt seminar. Jobbet på kroen. Fått en god samarbeidsavtale til kroen. Aksjeklubben: Fornøyd med NLU-midler. ØAF: Fått NLU-midler. Har også fått bekreftet en bedriftspresentasjon mandag 4. november. Skal også ha arrangement på BI-kroen fredag 4.oktober. Har hatt teambuilding. Økonomiansvarlig: Betalt regninger og fakturert. Har deltatt på møter og kurs der vi diskuterte ulike utfordringer. Kommunikasjon: Har hjulpet redaktør med BISVAS. Laget plakater til Generalforsamling. Brukt mye tid på den nye nettsiden. Sak Diskusjonssak: Ønsker å åpne en diskusjon på flipped classroom, som administrasjonen har i grupperom arealet. Leder ØAF redegjør: Tirsdag er en fullbooket dag av alle grupperom, dette er noe som går utover andre studenter. Alternativt flytte flipped classroom opp på lesesalen. Tirsdagen er en dag som blir disponert til å jobbe med oppgaver, derfor er det hensiktsmessig og finne en bedre løsning på dette. Sosialtansvarlig: Sier seg enig med ØAF, og synes det er dumt at andre studenter ikke skal få lov til å bruke grupperoms arealet i 3 timer på tirsdagen. 4

5 HR: Ser at dette er en negativ konsekvens for begge parter og ønsker ikke å blande seg inn. Idrettsansvarlig: Skulle i går på skolen, men var ingenting som var ledig derfor holdt jeg meg hjemme. ØAF: Foreslår å eventuelt bruke grupperommene nede. HR: Redegjør for hvordan flipped classroom fungerer. Sosialtansvarlig: Lurer på om det er mulighet for å flytte tidspunktet og eventuelt høre med administrasjonen. Markedsansvarlig: Enten må vi eller studentene som er med på flipped classroom flytte ned. ØAF: Ønsker en plass jeg kan sitte utenom å være til bry for andre. Markedsansvarlig: Sier studentene må prioritere hva de trenger. Økonomi: Løsningen er eventuelt å få administrasjonen til å åpne klasserom. ØAF: Foreslår at fagansvarlig tar dette opp med Njål. HR: Sier seg enig med ØAF og ønsker å sette strek her. Sak Behandlingssak: Fjerne vervet Leder Aksjeklubben fra ledelsesverv og endre vervet til undergruppeverv. Bakgrunn: Leder v/charlotte har meldt opp følgende sak opp til GF: "BI Studentsamfunn har en struktur som skiller seg fra de andre lokalavdelingene. Dette ved å ha betydeligt flere verv inkludert i ledelsen. Vi ser det hensiktmessig å endre ved strukturen og fjerne noen verv fra ledelsen. Vi ønsker å fjerne ledelsesvervet "Leder aksjeklubben" og la det bli et undergruppeverv av styrevervet Økonomiansvarlig. Forslag til vedtak: Vervet "Leder aksjeklubben" blir fjernet som ledelsesverv og lagt i økonomiansvarlig undergruppe." Leder ønsker diskusjon på saken og ønsker at styret stiller seg bak dette på GF. Forslag til vedtak: BIS Stavanger v/styret stiller seg bak endringen. HR: Ønsker en diskusjon rundt dette. Redegjør for forskjellen på ledelsesverv og undergruppeverv. 5

6 Sosialtansvarlig: Ser ikke noen nødvendighet for dette og synes at det fungerer bra med leder for aksjeklubben i ledelsen. Marked: Mange verv i samme kategori og synes vi skal isteden åpne en diskusjon for å kutte flere. Synes det blir feil å nå kutte en person fra BIS. Sosialt: Replikk på marked: Sier seg forholdvis enig med Marked. Økonomi: Mener dette krever mer planlegging, og dersom en skal gjøre slike tiltak ta en diskusjon rundt alle vervene og avgjøre hva slags nytte disse har i ledelsen. En liten opprydning i ledelsen eventuelt da til våren. Mener at alle som sitter nå skal sitte ut perioden. ØAF: Vil kommentere måten dette blir lagt frem på, at de får en mulighet til å forsvare vervet sitt. Stiller seg derfor negativ til denne måten å gjøre det på. Ønsker ikke at noen av oss stiller seg bak dette på GF. HR: Vil påpeke at dette er lagt frem som en behandlingssak. Mener dette er en holdning, vi kan ikke stemme over hva folk kommer til å stemme over på Generalforsamling. Sier seg enig i ØAF, at dette ikke er rette måten å gjøres på. Foreslår å ta dette opp til vårens Generalforsamling. Diskutere hva som evnt skal bli til undergruppeverv. Idrett: Søkte seg opp på et ledelsesverv og mener derfor at det blir feil å ta denne vurderingen nå. Marked: Mener vi skal beholde verv som idrett og aksjeklubben da dette gir mye mer og er en viktig del for studentene. ØAF: Ser fordeler og ulemper, men mest fordeler ved å beholde vervene. Aksjeklubben: Synes at dersom jeg skal gå, trenger ikke nødvendigvis andre også gå. Økonomi: Diskuterte dette i fjor, skulle ikke fremstå som et hierarki i ledelsen. HR: Forklarer: Vi begynner å vokse, og det kan derfor bli mange i ledelsen. Dette påvirker det å få frem klare meninger. Aksje og idrett er ikke helt det samme, idrett har ett større ansvar. I standard er det styret,kvk og vk som sitter i ledelsen. De resterende er innvilget og kommer an på skolen hva de velger å ha med. Ønsker å ta dette opp til våren. Sosialt: Synes styret og ledelsen fungerer bra slik det er nå. Økonomi: Synes vi skal la saken ligge foreløpig og ikke ta stilling til dette nå. Marked: Mener det er viktig at vi får frem at vi ikke stiller oss bak dette til Generalforsamlingen. HR: To måter å gjøre dette på. Diskuteres over, og fremmer dette negativt at vi ikke vil ha dette gjennom. Det andre er at styret har endret meningen og ikke stiller seg bak 6

7 dette. Leder må komme med et endringsforslag, om å endre forslag til vedtak om at styret stiller seg bak endringen og ny mening. Økonomi: Avstemning. Stiller seg bak endringen på generalforsamling: Enstemmig nedstemt. Sak Til orientering: Bruk av BIS kortet Bakgrunn: Etter kurs med Økonomi Direktøren på Handelshøyskolen BI Nydalen, har Økonomiansvarlig sentralt sammen med lokalt blitt enige om at det IKKE er OK å mangle kvitteringer. Redegjør: Økonomiansvarlig v/tommy informerer om rettningslinjene ved bruk av BIS kortet. Økonomi: Redegjør for retningslinjene. Har en sammenheng med fadderuken, der det manglet en del kvitteringer. Skal ikke mangle mer en rundt 10 bilag per kalenderår. Jobben blir da utrolig vanskelig. Ønsker å unngå dette. Ønsker at når vi bruker BISkortet skal det medbringes og tas vare på kvittering, gjelder spesielt mindre beløp. Ønsker en diskusjonssak rundt dette. ØAF: Ikke lov å kreve penger av enkeltstudenter eller med-engasjerte. HR: I forhold til norsk lov, dersom det er forhåndsavklart er det lov. Dersom de ikke sier seg enig i dette vil de ikke kunne låne BIS-kortet. ØAF: Mener det må være mulighet for å være uheldig å miste en kvittering, og ønsker at det skal kunne være litt rundere i kantene i forhold til dette. Økonomi: Vi kommer ikke til å låne ut kortet på samme måte som før. Ønsker å bli litt strenger med dette. Ønsker at en skal være klar over hva man har brukt pengene på. Er det et stort nokk beløp skal en kunne få låne BIS-kortet direkte. HR: Redegjør for utlegg og bruk av BIS-kortet. Sier utlegg er en bedre måte å gjøre dette på. Da har folk et større ansvar for å levere kvittering dersom de ønsker penger tilbake. Økonomi: Redegjør for omfanget av en kvittering. Kvitteringen som fungerer er den som kommer ut fra kasseapparatet. KVK1: Hvordan det er med kjøp av privatpersoner. Økonomi: Redegjør for hvordan dette fungerer. 7

8 Sak Til orientering: Utlegg foretatt av studenter Bakgrunn: Etter kurs med Økonomi Direktøren på Handelshøyskolen BI Nydalen, har Økonomiansvarlig sentralt sammen med lokalt blitt enige om at det settes en frist for når utleggsskjema skal være levert til Økonomiansvarlig. Fristen er satt til 3 uker. Redegjør: Økonomiansvarlig v/tommy informerer om rettningslinjene ved bruk av BIS kortet. Økonomi: Ønsker å sette en frist til 3 uker og mener at dette skal være god nokk tid, da kan man legge dette inn i rett periode. Sak Orienteringssak: Eventuelt saker Eventuelt-sak 1, marked Markedsans: Møte med DNB sammen med ØAF i går angående å få til et samarbeid med dem som hovedsponsor. Summen som ble satt i fjor var ikke nok. Lurer på om det går an å lage et forslag til en sum nå som er mer akseptabel og som evt kan reforhandles. Eventuelt forslag for sum. Økonomiansv: Mener dette avhenger av omfanget av avtalen. Skal kunne dekke opp inntektene for eventuelle andre avtaler. Markedsansv: Redegjør for avtalen. Mener ikke vi skal låse andre muligheter. ØAF: Mener vi kommer til å tape med å gå inn i en hovedsamarbeids-avtale. Tror også vi vil låse oss til eventuelt andre sponsoravtaler. Ønsker et samarbeid, men mulighet for å gjøre samarbeidet på en annen måte enn det motparten hadde sett for seg. Marked: Mener vi da ikke kan ha hovedsamarbeidspartnere. Men at det heller blir flere og mindre omfattende avtaler med samarbeidspartnere. ØAF: Ønsker ikke å måtte være avhengig av å følge en hovedsamarbeidspartner. Setter pris på å kunne ta frie valg. Økonomi: Sier seg enig med ØAF. ØAF: Mener vi gjør noe som er bra, og at det er positivt å kunne stå på egne ben. Økonomi: Redegjør for økonomien rundt sponsoravtalen. ØAF: Innlegg: Mener vi skal vurdere å senke krav på hva som kreves av marked å få inn, heller fokusere på å få gode avtaler med uteplasser og noe som kan gi studentene mye. 8

9 HR: Ønsker å avgjøre om styret og ledelsen stiller seg positivt/negativt til dette: Økonomi: Stiller seg positivt til det som kommer studentene til gode, mener at vi bør flytte fokuset fra hvor stor summen er til hva vi greier å få inn over til studentene. Sosialt: Sier seg enig med Økonomi, dette skal ikke medføre at studentene blir låst, men at studenten skal kunne ha valgmuligheter. ØAF: Tror vi skal flytte fokuset vekk fra penger og beløp, og over til hva som kan gjøres for studentene. Leder VK: Stiller seg ikke positivt til tanken på at studentene bli låst til en hovedsamarbeidspartner Marked: Summen blir vurdert ut i fra hva vi legger i avtalen. Økonomi: At vi ikke nødvendigvis tenker penger inn, men penger spart. Ønsker å få mest mulig midler til å gjøre det vi ønsker for studentene, som for eksempel gode foredragsholdere. ØAF: Mener vi i teorien ikke trenger mer velferdsmidler dersom vi klarer å opprettholde nivået slik vi gjør nå. Det viktigste er studentene. Økonomi: Foreslår eventuelt et mindre beløp, mer symbolsk, slik at vi ikke blir låst på samme måte. Eventuelt-sak 2, ØAF Redegjør for arrangementet av linjeforeningen førstkommende fredag. Ønsker hjelp med promotering av dette fra resten av styret/ledelsen. Synes det er for lite studenter som foreløpig sier de skal stille opp. Ønsker at studentene skal få en bra opplevelse, og er derfor viktig med et stort oppmøtet. Økonomi: Det første arrangementet setter standarden. Sier seg enig med ØAF. Sosialt: ønsker en snakkis rundt arrangementet. Stiller seg villig til å hjelpe. HR: Stiller seg enig til ØAF, og synes vi skal bruke klassekontaktene flittigere. Marked: Ønsker at vi skal sette av tid og delta på arrangementer selv. ØAF: Er enig med marked. Tror vi kan ta med oss bedre promotering til neste arrangement og være tidligere ute i og med at en del studenter allerede har laget planer for kvelden. 9

10 Eventuelt-sak 3, Sosialtansvarlig Var å snakket med administrasjonen. Studentene har blitt oppfordret til å jobbe mye med skolearbeid og at dette kan ha gått ut over deltakelse på sosiale arrangementer på skolen. Ønsker å få til et lite foredrag om hvor viktig det er å delta også utenom forelesningene. Økonomi: Bruke studenter som har en god erfaring og historie rundt det å være engasjert og deltakende i det sosiale på skolen. Sosialt: Synes det er negativt at studentene ikke støtter opp om det sosiale. Leder VK: Mener foreleserne har stor innflytelse på studentene. Sosialt: Har fått inntrykk av at de nye studentene ikke skal prioritere å delta sosialt på grunn av skolearbeid. Studentene er usikre på alt som er nytt og hvordan de skal prioritere tiden. Ønsker at studentene skal kunne bli bedre kjent og danne seg nettverk. Da dette er viktig. ØAF: Synes det er bra at sosialt tar tak i dette. Og stiller seg positivt til å gå inn i forelesning å oppfordre 1.klasse til å være deltakende på sosiale arrangement. Leder VK: foreslår promoterings film. Sosialt: (replikk): Ønsker ikke dette på grunn av tid. Aksjeklubben: Foreslår Njål og hans timer der studentene jobber i grupperom og det er en god mulighet for å nå ut til studentene. Sosialt: Redegjør for godt salg på BI-kroen. Ønsker ikke å promotere med for stort fokus på drikking. Marked: Tror kanskje 1.klasse ikke er fullt så positive til faglige arrangementer. Gjerne få til en god blanding av faglig og sosialt. Økonomi: Mener nettverk bare er positivt og bra for studentene: ØAF: Tror det er positivt at studentene får faglig og jobbrelatert kunnskap. Marked: Knytte kontakter er viktig, men tror ikke dette er den rette måten å nå ut til 1.klasse på. Som kanskje er mer opptatt av andre ting. Eventuelt-sak: 4, av HR: 10

11 Redegjør for sakspapirer for Generalforsamling og hvordan dette kommer til å foregå. Eventuelt-sak: 5, av Økonomi. Redegjør for budsjettet høst 2013, budsjett vår 2014 og LNU-Midler. Dette diskuteres. Styremøtet avsluttet kl Dato for nytt styremøte: 14.oktober kl

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer