STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11"

Transkript

1 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner og oppnåelse av målsettinger i linjeforeningen. Det er å ha dette overblikket som er leders hovedoppgave, og ikke drive detaljstyring. Leder plikter seg til å drøfte beslutninger av betydelig størrelse i samråd med linjeforeningens styre. Leder kan ta initiativ til nye tiltak og aktiviteter og følge opp slik at disse blir gjennomført i tråd med linjeforeningens målsettinger. Leder fungerer som representant for linjeforeningen, men bør av ulike hensyn inkludere linjeforeningens øvrige medlemmer der det er mulig. Informasjon All informasjon som går ut fra linjeforeningen godkjennes i samråd med leder, med mindre annet er spesifisert. Leder sender ut ledermail til studentene med jevne mellomrom. Hvor ofte og hva den skal inneholde vil avhenge av behov i linjeforeningen. Formalitet og samarbeid med SBIO Leder har ansvaret for at styret følger SBIO reglement og vedtekter, samt linjeforeningens egne vedtekter og at kontrakten mellom linjestyret og SBIO overholdes. Leder er styrets hovedbindeledd til Sbio, og den som har kontakt med linjeansvarlig i SBIOledelsen og deltar på regelmessige linjeledermøter. Møtevirksomhet Leder har hovedansvar for styrets møtevirksomhet. Dette innebærer å skrive og sende ut innkalling og agenda for møtet. Leder er også ordstyrer under styrets møter. Leder har også et ansvar for at hver person med et verv i linjestyret har det bra. Oppgavefordeling og delegering Leder har ansvar for at styrets oppgaver blir delegert/fordelt mellom de respektive vervene på en rettferdig måte. Leder bør være flink til å delegere oppgaver til de enkelte styreverv og utvalg, slik at leders fokus ligger på et overordnet nivå.

2 Økonomi Leder har i samråd med økonomiansvarlig myndighet til å ta økonomiske beslutninger. Leder godkjenner også budsjett, regnskap, søknader og utbetalinger. NESTLEDER/SEKRETÆR Møtevirksomhet Nestleder stiller som referent på møter, og sørger for at referatene blir sendt ut til styret i etterkant. Dersom leder ikke kan komme på et møte, leder nestleder dette. Nestleder er i tillegg vararepresentant for leder på linjeledermøter. Ved Sbios generalforsamling gjelder egne vedtekter for vararepresentanter (se Sbios vedtekter). Lederstøtte Nestleder kan bistå leder i planleggingen av lengre prosesser styret gjennomfører, som for eksempel rekruttering av nytt styre, generalforsamling og rekruttering av underutvalg. Nestleder bør også ha innblikk i de fleste sidene ved linjeforeningens arbeid før lett å kunne steppe inn for, eller støtte leder dersom det skulle bli nødvendig. ØKONOMIANSVARLIG Økonomiansvarlig benytter seg av nøkkeltall fra tidligere regnskap som et hjelpemiddel ved budsjettering for det kommende semesteret. Økonomiansvarlig budsjetterer også på bakgrunn av styrets strategi og aktivitetsplan. Økonomiansvarlig samarbeider også med enkeltverv (f.eks arr.ansvarlig) med å sette opp budsjetter for enkeltprosjekter. Økonomiansvarlig kan ta seg av søknadsskriving i forkant av ulike prosjekter, men dette kan også gjøres av andre i styret. Ettersom gode detaljerte budsjetter er viktige i slike søknader kan deltagelse fra økonomiansvarlig likevel være nødvendig. Økonomiansvarlig får opplæring hos Økonomigruppen. Man oppretter kontakt med kontaktperson, blir enige om ulike kontoposter for bilagsføring og holder jevnlig kontakt med økonomigruppen samt ansvarlig i SBIO.

3 I tillegg til å levere bilag fører økonomiansvarlig også regnskap.slik er det lettere å kontrollere ved slutt av hvert semester opp mot økonomigruppen Økonomiansvarlig følger opp KN-dagens økonomi både før og etter prosjektet. En viktig del av vervet er å overholde frister. FAGANSVARLIG Fagansvarligs overordnede mål er å ivareta kultur og ledelse-studentenes faglige interesser. Fagansvarlig skal være en representant for studentene i bachelorkammermøter, linjeforeningsmøter og i forhold til studieadministrasjonen.fagansvarlig skal være en støttespiller for klassekontaktene og avholde møter med disse jevnlig. Fagansvarlig har ansvar for å følge opp/videreformidle ønsker fra studentene angående faglige arrangementer. Han/hun oppfordres også til selv å ta initiativ til arrangementer/prosjekter som kan berike studentenes faglige utbytte, for eksempel faglunsjer eller andre arrangementstyper/prosjekter som krysser innhold mellom faglige områder, sosiale områder og/eller næringslivet. INFORMASJONSANSVARLIG Vervet som informasjonsansvarlig handler om å formidle informasjon ut fra linjeforeningen, både til næringslivet, studentene på Kultur og ledelse og ellers på BI. Det innebærer vedlikehold og oppdatering av nettsiden og sosiale medier, samt å lage markedsmateriell i form av brosjyrer, plakater, flyers og lignende til større arrangementer. Dette gjelder i hovedsak utforming av tekst, da kommunikasjons avdelingen har grafiske designere som hjelper til med den visuelle utforming. I forbindelse med dette samarbeider informasjonansvarlig tett med kommunikasjons avdelingen, IMG (internettavd. til SBIO) og dokumentsenteret. Som informasjonsansvarlig får du bruk for mye av det man har lært om i fag som markedsføring og forbrukeratferd. Kommunikasjon med studentene, kontinuerlig informasjon om hva linjeforeningen tilbyr og arbeider med, samt oppdatering av nettsiden er dine hovedoppgaver. Informasjonsansvarlig har ansvar for bloggvirksomheten på hjemmesiden. Dette innebærer både at

4 det blir skrevet innlegg, behandling av innsendte innlegg og publisering på hjemmesiden. SPONSOR- OG MARKEDSANSVARLIG Markedsansvarlig har hovedansvaret for avtaler og samarbeid med eksterne. Det forventes å opprette og pleie kontakten med sponsorer og andre samarbeidspartnere. Markedsansvarlig må kunne jobbe strategisk og kreativt i sin kontakt med næringslivet og kulturbransjen for å oppnå samarbeidsavtaler og arrangementer som er i både studenter og bedrifter/organisasjoners interesse. Vervet innebærer å på ulike måter kunne bidra til både det økonomiske aspektet ved linnjeforeningen, samt å oprettholde en kontakt med arbeidslivet som er til studentenes interesse og nytte. Eksempler på slike avtaler og aktiviteter vil være å arrangere faglunsjer i samarbeid med eksterne, gjøre avtaler om gode tilbud og priser for i kulturlivet, og å sikre at studentene på kultur og ledelse blir synliggjort og får tilgang på aktuelle stillinger under og etter endt studie. ARRANGEMENTANSVARLIG Overordnet ansvar - Arrangementansvarligs overordnede ansvar er først og fremst å møte studentenes ønsker hva angår sosiale arrangementer, slik som linjekvelder, fester, utenlandstur, og avslutninger - Arrangementansvarlig kan bistå/påta seg eventuelle faglige arrangement, som faglunsjer o.l - Arrangementansvarlig er også ansvarlig, i samsvar med leder, for rekruttering og intervjurunder med potensielle søkere til arrangementutvalget, samt å holde utvalget i aktivitet når det er satt - Arrangementansvarlig er ansvarlig, i samråd med leder som har øverste ansvar, for at alle arrangement er i tråd med SBIOs retningslinjer Arrangementutvalget - Arrangementansvarlig er leder for utvalget, og har siste ord i dette forumet i alle sammenhenger. Større avgjørelser skal tas opp i linjestyret, før det forekommer en eventuell beslutning - Arrangementansvarlig er ansvarlig for at utvalget har møter en gang i uken, at referat fra møtene skrives, og at disse videreformidles til leder i styret - Arrangementutvalget er underlagt linjeforeningen Kultur og ledelse, og må rette

5 seg etter deres råd og beslutninger - Arrangementutvalget skal assistere arrangementansvarlig, og skal hjelpe til med planlegging og gjennomføring av arrangementer som arrangeres på vegne av linjeforeningen - Arrangementansvarlig kan delegere bort større oppgaver til personer i utvalget ved behov, i disse tilfellene er det arrangementansvarlig som er ansvarlig for at oppgavene gjennomføres - Linjestyret avgjør ved oppstart om de ønsker å bevilge en konkret sum midler som utvalget selv kan disponere, eller om de ønsker at utvalget fra gang til gang skal få bevilget penger til enkeltarrangementer. Arbeidsoppgaver - Møter med linjestyret en gang i uken - Møter med arrangementutvalget en gang i uken - Skrive og legge frem dagsorden for arrangementutvalgets møter, hver uke - Skrive og legge frem fremdriftsplaner for alle arrangementer tidlig i hvert semester - Skrive og legge frem budsjetter for samtlige arrangementer god tid i forkant - Følge opp eventuelt bortdelegerte arbeidsoppgaver i arrangementutvalget - Gjennomføre et minstekrav av sosiale arrangementer i løpet av hvert semester - Ca. èn linjekveld i måneden - En utenlandstur - Sommeravslutning

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Stillingsbeskrivelser Into Campus

Stillingsbeskrivelser Into Campus Stillingsbeskrivelser Into Campus Leder Som leder av Into Campus har man det overordnende ansvar for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken ved Norges Helsehøyskole, Norges Kreative Høyskole og

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO SINE ASTAD LEDER SBIO ODA KROGSTAD ØKONOMIANSVARLIG SBIO 2 Innhold Søknad for 2011... 4 Organisasjonskart... 8 Studentforeningen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Stiftet: 30.10.2014 Sist revidert: 30.10.2014 1. Navn Høyrentekontoens navn er EMILs Blomsterpott, heretter kalt Blomsterpotten. 2. Formål Blomsterpotten har som formål

Detaljer