Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer"

Transkript

1 Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig (3) Interne i) Webansvarlig ii) Sekretær/arkivar for analoge MFU-dokumenter iii) MNSU-representant (4) Studieliv i) PR- og rekrutteringsansvarlig ii) Sosialt ansvarlig iii) Bedriftsansvarlig (SNU) iv) PopMat-ansvarlig v) Studielivmedhjelper vi) Studielivmedhjelper

2 Ting som fagutvalget må gjøre i løpet av året 1. Arrangere valgallmøte for å velge nytt fagutvalg og eventuelt oppdatere statutter 2. Arrangere jevnlige MFU-møter 3. Sjekke postkassen i 7. etg. i NHA relativt ofte 4. Dele ut lesesalsplasser i starten av hvert semester 5. Ordne med bokskapene i NHA 6. Gjennomføre emneevaluering i slutten av hvert semester 7. Finne fadderansvarlig for MIT og MAEC i løpet av våren (før høsten de skal være fadderansvarlige) 1 Beskrivelse av verv 1.1 Leder Det er lederens ansvar å kalle inn til møter og lede dem. Det er også naturlig at lederen tar avgjørelser og ansvar for ting som kanskje faller utenfor andre roller i fagutvalget. Leder har i tillegg tilgang til MFUs bankkonto og kan hjelpe økonomiansvarlig hvis det skulle være nødvendig. Dersom sittende fagutvalg ønsker å bruke facebook-siden for MFU, er det også leder som har admin-rettigheter her og sørger for at de riktige menneskene er medlem av gruppen. Husk også å sjekke postkassen til MFU, merket fagutvalget på postrommet i 7. etasje i Niels Henrik Abels hus. 1.2 Nestleder Nestlederens primære oppgave er å hjelpe lederen med hans/hennes oppgaver, og ta over for lederen dersom det skulle være nødvendig. Hvis ikke sekretæren skriver referat fra møter, kan det være nestlederen som gjør dette. 1.3 Økonomiansvarlig Naturlig nok er økonomiansvarlig sitt ansvar alt som har med fagutvalgets økonomi å gjøre. Økonomiansvarlig har tilgang på MFUs bankkonto og sørger for å vite hva penger blir brukt til. Økonomiansvarlig skal også føre regnskap gjennom hele året slik at dette er lett tilgjengelig til (valg)allmøter. I tillegg er det økonomiansvarligs ansvar å søke om støtte fra instituttet og lignende slik at fagutvalget har midler til å arrangere ting i løpet av semesteret. 1.4 Lesesalsansvarlig Lesesalsansvarligs primære oppgave er å fordele lesesalsplassene i begynnelsen av hvert semester i henhold til lesesalsstatuttene. Til dette formålet skal det opprettes et søknadsskjema på nettskjema.uio.no. Lenke til søknadsskjemaet skal publiseres på Matematisk fagutvalgs nettsider og sendes til minst følgende e-postlister: E-postadressene til tilreisende utvekslingstudenter. Adressene fås ved å kontakte administrasjonen.

3 Dersom lesesalene trenger vedlikehold kan dette rapporteres til https://nettskjema.uio.no/answer/ovreblindern. html. Lesesalsansvarlig skal sørge for at søkere som trenger tilgang til lesesalene etter arbeidstid får det. Dette foregår ved at lesesalsansvarlig sender inn søkerens navn, brukernavn, fødseldato, studentkortnummer, etasje, til en kontaktperson i administrasjonen. I skrivende stund er kontaktpersonen Annika Rigenholt Lesesalsansvarlig er ikke i stand til å gi søkere tilgang til datamaskinene på terminalstuene; personer som ønsker dette må selv møte opp personlig på ingeniørenes kontor B701. Avtroppende lesesalsansvarlig skal gi påtroppende lesesalsansvarlig: kopieringsrettigheter til søknadsskjemaet fra foregående semester. kildekode til programmet som behandler søknadene. Dersom det gjøres endringer i søknadsskjemaet må det passes på at det tilhørende programmet også blir oppdatert. 1.5 Bokskapansvarlig Matematisk fagutvalg har ansvar for bokskapene i Niels Henrik Abels hus. Det koster ingenting å ha skap, men man må merke skapet med navn og inneværende semester, i tillegg til å sende en mail med navn, UiO-e-postadresse, skapnummer, semster til Som bokskapsansvarlig vil man administrere denne e-postkontoen. Man vil også ha en liste over de som bruker skap og hvilke skap som blir brukt, som man må oppdatere kontinuerlig. Denne listen skal overføres fra forrige bokskapsansvarlig til nylig valgt bokskapsansvarlig like etter valgallmøtet. Fagutvalget har sitt eget bokskapsreglement, dette ligger på studentdemokrati/matematisk-fagutvalg/bokskap/ sammen med en del annen informasjon om bokskapene. En gang i året skal det klippes låser til de skapene som er forlatt. Dette skal alle i fagutvalget hjelpe til med, men det er bokskapsansvarlig som finner en dato og sørger for at det blir gjort. 1.6 Emneevalueringsansvarlig Etter ønske fra instituttet skal Matematisk fagutvalg hvert semester gjennomføre emneevalueringer av et utvalg av de emnene som ble undervist i løpet av semesteret. Dette er hele fagutvalgets jobb og alle må regne med å gjøre en innsats for å få gjennomført emneevalueringene, men emneevalueringsansvarlig skal lede denne prosessen.

4 1.7 Webansvarlig Det er webansvarligs ansvar å sørge for at nettsidene til MFU er oppdaterte. Det vil si å sørge for at listen over medlemmer stemmer og at alt av dokumenter som f.eks. statutter og reglement for bokskap og lesesalsplasser er oppdaterte og tilgjengelige. Etter møter skal også den som skrev referat sende dette til webansvarlig og webansvarlig skal så fort som mulig legge dette ut på nettsiden. 1.8 Sekretær Sekretæren skal skrive referat fra alle møter han/hun deltar på, hvis ikke er det nestleder som skriver referat. Etter at referatet er skrevet skal det sendes til webansvarlig for å publiseres på nettsidene til Matematisk fagutvalg. I tillegg er det sekretærens ansvar å ha oversikt over hva som finnes av analoge dokumenter på MFUs kontor og at det er sortert og oversiktlig. 1.9 MNSU-representant Et medlem av fagutvalget skal også sitte i MNSU. Det er da veldig viktig at MNSU-representanten møter på møter i begge utvalg, slik at veien mellom de to utvalgene er kort PR- og rekrutteringsansvarlig PR-ansvarligs primære oppgave er å reklamere for alt fagutvalget skal arrangere, gjerne er dette å henge opp plakater for arrangementer og møter. Noen ganger kan det kanskje være naturlig å opprette en facebook-event eller snakke med realfagsbiblioteket for å få informasjonen opp på deres tv-er. I tillegg er det PR-ansvarligs ansvar å rekruttere faddersjefer i løpet av våren, som skal være faddersjefer for hhv. MITs og MAECs faddere påfølgende vår Sosialt ansvarlig Sosialt ansvarlig skal arrangere sosiale arrangement, enten for studenter på Matematisk institutt, eller kun internt for fagutvalget. Her er det stor frihet til hva som kan gjøres; det er bare å sette i gang ting og få hjelp av studielivmedhjelperene. Hvis man trenger penger til et arrangement kan man snakke med økonomiansvarlig eller snakke med Helena (men dette må gjøres på forhånd!). Forslag til arrangementer kan være hyttetur, middag, mattefrokost eller lignende Bedriftsansvarlig (tidligere SNU) Det er bedriftsansvarlig, med hjelp fra studielivmedhjelperene, som arrangerer bedriftspresentasjoner for studenter på Matematisk institutt. Hvis bedrifter tar kontakt med fagutvalget angående en mulig bedriftspresentasjon er det bedriftsansvarlig som svarer og eventuelt setter i gang planlegging av denne bedriftspresentasjonen. Hvis ingen tar kontakt med fagutvalget er det bedriftsansvarligs ansvar å ta kontakt med bedrifter for å høre om de kan være interessert i arrangere noe. Kanskje kan bedriften være interessert i kjøpe pizza mot at de får snakke med studentene? 1.13 PopMat-ansvarlig Med hjelp fra studielivmedhjelperene kan PopMat-ansvarlig arrangere populær-matematiske foredrag. Her gjelder det å være kreativ og finne interessante temaer som noen snakker om. Snakk med økonomiansvarlig eller Helena, så blir det fort pizza i tillegg til foredrag.

5 1.14 Studielivmedhjelper ( 2) Studielivmedhjelperene hjelper PR-ansvarlig, sosialt ansvarlig, bedriftsansvarlig og PopMat-ansvarlig med alt av arrangementer og arbeidsoppgaver. Andre utvalg I tillegg til vervene ovenfor skal noen av MFUs medlemmer sitte i følgende utvalg: 1. Instituttstyret 2. Undervisningsutvalget 3. MIT-rådet 4. MAEC-rådet 5. Masterrådet Til alle utvalgene skal det velges 2 representanter og minst én vara. Hvis man sitter i ett eller flere av utvalgene gjelder det bare å møte opp på møtene som blir organisert (typisk er ikke dette veldig mange, rundt 1 2 møter i semesteret) og forteller om det til fagutvalget i etterkant dersom det skulle være noe av interesse for resten av fagutvalget.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Stillingsbeskrivelser Into Campus

Stillingsbeskrivelser Into Campus Stillingsbeskrivelser Into Campus Leder Som leder av Into Campus har man det overordnende ansvar for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken ved Norges Helsehøyskole, Norges Kreative Høyskole og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som barna på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for å starte lokallag

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer