Generalforsamlingen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamlingen 2015"

Transkript

1 BIS STAVANGER

2

3 Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt opp saker som angår akkurat DEG, og ditt skolemiljø. På denne Generalforsamlingen skal vi velge inn en ny ledelse. Det vil bli appeller fra kandidater hvor DU kan stemme på den DU mener fortjener det mest, og hvem som egner seg best i de ulike ledelses vervene. Din stemme teller! Vårens Generalforsamling blir kjekkere enn noen gang før, og vi vil I etterkant holde fabrikken åpen hvor vi kan sosialiseres, og ønske de nye BIS medlemmene velkommen med en Dåpsseremoni. Det vil også bli servert mat til de som deltar på Generalforsamlingen, så dette er en generalforsamling du ikke vil gå glipp av! Utlyser Følgende verv: Leder Økonomiansvarlig Fagansvarlig Marked og næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Sosialtansvarlig To HR-ansvarlige Nld leder Kroansvarlig Leder for LIM Leder for ØAF Leder for EMG

4 LEDER Leder er et av seks verv i styret, og disse seks vervene har stemmerett i saker på styremøtene. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Som leder er ansvarsområdet i hovedsak å bistå, koordinere, passe på all aktiviteten i studentsamfunnet, lede styremøter og Generalforsamlingen. Som leder vil man også være BIS Stavanger sin representant utad ved f. Eks. å sitte som representant i Velferdstinget i Stavanger og reise på ledermøter med lederne på de andre BI skolene. Selv om den største makten ligger på Generalforsamlingen, og mye makt ligger hos de seks stemmekyndig vil du i hverdagen bli nødt til å ta mange avgjørelser som leder. Noen kjipere enn andre. Dette vervet vil gi en unik lærdom for senere karriere, en fin billett inn i den sosiale hverdagen på BI, samt ser det bra ut på CVen. ØKONOMIANSVARLIG Min tid som økonomiansvarlig har vært utrolig lærerikt, utfordrende og ikke minst gøy! Som økonomiansvarlig har du en sentral rolle i å bestemme hvordan BIS sine penger skal fordeles, slik at studentene får en best mulig opplevelse av det å være student på BI Stavanger. Samtidig jobber du i et team med de andre vervene, og dere jobber mot et felles mål, der samarbeid er viktig. Det å se resultater av arbeidet man har gjort, er utrolig gøy å fører til samhold i gruppen. Dette er også en god erfaring å ha med seg videre. Som økonomiansvarlig har man ganske konkrete arbeidsoppgaver, mesteparten av tiden går til å betale regninger å bokføring. Ellers er det mange beslutninger som skal tas, både rent økonomisk og utenfor vervet. Vervet som økonomiansvarlig har vært veldig relevant mot studiene mine. Selvfølgelig ser det bra ut på CVen, men etter min mening vil erfaringene med dette vervet gjøre meg mer rustet videre i karrieren.

5 FAGANSVARLIG Vervet fagansvarlig høres kanskje ikke ut som det morsomste vervet en kan ha i BIS. Det sier seg selv, «Fag» «Ansvarlig». Som om det ikke er nok med fagene du har som student, så nå skal du plutselig jobbe frivillig med det, men jeg kan fortelle deg at det er det mest interessante vervet du kan ha i BIS. Som fagansvarlig er du ansvarlig for at alle forelesere og kurs/fagene går som det skal. Dersom det er noen problem med at timeplanen krasjer med hverandre, en foreleser som ikke hører/forstår hva studentene vil, er det et fag som har pensum som ikke er relevant til kursbeskrivelsen, da er det DU som skal ta dette videre til administrasjonen. Hovedoppgaver for fagansvarlig Bindeledd mellom BI og BIS Ansvar for klassekontaktene Ansvar for læringsdialog rapporter Ansvar for kursevalueringer Sørge for at forelesere følger pensum og hører på innvendinger i fra studentene Sørge for at kurs/fag går etter kursbeskrivelsen/pensum Gjennomføre minst en temakveld/motivasjonskveld i semesteret Ellers alt annet faglige arrangement som foregår på skolen. Jeg håper du søker som fagansvarlig. Det er mye kjekkere enn det du skulle tro. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med meg - Finn meg på skolen eller så finner du meg på facebook

6 MARKED OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG Marked- og næringslivsansvarlig er et av de seks vervene i styret., og det er også et verv som har stemmerett på styremøter. Som marked og næringslivsansvarlig er du heldig å få ha en undergruppe som hjelper deg med å ha kontroll på dine arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene til dette vervet er blant annet å ha gode og interessante samarbeideravtaler og følge dem opp, ha orden på stands og bedriftspresentasjoner, og ikke minst det å være et ansikt utad for BIS til næringslivet. Dette vervet gir deg som student en unik mulighet til å etablere nettverk med næringslivet i Stavanger, og få en svært fin måte å bli kjent med studentene på BI, og igjen, det ser veldig bra ut på CVen. KOMMUNIKASJONSANSVARLIG Som kommunikasjonsansvarlig er du ansvarlig for både den interne kommunikasjonen innad i BIS, men også den eksterne kommunikasjonen ut til studentene ved BI Stavanger. Med dette vervet er du en del av styret, som leder har forklart nærmere i hans beskrivelse. Det er jeg som styrer BIS' sine sosiale medier som feks facebook, men også skoleavisen vår nettsiden BISVAS. Jeg har også en undergruppe, som blant annet består av journalister, fotografer, grafisk ansvarlig og IT-ansvarlige. De hjelper meg med å blant annet skrive saker til avisen (www.bisvas.net), ta bilder på kroene som blir arrangert på Fabrikken, redigere bilder, lager plakater o.l., og selvfølgelig ved andre arrangementer/anledninger når det trengs. Som kommunikasjonansvarlig bestiller du også BIS genserene, fadder-t-skjortene, bannere, større plakater, osv. Dette er et veldig spennende, interessant, gøy og lærerikt verv! Og husk; det ser meget bra ut på CV-en

7 SOSIALTANSVARLIG Sosialtansvarlig er 1 av 6 verv i BIS styret. Som sosialtansvarlig er arbeidsoppgavene mine hovedsakelig å samarbeide med fabrikken, som er vår Kro lokale, og tilby arrangementer til studentene ved BI Stavanger. Som sosialtansvarlig har du et tett samarbeid med de andre i styret, men også med BI sin administrasjon. Som sosialtansvarlig er du også ansvarlig ovenfor din egen undergruppe og jobber som et team mot for eksempel vinterlekene og kroene som arrangeres. Det er mye ansvar, men et utrolig kjekt, spennende, og lærerikt verv, som kan ha står påvirkning for en senere karriere, og ikke minst hvor mye erfaring du får. Et stort pluss ved dette vervet er at man blir kjent med utrolig mange nye mennesker, og det å være ansvarlige for noe i en organisasjon ser veldig bra ut på CVén.

8 HR-ANSVARLIGE Ønsker du å få fullstendig innsikt i hvordan en organisasjon fungerer innenfra? Da er dette vervet noe for deg. Vi er tre HR ansvarlige i BIS Stavanger som jobber sammen for en best mulig studiehverdag for studentene. Som HR-ansvarlig har du ansvaret for oppfølging, internsaker, vedtekter og rekruttering, og ikke minst: du må påse at de tillitsvalgte i BIS Stavanger utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til vedtekter, budsjetter og generelle retningslinjer satt av Generalforsamlingen. Som HR ansvarlig fungere du som et objektivt organ, og skal sørge for at alle blir behandlet godt. Du er også med på å utlyse stillinger, promotering, finne aktuelle kandidater, intervju og utarbeiding av innstilling. Har du spørsmål om vervet eller noen av de andre vervene; ikke nøl med å spør oss. Finner du oss ikke på skolen kan du kontakte oss på

9 LEDER AV NÆRLINGSLIVSDAGEN Som leder av næringslivsdagen er min oppgave mangfoldig, jeg får blant annet være med på å sette sammen et team som med den samme motivasjonen ønsker å jobbe opp mot et arrangement som skal være nyttig både for studentene, og ikke minst næringslivet. Gjennom årshjul og deadlines skal jeg sørge for at jobben til undergruppen blir gjort, og det er derfor en viktig oppgave for meg som leder er å være tilgjengelig. Under selve dagen skal lederen være særlig synlig ovenfor studenter og bedrifter. Det er min oppgave å ivareta en orden og struktur slik at konferansen er gjennomførbar. Kort oppsummert vil du som leder være teamleder, tilgjengelig, motiverende både utad og innad i komiteen, talsperson, og bedritfskontakt etc. En møter stadig på nye utfordringer, men gjennom et verv i NLD føler jeg meg mye tryggere i beslutningsprosesser. Dessuten har jeg fått praksisen i hvordan prosjekt og teamledelse fungerer. KROANSVARLIG Rett etter vi tok over som kroansvarlig ble det bestemt at hele kroa skulle endres og renoveres, og i løpet av sommerferien pusset vi opp hele lokalet med god hjelp av hele BIS, og det er nå blitt BI Stavanger sin samleplass. Resultatet etter denne sommeren ble et romsligere lokale, med nymalte vegger samt et nytt og mer mdoerne system bak baren. Dette gjør det veldig enkelt for oss I baren på bade betjening og registering av total inntjening i etterkant. Vervet skaper dermed ikke like mye hodebry eller vanskeligheter lengre. Alt ligger med andre ord til rette for de nye påtroppende. Vervet er sosialt og gøy med FÅ bekymringer og hodebry, jeg anbefaler dette på det sterkeste.

10 LEDER LIM Er du vår neste LIM leder? Som leder har du fordeler som du ikke vil få andre plasser. Her får du styre den linjen som du selv er en del av. På tvers av BIS, og andre undergrupper er du ansvarlig for å lage faglige og sosiale arrangement for din linje som dekker alle klasse trinnene. Du får mulighet til å sette sammen ditt eget team, og du vil selvfølgelig få dyktig opplæring. Syns du dette er skummelt er du den vi leter etter. Du vil lære ekstremt mye, men du må tørre å gi av deg selv og ikke være red for å jobbe mer enn planlegt, men det er verdt det I etterkant. Her bygger du nettverk, du får mange gode venner, erfaringer og ikke minst mye morsomheter. Gjør det du må, søk til å bli vår Leder. Lykke til med søknadsprossessen. LEDER ØAF Som leder for ØAF har jeg fått mange nye erfaringer. Det er veldig spennende å være med i styret til linjeforeningen, og vi jobber kun for å fremme økonomistudentenes hverdag, hvor vi har en karrieredag som skal vise økonomistudentene hvordan livet etter studiene er, arrangerer linjefest og andre arrangementer. Som leder må man kunne delegere oppgaver, motivere og hjelpe til der det trengs. Hovedoppgavene mine består av styremøter, gjennomføring av oppgaver og se til at linjeforeningen blir drevet på best mulig måte og i tilegg være bindeleddet mellom BIS og de andre linjeforeningene. Jeg har selv vært en del av linjeforeningen i snart 2 år, det har vært veldig kjekt, jeg har blitt kjent med mange nye mennesker og ikke minst lærerikt. Å være med i ØAF vil skaffe deg en god erfaring som vil komme godt med på søknaden når en senere skal søke jobb.

11 LEDER EMG Leder EMG Som leder for EMG har jeg mange varierte oppgaver. Det er en veldig spennende stilling som gir mange nye erfaringer. Som leder for eiendomsmeglernes linjeforening er min og resten av gruppens jobb og fremme eiendomsmeglernes studiehverdag. Vi arrangerer bransjedager der studentene får muligheten til å se og høre hvordan en meglers hverdag er, salgstrening, linjefest og dager der forskjellige foretak kommer å forteller litt stillinger og muligheter studentene har. Som leder er det min jobb å kunne delegere oppgaver, motivere de andre i gruppen og hjelpe de som skulle trenge det. Hovedoppgaven min som leder er og passe på at linjeforeningen blir drevet på en best mulig måte og at det skal være bindeleddet mellom BIS og de andre linjeforeningene. Dette er mitt andre år som medlem i linjeforeningen og det har vært en veldig lærerik og spennende opplevelse. Det og være med i en linjeforening som EMG vil skaffe deg gode erfaringer som kan komme godt med når du skal ut og søke jobber ved en senere tid.

12 Send CV og søknad til innen 19.februar BIS for studenter, av studenter

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 09.09.2012 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-12 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme for behandlingssaker Sak 2-12 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer