Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa"

Transkript

1 Dato: Dag. Onsdag Tid: Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 2-13 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes SAK 3-13 Til behandling: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referatene fra de siste styremøtene godkjennes. SAK 4-13 Eventueltsaker Bakgrunn: Eventueltsaker meldes opp KVK: 2 MA: 2 ØA: 1 SAK 5-13 Til orientering: Econa presentasjon Bakgrunn: Vi har besøk av Econa i dag som er veldig interesserte i å starte opp et samarbeid med oss. Econa er en interesseorganisasjon for master-utdannede økonomer. Tar inn medlemmer mellom 1-5 klasse. Jobber for karriere, omdømme og økonomi. Tilbyr ulik veiledning/kursing etc. innen disse temaene. Kårer årets økonomistudent. Ønsker å vise frem dyktige studenter. Står bak lønnsstatistikken viser hva en bør ligge på i lønn etter x-antall år. Mange ulike medlemsfordeler, står mer på nettsidene. Her på BI ønsker Econa å opprette en studentgruppe for å kunne tilby mer av det vi har av tilby til studentene her. Backe up, kursing, nettverk etc. Har en egen lokalavdeling i Stavanger, som har ulike arrangement. EMG: Hva vil samarbeidet innebære fra vår side? Econa: Det kommer litt an på hva vi blir enige om. Andre plasser fungerer de som en egen studentgruppe. Vi tenker det bare vil være positivt med et samarbeid, for å kunne berike studentene med nettverk, kurs etc. Bli enige om en løsning her. MA: Har dere samarbeid med andre BI-skoler? Econa: Vi er i BI Nydalen. Skal til BI Bergen i februar. Idrett: Vil det koste noe å være medlem.

2 Econa: Det koster 250 kr i året. I starten kunne vi fått til noe, der en ikke trenger å være medlem for å delta på arrangement, men heller være medlem for å dra fordel av andre goder vi har. Har egentlig bare studentgrupper på skoler med master. Grunnen til at vi vil inn på skoler med bachelor, er at vi vil fremme viktigheten av masterstudier, og kunne hjelpe til her. KVK: I hvilken grad kommer dere til å integrere dere her? Econa: Tenker at vi kan fungere som en egen gruppe i form av et samarbeid. De andre gruppene har 8 arrangementene i løpet av et år. Men dette kan vi justere her. Arrangement i samarbeid med dere. KVK: Skal de som jobber med Econa være med i planleggingsprosessen, eller bare bistå på skolen. Econa: Har ikke tenkt så langt her enda, dette er og noe vi kan komme til enighet om. Det er enda ikke satt noen plan på dette. KVK: Du nevnte 10 andre skoler. Hvor mange elever er det på disse skolene? Econa: Det varierer veldig på de ulike skolene. KVK: Vi er jo ikke så veldig mange økonomistudenter her. Econa: Det er nettopp derfor vi ikke ønsker å tråkke så voldsomt inn her, men heller samarbeide mer, og tilpasse ting. KVK: Tenker du at det kan være en mulighet å slå sammen arrangement på UiS og BI Stavanger. Econa: Det kan være en mulighet ja. Alltid bra å bygge nettverk. Leder: Det vi jobber mest med i BIS er å få oppslutning rundt arrangement, og det vi holder på med. Hovedutfordringer blir derfor at vårt arbeid og Econa sitt arbeid blir halvveis, fremfor at begge blir bra. Hvordan har dette fungert på UiS? Econa: Der er det som mye mer folk, og vi har jobbet ganske fritt. Har hatt grei oppslutning. Der har vi ikke hatt så mange andre å forholde oss til, noe vi i større grad vil ha her. Det vi er interessert i er jo å gjøre det best mulig for studentene, og engasjere dem. Vi er ikke her for å tråkke noen fra tærne, men å gjøre hverandre sterke og får til et godt samarbeid. God kommunikasjon vil være nøkkelen til at det skal fungere, og at ting ikke kræsjer, men heller samarbeide om ting. Dersom det blir aktuelt med en kontrakt, tenker jeg at dere fremmer et forslag om en kontrakt, slik at vi har noe håndfast. SAK 6-13 Til behandling: Econa diskusjon v/ Leder Bakgrunn: Ledelsen diskuterer et evt. Econa-samarbeid. Kvk: Har tatt det opp på KVK seminar. De vil ha eget styre her på skolen, og det ble fort et nei. Men kommer an på hvordan de ønsker å gjøre det her. Leder: Snakket med Fredrik etter jul, og sa at et samarbeid ikke kommer til å skje. Ledelsen og styret vil ha kontroll over hva Econa gjør. Redd for at det skal stjele oppmerksomhet fra oss. MA: Bør vær under en undergruppe under oss. Econa bør ikke være et eget styre. Dette er en økonomi forening. Hva med oss andre? Leder: Går ikke bare på økonomi, går på oss andre og. KVK2: De har en egen inntektskilde, ikke noe negativt å nekte dem å komme her. KVK: Må passe på å inkludere en ekstern part i BIS. Leder: Blir Fredrik som sitter i ledelsen eller underverv. Bestemmes ikke av oss. FA: Ønsker de egne arrangement, eller er det de som styrer det? Leder: De kan komme med forslag til forelesere, men FA styrer fortsatt alt. De står for betalingen for sine arrangement.

3 KVK: dette er nytt for alle. Foreslår at det blir diskutert og ikke stemme om det nå. Bør ha en tenkeperiode. ØA: Tenker på økonomiske delen. Skal de stå gratis på skolen? Hvordan blir det i forhold til en samarbeidspartner? Setter begrensning på inntektsdelen. Leder: Samarbeidspartner har vi gått vekk fra, det er heller ikke noen andre slike grupper som Econa i Norge. Ikke negativt at de holder stand på skolen. Vi kan fortsatt bestemme om de får stå på stand,. De kan tilby våre studenter arrangement vi slipper å betale for. Blir mer variasjon til studentene. EMG: De har god kompetanse ang masterutdanning. Få på skolen er klar over tilbudene eiendomsmeglerne har. MA: Vi bestemmer hvilke arrangement vi vil være med på, det er vi som bestemmer. MA og leder må være med på bestemmelsene. SA: Vi sitter med all makt, og bestemmer alt. Ser ikke noe galt med en representant fra oss. Hadde aksjekurs på DNA, og det var kult. Leder: Ser stor likhet med Skagenfondet, som er villige til å sponse oss med arrangement. Det er litt det samme med Econa. Vi bestemmer alt, de kommer med pengene, og vi kan sette navnet på det. Det kan være mye å henta fra et samarbeid, om vi har kontrollen. KVK: Hvis vi får en avtale med de, må vi godkjenne den i styre før vi skriver under en kontrakt. MA: jjg går hjem og leser meg opp på hva de har gjort på andre skoler. Kommer med en skisse, og presenterer det på neste møte. Forslag til vedtak: BIS inngår samarbeid med Econa. - overføres neste styremøte. SAK 7-13 Til orientering: Redegjørelser Bakgrunn: Ledelsen redegjør for hva som er gjort den siste tiden. KA: Har ikke fått gjort så mye pga ferie og sykdom. Komt i gang med litt småplukk nå. Oppdateringer på facebook, nettside, planlegging av neste utgave av BisVas. Fremover, få oversikt over hva som må gjøres fremover. SA: Maskeradeball 9. mars. Setter igang med planlegging! Snart er det Hemsedal. Så har svart på mailer ang det. Skal på på sosialt-seminar snart. EMG: Har hatt møte med EMG-gruppe. Satt plan for hva vi skal gjøre hver mnd. Skal ha konkurranse. Oppspill rundt salgstrening i mars. KVK: Hatt opplæring til Andreas. Var på seminar i Bergen. Fokus på vårt verv. Funnet forslag til dato for Generalforsamling (GF). Begynt på godkjenning til sakspapirene. Vil inkludere Erlend og Hege til å promotere vervene. Skal være med på intervjuer fremover, og jobbe med GF. KVK2: Etterlyse alle stillingene, slik at vi ikke får problemer med overlapping. Må finne ny dag til fast styremøte. Står mellom tirsdag, og torsdag. Idrett: Skjedd lite. Jobbet med den økonomiske delen med Kristiansand-turen. Problematisk siden folk melder seg av. Men skal prøve å ordne det. Planlegger å bli med på Rogalands Idrettsturnering i mars. Venter på info om Skagenfond-lekene.

4 Redaktør: Planlagt ny utgave av BisVas. Fått en ny i redaksjonen. Få ferdig avisen og trykket den. ØA: Har betalt litt regninger. Hatt en kontordag, og betalt litt regninger. Sett på resultatet. Skal skrive ut fakturaer. Følle med på budsjettet. Skal ha møte med EMG. Og med NLD. Skal ha møte med økonomi ansvarlig sentralt. FA: Har hatt presentasjonsteknikkurs på onsdag. Dumt at ingen fra BIS møtte opp. Klassekontaktene var med. Snakket med klassekontaktene ang evalueringer. Videre skal vi ha møte med klassekontaktene, slik at vi får gode evalueringer i år. MA: Vi har møte med Adecco. Håper å få til samarbeidsavtale. Snakket med Academic Work, og ser på avtalemuligheter. Får studentpakken, 250 jentepakker og 250 guttepakker. Jobber med NLD. Leder: På møte med Folken ang UGÅ, og der er hun interessert i å ha jenter til å lage 8. mars arrangementet hennes på Folken bra. Snakker med en gruppe mennesker som jeg skal i møte med i Stavanger. KDP heter det. Skal i samarbeidsmøte med alle lederne for de aktuelle skolene i Velferdstinget? Møte med Per Olav og Erik Fjell på fredag. + noe andre møter. Begynt å undersøke å kjøre ut en dugnad på kroen. I tillegg har jeg ennå ikke fått svar fra NORLI, men har snakket med daglig leder og skal ringe Åse, SAK 8-13 Til behandling: Internevalueringer Bakgrunn: Etter møte med KVK på de andre lokalavdelingene har det kommet forslag om ny måte til å gjennomføre internevalueringene. Dette er noe kvk1 og kvk2 ønsker å gjennomføre ved BIS Stavanger. Internevalueringene gjennomføres ved at deltakere møtes og evalueringen skjer i plenum. KVK2: Var i Bergen, snakket med resten der. Vil ha internevalueringer, som ikke er anonyme. KVK: HR sjef i et firma ble overrasket over vår måte å ha internevalueringer. Det blir en internevaluering av styret da. Blir personlig, men ikke en internevaluering slik vi gjør det i dag. MA: Det kommer til å bli personlig. Folk kommer ikke tør å si sine meninger. SA: Skal alle komme med innspill? KVK: En person skal kunne si hva vedkommende mener, om hvordan ting har blitt gjort før. KVK2: Går mer på det faglige som skjer i styre og ledelsen og ikke personlig. Det er hvordan du presterer faglig. MA: Det blir vanskelig, men hvis dere diskuterer verv, går det på arbeidet til den som har vervet. KVK: Det er slik en evaluering av styret blir gjort. Du blir rystet til å ta kritikk til deg. SA: Virker greit, folk må ikke tenkte at det er et personlig arbeid. ØA: Blir litt som kamelene, bare grundigere. Hvis et verv har et behov for å si noen, men ikke tør å ta det opp i plenum, kan enkelte tilfeller bli tatt via via. MA: Noen kan ta kritikk hardt innpå seg. Dette kommer til å bli personligt. KVK2: Veldig fint med kamelene, men de går under et mindre tidsrom. Dette er bedre for miljøet rundt. ØA: Generelt kan ting være vanskelig å ta opp, men andre ting kan gå via via. MA: Synes det er en god ide. Men dere må sette retningslinjer. Vi må sette dato for det, slik at det blir saklig.

5 Leder: Dere bør utarbeide en plan på hvordan dere vil gjøre det, og komme med forslag. Og vi må få se oppsettet. KVK: Vi vil få mer trening i dette, og gå gjennom det med andre. Leder: Foreslår at dere finner ut hvordan det skal gjennomføres, så godkjennes det på neste styremøte. Forslag til vedtak: Godkjennelse utsettes til neste styremøte. SAK 9-13 Til behandling: Møtedager Bakgrunn: Vi finner en dag som passer best for styremøter. Forslag til vedtak: Det velges en dag. Fortsetter på onsdager, neste styremøte er neste onsdag, 30. januar. SAK Eventuelt til orientering: Dato Generalforsamling KVK: 7. mars, passer best til å ha GF. KVK2: Alle må oppdatere sine stillingsinstrukser. SAK Eventuelt til orientering: Studentpakken MA: Har noen mulighet til å ta imot studentpakken, for jeg er vekke hele uken. Er vikar for Skagenfondet. Vet ikke når på dagen de kommer. Skagenfondet og DE, hvordan er stemningen for det, og når kan vi ha det? FA: Min temakveld er i april. MA: Er det behov for begge arrangementene? Idrett: Vi har en idrettsdag på planen.. SA: Tror ikke det er stor nok interesse på BI for en idrettsturnering. Idrett: Kan bytte den ut med skagenlekene? Lør 6. april. MA: Vil vi ha med UiS? SA: Skagenlekene må vi få gang på, ang promotering? MA: Blir det ja eller nei. Ble et ja.. SAK Eventuelt til orientering: Resultat ØA: Vi har satt opp resultatet, vi har budsjettert å gå i minus. Men det har vi ikke gjort. Litt pga fadderuken og idrett, har prøvet å holde igjen andre plasser. Gjerne vi går i minus når regningene etter temakvelden kommer.

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer