Generalforsamling høsten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling høsten 2015"

Transkript

1 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: Sted: Orre Tid: 17:00 1

2 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret og ledelsen, undergrupper, komiteer, linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren er fristen satt til 9 dager før generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene, eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi henviser til linken: der du vil finne de liggende vedtektene. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig, samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk, kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter, hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i nødstilfelle. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamlingen, slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BISmedlemmer sitt viktigste forum! Vedtak som fattes på Generalforsamlingen skal følges. Da gjenstår kun å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BISledelsen 2015/2016 Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: HRansvarlige Silje Egeli Natalie Denise Edvardsen Torstein Nilsen Guddal Snorre Dishington Lena S. Hauge Kristian Storli Maren Rasmussen / Kine Grødem / Marlene S. Abrahamsen 2

3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre 3 minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to 2 replikker til hvert innlegg, á to 2 minutter, samt en 1 svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en 1 stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 3

4 Saker Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: HRansvarlige Bakgrunn: HRansvarlige orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: HRansvarlig Bakgrunn: HRansvarlig har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Andreas Fredriksen er ordstyrer Erik Nilsen er referent Kristine L. Vevatne er bisitter Maren Rasmussen er tellekorps og siste ved tilfeldig trekning Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra vårens generalforsamling 2015 Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling våren må godkjennes. Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Sak 4: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Eventuelt saker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. HRansvarlige gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. 4

5 Sak 5: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Vi henviser til sakspapirene. Se vedlegg 1 Sak 6: Behandling/Godkjenning av regnskap for 1. Halvår i inneværende år Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskaper for våren 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for våren 2015 Se vedlegg 4 Sak 7: Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2015 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjettet for høsten 2015 Se vedlegg 4 Sak 8: Behandling/Godkjenning av budsjett for våren 2016 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren 2016 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren 2016 Se vedlegg 4 Sak 9: Behandling/Godkjenning av regnskap for ØAF 1.Halvår i inneværende år Forslagsstiller: Linjeforening ØAF V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskap for våren 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for ØAF Se vedlegg 4 5

6 Sak 10: Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for ØAF høsten 2015 Forslagsstiller: Linjeforening ØAF V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2015 Se vedlegg 4 Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett for våren 2016 Forslagsstiller: Linjeforeningen ØAF V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren 2016 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren 2016 Se vedlegg 4 Sak 12: Behandling/Godkjenning av regnskap for LIM 1.Halvår i inneværende år Forslagsstiller: Linjeforening LIM V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig BIS presenterer regnskap for våren 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for ØAF Se vedlegg 4 Sak 13: Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for LIM høsten 2015 Forslagsstiller: Linjeforening LIM V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for 2015 Se vedlegg 4 Sak 14: Behandling/Godkjenning av budsjett for våren 2016 Forslagsstiller: Linjeforeningen LIM V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren 2016 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren 2016 Se vedlegg 4 6

7 Sak 15: Behandling/Godkjenning av regnskap for EMG 1.Halvår i inneværende år Forslagsstiller: Linjeforening EMG V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig BIS presenterer regnskap for våren 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for EMG Se vedlegg 4 Sak 16: Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for EMG høsten 2015 Forslagsstiller: Linjeforening EMG V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for 2015 Se vedlegg 4 Sak 17: Behandling/Godkjenning av budsjett for våren 2016 Forslagsstiller: Linjeforeningen EMG V/økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren 2016 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren 2016 Se vedlegg 4 Sak 18: Behandling: Stillingsinstrukser for klasserepresentanter og Fagutvalget Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Stavanger v/fagansvarlig Lena Skogli Hauge Bakgrunn: Stillingsinstruksene er en del av arbeidet for å samkjøre oppbygningen til lokalavdelingene ved å gi de et så likt grunnlag som mulig. Stillingsinstruksene inneholder retningslinjer og det grunnleggende for arbeidet til klasserepresentantene. Forslag til vedtak: Stillingsinstruksene godkjennes. Vedlegg 2 Sak 19: Behandling: Vedtekter Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Stavanger v/ HR Bakgrunn: BIS Stavanger sine lokale vedtekter har tidligere ikke vært optimale. HR har oppdatert og optimalisert både stillingsinstruksene og vedtektene. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektene og stillingsinstruksene. Vedlegg 5 7

8 Sak 20: Behandling: Opprettelse av studentpolitisk ansvarlig ved BIS Stavanger Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Stavanger v/leder Silje Egeli Bakgrunn: På bakgrunn av at BI er medlem av SiS, er vi også en del av Velferdstinget studentenes høyeste organ i Stavanger. BIS Stavanger ønsker større fokus på politikk og velferd, og vil av den grunn opprette et nytt verv til ledelsen i BIS Stavanger. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner opprettelse av vervet studentpolitisk ansvarlig til ledelsen i BIS Stavanger. Sak 21: Behandling: Godkjenning av stillingsinstruks for studentpolitisk ansvarlig Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Stavanger v/leder Silje Egeli Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av sak 19. Stillingsinstruks ligger vedlagt (se vedlegg ) Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner stillingsinstruksen. Vedlegg 3 Sak 22: Behandling: Fullmakt til det sittende styret om å etter konstituere vervet studentpolitisk ansvarlig: Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Stavanger v/leder Silje Egeli Bakgrunn: Studentpolitisk ansvarlig (SPA) vil bli etter konstituert på et styremøte i etterkant av Generalforsamlings slutt, og vedkommende har funksjonstid frem til Ny SPA til Ledelsen 16/17 vil bli valgt inn på GF våren 2016, sammen med resten av Ledelsen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir BISledelsen 15/16 fullmakt til å etter konstituere studentpolitisk ansvarlig i etterkant av GF høst Sak 23: Behandling/Valg av Ledelse verv for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: HR Faddersjef Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger HR sin innstilling/anbefaling. 8

9 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: Sted: Orre Tid: 16:00 1

10 Forord _ Davar det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret og ledelsen, undergrupper, komiteer, linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 24. februar. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene, eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken serte-vedtekter pdfder du vil finne de liggende vedtektene. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig, samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk, kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter, hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS-styret, ledelsen og ledere for linjeforeningene Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Erik Taranger Silje Egeli Jens Reed Sørensen Andrea Byding Meister Sissel Aarsvold Kommunikasjonsansvarlig:Irene Økland HR-ansvarlige Martine Pedersen / Hege Maldal / Marlene S. Abrahamsen Leder for NLD: Faddersjef: Kroansvarlig: Line Otten Eirik Kristensen Kenth Stian Paulsen 2

11 Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Inger Wiborg Cathrine Hagen Kristoffer Fernando Lærdal Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre 3 minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to 2 replikker til hvert innlegg, á to 2 minutter, samt en 1 svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en 1 stemmes overvekt. 3

12 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

13 Saker Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: HRansvarlige Bakgrunn:HRansvarlige orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak:generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig godkjent. Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: HRansvarlig Bakgrunn:HRansvarlig har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Erik Taranger er ordstyrer Hege Maldal er referent Enstemmig godkjent. Kristine Langøe Vevatne er bisitter Marlene S. Abrahamsen er tellekorps og siste ved tilfeldig trekking Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagsstiller:BIS Stavanger styret Bakgrunn:Referat fra Generalforsamling høst må godkjennes. Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Presenteres på Generalforsmalingen. Det ble tatt opp redegjørelse på NLD. Dette referatet har vært på bis.no/stavanger sin side siden det ble lagt ut. Enstemmig godkjent Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat fra Ekstraordinær Generalforsamling Forslagsstiller:BIS Stavanger styret Bakgrunn:Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Presenteres på Generalforsamlingen. Det er linjeforeningen sin Generalforsamling. De har vært ute siden 5

14 Generalforsamlingen ble arrangert. Enstemmig godkjent. Sak 5: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Eventuelt saker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. HRansvarlige gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 6: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn:Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Vi henviser til sakspapirene. Se vedlegg. Delegatene får 23 minutter til å lese disse på Generalforsamlingen, slik at de er klare til å stille spørsmål til hvert verv på Generalforsamlingen. Leders redegjørelse: Delegat 14:SRbanken er det på samme beløp som neste år? Leder:Den er snart på vei ut, men den er på samme beløp. Ledelsen reiser seg opp og takker for tilliten. Ingen flere spørsmål. Sak 7: Behandling/Godkjenning av regnskap for 1. Halvår i inneværende år Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Går kjapt igjennom de viktigste punktene. Medlemskontingenten og Fadderugå ser dere her. LNU fikk vi støtte fra. Vi fikk støtte fra SIS med Velferdstinget. Her er Idrett, Fag og Linjeforeningene. NLD i fra i fjor som har hengt igjen. En stor sum på fadderugå. Kroen har vi brukt en del på for å oppusse. Overskudd kr Derfor vi går i overskudd er for noe av dette overskuddet skulle vært på høst semesteret. Derfor går vi omtrent i null dette året. Stemmer over regnskapet for våren 2015: Enstemmig godkjent 6

15 Sak 8: Behandling/Godkjenning av budsjett Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/økonomiansvarlig Bakgrunn: økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høsten 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Marked kun inntekter. Fadderuken regner vi med at vi får kr fra Velferdstinget og inntekter av billettsalg. Kr setter vi av til fabrikken større arrangementer. Fag lagt til kr på grunn av større etterspørsel av faglige arrangementer. Lagt på til linjeforeningene på grunn av at vi ønsker å øke det faglige innholdet. Medlemskontingenten får vi som i fjor. BIS-dag har vi satt av penger til. Kr setter vi av til oppstart av nye utvalg. Idrett for å få nye drakter og utstyr. Budsjett for høsten 2015: Enstemmig godkjent. Sak 9: Behandling/Godkjenning av regnskap for ØAF Forslagsstiller: Linjeforening ØAF V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: økonomiansvarlig presenterer regnskap. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for ØAF Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Fikk kr fra BIS brukte de på gullkalkulatoren. Fikk Kr fra LNU midler. Det vi sitter med er omtrent Vi kommer til å bruke dette på linjefest og karrierekveld som blir arrangert senere i semesteret. Regnskap for våren 2015 ved ØAF stemmes over: Enstemmig godkjent Sak 10: Behandling/Godkjenning av budsjett for ØAF Forslagsstiller: Linjeforening ØAF V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høsten 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Dette er det vi har søkt om. Neste styre skal sette seg på høsten å lage budsjett selv. Vi fikk omtrent kr i LNU-midler. Stemmer over budsjett for høsten 2015:. Enstemmig godkjent. Sak 11: Behandling/Godkjenning av regnskap for LIM Forslagsstiller: Linjeforening LIM V/Leder Bakgrunn: Regnskap presenteres av Leder Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for LIM 7

16 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Utlegget vi hadde på linjefesten der vi hadde et lite julebesøk før eksamen. Skulle vært endret. Enstemmig godkjent Sak 12: Behandling/Godkjenning av budsjett for LIM Forslagsstiller: Linjeforening LIM V/Leder Bakgrunn: Leder presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høst 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen LIM Leder: Brukt til roll up og kombolinjefest. Ordstyrer: Må godkjenne budsjettet på neste Generalforsamling. Blir ikke godkjent. Må godkjennes på neste Generalforsamling. Sak 13: Behandling/Godkjenning av regnskap for EMG Forslagsstiller: Linjeforening EMG V/ Nestleder Bakgrunn: Nestleder presenterer regnskap Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Vi fikk kr i sponsorpenger, de har vi brukt. Vi fikk kr BIS støtte. Vi har brukt det på gensere og arrangementer, mat, blomster og div. Når vi har hatt bransjekveld. Generalforsamlingen stemmer over regnskapet for vår Enstemmig godkjent Sak 14: Behandling/Godkjenning av budsjett for EMG Forslagsstiller: Linjeforenig EMG V/Nestleder Bakgrunn: Nestleder presenterer budsjett for høst Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høst 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Har satt av til bransjedag, men ønsker at de nye styret skal sette seg ned å lage budsjett. Generalforsamlingen stemmer over budsjettet for høst 2015:. Enstemmig godkjent. 8

17 Sak 15: Behandling/Godkjenning: Kutt av verv i ledelsen Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/Leder Bakgrunn: Styret foreslår kutt av verv i ledelsen, for å gjøre organisasjonskartet mer oversiktlig. Leder redegjør. Det er en del verv i dag som består av ledelsen og noen er styret: Leder, Økonomiansvarlig, Markeds- og næringslivsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig, Sosialtansvarlig, Fag-ansvarlig, HR-Ansvarlig, NLD Leder, Faddersjef og Kro-Ansvarlige. Resten av de som har genser, NLD, Fadder og Kro-ansvarlig. Slipper å velge de inn på Generalforsamlingen. Ledelsen skal bestå av styret pluss HR. Blir like de andre skolene. Kuttet en del verv i fjor, vi fullfører i år. Trenger ikke å møte opp på styremøter. De vil ha en søknadsprosess. Må forberede oss på at den ikke blir godkjent. Vil jobbe med akkurat det samme, eneste endringene er at de ikke får genser og ikke har møteplikt. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner å kutte Leder av NLD, Faddersjef og Kro-ansvarlig. Enstemmig godkjent. Sak 16: Behandling/Valg av Ledelse verv for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: - Leder - Økonomi - Fag- Ansvarlig, - Marked- og næringslivsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialtansvarlig - HR-Ansvarlig 1 - HR-Ansvarlig 2 - Leder av Næringslivsdagene (NLD) - Kro-Ansvarlig 1 - Kro-Ansvarlig 2 - Leder for ØAF (Linjeforeningen for økonomene) - Leder for LIM (Linjeforeningen for markedsførere) - Leder for EMG (Linjeforeningen for eiendomsmeglere) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger HR sin innstilling/anbefaling. 9

18 Leder. Ingen benker. 1 søker. Silje Egeli Hei, jeg heter Silje Egeli og stiller som leder. Kjapt om meg selv; 21 år Randaberg, engasjert jente og omgjengelig. Ønsker at alle studenter skal føle seg velkommen. Har erfaring fra å være nestleder og økonomiansvarlig dette året. Det har vært en lærerik periode, mange utfordringer. I fra erfaringen har jeg lært å ta selvstendige valg, tilpasse seg ulike folk og ta avgjørelser. Gjort noen tanker om hva som er bra og hva som skal bli bedre. Videreutvikle BIS Stavanger. Hvordan skal jeg det? Oppstarts midler det ønsker jeg å ha fokus på videre og øke aktivitets nivået. Engasjere studentene til å delta på faglige arrangementer som NLD. De skal føle at det er en trygg plass å være, da får man mye ut av studietiden. LEF er et arrangement for alle engasjerte på skolen. Det er noe jeg har tenkt å ha fokus på videre, da det er viktig å ta vare på de i organisasjonen. BIS styre får møte administrasjonen og samarbeide med de tidlig. Samarbeid internt; Styre og ledelsen må samarbeide i sammen. På tvers av verv; Workshop. Takk for meg. Delegat 4:Du sa du e motivert for vervet, men hva gjør du for å unngå en umotivert ledelse? Søker:Få HR mer aktive. Ha fokus på å gi både litt kritikk og ros. Backe de opp fra begynnelsen. Delegat 17:Du nevnte å videreutvikle organisasjonen. Hva tenker du å gjøre da? Søker: Kanskje ha mer fokus på det faglige og gjøre idrett mye større. Delegat 88: Du nevne å knutte mer næringslivet inn i organisasjonen, men hva tenker du om det politiske? Søker:Vi sitter nå i Velferdstinget. Tenker å komme mer på kartet der. Ha noen som har ansvar for det. Delegat 13:Vi har nå kuttet verv i ledelsen. Hva skal du gjøre for å unngå dårlig kommunikasjon? Søker:De som disse vervene ligger under skal ta ansvar for. Kommunisere mye for å starte en god sirkel. Starte fra begynnelsen. Delegat 6:Du sa at du vil ha mer faglig innhold, men mer faglig innhold koster gjerne mye. Hvordan har du tenkt å få mer valuta for pengene? Søker: Linjeforeningene får mer penger, så jeg håper de tar ansvar for å investere litt i de faglige arrangementene. Delegat 4.Hvordan er du som leder? Søker:Gjensidig respekt. Vise at jeg bryr meg om alle. Være synlig for studentene. Ellers så føler jeg at jeg er en god lytter. Tenker felleskap, vise at jeg bryr meg om de. Delegat 3:Det er ulike typer lederstil. Hvilken har du? Søker:Følge retningslinjer. Følge opp ledelsen med månedsmail. Vær der for de. - Tiden er ute Delegat 82:Hvordan kan det være demokratisk at når de får bare 5 minutter med spørsmål? Bisitter:For at alle skal få lik tid. Det står i vedtektene. HR-Ansvarlig: HR innstiller Silje Egeli som Leder for BIS Stavanger 2015/16. Stemmer: Verv Søker Blank Leder Silje Egeli: Generalforsamlingen velger inn Silje Egeli som Leder for BIS Stavanger skoleåret 2015/

19 Økonomiansvarlig.Ingen benker. 2 søkere. Søker 1 Thea Sofie Bjerga: Hei, jeg hette Thea Sofie kommer fra Sunde. Går Økonomi og administrasjon. Vært med i Vinterlekstyre og Sosialgruppen dette året. Er strukturert og rettferdig, og kan si nei. Regnskap på videregående og regnskapsanalyse dette året. Dette kan jeg ta med fra Sosialgruppen: Ta valg og jobbe i team. Nye utfordringer i hverdagen, være der for studentene, gjøre både noe for meg og studentene. Interesser meg for bokføring. Synes det er spennende og kjekt. Liten smakebit fra å være i sosialgruppen. Har stor interessert for vervet og liker å jobbe med andre engasjerte. Det viste seg. Hvorfor meg? Høy motivasjon. Være til stede for studenter og alle. Rette egenskapene for vervet. Vinterlekene får meg til å stille annerledes. Delegat 10:Som økonomiansvarlig må du ta kjipe avgjørelse. Hvordan stiller du deg til det? Søker: Det går bra. Må være realistisk. Det er ikke kjekt å ta vanskelige og kjipe valg, men det blir tatt hele veien. Både i hverdagen og i verv. Delegat 4:Du sa at du stiller annerledes. Mener du at du stiller bedre enn de andre? Søker: Mener ikke at jeg stiller bedre. Det er viktig å ta med meg videre. Lærte my om meg selv i det andre vervet. Delegat 14:Når du sitter i styret. Er du er du reflekter eller en som snakker rett ut? Søker: Lit begge. Hvor mye jeg er engasjert i saken som blir tatt opp. Gjør opp en min egen meining. Delegat 13:Hva er dine svake sider? Søker: Har litt utfordringer med å jobbe i team, men har blitt bedre. Tror jeg klarer det bra Delegat 3:Økonomiansvarlig er et veldig ensomt verv til tider. Mye arbeid aleine. Hva tenker du om det? Søker: Er glad å jobbe selv og da vett jeg at det blir det gjort Delegat 11:Når alle maser kan det bli veldig stressende. Hvordan takler du mye mas? Søker: Det går fint. Det blir stressende som du sier. Ha god kontroll før ting skal skje. Delegat 13:Organisasjonen har gått en stund i overskudd. Hva er dine tanker om det? Søker: Ønsker ikke å i underskudd. Så lenge det blir ikke for høyt Delegat3: Økonomi ansvarlig og vinterlekene er forskjellig. Du får mer ansvar selv som Økonomiansvarlig. Hva tenker du om det? Søker: Tror det vil gå bra. Liker å ha ansvar Delegat 6: Hvem er du i en gruppe? Søker: Sier min mening, men er veldig rettferdig. - tiden er ute. Søker 2: Natalie Denise Edvardsen Hei allesammen! Jeg heter Natalie og søker som økonomiansvarlig. Er 20 år, fra Grimstad og går økonomi og administrasjon. I år er jeg med som bedriftskontakt, studentassistent i resepsjonen og jobber på ostehuset. Liker å reise og være med venner. Egenskaper som er viktig som Økonomiansvarlig er at du må være strukturert: Du har orden på bokføring og regnskap, og tilgjengelig for undergrupper. Ha matte- og økonomiforståelse. Du er må være lett å samarbeide med. En god lytter. God til å kommuniserer, får frem budskapet ditt. Nøyaktig og tallene i regnskapet er riktig. Trenger ikke støttehjul, selvstendig. Hvorfor jeg har disse egenskapene? Leverer alle ting i god tid på forhånd. Fullfører alle prosjekter og gode karakterer i finans og matte. Motivert for vervet og er klar for å ta ansvar. Er nøyaktig. Selvstendig, du jobber mye alene. Vet hvem jeg skal hente hjelp fra. Jeg gir ikke opp. Ville si at jeg brenner for alle studenter. Hvis dere stemmer på meg? Jobber for dere. Ønsker at pengene skal bli rettferdig fordelt. Delegat 17: Som Økonomiansvarlig har du hovedansvaret for økonomien. Vi har gått mye i overskudd de siste årene, men skal være en null profitt organisasjon. Hva tenker du om det? Søker: God spørsmål! Jeg ser på det som positivt. Hvis det oppstår noe plutselig har vi noe til overs. 11

20 Delegat 4:Du nevnte at du jobber i resepsjonen på skolen. Hva tenker du om å jobbe for administrasjonen samtidig som BIS? For du skal jo jobbe for studentene og være en slags stemme for dem til administrasjonen. Søker: Å ha administrasjonen som min arbeidsgiver ser jeg på som positivt. Tettere samarbeid med resepsjonen. Jobber der to ganger i uken. Delegat 5:Hva gjør deg til en god kandidat for dette vervet? Søker: NLD har motivert meg til å gå videre i BIS. Ta tak i oppgavene mine. Delegat 8: Har du noen mål for perioden? Søker: Ser når jeg får vervet at jeg finner noen konkrete mål. Skal motivere studenter til å sitte lengre på skolen å jobbe. Delegat 14:På styremøter er du en reflektert person eller en som bare snakker? Søker: Setter pris på andre sine meninger, gjøre andre gode. Delegat 10: Som Økonomiansvarlig må du ta mange kjipe avgjørelser. Hvordan stiller du deg til det? - Tiden er ute - HR-Ansvarlig: HR innstiller Natalie Denise Edvardsen som Økonomiansvarlig for BIS Stavanger 2015/16. Stemmer: Verv Søker Søker Blank Økonomiansvarlig Natalie: 77 Thea: 15 3 Generalforsamlingen velger inn Natalie Denise Edvardsen som Økonomiansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Fag-Ansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Søker 1: Lena Hauge Hei, jeg hetter Lena, er 23 år fra Tromsø. Går første året Markedsføringsledelse. Dette året har jeg vært med i Sosialgruppen. Har vært med på litt forskjellig. Tidligere erfaring: Idrettslinjen, utveksling, nestleder. Kan jobbe mye under stress. Aktiv i Volleyball. Grunnen til at jeg søker er fordi jeg ønsker nye utfordringer. Ser mye jeg kan vokse mye ved å ta et verv som dette. Kan være med å påvirke hverdagen. Er uredd og kommunisere godt, noe som jeg kan bidra med. Som person er jeg en lagspiller foretrekker å jobbe sammen med andre. Spennende å jobbe med ulike lokalavdelinger, Sentralledelsen, veldig inkluderes. Skulle jeg få vervet som Fag-ansvarlig gjøre klassekontaktene til å gjøre det mer populært og mer synlig. Gode kursevalueringer. Aktivt med fagkvelder. Til slutt er jeg veldig motivert for et travelt år. Kunnskap. Ønsker at det faglige skal bli så bra som mulig Delegat 58:Hva tenker du om fagkveld? Søker: Lit annet en bare rent fag, men skal være motiverende. Jobbe noe som er inspirerende og gøy. Delegat 88:Hvordan har du tenkt å gjør klassekontakt mer attraktiv? Søker: Må se på det. Men per i dag er det veldig usynlig verv. Går mye på promotering Delegat 17:Hovedansvarlig kursevaluering. Hvordan skal du gi kritikk til en høyt utdannet professor? Søker: Hadde samme tilfelle med en foreleser. Viktig å gi konstruktiv kritikk. Delegat 10:Du sitter i et styre og har dermed stemmerett på styremøter. Hvordan stiller du deg til det? Søker: Positivt. Ønsker å være med å bidra. Delegat 1:Du har ansvar for klassekontaktene. Hvordan har du tenkt å gjøre de motiverte? Søker: Er veldig motivert for å være en fagansvarlig. Ønsker å bruke fagkveldene for å gjøre de motivert. Delegat 88:På styremøtene kommer det gjerne mange saker som ikke omhandler fag. Kommer du til å involvere deg i det som ikke omhandler ditt fagområde? Søker: Vil være med. Er med på å bidra å hjelpe Delegat 58:Hvis en av klassekontaktene holder på å trekke seg. Hvordan har du tenkt å gå inn å redde forholdet om 12

21 han vurderer å trekke seg? Søker: Se hvorfor han trekker seg, se hva man kan gjør. Hvis det ikke går an å gjøre noe så må man kanskje begynne å se etter en som kan erstatte personen. Delegat 14:I dette vervet reiser du en del. Det kommer til å ta tid. Hva tenker du om det? Søker: Gjelder å være strukturert og prioritere rett. Ikke ligge på sofaen og se TV for eksempel. Delegat 13:Hvordan stiller du til at klassekontaktene skal ta promotering igjennom BIS. For eksempel promotere ulike BIS arrangementer? - Tiden er ute HR-Ansvarlig: HR innstiller Lena Hauge som Fag-Ansvarlig for BIS Stavanger 2015/16. Stemmer: Verv Søker Blank Fag-Ansvarlig Lena: 89 2 Generalforsamlingen velger inn Lena Hauge som Fag-ansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Markeds- og Næringslivsansvarlig. 1 benker. 1 søker. Søker 1: Tostein Guddal Hei, jeg heter Tostein er 20 og går her på BI Stavanger. Handler mye om fremtiden. Liker å arrangere, og personer. Er en åpen og engasjert person. Hvor valgte jeg Markeds- og næringslivsansvarlig? Var i interesse. Har en grunnmur av nettverk som jeg kan bygge videre på. Jeg er engasjerte og nysgjerrig. Deltar på mye seminarer. Næringslivet på en helt ny måte. Nye utfordringer. Lederroller. Liker å ha ansvar. Skape gode brede og flere samarbeidsavtaler, slik som Oslo og Bergen. Undergruppen engasjerte studenter som er like engasjert som meg. Jeg vil gjøre min erfaring. Holder roen i stressende situasjoner. Engasjert og profesjonell. Sitter nå i fadderstyre. Gode samarbeid med de vi har og har bredere samarbeidsavtaler. Sentrum i næringslivet og NLD. Forelesinger og dele erfaringer. Hvorfor meg? Er i interessert i vervet. Ikke ny i gamet. Vett hvordan å gå frem. Å oppnå verdiene, støtte studentene på best mulig måte. Delegat 17: Du nevnte at du ønsket noen av Oslo og Bergens avtaler. Tenker du på noen konkrete avtaler? Søker: Bredere. Må ta det med Jens. Delegat 58:Når du får inn avtaler. Presse ned i pris eller tar det første? Søker: Stiller ordentlig krav til avtalene. Delegat 10. Markeds- og næringslivsansvarlig tar de største avtalene. Du tar de kuleste avtalene, men hva med markedsgruppen? Søker: De får en del av kaken slik de får en mestringsfølelse, da den er avgjørende for motivasjonen. Delegat 14:Mye erfaring med ansettelse. Hvordan er ditt nettverk? Søker: Delt opp i seminarer. Har ikke så stort nettverk i Stavanger. Vil bygge videre, det er stort nok. Delegat 13: Markeds- og næringslivsansvarlig har ikke noen spesielle frister å følge. Det kan føre til at man kan bli litt umotivert. Hvordan har du tenkt å holde markedsgruppen motivert? Søker: Regelmessige møter. Holde markedsgruppen oppdatert på hva som skjer. Delegat 3:Hvor ville du lagt fokus: Stor avtale eller mange små? 13

22 Søker:Må se det an. Må se hva som er mulig å få. Delegat 6:Hvem er du i et team? Søker: Ikke den som prater høyest, men er balansert Delegat 8: Det virker som du har et veldig vinnerinstinkt. Hvor langt er du villig til å gå for en avtale? - Tiden er ute Benker 1: Bård André Viestad Sand Hadde egentlig tenkt å ta et friår til å reise, men ente opp i forsvaret. Det var et veldig givende år. Elkjøp enda ikke funne ut hva jeg skulle gjør. Selger enda vaskemaskiner da. Ellers går fritiden mye til trening og engelsk fotball. Er ansvarsfull og pliktoppfyllende person. Venner sier at jeg er en gledesspreder. Forsvaret formet meg som person, Elkjøp må jeg ta kontakt med folk. Har ikke gjort så mye annet en studere på skolen og deltatt på arrangement. Engasjement er noe jeg ønsker å engasjere meg. Sosialisere. Følger opp de som samarbeidsavtalene BIS har og ønsker ha nye. Få inn nye relevante avtaler, studentene er ofte fattige. Vi har mange aktive studenter i dag, målet mitt er at vi skal være den mest attraktive skolen i distriktet. Noe jeg kan se tilbake på. Undergruppen har leder erfaring fra Forsvaret. Takk! Delegat 58:Du snakket om relevante avtaler? Søker: De som er i dag er veldig mye sosiale avtaler som på uteplasser. Studenterhar som oftes ikke mye å rytte med. Så en avtale med for eksempel Elkjøp om billigere vaskemaskiner eller noe sånn er det jeg tenker meg. Delegat 17: Erfaring som selger, er litt annerledes da kundene oppsøker deg, mens her må du oppsøke bedriftene. Hva tenker du om det? Søker: Du må oppsøke kundene hos oss og. De kommer ikke å spør automatisk. Er utadvendt person så det skal gå bra. Delegat 88:Nå er jo Markeds- og næringslivsansvarlig overhodet til NLD leder. Hva tenker du om det? Søker: Ønsker å involvere meg mest mulig. Delegat 10: Hvorfor benker du? Søker: Trengte mer tid. Stod i mellom to verv. Tenke meg mest mulig om. Delegat 4:Du har jo en undergruppe som Markeds- og næringslivsansvarlig. Hvordan er du som leder? Søker: Rettferdig leder, god dialog. Toveiskommunikasjonen Delegat 13:Si at du har signert en avtale. Hvordan har du tenkt å oppfølge den? Søker: Vil jo jevnlig dialog og sørge for at den blir fult opp. Delegat 3: Hvis du måtte valgt å prioritere mellom lommebok for studentene eller næringslivet. Hva hadde du valgt? Søker: Hadde valgt næringslivet. Vi får jo studiestøtte. Delegat 94:Hvordan er du som Leder? Søker: Har svart på det før. Er rettferdig og åpen leder. Viktig med toveiskommunikasjon. Ønsker å holde døren åpen. Delegat 58:Samarbeids trekke seg? Søker: Avdekke hvorfor den vil trekke seg. - Tiden ute 14

23 HR-Ansvarlig: HR innstiller Torstein Guddal som Markeds- og Næringslivsansvarlig for BIS Stavanger 2015/16. Verv Søker Benker Blank Markeds- og Næringslivsansvarlig Torstein: 45 Bård: 40 1 Generalforsamlingen velger inn Torstein Guddal som Markeds- og Næringslivsansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Kommunikasjon. 1Benker. 1 Søker. Søker 1: Thomas Davik Hei alle sammen. Thomas. Fortelle litt om meg selv: 23 år og bor i Stavanger sammen med samboer og hunden. Sosial og trene. Er glad i å snakke. Dette året har jeg vært med i Sosialgruppen. Vervet har gitt meg veldig mye erfaring og hvordan det er å jobbe i team. Der har jeg vært med å promotere og arrangere arrangementer på skolen. Kan ta det med videre som Kommunikasjonsansvarlig: Glad i kommunisere med medstudentene, viktig at de får med seg ting som skjer. Har tenkt å jobbe med de Sosiale mediene til BIS. Vise hva undergruppene i BIS gjør. Tyngre inn. Fotball kamp og filme det og legge det inn på de sosiale mediene. Forbedre studentmiljøene. Digitalhverdag satser tungt på det. Delegat 88: Veldig mange kommunikasjonskanaler. Nevnte å ha video? Fotballkamper, savner hvordan det har gått med oss? Folk under meg som kan fokusere på det Delegat 17: Vi har hatt et veldig stort fokus på å holde en profesjonell profil utad i sosiale mediene. Jeg ser du har en skrivefeil i PowerPointen din. Hva skal du gjøre for at vi skal holde den profesjonelle profilen? HR-ansvarlig bryter inn og sier at det skal være saklige spørsmål. Observatør bryter inn å sier at det er lov til å spør om alt. Delegat 4:Må bare si at det er veldig irriterende med skrivefeil. Noen mål for din verv periode? Søker: Mer eksponering hva som skjer blant medstudenter. Formidle video. Ha aktive oppdateringer Delegat 14: Du vil få mye mas. Hvordan takler du mas? Søker: Jobber best under stress. Klarer å sortere og prioritere det som er viktigest. Delegat 5: SA ikke gjør du jobben din eller du ikke kommer overens med leder Søker: Ta det opp med HR. Snakke med de involverte og snakke om problemet. Delegat 78: Du nevnte at du hadde vært i sosialgruppen. Hva kan du ta med fra der? Søker: Plakatene og har lagt de tekstene som blir lagt ut på arrangementene. Delegat 58: Hvordan har du tenkt å nå ut til studentene? Søker: Kommunisere på de kanalene vi har: Facebook, BISVas eventuelt Instagram. Delegat 88: Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for BIS Care. Noen tanker om dette? - Tiden er ute 15

24 Benker 1: Kristian Storli Mitt navn er Kristian Stoli og jeg kommer fra Bryne. Går på Markedsføring og kommer til å ta et fjerde år. Grunnen til at jeg søker er fordi jeg har en erfaring innen Kommunikasjon. Gikk på Media og kommunikasjon på videregående der vi hadde om sosiale medier, videoer og kommunikasjonsaspekter. Har jobbet litt for Turistforeningen. Har hatt verv i Sentralledelsen og NLD dette året der jeg har en markedsføringsrolle. Mye det visuelle, som kommunikasjonsansvarlig. Men internt i organisasjonen, viktig å se hva som kan gjøres bedre. Er objektiv, en lagspiller, ikke den som skriker høyest. BISvas, ikke endre på innholdet, men kanskje leie inn eksterne journalister næringsliv som skal hjelpe. Fokus på BIS Care. Delegat 4: Hvorfor benker du? Søker: Ønsket å ha mer betenkningstid. Delegat 8:Du nevnte å ta inn ekstern hjelp. Hva tror du at dette koster? Søker: Skal se i mine egne rekke. Ønsker å få inn folk i fra mitt nettverk. Delegat 4:Vi hadde en brukerundersøkelse dette året. Der vi fikk vite at vi var for lite synlige. Hvordan har du tenkt å få BIS mer synlig? Søker: Bli aktivt oppdatert på sosiale medier. Se andre muligheter som for eksempel Snapchat. Promotert mer. Er det en søkeprosess, promotere mer på det. Delegat 17. Hvordan er du som leder? Søker: Ser på meg selv som en rettferdig leder. Kommer til å lytte på andre sine meninger. Delegat 88: Noen tanker om å gjøre BIS Care enda større og mer synlig? Søker: Promotere de på Sosiale medier og stå på stands. Delegat 14. Du sa at du ikke er den som roper høyest. Tørr du da å mase? Søker: Ja, absolutt. BIS styre kan ha mye sterke meninger, og man må få frem sine meninger. Delegat 6:Du sa at du har erfaring fra medier og kommunikasjon. Hvilke dataprogrammer kan du? Søker: Kan litt forskjellige dataprogrammer slik som Photoshop og mange fler. Delegat 8:Du nevnte å kanskje opprette en Snapchat konto. Har du noen andre ideer? Søker: Mange muligheter. Vine, Twitter. Må vurdere hvor populært det er ovenfor studentmassen. HR-Ansvarlig: HR har valgt å innstille Thomas Davik som Kommunikasjonsansvarlig for BIS Stavanger for skoleåret 2015/2016. Stemmer: Verv Søker Benker Blank Kommunikasjonsansvarlig Thomas: 43 Kristian: 32 3 Generalforsamlingen har valgt å sette inn Thomas Davik som Kommunikasjonsansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/

25 Sosialtansvarlig. Ingen benker. 2 søkere. Søker 1: Anja Bajat Jeg heter Anja Bajat er 19 år fra Haugesund. Familie fra Bosnia. Jeg tar dette seriøs, er energisk og sosial. Spennende å møte nye mennesker. Haugesund til Stavanger få oppleve nye ting. Kjente ingen når jeg flyttet her. Ønsker å gi den samme opplevelsen jeg har fått. God til å lytte. Vokse som person ved å ta dette vervet. Tar ansvar skiftleder på jobben. Møte nye mennesker er kjekt. Derfor syns jeg at undergruppen er en god ting er fordi da kan alle være med. Alle kan samarbeide som et team. Opprettholde det arbeide Andrea har gjort. Undergruppen min kan alle komme med sine ideer. Lærerik og sosialt. Samarbeider med Fag-ansvarlig der vi får til å arrangere gode arrangementer sammen. Hvis det er dårlig oppmøte, og folk ikke er motivert skal jeg snakke med folk hva problemet er. Få arrangementer ut på nettet. Delegat 88:Vinterlekene går av stabelen årlig. Hvordan har du tenkt å promotere det her i Stavanger? Søker: Tenkt litt på det. Ønsker å gjøre det som har blitt gjort i år. Ønsker å snakke med undergruppen min der alle får si sine meninger. Jeg skal være en leder og ikke en sjef. Delegat 58: Som Sosialtansvarlig har du det overordnede ansvar for fadderuken. Hvordan har du tenkt å involvere deg der? Søker: Samarbeide godt og ha god kommunikasjon. Gjør det er best. Hadde det veldig kjekt i fadderuken min. Delegat 17: Som Sosialtansvarlig har du ansvar for fabrikken. Hvordan utvikle den? Søker: Bedre musikk. Interesser meg for musikk. Samarbeide med de andre i BIS. Har ikke tenkt så mye på det. Delegat 4: Hvordan er du som leder? Søker: Jeg er rettferdig. Setter grenser. Vett hva jeg skal gjør. Forskjell på leder og en sjef. Motivere undergruppene. Kan sette foten ned. Delegat 88: Du har jo et budsjett du må forholde deg til. Hva ønsker du å prioritere? Søker: Temafester. Få budsjettet til å holde seg. Delegat 14:Ta hensyn til alle på skolen. De som ikke drikker; fagansvarlig? Søker: Jeg har klart å engasjere meg uten å drikke. Mer fokus på for eksempel filmkvelder og leker. - Tiden er ute Søker 2: Snorre Dishington Jeg heter Snorre er 21 år og går markedsføringsledelse første året. Har gått på Våland skole. Ønsker å delta aktivt. Etter å ha mast på alle i BIS med spørsmål fra vervet. Er nå med i fadderstyret. Er med på de fleste arrangementer. Samtidig fagligrelevant, forme BIS og skolen generelt. Viktige punkter: Ikke å legge skjul på drikkekultur. Nye arrangementer i samarbeid med Kro-ansvarlige. Hemsedal. Ønsker å bli kjent med folk. Ønsker å samarbeide med Fag for å få til ulike faglige arrangement. Ønsker fokus på nettverksbygging. Godt miljø på skolen promotering allerede fra fadderuken. Bli med i BIS ønsker å få mer søkere i undergruppene. Samarbeid med Kommunikasjonsansvarlig. Hvorfor meg? Positiv, jordnær og tenke på hvorfor jeg ønsker å søke. Omgjengelig person som kan motivere og liker å få hendene mine skitne. Åpen og tilgjengelig. Sosial og ansvarlig. Delegat 14:Vi har fått mye tyn for at det har vært mye fokus på drikking, du nevnte 17

26 Fagligarrangementer som arrangement uten drikking. Har du andre forslag? Søker: Sosiale kvelder med for eksempel Fifa. Er en kreativ type så jeg kommer opp med noe Delegat 4:Hva ser du på som utfordrende med vervet? Søker: Mye å gjør. Holde orden på alle tingene. Delegat 58: Du virker som en gøyal person. Du har jo en stemmerett som Sosialtansvarlig. Har du en seriøs side også? Søker: Har av og på knapp. Tar dette seriøst Delegat 88:Nevnte promoteringen. Hvor tidlig har du tenkt å starte med promotering av undergruppen? Søker: Allerede fra Fadderuken. Selge inn de forskjellige vervene. Delegat 2: Dette er det andre året det ikke har blitt arrangert ball. Har hørt at det er mye interesse for det. Det er veldig kostbart. Hva er dine tanker om det? Søker: Hvis folk er giret på det og budsjettet rekker så er jeg med på det. Jeg er her for dere. Delegat 5.Har du tenkt å ha mye samarbeid med resten av styre? Søker: Det jeg klarer å gjøre selv gjør jeg selv. Delegat 88: Som Sosialtansvarlig må du ta i mot mye kritikk. Tåler du kritikk? Søker: Så lenge den er konstruktiv, så tar jeg den i mot med åpne armer. Delegat 11: Mye gøy som skjer i vervet, en mye som skjer. Hvordan takler du stress? Søker: Planlegge godt og få en struktur. Delegat 17: Har du noen tanker om andre arrangementer som ikke arrangeres i dag? Søker: Kanskje arrangere en idrettsdag der man deler opp idrettene i egne stands. - Tiden er ute HR-Ansvarlig: HR har valgt å innstille Anja Bajat som Sosialtansvarlig for BIS Stavanger for skoleåret 2015/2016. Verv Søker Søker Blank Sosialtansvarlig Anja: 29 Snorre: 31 1 Generalforsamlingen har valgt å sette inn Snorre Dishington som Sosialtansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. HR-Ansvarlig. 1 Benker. 3 Søkere. Søker 1: Anna Hesthamar Hei. Jeg har då søkt HR. Jeg heter Anna og er 21 år fra Tananger. Tok to friår etter vidergående der jeg reise en del backpacker. Jobber som hjemmesykepleier. Dette året har jeg vært med i Sosialgruppen Promoteringsgruppen og har vært med i fadderstyret. Beste fadderuken. Søker HR da dette vervet hørtes noe for meg under BIS dagen. Fikk spurt og det de sa virket veldig interessant. Liker å vær engasjert. Min mulighet til å bli kjent med flere her på BI. Teamperson. Kan jobbe aleine. Ser mulighet for å kunne utvikle, få tilbakemeldinger. De oppgavene jeg har som HR-ansvarlig er promoteringen, passe på de ulike BIS gruppene følger de vedtektene de har og ha en god dialog mellom vervene. Inkludere alle sammen. Delegat 11: Du nevnte litt om vedtekter. Hva tenker du om de? 18

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 46-14 -

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer