Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse"

Transkript

1 Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

2 Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer deg om tjenester og avtaler. I dette referansearbeidet kan du også lese de generelle og spesifikke risikoene som forekommer i forbindelse med investering. Vi anbefaler deg å gå gjennom Ytterligere informasjon om investeringstjenester som en grundig forberedelse før du investerer, slik at du kan ta beslutninger på en ansvarlig måte. Ytterligere informasjon om investeringstjenester er en del av Kundeavtalen. Begrep i Ytterligere informasjon om investeringstjenester som er skrevet med stor forbokstav, har en betydning som er definert i Kundeavtalen eller er forklart mer detaljert i denne Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller forslag, ta kontakt med DEGIRO kundeservice ved å sende en e-post til eller ringe Vi er tilgjengelige fra kl til mandag til fredag. Dokumenter Ytterligere informasjon om investeringstjenester består av følgende dokumenter: WebTrader Andeler Investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse (dette dokumentet) Selskapshandlinger Gebyrer Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter Netto likvideringsverdi, risiko, cash margin og securities margin DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 2/9

3 Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse 1. Ordrer DEGIRO støtter ulike typer av Ordrer, som kan føre til utførelse på en annen måte. For ordrer av typen Finansielt instrument gjelder ulike gebyrer og vilkår, angitt i gebyroversikten som er å finne på DEGIROs nettsider. De ulike ordretypene utføres på ulike måter, med alle kostnadsfordeler for kunden som er reflektert i gebyrene for investeringstjenesten. Merk: Ikke alle ordretyper er tilgjengelige på alle børser. Limit Hit Order Du oppgir en minimumspris som du ønsker at ordren skal utføres til. Din ordre vil aldri bli utført til en lavere pris. Din ordre sendes til børsen så snart det blir tydelig at den ønskede prisen kan oppnås der. Dette betyr at du øker sjansene dine til en bedre pris, men at du muligens minsker sjansen til å tjene på spredningen mellom kjøps- og salgspris. Hvis du bare vil tjene på denne spredningen, kan du bruke Join Order eller Limit Order. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) At Best (Market) Order Du kan plassere en ordre om å utføre transaksjonen din til enhver mulig pris. Dette kan være nødvendig hvis ønsker å være sikker på at ordren din blir utført. Men med mindre likvide produkter kan du motta en lavere pris enn du forventet. Vi råder deg derfor sterkt til å behandle denne ordreformen med forsiktighet. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Join Order Denne ordren sendes ikke til børsen. Du oppgir at du ønsker å kjøpe eller selge til samme pris som aktuell pris på den vanlige børsen. Utførelsen finner kun sted hvis en annen kontoholder gjennomfører en motsatt transaksjon. Fra det øyeblikket du plasserer ordren din til det øyeblikket du avbryter den, endres ordren i linje med prisene på den relevante vanlige aksjebørsen. Det er derfor du med dette ordreskjemaet "tjener" forskjellen mellom kjøps- og salgspris hvis ordren kan utføres. Men ingen utførelse finner sted hvis ingen annen kontoholder er villig til å gjennomføre en motsatt transaksjon. Fordi dette ordreskjemaet øker sjansen for at transaksjoner vil gjennomføres mellom ulike kontoholdere, kan en ekstra rabatt gjelde for denne ordreformen. Se listen over gebyrer for dette. Hvis du legger inn et stort antall Join Orders i løpet av dagen, kan rabatten øke. Ordreutførelsespolicyen beskriver hvordan kontoholderne som utførelsen utføres for velges hvis flere kontoholdere har plassert en Join Order og en annen kontoholder har plassert en motordre. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Limit Order Du setter en minimumspris som du ønsker at ordren skal utføres til. Din ordre vil aldri bli utført til en lavere pris. Hvis prisen du har oppgitt ikke er oppnåelig på dette tidspunktet, vil ordren sendes til børsen der den mest økonomiske utførelsen er forventet. For noen produkter kan du selv angi hvor du ønsker å sende din ordre i dette tilfellet. Du må velge ordretypen "egen ruting". DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 3/9

4 Strategiordre I Strategiordren kan du legge inn en line som må være "sann" før en følgende ordre legges inn. De tilgjengelige linjene vises i "Investeringshåndbok for porteføljerisiko" som er tilgjengelig på DEGIRO-nettsidene. "Stop-Loss"-ordrer er eksempler på strategiordrer. Den følgende ordren kan være av hvilken som helst av typene som er navngitt her og etter automatisk plassering, også i samsvar med denne typen. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Stop Loss Order En ordre som begrenser tapet ditt når en aksje stiger eller synker i verdi. Så snart en aksje har nådd ditt "stop loss"-nivå, sendes en forhåndsbestemt beste ordre til børsen. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.) Good-to-date Order På noen børser tilbyr DEGIRO deg muligheten til å legge inn ordrer som er aktive i lengre tid enn resten av handelsdagen. For disse ordrene kan du angi hvor lenge du vil de skal være aktive. Men det er mulig at ordrer blir inaktive før denne datoen, da aksjemarkeder, tjenesteleverandører for DEGIRO eller DEGIRO selv inaktiverer ordren av en eller annen grunn. Du er derfor ikke sikker på at den relevante ordren faktisk fortsatt vil være aktiv inntil den angitte datoen. Du må overvåke dette selv. Du kan alltid se hvilke ordrer som er aktive for deg via nettsidene. Hvis du har lagt inn en "good-to-date"-ordre, vil DEGIRO legge inn ordren på nytt hvis det mener at ordren har blitt deaktivert uten dine instruksjoner, eller vil varsle deg om at den relevante ordren har blitt deaktivert. DEGIRO refunderer aldri noen tap eller tapte fortjenester som oppstår som følge av at en slik ordre ikke har blitt gjennomført. Dette er risikoer som er uunngåelig tilknyttet bruken av en online investeringsplattform som DEGIRO. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Formula Order For noen produkter er det mulig å legge inn en formula ordre. Du kan legge inn et antall tilstander som må oppfylles før en medfølgende ordre sendes til børsen. Dette kan omfatte: Hvis A B > 30 sender ordre: kjøp 500 C. DEGIRO vil alltid gjøre forsøk på å sende slike ordrer nøyaktig så snart som betingelsene er oppfylt. Av tekniske grunner kan det ikke gis noen 100 % garanti for dette. Dermed, hvis du bruke denne typen ordrer, skal du være klar over at du aldri kan være helt sikker på at medfølgende ordre faktisk har blitt sendt og utført. DEGIRO refunderer aldri noen tap eller tapte fortjenester som oppstår som følge av at en slik ordre ikke gjennomføres. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Combined Order Her legger du inn en ordre i en rekke ulike produkter. Du betaler ikke noen fast gebyr for ordren, kun en variabel. Du kan legge inn relefante produkter i tusendels av en aksje. Som følge av dette, er det mulig å investere i 1 ordre i en valgt indeks eller i en portefølje som du har kompliert selv. Gjennom denne revolusjonære ordreformen er det mulig å investere en liten mengde effektivt og med ekstremt god spredning, for eksempel. Kombinert med "Repeat Order" kan du gjøre en månedlig innskudd, for eksempel, og gjennomføre en transaksjon i en indeks du har valgt eller i en egenkompilert portefølje, uten å måtte bekymre deg ytterligere for dette og uten høye kostnader for alle de individuelle transaksjonene. Ikke alle andeler er tilgjengelige i denne ordreformen. Dette avhenger delvis av tilstedeværelsen av motparter som har blitt plassert i en "Join Order". En salgsordre vil alltid gjennomføres. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 4/9

5 Repeat Order Dette er en ordre som gjentas ved faste tider, f.eks. månedlig. Du trenger kun å legge inn denne én gang, og hvis kontoen din har tilstrekkelig kreditt til å utføre den relevante ordren, vil den utføres gjentatte ganger inntil du oppgir at du ikke lenger ønsker dette. Du kan se tidene som den relevante ordren vil utføres ved i ordreutføringspolicyen. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Join Order Dette er en ordretype som er beregnet for formueforvaltere. Med denne ordretypen kan ordrer fra ulike kontoer kombineres i en enkelt ordre. Dette sparer kostnader. I tillegg kreves de faste kostnadene kun én gang. Du betaler en behandlingsgebyr for å videresende transaksjonene, men kostnadene for dette er betydelig lavere enn de for utføringen av separate ordrer. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Ikke-elektroniske ordrer For et antall Finansielle instrumenter er helautomatisk behandling ikke mulig eller ønskelig, fordi du ønsker å handle på et marked eller med en motpart som ikke er tilgjengelig elektronisk. Du kan da varsle DEGIRO via e-post, eller hvis tilgjengelig, på telefon (på engelsk) til Amsterdam om at du ønsker å legge inn en ordre i dette produktet likevel. DEGIRO forbeholder seg retten til å utelukke utføring av ikke-elektroniske ordrer som er tilgjengelige selektivt. Telefonordre Du kan også legge inn ordrer på telefon (på engelsk) til Amsterdam via vår ordredesk. Du betaler en ekstra gebyr for dette. Dette ekstra gebyret vises i listen over gebyrer. E-postordre Hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å sende ordrer via nettsidene eller via telefonordredesken, kan du bruke e-postordre. Hvis du sender en e-post som inneholder ordren din, vil denne utføres hvis markedsprisen tillater dette. DEGIRO vil sende ordren til den relevante børsen hvis vi har mottatt din e-post, markedsprisen gjør det mulig med utføring, du har tydelig angitt produktet (ISIN-kode eller Bloomberg-kode eller annen beskrivelse som DEGIRO anser som tilstrekkelig tydelig), antall Finansielle instrumenter og "kjøp" eller "selg", og din tilgjenglige kreditt er tilstrekkelig. En maksimum størrelse er stilt inn for e-postordrer, og du betaler en tilleggsgebyr på en slik bestilling. Dette ekstra gebyret vises i listen over gebyrer. 2. Fraksjoner av verdipapirer (ikke tilgjengelig ennå) Hos DEGIRO kan du også investere i fraksjoner av mange Verdipapirer. Dette betyr at ordren din kan være relatert til en del av det relevante verdipapiret, slik som halvparten av et verdipapir. Som følge av dette kan du legge inn beløpet du ønsker å kjøpe relevante Verdipapirer for med ordren, i stedet for et antall verdipapirer. En annen fordel med å være i stand til å kjøpe fraksjoner av Verdipapirer er det å bruke "Kombiordrer", du kan kjøpe en spredt portefølje med en relativt liten posisjon, slik som en investering på EUR 1000 i en kurv av aksjer som du har valgt. Hvis du DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 5/9

6 investerer i fraksjoner, holder du en del av et Verdipapir. Du deler faktisk relevant Verdipapir med en annen DEGIRO-kontoholder. Det er ingen tilleggsrisikoer forbundet med disse fraksjonene. Du skal være klar over at ingen fraksjoner av Verdipapirer handles på børsen. En intern motpart må alltid finnes for å selge posisjonen din. Det er derfor best å bruke "Kombiordre"-formen for å selge posisjonen din, slik at en intern motpart nesten alltid kan finnes, og du kan deretter selge posisjonen din ved aktuell markedspris. 3. Ordreutføring Generelt Som et investeringsselskap har DEGIRO en juridisk plikt til å skissere en ordreutføringspolicy. Denne policyen gir en innsikt i hvordan ordrer som plasseres ved DEGIRO via WebTrader utføres av DEGIRO og i henhold til hvilke kriterier DEGIRO ankommer ved optimal ytelse. Utførelsesmetoden avhenger av typen klient, typen ordre og typen Finansielt instrument. Ved underskrivelsen av Investeringstjenesteavtalen angir du at du har anerkjent denne ordreutførelsespolicyen og samtykker til denne. Ordreutførelsespolicyen gjelder kun for klienter som er tilordnet den profesjonelle investoren eller de private investerkategoriene. Denne ordreutførelsespolicyen gjelder ikke for klienter som DEGIRO klassifiserer som kvalifiserende motparter. Kriterier for beste utførelse DEGIRO tar alle rimelige tiltak for å realisere beste mulige resultat for klientenes Instruksjoner. DEGIRO tar vurdering for prisen, kostnader, hastighet, sannsynligheten for utførelse og oppgjør, skala, type og alle andre aspekter som er relevante for utføringen av ordren. Prisen og kostnadsaspektene er de viktigste. Alle ordre som er mottatt av DEGIRO utføres i samsvar med denne policyen. Den primære regelen i DEGIROs ordreutførelsespolicy er at ordrer alltid utføres til en pris som er lik eller bedre enn de aktuelle prisene på referansebørsen(e) som brukes av DEGIRO. Utelukkelse av ordreutførelsespolicy DEGIROs ordreutførelsespolicy gjelder ikke for den delen av en ordre som kunden har utstedt spesifikke instruksjoner for. Klienter kan utstede spesifikke instruksjoner på (for eksempel): utførelsessted, utførelsesmetode, utførelsestid, prisen; betingelsene for en over-the-counter (OTC) transaksjon. Det er viktig at kunder er klar over at det å utstede spesifikke instruksjoner (inkludert forhandlinger som fører en OTC-transaksjon) kan bety at det ikke lenger er DEGIROs ansvar å sikre at det best mulige resultatet oppnås for utførelsen av ordren. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 6/9

7 Plassering av utførelse etter type Finansielt instrument Som en av de første meglerne gjør DEGIRO en reell innsats for beste praksis. DEGIRO sender ikke ordrer til en enkelt børs som en standard prosedyre, men gjør også bruk av ulike typer børser, motparter og plattformer (se nettsidene for en oversikt) for å kunne utføre ordrene. På denne måten kan DEGIRO finne den beste prisen og minimere transaksjonskostnadene. DEGIROs ordreutføringspolicy er rettet mot automatisk sending av ordrer til børsen, der den beste prisen kan realiseres, det tas vurdering for kostnader, eller hvis en ordre ikke kan utføres umiddelbart, der DEGIRO tror at det kan handle ved laveste kostnader. I mange tilfeller er det også mulig å sende ordrer til en børs som det kreves av kunden. Kunden bestemmer hvor ordren vil bli sendt. Det kan belastes ekstra for dette. Følgende steder der ordren din kan utføres er som følger: 1 Vanlige aksjebørser: Disse aksjebørsene brukes til å bestemme budgivingen og spørre om en pris for et spesielt Verdipapir på et bestemt tidspunkt. DEGIRO bruker vanlig aksjebørs der et Verdipapir har sin hovedopplisting som referanseaksjebørs. 2 Vanlige Derivat-utvekslinger: For disse utvekslingene gjelder det samme som for vanlige aksjebørser. 3 Alternative aksjebørser og plattformer: Disse er aksjebørser som Chi-x, Tom, BATS og andre. Ofte kan oppgjør her finne sted ved lavere kostnader. Hvis dette er mulig, bruker DEGIRO disse. Dette er en av årsakene til de ekstremt lave gebyrene som DEGIRO tar. 4 Plattform for ikke-opplistede produkter: Noen produkter er ikke opplistet og handles direkte med en bestemt motpart. Investeringsfond er et velkjent eksempel. Det finnes ofte sentrale oppgjørspunkter for disse. For investeringsfond er dette for eksempel Fundsettle. DEGIRO gjør bruk av slike plattformer. 5 OTC: Noen produkter handles direkte med en motpart. Dette kan gjelde for f.eks. Derivater. Transaksjonen realiseres utenfor en aksjebørs. DEGIRO kan utføre ordre på regulerte markeder (Stock Exchange, slik som NYSE Euronext), multilaterale handelsfasiliteter (MTF, slik som TOM), via In-house Matching (DEGIRO) eller over-thecounter (OTC) med DEGIRO eller tredjeparter. Kunngjøring og evaluering av lokasjon for utførelse Markeder der Ordre kan plasseres via WebTrader vises på DEGIRO-nettsidene. DEGIRO vil evaluere utførelsesstedene minst en gang i året. DEGIRO inkluderer nye utførelsessteder som det ser som passende i den utstrekning disse overholder de juridiske kravene, eller kan fjerne eksisterende steder hvis disse ikke lenger samsvarer med kriteriene som er lagt ned ved lov. DEGIRO er ansvarlig for evalueringen og valget av utførelsesstedene. Utførelsesmetode Kunder bestemmer selv både typen ordre og utførelse og velger den beste utførelsen for dem på basis av deres egne kriterier (vurdering av kostnader og oppgjørsmetode). Godtatte ordre går til slutt gjennom systemet via en enkel sekvensiell prosess. Dette betyr at det alltid er en sekvens i oppgjøret til de ulike ordrene. Instruksjonene behandles i rekkefølge for mottak, i samsvar med følgende trinn. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 7/9

8 Intern utføring (In-house matching) DEGIRO er en progressiv online broker. Dette er delvis på grunn av måten som Ordre kan utføres på. Hvis mulig, blir kjøps- og salgstransaksjoner fra ulike kunder handlet mot hverandre via intern "In-house matching". Transaksjonene utføres deretter for begge parter ved en pris som er lik eller bedre enn prisen som de kunne ha oppnådd på børsen. Siden ingen børskostnader må komme i tillegg, genererer en slik transaksjon en kostnadsfordel. Dette reflekteres i prisene som DEGIRO tar. Ordretypene er justert for å maksimale muligheten for at en ordre kan matches med en ordre fra en annen kontoholder. Du kan velge selv hvilken ordretype du ønsker å bruke. Limit Hit-ordre brukes som standard. Hvis du velger en annen ordretype, kan ekstrakostnader legges på i noen tilfeller. Disse vises i gebyroversikten. DEGIRO kan gi en oversikt over ordrene som utføres internt ved forespørsel. Oversikten som gis vil inneholde ordre-id-er, nøyaktig tid for gjennomføring og utførings-id-er, samt prisen på referanseaksjebørsen på det tidspunktet. Hvis en match er mulig for flere interne motparter samtidig, gjelder følgende sekvens: "First in first out" (FIFO) prioritetsrekkefølge gjelder for hver ordretype, med unntak av "Join Orders". Prioriteten etter ordretype er: 1 Grenseordre og markedsordrer 2 Limit hit-ordrer 3 Join-ordrer For Join Orders gjelder at den parten som rett før det berørte markedet åpnet, har flest Join Orders, prioriteres for alle sine ordrer i sammenligning med andre Join Orders. Hvis en Join Order utføres, har parten som hadde prioritet på denne plassen muligheten i 1 sekund til å legge inn en ordre på nytt, hvilket igjen vil gis prioritet. Ekstern utføring Hvis In-house Matching ikke er mulig, vil ordren sendes umiddelbart til det eksterne markedet (som du spesifiserte), med mindre det er en Limit Hit eller Join Order. Der DEGIRO bruker tjenestene for eksterne meglere, bruker det i den grad det er mulig Direct Market Access1 (DMA), hvilket betyr at DEGIRO utelukker ordreutføringspolicyen til den involverte tredjeparten. Frigivelse av Limit Hit Orders Hvis flere Limit Hit Orders frigis samtidig (dette gjelder da kjøp eller salg av ordrer med samme grense), utføres disse i den sekvensen de har blitt plassert i av kunder (FIFO) hvis de ikke allerede har blitt matchet in-house. Frigivelse av strategiordrer DEGIRO har som mål å utføre strategiordrer hurtig og korrekt. Alle DEGIROs innsatser er rettet mot dette, hvilket ikke endrer det faktum at frigivelsen kanskje ikke finner sted i tide eller riktig, for eksempel på grunn av feilfunksjon i IT-systemer og tilkoblinger. DEGIRO tilbyr ingen garanti for dette. 1 Direkte markedstilgang: Dette er en tilkobling med en tredjepart der DEGIRO via WebTrader kan legge inn ordrer direkte på markeder som er tilkoblet via denne parten, uten intervensjon fra denne parten. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 8/9

9 Join-ordrer Join Orders kan føre til delvis utførelse. For hver delvis utføring deles det utførte beløpet proporsjonalt over alle kunder som deltar i Join Order. Alle kunder mottar samme gjennomsnittspris for denne utførelsen. Ikke-elektroniske ordrer Ikke-elektroniske ordrer utføres med motparten som er spesifisert av kunden. Hvis en kunde ikke har noen preferanse velges motparten i henhold til følgende kriterier: (i) Motparten er en part som DEGIRO har kontrakt med til å videreformidle transaksjoner, (ii) totale kostnader for instruksjonen for kunden er i linje med markedet. De totale kostnadene består av den indikative forskjellen mellom kjøp- og salgskostnadene på (disse avhenger delvis på avregning og evnen). Investeringsfond Som en regel utføres ordrer som er relatert til investeringsinstitusjoner (investeringsfond og investeringsforetak) av ledere for investeringsinstitusjonene selv eller av administratoren (fund administrator) som brukes av den relevante investeringsinstitusjonen. Investeringene har kontrakt i navnet Beleggersgiro. Hvis fundstrukturen og fundbetingelsene eller artiklene tillater dette, avgjør DEGIRO ordrer internt i den grad det er mulig, for å unngå kostnader. Andeler I motsetning til det ovenfor utfører ikke DEGIRO ordrer for Andeler (som definert i avtalevilkår for investeringstjenester) i navnet Beleggersgiro. DEGIRO utfører ordrer som er relatert til enheter i kundens navn. Kunden innhenter en direkte Andel i selve den relevante investeringsinstitusjonen i dette tilfellet. OTC Derivater Det er mulig å handle i OTC Derivater via DEGIROs WebTrader. Disse oppstår da mellom to DEGIRO-kunder. I dette tilfellet oppstår en kontrakt mellom disse to klientene. DEGIRO er da kun administrator for relevant avtalen. Du skal i dette tilfellet innse at du løper risiko hvis den relevante motparten ikke kan møte sine forpliktelser. For å holde denne risikoen så liten som mulig, inngår DEGIRO gjensidige forpliktelser på en daglig basis. Hvis en av partene ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, oppløses den relevante kontrakten umiddelbart. Som følge av dette forblir motpartrisiko begrenset til prisfortjenester for en enkelt dag. For å minimere denne risikoen som beskrives ovenfor, administrerer DEGIRO kun OTC Derivater hvis begge parter, i DEGIROs mening, har nok finansielle ressurser til å være i stand til å oppfylle de avtalemessige forpliktelsene. Mer informasjon om dette er tilgjengelig i kapittelet "Bruk, risiko og netto likvideringsverdi". DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 9/9