Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse"

Transkript

1 Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

2 Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer deg om tjenester og avtaler. I dette referansearbeidet kan du også lese de generelle og spesifikke risikoene som forekommer i forbindelse med investering. Vi anbefaler deg å gå gjennom Ytterligere informasjon om investeringstjenester som en grundig forberedelse før du investerer, slik at du kan ta beslutninger på en ansvarlig måte. Ytterligere informasjon om investeringstjenester er en del av Kundeavtalen. Begrep i Ytterligere informasjon om investeringstjenester som er skrevet med stor forbokstav, har en betydning som er definert i Kundeavtalen eller er forklart mer detaljert i denne Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller forslag, ta kontakt med DEGIRO kundeservice ved å sende en e-post til eller ringe Vi er tilgjengelige fra kl til mandag til fredag. Dokumenter Ytterligere informasjon om investeringstjenester består av følgende dokumenter: WebTrader Andeler Investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse (dette dokumentet) Selskapshandlinger Gebyrer Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter Netto likvideringsverdi, risiko, cash margin og securities margin DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 2/9

3 Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse 1. Ordrer DEGIRO støtter ulike typer av Ordrer, som kan føre til utførelse på en annen måte. For ordrer av typen Finansielt instrument gjelder ulike gebyrer og vilkår, angitt i gebyroversikten som er å finne på DEGIROs nettsider. De ulike ordretypene utføres på ulike måter, med alle kostnadsfordeler for kunden som er reflektert i gebyrene for investeringstjenesten. Merk: Ikke alle ordretyper er tilgjengelige på alle børser. Limit Hit Order Du oppgir en minimumspris som du ønsker at ordren skal utføres til. Din ordre vil aldri bli utført til en lavere pris. Din ordre sendes til børsen så snart det blir tydelig at den ønskede prisen kan oppnås der. Dette betyr at du øker sjansene dine til en bedre pris, men at du muligens minsker sjansen til å tjene på spredningen mellom kjøps- og salgspris. Hvis du bare vil tjene på denne spredningen, kan du bruke Join Order eller Limit Order. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) At Best (Market) Order Du kan plassere en ordre om å utføre transaksjonen din til enhver mulig pris. Dette kan være nødvendig hvis ønsker å være sikker på at ordren din blir utført. Men med mindre likvide produkter kan du motta en lavere pris enn du forventet. Vi råder deg derfor sterkt til å behandle denne ordreformen med forsiktighet. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Join Order Denne ordren sendes ikke til børsen. Du oppgir at du ønsker å kjøpe eller selge til samme pris som aktuell pris på den vanlige børsen. Utførelsen finner kun sted hvis en annen kontoholder gjennomfører en motsatt transaksjon. Fra det øyeblikket du plasserer ordren din til det øyeblikket du avbryter den, endres ordren i linje med prisene på den relevante vanlige aksjebørsen. Det er derfor du med dette ordreskjemaet "tjener" forskjellen mellom kjøps- og salgspris hvis ordren kan utføres. Men ingen utførelse finner sted hvis ingen annen kontoholder er villig til å gjennomføre en motsatt transaksjon. Fordi dette ordreskjemaet øker sjansen for at transaksjoner vil gjennomføres mellom ulike kontoholdere, kan en ekstra rabatt gjelde for denne ordreformen. Se listen over gebyrer for dette. Hvis du legger inn et stort antall Join Orders i løpet av dagen, kan rabatten øke. Ordreutførelsespolicyen beskriver hvordan kontoholderne som utførelsen utføres for velges hvis flere kontoholdere har plassert en Join Order og en annen kontoholder har plassert en motordre. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Limit Order Du setter en minimumspris som du ønsker at ordren skal utføres til. Din ordre vil aldri bli utført til en lavere pris. Hvis prisen du har oppgitt ikke er oppnåelig på dette tidspunktet, vil ordren sendes til børsen der den mest økonomiske utførelsen er forventet. For noen produkter kan du selv angi hvor du ønsker å sende din ordre i dette tilfellet. Du må velge ordretypen "egen ruting". DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 3/9

4 Strategiordre I Strategiordren kan du legge inn en line som må være "sann" før en følgende ordre legges inn. De tilgjengelige linjene vises i "Investeringshåndbok for porteføljerisiko" som er tilgjengelig på DEGIRO-nettsidene. "Stop-Loss"-ordrer er eksempler på strategiordrer. Den følgende ordren kan være av hvilken som helst av typene som er navngitt her og etter automatisk plassering, også i samsvar med denne typen. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Stop Loss Order En ordre som begrenser tapet ditt når en aksje stiger eller synker i verdi. Så snart en aksje har nådd ditt "stop loss"-nivå, sendes en forhåndsbestemt beste ordre til børsen. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.) Good-to-date Order På noen børser tilbyr DEGIRO deg muligheten til å legge inn ordrer som er aktive i lengre tid enn resten av handelsdagen. For disse ordrene kan du angi hvor lenge du vil de skal være aktive. Men det er mulig at ordrer blir inaktive før denne datoen, da aksjemarkeder, tjenesteleverandører for DEGIRO eller DEGIRO selv inaktiverer ordren av en eller annen grunn. Du er derfor ikke sikker på at den relevante ordren faktisk fortsatt vil være aktiv inntil den angitte datoen. Du må overvåke dette selv. Du kan alltid se hvilke ordrer som er aktive for deg via nettsidene. Hvis du har lagt inn en "good-to-date"-ordre, vil DEGIRO legge inn ordren på nytt hvis det mener at ordren har blitt deaktivert uten dine instruksjoner, eller vil varsle deg om at den relevante ordren har blitt deaktivert. DEGIRO refunderer aldri noen tap eller tapte fortjenester som oppstår som følge av at en slik ordre ikke har blitt gjennomført. Dette er risikoer som er uunngåelig tilknyttet bruken av en online investeringsplattform som DEGIRO. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Formula Order For noen produkter er det mulig å legge inn en formula ordre. Du kan legge inn et antall tilstander som må oppfylles før en medfølgende ordre sendes til børsen. Dette kan omfatte: Hvis A B > 30 sender ordre: kjøp 500 C. DEGIRO vil alltid gjøre forsøk på å sende slike ordrer nøyaktig så snart som betingelsene er oppfylt. Av tekniske grunner kan det ikke gis noen 100 % garanti for dette. Dermed, hvis du bruke denne typen ordrer, skal du være klar over at du aldri kan være helt sikker på at medfølgende ordre faktisk har blitt sendt og utført. DEGIRO refunderer aldri noen tap eller tapte fortjenester som oppstår som følge av at en slik ordre ikke gjennomføres. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Combined Order Her legger du inn en ordre i en rekke ulike produkter. Du betaler ikke noen fast gebyr for ordren, kun en variabel. Du kan legge inn relefante produkter i tusendels av en aksje. Som følge av dette, er det mulig å investere i 1 ordre i en valgt indeks eller i en portefølje som du har kompliert selv. Gjennom denne revolusjonære ordreformen er det mulig å investere en liten mengde effektivt og med ekstremt god spredning, for eksempel. Kombinert med "Repeat Order" kan du gjøre en månedlig innskudd, for eksempel, og gjennomføre en transaksjon i en indeks du har valgt eller i en egenkompilert portefølje, uten å måtte bekymre deg ytterligere for dette og uten høye kostnader for alle de individuelle transaksjonene. Ikke alle andeler er tilgjengelige i denne ordreformen. Dette avhenger delvis av tilstedeværelsen av motparter som har blitt plassert i en "Join Order". En salgsordre vil alltid gjennomføres. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 4/9

5 Repeat Order Dette er en ordre som gjentas ved faste tider, f.eks. månedlig. Du trenger kun å legge inn denne én gang, og hvis kontoen din har tilstrekkelig kreditt til å utføre den relevante ordren, vil den utføres gjentatte ganger inntil du oppgir at du ikke lenger ønsker dette. Du kan se tidene som den relevante ordren vil utføres ved i ordreutføringspolicyen. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Join Order Dette er en ordretype som er beregnet for formueforvaltere. Med denne ordretypen kan ordrer fra ulike kontoer kombineres i en enkelt ordre. Dette sparer kostnader. I tillegg kreves de faste kostnadene kun én gang. Du betaler en behandlingsgebyr for å videresende transaksjonene, men kostnadene for dette er betydelig lavere enn de for utføringen av separate ordrer. (Denne ordretypen er ikke tilgjengelig for øyeblikket) Ikke-elektroniske ordrer For et antall Finansielle instrumenter er helautomatisk behandling ikke mulig eller ønskelig, fordi du ønsker å handle på et marked eller med en motpart som ikke er tilgjengelig elektronisk. Du kan da varsle DEGIRO via e-post, eller hvis tilgjengelig, på telefon (på engelsk) til Amsterdam om at du ønsker å legge inn en ordre i dette produktet likevel. DEGIRO forbeholder seg retten til å utelukke utføring av ikke-elektroniske ordrer som er tilgjengelige selektivt. Telefonordre Du kan også legge inn ordrer på telefon (på engelsk) til Amsterdam via vår ordredesk. Du betaler en ekstra gebyr for dette. Dette ekstra gebyret vises i listen over gebyrer. E-postordre Hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å sende ordrer via nettsidene eller via telefonordredesken, kan du bruke e-postordre. Hvis du sender en e-post som inneholder ordren din, vil denne utføres hvis markedsprisen tillater dette. DEGIRO vil sende ordren til den relevante børsen hvis vi har mottatt din e-post, markedsprisen gjør det mulig med utføring, du har tydelig angitt produktet (ISIN-kode eller Bloomberg-kode eller annen beskrivelse som DEGIRO anser som tilstrekkelig tydelig), antall Finansielle instrumenter og "kjøp" eller "selg", og din tilgjenglige kreditt er tilstrekkelig. En maksimum størrelse er stilt inn for e-postordrer, og du betaler en tilleggsgebyr på en slik bestilling. Dette ekstra gebyret vises i listen over gebyrer. 2. Fraksjoner av verdipapirer (ikke tilgjengelig ennå) Hos DEGIRO kan du også investere i fraksjoner av mange Verdipapirer. Dette betyr at ordren din kan være relatert til en del av det relevante verdipapiret, slik som halvparten av et verdipapir. Som følge av dette kan du legge inn beløpet du ønsker å kjøpe relevante Verdipapirer for med ordren, i stedet for et antall verdipapirer. En annen fordel med å være i stand til å kjøpe fraksjoner av Verdipapirer er det å bruke "Kombiordrer", du kan kjøpe en spredt portefølje med en relativt liten posisjon, slik som en investering på EUR 1000 i en kurv av aksjer som du har valgt. Hvis du DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 5/9

6 investerer i fraksjoner, holder du en del av et Verdipapir. Du deler faktisk relevant Verdipapir med en annen DEGIRO-kontoholder. Det er ingen tilleggsrisikoer forbundet med disse fraksjonene. Du skal være klar over at ingen fraksjoner av Verdipapirer handles på børsen. En intern motpart må alltid finnes for å selge posisjonen din. Det er derfor best å bruke "Kombiordre"-formen for å selge posisjonen din, slik at en intern motpart nesten alltid kan finnes, og du kan deretter selge posisjonen din ved aktuell markedspris. 3. Ordreutføring Generelt Som et investeringsselskap har DEGIRO en juridisk plikt til å skissere en ordreutføringspolicy. Denne policyen gir en innsikt i hvordan ordrer som plasseres ved DEGIRO via WebTrader utføres av DEGIRO og i henhold til hvilke kriterier DEGIRO ankommer ved optimal ytelse. Utførelsesmetoden avhenger av typen klient, typen ordre og typen Finansielt instrument. Ved underskrivelsen av Investeringstjenesteavtalen angir du at du har anerkjent denne ordreutførelsespolicyen og samtykker til denne. Ordreutførelsespolicyen gjelder kun for klienter som er tilordnet den profesjonelle investoren eller de private investerkategoriene. Denne ordreutførelsespolicyen gjelder ikke for klienter som DEGIRO klassifiserer som kvalifiserende motparter. Kriterier for beste utførelse DEGIRO tar alle rimelige tiltak for å realisere beste mulige resultat for klientenes Instruksjoner. DEGIRO tar vurdering for prisen, kostnader, hastighet, sannsynligheten for utførelse og oppgjør, skala, type og alle andre aspekter som er relevante for utføringen av ordren. Prisen og kostnadsaspektene er de viktigste. Alle ordre som er mottatt av DEGIRO utføres i samsvar med denne policyen. Den primære regelen i DEGIROs ordreutførelsespolicy er at ordrer alltid utføres til en pris som er lik eller bedre enn de aktuelle prisene på referansebørsen(e) som brukes av DEGIRO. Utelukkelse av ordreutførelsespolicy DEGIROs ordreutførelsespolicy gjelder ikke for den delen av en ordre som kunden har utstedt spesifikke instruksjoner for. Klienter kan utstede spesifikke instruksjoner på (for eksempel): utførelsessted, utførelsesmetode, utførelsestid, prisen; betingelsene for en over-the-counter (OTC) transaksjon. Det er viktig at kunder er klar over at det å utstede spesifikke instruksjoner (inkludert forhandlinger som fører en OTC-transaksjon) kan bety at det ikke lenger er DEGIROs ansvar å sikre at det best mulige resultatet oppnås for utførelsen av ordren. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 6/9

7 Plassering av utførelse etter type Finansielt instrument Som en av de første meglerne gjør DEGIRO en reell innsats for beste praksis. DEGIRO sender ikke ordrer til en enkelt børs som en standard prosedyre, men gjør også bruk av ulike typer børser, motparter og plattformer (se nettsidene for en oversikt) for å kunne utføre ordrene. På denne måten kan DEGIRO finne den beste prisen og minimere transaksjonskostnadene. DEGIROs ordreutføringspolicy er rettet mot automatisk sending av ordrer til børsen, der den beste prisen kan realiseres, det tas vurdering for kostnader, eller hvis en ordre ikke kan utføres umiddelbart, der DEGIRO tror at det kan handle ved laveste kostnader. I mange tilfeller er det også mulig å sende ordrer til en børs som det kreves av kunden. Kunden bestemmer hvor ordren vil bli sendt. Det kan belastes ekstra for dette. Følgende steder der ordren din kan utføres er som følger: 1 Vanlige aksjebørser: Disse aksjebørsene brukes til å bestemme budgivingen og spørre om en pris for et spesielt Verdipapir på et bestemt tidspunkt. DEGIRO bruker vanlig aksjebørs der et Verdipapir har sin hovedopplisting som referanseaksjebørs. 2 Vanlige Derivat-utvekslinger: For disse utvekslingene gjelder det samme som for vanlige aksjebørser. 3 Alternative aksjebørser og plattformer: Disse er aksjebørser som Chi-x, Tom, BATS og andre. Ofte kan oppgjør her finne sted ved lavere kostnader. Hvis dette er mulig, bruker DEGIRO disse. Dette er en av årsakene til de ekstremt lave gebyrene som DEGIRO tar. 4 Plattform for ikke-opplistede produkter: Noen produkter er ikke opplistet og handles direkte med en bestemt motpart. Investeringsfond er et velkjent eksempel. Det finnes ofte sentrale oppgjørspunkter for disse. For investeringsfond er dette for eksempel Fundsettle. DEGIRO gjør bruk av slike plattformer. 5 OTC: Noen produkter handles direkte med en motpart. Dette kan gjelde for f.eks. Derivater. Transaksjonen realiseres utenfor en aksjebørs. DEGIRO kan utføre ordre på regulerte markeder (Stock Exchange, slik som NYSE Euronext), multilaterale handelsfasiliteter (MTF, slik som TOM), via In-house Matching (DEGIRO) eller over-thecounter (OTC) med DEGIRO eller tredjeparter. Kunngjøring og evaluering av lokasjon for utførelse Markeder der Ordre kan plasseres via WebTrader vises på DEGIRO-nettsidene. DEGIRO vil evaluere utførelsesstedene minst en gang i året. DEGIRO inkluderer nye utførelsessteder som det ser som passende i den utstrekning disse overholder de juridiske kravene, eller kan fjerne eksisterende steder hvis disse ikke lenger samsvarer med kriteriene som er lagt ned ved lov. DEGIRO er ansvarlig for evalueringen og valget av utførelsesstedene. Utførelsesmetode Kunder bestemmer selv både typen ordre og utførelse og velger den beste utførelsen for dem på basis av deres egne kriterier (vurdering av kostnader og oppgjørsmetode). Godtatte ordre går til slutt gjennom systemet via en enkel sekvensiell prosess. Dette betyr at det alltid er en sekvens i oppgjøret til de ulike ordrene. Instruksjonene behandles i rekkefølge for mottak, i samsvar med følgende trinn. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 7/9

8 Intern utføring (In-house matching) DEGIRO er en progressiv online broker. Dette er delvis på grunn av måten som Ordre kan utføres på. Hvis mulig, blir kjøps- og salgstransaksjoner fra ulike kunder handlet mot hverandre via intern "In-house matching". Transaksjonene utføres deretter for begge parter ved en pris som er lik eller bedre enn prisen som de kunne ha oppnådd på børsen. Siden ingen børskostnader må komme i tillegg, genererer en slik transaksjon en kostnadsfordel. Dette reflekteres i prisene som DEGIRO tar. Ordretypene er justert for å maksimale muligheten for at en ordre kan matches med en ordre fra en annen kontoholder. Du kan velge selv hvilken ordretype du ønsker å bruke. Limit Hit-ordre brukes som standard. Hvis du velger en annen ordretype, kan ekstrakostnader legges på i noen tilfeller. Disse vises i gebyroversikten. DEGIRO kan gi en oversikt over ordrene som utføres internt ved forespørsel. Oversikten som gis vil inneholde ordre-id-er, nøyaktig tid for gjennomføring og utførings-id-er, samt prisen på referanseaksjebørsen på det tidspunktet. Hvis en match er mulig for flere interne motparter samtidig, gjelder følgende sekvens: "First in first out" (FIFO) prioritetsrekkefølge gjelder for hver ordretype, med unntak av "Join Orders". Prioriteten etter ordretype er: 1 Grenseordre og markedsordrer 2 Limit hit-ordrer 3 Join-ordrer For Join Orders gjelder at den parten som rett før det berørte markedet åpnet, har flest Join Orders, prioriteres for alle sine ordrer i sammenligning med andre Join Orders. Hvis en Join Order utføres, har parten som hadde prioritet på denne plassen muligheten i 1 sekund til å legge inn en ordre på nytt, hvilket igjen vil gis prioritet. Ekstern utføring Hvis In-house Matching ikke er mulig, vil ordren sendes umiddelbart til det eksterne markedet (som du spesifiserte), med mindre det er en Limit Hit eller Join Order. Der DEGIRO bruker tjenestene for eksterne meglere, bruker det i den grad det er mulig Direct Market Access1 (DMA), hvilket betyr at DEGIRO utelukker ordreutføringspolicyen til den involverte tredjeparten. Frigivelse av Limit Hit Orders Hvis flere Limit Hit Orders frigis samtidig (dette gjelder da kjøp eller salg av ordrer med samme grense), utføres disse i den sekvensen de har blitt plassert i av kunder (FIFO) hvis de ikke allerede har blitt matchet in-house. Frigivelse av strategiordrer DEGIRO har som mål å utføre strategiordrer hurtig og korrekt. Alle DEGIROs innsatser er rettet mot dette, hvilket ikke endrer det faktum at frigivelsen kanskje ikke finner sted i tide eller riktig, for eksempel på grunn av feilfunksjon i IT-systemer og tilkoblinger. DEGIRO tilbyr ingen garanti for dette. 1 Direkte markedstilgang: Dette er en tilkobling med en tredjepart der DEGIRO via WebTrader kan legge inn ordrer direkte på markeder som er tilkoblet via denne parten, uten intervensjon fra denne parten. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 8/9

9 Join-ordrer Join Orders kan føre til delvis utførelse. For hver delvis utføring deles det utførte beløpet proporsjonalt over alle kunder som deltar i Join Order. Alle kunder mottar samme gjennomsnittspris for denne utførelsen. Ikke-elektroniske ordrer Ikke-elektroniske ordrer utføres med motparten som er spesifisert av kunden. Hvis en kunde ikke har noen preferanse velges motparten i henhold til følgende kriterier: (i) Motparten er en part som DEGIRO har kontrakt med til å videreformidle transaksjoner, (ii) totale kostnader for instruksjonen for kunden er i linje med markedet. De totale kostnadene består av den indikative forskjellen mellom kjøp- og salgskostnadene på (disse avhenger delvis på avregning og evnen). Investeringsfond Som en regel utføres ordrer som er relatert til investeringsinstitusjoner (investeringsfond og investeringsforetak) av ledere for investeringsinstitusjonene selv eller av administratoren (fund administrator) som brukes av den relevante investeringsinstitusjonen. Investeringene har kontrakt i navnet Beleggersgiro. Hvis fundstrukturen og fundbetingelsene eller artiklene tillater dette, avgjør DEGIRO ordrer internt i den grad det er mulig, for å unngå kostnader. Andeler I motsetning til det ovenfor utfører ikke DEGIRO ordrer for Andeler (som definert i avtalevilkår for investeringstjenester) i navnet Beleggersgiro. DEGIRO utfører ordrer som er relatert til enheter i kundens navn. Kunden innhenter en direkte Andel i selve den relevante investeringsinstitusjonen i dette tilfellet. OTC Derivater Det er mulig å handle i OTC Derivater via DEGIROs WebTrader. Disse oppstår da mellom to DEGIRO-kunder. I dette tilfellet oppstår en kontrakt mellom disse to klientene. DEGIRO er da kun administrator for relevant avtalen. Du skal i dette tilfellet innse at du løper risiko hvis den relevante motparten ikke kan møte sine forpliktelser. For å holde denne risikoen så liten som mulig, inngår DEGIRO gjensidige forpliktelser på en daglig basis. Hvis en av partene ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, oppløses den relevante kontrakten umiddelbart. Som følge av dette forblir motpartrisiko begrenset til prisfortjenester for en enkelt dag. For å minimere denne risikoen som beskrives ovenfor, administrerer DEGIRO kun OTC Derivater hvis begge parter, i DEGIROs mening, har nok finansielle ressurser til å være i stand til å oppfylle de avtalemessige forpliktelsene. Mer informasjon om dette er tilgjengelig i kapittelet "Bruk, risiko og netto likvideringsverdi". DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndigheten for finansielle markeder. 9/9

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. DEGIRO 100% MEGLER Kort om oss DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av DEGIRO på nært hold hvordan internett

Detaljer

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale DEGIRO Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Ytterligere Investeringsinformasjon Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER 2 INNHOLD 3 TILPASS PLATTFORMEN TIL DINE HANDELSBEHOV! 4 SLIK SETTER DU OPP DITT PERSONLIGE ARBEIDSOMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS-

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

= Kundeavtale www.degiro.nl. Kundeavtale. Introduksjon

= Kundeavtale www.degiro.nl. Kundeavtale. Introduksjon Kundeavtale DEGIRO VB20150908 Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til sine kunder. DEGIRO har etablert en hovedavtale

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Ytterligere Investeringsinformasjon Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 27. april 2004 21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/277 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/10/16 av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige

Detaljer

Trailing stop-loss. Securities

Trailing stop-loss. Securities Trailing stop-loss Securities OM STOP-LOSS Stop-loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår på en ordre. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke dersom man ikke har

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader

Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader Skreddersy ditt brukerområde Introduksjon til din SaxoWebTrader 2 INNHOLD 3 SKREDDERSY PLATTFORMEN ETTER DINE INVESTERINGSBEHOV 4 OPPRETT DITT PERSONLIGE BRUKEROMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS- OG EN HANDELSMODUL

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

Nasdaq clearing - sjømat

Nasdaq clearing - sjømat Nasdaq clearing - sjømat Agenda Hva er clearing? Kapitalkrav Marginkrav Oppgjør FORDELEN MED CLEAREDE KONTRAKTER Buyer Credit risk Seller Kun én motpart Nasdaq Anonym handel Clearing eliminerer motpartsrisiko

Detaljer

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER

MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER MESTRE MARKEDET PÅ 10 MINUTTER ADVARSEL OM INVESTERING MED HØY RISIKO: Valutahandel (Forex) og differansekontrakter (CFDer) er svært spekulativt, innebærer en betydelig risiko og er kanskje ikke egnet

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

Spilleregler for Mega Joker

Spilleregler for Mega Joker (Generert av Spilleautomater Casinobonuser 08.11.14) Spilleregler for Mega Joker Innholdsfortegnelse Spilloversikt... 2 Spilleregler... 2 Jackpot-regler... 3 Spillhandlinger... 4 Spillinnstillinger...

Detaljer

Oppsett ParetoTrader. Securities

Oppsett ParetoTrader. Securities Oppsett ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet ParetoTrader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

ParetoTrader. Securities

ParetoTrader. Securities ParetoTrader Securities ALT DU TRENGER Alt du trenger for å holde deg oppdatert på aksjemarkedet Pareto Trader gir deg enkel tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du kan bygge din

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Cenzia Forvaltning Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Pr. 31. desember 2014 Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 9b 10 11

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk Plus500UK Limited Personvernpolitikk Personvernpolitikk Plus500s personvernerklæring Beskyttelse av personvernet og sikring av den personlige og finansielle informasjonen til våre klienter og webområdegjester

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Webtjenester Handel. Securities

Webtjenester Handel. Securities Webtjenester Handel Securities MIN KONTO Under menypunket Min konto finner du Min portefølje, Kontooversikt, Avkastning, Sluttsedler og innlogging til VPS Investortjeneste (uten passord). I Min portefølje

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no mellom (Produkteier) Org.nummer: Og BookNorway AS org.nr: 987 454 083, c/o Visit Technology Group Kungsgatan 34-36 411 19 Göteborg, Sverige For bestilling av overnatting

Detaljer