Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

2 Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse av kapital, ingen garantert avkastning og kunder kan miste det investerte beløpet. Med Plus500 Handelsplattformen er det ikke mulig å miste mer enn det investerte beløpet og kunder kan ikke bli satt i gjeld til Plus500. Å handle i CFD passer ikke for alle investorer, pass på at du fullstendig forstår risikoene involvert. 1. RISIKOADVARSEL UTGJØR EN DEL AV KUNDEAVTALER SOM DEFINERT I BRUKERAVTALE 1.1. Du vurderer å handle ved hjelp av Plus500CY Ltd ("Plus500", "vi", "vår", "oss", "Selskapet") handelsplattformen i Differansekontrakter ('CFD'). CFD er høy risiko investeringer, som ikke er egnet for mange investorer Denne advarsel gir deg informasjon om risikoen forbundet med CFD, men det kan ikke forklare alle risikoene eller hvordan slik risiko er knyttet til dine personlige forhold. Hvis du er i tvil bør du søke profesjonell hjelp Det er viktig at du fullt ut forstår risikoen forbundet før du bestemmer deg å inngå en forretningsforbindelse med oss. Hvis du velger å gå inn i et handelsforhold med oss, er det viktig at du forblir klar over risikoen som er involvert, at du har tilstrekkelige finansielle ressurser til å bære slik risiko, og at du overvåke dine posisjoner nøye. 2. FORSTØRRET TAP Marginhandel innebærer at både fortjeneste og tap økes, med mindre du legger inn stopp tap eller en limitordre, kan du risikere å gå på svært store tap hvis posisjonen beveger seg i feil retning. Men du kan ikke tape mer enn saldoen på din Handlekonto. 3. SKATT OG AVGIFTER 3.1. Levering av Tjenester av Plus500 til Kunden er underlagt avgifter, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Før Kunden begynner å handle, bør han få informasjon om alle gebyrer, provisjoner, gebyrer som klienten vil være ansvarlig for. Det er kundens ansvar å sjekke for eventuelle endringer i avgifter Plus500 omkostninger kan endres i henhold til vilkårene i Kundeavtalen Det er en risiko for at Kundens handler i finansielle instrumenter kan være eller bli gjenstand for skatt og / eller andre plikt for eksempel, på grunn av endringer i lovverket eller Kundens personlige forhold. Selskapet tilbyr ikke skatterådgivning. Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 1

3 3.4. Kunden er ansvarlig for eventuelle skatter og / eller enhver annen plikt som kan påløpe i forbindelse med hans handler Det bemerkes at skatt er gjenstand for endringer uten forvarsel. 4. INVESTOR KOMPENSASJONSFOND 4.1. Selskapet deltar i Investor Kompensasjonsfond (Investor Compensation Fund) for kunder av Investeringsselskaper regulert i Republikken Kypros. Enkelte kunder vil ha rett til erstatning under Investor Kompensasjonsfond hvor selskapet er ikke i stand, på grunn av dets økonomiske situasjon, og når ingen realistiske utsikter til bedring i de ovennevnte forhold i nær fremtid synes mulig. Erstatning skal ikke overstige tyve tusen Euro (EUR ) for hver berettiget Kunde. For mer informasjon vennligst henvis til "Investor Compensation Fund" som finnes på vår nettside. 5. CFD ER IKKE EGNET FOR LANGSIKTIGE INVESTERINGER 5.1. CFD er ikke egnet for langsiktige investorer. Hvis du holder en åpen CFD over lengre tid, øker de tilknyttede kostnadene, og det kan være mer gunstig å kjøpe den underliggende eiendommen i stedet. 6. INGEN RETTIGHETER TIL DET UNDERLIGGENDE INSTRUMENTET 6.1. CFD gir ingen rett til de underliggende instrumentene, eller i tilfelle av CFD tilvisning aksjer, stemmerett. 7. BARE INVESTER PENGER DU HAR RÅD TIL Å TAPE 7.1. Ikke invester i CFD med penger du ikke har råd til å tape. En investering i CFD medfører høy risiko for investoren og på grunn av verdisvingninger vil investoren kanskje ikke få tilbake det investerte beløpet. 8. EGNETHET 8.1. I henhold til vår forpliktelse til å vurdere egnetheten til handelsplattform for din situasjon, enhver beslutning om å åpne en konto eller ikke, og om du forstår risikoen eller ikke, er din Vi kan også be deg om informasjon om dine finansielle eiendeler og inntjening. Vi overvåker ikke på dine vegne om beløpet du har sendt oss eller din fortjeneste og tap er i samsvar med denne informasjonen. Det er opp til deg å vurdere om dine økonomiske ressurser er tilstrekkelig og hvilken risiko du tar. Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 2

4 9. POTENSIELLE RISIKOER 9.1. Du kan ikke tape mer enn din Handlekonto balanse Før du åpner en CFD handel hos oss krever vi at du inngi penger med oss som Startmargin og, for å holde en Transaksjon åpen, må du sørge for at beløpet i Handlekonto overstiger Vedlikeholdsmarginen. Startmarginen vil variere mellom instrumenter og beløpene vil bli angitt på Handelsplattformen. Dette betyr at du vil handle ved å bruke 'innflytelse' eller 'giring' og dette kan fungere for eller mot deg; en liten kursbevegelse i din favør kan resultere i en høy avkastning på Startmarginen plassert for handel, men en liten pris bevegelse mot deg kan føre til betydelige tap Vi vil videre kreve at du sørge for at beløpet i Handlekonto overstiger vedlikeholdsmargin for å holde en Transaksjon åpen. Derfor, hvis vår pris beveger mot deg, må du kanskje gi oss betydelig ekstra margin, på kort varsel, for å opprettholde dine åpne handler. Hvis du ikke gjør dette, vil vi ha rett til å lukke en eller flere, eller alle dine handler. Du vil være ansvarlig for eventuelle tap Du bør også være oppmerksom på at under vår Brukeravtale er vi berettiget til etter eget skjønn, å gjøre en Margin Call. Under brukeravtalen, er du pålagt å tilfredsstille eventuelle Margin Calls umiddelbart, ved eventuelle midler i tiden foreskrevet av oss. Hvis du ikke gjør dette, vil vi ha rett til å lukke en, eller flere, eller alle dine handler Med mindre du har tatt skritt for å plassere en absolutt grense på dine tap (for eksempel, ved å plassere en Lukk ved Tap eller Lukk på Profitt ordre på kontoen din) er det mulig for negative markedsbevegelser å resultere i tap av hele saldoen på din Handelkonto. Vi tilbyr et utvalg av risikostyringsverktøy for å hjelpe deg håndtere denne risikoen. 10. IKKE EGNET SOM INNTEKT CFD-konseptet betyr at de ikke er egnet for investorer som ønsker å få en inntekt fra sine investeringer, siden inntektene fra CFD-kontraktene kan svinge i verdi. En investering i et OTC-produkt er ikke en lett realiserbar investering, og det kan være vanskelig å selge eller realisere investeringen og motta pålitelig informasjon om dens verdi eller omfanget av risikoene som den er eksponert mot Det er forutsatt at Kunden har ingen rettigheter eller plikter i forhold til de underliggende eiendommene som er knyttet til CFD han handler. Det er ingen levering av den underliggende eiendommen. 11. SVINGNINGER I MARKEDET Det er viktig at du forstår risikoen forbundet med handel på et marked som svingninger i prisen på det underliggende markedet vil ha en effekt på lønnsomheten i handelen. For eksempel: verdien av investeringer denominert i utenlandsk valuta kan redusere eller øke på grunn av endringer i valutakurser. Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 3

5 11.2. CFD er derfor bare egnet for de kundene som fullt ut forstår markedsrisikoen og har tidligere handelserfaring. I tvilstilfeller anbefales det å søke hjelp hos en uavhengig rådgiver Glidning er forskjellen mellom forventet pris på en Transaksjon i en CFD, og prisen Transaksjonen er faktisk henrettet på. Glidning forekommer ofte i perioder med høyere volatilitet (for eksempel på grunn av nyhetshendelser) ved å gjøre en bestilling til en bestemt pris umulig å gjennomføre, når markedet bestillinger brukes, og også når store bestillinger er utført når det kanskje ikke er nok interesse på ønsket pris nivå for å opprettholde den forventede prisen på handelen. 12. DERIVATER Posisjoner åpnet med oss ikke omsettes på en børs. Priser og andre betingelser er satt av oss, i henhold til forpliktelsene vi har for å gi best mulig gjennomføring, for å handle rimelig og i samsvar med vår brukeravtale og med vår ordreutførelse politikk. Hver CFD handel som du åpner gjennom vår handelsplattform resulterer i at du inngår en kontrakt med oss; disse kontraktene kan kun inngås med oss og kan ikke overføres til en annen person. 13. BEHOV FOR Å OVERVÅKE STILLINGER På grunn av effekten av gjeldsgrad og derfor hastigheten som gevinst eller tap kan bli påført, er det viktig at du overvåke dine posisjoner tett. Det er ditt ansvar å overvåke dine handler. 14. OPERASJONELL RISIKO Operasjonell risiko med Plus500 på datamaskinen din er en integrert del av alle CFDtransaksjoner. For eksempel kan forstyrrelser i Plus500s operasjonell prosesser relatert til for eksempel kommunikasjon, datamaskiner, data-/mobilnettverk eller eksterne hendelser føre til forsinkelser i utførelsen av en transaksjon og oppgjøret i etterkant. Plus500 aksepterer ikke noen form for erstatningsansvar relatert til noen av Plus500s operasjoner, bortsett fra i tilfelle problemet skyldes bedrageri eller uredelighet av Plus I forbindelse med bruk av datautstyr og data, bærer Kunden følgende risikoer blant andre risikoer, i hvilke tilfeller Selskapet har ikke noe ansvar for eventuelle resulterende tap: a) Strømbrudd av utstyret på siden av Klienten eller leverandøren, eller kommunikasjon operatør (inkludert talekommunikasjon) som betjener Kunden b) Fysisk skade (eller ødeleggelse) av kommunikasjonskanaler som brukes til å knytte Kunden og leverandøren (kommunikasjon operatør), leverandør og handlen eller informasjonsserveren til Klienten; c) Brudd (uakseptabelt lav kvalitet) på kommunikasjon via kanalene som brukes av Klienten, eller Selskapet eller de kanalene som brukes av leverandøren, Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 4

6 eller kommunikasjon operatør (inkludert talekommunikasjon) som brukes av Kunden eller Selskapet; d) Feil eller uforenlig med krav innstillingene av klientterminalen; e) Utidige oppdatering av klientterminalen f) Bruk av kommunikasjonskanaler, maskinvare og programvare, genererer risikoen for ikke-mottak av en melding (inkludert tekstmeldinger) av Kunden fra Selskapet. g) Handel over telefonen kan bli hindret av overbelastning av forbindelsen. h) Feil eller ikke-operabilitet av Plattformen, som også inkluderer Klientterminalen Kunden kan ha økonomiske tap som følger av materialisering av de ovennevnte risikoene, og Plus500 aksepterer ingen ansvar i tilfelle av en slik risiko og Kunden skal være ansvarlig for alle relaterte tap som kan oppstå. 15. HANDELSPLATTFORMEN Kunden blir advart om at når han handler i en elektronisk platform må han anta risikoen for økonomisk tap som kan være en konsekvens av blant annet: a) Feil av Kundens utstyr, programvare og dårlig kvalitet på tilkoblings; b) Plus500 eller Kundens maskinvare eller programvare, funksjonsfeil eller misbruk; c) Feilaktig arbeid av Kundens utstyr; d) Feil innstilling av Klientterminalen; e) Forsinket oppdateringer av Klientterminalen Kunden erkjenner at den eneste pålitelige kilden til Quotes Flow informasjon er den levende Server s Quotes Base. Quotes Base i Klientterminalen er ikke en pålitelig kilde til Quotes Flow informasjon fordi forbindelsen mellom Klientterminalen og Server kan bli forstyrret på et tidspunkt, og noen av Sitatene (quotes) rett og slett kan ikke nå Klientterminalen (Client Terminal). 16. KOMMUNIKASJON MELLOM KUNDEN OG SELSKAPET Kunden skal akseptere risikoen for eventuelle økonomiske tap som følger av at Kunden har fått med forsinkelse, eller ikke har fått i det hele tatt noen melding fra Selskapet Kunden erkjenner at den ukrypterte informasjonen overført via e-post ikke er beskyttet mot uautorisert tilgang. Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 5

7 16.3. Selskapet har ikke ansvar hvis uautoriserte tredjepersoner har tilgang til informasjonen, herunder elektroniske adresser, elektronisk kommunikasjon og persondata, tilgang til data når de ovennevnte blir overført mellom Selskapet og Kunden, eller ved bruk av internett eller andre nettverk kommunikasjon fasiliteter, eller hvilke som helst andre elektroniske midler. 17. FORCE MAJEURE - HENDELSE I tilfelle av en force majeure, kan Selskapet ikke være i en posisjon til å tilrettelegge for gjennomføring av Kundeordre eller oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen med Kunden. Som et resultat kan klienten lide økonomisk tap Selskapet vil ikke være ansvarlig eller ha noe ansvar for noen form for tap eller skade som følger av eventuelle feil, avbrudd eller forsinkelse i å utføre sine forpliktelser i henhold til Brukeravtale der slik feil, avbrudd eller forsinkelse som skyldes en Force Majeure hendelse. 18. UVANLIGE MARKEDSFORHOLD Kunden erkjenner at under Uvanlige Markedsforhold, perioden hvor ordrene er utført i, kan forlenges og det skal være umulig for bestillinger å bli utført på erklært priser eller de skal ikke utføres i det hele tatt. 19. VALUTARISIKO Kunder bør være oppmerksom på at CFD denominert i en annen valuta enn deres lokale valuta valuta, har den ekstra risikoen knyttet til valutasvingninger. 20. INGEN RÅD OG ANBEFALINGER; Når Kunden plasserer ordrer med selskapet, vil selskapet ikke råde klienten om fordelene ved en bestemt transaksjon eller gi ham noen form for investeringsrådgivning, og Kunden erkjenner at Tjenestene inkluderer ikke investeringsrådgivning i CFD, eller underliggende marked. Kunden alene vil inngå Transaksjoner og ta relevante beslutninger basert på sin egen dømmekraft. Da Selskapet inngår noen transaksjon, representerer Kunden at han har vært ansvarlig for å lage sin egen uavhengige vurdering og undersøkelse av risikoen for Transaksjonen. Han representerer at han har tilstrekkelig kunnskap, markeds avansert teknikk, faglige råd og erfaring til å gjøre sin egen vurdering av fordeler og risiko ved enhver Transaksjon. Selskapet gir ingen garanti med hensyn til produktets anvendelighet handlet under denne Avtalen og påtar seg ingen forvaltningsansvar i sine relasjoner med Kunden Selskapet vil ikke under noen plikt, gi Kunden alle juridiske, skattemessige eller andre råd knyttet til en Transaksjon. Kunden bør søke uavhengig ekspert rådgivning, hvis han er i tvil om han har noen skatteforpliktelser. Kunden er herved advart om at skattelover kan endres fra tid til annen. Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 6

8 21. NYHETSBREV Selskapet kan, fra tid til annen, og etter eget skjønn, gi Kunden (eller i nyhetsbrev der det kan legges ut på sin nettside eller gi til abonnenter via sin hjemmeside eller handelsplattform eller annet) informasjon, nyheter, markedskommentarer eller annen informasjon, men ikke som en tjeneste. Hvor det gjør det: a) Selskapet vil ikke være ansvarlig for slik informasjon b) Selskapet gir ingen representasjon, sikkerhet eller garanti med hensyn til nøyaktighet, riktighet eller fullstendighet av slik informasjon eller hensyn til skatt eller juridiske konsekvenser av eventuelle tilknyttede Transaksjoner; c) Denne informasjonen er gitt kun for å gjøre Kunden til å foreta sine egne investeringsbeslutninger og ikke utgjør investeringsråd eller uoppfordrede finansielle tilbud til Kunden d) dersom dokumentet inneholder en begrensning på personen eller grupper av personer for hvem dokumentet er ment eller hvem det er fordelt til, samtykker Kunden at han ikke vil gi det videre til noen slik person eller grupper av personer; e) Kunden aksepterer at før forsendelse, kan Selskapet ha handlet på det selv, til å gjøre bruk av den informasjonen som den er basert på. Selskapet yter ikke representasjoner, med hensyn til tidspunktet for mottak, av Kunden, og kan ikke garantere at han vil motta slik informasjon på samme tid som øvrige kunder Det er enighet om at markedets kommentarer, nyheter eller annen informasjon gitt eller gjort tilgjengelig av Selskapet, kan endres og kan trekkes tilbake når som helst uten forvarsel. 22. INGEN GARANTIER AV PROFITT Selskapet gir ingen garantier for profitt eller for å unngå tap ved handel. Kunden har ikke mottatt slike garantier fra Selskapet eller fra noen av dets representanter. Kunden er klar over risikoen som ligger i handel og er økonomisk i stand til å bære slik risiko og tåle eventuelle tap. Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 7

9 Plus500CY Limited er autorisert og regulert av Kypros Sikkerheter og Utvekslingskommisjonen (Cyprus Securities and Exchange Commission), CIF Lisens Nr 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel v1 8

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer