Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

2 Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi har en generell plikt til å drive forretninger med deg ærlig, redelig og profesjonelt og til å handle i din beste interesse når vi utfører bestillinger. Mer spesifikt, når vi utfører ordre på vegne av deg, vil vi gi deg "beste utførelse", nemlig, vil vi operere i henhold til prosedyrer som vi har etablert for å treffe rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for våre kunder, på en konsistent basis Denne Policyen er gitt til deg (vår Kunde eller potensiell Kunde) i samsvar med Ytelse av Investeringstjenester, Utøvelse av investeringsvirksomhet, Drift av regulerte markeder og Andre relaterte saker Lov 144 (I) / 2007, med senere endringer fra tid til annen ("Loven") Ved å godta de vilkårene i vår Brukeravtale, samtykker du også med de vilkårene i denne Policyen for Bestillingsutføring ("Policy"). 2. INSTRUMENTER 2.1. Plus500CY Ltd ("Vi", "Plus500", "Selskapet") utfører kun bestillinger for differansekontrakter ("CFD") i aksjer, råvarer, ETF, indekser og Forex. 3. PLIKT TIL Å GI DEG BESTE UTFØRELSE 3.1. Når vi utfører dine bestillinger, vil vi ta alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for deg ved å utføre disse ordrene i henhold til disse Policyen og underlagt noen spesifikke instruksjoner mottatt fra deg. Policyen omfatter et sett av prosedyrer som er utformet for å oppnå best mulig resultat utførelse, under og ved å ta hensyn til arten av dine bestillinger, prioriteringer du har identifisert til oss i forbindelse med fylling av disse ordrene og de procedyrene knyttet til aktuelle markedet med målet til å produsere et resultat som gir, etter vårt syn, den beste balansen tvers en rekke av noen ganger motstridende faktorer. Vår politikk kan ikke gi en garanti for at, når gjennomføring en bestilling, vil vår prisen alltid være bedre enn den som er eller kan ha vært tilgjengelig på andre steder. 4. BESTEMMELSE OM VI FÅR BESTE UTFØRELSE FOR DEG 4.1. Vi virker som oppdragsgiver i alle forretninger og som den eneste handelsplass for dine bestillinger som ikke er utført på en børs eller multilateral handelsfasilitet. Vi er pålagt å ta en rekke faktorer i betraktning når vi vurderer hvordan å levere den beste utførelsen. Vi har vurdert pris som den viktigste etterfulgt av: Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 1

3 kostnaden; størrelse; likviditeten i det underliggende markedet; hastighet; og Sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør 4.2. Vi gir den beste utførelsen ved å sikre at ved ankomst på våre CFD bud / bestilling priser bruker vi markedsprisen for det underliggende produktet som bestillingen din henvises til. Vi har tilgang til en rekke ulike datakilder for å generere vår markedspris, nemlig, vårt mål på budene og tilbud er tilgjengelig til armlengdes betingelser tradere. Vi anser ikke den ovennevnte Listen som uttømmende og orden, der, de ovennevnte faktorene er presentert, skal ikke tas som prioritert faktor Vi vil bestemme den relative betydningen av de oven beste utførelse faktorene ved hjelp av vår kommersielle dom og erfaring av informasjonen som er tilgjengelig på markedet, og basert på de kriteriene som er beskrevet nedenfor: (a) Pris: For ethvert finansielt instrument, vil selskapet sitere to priser: høyere pris (ASK) klienten kan kjøpe dette finansielt instrument på (gå lang), og den lavere prisen (BID), hvor klienten kan selge (gå kort) det. Selskapets pris for ett gitt finansielt instrument er beregnet med utgangspunkt i prisen på den aktuelle underliggende eiendommen, som selskapet får fra tredjeparts eksterne referansekilder. Selskapets priser finner du på selskapets hjemmeside eller handelsplattformer. Selskapet oppdaterer sine priser så ofte som begrensninger av teknologi og kommunikasjonsforbindelser tillater. Selskapet går over dets tredjeparts eksterne referansekilder fra tid til annen for å sikre at data innhentet fortsetter å være konkurransedyktige. Hvis prisen når en ordre satt av deg som: Lukk ved tap, Lukk på Gevinst, Trailing stop (merkestopp), Markedsbestilling, Limitordre er disse ordrene umiddelbart behandlet. Men under visse markedsforhold kan det være umulig å utføre ordre (Lukk ved tap, Lukk på Gevinst, Trailing stop (merkestopp), Markedsbestilling, Limitordre) på Kundens forespurte pris. I dette tilfellet, har selskapet rett til å utføre ordren på den første tilgjengelige pris. Dette kan skje for eksempel i perioder med raske prissvingninger hvis prisen stiger eller faller i en handel i en slik grad at, etter reglene i den relevante børs, er handelen suspendert eller begrenset, eller dette kan skje ved åpningen av handelssesjoner. (b) Kostnader: For å åpne en posisjon i enkelte typer CFD, kan Kunden bli pålagt å betale provisjon eller finansierings avgifter, beløp som er offentliggjort på selskapets hjemmeside. Provisjoner kan bli belastet enten i form av en prosentandel av den samlede verdien av handelen eller som faste beløp. Oppslagene for listen av finansielle instrumenter kan finnes på selskapets hjemmeside og handelsplattform. (c) Hastigheten på utførelsen: Selskapet legger en vesentlig betydning ved utføring kundens ordre og bestreber seg på å tilby høy hastigheten på utførelsen innenfor de begrensningene av teknologi og kommunikasjonsforbindelser. Selskapet utfører kundeordre i CFD som en oppdragsgiver til en oppdragsgiver mot Kunden, dvs. Selskapet er den Markedsplassen (som definert i Kommisjonsdirektiv 2006/73 / EF om MiFID) for gjennomføring av Kundens ordre. (d) Sannsynlighet for Utførelse: Sannsynligheten for utføselse er avhengig av Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 2

4 tilgjengeligheten av prisene på andre markedspleiere / finansinstitusjoner. I noen tilfeller kan det ikke være mulig å arrangere en bestilling for utførelse, for eksempel, men ikke begrenset i følgende tilfeller: under nyheter, handelssesjoner start, under volatile markeder der prisene kan bevege seg betydelig opp eller ned og bort fra erklært priser, der det er en rask pris bevegelse, hvor det ikke er tilstrekkelig likviditet for gjennomføring av den spesifikke volum på erklært pris, har en force majeure hendelsen skjedd. I tilfelle at selskapet ikke er i stand til å gå videre med en ordre med hensyn til pris eller størrelse eller annen grunn, vil ordenen ikke bli behandlet. I tillegg har selskapet rett, når som helst og etter eget skjønn, uten forvarsel eller forklaring til kunden, for å avslå eller nekte å overføre eller sørge for gjennomføring av eventuelle Bestill eller Søknad eller Opplæring av Kunden i forhold forklart i kkndeavtale / Generelle vilkår og betingelser. (e) Sannsynligheten for oppgjør: De finansielle instrumentene som tilbys av selskapet ikke involverer levering av det underliggende aktiva, så det er ingen oppgjør som det ville være for eksempel dersom Kunden hadde kjøpt aksjer. (f) Størrelse på bestilling: Den faktiske minimum størrelse på en ordre kan være forskjellig for hver Kundekonto. (g) Markedspåvirkning: Noen faktorer kan raskt påvirke prisen på de underliggende instrumenter / produkter som selskapets oppgitte prisen er avledet fra og kan også påvirke andre faktorer som er oppført her. Selskapet vil ta alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for sine kunder For alle CFD tar vi hensyn til faktorer som drift interesse, forventet utbytte og eventuelle variasjoner i den underliggende kontrakten for utløp på referansedato. Til dette legger vi en Plus500 Spread (Spredning). Plus500 Spread vil ikke være større enn de premiene som er publisert på detaljene lenken for hvert instrument på Plus500 Handelsplattform. Som et resultat av alle disse varierende faktorer våre bud / salgskurser vil normalt ikke være det samme som kontantprisen for det underliggende produktet På den tiden vi mottar din bestilling, kan det ikke være noe fungerende marked eller Utveksling, som er åpen for handel, der det underliggende produktet omsettes. I slike tider kan markedet være illikvid, handel stanset eller suspendert og andre påvirkninger kan påvirke prisen, og vi forbeholder oss retten til ikke å gjennomføre bestillingen din under slike forhold. 5. UTFØRELSE ØVELSER I DE FINANSIELLE INSTRUMENTENE Du blir advart om at Slippage kan oppstå ved handel i Finansielle instrumenter. Dette er situasjonen når den gang en ordre er presentert for utføring, den konkrete prisen vist til Kunden kan ikke være tilgjengelig; derfor vil ordenen bli behandlet vil bli utført nær Kundens forespurte pris. Så, er slippage forskjellen mellom forventet pris på en ordre, og prisen ordenen er faktisk utført på. Hvis henrettelse prisen er bedre enn prisen forespurt av klienten, er dette omtalt som positiv glidning. Hvis henrettet prisen er verre enn prisen forespurt av klienten, er dette omtalt som negativ glidning. Vær oppmerksom på at slippage/ glidning er Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 3

5 en normal element ved handel i finansielle instrumenter. Glidning forekommer oftere i perioder med illikviditet eller høyere volatilitet (for eksempel på grunn av nyhetsmeldinger, økonomiske hendelser og markedsåpninger og andre faktorer) og gjør en ordre til en bestemt pris umulig å utføre. Med andre ord, kan dine bestillinger ikke bli behandlet ved erklært priser. Glidning kan vises i alle typer kontoer vi tilbyr. Det bemerkes at Slippage kan også forekomme ved Lukk på tap, Lukk på Profit, Trailing stop (merkestopp), og andre typer bestillinger. Vi garanterer ikke utførelsen av dine ventende bestillinger, til den prisen som er angitt. Men bekrefter vi at din ordre vil bli behandlet ved neste beste tilgjengelige markedspris fra prisen du har angitt under din ventende bestilling. 6. BESTE UTFØRELSE KRITERIER 6.1. Under loven, vil Selskapet foreta den relative betydningen av de oven beste utførelse faktorene ved hjelp av vår kommersielle dom og erfaring av informasjonen som er tilgjengelig på markedet og vil ta hensyn til: (a) De egenskapene i kundeordre. (b) De egenskapene av de finansielle instrumenter som er målet til bestillingen For personkunder, skal best mulig resultat fastsettes i forhold til det samlede vederlaget (med mindre formålet med utførelsen av ordren tilsier noe annet), som representerer prisen på det finansielle instrumentet og kostnader knyttet til gjennomføring, som skal omfatte alle utgifter pådratt av Kunden, som er direkte knyttet til utførelse av ordren, inkludert utførelse avgifter (som er aktuelt). 7. SPESIFIKKE INSTRUKSJONER 7.1. Hvor du gir oss spesifikke instruksjoner med bestillingen, inkludert angivelse av prisen på en transaksjon med oss, eller prisen en transaksjon skal være stengt på, hvis markedet beveger seg mot deg, disse instruksjonene forrang over andre aspekter i denne Policyen. En transaksjon som, en etterfølgende stoppe eller annen grense, er satt til, vil bli stengt på dette nivået, hvis grensen eller stoppe prisen er nådd. Det bemerkes at de spesifikke instruksjonene kan hindre Selskapet fra å ta trinnene i Policyen for å oppnå best mulig resultat for deg Generelt, CFD basert på egenkapital instrumenter har ingen utløpsdato, men hvis en transformasjon hendelse skal kunngjøres basert på en overtakelse eller en omorganisering, datoen for arrangementet kan brukes som utløpsdatoen. Limitordre og stoppe tap påført CFD i egenkapitalinstrumenter basert på utbytte prisene vil være gyldig for tidligere utbytte pris (og vice versa) med mindre kunden spesifikt avlyste den. 8. UTFØRELSE AV KUNDEORDRE 8.1. Selskapet skal oppfylle følgende vilkår ved utførelse av kundeordre: (a) sørger for at bestillinger utført på vegne av Kunder er raskt og Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 4

6 nøyaktig registrert og tildelt; (b) utfører ellers sammenlignbare kundeordre sekvensielt og fort med mindre de egenskapene til ordren eller rådende markedsforhold gjør dette upraktisk; (c) opplyser raskt en detaljist kunde, om materiale vanskeligheter relevant for forsvarlig gjennomføring av ordre, før det er klar over problemet. 9. INGEN AGGREGERING 9.1. Vi vil ikke kombinere din bestilling med de av andre kunder, for utførelse av en enkelt ordre. 10. KUNDENS SAMTYKKE Ved å inngå Brukeravtalen med Selskapet for ytelse av Investeringstjenester, samtykker Kunden til en anvendelse av denne Policy på ham. 11. OVERVÅKNING OG GJENNOMGANG AV VÅR POLICYEN FOR BESTILLINGSUTFØRING Vi vil overvåke effektiviteten av våre ordreutførelse ordninger og denne Policyen. Vi vil vurdere fra tid til annen, enten arenaer, tatt med i betraktning av oss, i prising av våre transaksjoner, tillater oss å møte våre regulatoriske forpliktelser på en konsistent basis, eller om, vi må gjøre endringer i våre gjennomføringsordninger, eller til denne Policyen. Skulle det være noen vesentlige endringer i våre ordreutførelse ordninger eller denne Policyen, vil vi varsle deg. 12. KONTRAKTDETALJER Fullstendige opplysninger om handelsvilkår, herunder åpningstid for handler, for bestemte produkter er tilgjengelige gjennom lenken for hvert instrument på Plus500 Handelsplattform Skulle du trenge ytterligere informasjon og / eller har noe spørsmål kan du sende beskjed og / eller spørsmål til 13. INGEN FORVALTNINGSANSVAR Vi gir deg tilgang til Plus500 handelsplattform og vi ikke opptrer i annen egenskap blant annet som et tillitsforhold Vår forpliktelse til å gi deg "beste utførelse" betyr ikke at vi skylder deg noen forvaltningsansvar utover de spesifikke regulatoriske plikt som påligger oss eller som på annen måte kan avtales mellom oss. Kypros, November 2014 Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 5

7 Plus500CY Limited er autorisert og regulert av Kypros Sikkerheter og Utvekslingskommisjonen (Cyprus Securities and Exchange Commission), CIF Lisens Nr 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Order Execution Policy v1 6

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer