Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet"

Transkript

1 Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet

2 Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon Posisjonsregimet Bruk av bankgarantier MiFID 2 Implementering 2

3 Innledning Ikke en gjennomgang av hele reguleringen Emnene er ikke behandlet i sin helhet MiFID 2 og MiFIR er vedtatt, level 2 er ikke Norsk implementering ikke på plass Reforhandlinger av EØS-avtalen må sluttføres Andre rettsakter står «i kø» 3

4 Innledning til MiFID 2 Hva ønskes med MiFID Review? Så mye handel som mulig inn på regulerte markedsplasser og full transparens, både pre og post trade der det er mulig Økt konkurranse Styrket forbrukerbeskyttelse 4

5 Systembehov Flere systemer må lages og utvides Behov for data fra markedsplassene, foretakene under tilsyn og også andre Utveksling av data til andre myndigheter (ACER) 5

6 Definisjonen av finansielle instrumenter

7 Definisjonen av finansielle instrumenter Endringer i definisjonen av finansielle instrumenter Karbonkvoter (EUA) blir eget finansielt instrument Med tilhørende EUA-derivater Varederivathandel for å sikre fysiske posisjoner defineres til ikke å være finansielle instrumenter REMIT-kontraktene Begrensninger (Guidelines til MiFID 1) Clearingplikt Krav til posisjonsrapportering/limits Kraft/gass krav om å transaksjonsrapportere til ACER 7

8 Markedsplasser og CCPer

9 Organisert handelsfasilitet (OHF) Ny markedsplass Handel i obligasjoner, derivater, strukturerte produkter og utslippstillatelser Tilsvarende organiseringskrav som for MHF Matchingen skal skje under diskresjonært skjønn Kan ikke utføre ordre mot egen bok «matched principal trading» kun etter samtykke fra kunden og ikke for clearingpliktige derivater Bestemmelsene om god forretningsskikk, interessekonflikter og best execution gjelder 9

10 Endret regelverk for systematiske internaliserere (SI) Verdipapirforetak som tilbyr utførelse av kundeordre mot egen bok utenfor RM eller MHF Vesentlige endringer: Utvidelse av type finansielle instrumenter underlagt regimet Definisjonen av SI også avhengig av kvantitative kriterier Må registrere seg hos tilsynsmyndigheten som SI Opt-in regime Må stille forpliktende kurser dersom det er et likvid marked for instrumentet 10

11 Begrensninger på OTC-handel Plikt til å handle standardiserte, likvide derivater på regulert marked, MHF eller OHF Likvid? Standardisert? I EEA? Handel på 3. lands markedsplass? Derivatet er finansielt instrument? 11

12 Ikke-diskriminering Ikke-diskriminerende og transparent tilgang til markedsplasser og CCP Tilgang kan nektes bare der særlig vilkår er oppfylt Like vilkår: Tilgangen må være klart definert og transparent Kostnadene fastsattes ut fra objektive kriterier, like for alle Like vilkår for sikkerhetsstillelse, netting og marginberegninger Ikke-diskriminerende tilgang til benchmarks - relevante priser og datafeeds - lisenser 12

13 Transparens

14 Pre- og post-trade Non-equities Omfatter obligasjoner, derivater, strukturerte finansielle produkter og utslippstillatelser Gjelder for RM, MHF og OHF Pre-trade: Kjøps- og salgstilbud og ordredybde Actionable indication of interest Post-trade: Pris, volum og transaksjonstidspunkt skal offentliggjøres Verdipapirforetak og SI; offentliggjøring gjennom APA 14

15 Pre- og post-trade Non-equities Waivere og utsatt offentliggjøring: i. Transaksjoner i finansielle instrumenter hvor det ikke er et likvid marked ii. Large in scale transactions (LIS) iii. Transaksjoner større enn «size specific to the instrument» Mål for likviditet COFIA vs IBIA Kostnad og tidsbruk vs riktighet 15

16 Nye krav til konsesjon og forpliktelser

17 Tilknyttet virksomhet (Ancillary services) Vare- og varederivatforetak som vil kunne bli konsesjonspliktige Foretak som er store i sitt derivatmarked på konsernbasis Foretak som har en stor andel av sin virksomhet i varederivater på konsernbasis Målt i kapital Målt i forhold til oppsatte grenseverdier Målt i forhold til totalmarkedet 17

18 Andre Foretak som driver investeringstjenester med karbonkvoter Norske og europeiske foretak som har derivatposisjoner notert på markedsplass innenfor EEA inkl. Norge For eksempel innen metaller og «soft commodities» 18

19 Posisjonsregimet

20 Rapportering av derivatposisjoner Rapportering av posisjoner i varederivater Markedsplasser skal publisere ukentlige rapporter Daglige posisjoner som holdes på den enkelte markedsplass skal rapporteres til myndighetene tilsynsmyndighetene med «størst omsetning» skal sette samlede posisjonsgrenser for hele markedet 20

21 Posisjonsgrenser Øvre grense for posisjoner (position limits) Data fra markedsplassene Data fra andre? tilsynsmyndighetene med «størst omsetning» skal sette samlede posisjonsgrenser for hele markedet ESMA har særlige hjemler Kan innhente all relevant informasjon fra enhver Kan kreve at derivatposisjoner reduseres eller avvikles Kan begrense mulighetene til å inngå varederivatkontrakter 21

22 Posisjon management Krisehåndtering Tilsynsmyndighetene/ESMA har rett og plikt til å foreslå/sette særskilte posisjonsbegrensninger i ekstreme situasjoner Inngrep kan ved nødvendighet også foretas i underliggende fysisk marked ESMA har her særlige hjemler for å innhente informasjon og foreta inngrep 22

23 Bruk av bankgarantier

24 Bankgarantier - alternativer Dagens løsning med bankgarantier som tidsbegrenset ordning Videreføring av dagens ordning med bankgarantier Bruk av cash eller annen sikkerhet som kreves i EMIR Bruk av GCM Stenge posisjoner Krever endringer i EU 24

25 MiFID 2 Implementering

26 Implementering i Norge Verdipapirlovutvalg Del Desember 2015 Del Juni 2016 Del Juni 2017 EU legger opp til ikrafttredelse i EU 3. januar 2017 Stortinget bestemmer dato for ikrafttredelse i Norge som kan være annerledes enn i EU MiFIR-/ 26

27 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

MiFID II FINANSREGULATORISK

MiFID II FINANSREGULATORISK Mars 2014 MiFID II FINANSREGULATORISK I 2007 ble f inansmarkedsreguleringen i EU omstrukturert ved implementeringen av verdipapirmarkedsdirektivet MiFID. Direktivet fastsetter regler for verdipapirforetak,

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier?

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Dag Seter, Bergen Energi 1 2 Et marked i endring Finanskrisen Skapte også et sjokk for verdens myndigheter Hvordan kunne dette skje at de største banker

Detaljer

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy Nytt siden sist regulering Anne Merethe Bellamy Nye krav i EØS Etter finanskrisen har strengere regulering og bedre tilsyn stått sentralt Nye fullharmoniserte regler («Single Rule Book») Økt bruk av forordninger

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter 1. Innledning og sammendrag Skattedirektoratet foreslår en ordning

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 02/14 Konsesjonssystemet for markedsplasser for finansielle instrumenter Av Sundeep Singh STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008)

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008) VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse Oppgaven blir innhentet med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om

Detaljer

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket Til: Finans Norge v/ adm. direktør Idar Kreutzer Verdipapirforetakenes Forbund v/ adm. direktør Sindre Støer Oppgjørsdeltakere i VPO NOK Likviditetsbanker i VPO NOK Deres ref.: Vår ref.:jbo Dato: 30. juni

Detaljer