Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2"

Transkript

1 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING Børs- og verdipapirretten Rettskilder og litteratur Rettslig plassering og avgrensninger Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten Ulike sparealternativer herunder litt om verdipapirfond Forholdet til selskapsretten og obligasjonsretten m.v.... KAPITTEL 2 FINANSIELLE INSTRUMENTER Innledning Omsettelige verdipapirer Oversikt Aksjer og tilsvarende eierandeler Obligasjoner og tilsvarende låneinstrumenter Andre omsettelige verdipapirer Verdipapirfondsandeler Pengemarkedsinstrumenter Derivatkontrakter Innledning Terminer Fremtidige renteavtaler (FRA) Swapkontrakter Opsjoner Andre avledede kontrakter, kredittderivater og differansekontrakter Varederivater og «eksotiske» derivater

2 KAPITTEL 3 TRANSAKSJONER MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Primær-, sekundær- og tertiærmarkeder Primærmarkeder Sekundærmarkeder Tertiærmarkeder (derivatmarkedene) Transaksjoner og eierposisjoner Emisjon og annenhåndshandel m.m Ervervs-, avhendelses- og eierbegrepet Derivater og begrensede rettigheter knyttet til omsettelige verdipapirer Short salg og lån av finansielle instrumenter, samt repoforretninger Syntetiske aksjeposisjoner... KAPITTEL 4 KONSOLIDERINGSBESTEMMELSER Innledning Personlig nærstående Juridisk nærstående Konsolidering av konsernselskaper Konsolidering av et selskap og dets majoritetsaksjonær Forpliktende samarbeid mellom aksjonærer... KAPITTEL 5 BØRSER OG REGULERTE MARKEDER Innledning Konsesjonskrav og lovvalg Organisatoriske krav Handelsmedlemmene og det regulerte marked Markedsplassvirksomhet og kursnoteringer Virksomhetsbegrensninger.... KAPITTEL 6 REGELVERKET FOR UTSTEDERE AV NOTERTE VERDIPAPIRER Innledning Opptak av finansielle instrumenter til børsnotering

3 6.3 Utstedernes informasjonsplikt m.m Den løpende informasjonsplikten Selskapets opplysningsplikt ved forespørsel fra børsen Taushetsplikt m.m. for «primærinnsidere» og andre Rådgivningsforbudet Omsetnings- og stemmerettsbegrensninger m.m Samtykkekrav, tilbudspliktregler og eierbegrensninger Forsvarsmekanismer mot selskapsoppkjøp Stemmerettsbegrensninger Selskapets plikt til likebehandling av sine aksjonærer Strykning, suspensjon og andre sanksjoner mot noterte selskaper Strykning og suspensjon Overtredelsesgebyr... KAPITTEL 7 REGELVERKET FOR VERDIPAPIRFORETAK Innledning Investeringstjenester Innledning Ordreformidling (tjeneste nr. 1) Utførelse av ordre på vegne av kunde (tjeneste nr. 2) Egenhandel som investeringstjeneste (tjeneste nr. 3) Aktiv forvaltning av finansielle instrumenter (tjeneste nr. 4) Investeringsrådgivning (tjeneste nr. 5) Garantistillelse for og plassering av emisjoner (tjeneste nr.6) Multilaterale handelsfasiliteter Konsesjonsreglene Vilkår for konsesjon Generelle unntak fra konsesjonskravet Rammebetingelser for verdipapirforetak Innledning Tilknyttede tjenester og virksomhetsbegrensninger Kapitalkrav, sikkerhetskrav og annen investorbeskyttelse Intern organisering av verdipapirforetak Verdipapirforetakenes virksomhet Krav til god forretningsskikk

4 Kundeklassifisering og egnethets- og hensiktsmessighetstesting Interessekonflikter Ordreutførelse Taushetsplikt Ansattes egenhandel Norske verdipapirforetaks utenlandsvirksomhet Utenlandske verdipapirforetak Tilsyn og sanksjoner... KAPITTEL 8 OFFENTLIGE EMISJONER OG SPREDNINGSSALG Innledning Prospektregler og emisjonskontroll Innledning Tilbudsprospekter Noteringsprospekter Krav til innholdet av prospekter Forhåndskontroll og offentliggjøring m.m Kort om gjennomføringen av emisjoner Ugyldighet og ansvar ved emisjon av verdipapirer Innledning Erstatningsansvar for styre, ledelse og emisjonsrådgivere Grunnlag for ugyldighet, heving og erstatningskrav mot utsteder Registrering i Foretaksregisteret avskjærer oftest ugyldighet og erstatningskrav... KAPITTEL 9 ANNENHÅNDSHANDEL MED VERDIPAPIRER Handel gjennom verdipapirforetak Innledning Verdipapirforetakenes plikt til å ivareta kundens interesser Generell omsorgsplikt Rimelige tiltak for «best execution» Informasjonsplikt Alminnelige forretningsvilkår og supplerende privatrettslige regler

5 9.1.4 Derivattransaksjoner m.m Forholdet mellom kjøper og selger ved annenhåndshandel Innledning Verdipapirselgers opplysningsansvar og -risiko... KAPITTEL 10 GENERELLE RAMMEBETINGELSER FOR TEGNING OG HANDEL Konsesjonskrav, eierbegrensninger og posisjonsbegrensninger Tilbudspliktreglene Innledning Hovedregelen om erverv som utløser tilbudsplikt Gjentatt tilbudsplikt og senere tilbudsplikt Tilbudsplikt eller nedsalgsplikt Tilbudets innhold tilbudsdokumentet Målselskapets stilling Frivillige overtakelsestilbud Flaggings- og meldepliktreglene Flaggingsreglene (meldeplikten ved større aksjetransaksjoner m.m.) Meldeplikten for primærinnsidere m.m Reglene om innsidehandel Innledning Finansielle instrumenter som omfattes av innsidehandelsforbudet Definisjonen av innsideinformasjon Disposisjoner som omfattes av forbudet misbruksreservasjonen De subjektive straffbarhetsvilkår Undersøkelsesplikten for primærinnsiderne Forbudet mot kursmanipulasjon Generelt... KAPITTEL 11 REGISTRERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Innledning Nærmere om VPS Feilregistreringer og ansvar for VPS og verdipapirregistre

6 11.4 Nærmere om registreringsplikten i VPS Registrerte finansielle instrumenter Registrering av transaksjoner med VPS-registrerte finansielle instrumenter... KAPITTEL 12 OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDEL Innledning Oppgjør gjennom verdipapirforetak Oppgjør i VPS Oversikt over oppgjørsformene Rettsvernsspørsmål ved verdipapiroverføringer i VPS Reversering og sletting av eierposisjoner i VPS Oppgjørssentralenes virksomhet Netting og omstøtelse Netting Omstøtelse av sikkerheter for finansielle instrumenter... Stikkordregister

Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT

Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT Knut Bergo B0RS- 0G VERDIPAPIRRETT CAPPELEN AKADEMISK FORLAG 2004 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 13 1.1 Bors- og verdipapirretten 13 1.2 Rettskilder og litteratur 16 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Gjeldende fra 11. juni 2014*

Gjeldende fra 11. juni 2014* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter Gjeldende fra 11. juni 2014* *Erstatter versjon av

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår,

Alminnelige forretningsvilkår, Alminnelige forretningsvilkår, Gjeldende fra 9. mars 2010 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Union Corporate AS ( Union ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning

4. Bestemmelser om taushetsplikt og forbud mot rådgivning Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer knyttet til 2-1 om misbruk av presise og fortrolige opplysninger, 2-2 om taushetsplikt og rådgivnings-forbud, 2-3 om forbud mot handel i visse perioder og

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Innholdsfortegnelse Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter... 5 Vilkår for aksjehandel på internett... 17 Informasjon om kundeklassifisering...

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I TILSYNET MED NORSKE MARKEDSPLASSER SOM FØLGE AV EU-REGELVERK

UTREDNING OM ENDRINGER I TILSYNET MED NORSKE MARKEDSPLASSER SOM FØLGE AV EU-REGELVERK UTREDNING OM ENDRINGER I TILSYNET MED NORSKE MARKEDSPLASSER SOM FØLGE AV EU-REGELVERK Kredittilsynet 28.11.08 KREDITTILSYNET side 1 av 64 0 Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.2 Arbeidsgruppens mandat...10

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA NRP Securities ASA NRP Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 01 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer

Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 45 - selskapenes erverv av egne aksjer Innhold 1. Innledning...2 2. Allmennaksjeloven 9-2 flg... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Særlig om opsjons- og terminavtaler...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS Sist endret 1. juli 2010 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS Revidert pr. 23. september 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

MiFID II FINANSREGULATORISK

MiFID II FINANSREGULATORISK Mars 2014 MiFID II FINANSREGULATORISK I 2007 ble f inansmarkedsreguleringen i EU omstrukturert ved implementeringen av verdipapirmarkedsdirektivet MiFID. Direktivet fastsetter regler for verdipapirforetak,

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer