MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets"

Transkript

1 MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

2 MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste Ikke lenger konsesjonsfritak ved ordreformidling Nytt: Multilaterale Handelsfasiliteter (MHF) Økt investorbeskyttelse: Kundeklassifisering Krav til beste resultat ved utførelse av kundeordre Krav til rapportering av utførte transaksjoner Krav til håndtering av interessekonflikter Skjerpede krav ved investeringrådgivning: Krav om innhenting av informasjon om kundens finansielle stilling, risikovilje og investeringsformål Transaksjonsrapportering: Alle transaksjoner i noterte instrumenter Forslag om rapportering av kunde-id 2

3 Konsesjonsforhold Konsesjonsfritak ved ordreformidling forsvinner Hittil: Unntak for mottak/videreformidling av ordre i omsettlige vp og fondsandeler Konsesjonsfritak dersom formidler blir tilknyttet agent Nytt: Konsesjonsplikt ved investeringsrådgivning Definisjon: ".. personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner I forbindelse med bestemte finansielle instrumenter" - Nye foretak blir underlagt kravet om konsesjon - Tradisjonell bank må forholde seg til vphl 3

4 Utfordring i kredittinstitusjoner: "Banken" "Markets" Investeringsrådgivning Hele banken må ha konsesjon Avgrensning mot tradisjonell verdipapirhandel? Organisatoriske krav: Uklart hva som treffer "banken" 4

5 Kundeklassifisering Beskyttelse ved regler for god forretningsskikk, men i forskjellig grad: Profesjonelle kunder Ikke-profesjonelle kunder Ingen beskyttelse: Kvalifiserte motparter Alle eksisterende kunder skal klassifiseres etter gitte kriterier i henhold til profesjonalitet Klassifisering vil bestemme grad av investorbeskyttelse - Informasjonskrav - Rådgivning DnB NOR Markets må: - Endre rutiner for kundeetablering - Etablere rutiner for å sende ut og å innhente kundeinformasjon - Klassifisere alle dagens kunder - Tilpasse CRM-verktøy Kan ha forskjellig klassifisering for hvert produkt/tjeneste Hos oss: Én kunde én klasse 5

6 Kvalifiserte motparter Verdipapirforetak Kredittinstitusjoner Forsikringsselskap Verdipapirfond og forvaltningsselskap Pensjonskasser og forvaltningsselskap Andre finansinstitusjoner Råvare- og derivathandlere Offentlige myndigheter + Store virksomheter etter forskriftens 7-2 6

7 Profesjonelle kunder Kvalifiserte motparter Store virksomheter (må oppfylle to av tre kriterier) Balanse EUR 20 mill Netto omsetning EUR 40 mill Egenkapital EUR 2 mill Andre institusjonelle investorer som primært investerer i finansielle instrumenter Kunder som kan velge å bli betraktet som profesjonelle: Har foretatt min. 10 "betydelige transaksjoner" pr kvartal i relevant marked Kundens portefølje overstiger EUR Kunden har arbeidet innen finansiell sektor i min ett år. 7

8 Ikke-profesjonelle kunder Alle som ikke er kvalifisert motpart eller profesjonell RESTEN!!!! Pedagogisk utfordring: Kunde føler seg proff Megler mener kunden er proff Mindre mas med proffe kunder Må hamre inn: Gitte kriterier, lite slingringsmonn 8

9 Beste resultat ved utførelse av ordre Vurdere pr transaksjon Ordreutførelsespolicy Vurdere "jevnlig". Dokumentere. Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte: Kunde, ordretype, finansielt instrument, handelssystemer Alternative måter for utførelse av ordrer: Best pris grunnet best likviditet der finansielt instrument er primærnotert Førstevalg: Handel på børs der vi er medlem Kjøp og salg i samme instrument: Over børs eller internhandel Mot egen bok Videreformidling til andre vpforetak Unntak fra retningslinjene: Spesifikk instruks fra kunden Kvoteringsmarkeder: Kundens aksept av kvotert pris. Sertifikater, obligasjoner, valutahandel, derivater 9

10 Rapportering til ikke-profesjonelle kunder Frist: Senest dagen etter handelsdato I forarbeidene: Sluttseddel holder Dersom rapportering "neste dag": Midlertidige bekreftelser må sendes på handelsdag Dyrt og dumt.. Krav til innhold i rapporter: Blant annet Handelssystem. MIC-kode? Tidspunkt for handel Ordrens art hvis annet enn kjøp og salg Om foretaket, personer i foretakets foretaksgruppe eller annen kunde er motpart 10

11 Håndtering av interessekonflikter ".. plikter å treffe alle rimelige forholdsregler med hensyn til å identifisere interessekonflikter mellom foretaket om kundene og kundene imellom" Krav om effektive organisatoriske og administrative tiltak for å hindre at interessekonflikter skader kundens interesser Summarisk informasjon i forretningsvilkårene Dersom ikke tilfredsstillende tiltak for å forhindre interessekonflikter må kunden informeres FØR gjennomføring av tjeneste/transaksjon Krav om logging av "skadelige" interessekonflikter: Hva? Når? 11

12 Nye rutiner ved kundeetablering Execution only: Ordreutførelse i ikke-komplekse produkter Kun innhenting av kundedata. Andre tjenester: Må innhente informasjon om Finansiell stilling Investeringsmål Kunnskap og erfaring Innhentet informasjon må være tilgjengelig for meglere KUNDEN KLASSIFISERES BASERT PÅ INNHENTET INFORMASJON! 12

13 Vurdering av egnethet Hvis kunde ønsker investeringsrådgivning må DnB NOR Markets vurdere egnethet, basert på kundens: Kunnskap og erfaring Type tjeneste, transaksjoner og finansielle instrumenter kunden er kjent med Karakter, volum og hyppighet av kundens transaksjoner, og i hvilken periode disse ble utført Kundens utdanningsnivå, og yrke eller relevant tidligere yrke Finansiell situasjon Kilde og størrelse på fast inntekt Aktiva, inklusive likvide aktiva Investeringer og fast eiendom Faste finansielle forpliktelser Investeringsmål Hvor lenge kunden ønsker å holde investeringen Preferanser angående risiko Risikoprofil Formål med investeringen Basert på innhentet informasjon, skal vi anbefale egnet instrument (hver gang!) 13

14 Vurdering av hensiktsmessighet Hvis kunde ønsker generelle råd eller ren ordreeksekvering må DnB NOR Markets vurdere om dette er hensiktsmessig for kunde på bakgrunn av: Kunnskap og erfaring Type tjeneste, transaksjoner og finansielle instrumenter kunden er kjent med Karakter, volum og hyppighet av kundens transaksjoner, og i hvilken periode disse ble utført Kundens utdanningsnivå, og yrke eller relevant tidligere yrke Hvis DnB NOR Markets finner ønsket tjeneste ikke hensiktsmessig: Kunde skal advares Unntak: Ikke krav om vurdering av hensiktsmessighet for Profesjonelle kunder "execution only" i ikke-komplekse produkter 14

15 Krav til informasjon fra kunde Execution only Kunnskap og erfaring Kunde Andre tjenester Finansiell situasjon Rådgivning Investeringsmålsetning 15

16 Håndtering av eksisterende kunder Segmenttilpasset kundebrev sendes ut Håndteres sentralt. Brevtekst distribuert internt Prioriterte kunder bør kontaktes av megler (kriterier vurderes) Kunde må fylle ut informasjon via webforms Alle kunder skal klargjøres for rådgivning (ref vanskelig å skille) Kunde kan IKKE motta rådgivning før informasjon mottatt og "grønt lys" for egnethet Ren ordreutførelse OK etter advarsel 16

17 Kundebrev - versjoner Egen individuell vurdering Mulig profesjonell NO Person Foretak Nettbank Uten nettbank Ikke-profesjonell Ikke-profesjonell Ikke-profesjonell Profesjonell Tilsvarende alternativer på engelsk Profesjonell og kvalifisert motpart I kundebrevene: Kort om MiFID Kundens klasse Behov for innhenting av informasjon Aksept på retningslinjer for ordreutførelse Vedlegg 17

18 Håndtering av nye kunder etter Megler: Oversender info Om ny kunde Kunde- Etablering: Vurderer infobehov Info til kunde: Kundeprofil* Info om klasse Reklassifisering Forretningsvilkår Ordreutførelse Ordreutførelse OK Rådgivning dersom mottatt kundeprofil 18

19 Minefelt: Rådgivning versus ordreutførelse Telefonsamtaler drilling av meglere Når er det rådgivning Når er det ordreutførelse Online support: Kun passivt mottak 19

20 Kundebehandling oppsummert: Ny prosedyre ved kundeetablering Du må vite kundens klassifisering Du må vite kundens mål, finansielle stilling, kunnskap og erfaring Hvem skal få handle hvilke produkter??? Rådgivning skal være kundetilpasset. Dokumenter! 20

21 Takk for oppmerksomheten! 21

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Råd om sparing / investering hva er utfordringen? Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning

Detaljer