Finanstilsynets årsmelding Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanstilsynets årsmelding 2010. Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011"

Transkript

1 Finanstilsynets årsmelding 2010 Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse

2 2010 Norge har så langt kommet bedre fra finanskrisen enn de fleste andre land. I 2010 førte heller ikke ettervirkningene av den internasjonale finanskrisen til alvorlige problemer for norske finansinstitusjoner. Krisen har ført til internasjonal enighet om nye og strengere krav til bankenes kapital og likviditet. Strenge norske regler, Finanstilsynets gjennomgang av den enkelte banks risiko og kapitalbehov (Pilar 2) og bankenes egen innsats gjør at norske banker står godt rustet til å møte nye kapitalkrav. 2

3 Ny strategi Finanstilsynet viderefører hovedmålene om å bidra til å sikre finansiell stabilitet og velfungerende markeder, og innfører 8 delmål: 1. Solide og likvide finansinstitusjoner 2. God overvåking av risiko i økonomi og markeder 3. Forbrukerbeskyttelse gjennom god informasjon og rådgiving 4. Egnet ledelse og tilfredsstillende virksomhetsstyring i foretakene 3

4 Ny strategi (2) 5. Robust infrastruktur som sikrer betryggende betalinger, handel og oppgjør 6. Tilstrekkelig og pålitelig finansiell informasjon 7. God markedsatferd 8. Effektiv krisehåndtering 4

5 Ny strategi (3) Delmålet God overvåking av risiko i økonomi og markeder bygger videre på Finanstilsynets makroøkonomiske overvåking av risiko i det finansielle systemet (etablert i 1994). Den norske bankkrisen viste at det ikke var noe skarpt skille mellom makro- og mikrorisiko og at en må overvåke begge deler. Tilsynet har hvert halvår oversendt sine vurderinger av finansiell stabilitet til Finansdepartementet og Norges Bank. Fra 2003 er også en årlig offentlig tilstandsrapport utarbeidet. For bedre å avspeile at rapporten er framoverskuende heter den fra 2011 Finansielt utsyn. (Høstrapport innført i 2010: Finansielle utviklingstrekk). 5

6 Ny strategi (4) I Norge bør det generelle makrotilsynet og bruk av spesielle virkemidler bygge på det samarbeidet som er etablert mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet. Både analysene som Finanstilsynet og som sentralbanken gjennomfører må benyttes. Samtidig må virkemidlene overfor institusjonene samordnes av Finanstilsynet. Finanstilsynet vil utdype sine vurderinger om makrotilsyn i høringsuttalelsen til utredningen fra Finanskriseutvalget. 6

7 Ny strategi (5) Delmålet Forbrukerbeskyttelse gjennom god informasjon og rådgiving er et uttrykk for at hensynet til forbrukerne har fått en mer sentral plass i Finanstilsynets strategi og virksomhet. Dette er også en oppfølging av brev fra Finansdepartementet av 30. juli Ivaretakelse av forbrukernes interesser ligger til grunn for store deler av Finanstilsynets virksomhet, ikke minst arbeidet med å sikre solide finansinstitusjoner, men også tilsynet med finansielle rådgivere. 7

8 Noen forbrukersaker i 2010 Oppfølging av finansiell rådgiving Salg av spareprodukter i 2009 og 2010 ble kartlagt i et utvalg på 29 banker, deriblant alle de største. Disse ble fulgt opp med stedlige tilsyn i åtte banker: - i sju av de åtte bankene var lønnen til rådgiveren produktnøytral - bankene kan gjøre mer for å selge billigere fond - mange sparere vil være tjent med indeks- og obligasjonsfond som en del av sin portefølje 8 Ny verdipapirfondlov Investering i verdipapirfond er en regulert og forholdsvis trygg form for sparing for forbrukere uten store kunnskaper om verdipapirmarkedet. Finanstilsynet ledet i 2010 arbeidet med å utrede nye regler for verdipapirfond.

9 Noen forbrukersaker i 2010 (2) Tilsynet advarer mot useriøse aktører i markedet Finanstilsynet publiserte 30 advarsler mot foretak som hadde ytt finansielle tjenester i Norge uten tillatelse i I tillegg ble 338 advarsler fra utenlandske tilsynsmyndigheter formidlet. Dette er ofte foretak som driver med ren svindelvirksomhet. Betalingssystemene og nettbankene utsatt for kriminalitet Organisert internettkriminalitet i form av angrep på tekniske løsninger i finanssektoren er et vedvarende problem. Tett samarbeid mellom banker, bransjeorganisasjoner og myndigheter nasjonalt og internasjonalt har både preventiv effekt og medvirker til å avgrense konsekvensene av angrep. Heller ikke i 2010 ble det registrert direkte tap knyttet til nettbankløsningene. Nærmere omtale i kommende ROS-rapport. 9

10 Viktige tema / hendelser i 2010: Tilsyn og overvåking Tett oppfølging av bankene også i 2010 rekordmange stedlige tilsyn i banker og finansforetak Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for bankenes lån til boligformål Vurdering av finansiell stabilitet halvårlig publisering av analyser: Vår: Finansielt utsyn Høst: Finansielle utviklingstrekk Kritikk mot flere større verdipapirforetak etter tilsyn 10

11 Viktige tema / hendelser i 2010: Tilsyn og overvåking (2) 11 Bankenes etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk Utflytting av bankenes IKT-oppgaver Kartlegging av norske finansinstitusjoners eksponering mot land med statsgjeldsproblemer (konklusjon = liten) Etablering av sentral motpart (CCP) for clearing av egenkapitalinstrumenter Undersøkelse av utstederes verdivurdering av investeringseiendom Tematilsyn rettet mot revisors plikter ved oppdragsvurdering

12 Viktige tema / hendelser i 2010: Forvaltning / regelverksutvikling Gjensidige Forsikring omdannes til aksjeselskap Beregningsrenten i livsforsikring settes ned Nye regler om spesialfond Nye og strengere kapital- og likviditetskrav for bankene Nye regler for kapitalforvaltning for forsikring Forslag til forskrift om godtgjørelser i finansinstitusjoner til Finansdepartementet (fulgt opp med forskrift og retningslinjer i 2011) 12

13 Viktige tema / hendelser i 2010: Nye oppgaver / Administrativt Finanstilsynet overtok fra 1. mai 2010 den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs Finanstilsynet overtok ledelse og sekretariat for Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) fra Norges Bank Nytt styre oppnevnt våren 2010 Økning i antall fast ansatte fra 246 til 261 fast ansatte over 60 medarbeidere med lang erfaring fra tilsynsområdene. Lav gjennomtrekk (9%) og lavt sykefravær (3,4 %) 13

14 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk Årsmelding 2013 Innhald Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finansieringsføretak, e-pengeføretak, betalingsføretak, forsikringsselskap, pensjonskassar og -fond, forsikringsformidlarar, verdipapirføretak,

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4 0123456789 1011121314 1516171819 ÅRSmelding 2004 Hvorfor har vi regulering og tilsyn med det finansielle systemet? Stabilitet i det finansielle systemet er viet stor oppmerksomhet de senere årene. Mange

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

Kredittilsynets organisasjon

Kredittilsynets organisasjon Årsmelding 2007 Kredittilsynets organisasjon Pr. 01.01.2008 Styre Finn Hvistendahl Leder Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Stab Sjefsjurist Cecilie Ask Fung. kommunikasjonssjef Terje H. Solheim

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Kapittel 5. Finansinstitusjonene

Kapittel 5. Finansinstitusjonene 66 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 5. Finansinstitusjonene Finansinstitusjonene står for størstedelen av kapital- og betalingsformidlingen i samfunnet. Bankene opererer betalingssystemene, og

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45 FINANSNÆRINGEN 2011 Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Farten tilbake i norsk økonomi 6 Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa 8 En milliard BankAxept-transaksjoner 10

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/3193 08.04.2014 Behov for utredning av oppgjørsordningen på eiendomsmeglingsområdet 1. Innledning Finanstilsynet viser

Detaljer

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer