Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO"

Transkript

1 Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

2 Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått med deg i Kundeavtalen og en mer detaljert forklaring av deres tjenester og kontrakter. I dette referanseverket, kan du også lese om de generelle og spesifikke risikofaktorene som er forbundet med investeringer. Vi anbefaler at du leser Ytterligere informasjon om investeringstjenester og forbereder deg godt for investeringer, slik at du kan gjøre dette på en ansvarlig måte. Ytterligere informasjon om investeringstjenester utgjør en del av Kundeavtalen. I Ytterligere informasjon om investeringstjenester blir begreper med stor forbokstav definert i Kundeavtalen eller forklares i mer detalj i Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Hvis du har noen spørsmål, kommentarer og/eller forslag, vennligst kontakt DEGIRO Kundeservice ved å sende en epost til eller ringe Vi er tilgjengelig fra kl 8:00 til 22:00, mandag til fredag. Dokumenter Ytterligere informasjon om investeringstjenester består av følgende dokumenter: WebTrader Andeler Investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Selskapshendelser (dette dokumentet) Gebyrer Egenskaper og Risikofaktorer for Finansielle instrumenter Netto likvidasjonsverdi, risiko, Cash Margin og Securities Margin

3 Selskapshendelser, utløp og administrative tiltak 1. Skaffe informasjon 1.1 Webtrader (ennå ikke tilgjengelig) I din portefølje i WebTrader vil du finne et særskilt avsnitt som inneholder alle selskapshendelser (CA). Selskapshendelser klassifiseres etter type, som forklart nedenfor. Presserende selskapshendelser er visuelt åpne. Hvorvidt noe er presserende blir bestemt via en automatisert prosess. Det sentrale her er om det kreves noe valg av deg, og hvorvidt dette utløper innen X antall dager. Alle andre selskapshendelser er i standardinnstilling visuelt lukket i gjennomgangen. Du kan se disse også, ved å klikke på pluss-tegnet foran dem. Visuelt lukkede selskapshendelser bestilles etter produkttype. 1.2 Epost For selskapshendelser som krever et valg fra deg, sender du en epost på best effort basis, før tidsfristen går ut. 2. Utstede instruksjoner: Generelt Om mulig kan du fortsatt endre ditt valg for selskapshendelser inntil tidsfristen. Den tidsfristen som DEGIRO bruker for selskapshendelser vil kunne avvike fra den faktiske tidsfristen for selskapshendelser. Vi gjør dette fordi vi naturligvis må være i stand til å behandle instruksjonene dine og vi vil gjerne unngå feil i siste øyeblikk når vi gjør det. 2.1 Send inn via Webtrader Du kan sende inn ditt foretrukne valg for selskapshendelse med epost til vår Ordrerdesk. 2.2 Send inn via telefon Du kan sende inn ditt foretrukne valg for selskapshendelse på telefon til vår Ordredesk. 2.3 Send inn via epost Du kan sende inn ditt foretrukne valg for selskapshendelse på epost til vår Ordredesk. 3. Selskapshendelser for verdipapirer 3.1 Valgfritt utbytte (ennå ikke tilgjengelig) Valget for denne type utbytte er automatisk satt for deg online til aksjer (du mottar da ditt utbytte i form av relevante Verdipapirer). Dette kan endres til kontanter (du mottar da ditt utbytte i kontanter) via Du kan også velge aksjer for deler av verdipapirene, og kontanter for resten. 3.2 Rettigheter Avhengig av hva DEGIRO tilbyr for den aktuelle rettigheten, kan du utøve en rett frem til en tidsfristdato. Du må ha tilstrekkelig kreditt på kontoen din for dette. Du kan også utøve deler av en rettighetsposisjon. Hvis du ikke utøver dine rettigheter, vil de utløpe uten noen verdi, uansett rettighetens verdi. Innenfor Webtrader er standardvalget satt til ikke utøv rettighet. Dette standardvalget kan modifiseres via

4 DEGIRO kan beslutte separat i hvert enkelt tilfelle om de skal utøve din utløpsrett. Ethvert positivt resultat av dette vil bli delt med deg som kunde, med 50%. DEGIRO bærer eventuelle tap fullt ut 3.3 Konvertible obligasjoner Disse obligasjonene kan konverteres til aksjer fra første utøvelsesdato inntil utløpsdato. Du kan også føre inn deler av obligasjonsposisjonen. Hvis du ikke konverterer dine obligasjoner til aksjer, vil du motta pålydende verdi på utløpsdato (med mindre en kreditthendelse har funnet sted). 3.4 Førstegangsutstedelser (IPOs) Hvis DEGIRO tilbyr dette, kan du registere deg for en førstgangsutstedelse. Registreringen finner sted ved å føre inn antall aksjer du ønsker å kjøpe på deres utstedelse. DEGIRO sjekker da om du har stort nok spillerom for utgifter (200%). Dette spillerommet vil bli fullt reservert inntil det tidspunkt det blir klart hvor mange aksjer du er blitt tildelt, og til hvilken pris. 3.5 Aksjekjøpsprogrammer Hvis DEGIRO muliggjør dette, kan du registrere deg for oppkjøp. Du registrerer deg ved å føre inn antall aksjer. Din registrerte posisjon vil midlertidig bli blokkert og kan derfor ikke selges. 3.6 Aksjonærenes generalforsamling Du kan registrere deg for aksjonærmøter. Du fører inn ditt antall aksjer her. Disse aksjene blir blokkert inntil datoen for møtet og kan derfor ikke selges. 3.7 Anskaffelse i kontanter Du kan velge å registrere alle dine aksjer for tilbudet, eller bare deler av dem. Konsekvensen av å registrere for tilbudet er at dine aksjer vil bli midlertidig blokkert. Så lenge disse aksjene er blokkert, kan du ikke selge dem. Du kan fortsatt justere valget frem til tidsfristen har utløpt. De aksjer som ikke lenger er registrert kan selges igjen. Ved registrering og realisering av tilbudet, mottar du det beløpet du tilbød på betalingsdato. 3.8 Anskaffelse i verdipapirer Du kan velge å registrere alle dine aksjer for tilbudet, eller bare deler av dem. Konsekvensen av å registrere for tilbudet i Verdipapirer er at dine aksjer vil bli midlertidig blokkert. Så lenge disse aksjene er blokkert, kan du ikke selge dem. Du kan fortsatt justere valget frem til tidsfristen har utløpt. De aksjer som ikke lenger er registrert kan selges igjen. Ved registrering og realisering av tilbudet, mottar du de aksjer du tilbød på betalingsdato. 3.9 Anskaffelse i aksjer og kontanter Du kan velge å registrere alle dine aksjer for tilbudet i aksjer og kontanter, eller bare deler av dem. Konsekvensen av å registrere for tilbudet i aksjer og kontanter er at dine aksjer vil bli midlertidig blokkert. Så lenge disse aksjene er blokkert, kan du ikke selge dem. Du kan fortsatt justere valget frem til tidsfristen har utløpt. De aksjer som ikke lenger er registrert kan selges igjen. Ved registrering og realisering av aksje- og kontanttilbudet, mottar du de aksjer og det beløpet i kontanter som du tilbød på betalingsdato. 4. Selskapshendelser langsiktige posisjoner i derivater 4.1 Kontantoppgjorte opsjoner (amerikansk type) Amerikansk-stil kontantoppgjorte opsjoner kan utøves når som helst: Hvis du ikke foretar deg noenting, vil differansen mellom utløpspris og tilslaget for disse kontantoppgjorte opsjonene, hvis positiv, bli kreditert din konto ved utløp.

5 4.2 Aksjeoppgjorte opsjoner (amerikansk type) Disse opsjonene kan utøves når som helst. Du kan også utøve deler av opsjonsposisjonen. Hvis du ikke utøver dine lange aksjeoppgjorte opsjoner, vil de utløpe uten noen verdi, uansett verdien av opsjonen. DEGIRO kan beslutte separat i hvert enkelt tilfelle om de skal utøve din utløpsopsjon. Ethvert positivt resultat av dette vil bli delt med deg, som kunden, med 50%. DEGIRO bærer ethvert tap fullt ut. 4.3 Tidlig utøvelseskjøp Aksjonærer som ønsker å kvalifisere for utbytte må utøve en kjøpsopsjon innen dagen før aksjen utløper. En utøvelsesordee som du plasserer etter kl dagen før utløpsdato vil ikke behandles før neste handledag (utløpsdatoen). Dermed mottar du ikke noe utbytte. 4.4 Kontantoppgjorte opsjoner (europeisk type) Disse opsjonene kan bare utøves henimot utløpsdato. Hvis du ikke foretar deg noenting, vil differansen mellom utløpspris og tilslagspris, hvis positiv, bli kreditert for disse kontantoppgjorte opsjonene. 4.5 Aksjeoppgjorte opsjoner (europeisk type) Disse opsjonene kan bare utøves på utløpsdato. Du kan også utøve deler av opsjonsposisjonen. Hvis du ikke har utøvd dine langsiktige aksjeoppgjorte opsjoner, vil de utløpe uten noen verdi, uansett verdien av opsjonen. DEGIRO kan beslutte separat i hvert enkelt tilfelle om de skal utøve din utløpende opsjon. Ethvert positivt resultat av dette vil bli delt med deg, som kunden, med 50%. DEGIRO bærer ethvert tap fullt.ut 4.6 Fysiske og aksjeoppgjorte terminkontrakter Hvis det å ha en posisjon i de underliggende instrumentene ikke er tillatt i DEGIRO (for eksempel at du ikke kan ha poteter eller gull i DEGIRO), vil denne posisjonen bli stengt automatisk etter at tidsfristdato er passert. Denne stengningen finner sted at best. 4.7 Kontantoppgjorte warrants (amerikansk type) Disse warrants kan utøves når som helst. Hvis du ikke gjør noenting, vil differansen mellom utløpsprisen og tilslagsprisen for de kontantoppgjorte warrants, om mulig, bli kreditert din konto ved utløp. 4.8 Aksjeoppgjorte warrants (amerikansk type) Disse warrantene kan utøves når som helst. Du kan også utøve deler av garantiposisjonen. Hvis du ikke har utøvd dine aksjeoppgjorte garantier, vil de utløpe uten noen verdi, uansett verdien av warranten. DEGIRO kan beslutte separat i hvert enkelt tilfelle om de skal utøve din utløpende warrant. Ethvert positivt resultat for dette vil bli delt med deg, som kunden, med 50%. DEGIRO bærer ethvert tap fullt ut.

6 Innenfor Webtrader er standardvalget satt til ikke utøve. Dette standardvalget kan modifiseres via 4.9 Tidlig utøvelse Hvis du ønsker å kvalifisere for utbytter, må du utøve garantien innen kl dagen før aksjen blir EX. N.B. En utøvelsesordre som du plasserer etter kl dagen før utløpsdato vil ikke bli behandlet frem til neste handledag (utløpsdato). Du vil dermed ikke motta noe utbytte Kontantoppgjorte warrants (europeisk type) Disse warrantene kan bare utøves på utløpsdato. Hvis du ikke gjør noenting, vil differansen mellom utløpsprisen og tilslagsprisen, hvis positiv, bli kreditert for disse kontantoppgjorte warrantene Aksjeoppgjort warrants (europeisk type) Disse warrantene kan bare utøves på utløpsdato. Valget er automatisk satt for deg online som ikke utøv. Du kan endre dette via Du kan også utøve deler av warrant posisjonen. Hvis du ikke har utøvd dine langsiktige aksjeoppgjorte warranter, vil de utløpe uten noen verdi, uansett verdien av warranten. DEGIRO kan beslutte separat i hver enkelt tilfelle om de skal utøve din utløpende warrant. Ethvert positivt resultat av dette vil bli delt med deg, som kunden, med 50%. DEGIRO bærer ethvert tap fullt ut Aksjeoppgjorte warranter (Bermuda-type) Disse warrantene kan bare utøves mellom første utøvelsesdato og utløpsdato. Du kan også utøve deler av warrants posisjonen. Hvis du ikke har utøvd dine langsiktige aksjeoppgjorte warrantene, vil de utløpe uten noen verdi, uansett verdien av warranten. DEGIRO kan beslutte separat i hvert enkelt tilfelle om de skal utøve din utløpende warrant. Ethvert positivt resultat av dette vil bli delt med deg, som kunde, med 50%. DEGIRO bærer ethvert tap fullt ut. 5. Kortsiktige posisjoner i derivater Hvis du har en kortsiktig posisjon i et derivat hvor det å gå kortsiktig i det underliggende produkt ikke er tillatt i DEGIRO, vil vi varsle deg om dette før utløpet (for eksempel via avsnittet om selskapshendelser) sammen med tidsfristen, dato og tidspunkt for når du må stenge posisjonene. Hvis dette ikke finner sted før etter tidsfristen, vil DEGIRO stenge posisjonen automatisk. DEGIRO stenger posisjonen at best, og tilleggskostnader påløper for dette. Hvis du har en langsiktig posisjon i din portefølje for det aktuelle underliggende instrument, vil denne posisjonen bli blokkert fra tidsfristdato frem til dagen etter utløp. Med tildeling vil verdipapirene fra din portefølje bli bokført for å kunne forta leveringen. Med et derivat hvor det å gå kortsiktig i det underliggende produkt er mulig i DEGIRO, må tilstrekkelig kreditt være tilgjengelig på utløpstidspunktet. Hvis du ikke har stengt posisjonen innen tidsfristdato, vil vi blokkere det beløp i din kreditt som er nødvendig for å levere verdipapirene. Hvis du ikke har tilstrekkelig med fritt tilgjengelige midler, vil posisjonen bli stengt automatisk etter at tidsfristen er utløpt. Denne stengningen vil finne sted på et at best -grunnlag og vil medføre tilleggskostnader.

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD)

AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) AVTALE OM HANDEL I VALUTA (FX) OG DIFFERANSEKONTRAKTER (CFD) Vennligst fyll ut feltene nedenfor med blokkbokstaver: Fornavn /Foretakets navn: Person/org. nr.: Etternavn: Telefon: (dagtid) Adresse: E-post:

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjon Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl 09.00 26. mars 2012 kl 17.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009

Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009 Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009 1. Formål med Aksjespareprogrammet 2009 Formålet med Aksjespareprogrammet 2009 er å gi et insentiv til de Ansatte til å bli aksjonærer i SEB samt å legge

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009 SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Forord Takk for din interesse for social trading. Dette er en helt ny måte

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer