Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester"

Transkript

1 Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester

2 Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer deg om tjenester og avtaler. I dette referansearbeidet kan du også lese de generelle og spesifikke risikoene som forekommer i forbindelse med investering i Finansielle Instrumenter. Vi anbefaler deg å gå gjennom Ytterligere Investeringsinformasjon som en grundig forberedelse før du investerer, slik at du kan ta beslutninger på en ansvarlig måte. Ytterligere Investeringsinformasjon er en del av Kundeavtalen. Begrep i Ytterligere Investeringsinformasjon som er skrevet med stor forbokstav, har en betydning som er definert i Kundeavtalen eller er forklart mer detaljert i Ytterligere Investeringsinformasjon. Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller forslag, vennligst ta kontakt med DEGIRO kundeservice ved å sende en e-post til eller ringe Vi er tilgjengelige fra kl til CE(S)T mandag til fredag. Dokumenter Ytterligere Investeringsinformasjon består av følgende dokumenter: WebTrader Profiler Andeler Investeringstjenester (dette dokumentet) Retningslinjer, Ordre & Ordreutførelse Selskapshendelser, utløpsdato og administrative handlinger Gebyrer Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 2/9

3 Investeringstjenester 1. Execution Only DEGIROs tjenester tilbys på en "Execution Only"-basis. Med din tilgang til WebTrader har du mulighet til å selvstendig plassere Ordre. Dette betyr at DEGIRO ikke gir investeringsråd eller administrerer dine investeringer. Hvis du trenger råd eller administrering, må du derfor finne din egen rådgiver eller forvalter. I ditt forhold til DEGIRO er du selv ansvarlig for investeringsvalg, investeringstype og sammenstilling av din portefølje med tilhørende risikoer. Egnethetstest Før du begynner å bruke DEGIROs tjenester, ber vi deg om å fylle ut Egnethetstesten. Med Egnethetstesten ber vi deg om å overveie hvilken kunnskap og erfaring du har når det gjelder ulike Finansielle Instrumenter og advarer deg hvis vi merker at du ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring. DEGIRO kontrollerer ikke om du begrenser dine investeringer til de Finansielle Instrumentene som du - ved utfylling av Egnethetstesten - anga at du hadde tilstrekkelig kunnskap om og erfaring med. Med Execution Only-tjenesten bestemmer du selv hvordan du investerer, og våre systemer utfører dine Ordre automatisk, uten at vi personlig kan bedømme hver Ordre. Vi råder deg spesielt til å være meget forsiktig når du utfører transaksjoner som du mangler tilstrekkelig kunnskap om og erfaring med og kanskje ikke helt forstår risikoene ved. Investering uten tilstrekkelig kunnskap og erfaring kan føre til tap du ikke kan vurdere eller beregne på riktig måte på forhånd. Risikoene per Ordre kan variere vesentlig. Generelt sett gjelder: Jo høyere forventet retur, desto større risiko for betydelige tap. 2. Forvaring av Finansielle Instrumenter Finansielle Instrumenter holdes alltid som overføring på en konto. DEGIRO forvarer altså ikke dine Verdipapir "fysisk" (i en safe). Vi bruker gamle uttrykk som "Verdipapirdepot" og "fysisk oppgjør", men fra lang tid tilbake oppbevares ikke Verdipapirer i papirform, men akkurat som penger på en bankkonto. For eksempel hvis du investerer i japanske aksjer, sendes de ikke til DEGIRO med post, men da gjelder for eksempel følgende: Du mottar japanske aksjer på din Investeringsportefølje ved Beleggersgiro. Beleggersgiro mottar i sin tur de japanske aksjene som en regning i KAS Bank. KAS Bank i sin tur får en kreditering i aksjene ved HSBC. HSBC har en konto i en japansk bank, og den japanske banken oppbevarer aksjene - på konto - i den japanske nasjonale instansen for oppbevaring ("central securities depositary"). En kjede av rettigheter, der du som "endelig investor" er den endelige mottakeren av rettighetene. På denne måten oppbevarer alle investeringsforetak og banker posisjoner i Verdipapir for kunder. Segregering av eiendeler DEGIRO oppbevarer Finansielle Instrumenter for deg på en slik måte at de ikke kan nås av DEGIROs kreditorer, selv om DEGIRO skulle gå konkurs. Dette er kjent som "asset segregation" og tjener til å beskytte kundenes investeringer. Den sikreste måten å holde formuen atskilt, er å bruke en separat juridisk entitet. Det er nemlig ikke mulig å overføre en entitets gjeld på en annen entitets kapital. DEGIRO bruker Beleggersgiro til dette. Der det er mulig, holder DEGIRO Finansielle Instrumenter for deg i Beleggersgiro. Beleggersgiro gjør ingen ting, men holder passivt investeringer for kontoen til tredjeparter. Derfor er sannsynligheten for at Beleggersgiro går konkurs svært liten. Ettersom Beleggersgiro selv ikke utfører noen kommersielle aktiviteter, og ikke handler for egen regning og DEGIRO utfører alle oppgaver for den, kan Beleggersgiro ikke ha noen pådratt gjeld. Beleggersgiro er en stiftelse. En stiftelse har ingen aksjonærer. DEGIRO er DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 3/9

4 altså ikke aksjonær i (eier av) Beleggersgiro, slik at det også i dette henseende er så mye som mulig uavhengig av DEGIRO. Beleggersgiro Long Only og Beleggersgiro Long Short DEGIRO holder alle posisjoner i Finansielle Instrumenter med tredjeparter gjennom bruk av de to Beleggersgiroene. Alle posisjoner i Derivater og alle debiterte beløp i penger eller Verdipapir lånt av tredjeparter for å yte tjenestene Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir som er holdt av Beleggersgiro Long Short, sammen med tilstrekkelig Verdipapir som er nødvendig for å gi sikkerhet for disse posisjonene for tredjeparter. Alle posisjoner i Verdipapir hvor det ikke er nødvendig at disse fungerer som sikkerhet for Derivater, lånte penger eller lånte Verdipapir, vil bli holdt av Beleggersgiro Long Only. Sikkerhet for tredjeparter Kunder av DEGIRO kan investere i Derivater og kan bruke tjenestene Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir. Beleggersgiro Long Short holder posisjonene i lange og korte Derivater med tredjeparter, slik som hovedmeglere (for eksempel ABN AMRO Clearing Bank) og låner penger og i blandt Verdipapir av disse tredjepartene for tjenestene Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir. For dette krever tredjepartene sikkerhet (ofte kalles dette "margin" eller "sikkerhet"). Beleggersgiro Long Short stiller den sikkerheten gjennom å gi en panterett til en del av pengene og Verdipapirene som Beleggersgiro Long Short holder hos disse tredjepartene. Størrelsen på sikkerheten som Beleggersgiro Long Short stiller, er alltid begrenset til det beløpet som kreves av den relevante tredjeparten i sikkerhet for posisjonene som holdes for DEGIROs kunder. Med dette ser DEGIRO til at kun slik penger og Verdipapir som oppbevares for de kunder som holder posisjoner i Derivater, Debiterte Penger eller Debiterte Verdipapir, er holdt av Beleggersgiro Long Short. Alle penger og Verdipapir holdt av Beleggersgiro Long Short hos en tredjepart, vil fungere som sikkerhet for alle forpliktelsene til Beleggersgiro Long Short i forbindelse med tredjeparter. Dette betyr at eiendeler holdt på vegne av en Kunde, vil fungere som sikkerhet for de forpliktelser den andre Kunden har og vice versa. På denne måten er Kundene eksponert mot hverandre. Men når en mangel oppstår i Beleggersgiro Long Short på grunn av svikt av en Kunde til å kompensere tap eller gi tilstrekkelig sikkerhet, vil DEGIRO umiddelbart rette opp en slik mengel med sine egne eiendeler. Siden Beleggersgiro Long Only kun holder lange posisjoner i penger og Verdipapir med tredjeparter, vil de overnevnte ikke gjelde for Beleggersgiro Long Only. Bruk av tredjeparter Tredjepartene som det henvises til ovenfor holder som regel posisjoner i Derivater og Verdipapirer også hos tredjeparter. En hovedmegler eller clearing member holder disse posisjonene i Derivater som regel (direkte eller indirekte) hos en sentral motpart. Også denne vil kreve sikkerhet for posisjonene i Derivater som holdes - indirekte - for kundene til DEGIRO. Delvis av denne grunn krever tredjeparter av DEGIRO at de får rett til å bruke de investeringer som de oppbevarer for Beleggersgiro Long Short. Normalt er alle posisjoner i Verdipapir (men ikke posisjoner i penger eller derivater) som Beleggersgiro Long Short holder hos tredjeparter så mye atskilt som mulig fra tredjepartens kapital (og derfor beskyttet i tilfelle tredjeparts konkurs), men denne beskyttelsen forfaller på grunn av bruksrettigheten. DEGIRO begrenser risikoen som er tilknyttet dette så effektivt som DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 4/9

5 mulig. Dette skjer blant annet gjennom omhyggelig valg av tredjeparter (de viktigste partene der Beleggersgiro holder posisjoner er ABN AMRO, KAS Bank og Morgan Stanley) og ved å kreve rett til close out netting om den relevante tredjeparten mislykkes. Ovennevnte gjelder ikke for Beleggersgiro Long Only. Beleggersgiro Long Only gir ikke en rett til bruk over noen posisjoner holdt med tredjeparter. Utlån av Verdipapir I henhold til Avtale for Investeringstjenester er DEGIRO berettiget til å bruke Verdipapir som Beleggersgiro holder for DEGIROs kunder. Dette kan for eksempel gjelde for å kunne avslutte (det vil si overlevere Verdipapirer mot mottak av betaling) en Ubeskyttet Salgstransaksjon (en transaksjon der en kunde selger Verdipapirer som den kunden ikke har). DEGIRO bruker deretter Verdipapirer som Beleggersgiro holder for Kunde A for å kunne avslutte den Ubeskyttede Salgstransaksjonen for Kunde B. På denne måten kan DEGIRO muliggjøre tjenesten Debiterte Verdipapir. Når DEGIRO låner ut Verdipapirer, vil Beleggersgiro fra dette øyeblikket ikke ha tilstrekkelig med Verdipapirer av dette slaget. Risikoen for at dette underskuddet fører til skade for kunden er svært liten. - For det første er DEGIRO (ikke den lånende parten) alltid Beleggersgiros "motpart" og derfor garanteres tidsriktig retur av Lånte Verdipapirer med egen kapital. - Videre krever DEGIRO sikkerhet fra den lånende parten. Når den som låner er DEGIROs kunde, stiller den kunden sikkerhet gjennom den pantretten som DEGIRO har på kundens Saldo og den lånte Verdipapir er inkludert i DEGIROs kontinuerlige risikoovervåkning. I andre tilfeller må den som låner stille sikkerhet gjennom overføring av kontanter eller Verdipapirer til Beleggersgiro. Disse kan Beleggersgiro brukes for å kjøpe tilbake de Utlånte Verdipapirene på markedet hvis den som låner ikke klarer dette. Skade for den kunden med Utlånte Verdipapir oppstår altså først om både den som låner og DEGIRO ikke lenger kan oppfylle sine plikter (les: går konkurs) og verdien på sikkerheten har blitt redusert eller verdien på de Utlånte Verdipapirene har steget. Skadens størrelse begrenses da til forskjellen i verdi mellom de Utlånte Verdipapirene og den stilte sikkerheten. Verdipapirer som er holdt med en Custody Profil vil ikke bli Lånt Ut av DEGIRO. 3. Forvaring av penger Cash Fund DEGIRO er ikke en bank, men et investeringsselskap. En bank kan bruke kundens penger som banken forvarer for egne investeringer, kredittgiving og andre investeringer. Hvis disse mislykkes mister du pengene dine. Du løper dermed en risiko med banken. Ettersom dette er en reell risiko, er innskuddsgarantiordningen tilgjengelig. Siden DEGIRO ikke er en bank, kan DEGIRO ikke bruke kundens penger for sine egne investeringer. Alle transaksjoner går via Beleggersgiro. DEGIRO veksler umiddelbart penger som du overfører til Beleggersgiro Long Only sentrale konto for Andeler i en av FundShare Cash Funds. Disse er investeringsfond som har som mål, med så liten risiko som mulig, å oppnå en ytelse som ligger litt under vanlig markedspris i den aktuelle valutaen. Vennligst les prospekter og nøkkelinformasjon dokumentet for mer informasjon om investeringer og relatert risiko i FundShare Cash Funds (se DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 5/9

6 All kapital i Cash Funds holdes helt separat av en forvalter som er uavhengig av administratoren, og det finnes ingen risiko i tilfelle noen konkurs for DEGIRO eller administratoren. Dine penger er dermed like sikre hos DEGIRO som dine investeringer. I tillegg, i kontaktposisjonsrapporter på Nettstedet til DEGIRO, kan du finne mer informasjon om sammensetningen av porteføljen til FundShare Cash Funds. Margin Cash Fund Hvis du holder posisjoner hos Beleggersgiro i Derivater, Debiterte Penger eller Debiterte Verdipapir, vil penger som er mottatt fra eller for deg investeres i et Margin Cash Fund. Margin Cash Funds har rett til å pantsette sine posisjoner til tredjepart der Beleggersgiro for din regning har de relevante posisjonene i Derivater, Debiterte Penger eller Debiterte Verdipapir (se "Sikkerhet for tredjepart" ovenfor). 4. Fordeling av underskudd I det øyeblikket det er et underskudd som blir funnet i den eksisterende mengden av penger eller Finansielle Instrumenter holdt av Beleggersgiro på vegne av Kundene til DEGIRO hos tredjeparter, vil DEGIRO deretter ha rett til å distribuere dette underskuddet pro rata til alle Kunder som har krav på en slik valuta eller Finansielt Instrument i sitt forhold med Beleggersgiro. Denne ordningen har som formål å beskytte Kundene. På det tidspunktet et underskudd blir oppdaget, vil det ikke alltid være klart umiddelbart om hvordan og hvem som har forårsaket underskuddet og om det er mulig å fullt ut dekke underskuddet. Uten distribusjon av underskuddet til alle de relevante kundene, vil kunder som selger sine posisjoner først begrense sine tap på bekostningen av de andre kundene. Et eksempel Si at 100 kunder av DEGIRO investerer i Fiat aksjer. Av disse Kundene, holder 50 hver 10 aksjer og 50 holder 2 aksjer. Beleggersgiro holder 600 Fiat aksjer med KAS Bank for alle disse Kundene sammen. På en bestemt dag ser DEGIRO at uttalelsen fra KAS Bank bare refererer til 300 Fiat aksjer. Derfor vil DEGIRO redusere beholdningen til hver kunde med 50%, i tråd med underskuddet. Hvis DEGIRO ikke hadde distribuert underskuddet pro rata til Kundene, vil kundene som da selger sine posisjoner først ikke ha noe tap i det hele tatt. Opptil 30 kunder som holder 10 aksjer hver vil kunne selge sine aksjer uten tap, slik at de andre kundene vil oppleve et tap på 100% av sine posisjoner i stedet for 50%. Fordeling av tap forsikrer at tapet er spredt på en forholdsmessig og rettferdig måte. Fordelingen av tapet sier ikke noe om årsaken til tapet og hvem som er ansvarlig. I de fleste tilfeller, er tapet forårsaket til en enkel administrativ svikt, som er løst etter en telefonsamtale. Når underskuddet er forårsaket av en feil av en tredjepart, vil DEGIRO helt klart gjøre sitt ytterste for å forsikre at underskuddet blir rettet. 5. Bankkonto For å kunne beskytte sine kunders posisjoner så bra som mulig, bruker DEGIRO alltid en fast Bankkonto. Denne faste Bankkontoen må være en konto i en bank som står i ditt navn og som er godkjent av DEGIRO. Det er kun mulig å overføre penger fra denne faste Bankkontoen til DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 6/9

7 DEGIRO og fra DEGIRO til den faste Bankkontoen. Hvis du vil endre din Bankkonto, kan du kontakte kundeservice for dette. Du må gjøre en ny identifikasjonsoverføring fra den nye Bankkontoen. Så snart den har blitt godkjent av DEGIRO, endres denne. 6. Sentral Konto Beleggersgiro holder Sentral Kontoer i de fleste land hvor DEGIRO har virksomhet. Du kan finne Bankkontoen som gjelder for deg på Nettsiden som du bruker for å logge inn. Vennligst se at du alltid foretar betalingr fra din registrerte Bankkonto. 7. Tjenester Verdipapir Med DEGIRO kan du investere i Verdipapir. Verdipapirer er blant annet aksjer, obligasjoner, andeler i investeringsfond, Andeler, warranter osv. For en mer detaljert beskrivelse av egenskapene og risikoene for Verdipapir, se dokumentet Egenskaper og Risiko for Verdipapir i Ytterligere Investeringsinformasjon. Derivater Du kan investere i Derivater med DEGIRO hvis du har blitt akseptert for denne tjenesten av DEGIRO. Derivater og bestemte kombinasjoner av Derivater, er ofte komplekse, og dermed er ikke hver investor i stand til å følge måten de fungerer på. For en mer detaljert beskrivelse av egenskapene og risikoene for Derivater, se dokumentet Egenskaper og Risiko for Verdipapir i Ytterligere Investeringsinformasjon. Debiterte Penger Hvis du holder Verdipapir hos DEGIRO og du har blitt akseptert for denne tjenesten av DEGIRO, kan du låne penger av DEGIRO for ekstra investeringer. Investeringer med låne penger bærer en høyere risiko. Tross alt, må betale tilbake lånet selv om investeringen din synker i verdi. Etter som du med et lån kan investere mer enn det du selv har satt inn, kan du også tape mer enn din egen investering. Du må alltid ha en viss formue som sikkerhet for din debetsaldo. Hvis verdien på investeringene dine synker, kan du bli tvunget til å redusere lånet ditt og altså selge i et øyeblikk som kanskje er ulønnsomt for deg. DEGIRO kan også forandre størrelsen på lån som du kan ta på grunnlag av en viss Sikkerhetsverdi. Også i denne situasjonen kan du bli tvunget til å selge dine posisjoner. Debiterte Verdipapir Når du selger Verdipapir, må du da selvfølgelig levere de solgte Verdipapirene. Hvis du selger verdipapir som du ikke har en Usikret Salgstransaksjon kan DEGIRO da midlertidig låne deg de Verdipapirene som du trenger for din forpliktelse til å levere. DEGIRO vil i sin tur låne disse Verdipapirene fra en tredjepart eller en kunde som har disse Verdipapirene i sin portefølje. Du må være klar over at du må levere disse Verdipapirene tilbake i god tid og vil derfor være nødt til å kjøpe disse Verdipapirene igjen på et tidspunkt i fremtiden. Du håper sannsynligvis på en lavere pris, men det er fullt mulig at dette vil bli til en høyere pris. Du kan vanligvis selv bestemme det tidspunktet du ønsker å kjøpe verdipapirene tilbake, men det er også mulig at den parten DEGIRO har lånt Verdipapirene av, vil ha dem tilbake. Hvis DEGIRO i dette øyeblikket ikke kan DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 7/9

8 finne en annen investor som er villig til å låne ut de Verdipapirene, må du da kjøpe disse Verdipapirene tilbake. Dette kan skje på et svært ulønnsomt tidspunkt for deg. Det kan hende at du blir tvunget til å kjøpe tilbake Verdipapirene når det er ingen vanlige markeder der disse blir omsatt. Hvis du ikke klarer å returnere Verdipapirene, kan følgen bli bøter, eller en buy-in, der de relevante Verdipapirene kjøpes på markedet uansett pris. Tapet som kan oppstå ved en kort posisjon i Verdipapirer kan da bli større enn den opprinnelige verdien av Verdipapirene. Korte posisjoner passer derfor kun til personer med tilstrekkelig finansiell kunnskap og kunnskap om det fianansielle markedet og markedsforhold. For å være i stand til å ha en debitsaldo i Verdipapir må du stille Sikkerhet for at du kan kjøpe de relevante Verdipapirene. Din Sikkerhetsverdi og din portefølje kan på grunn av kursforandringer forandres, derfor kan DEGIRO be deg eller tvinge deg til å kjøpe tilbake lånte Verdipapir. 8. Retningslinjer for interessekonflikt Ved utføring av DEGIROs tjenester kan det oppstå interessekonflikter innenfor DEGIROs egen organisasjon, mellom DEGIRO og DEGIROs konsernselskap, mellom DEGIRO og en eller flere av dets kunder eller mellom kundene. Retningslinjene for interessekonflikt beskriver hvordan DEGIRO forebygger slike interessekonflikter. Dessuten beskrives det hvordan DEGIRO handler dersom det oppstår en interessekonflikt. LPE Group DEGIRO er en del av LPE Group ("Gruppen") og er bundet av "Retningslinjer for interessekonflikt" som gjelder innen denne Gruppen. Utgangspunktet for Retningslinjene for interessekonflikter er å forebygge interessekonflikter som skal forhindres i den grad det er mulig. Gruppens ledelse ser til at Gruppens medarbeidere på et tidlig tidspunkt kan oppdage alle mulige interessekonflikter i god tid. I enhver situasjon der det er fare for en interessekonflikt, er det nødvendig for medarbeiderne å melde fra om dette til en compliance officer umiddelbart. I forekommende situasjoner vil compliance officer treffe passende tiltak for å forhindre interessekonflikten. Organisatoriske og administrative tiltak Gruppen har implementert både organisatoriske og administrative tiltak. Disse omfatter: The best execution policy, Code of Conduct (inkludert private transaksjonsreguleringer og prosedyren for prissensitiv informasjon), tilbudspolicy, godtgjørelse policy og regler for og utforming av informasjonsseparering. Separeringene, også kjent som "Chinese Walls", omfatter en fysisk separering av avdelinger og funksjonelle separeringer av avdelinger og funksjonell separering av opplysninger, systemer og autorisasjoner. Code of Conduct Alle ansatte i Gruppen anses være "insiders" i henhold til loven om finansielt tilsyn (Financial Supervision Act (WFT)). Som følge av dette er de ansatte underlagt regler om private transaksjoner som en del av Gruppens Code of Conduct som overvåker private transaksjoner med Finansielle Instrumenter som de gjennomfører som privatperson. Lik behandling Kunder mottar lik behandling i de samme situasjonene. DEGIROs investeringstjeneste er for det meste automatisert, og som følge av dette er det en ytterst liten mulighet for at en Kunde i en viss situasjon på subjektive grunner blir behandlet annerledes enn en annen Kunde. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 8/9

9 Prosedyre for interessekonflikter Kunder kan umiddelbart rapportere enhver situasjon der det, i Kundens mening, er en (fare for) interessekonflikt til DEGIRO. DEGIROs ansatte og ansatte i Gruppen må melde fra om enhver situasjon der det er en (risiko for en) interessekonflikt umiddelbart. I situasjoner som oppstår, vil ledelsen ta passende tiltak og informere alle partene som er berørt av tiltakene. Registrering av interessekonflikter Gruppens compliance officer vil registrere dataene som er relatert til den potensielle eller eksisterende situasjonen der en interessekonflikt kan oppstå eller har oppstått, samt eventuelle tiltak som tas. Kontroll og evaluering Retningslinjene for interessekonflikt er en del av den årlige vurderingen som utføres av Gruppens compliance officer. Når de tiltakene som har blitt tatt ikke ser ut til å være tilstrekkelige og en interesskonflikt synes å være uungåelig, bestemmer DEGIRO at den identifiserte interessekonflikten skal registreres og tar passende tiltak der det er mulig. DEGIRO informerer også partene som er involvert om interessekonflikten som har oppstått, der detaljene i interessekonflikten angis. Dette gjør det mulig for Kunden å gjøre en informert beslutning om de tilbudte investeringstjenestene. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 9/9

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale DEGIRO Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Ytterligere Investeringsinformasjon Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

Kundeavtale for marginhandel

Kundeavtale for marginhandel Kundeavtale for marginhandel innhold 1. Innledning 02 2. Våre tjenester og handel mellom deg og oss 02 3. Interessekonflikter 03 4. Pristilbud 03 5. Starte en transaksjon 04 6. Flere transaksjoner 04 7.

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39 Kundeavtale person Kundeavtale person Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) Navn: Arctic

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

Gjeldende fra 11. juni 2014*

Gjeldende fra 11. juni 2014* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter Gjeldende fra 11. juni 2014* *Erstatter versjon av

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer