Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester"

Transkript

1 Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester

2 Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer deg om tjenester og avtaler. I dette referansearbeidet kan du også lese de generelle og spesifikke risikoene som forekommer i forbindelse med investering i Finansielle Instrumenter. Vi anbefaler deg å gå gjennom Ytterligere Investeringsinformasjon som en grundig forberedelse før du investerer, slik at du kan ta beslutninger på en ansvarlig måte. Ytterligere Investeringsinformasjon er en del av Kundeavtalen. Begrep i Ytterligere Investeringsinformasjon som er skrevet med stor forbokstav, har en betydning som er definert i Kundeavtalen eller er forklart mer detaljert i Ytterligere Investeringsinformasjon. Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller forslag, vennligst ta kontakt med DEGIRO kundeservice ved å sende en e-post til eller ringe Vi er tilgjengelige fra kl til CE(S)T mandag til fredag. Dokumenter Ytterligere Investeringsinformasjon består av følgende dokumenter: WebTrader Profiler Andeler Investeringstjenester (dette dokumentet) Retningslinjer, Ordre & Ordreutførelse Selskapshendelser, utløpsdato og administrative handlinger Gebyrer Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 2/9

3 Investeringstjenester 1. Execution Only DEGIROs tjenester tilbys på en "Execution Only"-basis. Med din tilgang til WebTrader har du mulighet til å selvstendig plassere Ordre. Dette betyr at DEGIRO ikke gir investeringsråd eller administrerer dine investeringer. Hvis du trenger råd eller administrering, må du derfor finne din egen rådgiver eller forvalter. I ditt forhold til DEGIRO er du selv ansvarlig for investeringsvalg, investeringstype og sammenstilling av din portefølje med tilhørende risikoer. Egnethetstest Før du begynner å bruke DEGIROs tjenester, ber vi deg om å fylle ut Egnethetstesten. Med Egnethetstesten ber vi deg om å overveie hvilken kunnskap og erfaring du har når det gjelder ulike Finansielle Instrumenter og advarer deg hvis vi merker at du ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring. DEGIRO kontrollerer ikke om du begrenser dine investeringer til de Finansielle Instrumentene som du - ved utfylling av Egnethetstesten - anga at du hadde tilstrekkelig kunnskap om og erfaring med. Med Execution Only-tjenesten bestemmer du selv hvordan du investerer, og våre systemer utfører dine Ordre automatisk, uten at vi personlig kan bedømme hver Ordre. Vi råder deg spesielt til å være meget forsiktig når du utfører transaksjoner som du mangler tilstrekkelig kunnskap om og erfaring med og kanskje ikke helt forstår risikoene ved. Investering uten tilstrekkelig kunnskap og erfaring kan føre til tap du ikke kan vurdere eller beregne på riktig måte på forhånd. Risikoene per Ordre kan variere vesentlig. Generelt sett gjelder: Jo høyere forventet retur, desto større risiko for betydelige tap. 2. Forvaring av Finansielle Instrumenter Finansielle Instrumenter holdes alltid som overføring på en konto. DEGIRO forvarer altså ikke dine Verdipapir "fysisk" (i en safe). Vi bruker gamle uttrykk som "Verdipapirdepot" og "fysisk oppgjør", men fra lang tid tilbake oppbevares ikke Verdipapirer i papirform, men akkurat som penger på en bankkonto. For eksempel hvis du investerer i japanske aksjer, sendes de ikke til DEGIRO med post, men da gjelder for eksempel følgende: Du mottar japanske aksjer på din Investeringsportefølje ved Beleggersgiro. Beleggersgiro mottar i sin tur de japanske aksjene som en regning i KAS Bank. KAS Bank i sin tur får en kreditering i aksjene ved HSBC. HSBC har en konto i en japansk bank, og den japanske banken oppbevarer aksjene - på konto - i den japanske nasjonale instansen for oppbevaring ("central securities depositary"). En kjede av rettigheter, der du som "endelig investor" er den endelige mottakeren av rettighetene. På denne måten oppbevarer alle investeringsforetak og banker posisjoner i Verdipapir for kunder. Segregering av eiendeler DEGIRO oppbevarer Finansielle Instrumenter for deg på en slik måte at de ikke kan nås av DEGIROs kreditorer, selv om DEGIRO skulle gå konkurs. Dette er kjent som "asset segregation" og tjener til å beskytte kundenes investeringer. Den sikreste måten å holde formuen atskilt, er å bruke en separat juridisk entitet. Det er nemlig ikke mulig å overføre en entitets gjeld på en annen entitets kapital. DEGIRO bruker Beleggersgiro til dette. Der det er mulig, holder DEGIRO Finansielle Instrumenter for deg i Beleggersgiro. Beleggersgiro gjør ingen ting, men holder passivt investeringer for kontoen til tredjeparter. Derfor er sannsynligheten for at Beleggersgiro går konkurs svært liten. Ettersom Beleggersgiro selv ikke utfører noen kommersielle aktiviteter, og ikke handler for egen regning og DEGIRO utfører alle oppgaver for den, kan Beleggersgiro ikke ha noen pådratt gjeld. Beleggersgiro er en stiftelse. En stiftelse har ingen aksjonærer. DEGIRO er DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 3/9

4 altså ikke aksjonær i (eier av) Beleggersgiro, slik at det også i dette henseende er så mye som mulig uavhengig av DEGIRO. Beleggersgiro Long Only og Beleggersgiro Long Short DEGIRO holder alle posisjoner i Finansielle Instrumenter med tredjeparter gjennom bruk av de to Beleggersgiroene. Alle posisjoner i Derivater og alle debiterte beløp i penger eller Verdipapir lånt av tredjeparter for å yte tjenestene Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir som er holdt av Beleggersgiro Long Short, sammen med tilstrekkelig Verdipapir som er nødvendig for å gi sikkerhet for disse posisjonene for tredjeparter. Alle posisjoner i Verdipapir hvor det ikke er nødvendig at disse fungerer som sikkerhet for Derivater, lånte penger eller lånte Verdipapir, vil bli holdt av Beleggersgiro Long Only. Sikkerhet for tredjeparter Kunder av DEGIRO kan investere i Derivater og kan bruke tjenestene Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir. Beleggersgiro Long Short holder posisjonene i lange og korte Derivater med tredjeparter, slik som hovedmeglere (for eksempel ABN AMRO Clearing Bank) og låner penger og i blandt Verdipapir av disse tredjepartene for tjenestene Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir. For dette krever tredjepartene sikkerhet (ofte kalles dette "margin" eller "sikkerhet"). Beleggersgiro Long Short stiller den sikkerheten gjennom å gi en panterett til en del av pengene og Verdipapirene som Beleggersgiro Long Short holder hos disse tredjepartene. Størrelsen på sikkerheten som Beleggersgiro Long Short stiller, er alltid begrenset til det beløpet som kreves av den relevante tredjeparten i sikkerhet for posisjonene som holdes for DEGIROs kunder. Med dette ser DEGIRO til at kun slik penger og Verdipapir som oppbevares for de kunder som holder posisjoner i Derivater, Debiterte Penger eller Debiterte Verdipapir, er holdt av Beleggersgiro Long Short. Alle penger og Verdipapir holdt av Beleggersgiro Long Short hos en tredjepart, vil fungere som sikkerhet for alle forpliktelsene til Beleggersgiro Long Short i forbindelse med tredjeparter. Dette betyr at eiendeler holdt på vegne av en Kunde, vil fungere som sikkerhet for de forpliktelser den andre Kunden har og vice versa. På denne måten er Kundene eksponert mot hverandre. Men når en mangel oppstår i Beleggersgiro Long Short på grunn av svikt av en Kunde til å kompensere tap eller gi tilstrekkelig sikkerhet, vil DEGIRO umiddelbart rette opp en slik mengel med sine egne eiendeler. Siden Beleggersgiro Long Only kun holder lange posisjoner i penger og Verdipapir med tredjeparter, vil de overnevnte ikke gjelde for Beleggersgiro Long Only. Bruk av tredjeparter Tredjepartene som det henvises til ovenfor holder som regel posisjoner i Derivater og Verdipapirer også hos tredjeparter. En hovedmegler eller clearing member holder disse posisjonene i Derivater som regel (direkte eller indirekte) hos en sentral motpart. Også denne vil kreve sikkerhet for posisjonene i Derivater som holdes - indirekte - for kundene til DEGIRO. Delvis av denne grunn krever tredjeparter av DEGIRO at de får rett til å bruke de investeringer som de oppbevarer for Beleggersgiro Long Short. Normalt er alle posisjoner i Verdipapir (men ikke posisjoner i penger eller derivater) som Beleggersgiro Long Short holder hos tredjeparter så mye atskilt som mulig fra tredjepartens kapital (og derfor beskyttet i tilfelle tredjeparts konkurs), men denne beskyttelsen forfaller på grunn av bruksrettigheten. DEGIRO begrenser risikoen som er tilknyttet dette så effektivt som DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 4/9

5 mulig. Dette skjer blant annet gjennom omhyggelig valg av tredjeparter (de viktigste partene der Beleggersgiro holder posisjoner er ABN AMRO, KAS Bank og Morgan Stanley) og ved å kreve rett til close out netting om den relevante tredjeparten mislykkes. Ovennevnte gjelder ikke for Beleggersgiro Long Only. Beleggersgiro Long Only gir ikke en rett til bruk over noen posisjoner holdt med tredjeparter. Utlån av Verdipapir I henhold til Avtale for Investeringstjenester er DEGIRO berettiget til å bruke Verdipapir som Beleggersgiro holder for DEGIROs kunder. Dette kan for eksempel gjelde for å kunne avslutte (det vil si overlevere Verdipapirer mot mottak av betaling) en Ubeskyttet Salgstransaksjon (en transaksjon der en kunde selger Verdipapirer som den kunden ikke har). DEGIRO bruker deretter Verdipapirer som Beleggersgiro holder for Kunde A for å kunne avslutte den Ubeskyttede Salgstransaksjonen for Kunde B. På denne måten kan DEGIRO muliggjøre tjenesten Debiterte Verdipapir. Når DEGIRO låner ut Verdipapirer, vil Beleggersgiro fra dette øyeblikket ikke ha tilstrekkelig med Verdipapirer av dette slaget. Risikoen for at dette underskuddet fører til skade for kunden er svært liten. - For det første er DEGIRO (ikke den lånende parten) alltid Beleggersgiros "motpart" og derfor garanteres tidsriktig retur av Lånte Verdipapirer med egen kapital. - Videre krever DEGIRO sikkerhet fra den lånende parten. Når den som låner er DEGIROs kunde, stiller den kunden sikkerhet gjennom den pantretten som DEGIRO har på kundens Saldo og den lånte Verdipapir er inkludert i DEGIROs kontinuerlige risikoovervåkning. I andre tilfeller må den som låner stille sikkerhet gjennom overføring av kontanter eller Verdipapirer til Beleggersgiro. Disse kan Beleggersgiro brukes for å kjøpe tilbake de Utlånte Verdipapirene på markedet hvis den som låner ikke klarer dette. Skade for den kunden med Utlånte Verdipapir oppstår altså først om både den som låner og DEGIRO ikke lenger kan oppfylle sine plikter (les: går konkurs) og verdien på sikkerheten har blitt redusert eller verdien på de Utlånte Verdipapirene har steget. Skadens størrelse begrenses da til forskjellen i verdi mellom de Utlånte Verdipapirene og den stilte sikkerheten. Verdipapirer som er holdt med en Custody Profil vil ikke bli Lånt Ut av DEGIRO. 3. Forvaring av penger Cash Fund DEGIRO er ikke en bank, men et investeringsselskap. En bank kan bruke kundens penger som banken forvarer for egne investeringer, kredittgiving og andre investeringer. Hvis disse mislykkes mister du pengene dine. Du løper dermed en risiko med banken. Ettersom dette er en reell risiko, er innskuddsgarantiordningen tilgjengelig. Siden DEGIRO ikke er en bank, kan DEGIRO ikke bruke kundens penger for sine egne investeringer. Alle transaksjoner går via Beleggersgiro. DEGIRO veksler umiddelbart penger som du overfører til Beleggersgiro Long Only sentrale konto for Andeler i en av FundShare Cash Funds. Disse er investeringsfond som har som mål, med så liten risiko som mulig, å oppnå en ytelse som ligger litt under vanlig markedspris i den aktuelle valutaen. Vennligst les prospekter og nøkkelinformasjon dokumentet for mer informasjon om investeringer og relatert risiko i FundShare Cash Funds (se DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 5/9

6 All kapital i Cash Funds holdes helt separat av en forvalter som er uavhengig av administratoren, og det finnes ingen risiko i tilfelle noen konkurs for DEGIRO eller administratoren. Dine penger er dermed like sikre hos DEGIRO som dine investeringer. I tillegg, i kontaktposisjonsrapporter på Nettstedet til DEGIRO, kan du finne mer informasjon om sammensetningen av porteføljen til FundShare Cash Funds. Margin Cash Fund Hvis du holder posisjoner hos Beleggersgiro i Derivater, Debiterte Penger eller Debiterte Verdipapir, vil penger som er mottatt fra eller for deg investeres i et Margin Cash Fund. Margin Cash Funds har rett til å pantsette sine posisjoner til tredjepart der Beleggersgiro for din regning har de relevante posisjonene i Derivater, Debiterte Penger eller Debiterte Verdipapir (se "Sikkerhet for tredjepart" ovenfor). 4. Fordeling av underskudd I det øyeblikket det er et underskudd som blir funnet i den eksisterende mengden av penger eller Finansielle Instrumenter holdt av Beleggersgiro på vegne av Kundene til DEGIRO hos tredjeparter, vil DEGIRO deretter ha rett til å distribuere dette underskuddet pro rata til alle Kunder som har krav på en slik valuta eller Finansielt Instrument i sitt forhold med Beleggersgiro. Denne ordningen har som formål å beskytte Kundene. På det tidspunktet et underskudd blir oppdaget, vil det ikke alltid være klart umiddelbart om hvordan og hvem som har forårsaket underskuddet og om det er mulig å fullt ut dekke underskuddet. Uten distribusjon av underskuddet til alle de relevante kundene, vil kunder som selger sine posisjoner først begrense sine tap på bekostningen av de andre kundene. Et eksempel Si at 100 kunder av DEGIRO investerer i Fiat aksjer. Av disse Kundene, holder 50 hver 10 aksjer og 50 holder 2 aksjer. Beleggersgiro holder 600 Fiat aksjer med KAS Bank for alle disse Kundene sammen. På en bestemt dag ser DEGIRO at uttalelsen fra KAS Bank bare refererer til 300 Fiat aksjer. Derfor vil DEGIRO redusere beholdningen til hver kunde med 50%, i tråd med underskuddet. Hvis DEGIRO ikke hadde distribuert underskuddet pro rata til Kundene, vil kundene som da selger sine posisjoner først ikke ha noe tap i det hele tatt. Opptil 30 kunder som holder 10 aksjer hver vil kunne selge sine aksjer uten tap, slik at de andre kundene vil oppleve et tap på 100% av sine posisjoner i stedet for 50%. Fordeling av tap forsikrer at tapet er spredt på en forholdsmessig og rettferdig måte. Fordelingen av tapet sier ikke noe om årsaken til tapet og hvem som er ansvarlig. I de fleste tilfeller, er tapet forårsaket til en enkel administrativ svikt, som er løst etter en telefonsamtale. Når underskuddet er forårsaket av en feil av en tredjepart, vil DEGIRO helt klart gjøre sitt ytterste for å forsikre at underskuddet blir rettet. 5. Bankkonto For å kunne beskytte sine kunders posisjoner så bra som mulig, bruker DEGIRO alltid en fast Bankkonto. Denne faste Bankkontoen må være en konto i en bank som står i ditt navn og som er godkjent av DEGIRO. Det er kun mulig å overføre penger fra denne faste Bankkontoen til DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 6/9

7 DEGIRO og fra DEGIRO til den faste Bankkontoen. Hvis du vil endre din Bankkonto, kan du kontakte kundeservice for dette. Du må gjøre en ny identifikasjonsoverføring fra den nye Bankkontoen. Så snart den har blitt godkjent av DEGIRO, endres denne. 6. Sentral Konto Beleggersgiro holder Sentral Kontoer i de fleste land hvor DEGIRO har virksomhet. Du kan finne Bankkontoen som gjelder for deg på Nettsiden som du bruker for å logge inn. Vennligst se at du alltid foretar betalingr fra din registrerte Bankkonto. 7. Tjenester Verdipapir Med DEGIRO kan du investere i Verdipapir. Verdipapirer er blant annet aksjer, obligasjoner, andeler i investeringsfond, Andeler, warranter osv. For en mer detaljert beskrivelse av egenskapene og risikoene for Verdipapir, se dokumentet Egenskaper og Risiko for Verdipapir i Ytterligere Investeringsinformasjon. Derivater Du kan investere i Derivater med DEGIRO hvis du har blitt akseptert for denne tjenesten av DEGIRO. Derivater og bestemte kombinasjoner av Derivater, er ofte komplekse, og dermed er ikke hver investor i stand til å følge måten de fungerer på. For en mer detaljert beskrivelse av egenskapene og risikoene for Derivater, se dokumentet Egenskaper og Risiko for Verdipapir i Ytterligere Investeringsinformasjon. Debiterte Penger Hvis du holder Verdipapir hos DEGIRO og du har blitt akseptert for denne tjenesten av DEGIRO, kan du låne penger av DEGIRO for ekstra investeringer. Investeringer med låne penger bærer en høyere risiko. Tross alt, må betale tilbake lånet selv om investeringen din synker i verdi. Etter som du med et lån kan investere mer enn det du selv har satt inn, kan du også tape mer enn din egen investering. Du må alltid ha en viss formue som sikkerhet for din debetsaldo. Hvis verdien på investeringene dine synker, kan du bli tvunget til å redusere lånet ditt og altså selge i et øyeblikk som kanskje er ulønnsomt for deg. DEGIRO kan også forandre størrelsen på lån som du kan ta på grunnlag av en viss Sikkerhetsverdi. Også i denne situasjonen kan du bli tvunget til å selge dine posisjoner. Debiterte Verdipapir Når du selger Verdipapir, må du da selvfølgelig levere de solgte Verdipapirene. Hvis du selger verdipapir som du ikke har en Usikret Salgstransaksjon kan DEGIRO da midlertidig låne deg de Verdipapirene som du trenger for din forpliktelse til å levere. DEGIRO vil i sin tur låne disse Verdipapirene fra en tredjepart eller en kunde som har disse Verdipapirene i sin portefølje. Du må være klar over at du må levere disse Verdipapirene tilbake i god tid og vil derfor være nødt til å kjøpe disse Verdipapirene igjen på et tidspunkt i fremtiden. Du håper sannsynligvis på en lavere pris, men det er fullt mulig at dette vil bli til en høyere pris. Du kan vanligvis selv bestemme det tidspunktet du ønsker å kjøpe verdipapirene tilbake, men det er også mulig at den parten DEGIRO har lånt Verdipapirene av, vil ha dem tilbake. Hvis DEGIRO i dette øyeblikket ikke kan DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 7/9

8 finne en annen investor som er villig til å låne ut de Verdipapirene, må du da kjøpe disse Verdipapirene tilbake. Dette kan skje på et svært ulønnsomt tidspunkt for deg. Det kan hende at du blir tvunget til å kjøpe tilbake Verdipapirene når det er ingen vanlige markeder der disse blir omsatt. Hvis du ikke klarer å returnere Verdipapirene, kan følgen bli bøter, eller en buy-in, der de relevante Verdipapirene kjøpes på markedet uansett pris. Tapet som kan oppstå ved en kort posisjon i Verdipapirer kan da bli større enn den opprinnelige verdien av Verdipapirene. Korte posisjoner passer derfor kun til personer med tilstrekkelig finansiell kunnskap og kunnskap om det fianansielle markedet og markedsforhold. For å være i stand til å ha en debitsaldo i Verdipapir må du stille Sikkerhet for at du kan kjøpe de relevante Verdipapirene. Din Sikkerhetsverdi og din portefølje kan på grunn av kursforandringer forandres, derfor kan DEGIRO be deg eller tvinge deg til å kjøpe tilbake lånte Verdipapir. 8. Retningslinjer for interessekonflikt Ved utføring av DEGIROs tjenester kan det oppstå interessekonflikter innenfor DEGIROs egen organisasjon, mellom DEGIRO og DEGIROs konsernselskap, mellom DEGIRO og en eller flere av dets kunder eller mellom kundene. Retningslinjene for interessekonflikt beskriver hvordan DEGIRO forebygger slike interessekonflikter. Dessuten beskrives det hvordan DEGIRO handler dersom det oppstår en interessekonflikt. LPE Group DEGIRO er en del av LPE Group ("Gruppen") og er bundet av "Retningslinjer for interessekonflikt" som gjelder innen denne Gruppen. Utgangspunktet for Retningslinjene for interessekonflikter er å forebygge interessekonflikter som skal forhindres i den grad det er mulig. Gruppens ledelse ser til at Gruppens medarbeidere på et tidlig tidspunkt kan oppdage alle mulige interessekonflikter i god tid. I enhver situasjon der det er fare for en interessekonflikt, er det nødvendig for medarbeiderne å melde fra om dette til en compliance officer umiddelbart. I forekommende situasjoner vil compliance officer treffe passende tiltak for å forhindre interessekonflikten. Organisatoriske og administrative tiltak Gruppen har implementert både organisatoriske og administrative tiltak. Disse omfatter: The best execution policy, Code of Conduct (inkludert private transaksjonsreguleringer og prosedyren for prissensitiv informasjon), tilbudspolicy, godtgjørelse policy og regler for og utforming av informasjonsseparering. Separeringene, også kjent som "Chinese Walls", omfatter en fysisk separering av avdelinger og funksjonelle separeringer av avdelinger og funksjonell separering av opplysninger, systemer og autorisasjoner. Code of Conduct Alle ansatte i Gruppen anses være "insiders" i henhold til loven om finansielt tilsyn (Financial Supervision Act (WFT)). Som følge av dette er de ansatte underlagt regler om private transaksjoner som en del av Gruppens Code of Conduct som overvåker private transaksjoner med Finansielle Instrumenter som de gjennomfører som privatperson. Lik behandling Kunder mottar lik behandling i de samme situasjonene. DEGIROs investeringstjeneste er for det meste automatisert, og som følge av dette er det en ytterst liten mulighet for at en Kunde i en viss situasjon på subjektive grunner blir behandlet annerledes enn en annen Kunde. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 8/9

9 Prosedyre for interessekonflikter Kunder kan umiddelbart rapportere enhver situasjon der det, i Kundens mening, er en (fare for) interessekonflikt til DEGIRO. DEGIROs ansatte og ansatte i Gruppen må melde fra om enhver situasjon der det er en (risiko for en) interessekonflikt umiddelbart. I situasjoner som oppstår, vil ledelsen ta passende tiltak og informere alle partene som er berørt av tiltakene. Registrering av interessekonflikter Gruppens compliance officer vil registrere dataene som er relatert til den potensielle eller eksisterende situasjonen der en interessekonflikt kan oppstå eller har oppstått, samt eventuelle tiltak som tas. Kontroll og evaluering Retningslinjene for interessekonflikt er en del av den årlige vurderingen som utføres av Gruppens compliance officer. Når de tiltakene som har blitt tatt ikke ser ut til å være tilstrekkelige og en interesskonflikt synes å være uungåelig, bestemmer DEGIRO at den identifiserte interessekonflikten skal registreres og tar passende tiltak der det er mulig. DEGIRO informerer også partene som er involvert om interessekonflikten som har oppstått, der detaljene i interessekonflikten angis. Dette gjør det mulig for Kunden å gjøre en informert beslutning om de tilbudte investeringstjenestene. DEGIRO B.V. er registrert som et investeringsselskap ved myndighetene i nederland for finansielle markeder (AFM). 9/9

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

= Kundeavtale www.degiro.nl. Kundeavtale. Introduksjon

= Kundeavtale www.degiro.nl. Kundeavtale. Introduksjon Kundeavtale DEGIRO VB20150908 Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til sine kunder. DEGIRO har etablert en hovedavtale

Detaljer

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO

Kundeavtale DEGIRO. Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale DEGIRO Kundeavtale for tjenestene i investeringsselskapet DEGIRO Kundeavtale Introduksjon Investeringsselskapet DEGIRO tilbyr ulike investeringstjenester og noen relaterte støttetjenester til

Detaljer

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet

Akseptskjema for Investeringstjenester. Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Akseptskjema for Investeringstjenester Juridisk Enhet Skriv inn navnet og adressen til den juridiske entiteten som ønsker å bli kunde hos DEGIRO nedenfor.

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir

Ytterligere Investeringsinformasjon. Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Ytterligere Investeringsinformasjon Sikkerhetsverdi, Risiko, Debiterte Penger og Debiterte Verdipapir Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Netto likvideringsverdi, risiko, Cash Margin og Security Margin DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter

Ytterligere Investeringsinformasjon. Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Ytterligere Investeringsinformasjon Egenskaper & Risiko for Finansielle Instrumenter Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljene for de kontraktsmessige

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel

Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Plus500CY Ltd. Risikoadvarsel Risikoadvarsel CFD kan sette din kapital i risiko dersom brukt på en spekulativ måte. CFD kategoriseres som høyrisiko av noen tilsynsmyndigheter da det ikke finnes noen beskyttelse

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. DEGIRO 100% MEGLER Kort om oss DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av DEGIRO på nært hold hvordan internett

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om.

Negativ tilbakegang er en gradvis tilbakegang som fører til at salgsprisen er dårligere enn prisen kunden har bedt om. Monecor (London) Limited, som driver som ETX Capital («ETX Capital», vi eller oss ), er autoriserg og regulert av Financial Conduct Authority ( FCA ), under registreringsnummer 124721 i Financial Services

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO

Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Investeringshåndbok for porteføljerisiko DEGIRO Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Porteføljeoversikt... 4 2.1 Margingjennomgang... 5 2.1.1 Verdi av portefølje... 5 2.1.2 Kontantsaldo... 5 2.1.3 Netto Likvideringsverdi...

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Vinneraksjer for den langsiktige investor

Vinneraksjer for den langsiktige investor Investering I henhold til MIFID Vinneraksjer for den langsiktige investor Petter Hermansen, Nordea Funds 1 Beste aksjer i oktober NEXT BIOMETRICS GROUP AS NICKEL MOUNTAIN GROUP 147% 159% DOLPHIN GROUP

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER

TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER TILPASS ARBEIDSOMRÅDET TIL DINE HANDELSBEHOV! INTRODUKSJON TIL DIN SAXOTRADER 2 INNHOLD 3 TILPASS PLATTFORMEN TIL DINE HANDELSBEHOV! 4 SLIK SETTER DU OPP DITT PERSONLIGE ARBEIDSOMRÅDE 5 OPPRETT EN PRIS-

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet 1 Innledning Lovutviklingen motsvarer normalt behov i samfunnet. Dette gjelder

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer