Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen"

Transkript

1 Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr Nyhetsbrev Norge 7. mars Nasdaq OMX terminpris 26. januar 7. mars, EUR/MWh YR 13 Q2 12 Småkraftkøen skal bort innen 2017 Avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE slår fast at konsesjonskøen på over 600 småkraftverk skal være borte innen jan 8. feb Markant prisfall 17. feb 28. feb Fremtidsprisene på kraft i april og andre kvartal har falt nærmere ti prosent i verdi den siste uken, hovedsakelig som følge av våte og milde værutsikter. April-kontrakten handles onsdag ettermiddag til 30,75 EUR/ MWh, hele 9,6 prosent under sluttkursen på 34 EUR/MWh for en uke siden. I samme tidsrom har Q2 12-kontrakten falt 8 prosent til 31,45 EUR/MWh, mens årskontrakten for 2013 er ned 2 prosent til 40,75 EUR/ MWh (Les mer på side 3). Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen innen 2017, og vi må komme i gang så fort som mulig for å holde utbyggingstakten som er nødvendig for å komme i mål til 2020, sa Flatby på Energi Norges og NVEs konferanse på Gardermoen mandag. Flatby pekte på at det er rundt 620 småkraftverk som ligger i kø hos NVE i påvente av behandling. Det er en betydelig utfordring, men vi har ambisjoner om å få tatt de unna innen 2017, sa Flatby. Ifølge NVE-direktøren er det rundt 11 TWh med stor og liten vannkraft som kan være med i elsertifikatmarkedet, hvis man får unna konsesjonskøen, i tillegg til de 2,8 TWh vannkraft som har fått konsesjon, men som ikke er bygget. NVE har gitt konsesjon til 4,7 TWh småkraft siden midten av 2000-tallet, og direktoratet merker at konfliktnivået rundt nye prosjekter er økende fordi mange av de gode prosjektene allerede er tatt. Nettkapasitet Administrerende direktør i Småkraft AS, Rein Husebø, sa på samme konferanse at nettkapasiteten har avløst konsesjonsprosessen som den største flaskehalsen for småkraftbygging framover. Det har vært mye klaging på kapasiteten til Olje- og energidepartementet, men på småkraft er ikke departementet en viktig flaskehals lengre. De har fått opp farten. At NVE nå sier at køen skal tas unna til 2017, er ambisiøst og veldig bra. Jeg synes at NVE gjør en god jobb, men de har fortsatt for lite folk, sa Husebø. Han er bekymret for utviklingen i fordelingsnettet rundt om i Norge, men pekte samtidig på at det er stor forskjell mellom ulike nettselskap i hvor gode de er for å legge til rette for ny småkraft. Noen nettselskap er flinke, men andre klarer ikke å få grep om dette. Det er ikke størrelsen på nettselskapene som er problemet, og nettselskapene bør lære av de beste nettselskapene i Norge. Å drive et nettselskap i Norge i dag er å gjøre minst mulig, og de har hatt 20 års trening til det, sa Husebø og høstet latter fra salen. /Gert Ove Mollestad

2 Utsira-elektrifisering kan trekke 300 MW Elektrifisering av de fire feltene på Utsira-høyden, som inkluderer elefantfunnet Johan Sverdrup, vil kreve en kraftforsyning på til sammen MW, ifølge Statoil. Statoil har startet arbeidet med å utrede en mulig elektrifisering av oljefeltene på Utsira-høyden, slik olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har ønsket. Oljeselskapet vurderer å bygge en distribusjonsplattform inkludert en vekselstrømomformer 200 kilometer til havs som skal forsyne feltene Johan Sverdrup (tidligere Avaldsnes), Draupne, Luno og Dagny med kraft fra land. Distribusjonsplattformen er tenkt plassert i nærheten av Sverdrup-feltet, og det lengste strekket med vekselstrømkabel blir omtrent 60 kilometer videre ut til Dagny-feltet. Statoil utreder en løsning der kraften hentes fra Kårstø-området gjennom en likestrømskabel fra land til omformerplattformen, og så distribueres som vekselstrøm til de ulike plattformene. Totalt ser Statoil for seg at det samlede kraftforbruket kan komme opp i 250 til 300 MW, noe som kan gi et årlig forbruk på opp i mot 2,6 TWh. Det skal også gjøres klart for ytterligere tilkoblinger til omformerplattformen ved eventuelle fremtidige installasjoner. Koster nesten ni milliarder Kostnadene, som inkluderer alt av likerettere, offshore distribusjonsplattform, kabler og anlegg på land er beregnet til solide åtte til ni milliarder kroner. Utvinningen fra Sverdrup-feltet er tenkt å starte i 2017, mens Luno, Draupne og Dagny har noe tidligere planlagte oppstartstidspunkter. For at disse kan hente kraft fra distribusjonsplattformen tidsnok, håper Statoil at en eventuell investeringsbeslutning kan fattes i løpet av Da kan strøm leveres senest fra /Gert Ove Mollestad Må doble kabelkapasiteten Høyres Nicolai Astrup mener at kabelkapasiteten fra Norge minst må dobles fra dagens nivå. Vi må bli mer integrert med Europa og styrke utenlandsforbindelsene. I dag utgjør kapasiteten på utenlandsforbindelsene rundt seks prosent av den årlige produksjonen i Norge. Denne kapasiteten må helst økes betydelig og i alle fall dobles, sa Astrup på Energi Norge og NVEs konferanse på Gardermoen mandag. Vi må gjøre et valg om vi skal låse kraften inne i Norge, eller om vi skal forsyne Europa. Låser vi det kommende kraftoverskuddet inne, vil investeringene i ny produksjon stoppe opp. Da kan også deler av landet oppleve forsyningsproblemer og lokalt høye strømpriser, fortsatte Astrup. Han uttrykte skuffelse over at Statnett har skalert ned planlagt økning i utenlandskapasiteten og også skjøvet flere prosjekter ut i tid. Det sender et helt feil signal til beslutningstakere i Storbritannia og Tyskland, sa Astrup, som mener at Norge kan levere balansekraft til Nord-Europa, men at man da må sende signaler til Europa om at man ønsker å gjøre dette. Noen av utsettelsene skyldes at Statnett oppdaget at nettkapasiteten på Sørlandet var mindre enn man trodde, men jeg tror også at noe av dette er politisk motivert, siden [energiminister] Ola Borten Moe har vært en sterk kabelmotstander, i alle fall før han ble minister. Nå har han heldigvis moderert seg, sa Astrup. /Gert Ove Mollestad Foto: NVE Tviler på 13,2 TWh-målet Det er stor tvil blant aktørene i kraftbransjen om man vil nå målet om å bygge 13,2 TWh ny fornybar produksjon, ifølge en undersøkelse fra Thema Consulting. Generelt er det liten tro på at man skal få til 13,2 TWh ny fornybar kraft i Norge innen Dette er en generell oppfatning som respondentene kom uoppfordret med i svarene sine, og de gir uttrykk for en stor bekymring, sa Kristine Fiksen i Thema Consulting på Energi Norges og NVEs konferanse på Gardermoen mandag. Thema har foretatt en undersøkelse blant aktørene i bransjen som skal bygge ut vindkraft og småkraft i Norge, samt konsulentbransjen. En rekke aktører har i undersøkelsen gitt uttrykk for at om man ikke får på plass tilstrekkelig med prosjekter innen 2020, må fristen for å delta i elsertifikatmarkedet utvides. Men her er fristen i 2020 avtalt i en avtale med Sverige og i forpliktelsene overfor EU. Så fristen er hardere enn det mange i bransjen ser ut til å være klar over, sa Fiksen. Ifølge Thema er det planer om 110 milliarder kroner i nettinvesteringer, 40 milliarder kroner i reinvesteringer i eldre vannkraft, mens det er ventet at det kommer 20 milliarder kroner hver i både småkraft og vindkraft. Når det gjelder småkraftutbyggingen, som Thema har lagt til grunn vil komme på 4,5 TWh i Norge, er tilgangen til tekniske konsulenter den største utfordringen. For vindkraft er turbinkostnaden helt avgjørende. Thema tror at det vil komme 5,7 TWh med vindkraft i Norge frem til /Gert Ove Mollestad MONTEL Nyhetsbrev Norge 2

3 MARKED Nord Pool Spot systempris 8. februar - 8. mars EUR/MWh Nasdaq OMX terminpris 26. januar 7. mars, EUR/MWh YR 13 Q2 12 CO2-kvoter, Ice/ECX 26. januar 7. mars, Des 12, EUR/tonn feb 17. feb 24. feb 2. mar jan 8. feb 17. feb 28. feb jan 8. feb 17. feb 28. feb Markant prisfall Fremtidsprisene på kraft i april og andre kvartal har falt nærmere ti prosent i verdi den siste uken, hovedsakelig som følge av våte og milde værutsikter. Svensk kjernekraftsproduksjon Produksjonskapasitet (MW), hverdager April-kontrakten handles onsdag ettermiddag til 30,75 EUR/MWh, hele 9,6 prosent under sluttkursen på 34 EUR/ MWh for en uke siden. I samme tidsrom har Q2 12-kontrakten falt 8 prosent til 31,45 EUR/MWh, mens årskontrakten for 2013 er ned 2 prosent til 40,75 EUR/ MWh. Hovedårsaken til den sterke nedgangen er at fyllingsgraden i vannmagasinene er bedre enn normalt, at værvarslene fremover er både våtere og mildere enn normalt, og at forbruket har falt i kjølvannet av den økonomiske uroen i verden. Ifølge Nord Pool ligger fyllingsgraden i de nordiske vannkraftmagasinene nå på 51,6 prosent, mot en median for uken på 47,1 prosent. Værmeldingene tyder på økt påfyll i dagene som kommer. Ulike modeller varsler mellom 7 og 9 TWh med nedbør de neste ti dagene, mot normalt 4 TWh. Temperaturene ventes også å gå i pluss, med en snittforventning på mellom 0,5 og 1,4 grader, ifølge SMHI. Ifølge Swecos ukerapport er det nå et hydrologisk overskudd i Norden på 4 TWh, hvorav mesteparten ligger i vannmagasinene. Kan gå under 30 euro Q2-kontrakten møter et støttenivå i markedet på 31 EUR/MWh, men samtidig vil nok fort gjennomsnittlig spotpris komme under 30 euro i andre kvartal hvis det våte og milde været fortsetter, sier en finsk krafthandler. Flere aktører peker på at systemprisen de siste dagene bare så vidt har kommet over 30 euro, selv om vi er midt på vinteren, og at det åpner for en stor nedside når temperaturene øker utover våren og gir lavere forbruk og snøsmelting. Denne uken har systemprisen i snitt blitt levert til 33,57 EUR/MWh fra mandag til torsdag, ned fra 34,71 EUR/MWh forrige uke. Kontrakten for neste uke prises til 30 EUR/MWh. På kort sikt vil også tilbudssiden øke i mars hvis de to kjernekraftreaktorene Oskarshamn 1 (473 MW) og Ringhals 2 (865 MW) kommer tilbake i drift som planlagt. O1 er ventet i full drift neste uke, mens R2 er ventet tilbake 15. mars. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til oppstarten av R2, som har vært ute siden 2. april i fjor, etter at det oppstod en brann i anlegget i forbindelse med årlig vedlikehold. Lavt forbruk En annen prisdempende faktor er fallende kraftforbruk. Så langt i år er det brukt 1,5 prosent mindre kraft enn på samme tid i fjor i Norden, ifølge NVE, mest som følge av lavere aktivitetsnivå i industrien. Bare på Hønefoss forsvinner nesten 1 TWh i årlig forbruk når Norske Skog Follum legges ned i utgangen av mars. Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i feb apr jun aug okt Magasinfylling Norden prosent des 2012 median 2011 Norsk Hydro ga heller ingen signaler om en umiddelbar økning i forbruket ved selskapets anlegg i Sunndal og på Husnes, da han snakket med Montel etter en konferanse i Oslo forrige uke. Det er vår målsetning om at vi skal kunne starte opp igjen, men vi har ikke vært i stand til å foreta en slik beslutning nå, under de markedsforholdene vi har i dag, sa Brandtzæg. /Olav Vilnes MONTEL Nyhetsbrev Norge 3

4 Ny plattform ga meglertrøbbel Lanseringen av Nasdaq OMX Commodities nye handelsplattform Genium Inet har skapt store problemer for kraftmeglerne denne uken. Mandag kunne ikke meglerne i markedet melde inn handler til clearinghuset på grunn av tekniske problemer, og da dette problemet ble løst oppstod et nytt problem som førte til at aktørene som handler gjennom meglere i OTC-markedet kunne se hvem motparten er. Det har igjen ført til at mange aktører har lagt ned forbud mot å handle gjennom meglerne inntil problemet er løst. For oss er dette en skandale. Flere aktører kan ikke handle OTC, og det fører til at likviditet flyttes fra OTC-markedet til direktehandel på børs, sier kraftmegler Frank Lund i Icap, som er den største megleren av kraft i Norden. Onsdag formiddag hadde 65 prosent av alle handelen i markedet blitt gjennomført direkte på børs. Normalt ligger andelen på drøye 50 prosent. Michael Bergh i svenske SKM deler kritikken til Lund og utelukker ikke at meglerne vil slå seg sammen i et søksmål for tapt omsetning som følge av problemene med den nye handelsplattformen. Meglerne i Norden har nødt til å rapportere handler til clearinghuset innen 15 minutter. Ifølge Nasdaq OMX skal anonymitetsproblemet være løst innen handelsstart torsdag. Men samtidig har overgangen til en handelsplattform ført til at clearinghuset inntil videre må ha samme åpningstid som børsen, som for nordisk kraft er mellom og Tidligere har clearinghuset vært åpent fra til Flytter til Stockholm Fra og med denne uken har de tidligere handelsplattformene til Nasdaq OMX, Powerclick og Secur, blitt erstattet av Genium Inet, som er felles for samtlige børs- og clearingkunder. Plattformen skal gjøre det enklere for samtlige av børsens kunder å handle i alle produktene som tilbys. En annen konsekvens av den nye plattformen er at den har satt fart i planene om å flytte clearingvirksomheten til Nasdaq OMX Commodities til Stockholm. Det vil nå skje i juni, sier kommunikasjonssjef Sara Aadnesen til Montel. Hun sier flyttingen av clearingvirksomheten har ligget i kortene helt siden Nasdaq OMX tok over daværende Nord Pool ASA i Totalt er det i dag åtte ansatte på Nasdaq OMX clearing i Oslo, flere av disse arbeidsplassene vil nå bli flyttet til Stockholm. /Olav Vilnes Prissikring dempet Eco-fall Eco Energis driftsresultat falt med 21 prosent til 2,45 milliarder kroner i fjor, men fallet ble dempet av at selskapet oppnådde en salgspris som var 2,5 prosent høyere enn områdeprisen i Oslo. Vi er godt fornøyd med resultatet for Ecos ansatte og kraftanlegg besto prøven med svært store variasjoner i den hydrologiske situasjonen. Vellykket prissikring og høy tilgjengelighet på kraftverkene gjorde at resultatet ble godt til tross for betydelig lavere priser enn året før, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid i en pressemelding. Konsernet produserte 9,8 TWh i fjor, opp 0,6 TWh fra Prisnivået var imidlertid mye lavere, med en gjennomsnittspris i Oslo (NO 1) på 36 øre/kwh, ned 7 øre/ kwh fra året før. Effekten av prisfallet ble imidlertid dempet av et Eco oppnådde en realisert salgspris på 37,00 øre/kwh i snitt på sin produksjon som følge av prissikring. Etter skatt fikk konsernet et resultat på 943 millioner kroner, ned fra 1,2 milliarder i Styret i Eco foreslår et utbytte til eieren Oslo kommune på 800 millioner kroner. /Olav Vilnes Elsertifikat, SKM Mars 12 - SEK/MWh 26. januar - 7. mars 30.jan 08.feb 17.feb 28.feb Flate sertifikatpriser Prisene på elsertifikater har nesten ikke flyttet seg de siste ukene. Onsdag handles spot-kontrakten til 141 SEK/MWh, som er én krone høyere enn for en uke siden. Mars 12- kontrakten handles uendret på 141 SEK/ MWh, mens mars 2013-kontrakten har steget en krone til 148 SEK/MWh. Det skjer veldig lite i markedet nå. Forholdsvis lavt forbruk legger en demper på etterspørselen etter sertifikater, og samtidig er det mindre salgsinteresse enn tidligere. Det kan henge sammen med at noen aktører velger å spare på sertifikater i påvente av høyere priser fremover i tid, sier Odd Rune Olsen i meglerselskapet Cleanworld. Analytikerne tror på høyere priser i fremtiden, og prisen må jo opp for at markedet skal virke etter hensikten og gi økt produksjon av fornybar energi, fortsetter han. Produksjonstallene for februar publiseres 15. mars, mens mars kontrakten går til levering den påfølgende dagen. /Olav Vilnes Tafjord-smell Tafjord-konsernet fikk et resultat før skatt på 258 millioner kroner i fjor, ned 34 prosent fra 394 millioner året før. Store nedbørsmengder har gitt fallende priser. Dette har vi ikke greid å kompensere for gjennom økt produksjon. Prisene på kraftproduksjonen har vært lavere enn forventet, noe som gir direkte utslag på resultatet vårt, sier konsernsjef Sverre Devold i en pressemelding. /Olav Vilnes MONTEL Nyhetsbrev Norge 4

5 Borten Moe vil øke konsesjonsfarten Regjeringen vil endre regelverket for å få en raskere konsesjonsbehandling av store nettprosjekter, men Energi Norge er usikker på om de foreslåtte tiltakene vil virke etter hensikten. I nettmeldingen som ble presenter fredag foreslår Olje- og energidepartementet (OED) at NVE nå bare skal avgi en innstilling til OED om nettutbygginger, mens den endelige avgjørelsen tas av regjeringen i statsråd, og ikke i departementet som i dag. På forhånd skal eksterne fagmiljøer ha kvalitetssikret prosjektet, og OED skal på et tidlig tidspunkt godkjenne om det er et reelt behov for kraftlinjen det søkes om. Målet er å få ned konsesjonstiden, sikre en bedre lokal forankring og demokratisere konsesjonsprosessen, sa energiminister Ola Borten Moe da han la frem nettmeldingen. Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge sier han er glad for at regjeringen vil gjøre noe med konsesjonsprosessen, men reagerer på at politikerne med det nye forslaget vil være inne i prosessen to ganger. Vi stiller spørsmålstegn ved at det blir to runder i regjeringen heller enn en som i dag. Bekymringen hittil er at klagerunden i OED har tatt for lang tid. Man gjør grep for å prøve å få ned tiden. Men her skal man gjennom to runder i regjeringen, og vi stiller spørsmål ved om det faktisk leverer kortere tid, sier Ulseth til Montel. Borten Moe er uenig. Jeg tror det er bedre for alle, også for regjeringen at man tidlig får en runde på behov og prinsippavklaringer. Etterpå, hvis man velger å gå videre på prosjektet, får man så en runde som utelukkende dreier seg om hvordan man skal få fram prosjektet på en best mulig måte og avveie ulike hensyn. Det mener jeg er en god, effektiv og logisk måte å gjøre det på, sier Borten Moe. Flere bransjeaktører uttrykker glede over at OED nå vil gjøre noe med konsesjonsbehandlingen. Dette er et viktig dokument, ikke minst fordi det gir tydelige signaler om Foto: OED hvorfor og hvordan vi skal bygge nett, slik at vi kanskje unngår energipolitisk omkamp i enkeltsaker. Klarhet om dette er viktig for både produsenter, netteiere og berørte parter. Spesielt setter vi pris på at nettutbygging ses i sammenheng med økt fornybar energiproduksjon, og at kablingspolicyen er tydeliggjort, sier Øistein Schmidt Galaaen i vindkraftforeningen Norwea. Galaaen er spent på hvordan endringene i konsesjonssystemet slår ut i praksis. Det er svært positivt at berørte parter skal involveres mer tidlig i prosessen. At NVE skal levere innstillinger til OED snarere enn å fatte vedtak er en spennende mulighet som kanskje kan gjøre prosessen både mer demokratisk og mer effektiv, men dette avhenger naturlig nok veldig av hvordan det håndheves i praksis. Administrerende direktør Knut Lockert i Distriktenes energiforening (Defo) sier han er positiv til ønsket om å endre konsesjonsprosessene, men skeptisk til at et uavhengig ekspertutvalg skal vurdere de enkelte nettprosjektene. Vi tror et system med ytterligere en ekstern aktør vil forstyrre prosessen mer enn den vil forenkle. Det undergraver NVE og Statnetts roller i disse prosessene og bør være unødvendig, mener Lockert. Borten Moe avviser at en ekstern evaluering devaluerer NVE og Statnett. Nei. Dette er før NVE er inne i prosessen, og det er jo bare for ytterligere å fjerne enhver tvil om hvorvidt det skulle være behov for disse investeringene eller ikke, sa Borten Moe på fredagens pressekonferanse. /Gert Ove Mollestad Ville ikke brukt krefter på private kabelplaner Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) sier at private aktører ikke bør bruke mye tid og krefter på å planlegge utenlandskabler. I nettmeldingen slås det fast at utenlandskabler i utgangspunktet er en del av det norske sentralnettet. Utenlandskabler skal være Statnetts domene, men er det fortsatt rom for at private aktører kan få unntak og dermed få bygge utenlandskabler? Jeg ville, hvis jeg hadde vært private aktører med ambisjoner om kabler, ikke brukt så mye tid og energi på det, er det kontante svaret fra Borten Moe. Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth er ikke videre fornøyd med Borten Moes bombastiske holdning. Vi er opptatt at de bygges utenlandsforbindelser, ikke hvem som bygger, sier Ulseth til Montel. Blant annet har Agder Energi, Lyse og Eco planer om en kabel til Storbritannia sammen med Vattenfall og SSE. Det er vel et skudd for baugen for deres medlemmer at Borten Moe er så klar på dette? Han legger selv vekt på forsyningssikkerhet, og sier at det er et viktig hensyn. Det er vi enige i, og det bør bety at fart er mye viktigere enn hvem som bygger kablene. De to siste vintrene har vist at behovet for forsyningssikkerhet er viktig, og da må det være viktigere at det bygges enn hvem som bygger, sier Ulseth. I nettmeldingen skriver regjeringen at de vil dempe prisforskjellene i Norge, men at bruken av prisområder fortsatt vil være et viktig virkemiddel for å synliggjøre behovet for nettforsterkninger. Det står også at i vurderingen av nye utenlandsforbindelser, så vil bidraget til forsyningssikkerheten i Norge være et viktig hensyn. /Gert Ove Mollestad MONTEL Nyhetsbrev Norge 5

6 Ser lyse utsikter for norsk industri Krav om bygging av ny produksjon vil gi kraftoverskudd og lavere kraftpriser i Norge enn på kontinentet på års sikt, konkluderer det regjeringsutnevnte Energiutvalget. Utsiktene til et stort kraftoverskudd vil føre til at kraftprodusentene i større grad ønsker å sikre sine salg i fremtiden ved å inngå langsiktige kontrakter med industrien. Vi ser gode muligheter til at kraftoverskuddet gir gode vilkår for den kraftintensive industrien, sa utvalgsleder Olav Akselsen da han la frem utvalgets rapport mandag. Han sa overskuddet både kan håndteres ved økt overføringskapasitet mot Europa og ved økt forbruk i industrien og til nye områder som elektrifisering av offshoreinstallasjoner og datalagring. Ifølge utvalget vil en global pris på CO2 bidra til å bedre konkurranseforholdene for norsk industri. På lang sikt vil klimakostnader bli priset inn i kraftproduksjon også globalt. Det vil øke omstillingen til fornybar/ lavutslippsenergi, og vil styrke den relative konkurranseevnen for verdiskaping basert på norsk fornybar energi, tror utvalget. Men utvalget er samtidige klare på at norske myndigheter må fullt ut utnytte de muligheter EUs regelverk gir for kompensasjon for indirekte CO2-kostnader for å hindre karbonlekkasje i en overgangsfase mot globale klimakostnader. Utvalget mener også at myndighetene bør kartlegge muligheten for å utvide den norske magasinkapasiteten ved oppgraderinger eller bygging av nye magasiner for å kunne levere balansekraft. Mer uregulert produksjon øker verdien av magasinkapasitet, påpeker utvalget, som ikke hadde mandat til å vurdere om dagens verneregime er for strengt Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa seg enig i mange av forslagene til Energiutvalget, men gjentok sin tidligere skepsis til spådommene om et stort kraftoverskudd. Vi vet ennå ikke om det blir noe stort overskudd. Petroleuminsindustrien vil kunne øke forbruket mye og i tillegg kan økt industriaktivitet også bidra til å øke forbruket, sa han./olav Vilnes Vil ha tidsfrist for konsesjoner For å få opp farten i konsesjonsbehandling av kraftprosjekter bør det settes en frist for hvor lenge NVE og OED kan behandle en sak, samtidig som man bør unngå dobbeltarbeid, mener Energiutvalget. NVE og OED må prioritere konsesjonsbehandling slik at køene i konsesjonssaker avvikles innen rimelig tid og behandlingstiden går ned, sa utvalgsleder Olav Akselsen da han la frem utvalgets rapport. Konkret foreslår utvalget at det bør innføres tidsfrister eller kvantitative mål for ulike deler av NVEs saksbehandling, samt at OED må får en frist for hvor lenge de kan behandle en klagesak. Videre ønsker utvalget at det etableres et slags fast track for spesielt viktige nettprosjekter, slik at ikke disse blir liggende på vent mellom prosesstrinnene, samt at det etableres en egen klagenemnd uavhengig av OED for mindre saker. Utvalget er også klare på at en må unngå dobbelt saksbehandling, slik at en eventuell klage i større saker ikke utløser en ny faglig gjennomgang av alle forhold. Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa han var enig om at tempoet i konsesjonsbehandlingen må opp, men var usikker på etableringen av en uavhengig ankeinstans er et godt tiltak. Det ligger politikk også i ankebehandling av kraftprosjekter, sa Borten Moe, men la til at han ikke ville avvise forslaget før departementet har sett nærmere på det. /Olav Vilnes Hafslund solgte GWh til sluttbrukere i februar, noe som var en liten økning fra GWh i februar Samtidig økte selskapets kraftproduksjon fra 113 GWh i februar 2011 til 193 GWh i februar i år, kommer det frem i en børsmelding. Akershus Energi fikk et resultat etter skatt på 376 millioner kroner i fjor, opp fra 42 millioner året før. Økningen skyldes i all hovedsak ikke realiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter, kommer det frem i selskapets årsrapport. Korrigerer man for disse endringene, falt resultatet fra 203 millioner i 2010 til 143 millioner i fjor. Trønderenergi går inn på eiersiden i teknologiselskapet Hydroenergi med en andel på 47 prosent. Kjøpet blir gjennomført av Trønderenergis datterselskap Trønderenergi Invest, men selskapet vil ikke ut med hvor mye de betaler for aksjene. Hydroenergi er lokalisert på Gjøvik med ca. 30 ansatte. Selskapet leverer elektromekanisk utrustning og løsninger til små- og mellomstore kraftverk i Norge og utvalgte land i Europa, Amerika og Asia. Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg sier det slett ikke er sikkert at Hydro vil starte opp nedstengt produksjon eller investere i ny kapasitet i Norge, selv om det blir innført CO2-kompensasjon, på grunn av overkapasiteten i markedet. Aluminiumsmarkedet er i en situasjon hvor det blir produsert for mye aluminium i forhold til etterspørselen. Og det er det som gjør at våre konkurrenter har signalisert at de kommer til å legge ned kapasitet og foreta midlertidige og permanente nedstengninger, sier Brandtzæg til Montel. En kraftig produksjonsøkning bidro til at Sunnhordland Kraftlag fikk et driftsresultat på 517 millioner kroner i fjor, opp seks millioner fra året før. Økningen skyldes i hovedsak høyere dekningsbidrag fra kraftproduksjonen, som utgjorde hele 510 millioner kroner av driftsresultatet, kommer det frem i en pressemelding. Samlet produserte selskapet drøye 2 TWh i fjor, som er hele 24 prosent mer enn i et normalår. MONTEL Nyhetsbrev Norge 6

7 Ekstern granskning av Troms Kraft snart klar Den eksterne granskningen av Kraft & Kultur-skandalen skal være klar innen et par uker, og rapporten skal offentliggjøres, sier fylkesrådsleder Pia Svensgaard (Ap). Vi avventer den eksterne granskningen som styret har igangsatt og som utføres av Ernst & Young. Den vil bli offentliggjort når den er klar, og vi venter at den foreligger om noen uker. Jeg er ganske sikker på at den kommer før påske, sier Svensgaard til Montel. Hun er fylkesrådsleder i Troms Fylkeskommune som eier 60 prosent av Troms Kraft. Med rapporten får vi en gjennomgang av hva som har skjedd, så får vi ta saken videre. Men det er viktig nå at Troms Kraft kommer over i en ny fase der selskapet kan se framover og bygge seg opp igjen, sier Svensgaard. Kraft & Kultur-skandalen ser ut til å Fylkesrådsleder Pia Svensgaard. Foto: Troms Arbeiderparti koste Troms Kraft 1,6 milliarder kroner som følge av at inntektene har vært blåst opp over flere år, og at selskapet har drevet med langt høyere kostnader enn det inntektene har gitt grunnlag for. Troms Fylkeskommune må ta opp et lån på 72 millioner kroner på grunn av manglende utbytte for 2011, og det er også stor usikkerhet om utbytteevnen i årene som kommer. Men Svensgaard legger til at kraftselskapets eier ikke ser veldig mørkt på situasjonen. Det er store verdier i selskapet fortsatt. Når det gjelder utbytte, så har styret ikke bestemt hva de vil foreslå som utbytte ennå. Men vi må være ansvarlige for vårt budsjett [i fylkeskommunen] og vi måtte derfor varsle fylkestinget om dette låneopptaket. Men Troms Kraft er fortsatt en pengemaskin, så vi regner med at de igjen vil begynne å overrisle oss med utbytte, sier Svensgaard. Hun sier fylkeskommunen fortsatt har tillit til ledelsen og styret i selskapet. Man har full tillitt til et styre helt fram til man eventuelt ikke har noen tillit. Men vi har fortsatt tillit til styret og ledelsen, og jeg vil ikke forskuttere noe om det. Her tar man ting i riktig rekkefølge. /Gert Ove Mollestad. Agder Energi stokker om Agder Energi gjør omfattende endringer i konsernstruktur og konsernledelse. Edvard Lauen rykker opp til jobben som konserndirektør for kraftforvaltning. Han har tidligere hatt jobben som divisjonsdirektør for energiforvaltning og handel i Agder Energi Produksjon. Endringene henger sammen med at Agder Energi omorganiseres til fire resultatområder, som er vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked. I tillegg etableres tre enheter for stabs- og fellestjenester. Nye folk i konsernledelsen i tillegg til Lauen er Jan Tønnessen (vannkraft), Svein Are Folgerø (nett) og Frank Håland (organisasjon og fellestjenester). Ut av konsernledelsen ryker Ole Th. Dønnestad, Erik Boysen, Finn Rune Johansen og Realf Ottesen. Alle disse fortsetter i selskapet. /Gert Ove Mollestad Olje- og energidepartementet har gitt SKS Produksjon konsesjon til vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn i Rødøy og Lurøy kommuner, som årlig vil gi 200 GWh kraft. Dette er den største konsesjonen for vannkraft som er gitt i Norge på åtte år. Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden i Salten. Prosjektene er omsøkt og konsesjonsbehandlet under ett. NVE har gitt Finnmark Kraft grønt lys til bygging av Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune i Finnmark. Vindkraftverket er planlagt med en installert effekt på 120 MW og den årlige produksjonen er beregnet til 335 GWh, ifølge en melding fra NVE. Dagens regionalnett på Varangerhalvøya har begrenset kapasitet for innmating av ny produksjon. NVE har i konsesjonen satt som vilkår at ledig nettkapasitet skal dokumenteres før utbygging igangsettes. NVE anbefaler at Dalane Kraft får konsesjon til bygging og drift av Dvergfossen kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder, som vil gi en årlig produksjon på 35 GWh. Planlagt utbygd strekning utgjør ca. 700 m og er lokalisert like oppstrøms Sarons dal. Miljøverndepartementet har gitt Statnett dispensasjon fra kulturminneloven til å bygge i opprinnelig konsesjonsgitt trasé over Dyraneseidet i Hardanger. Dermed slipper Statnett å gå en ny runde med konsesjonssøknad, som potensielt kunne ha utsatt byggingen av kraftlinjen Sima-Samnanger. Vi er glade for å ha fått denne endelige avklaringen i saken, slik at vi vet hvor mastene skal plasseres også i dette området, sier prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett i en pressemelding. Borregaard vil fra neste år ta over driften av fjernvarmeanlegget i Sarpsborg fra Østfold Energi. Anlegget, som har en produksjonskapasitet på 185 GWh energi, har i snart ti år blitt drevet av Østfold Energi og levert varmeenergi til Borregaard Fabrikker. Fra nyttår vil imidlertid driften overføres til Borregaard, kommer det frem i en pressemelding. De ansatte vil beholde sine stillinger og betingelser. MONTEL Nyhetsbrev Norge 7

8 Uenig med Borten Moe om overskudd Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen går i rette med energiminister Ola Borten Moe (Sp) og avviser ministerens framstilling om at det ikke går mot et stort nordisk kraftoverskudd. På Civitas frokostmøte om energiloven 9. februar gikk Borten Moe langt i å avvise problemstillingen om et kommende nordisk kraftoverskudd. Svenskene har store utfordringer knyttet til et etter hvert gammelt og svært ustabilt kjernekraftsystem. Hvem vet hva som kommer til å skje der? Vi har en underliggende forbruksvekst på el i Norge fremdeles. Vi vet også at det er mange som ønsker å elektrifisere store deler av norsk sokkel. Det vil kreve enorme kraftmengder i så fall, sa Borten Moe den gang. Rynning-Tønnessen på sin side kommer med en helt annen fremstilling av situasjonen Jeg tror ikke forbruksutviklingen vil bli tilstrekkelig stor til å fjerne et kraftoverskudd. Det kommer inn 26 TWh ny fornybar produksjon med elsertifikatmarkedet. Så kommer det rundt 14 TWh i Finland med nytt kjernekraftverk, og 8-10 TWh på oppgraderinger av kjernekraften i Sverige. Det er tilbudssiden, sier Statkraft-sjefen til Montel. Når det gjelder forbrukssiden, så er det faktisk en merkbar effekt av noen hundretusen varmepumper og effektive bygg og så videre. Så den generelle forbruksutviklingen er så vidt over null, eller en halv prosent [i årlig vekst], men ikke mye, fortsetter han. Rynning-Tønnesen peker også på at selv om det blir utvidelser i norsk aluminiumsproduksjon, så blir det nok flere nedbygginger i treforedlingsindustrien. I sum så er det ikke mulig å tenke seg at man dobler industriproduksjonen Foto: Statkraft i Norge eller Sverige. Så forbruksutviklingen vil ikke løse problemet, fastslår Rynning-Tønnesen. Kjernekraften er joker Den eneste jokeren som kan ha stor betydning for det nordiske kraftoverskuddet er om det skulle bli utfasing av svensk kjernekraft. Da ville overskuddet bli mindre, men det skal mye til at det blir helt borte, tilføyer Rynning-Tønnesen. Samtidig understreker Statkraft-sjefen at det ikke er noe galt i å ha et kraftoverskudd. Vi har et kjempestort gassoverskudd i Norge, vi har et stort aluminiumsoverskudd og et fiskeoverskudd. Det gjør ingenting om vi har et kraftoverskudd, men vi må da ha kabelforbindelser til utlandet, som gjør at vi får solgt dette ut, spesielt når det er våte år. I tillegg vil flere kabelforbindelser bedre forsyningssikkerheten slik at man kan forhindre den typen kritiske situasjon Norge opplevde sist vinter med svært lite vann i magasinene. Større kabelforbindelser gjør det også mulig å levere balansekraft til kontinentet når det ikke blåser, understreker Rynning-Tønnesen. /Gert Ove Mollestad Tyskland har utsatt de planlagte kuttene på inntil 29 prosent i subsidiene til solenergiindustrien fra 9. mars til 1. april, mens subsidiene til solenergianlegg i åpne områder og på hustak vil ikke reduseres fra 1. juni. Dette kommer frem i det siste utkastet til en ny energilov. RWE Supply & Trading fikk et driftsresultat på minus 800 millioner i 2011, betydelig under resultatet på minus 21 millioner i Resultatet fra trading var langt dårligere enn vanlig, og i tillegg slet selskapet med en stor forskjell mellom gass kjøpt inn på langsiktige oljeindekserte kontrakter og den prisen de får for å videreselge gass i markedet, kommer det frem i det tyske selskapets årsrapport. EU må investere 104 milliarder euro i mellomlandsforbindelser de neste ti årene, ifølge den nye tiårsplanen til Entso-E, samarbeidsorganisasjonen for europeiske systemoperatører. Planen har identifisert mer enn 100 prosjekter som bør fullføres for å gi en tilstrekkelig forsyningssikkerhet i Europa, samt gi bedre kraftflyt. Tenketanken Concito er i gang med å undersøke mulighetene for at Danmark kan koble seg på det norsksvenske elsertifikatmarkedet, skriver Berlingske Tidende. Klima- og energiminister Martin Lidegaard sier han vil følge med interesse hva Concito kommer frem til i sin analyse, men han understreker at det per i dag ikke finnes noen planer for å innføre elsertifikatsystemet i Danmark. Systemoperatørene i Latvia og Estland har blitt enig om å bygge en ny kraftlinje med en kapasitet på inntil 600 MW mellom landene innen Kabelen vil bidra til økt integrasjon internt i Baltikum, samt mot det nordiske markedet, kommer det frem i en pressemelding. Nyhetsbrev Norge Utgitt av: Montel AS Redaktør: Olav Vilnes Redaksjon: Roger Fry og Gert Ove Mollestad Innholdet i Montel Nyhetsbrev Norge er opphavsrettslig beskyttet, og all kopiering eller videredistribusjon uten utgivers tillatelse er forbudt ved lov. Montel AS, Holbergs gate 1, 0166 Oslo, Norway tel: , e-post:

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

!"#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (.

!#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (. !"#$%&' ( &)& * %,$ (. / (. 0 ( * &1 ! "# $% & ' ( ) *,. / / 01.0, 2 Mens september måned var en tørr måned, ble oktober måned som normalt. For uke 43 lå fyllingsgraden på 76,1 %, mot medianverdien for

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

* Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser. * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet

* Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser. * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet * Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet * Nedbør over normalen og temperatur under normalen så langt denne «sommeren» * Urolige finansmarkeder,

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

! " # $ %& '() # +, " -

!  # $ %& '() # +,  - ! " # $ %& '() * #, " - ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Vannmagasinstatistikk for uke 9 viser en fyllingsgrad på 54,2%. En reduksjon på 11% poeng siden forrige rapport (uke 5). Fyllingsgraden for

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved : * Temperaturer og nedbør betydelig over normalen har avverget vårknipen. * Den hydrologiske balansen fortsatte bedringen i april * Spenning rundt kjernekraftens fremtid etter Fukushima katastrofen * Høye

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

* Makroøkonomisk uro og bekymring for situasjonen i eurosonen preger finansmarkedene. * Svakere brenselspriser og svekket euro

* Makroøkonomisk uro og bekymring for situasjonen i eurosonen preger finansmarkedene. * Svakere brenselspriser og svekket euro * Lavere kraftpriser * Kjøligere temperatur enn normalt har forsinket snøsmeltingen og dermed er det fortsatt godt med snø igjen i Langfjella og enkelte steder på Vestlandet * Makroøkonomisk uro og bekymring

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norden

Kraftsituasjonen i Norden Kraftsituasjonen i Norden Torsdag 25. februar 2010 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Mitt mål: Alle i Norge skal ha sikker tilgang på energi, med lik pris på strøm og nettleie Kraftsituasjonen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

* April måned har vært kjøligere enn normalen. * Årlige revisjoner for kjernekraftverkene har startet som planlagt i Sverige og Finland

* April måned har vært kjøligere enn normalen. * Årlige revisjoner for kjernekraftverkene har startet som planlagt i Sverige og Finland * April måned har vært kjøligere enn normalen * Forsinket snøsmelting * Årlige revisjoner for kjernekraftverkene har startet som planlagt i Sverige og Finland * Lav omsetning i elsertifikatmarkedet og

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land Rammebetingelser for vindkraft Norge sammenlignet med andre europeiske land Per Ove Eikeland Presentasjon for Statoil, 25.11.2009 Innhold Vindkraftens utvikling i Europa Drivkrefter for vindkraftutvikling

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010

Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Manglende kapasitet i strømnettet en Wind-breaker? Wenche Teigland, konserndirektør Energi BKK Offshore Wind, mandag 8. mars 2010 Dagens tema Dagens kraftsystem Potensialet for økt fornybar produksjon

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 216 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Utarbeidet av THEMA Consulting Group På oppdrag fra Agder Energi, BKK, Lyse, Statkraft, Vattenfall Oslo, april 2012 TO SENTRALE PROBLEMSTILLINGER Verdiskaping

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

* Nedbørrik mai måned med temperaturer over normalen. * Bedring i vannmagasinfyllingen og i den hydrologiske balansen

* Nedbørrik mai måned med temperaturer over normalen. * Bedring i vannmagasinfyllingen og i den hydrologiske balansen * Nedbørrik mai måned med temperaturer over normalen * Bedring i vannmagasinfyllingen og i den hydrologiske balansen * Tyskland har besluttet å fase ut all kjernekraft * Norned kabelen er tilbake i drift

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger?

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? Eiermøte 4. mai 2012 Tom Nysted, konsernsjef Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser i hele landet Betydelig ny produksjon

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling VP Spot: Therese Gjerde 1 Agenda Prisområder i Sverige Hva trodde vi skulle skje med prisene? Hva har skjedd med prisene? Hvorfor har det blitt

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. september:

Kraftsituasjonen pr. 12. september: Kraftsituasjonen pr. 12. september: Svak økning i magasinfyllingen Det nyttbare tilsiget til de norske vannmagasinene var 2,7 TWh, eller 2 prosent mer enn normalt i uke 36. Dette var litt mer enn kraftproduksjonen,

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Andre kvartal 2014 Mildt vær og gunstige snøforhold i fjellet bidrog til høyt tilsig og en stadig bedret ressurssituasjon i det

Detaljer

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Censes årskonferanse 14. oktober 2011 Seniorrådgiver Trond Jensen Statnett har ansvar for utvikling og drift av sentralnettet Statnett skal sørge for at produksjon

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 Evaluering av Energiloven Vilkår for ny kraftproduksjon Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 1 Energiloven sier at all kraftproduksjon og kraftomsetning skal skje innenfor et markedsbasert system.

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Status konsesjonsbehandling Fornybar energi Utfordringer og muligheter framover Rune Flatby

Norges vassdrags- og energidirektorat. Status konsesjonsbehandling Fornybar energi Utfordringer og muligheter framover Rune Flatby Norges vassdrags- og energidirektorat Status konsesjonsbehandling Fornybar energi Utfordringer og muligheter framover Rune Flatby Konsesjonsbehandling NVE har ansvar for konsesjonsbehandling etter energi-

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Innlegg Statnetts høstkonferanse

Innlegg Statnetts høstkonferanse Innlegg Statnetts høstkonferanse Oslo kongressenter, Samfunnssalen, 24. oktober 2012. Innledning Kjære alle sammen! Hamsun skrev: Det er høst. Sommeren er forbi, den forsvant like så hurtig som den kom;

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Hovedbudskap EU har de siste årene etablert en kraftfull europeisk energi-

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 2. januar:

Kraftsituasjonen pr. 2. januar: : Høy norsk kraftimport i den siste uken av 27 Det var tilnærmet full import av elektrisk kraft til Norge i uke 52, og den samlede norske nettoimporten var 334. Det er den høyeste importen siden uke 4

Detaljer

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering Kort

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-10) 3. Magasinfylling (11-15) 4. Produksjon og forbruk (16-19) 5. Kraftutveksling (20-22)

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Hydro 3. mai 211 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til 23 er avgjørende for

Detaljer

ELMARKNADEN: FINNS DET LJUS I SLUTET AV TUNNELN? HUVUDDRIVKRAFTER OCH LÅNGSIKTIG PRISUTVECKLING

ELMARKNADEN: FINNS DET LJUS I SLUTET AV TUNNELN? HUVUDDRIVKRAFTER OCH LÅNGSIKTIG PRISUTVECKLING Swedish Enegy Days, 4..1 ELMARKNADEN: FINNS DET LJUS I SLUTET AV TUNNELN? HUVUDDRIVKRAFTER OCH LÅNGSIKTIG PRISUTVECKLING Marius Holm Rennesund, Seniorkonsulent, AGENDA Kraftpristrender og drivere Prisutviklingen

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-15) 4. Produksjon og forbruk (16-26) 5. Kraftutveksling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

Norges rolle som energinasjon

Norges rolle som energinasjon Norges rolle som energinasjon NEF-konferansen 26.10.2010 Edvard Lauen Agenda 1 Hvorfor kabler? 2 Utfordringer med å få bygget kablene 3 Kabler regional næringsutvikling Kabler vil øke verdien på norske

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger aep Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger Norwea 30 mars 2011 Erik Skjelbred direktør Strategi og samfunnskontakt Hovedpillarer for Statnetts utvikling av fremtidens sentralnett Høy

Detaljer

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Konserndirektør Bente Hagem ZERO-konferansen Oslo, 6. november 2013 Statnett har et klart samfunnsoppdrag Formelle rammer Systemansvarlig Samfunnsoppdraget

Detaljer